REKLAMA

Czy czeka nas powódź? Hydrolog: Tak, na pewno

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-06-05 09:00
Czas trwania:
13:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
2 w pewnych ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąte 4 Aleksandra Dziadykiewicz zaproszą na magazyn EKG, a studia zemną nasz gość dr Mateusz Grygoruk hydrolog katedra inżynierii Wodnej szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego w Warszawie, gdzie zagramy w jak to jest był upał potem była powódź czym wezbranie teraz znowu mamy upał czy znowu będzie powódź tak, by znowu będzie powódź, bo po powodzi są regularnym zjawiskiem hydrologicznym, ale się zdarzają mi z zawsze w Rozwiń » pobliżu rzeki zwykle w tych samych miejscach, jeżeli mówimy o powodziach spowodowanych jest zalewany rzecznymi i trzymała się typowo liczą, że spodziewa się do nas ludzie dostatniej tak oczywistymi kategorycznym tonem jak pan nie miał żadnych wątpliwości budzą wątpliwości od powodzi będą się pojawiać się, czego byśmy robili to przy czym zmiany klimatu są oczywiście nie ma po powodzi nad rzeką Sołą i chętnym elementem krajobrazu i one zawsze tam będą Adaś zrobić coś, żeby jednak zapobiegać tym powodzie albo uchronić się przednimi zrobić dla PiS nie niedziele i nie w każdym wymiarze natomiast to co na pewno możemy zrobić to starać się rozumieć te procesy, bo im częściej będziemy o tym, mówić im więcej będziemy kładli nacisku czy w szkole 3 czy później w dalszej edukacji na to, że powodzie występują i będą występować tak samo susze występowały będą występować w tym większym spokojem będziemy do tego podchodzić obawiam się że, że teraz tak jak wiele elementów naszego codziennego życia staje się tematem do dyskusji niekoniecznie w tym zakresie w tym, że powinna stawać im to politycy o kwestie wodne w dużej mierze, jeżeli mówimy o procesach to nie są kwestie polityczne woda musi się zmieścić ona musi odpłynąć będzie teraz dużo za mało, ale są lasy i musimy za albo upokorzeniem jakiekolwiek kroki musimy zrozumieć, że w grze, że woda po prostu musi płynąć do tak, ale rzeczywiście to woda ostatnio staje się tematem politycznym za chwilę do tego zresztą jeszcze dojedziemy tylko chciałabym zrozumieć jak to jest, bo z 1 strony mówimy o tym, że powódź z drugiej strony mówisz o tym, że susza to są zjawiska, które są ze sobą całkowicie powiązane w pewnym sensie tak, bo dotyczą ilości wody dotyczą kwestii gościom w tym czym zajmuje się hydrologii, a głosów jedno okazali się wody więcej w innych okresach jest mniej wydaje mi się, że też nie powinniśmy mówić, że wody jest za dużo lub za mało, bo z punktu widzenia procesów hydrologicznych wody jest zawsze tyle ile być powinno i to z czegoś wynika to rok problemy z rozmową powoli zaczynają się w momencie, gdy dotykają one nazbyt bez bezpośrednio naszej gospodarki naszego codziennego życia im i może teraz warto sobie uświadomić, że o tym, że będą następujące po sobie w duże w wezbrane czy powodzie i głębokimi mrówki, czyli susze pisali wszyscy od 20 lat i to jest zaskakujące wszystkie raporty mówiące o zmianach klimatu większość obserwacji hydrologicznych z dużym Wiśle w dniach wielkich rzek wskazują na to, że ta polaryzacja zjawisk hydrologicznych, czyli częstsze zastępowanie zjawisk ekstremalnych będzie pojawiało się również tutaj w naszej szerokości geograficznej, więc jeżeli pyta pani czy, czyja jestem zaskoczony tym, że w kwietniu była susza, bo spadło kilkanaście milimetrów deszczu poczet powinny spaść np. 4350, a w maju jest powódź i teraz znowu gorąco, że jestem zaskoczony jestem zaskoczony no dobrze lotów skoro to rzeczywiście jest tak, że dopóki to nas tak bardzo ostro nie dotykało taką częstotliwością jak teraz zapewne będzie coraz częściej to ty się mówiło to było gdzieś Gómez w sferze publicznej, ale trochę nie było reakcji teraz mamy reakcji z jego ukochaną, bo natychmiast np. minister rolnictwa i rozwoju wsi mówi o tym, że teraz będzie przygotowywane programy np. małej retencji czy takie działania ofiara aktywne to jest dobra właściwa ścieżka czy trzeba gwałtownie działać jednak nikt nie wie nie ma łatwych rozwiązań takie tematy tłumaczy ciężko powiedzieć, że jest to działanie aktywne program małej retencji rozwija się od dłuższego czasu i ten program małej retencji polega ono czy założenia są bardzo dobre mówi o tym, że powinniśmy ewidencjonować wody w krajobrazie tak wysoka jak to możliwe, czyli w górnych partiach zlewni, żeby później w momentach krytycznych to woda odpływają mogła zasilać możliwie jak największy obszar ten program małej retencji był jest wdrażany n p . w lasach państwowych n p . wiele gmin wiele samorządów buduje niewielkie zbiorniki przy budowie to lepiej czy gorzej nieważne ważne, że co się dzieje w natomiast w wyciąganiu tego teraz na pewno jest pewnym działaniem marketingowym nie, używając mocniejszych słów, bo obok, bo teraz, gdy wszyscy widzimy co się dzieje, gdy idziemy w PUP w Opolu w sumie, więc Pietruszka za 15 zł klaruje się z 20 zł widzimy że, żeby ta może dotykać każdego z nas dlatego w być może ktoś uzna, że jest to chwytliwe natomiast ten program małej pełnić generalnie retencjonowania wody w krajobrazie jest czymś ze wszech miar pożądanym należy to zrobić należy dążyć do tego nie tylko metodami technicznymi czy nie tylko zahamowanie odpływu ze wszystkich, że to jest również, że problematyczne, ale w dużej mierze należy wykorzystywać już ten potencjał, który mamy, czyli np. w odpowiednio zarządzać systemami izolacyjnymi, które powinny ewidencjonować wodę, gdy jest jej mniej i o mocy od odpuszczać wtedy, kiedy brakuje poniżej tarasu w patos pomysłami na regulowanie rzek, żeby one były no znowu spławia, żeby można było nimi po prostu poruszać Czechach również kontrolną z znowu wracam do edukacji bo, gdybyśmy w kwietniu na początku kwietnia zapytali ludzi co sądzą o przyspieszaniu odpływu zdarza się, że odwoła się zdarza, żeby osuszyć górne partie w zlewni to było powiedzieli to jest bez sensu no bo przecież jest susza, gdybyśmy zapytali ich teraz fundusz trzeba jak najszybciej spuszczać wodę, bo boi, bo jest za dużo zresztą na górze, więc to wszystko powinno wynikać z naszego podejścia do do procesów odrodzić jako pełnej Stocha wstydzi, że coś następuje po czymś ich i w tym w tych w tym ujęciu patrząc na no pani pytanie wydaje mi się, że regulacja rzek i jest dużo zależy w jakim celu regulacji są wraz z nim prowadzić nadal dużą skalę kiedyś, ale należy dążyć do tego, żeby rzeki były jak najbardziej naturalne i żeby być jak najdalej od tych drze w zabudowań albo to wtedy w dłuższym horyzoncie pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego na odpowiednim stabilnym i tanim poziomie, czyli niewymagającym dużych nakładów w danej chwili to to wszystko pokazuje, że problem co nie jest zresztą żadnym odkryciem problemy z wody tego jak i wody jest szeroko rozumianym państwo w gospodarce i t d . jest problemem złożonym tak nie da się podejrzewał właśnie 1 miarą wszystkiego mierzyć stąd było moje pytanie czy na przygodny da się skończą się za Zuza zaabsorbować zaaplikować jakichś gotowych rozwiązań, które są tylko do wdrożenia ile kosztowało to by nie wiadomo to zostawmy na boku Golloba to, że jest jakaś gotową odpowiedź, którą można wdrożyć niema w odpowiedzi i utwierdzić w w tym sezonie możemy patrząc na inne kryzysy wodnym np. tu kiedyś była nawet Study rozmawialiśmy o kryzysie wodnym w Kapsztadzie kryzys wodny w Kapsztadzie wynikał w dużej mierze z tego, że Kapsztad bierze woda z dużych zbiorników zaporowych zbudowanych na rzekach i te zbiorniki funkcjonowało wiele lat jako źródło wody dla Stali nagle przestały działać, dlaczego dlatego, że klimat czy 3 pewne warunki meteorologiczne długotrwałe susze motorniczy czy braki opadów spowodowały, że w wodę z boiska zabrakło Cafe złożył inne rozwiązania n p . w sejmie wiem o uszczelnianiu systemów dostawy wody do odbiorców, czyli umowy, które mamy pod ziemią kolokwialnie mówiąc ciekną i byłoby najlepiej, żeby czekolad najmniej wdrożono to rozwiązanie zaczęto wdrażać abstrakcyjne dla nas rozwiązanie, że nie pijemy wody z kranu długo pijemy wodę butelkowaną, bo było, bo tak jest łatwiej go dostarczyć okazuje się, że te rozwiązania i PIT i tak nie powodują bezpieczeństwa takie ruchy wody wodnego hydrologiczną mecze nazwać pro nie pozwalają na uniknięcie problemów z wodą, które pojawiały się zawsze będą pojawiać wydają się, że to coś co jest odkrywcze teraz to takie spojrzenie z punktu widzenia nauk społecznych, że my musimy o tym, rozmawiać ludzie muszą o tym, wiedzieć bowiem problemy będą się pojawiać będą coraz częstsze rozwiązanie jako takich jednoznacznych nie ma to muszą być wszystkie rozwiązania systemowe polegające z 1 strony na ograniczaniu odpływu nawet funkcjonowaniu tej wody w naturalny sposób tam, gdzie to możliwe w 1 z miasta ciężko mówić o likwidacji wałów przeciwpowodziowych czy ciężko mówić, żeby rozegrać wszystkie zbiorniki zaporowe i pozwolić tej wodzie swobodnie płynąć Bóg to na pewno szaleństwem, ale z drugiej strony szaleństwem byłoby nie rozważenie takiej możliwości w każdym możliwym przypadku no to czy każdy może faktycznie nie ma prostych rozwiązań teraz pójdźmy krok dalej skoro rozmawialiśmy o tym, że to wciąż jest w trasie będą nasilały zmienia się trochę, jakby ta strefa klimatyczna, który w Polsce żyjemy to jakoś wszystko będzie przekładało się takie nasze codzienne życie, bo to, że warzywa są drogie, toteż jest po części skutek właśnie suszy i zmian klimatycznych i to widzimy obserwujemy bazarem, gdzie działa na zakupach co jeszcze albo bliskie, bo w dalszej przyszłości nas czeka na czynsz i na pewno trudno powiedzieć bo, bo te kwestie zaopatrzenia miast w wodę są rozpatrywane na wielu poziomach przez specjalistów zajmujących się po poborem uzdatnianiem wody następnie odbieraniem ciepłej wody, ale możemy się zastanowić co byście co by się stało, gdyby w rzekach tej wody było mniej niż normalnie prawda musi pamiętać o tym, że dziś wrzucanie ścieków dowód wymaga pewnej ilości wody w rzece, bo też sieć, którą oczyszczamy to nie jest przecież słodka woda, którą możemy pić bezpośrednio z Grzegorzem Pilzno i jaką wodę spuszczamy kolokwialnie, mówiąc że już oczyszczalni oczyszczoną zgodnie z wszelkimi procedurami w PRL, gdy w rzece będzie mało wody właśnie w wyniku tej długotrwałej suszy to stężenie pewnych elementów w tej wodzie może być duże i to na pewno, przenosząc się w dół razem z tym nurtem rzeki będzie powodować problemy dla dla użytkowników wody poniżej prawda w kwestii żeglugowy mówił, że wspomniała pani ciekawą kwestię tego życzy, bo po naszych rzekach mogą pływać statki no i zapewne mogą tylko po, porównując często LM do Wisły przy czym go do Odry zapominamy, że my żyjemy trochę w innej strefie klimatycznej w tym czasie, że mam więcej wpływów kontynentalnych, czyli mamy głębsze niż czołówki złudzenie, że mamy bardzo o dno morza boleśnie przewidywalne, bo tylko efekty z rozwiązań mogą występować w w Polsce w zasadzie przez przez przez 4 czy byśmy się też to jest dużo i to wszystko, żeby aż pod pod uwagę przy planowaniu strategicznym takich inwestycji może się okazać, że to właśnie takie zmiany możliwe zmiany klimatu, ale kwestia przebiegu naturalnych procesów biologicznych mogą w dużej mierze utrudniać osiągnięcie założonych celów to jeszcze 1 rzecz są już sam koniec naprawdę RO szukałam tych z takich dla zwykłego człowieka skutków Mosze zmian klimatycznych i problemów z wodą, ale tutaj zdradza jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę wspomniał pan o tym, że firmy ubezpieczeniowe te, które ubezpieczają ubezpieczycieli te z przeglądem sytuacji hydrologicznej w kraju w aktach to znaczy tu może problem proszę wybaczyć unikanie odpowiedzi na pytanie, jakie mogą być konsekwencje, bo konsekwencjach w zasadzie można mówić bardzo długo w IT gorąco konsekwencje gospodarcze każdego z nas to sposób społeczny ekonomiczny będą dotyczyć natomiast kwestie ubezpieczeniowe tak wszyscy to widzą, bo było to zmiany klimatyczne mówią państwo o perspektywie długoterminowej są one były już przewidywań 20 zlotemu filmy, które ubezpieczają nas od od powodzi one wiedzą, że to ryzyko, że prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń niepożądanych takich właśnie duże wezbrania może się zmieniać i znane są badania z Niemiec, z których Instytut badań nad zmianami klimatycznymi w Poczdamie wykonuje ekspertyzy dla firm ubezpieczeniowych mówiąc o tym jak zmieni się ryzyko powodziowe do jakich celów tylko możemy się domyślić no tak raczej za ubezpieczenie od powodzi taniej płacić nie będzie na czym bardzo dziękuję za spotkanie dr Mateusz Grygoruk hydrolog z katedry inżynierii Wodnej SGGW w Warszawie bardzo dziękuję dziękuję, a po informacjach, które już za moment wrócimy jeszcze do suszy i tego jak to się przekłada lub może przekładać na gospodarkę i Kamil GL Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA