REKLAMA

Dziecko dwóch matek ma prawo być polskim obywatelem - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Połączenie
Data emisji:
2019-06-05 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
włączenie ich różni od dziur w 1322 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio Anna Mikołajczyk z biura Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry, a będzie proszę państwa mówili o bardzo ciekawej sprawie mianowicie o sprawie wpisu w do polskich Agcy dokonania transkrypcji aktu urodzenia chłopca, który urodził się w 2014 roku w Londynie z małżeństwa jednopłciowe w 2 matek i pani, która wystąpiła o transkrypcję tego aktu urodzenia również 2014 roku Rozwiń » wciąż nie uzyskała sprawa jak rozumiem 10 uzyskała w nie uzyskała go i ten akt jest sporządzony i rent rodzice tego dziecka mają go w ręku mówiąc potocznie, dlatego że kierownik urzędu stanu cywilnego w wykonaniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego sporządził ten akt, a tak, a potem zaczęły się problemy z prokuraturą Okręgową w Krakowie, która uznała ten wpis do polskiego rejestru stanu cywilnego za sprzeczne z podstawowymi zasadami zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej polskiej to prawda inny prokuratura w Krakowie i zaskarżyła w zasadzie te czynności kierownika w UE, w wyniku którego ten akt został sporządzony właśnie, zarzucając sprzeczność z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej natomiast Elton nie był w Rz pierwszy moment, kiedy ten zarzut sesja właściwie pojawiał, dlatego że ten akt CR tak jak powiedziałam został sporządzony w wyniku wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który już wcześniej w zasadzie tę samą sprawę rozpoznał i uznał, że inne inne sporządzenie tego aktu transkrypcja, czyli w zasadzie przepisanie tego zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego w żaden sposób nie jest sprzeczne z zasadami polskiego porządku prawnego czy mamy taką sytuację, w której najpier w na próbach dokonania transkrypcji tego aktu urodzenia zareagował urząd stanu cywilnego, który powiedział nie, bo transkrypcja taka byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej polskiej bowiem w akcie urodzenia jako rodzice figurują 2 kobiety, a potem była sprawa w sądzie potem był wojewoda potem była sprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym ostatecznie sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego i wówczas też przyłączył się do tej sprawy Rzecznik Praw Obywatelskich, a teraz mamy powtórkę całego tego właściwie sposobu rozumowania tak i to, że tym razem zamiast USC występuje prokurator zaś taki to jest niezwykłe też, że w tym postępowaniu, dlatego że prokuratura skarży się na wykonanie prawomocnego wyroku sądu są jest to delikatnie mówiąc zaskakujące i dzisiaj coś nam wczoraj 4 czerwca Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę prokuratury, ale wyrok nie jest prawomocny to może się dalej wydać wyrok nie jest prawomocny jest taka możliwość, że Prokuratoria po prostu złożyć skargę kasacyjną do NSA na ten wyrok i wtedy sprawa trafi do NSA są Naczelny Sąd Administracyjny z tym zrobić trudno powiedzieć, ale powiedzmy może, jakiego rodzaju argumentację przedstawioną sądy, które najpier w w pewnym sensie utraciły to co próbują odpowiedzieć urząd stanu cywilnego, a potem oddalił skargę prokuratury nocą się powoływał do życia tutaj jest nie Okaj w tych problemach, jakie tworzą najpier w urząd stanu cywilnego, a potem w tych skargach prokuratorskich w przed wczorajszym wyroku z Łodzi w jego ustnym uzasadnieniu sąd wskazał UE w zasadzie te same argumenty, które wskazał Naczelny Sąd Administracyjny wcześniej to znaczy, że tutaj priorytet ma zasada dobra dziecka to znaczy jego prawa po pierwsze do potwierdzenia tożsamości i potwierdzenie obywatelstwa polskiego, dlatego że w p. a. s. c. sąd mówi wyraźnie, że w przypadku, kiedy obywatel Polski, a ten chłopiec jest niewątpliwie obywatelem polskim stara się o wydanie dokumentu tożsamości bądź nadanie numeru PESEL transkrypcja aktu urodzenia jest obowiązkowa organ nie może się od tego uchylić nie może odmówić i inni ranni w tej sprawie wcześniej padały takie argumenty żarem inni i jest to sprzeczne z zasadami polskiego porządku prawnego, żeby do polskiego aktów wpisywać jako rodziców 2 kobiety w MF jako rodziców po jednopłciowych wskazuje ten brytyjski akt urodzenia w NATO nie znaczy w zasadzie polega ta transkrypcja Otóż przez prawo mówi o tym, że ona musi być wierna literalna to znaczy, że po prostu trzeba przypisać ten brytyjski akt w do polskich książek natomiast EU formularz, jakim dysponują urzędy gminne wskazuje, że tam trzeba wpisać matkę i ojca i tu się pojawią problem w jaki sposób można wpisać w tej rubryce ojciec drugą kobietę pojawią się takie argumenty z testu pierwsze nielogiczne, a po drugie, on, gdy zaburza ten proces myślowy ustalania pochodzenia dziecka, dlatego że wg polskiego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zawsze matką dziecka jest kobieta w, a ojcem niezależnie jak ustalonym zawsze jest mężczyzna jest tu pojawia się problem w UE natomiast na takim to sformułowanie Polski proces myślowy jak to pani ujęła to w planach grania pochodzenia WZA lanych pochodzenia dziecka jak to sobie zapamiętam to z bardzo ładne sformułowanie dobrze, a teraz zastanówmy się nad tym co, bo jest im, że urząd tutaj pewnie chętniej wpisałby n p . tylko matkę, a w polu ojciec nigdy nie pisał, ale tak się nie da prawda, bo wtedy jest złamanie tej reguły, że to ma być literalnym dosłownym ogłosił panie redaktorze dokładnie urząd stanu cywilnego tak zrobił to znaczy wpisał w rubryce matka biologiczną matkę tego dziecka, która została wpisana w tym zagranicznym akcji jako rodzic 1 natomiast Albin pole ojciec urząd zostawił puste tam nie ma żadnych danych i dopiero w adnotacjach jest taka informacja, że w brytyjskim akcie urodzenia w rubryce rodzic 2 jest wpisana osoba o takim takim nazwisku jest podany numer tego aktu organ, który za granicą sporządził, więc dopiero w adnotacjach pojawia się informacja o tej drugiej kobiece i wysokiej drabiny zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest Okrzei to znaczenie też się w porządku, jeżeli chodzi o ten przepis, który TIL transkrypcji nakazuje dokonać w takim wypadku do ruchu pewnie najlepiej by było tak, gdyby rzeczywiście wpisać tę drugą kobietę w rubryce ojciec taką adnotację, że nie dało się tego zrobić inaczej, dlatego że Polski formularz PIT nie przewiduje innej możliwości, ale to właściwie pokazuje jak w obywatele Unii Europejskiej, jakie problemy mogą mieć w Polsce tak oczywiście to jest rzeczywiście problem, dlatego że rodzice tego chłopca wystąpili o wydanie polskiego dokumentu tożsamości, który on w wielu sytuacjach jestem po prostu niezbędne inne muszą się nim posługiwać n p . gdyby chciały zapisać dziecko do przedszkola w lecie skorzystać ze opieki zdrowotnej czy też podróżować to są tego typu problemy jest to rzeczywiście rodzi poważne praktyczne konsekwencje w handlu te 2 panie chciały pozwać polskie urzędy od Polski urząd stanu cywilnego może scheda po pozwać polską prokuraturę nie wiem czy tez w ogóle możliwa o dyskryminację to na co mogłyby się powołać jeśli chodzi o polskie sądy czy mogłyby pozwać psy o dyskryminację no być może taki pozew, jeżeli chodzi w zasadzie tylko naruszenie dóbr osobistych byłby możliwy natomiast nie jestem w stanie osądzić mecz byłby skuteczny blok, jeżeli chciałyby skorzystać z prawa unijnego to problem jest taki że, gdy prawo cywilne w takim sensie, jeżeli chodzi o stan cywilny dziennik PL jest w wyłącznej kompetencji państw członkowskich i w zasadzie nie podlegała jurysdykcji Unii Europejskiej do innych myślę, że jeszcze jest daleka droga do tego, ale inni być może panie będą badać taką możliwość tych właśnie pani mówi w tej chwili jest o takiej sytuacji, w której mamy do czynienia z jawną dyskryminacją, ale nie ma u nas się powołać w BIK to znaczny ma miejsce na co powołać oczywiście im tak naprawdę mówimy o dyskryminacji tego chłopca dlatego żar to jego dotyczy ten akt nie tych matek bezpośrednio i w zasadzie nie tego dotyczyła ta sprawa znajdzie go jak być tak czy upokorzenie matki dziecka to on nie jest to już jakaś forma dyskryminacji to jest upokarzając oczywiście na pewno jest upokarzające na pewno jest upokarzające to że, starając się w zasadzie o taką czynność, która ma charakter czysto ewidencyjny, dlatego że jego przeniesienie tego aktu to żaden sposób nie jest czynnością, która kreuje jakich sprawach czy obowiązki innym, ale musimy się osłuchać decyzji opinii jakiegoś urzędu, gdy tak dokładnie tak rzeczywiście pomaga nam w tym sąd i tym paniom pomógł sąd dopiero Naczelny Sąd Administracyjny wczoraj pomógł im Wojewódzki Sąd Administracyjny, więc już ta linia jest mniej więcej znana i sądy mówią, że przede wszystkim znaczenie ma zasada priorytetu dobra dziecka, która na pewno jest zasadą porządku prawnego naszego kraju, bo wynika, iż w konstytucji i z umów międzynarodowych, więc powoływanie się na porządek publiczny inni, jakoby wpisanie tych 2 pań tego aktu urodzenia miał jak miało być takim zagrożeniem dla tego porządku no i ich już wiemy żal, że to nie jest prawidłowe myślenie to tak można odpowiedzieć tak, bo jeżeli popatrzymy na to dobro dziecka Lotos oczywiście jasne zrozumiałe, dlaczego tak natomiast w gruncie rzeczy, gdyby to ten chłopiec nie został mi nie nie został wpisany do tych polskich akt nie dostał tego numeru PESEL to właściwie funkcjonowanie z nim w Polsce byłoby prawie niemożliwe byłoby bardzo trudne byłoby niezwykle trudna co ja to jest dyskryminowanie opiekuna, gdy pisarz, zwłaszcza że, gdy ta druga kobieta, która jest wpisana w Tychach mutacjach i nie jest biologiczną matką tego chłopca w zasadzie nie może się powoływać na żadną w jej sprawną z tym chłopcem, bo ona wnika w zasadzie tylko ze tego zagranicznego aktu może są oczywiście posłużyć się nim w sądzie ten akt ma swoją moc dowodową z takich codziennych sytuacjach wykazywanie się w zasadzie codziennie dokumenty zagranicznym stażu byłoby niezwykle trudne i uciążliwa przede wszystkim czy na dobrą sprawę jego drugi opiekun prawny czy pierwszy tam nie wiem numeracja sobie odpuśćmy niskie jest z punktu widzenia polskiego prawa tak można tak powiedzieć nie ma tej osoby nie ma tej osoby i to się wtedy dzieje, gdybym np. z wyobraźnią tak zupełnie hipotetyczną sytuację z jakich przyczyn losowych oby do tego nie doszło, gdy w ten okres matka traci to co w Lund no to jest bardzo dobre pytanie na pewno wtedy trzeba było odwołać się do sądu to są oczywiście jakiś czy kwestie związane ze opieką zwieńczą odda już sąd rodzinny musiał się wypowiedzieć na ten temat na razie takich spra w nie mieliśmy w lobbysty nie mieli obyśmy nie mieli oczywiście natomiast gdy trudno przypuszczać, że takie sprawy się nie pojawią z pewnością się pojawią i to jest zadanie dla polskiego ustawodawcy, żeby takie sytuacje uregulować, żeby nie musiały za każdym razem orzekać sądy nie rozumiem, że Polska władza jednak bardzo silnie obstaje przy tym, że to ma być kobieta mężczyzna i nic poza tym, bo cała inna historia nam wrócić tę koncepcję małżeństwa tak audytem się tutaj w gruncie rzeczy styka się od Polski rząd powołuje się na taki argument, że konstytucja chroni małżeństwo jako związek kobiety mężczyzny co oczywiście nie oznacza, że żadne inne małżeństwa przykład jednopłciowe nie mogą być w Polsce ustanowione w ale jedno to jest podnoszone jako rzeczywiście podstawowa zasada polskiego porządku prawnego, więc serem i zderza innym ciężko będzie to zmienić to chyba już ostatni przypadek, kiedy Polski rząd broni polskiej konstytucji tak na marginesie dziękuję bardzo Anna Mikołajczyk z biura Rzecznika Praw Obywatelskich była ze mną w studiu dziękuję bardzo bardzo dziękuje 13 o 33 zaś Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA