REKLAMA

Numer alarmowy 24141! Halo, komisariat policji w Wolnym Mieście Gdańsku

OFF Czarek
Data emisji:
2019-06-06 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
40:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
studio gościł prof . Piotr Semka historyk z Akademii marynarki wojennej dzień dobry państwowe dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwo dzisiaj cofamy się nie o 31100 lat rozumiem, że w Gdańsku i będziemy rozmawiać z panem profesorem o przedwojennej policji w wiosce w 100 latach wstecz, bo ma siły porządkowe w Gdańsku właśnie powstały w 1919 roku może w taki sposób podchodzi do problemów funkcjonowania sił porządkowych i policji, czyli do roku 1919, chociaż de Rozwiń » facto ostateczną taką datą, jeżeli byśmy powiedzieli o ukonstytuowaniu się wolnego miasta Gdańska uregulowaniu tutaj spraw policyjnych i objęciu urzędu przez szefa tutejszej policji, którym był Helmut Forbes Ian będzie to rok 1920 pierwsze, a dlatego też datach i jest tutaj datą taką troszkę płynną to jest taka data pomiędzy w zasadzie rokiem 191919211919 roku oczywiście mamy zakończenie pierwszej wojny światowej mamy traktat wersalski mamy ustanowienie wolnego miasta Gdańska artykuły stado stało się traktatu wersalskiego tworzyły charakterystyczną taką enklawę ujścia Wisły, która to enklawa nie podlegała ani Polsce ani Niemcom przedziwny twór polityczny był to bardzo ciekawy twór polityczny, ponieważ mówiąc Gdańsk wolne miasto Gdańsk nam kojarzy się to przede wszystkim samym miastem Gdańskiem literalnie dzisiaj rozumianym tak naprawdę było to około 1892 km ² z 4 ośrodkami miejskimi Hel Gdańsk Sopot Nowy Staw i Nowy Dwór Gdański ten teren zamieszkiwało około 360  000 mieszkańców i formalnie był to teren podległy w lidze narodów natomiast Polska miała prawo tutaj do prowadzenia urzędów pocztowych mieliśmy 3 urzędy pocztowe szkolnictwo polskie od szkolnictwa można powiedzieć na poziomie przedszkolnym w szkole od ochrony lekarz po gimnazjum polskiej macierzy szkolnej Pol czy chociażby polską szkołę handlową do tego linie kolejowe podlegały państwu polskiemu trzeba jednocześnie pamiętać o tym, że Polska miała tutaj swojego przedstawiciela dyplomatycznego, chociaż jest to termin, który został wzięty jest ściśle z języka niemieckiego i stał się taką kalką, który jest w tej chwili użyłem, ponieważ był to komisarz generalny Rzeczypospolitej człowiek w randze ministra bez teki, który rezydował w budynku przy ulicy nowe ogrody, czyli na zegarki mam 27 tak kolekcje pasują to jakaś ruchoma linia kolejowa z z katoliccy są też o udział aż do do Gdyni Thorgala zbytnie przechodziła mówimy w tej chwili od 2 różnych liniach kolejowych, bo mówimy w tej chwili linii kolejowej, która de facto prowadziła przez wolne miasto Gdańsk to jest 1 natomiast w interesie państwa polskiego w szczególności po wybudowaniu portu w Gdyni było pomijanie tegoż obszaru dlatego też wybudowano drugą linię kolejową magistralę węglową, która biegła z ominięciem właśnie wolnego miasta Gdańska myślę, że zaraz po Częstochowa Chojnice jako węzeł Kościerzyna i Gdynia, czyli omijamy tutaj wolne miasto Gdańsk teraz Kac gdzieś zdobią, ale dokładnie w ale chciałbym tu jeszcze dodać właśnie skoro pan redaktor wywołał troszkę wcześniej ten dziwny twór trzeba pamiętać o władzach samorządowych, jakie tutaj istniały, bo przecież mieliśmy i Senat jako prawda izbę wyższą tutaj parlamentu gdańskiego Gdańsk miał swój parlament i izbę niższą, czyli tzw . Folx tak natomiast na ciele tegoż całego utworu stał prezydent stał prezydent Senatu wolnego miasta Gdańska człowiek, który jednocześnie nie pełnił roli głowy państwa błędem jest mówienie o państwie gdańskim jako takim torze trzymamy właśnie taki przedziwny twór, który trochę jestem ma być niezależne, a jednocześnie ścierają się tutaj 2 porządki 2 kultury 2 prąd różnej zależy to taka nieformalna walka z gry o polskość albo niemieckość Gdańska odbywa się w tych przestrzeniach właśnie bardziej z trudną do lokalnych przewiduje też się w walkę o 2 znaczki pocztowe walka na rzeźby Waltera da kultura jest ciekawy takim prądem, ale rozważa też tych walk w tej w tych przestrzeniach, które trudno uchwycić trudno zidentyfikować potrzebujemy też różne rodzaje sił porządkowych, które będą na co dzień strzegły porządku rozwiązywały zagadki kryminalne Panny i jest tam jeszcze sprawdzały dowody osobiste lub chociażby trzeba pamiętać również o tym, że wolne miasto Gdańsk było terenem całkowicie zdigitalizowane tak nakazywały traktaty międzynarodowe dlatego też do strzeżenia porządku wewnętrznego powołano w roku 1919 lub policję ochronną Szot z Polic strajk taka była właściwa nazwa tegoż organu o początkowym etacie liczącym niecałe 1000 osób to za mało, aby takie jak ma na to, że realne jest to dosyć mało, ale trzeba pamiętać o innych formacjach policyjnych, które równolegle zaczęły funkcjonować, bo była to chociażby lampy z Polic Saj, czyli policja krajowa, która później zacznie funkcjonować na terenach wiejskich mamy tutaj żandarmerię, gdy żandarm pełni również taką rolę policjanta na terenie wiejskim oraz mamy grupę, którą można nazwać strażą Obywatelską, czyli była to grupa Ochotnicza składająca się do osób, które deklarowały swoje obywatelstwo ukraińskie chciały uczestniczyć w ćwiczeniach była to ekipa licząca sobie około 1500 osób i trzeba pamiętać o tym, że posunięcia natury tożsamościowej wymusza wymuszały naturalne redukcje pozostawały tylko je wyłącznie te grupy powiedzielibyśmy wyspecjalizowane, jeżeli chodzi o zwalczanie przestępczości utrzymanie porządku rok 1919 rozpoczyna też dalece idącą reformę mundurową na tym terenie ze względu na to, że odchodzi się tutaj na terenie gdańskim od tradycyjnych niebieskich mundurów policji pruskiej, bo państwo pruskie państwo cesarskie de facto już istnieje wprowadza się charakterystyczne w 23 w zasadzie w 4 etapach, jeżeli tak to można określić mundurem o charakterystycznym w takim kolorze szarym zielonym szarozielone taki mundur policjanta gdańskiego, ale cechą charakterystyczną jest nie tylko ten mundur, a kolor nadziei kolor nadziei można to nazwać kolorem nadziei, chociaż cel wygrały to jest szaro prawda polowej w odcieniu zieleni niepodległej Ukrainie niesiona wytchnienie to, że rząd taka dygresja w podziemiu Dołęgi Mostowicza, gdyby Nikodem Dyzma opowiada o swoich przygodach miasto złożyło się to piękne, że prawda żołnierze walczyli szarych mundurach co do Zgorzelca kolory druga panie były zielone to pięknie podkreśli kolor nadziei pani redaktor grożą za swoje dygresje już wracamy do policji Sylwia również pozwolę sobie na taką dygresję takich rozmów mamy do dnia dzisiejszego i z biegiem czasu wcale ich grupa nie topnieje, ale wracając do policji cechą charakterystyczną tutaj było właśnie nakrycie głowy nakrycie głowy, czyli ciastko sam pomysł, skąd w ogóle wzięło się coś takiego no i to chałupa była ciekawa pikę chałwa była ciekawa, ale niepraktyczne przyp Ciarko było praktyczniejsze czaka używaną w Niemczech tak samo bodaj w policji wolnego miasta Gdańska jako tego nakrycia głowy policjanta na służbie w ZUS czaka Eileen nie było mnie Zulus czaka, bo wtedy oznaczałoby to, chociaż jest tutaj pewnego rodzaju podobieństwa ze względu na to, że taką było wykonane początkowo dla batalionu strzeleckiego, ale graficznych armii cesarskiej były wykonane ze skóry pokryte lakierem koloru czarnego, więc czerń i tu Chucka był również czarny, ale ten lakier plus skóra w połączeniu ze słońcem powodowało to u żołnierzy dalece idące konsekwencje w postaci i ucisku Bulik mam ból głowy prawda omdlenia i t d . więc postanowiono wykorzystać te zapasy, które tam, gdzie Ślęza ruch poszły na wyposażenie policji złapano lakier o przyjęto w charakterystycznym materiałem dodano emblematy w przypadku wolnego miasta Gdańska był to herb Gdańska dodatkowo do tegoż czaka mieliśmy pewne takie elementy, które wyróżniały właśnie szło z Polic, by odlane z Polic High, czyli tajnej policji krajowej, która również tutaj funkcjonowała, ale tak jak mówiłem do pewnego momentu, czyli do roku 1935, kiedy okazało się, że dalece idące ograniczenia możliwości finansowania i prowadzenia ćwiczeń spowodowały, że mamy z Policami rozwiązano na tym terenie część wcielono do uszu, bo zdecydowana większość wyjechała do rzeszy ze względu chociażby na problemy natury materialnej i tam służyli wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacja, że kilka minut o godzinie 1120 prof . Piotr Semka historyk z Akademii marynarki wojennej jest państwa i moim gościem rozmawiamy o historii przedwojennej policji na terenach właśnie Gdańska z wolnego miasta Gdańska formacja jedenastej 20 po informacjach wracamy do programu off czarek to studio prof . Piotr Semka historyk z Akademii marynarki wojennej rozmawiamy o gdańskiej policji w dwudziestoleciu międzywojennym taki też tytuł nosi 1 z prac czy sprawcy się naukowych prof. Gdańska policja w dwudziestoleciu międzywojennym w dokładnie tych prac poświęconych policji gdańskiej popełniła w swoim życiu chcę iść i były to prace dotyczące w ogóle funkcjonowania policji, ale również poszczególnych pionów m. in. pionu kryminalnego zajmowanie się troszkę doborem wyposażeniem, ale skoro przerwaliśmy mam duże skoro przetrwaliśmy na krzaku policyjnym to trzeba być tutaj dodać, że właśnie Ciarko policjanta tego służącego w szoku po posiadało brązowe lakierowane daszek to była cecha charakterystyczna tutaj i brązowy pasek oficerowie mieli pasek w kształcie metalowej srebrnej łuski natomiast Czakon policjanta w lampę z Polic Said i posiadało ten pasek daszek koloru czarnego biorąc pod uwagę teraz dochodzą wszystkie po i koty są szare wszystkie koty są tutaj całkowicie Jasia ale, ale charakterystycznym też takim wyróżnikiem była naszych Kalwarianka 2 oraz spadki kołnierza owe, gdzie dla szkód policja i była to o naszywki i na rynkach jej wpadki kołnierza wykonana jest koloru ciemnego czerwonego Orlando z Polic kraj był to ciemnozielone od koloru naszywki to jedno kształt tej naszywki kształt tej naszywki cyfra, która się znajdowała pokazywała, z którego rewiru policyjnego lub, z której kompani dany policjant pochodzi Otóż naszywka koloru okrągłego ciemno czerwona Straight from koloru rzymskiego pokazywała przynależność do danego rewiru policyjnego tych rewirów policyjnych mieliśmy 7 na terenie wolnego miasta Gdańska natomiast naszywka ciemnozielona koloru Owalnego z odpowiednią cyfrą ukazywała, że jest to Lambert w Policach, ale cyfra rzymska to jedno cyfra arabska, która również znajdowała również ukazywała, że jest to policjant służący w Kompanii skoszarowanych, gdzie koszary policyjne mieściły się na terenie dzisiejszego wspaniałego balu co bądź osiedla, które powstało na gruzach dawnych koszar policyjnych, czyli koszar niebieskich beretów we Wrzesz to była 1 taka grupa oznaczenie, jeżeli tak to można powiedzieć wyróżników druga dla odmiany to były inne naszywki przybyła Tomaszewska w formie Błyskawica na rękawie, która pokazywała, że jest to policjant zajmujący się tutaj obsługa żurawia ciała graficzną i radiostacja policji gdańskiej służyła do powiadamiania powiedzielibyśmy alarmowego kryzysowego n p . po w przypadku powodzi i ewentualnie lodu zatorów lodowych charakterystyczna dla radiostacja Gdańska posiadała swój znak wywoławczy, który zmieniano zbiegiem czasu ze względu na to, że był to 3 literowe znaczy litera łakomym kombinacja SPD w Kaliszu z Policami dam też, ale niektórym kojarzyła się z partią socjaldemokratyczną, więc zmieniono z biegiem czasu na kombinację nic nie mówią są MPa, czyli Igreki WM PL do tego policja Portowa używała o pasek naramienny opasek koloru czerwonego z białą Kotwicą także tych kombinacji takich, gdzie wzornictwa owych związanych z wzornictwem no troszkę tutaj było oczywiście wszystkie koty są czarne biorąc pod uwagę policję kryminalną tylko te były jeszcze ciemniejsza, bo Kripo funkcjonowała w strojach cywilnych przecież nie chodziło o to, żebyśmy ich rozpoznali obrazów ta grupa policyjna, która w szczytowym okresie liczyła sobie około 1605 funkcjonariuszy sho w po i mniej więcej 160 do maksimum stół 70 osób, jeżeli chodzi o krwi po niej mogła zaprezentować swoje osiągnięcia z tego pierwszego okresu funkcjonowania policji wolnego miasta Gdańska ze względu na to, że w początkach lat dwudziestych mamy rok 1924 w Gdańsku odbywa się wielka konferencja Wall związana z funkcjonowaniem policji jest to międzynarodowa konferencja połączona z wystawą następna konferencja to jest Berlin, ale nie idźmy do telekonferencji gdańskiej częściej konferencja odbywa się chociażby na terenach dzisiejszego hipodromu sopockiego, a tam można było obejrzeć tresurę psów policyjnych funkcjonowaniem policji w szyku zwartym można było obejrzeć pewnego rodzaju nowinki techniczne, bo policja Gdańska wyposażona była nie tylko w broń ręczną broń maszynową, ale była wyposażona w coś w rodzaju tarana nazywano to zgarniać sam przez rozmiarze tragedii prezentowała się policja pięknie szczególnie różnego rodzaju pokazach publicznych, ale jeżeli chodzi o działanie to nastolatek pomysł, że w razie takiej sytuacji alarmowej czemu wykręcać aż 5 cech dla 4141 dokładne ich oraz RMF FM AM sorry, ale równie szybkie pogotowie policyjne, które można, by powiedzieć, że jest to pododdział alarmowy wyjeżdżał z budynku przy ulicy Karen Walker budynek zachował się do dnia dzisiejszego zresztą nawet zachował się na portalu niedokładnie nasmarowane cementem Lapis policzka i prezes i one budynek funkcjonuje jest w rękach właściwych tutaj organów nie jest to budynek, który jest przeznaczony przeznaczony do zwiedzania, ale jest charakterystyczną pamiątką z tego oś czasu natomiast biorąc pod uwagę używanie tych pododdziałów zwartych no to pierwszym takim elementem to była nauka mniej więcej 30 o centymetrowej długości o grubości około 3 cm wykonana z twardej gumy do tego karabiny bagnet, którego również używano, a jak trzeba było to udawano ognia w paszczy czym się głównie zajmowała policja, bo myślę sobie, że Gdańsk jako miasto portowe z pewnością nie należał do najspokojniejszych to zależy jak na to patrzeć właśnie musielibyśmy popatrzeć przez pryzmat całości funkcjonowania wolnego miasta Gdańska popatrzeć na kategorie przestępczości i porównać to z innymi tego typu ośrodkami w różnych częściach i Europy wówczas uzyskalibyśmy jakąś taką skalę, która pokazywała, aby nam się 33 ,5 % prawda ogół mieszkających tutaj osób, które były zamieszane w jakiejkolwiek tam sprawy natury kryminalnej to jest mało przed to jest dużo przede wszystkim mieliśmy do czynienia tutaj z różnego rodzaju przemytem szeroko rozumianym trzeba pamiętać o tym, że lata dwudzieste lata trzydzieste no to zaczynają wkraczać, by narkotyki kokaina heroina kokaina jest bardzo modna kokaina jest modna i z okresu przedwojennego mówimy o pierwszej wojny światowej tutaj o pierwszej wojnie światowej, tym bardziej kokaina morfina, ale morskim można było uzyskać prawda na skutek dogadania się z lekarzem jako miasto portowe Gdańska miał do czynienia chociażby z szeroko rozumianą prostytucją sutenerstwem kumplem Stevem, czyli czerpaniem tutaj zysk z nierządu niektóre takie obiekty nazywali można, by nazwać pewnego rodzaju zasłużonymi na tej mapie Gdańska, bo np. zachowały się materiały, które pokazywały, że w roku 19212002 . 1 z takich przybytków rozkoszy świętował trzydziestolecie nieprzerwanej pracy nieprzerwanego istnienia sąsiadom w ogóle nie przeszkadzało to co się dzieje za ścianą wprost przeciwnie była tam obsługa o charakterze międzynarodowym natomiast hałasy na klatce schodowej, a przede wszystkim załatwianie potrzeb fizjologicznych na zewnątrz to są świadom przeszkadzało stąd pojawiały się po domostw chodziło tu wielokrotnie do bójek bójek z użyciem narzędzi niebezpiecznych m. in. NOŻNA i liderem takich gdańskich nożowników był 1 z robotników portowych niejaki Lewandowski pochodzący z Toruniem, który w roku 1930 w czasie 1 z bójki i z marynarzami brytyjskimi 2 zabiła trzeciego ciężko poranił, a Bridge marynarze którzy przypłynęli do Gdańska na pokładzie 1 z brytyjskich okrętów bojowych dochodziły do tego podpaleń i rabunek fałszerstwo dokumentów fałszerstwo pieniędzy także tych kategorii przestępst w mieliśmy tu tanieje była to kategoria można powiedzieć grupa nie sztywna 2022, a nawet do 25 trzeba pamiętać również o tym co z biegiem czasu będzie coraz silniej dochodziło tutaj do głosu, czyli grupa przestępst w o charakterze politycznym prasa GDA niska prasa codzienna mówię tutaj nie tylko o damski Jarno jestem na Christen, ale chociażby co potem Zeitung codziennie umieszczała taki Polic Time w Policach Liberii czy taka statystyka przestępstw Kongo dzień wcześniej aresztowano z nazwiskami Amy nie SA po co ciekawsze przypadki są ciekawsze przypadki były opisywane znacznie się, że jak np. tym co potem Zeitung opisywał przypadek takiego pana nazwisko Biedermanna, które ogłosił się, że jest ideowym komunistą on i propagował powrót do matury to Haralda no właśnie ich problem polegał na tym że, gdybyśmy tak to rozumieli toby się okazało na woli komunizm prawda powrót do matury, ale po prostu Paul Biedermann jako ideowy komunista biegał na golasa po okolicznych lasach, strasząc przechodząca tam kobiet przez zwierzęta wolno zwierzęta mógł też straszyć, ale przede wszystkim chodziło panie i ten jego ideowy komunizmu w połączeniu prawda szeroko rozumianym naturalizmem sprawił, że zajęła się nim policja natomiast wracając do tych polisa Iberii tu w przeciętnie od 15 do 20 osób dziennie zamykano z czego połowa to za pijaństwo, ale Landowskiego złapali Lewandowski ta k Lewandowski został złapany został postawiony przed sądem niestety nie wiem, jaki tam otrzymał wyrok, bo możemy się posiłkować tylko informacjami prasowymi w zasadzie można powiedzieć, że akta policji wolnego miasta Gdańska 15 lat oraz zagrożenia czekają na peron boskie prawo to bardzo Drozdowicz tak nie był to człowiek można powiedzieć, że całkowicie częstym, ale trzeba pamiętać również o tym, że policja kryminalna w tym musza się również była tym pierwszym takim ogniwem, które zajmowało się no niestety przejazdem do zwłok w Sopocie mieliśmy charakterystyczną aleją wisielców aleją wisielców nad morzem, czyli były to osoby, które po utracie w Casino Sopot całego swojego majątku życia rano po prostu popełniały samobójstwo poprzez powieszenie, których aż tak wiele, że powstała, że zaczęto to miejsce nazwać aleją wisielców to w zasadzie była taka nazwa nieformalna funkcjonująca w obiegu poza nazwijmy to on podaje w w zasadzie w obiegu publicznym, ale poza szeroko rozumianym tutaj społeczeństwem natomiast pierwszym takim etapem kiedyś to policjant przejeżdżał to był od róż techników, którzy prowadzili tutaj czynności i to był charakterystyczny motocykl, gdzie zamiast przyczepki był kosz, a w zasadzie skrzynia Lassalle skrzynia działa dawano zwłoki nie wiemy również na ile jest to prawdą, bo znam to tylko z 1 takiej relacji i że ta charakterystyczna skrzynia służyła również do przewożenia w zasadzie do otrzeźwienia tych, którzy nadużyli tych napojów wyskokowych ja go przewieziono oprócz ruchu samego pojazdu plus trendu wiatru być może to spowodowało lekkie otrzeźwienie, dopóki nie owszem, ma dołek wydaje się, że z punktu widzenia medycznego raczej nie uda się to jest tak byto to znamy różnych filmów jak rzucanie pod zimny prysznic tak dalej, ale to nic nie działa to alkohol musi zostać lustro przedstawiony jest zamieniany w inne związki także to są tylko takie gaże może kara dodatkowa wrócimy do naszej rozmowy o gdańskiej policji w policji w dwudziestoleciu międzywojennym po informacjach Radia TOK FM państwem gościem jest prof . Piotr Sękowski historyk z Akademii marynarki wojennej informacja, że kilka minut po informacjach wracamy do programu off czarek od państwo byłem gościem jest prof . Piotr Semka historyk z Akademii marynarki wojennej rozmawiamy o gdańskiej policji w okresie międzywojennym bardzo się podobały te pokazy psów tresury psów i takie tam główną atrakcją był policyjny wóz pancerny, który w formie ostrego strzelania dawał się pokaz siły ognia, gdzie tempo drogową i tam pokaz właśnie na hipodromie Sopot i miał miejsce w, a jakiś jakaś działalność artystyczna bardziej artystyczną działalność policji w działalność artystyczna można powiedzieć, że tutaj działalnością o charakterze artystycznym może inaczej przybliżają SOR policję lub do firm to była orkiestra policyjna orkiestra policyjna, która była prowadzona przez nie byle jakiego fachowca, czyli przez Ernst nasz kibic, a Pence Czyż kibic był człowiekiem, który miał gruntowne wykształcenie muzyczne i był autorem wielu interesujących utworów kompozycji skomponował około 60 takich utworów służył stało dwudziestej ósmej Kompanii przepraszam pułku w gdańskim w okresie przed pierwszą wojną światową wolno natomiast potem przeszedł do policji wolnego miasta Gdańska po pierwszej wojnie światowej i tu stał na czele policyjnego korpusu muzycznego, chociaż samo to słowo korpus biorąc pod uwagę kilkudziesięcioosobową orkiestrę no nie jest tutaj adekwatne do całości to orkiestra Sztybel ICO rusz występów o charakterze tutaj reprezentacyjnym biorąc pod uwagę przyjmowanie jakichś głów państw przedstawicieli świata politycznego, gdzie pełniła rolę właśnie takiej orkiestry reprezentacyjnej pełniła również rolę w charakterze komercyjnym, czyli jak to się mówi, przegrywając do kotleta do wszelkiego rodzaju wieczorku jak i zaba w, które miały miejsce chociażby co jest w Sopocie czy w Jelitkowie czyli, grając dla publiki, ale równocześnie występowała na antenie Radia gdańskiego była zapraszana do Wrocławia do Berlina do wielu miast niemieckich kompozycji jeśli barista cieszyły się bardzo dużym powodzeniem, chociaż należy przyznać, że są to kompozycje dosyć trudne dla orkiestry sam z Liberii jest autorem chociażby gdańskiego marsza reprezentacyjnego bardzo rytmicznego charakterystycznego utworu, który pełnił rolę właśnie takiego Marshall generalskiego przy przywitaniu właśnie jakiś urzędników z zagranicznych przedstawicieli właśnie świata politycznego, chociaż można powiedzieli, że jej odtworzenie dzisiaj rozpisanie partytur biorąc pod uwagę orkiestry MON nie stanowiłoby jakiegoś problemu problemem jest troszkę podtytuł do tego gdańskiego marszu reprezentacyjnego, gdyż podtytuł brzmi tak kraj pozostanie niemiecki dla zmieniły się w realiach zmieniła się geopolityka tutaj i uważam, że pomimo całej nowo wartości artystycznej tegoż marsza trochę niezręcznie byłoby go odgrywać przez policję orkiestra jeżeliby takowa istniała komendy wojewódzkiej policji w Gdańsku, a czy ta policja Gdańska jak zmieniała kierunek zainteresowań czy przy czym w czasie zbliżającej się drugiej wojny światowej w jeszcze, że można tego nie było tak nazywana, ale i można powiedzieć, że kierunek zainteresowań zaczął się zmieniać się silny gwałtownie po roku 1933 bo o ile dla lat dwudziestych niezależnie od sympatii antypatii o charakterze politycznym policjant gdańskim miał ustawowy zakaz przynależności do jakichkolwiek partii politycznych lub występowania poza oczywiście służbom tutaj w mundurze na jakichkolwiek zebraniach partyjnych, chyba że pełnił tam funkcję właśnie porządkową to w roku 1933 po dojściu Hitlera do władzy policjanci gdańscy coraz częściej zaczynają demonstrować tutaj swoje narodowo socjalistyczne przekonania zaczynają się pojawiać w mundurach w uzbrojeniu i są to przemarsze rok 1934 mamy chociażby nasilająca się to właśnie wystąpienia policjantów z gdańskich 3007 . to jest już nowa symbolika, która się pojawia tutaj idzie na sztandarze policji wolnego miasta Gdańska pojawia się swastyka zachowały się fotografie związane z nadaniem nowego sztandaru 3008. 3009 . czyli im bliżej idziemy działań wojennych po wielkiej wojny, gdyż pierwsza wojna światowa nazywana była wielką wojną nikt nie wie nie przypuszczał, że nie 20 lat wybuchnie druga kolejna jeszcze większa mamy tutaj i elementy związane z działalnością policji i która przyjmuje to narodowosocjalistyczna symbolika rok 3004 . to jest ujednolicanie chociażby mundurów ujednolicanie mundurów, czyli mamy i chociażby z zachowaną kolorystyka z herbem Gdańska, ale znikają cechy charakterystyczne paski kołnierza owe, które nawiązywały do starej austriackiej armii lądowej już mamy charakterystyczne niemieckie policyjne niemieckie ataki kołnierza owe natomiast rok 1939 to jest wydania chociażby rozporządzenia tutaj jej dla policjantów z wolnego miasta Gdańska o konieczności zmiany nazwisk nazwisk tych brzmiących polskojęzyczni na nazwiska ściśle niemieckojęzycznych pod groźbą pomijania w awansach jej obniżenia wynagrodzenia do zwolnienia ze służby włącznie i wreszcie przełom maja i czerwca 1939 roku w rewirach policyjnych wolnego miasta przystępuje się do sporządzania planów ataków na polskie placówki historiografii naszej zachował się dosyć szczątkowy plan, który został sporządzony przez długi rewir policyjnym dotyczy on ataku na pocztę polską natomiast kilka lat temu udało się odnaleźć w miarę kompletną teczkę mówi jest w miarę, bo przyjmuje, że jest to gdzieś tak kompletna 9099 % zawartości to miasto plamy sporządzonej przez piąty rewir policyjne z Jaśkowej Doliny budynek nie istnieje nie zachował się do dnia dzisiejszego dotyczy ataku na okolicę tzw . Republiki polskiej, czyli Bratniak kar i kościoła Świętego Stanisława biskupa męczennika we Wrzeszczu mamy tam szczegółowo rozrysowane rozmieszczenie karabinów maszynowych, które miały regulować cały teren pokrywać ogniem mamy liczebność grup szturmowych chcą mają być wyposażone w nie włączamy kilo oferta prawda siekier oprócz broni wyposażenia osobistego oraz mamy listę osób przeznaczonych do jak to określano wtedy internowania rozumianego literalnie jako aresztowanie mają ostatecznie wybór drugiej wojny światowej 1 września, kiedy to policjanci wolnego miasta od szóstego rewiru policyjnego z Sopotu biorą udział po stronie niemieckiej już w ataku na Polskę ruszyli na kierunku gdyńskim w pozwie, że policja Gdańska już, by jeszcze przed wybuchem drugiej wojny światowej zatrzymywała dziś pod szczególnie podejrzane osoby szczególnie podejrzane z powodów politycznych szczególnie podejrzany z powodów politycznych, bo eliminacja opozycji i jeżeli chodzi o wolne miasto Gdańsk to przede wszystkim lata 3738, kiedy to ostatecznie od połowy roku 3008 . pozostaje już tylko 1 grupa nazywana polską mniejszością narodową, a w dodatku w roku 1939 dochodzi do wielkiego wzmocnienia tutaj policji gdańskiej poprzez wprowadzenie na nowo tej lampy z Policami, która wyszła są to 2 pułki landa z Polic tajność on chce znowu z tą charakterystyczną Gdańską symbolikę skoszarowanych należy też jednak ci ludzie z Gdańskiem mieli niewiele wspólnego, bo pochodzili z wielu innych miejscowości rzeszy, gdzie sam generał UW von Eberhard MO, kto pojawia się jako doradca policji gdańskiej Eberhard, którego nazwisko pojawia się w prasie wolnego miasta Gdańska, by jest to nazwisko nie do odczytania wtedy mamy na wpół zatarte być może romans z podłożem nici jakich jest tylko fotografia jest jakiś doradca policji i to wszystko rozłoży wybucha wojna to rozumiem, że policja radny Gdańska staje po stronie hitlerowskiej nawale wszyscy liczyliśmy na to, że Polska marynarka wojenna powalczy w teamów ma w Polskiej marynarce wojennej w roku 1939 w przypadku konfliktu raczej powinniśmy mówić o polskich planach co do Gdańska biorąc pod uwagę chociażby samą organizację tego szkoda korpusu interwencyjnego gen. Skwarczyński ego, którego zadaniem była reakcja na Półwsi Gdański, a zatem biorąc pod uwagę wystąpienie gdańszczan przeciwko państwu polskiemu oczywiście mówimy tutaj o gdańszczanach narodowości niemieckiej identyfikujące się z niemieckością, czyli do przewrotu całkowitego tej sytuacji na wypadek puknął gdańskiego oczywiście istniały polskie plany zagra czarny przewidujące wkroczenie armii polskiej przewidująca również działania o marynarki wojennej od strony morza, ale do tych działań była przeznaczona przede wszystkim 1 jednostka, która już w roku 21930 trzeci miała dokonać demonstracji siły poprzez wpłynięcie do portu na redę portu gdańskiego i dokonania tutaj wymiany muchomorów z okrętami brytyjskimi, czyli ORP Wicher sytuacja pokazała, że nie można było rozpatrywać przyszłego starcia tylko w takim razie dwustronnym w wymiarze pomiędzy polską na wolnym miastem Gdańskiem, a pomiędzy polską, a Niemcami czy bierzesz w tym przypadku dlatego też sam ten pomysł UR korpusu interwencyjnego biorąc pod uwagę również niekorzystnego strategiczne kształt polskiego Pomorza całkowicie upadku może to już lepiej, bo byłaby to kolejna wielka jednostka przeznaczona tak naprawdę na zniszczenie w korytarzu pomorskim w kolorze, aby swoje apanaże, gdy akta z gdańskiej policji wciąż się można czy jakby są jeszcze nie do końca zbadane tak ze względu na to, że miasto temat w ja uważam, że niezwykle ciekawej niezwykle ciekawy oprósz prac dyplomowych pisanych przez studentów z artykułów to trzeba pamiętać o tym, że są to akta niemieckojęzyczne natomiast dzisiejszy student głównie bazuje ich na język angielski do tego dochodzi konieczność posiadania w zasadzie nauki umiejętność odczytywania niemieckich rękopisów charakterystycznych tych branż stylistów jak to określano przypominających trochę dzisiejsza EKG, a zatem nie wszystko zostało spisane na maszynie, ale są to akta naprawdę bardzo ciekawe i czekają na swojego wielkiego utknie w rozmiarze nie musi być aż tak wielkiej ważne, żeby znał język niemiecki ważne, żeby znał język niemiecki to jest bardzo ważne i tak jak powiedziałem jeszcze ta umiejętność odczytywania pisma ręcznego no dobrze do tego dochodzi prasa do tego dochodzą jeszcze inne materiały, które znajdują się po stronie polskiej zatem już polskojęzyczne tutaj troszkę literatury, jeżeli chodzi o archiwalia tutaj komisarza generalnego zatem język i przepraszam wysokiego komisarza ligi narodów, a zatem również język francuski i uda się zrobić bardzo panu dziękuję dziękuję również prof. Piotr Semka historyk z Akademii marynarki wojennej był państwa, ale moim gościem graliśmy o gdańskiej policji w dwudziestoleciu międzywojennym informacje Radia TOK FM już za kilka minut po godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut, a i jego program dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, a nad jakością połączeń czuwał Krzysztof Woch Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA