REKLAMA

Jak wygląda lobbing po Polsku?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-06-10 09:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:45 min.
Udostępnij:

Gościem Magazynu EKG był Tomasz Chmal, szef Business & Science Poland, który mówił między innymi o polskich firmach lobbingowych: - Na 12 tyś firm lobbingowych UE, polskie firmy stanowią niespełna 2%.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K 2 w pewnych ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 4 to jest magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pan Tomasz Chmal noblista dzień dobry prezes zarządu biznesu science Poland, ale w tonie w stan to się nie wyklucza, czyli lobbysta tak jest, a za kim albo zaczął pan lobbuje w tej chwili lobbuje za tym, aby Polski biznes Polska nauka była należycie reprezentowana w Brukseli to jest działalność na zlecenie polskiego rządu jest działalność Rozwiń » zacznie polskich spółek z naszymi członkami jest PKN Orlen Lotos grupa Azoty KGHM agencja rozwoju przemysłu i mogą tak wymieniać jeszcze do 12 firm, które są państwowych państwowych natomiast przedsięwzięcie jest otwarte na firmy prywatne na małych średnich polskich przedsiębiorców na izbę gospodarczą chodzi o to, aby zwiększyć naszą aktywność wobec instytucji europejskich jest właściwy moment do tego, ponieważ będziemy mieli nową komisję mamy już nowy parlament Europejski w związku z tym najlepszy czas do tego, aby znaleźć najlepszych ludzi im znaleźć nerw wejść w taką na agendę Europejską, która w tej chwili jest kierowana, ale powiedziałem coś niewłaściwego mówiąc o tym, że działa pan na zlecenie polskiego rządu, bo pamiętam, że chyba premier otwierał biuro telefon a gdzie jest premier otworzył biuro 16 maja natomiast i inspiratorem tego tego projektu jest minister Jadwiga Emilewicz pan Marcin Ociepa z minister przedsiębiorczości technologia, więc osoby, które w, których przedsiębiorczość znają rozumieją i widzą poprzez swoją obecność częstą w Brukseli, że nasza aktywność norm nie jest wystarczająca na kilku poziomach nad 12  000 zarejestrowanych podmiotów lobbingowych z Polski jest około 200, a więc jest niespełna 2 % 12  000 w całej Unii tam w całej Unii euro w Brukseli do Brukseli tak to, a więc mamy mamy 2 % tak powiem potencjału lobbingowe go, jeżeli chodzi o kraj są inne wydaje się, że nie jest wystarczające w kontekście obecności Niemiec Francji, których ta obecność zobligować na poziomie kilkunastu procent to wszystko jest dość dobrze zapisane policzone to są dane w oparciu o raport polskiego Instytutu ekonomicznego w księgowości jak pan wspomniał o tym, że członkami organizacji, której pan przewodzi mogą być także firmy sektora prywatnego jako rozwiązanie jest albo Izby gospodarczej to jak pan myśli ile w tym roku uda się dołączyć ilu firmom da Silvy zachęcić firm prywatnych sektora prywatnego toczy się bardzo zależy jak firmy definiują swoje interesy jak bardzo będą aktywne w tym zakresie i moim zadaniem w tej chwili rozmawia z prywatnymi, tak więc rozmawiam z firmami prywatnymi rozmowami z izbami, które zrzeszają prywatnych przedsiębiorców Polska jest ogromnym eksporterem drobiu Polska izba Drobiarstwa polskiego meblarstwa, więc to są to są podmioty, które dla mnie są bardzo atrakcyjnymi partnerami w tym projekcie podobnie drużyna stanowi sygnał, że mogłyby dołączyć mówi pan na razie jak się popatrzy na to przedsięwzięcie, a także tę listę spółek, którą pan sam wymienił Orlen Lotos agencja rozwoju przemysłu grupa Azoty GPW Totalizator sportowy czy KGHM to to są firmy, którym nad którymi władztwo ma skarb państwa ma, więc nietrudno było domyślić, że będą brały udział w tym przedsięwzięciu, któremu pan przewodnik to można powiedzieć uznała decyzję polityczną chemiczna po takim prawdziwym testem zgodzi się one będą właśnie firmy prywatne, które jeśli ona definiują potrzeba w utworzeniu tego przedsięwzięcia te instytucje bronią to wtedy będzie można uznać Okaj Thomasa z no tak się składa, że w Polsce akurat największymi podmiotami są firmy państwowe w związku z tym to one są oni też dla nich swoistą, ale są swoistą lokomotywą, które mogą pociągnąć za sobą firmy mniejsze tak się dzieje na całym na całym w sali w całej Europie dlatego, jeżeli chodzi o firmy publiczne, bo jeżeli nie mamy ogromnych firm prywatnych, które byłyby w stanie wyasygnować pewne środki na uruchomienie takiego przedsięwzięcia natomiast firmy firmy prywatne oczywiście są bardzo mile widziana i firmy prywatne bardzo podchodzą pragmatycznie do takiego projektu gracze liczą rentowność natomiast nie jest łatwo policzyć rentowność wszelkiego projektu lobbingowe go związanego z określoną branżą wystawiamy taką hipotezę, że tam w Brukseli trzeba po prostu być trzeba poznać osoby, które decydują o pewnym procesie lobbingowe o pewnym procesie legislacyjnym na koniec tego, że nie jest także nazwą bio w Brukseli nie ma ani nie ma 20 osób oczywiście od 12  000 ani też nów to rozumiem, że resztę pozostałe 12  000 dzieli się przez wszystkie kraje członkowskie np. taki Lewiatan, który jest, który skupia firmy prywatne ma swoje biuro jeśli się niemal od 2001 roku, więc jeszcze, zanim przystąpiliśmy do Unii Europejskiej my bardzo chcemy współpracować z Lewiatana natomiast musimy też wiedzieć, że to są 2 osoby to nie jest bardzo silna reprezentacja i tego oczywiście wielki szacunek dla Lewiatana dla wszystkich dla Konfederacji pracodawców prywatnych dla pracodawców RP dla wszystkich, którzy już są obecnie dla polskiego komitetu energii elektrycznej dla wyniku PKP to są firma, której nikt tak oczywistą państwo firmach akta te firmy już tam są zresztą firmy prywatne, ale jeszcze tak nikt nie ma nie ma w tej chwili nie ma natomiast oczywiście jest to projekt otwarty dla również dla firm państwowych będziemy zachęcać kolejne firmy państwowe i atuty firmy, które tutaj są sercem na zbiorze mają także swoje osobne przedstawicielstwo te firmy, które są w tym zbiorze można mnożyć mogą być aktywne w ramach swoich organizacji parasolowych typów WiseEuropa typu surfing to są to są organizacje zrzeszające ponad narodowe interesy poszczególnych branż natomiast problem polega trochę na tym, że zdarza się, że te organizacje parasolowe nie do końca mogą artykułować interesy poszczególnych firm w poszczególnych krajów tylko muszą jak reagować na poziomie europejskim w związku z tym my nie zniechęcamy do występowania w żaden sposób istniejących organizacji wprost przeciwnie bardzo wiele firm należą do kilku bądź kilkunastu organizacji jednocześnie po to, żeby zwiększyć swoją siłę oddziaływania budować relacje na różnych poziomach i w ten sposób oddziaływać na Instytucie europejskim n p . ta już wiemy, że organizacja powstałą, która ma lobbować, ale właściwie to to jaka będzie wasza procedura działa na trop jak będziecie działać będą od prezesa jest ona składa się z 3 komponentów biznesu nauki im tego wspólnego wspólnego jądra aktywności, którym jest co przedstawiciele związku pracodawców biznes to powiedzieliśmy wstając z oddzielona część oddzielna grupa instytucji pod szyldem Narodowego centrum badań rozwoju, która będzie zrzeszała naukowców z innych kultur, którzy z kolei będą dbać o interesy nauki polskiej w kontekście horyzont Europa Horizon 2023 będziecie zrzeszać dbać to znaczy ci te osoby, która czy też firmy delegują jakiś słaby dolar jest praca i te osoby mają za zadanie, w czym się zajmować terenów gaża każda firma deleguje swoich przedstawicieli z 1 strony nauka Polska deleguje swoich przedstawicieli są my jesteśmy integratorem tego tego zespołu met przy 1 stole będziemy siedzieli będziemy omawiać pewnego rodzaju strategie w zakresie relacji budowania relacji tworzenia przestrzeni do prezentowania własnych stanowiskach, więc wspólne wydarzenia wspólne wspólne aktywności będziemy wspierać w taki sport taki sposób, aby oczko przedsiębiorca, który przyjedzie do Brukseli niebyt będzie się czuł w jakimś sensie bezradnej w pomagać mu w tym, aby on zrozumiał w jaki sposób może rozpocząć swoją aktywność lobbingową również pan na poziomie na poziomie Brukseli, a więc to jest kwestia budowy zaufania współpracy pomiędzy firmami z nauką sensu uzupełniania się i dzielenia się własnymi doświadczeniami relacjami w będziecie się rozmawiali z urzędnikami z przedstawicielami Unii Europejskiej z urzędnikami komisji albo naszymi posłami do parlamentu Europejskiego tak jest zgodnie z art. 11 traktatu Unii Europejskiej dialogi konsultacje są ważnym elementem procesu stanowienia prawa, a przypomnę, że w unii Europejskiej tworzyć około 34 polskiego prawa związku z tym większą aktywność powinna być jednak w Brukseli niż w Warszawie poszli po to, żeby móc współpracować tylko nie tylko adaptować się do tego co kreują instytucje europejskie, więc jak najbardziej będziemy się spotykać co więcej będziemy zachęcać wszystkich do tego żeby, żeby w tych spotkaniach jeszcze większym zakresie brali udział potowa to jest efekt jest nasza siła w tej chwili do wywierania wpływu w unii Europejskiej albo przekonywania do swoich racji nasza siła jest ważne, że ono jest ta siła, którą pan może zaprezentować, reprezentując biznes i naukę i nauka jest odzwierciedleniem też jakiejś politycznej pozycji kraju w jakimś sensie tak ale w jakim sensie też i nie, bo przecież biznes nauka działają na swoich zasadach to znaczy liczą liczą na rentowność inwestycji liczą na innowacyjność projektu liczą zupełnie innego inne windy są mierniki oceny niż w aspekcie politycznym patrzenie na gospodarkę leśną willą ostatnio nigdzie nie nie do końca się zgodzę z pana redaktora różne mniejsze myślę że, że postrzeganie z perspektywy Brukseli jest zależna od tego z kimś rozmawia i to nie jest wcale tak, że nie ma przestrzeni do rozmowy rozmowy z przedstawicielami poszczególnych krajów grupy parlamentarnych w parlamencie nie są wcale na tak złym poziomie jak niekiedy się je przedstawia w Polsce nie zapewnia, że przede wszystkim trzeba rozmawiać i to nie chodzi tylko takie symboliczne głosowanie na 271, ale n p . o przyciągnięcie instytucji, która była ulokowana w wielkiej Brytanii po jej wyjścia musiał szukać nowych siedzib nam się nie udało szkoda no i to jest to, z czym będziemy będziemy starali się w oczy będziemy starali się rozmawiać będziemy rozmawiać z eurodeputowanymi będziemy zapraszać wszystkich do naszego przedstawicielstwa po to, żeby wymieniać się tego typu doświadczeniami było też kilka innych problemów typu typu transportowcy prawda w Polsce też mnie nie osiągaliśmy zamek spektakularnego sukcesu w zakresie pracowników delegowanych w związku z tym jest co robić zarówno sektorową, jaki ponad sektorowym jest dyskusja na temat podatku paliwowego jest dyskusja na temat podatku węglowego jest szereg tematów, które wymagają większej aktywności tam na miejscu i oczywiście to nie jest tak, że nic nie zrobiono przez 15 lat zrobiono bardzo dużo, ale w tej chwili chcemy zrobić jeszcze więcej do tego właśnie zachęcane, a jak chcę poradzić sobie na razie z takim problemem powiedzmy intelektualnym, ale mógł się w realną Real taki problem wydarzyć pan chciał, by zachęcać do prywatnych przedsiębiorstw, aby także w zostawały z naszymi członkami tak jest, a jeśli, by się okazało, że na wynik ten biznes ma inne interesy niż rząd to co w tym te interesy będą ocierały się w związku z tym, jakby ja nikogo nie zmusza do tego, żeby chciał ze sobą współpracować natomiast głęboko wierzę w to to jest moje doświadczenie organizacji pozarządowych z sektora prywatnego, w którym funkcjonowałem przez 17 lat jest takie, że trzeba wytworzyć pewną kulturę zaufania partnerów tak to to zrobić krąży między biznesem rządzą w Polsce jest zaufanie dzisiaj nie być tematem państwo wbijanych to już widzę w moim moim celem moim celem jest budowa tego zaufania na poziomie Brukseli i dbanie o interesy tam na miejscu zarówno biznesu prywatnego, jaki państwowego być może będzie tak, że ten biznes będzie miał interesy rozbieżne być może będzie chciała artykułować być korzyścią będzie rzadziej mówią do nas przystąpić, że będzie chciał nas przystąpić po co głęboko wierzę, dlatego że będzie dostrzegał ogromną wartość z tych relacji i z tego w jaki sposób będziemy podchodzić do rozwiązywania problemów nie chodzi o to, że możemy się pan jakiś przykład pokazać ja wiem, że ta działalność jest jeszcze nie ma długiej historii, bo to od połowy maja to rzeczywiście niewiele czasu minęło, ale możecie pokazać, jaki ja mogę się udać tylko przykład z sektora prywatnego, który jest zdecydowanie bliższe, kiedy kilkunastu partnerów kancelarii w 1 miejscu czasie rozmawia o problemach i też ze sobą w jakim sensie konkurują natomiast współpracują w tym zakresie w jakim 3 czy, jakim czerpią zysk z tej współpracy, ale to jest pana doświadczenie biznesowe nie wątpię tylko teraz reprezentuje pana organizacja, którą powołał Polski rząd chce przypomnieć, że spółki skarbu państwa spółki skarbu państwa, w których władz ma Polski rząd i inicjatywy rządu, bo wspominał pan nawet konkretnych ministrów, którzy wprowadzili ten projekt teraz jak zachęcić prywatny biznes, bo on zaufał i że rozmachu składkę członkowską zapłacił i i był z państwem tylko na podstawie przykładów i tylko na podstawie tego, że przyjedzie do nas zobaczy i poczuje, że to nie jest żadna opowieść nie tylko państwowych firm na potrzeby na potrzeby komunikacyjne wykorzystał Real na pracę bardzo ciężka praca na na poziomie na poziomie instytucji mnóstwo spotkań mnóstwo cześć wodza, o których pan powiedział albo lepiej powiedzieć trudno o pracę to już od połowy maja się bywa tak odparł mi na to, że tak prasa pierwsze spółki już są na miejscu Orlen już pracuje KGHM za chwilę przyjeżdża kolejne spółki oraz do nas dołączają wszyscy ci, którzy mają mają interes artykuły te interesy oczywiście zapraszam do kontaktu i dach na przykładach pokażemy, że taka współpraca jest możliwa Jerzy parada to nie zaprosili za kilka miesięcy bardzo chętnie o tym, opowiem co się udało zrobić natychmiast oczywiście zapraszam za kilka miesięcy byśmy mogli porozmawiać co się zmieniło w czasie tego funkcjonowania biznesu and science Poland w Brukseli pan Tomasz Chmal dyrektor prezes Business and Poland dziękuję bardzo dziękuję teraz informacje w radiu TOK FM po informacjach druga część magazynach takie po latach 2 w pewnych ekonomia kapitał Gos Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA