REKLAMA

Gospodarczy bilans ostatnich trzydziestu lat

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-06-10 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
29:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z Radia TOK FM, gdy jest z nami News już prof. Grzegorz Kołodko były wicepremier minister finansów Akademii Leona Koźmińskiego dyrektor centrum badawczego transformacji integracji globalizacji Tiger dobry wieczór panie profesorze dobry jest pani dziękuję za zaproszenie bardzo cieszymy, że pan nie jest 30 ostatnich lat w gospodarce, gdyby pan tak spojrzał z lotu ptaka to co pan widzi na zlotym taka ważna, gdyż więcej niż z perspektywy żaby, choć także wiele rzeczy nie Rozwiń » widać się, ale mówiąc o ogólnym spojrzeniu to sądzę, że historia w nie ja tylko historią w, kiedy będzie coś naprawdę historia, bo historia zaczyna się wtedy, kiedy schodzi ostatni świadek kamery jesteśmy jej z nami mamy się znakomicie i oby tak było jak najdłużej oceni to moim zdaniem bardzo pozytywnie zdecydowanie bardziej pozytywnie niż my wielu z nas, bo to są różne zdania chcemy doceniać teraz ale kto był dobrze wykorzystały szansy nie znaczy, że nie było potknięć wpadek, że nie popełnialiśmy błędów, że nie było rzeczy, których niektórzy mogą się wstydzić i nie była zjawiskiem procesów, które są i będą kontrowersyjne w sprzeczności świąt z pewnością był to okres rozwiązywania sprzecznych interesów ekonomicznych podwójny układ sprzeczności niż w okresie poprzednim są coraz mniej Polaków obecnie żyjących pamięta czas też robi swoje jedni kończą ziemską wędrówkę inni się pojawiają więc, czego pomyśli sobie, że to jest już 30 lat od przełomu w rok 8 do dziewiątego wiele procesów jest zakorzenionych wcześniej idący akurat na wykład to co sobie tym samym uzmysławia, że wszyscy jego studenci jeszcze wtedy po tym, świecie nie wędrowali dla nich jest taka prehistorii w czasach, kiedy ja byłem studentem, więc spory o bitwie pod handel handel po drugiej wojnie światowej czy też obrazki liczenie sanacja już tych obrazków z pewnością jest więcej niż czyni im na tle tak, że innych krajów regionu wypadamy zupełnie dobrze, ale kończą się odpowiedź na pani pytanie powiedziałbym powtórzyłby to co napisałem 10 lat temu, kiedy było inne takie okrągłe obchodzeniem dwudziestolecia transformacji raz jeszcze podkreślając, że jest ono zakorzenione w reformach jeszcze w Polsce ludowej w Polsce socjalistycznej w PRL-u, określając w tym jako sukces na 23 co znaczy w można było osiągnąć więcej, gdyby cały czas polityka gospodarcza i strategia rozwoju, a to jest dużo więcej szerzej niż sama sam wzrost gospodarczy prawidłowo zdefiniowała cele i opierała się na trafnej poprawnej teorii ekonomicznej, a tak nie było ten okres trzydziestolecia były także bardzo zróżnicowany co bardziej może podkreślają politycy oraz stworzonej wyspy, kiedy indziej w dobrej zmiany raz na lewo od centrum innym razem na prawo od centrum niż ekonomiści, ale także my oceniamy różne fragmenty tego 30 lecia w odróżnieniu do, gdybyśmy spojrzeli na osi czasu między 19892019 to, które punkty wskazywałby pan jako kluczowa France, ale zależy od 2084 dziewiątym i uważam, że to jest rok szczególny, gdyż rok z pewnością zapisany specjalnymi zgłoskami na kartach dziejów i to nie tylko polskich i nie tylko naszej części Europy nie tylko naszego kontynentu, ale i świata w boksie tak to, że po tym, świecie po przymierza są różne ciekawe rzeczy jest udział się w roku 1989 i inne w Mozambiku i w Ne w w krajach arabskich i w niektórych krajach wtedy jeszcze w pełni specjalistycznych na dalekim Wschodzie i w wielu państwach kolonialnych, ale jednak dla nas najważniejsze co się działo tutaj dla mnie kluczowym wydarzeniem roku osiemdziesiątego dziewiątego wydarzeniem bardziej procesem to jednak był okrągły stół to były poważne Wróblem i twórcze negocjacje, kiedy próbowano znaleźć sposób na przezwyciężanie strukturalnego kryzysu gospodarki państwowego socjalizmu, kiedy postanowiono jednak, że to musi polegać na ucieczce do przodu w postaci dążenia do pluralizmu politycznego i społecznej gospodarki rynkowej wtedy nie mówiono o kapitalizmie jako takim nie mówiono liberalnej demokracji raczej to, o czym mówiono to była koncepcja Choszcznie definiowane są także ułomnością tamtych negocjacji społecznej gospodarki rynkowej, a także otwarcie tolerancji i to co poszło w ślad za tym za chwilę będziemy obchodzić to znaczy za kilka miesięcy i nie tylko my w Polsce, ale na świecie 30 lecie obalenia muru berlińskiego, ale jak czasami z pewnym przekąsem mówią że, gdyby nie my Polacy, gdyby nie nasz okrągły stół i jego konsekwencje także w postaci wyborów i Szczercowa osiemdziesiątego dziewiątego roku, a potem powołania rządu pana premiera mazowieckiego to te mordy jeszcze trochę powstałaby z tego mur berliński jesienią 1989 roku Polacy obalili zimą wiosną 1989 roku, ale co pokazywało on, że my byliśmy punktem centralnym tych przemian w tej części Europy w tej części świata z tego powodu oczywiście czasami możemy być dumni czasami się zastanowić, dlaczego życie potoczyło się tak jak się potoczyły potem powiedziałem, że drugim istotnym elementem to jednak jest 1996 rok, kiedy nota to pani widzi to Motor ręką podpisałem w imieniu Rzeczypospolitej w Paryżu historyczne było nie było akt przystąpienia Polski doorganizacji współpracy gospodarczej rozwoju OECD to jednak było uznanie przez świat tzw. wolnego Zachodu, że nie ogłosiła wtedy bynajmniej, że jesteśmy gospodarką rynkową, ale nieodwracalność wkroczenia do gospodarki rynkowej przyjęcie nas w poczet rysika do tej pory się pojawiać w literaturze zachodniej także publicystyce określenie OECD OECD to się pod dopisuje wznawia się ze organizacja zasady bogatych krajów prawda no bo jestem ja wiem także Słowacja i Polska albo, a w Chile i a Meksyk, o które z pewnością rację jeszcze nie jest apotem takim wielkim wydarzeniem no to nie ulega najmniejszej wątpliwości to była przystąpienie Polski do Unii Europejskiej akurat miałem szczęście obowiązek ich fascynacje być także w rządzie wtedy był remis nam w szczycie niezwykle trudnym niezwykle dramatycznym bardzo skomplikowanymi dwunastego 13 grudnia 2002 roku w Kopenhadze, gdzie przesądzono o poszerzeniu Unii Europejskiej o 10 państ w w tym 8 krajów socjalistycznych te 2 nie tego typu odpady mały, ale medycy irańskie wyspy no, a w zasadzie część 1, bo przeżywszy tylko po części jest w unii Europejskiej oraz ma tam by potem szczyt ateński któryś Down na luzie wesoły tam już nikogo niczego nie negocjowano on nic nie walczono tam wszystko było mniej więcej jasne, ale w uśmiechał się teraz do pani von Jakob władał tym studentom to pokazuje też takie zdjęcie, na którym siedzimy my, którzy tam byliśmy wtedy niektórzy niestety już tam, gdzie indziej premier ma małe Mazowiecki, którego zaproszono jako wybitnego męża stanu, żeby w tym uczestniczył był to rząd przypomnijmy jednak lewicowo centrową SLD-PSL był tam wobec tego co były wtedy ma już premier Oleksy były premier, ale minister spraw zagranicznych Cimoszewicz aktualnych wtedy premier Miller jest na tym zdjęciu także były prezydent Kwaśniewski jeszcze kilka osób i również ja i oni wszyscy się śmieją albo, uśmiechając się z tym poważny facet, więc mówię studentom studenci wywieszają widzicie państwo wszyscy się śmieją albo uśmiechają, a ja myślę Otóż tak, ponieważ to ja wtedy myślałem powiedziałem, że tego, bo tejże 16 kwietnia 2003 roku, kiedy Polska stawała się formalnie podpisano akt przystąpienia do Unii, której członkiem formalnie staliśmy się też mają następnego roku 2004 pomijam, że to pewne problemy rozwiązuje, ale pewne problemy twarzy teraz widzimy współcześnie choćby Anno Domini 2019 ile problemów wynika z tego, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej zjazd dla kolei uznał za taki kluczowy to są takie punkty, których wymaga jedynie 90 szósty 2000 czwarta, ale do mnie pan zainteresował, a tymi problemami, które wygenerowało nasze członkostwo w unii Europejskiej z notowań 1 problem n p . w których dostrzegam już wtedy, bo będąc w trzecim rządzie za pierwszym razem to były 3 rządy to był to były rządy tej samej formacji ideowo polityczna i SLD PSL, ale wpierw był pan premier Pawlak, a potem premier Oleksy, a potem premier Cimoszewicz, więc ja mam 3 nominacje i 3 odwołania, a to od prezydenta Wałęsy, a to prezydenta Kwaśniewskiego, więc czasami jak państwo przedstawiacie dwukrotnie wicepremier minister finansów równie dobrze żeście państwo dziś czterokrotnie wicepremier minister finansów jest i droga pani redaktor pod tym względem to ja wiem, że nikt nie pobije Babicz 4 z wicepremierem ministrem finansów to rzadki okaz, ale znowu tak tak na serio też Suszko problemy euro i wtedy będąc w rządzie ostatnim z tych SLD w Operze Lwowskiej mówi o okresie 9397 przygotowałem trzecią część naszej mojej strategii dla Polski, która nazywała się euro 2006 dodajmy, że euro jeszcze wtedy nie istniał to był dopiero 1 z większych projektów ówczesnej Unii Europejskiej pokazałem nakreśliłem pełną wizję dolnośląskie strategiczna jak prowadzić politykę gospodarczą i jak realizować pewne reformy instytucjonalnej strukturalne, aby w perspektywie roku 2006, a gdy, szykując 2 wielkie wydarzenia, że euro powstanie tam i że my tam wejdziemy do Unii Europejskiej Polska była gotowa do przystępowania do wspólnego obszaru euro coś takiego się przytrafiło tylko Słowenii, która jest od najwcześniejszego możliwego momentu, czyli w tym przypadku jest to 1 styczeń 2007, a tu chwalić Boga kończy się pierwszy SMS pierwsza połowa roku 2019 można powiedzieć, że perspektywę wejścia Polski do euro oddala się do drugiej połowy przyszłej dekady ja uważam, że to się stanie w Polsce po roku 2025, zważywszy na obecne podejście na podejściu obecnie rządzącej formacji do tego zagadnienia, gdyż w oczy wielka dyskusja czy Polska powinna wchodzić do euro czy nie uważam, że tak, dlaczego uważam, że głównie względów ekonomicznych, że to poprawiłoby konkurencyjność naszej gospodarki przyspieszyło tempo wzrostu gospodarczego odwrotnie niż to uważają to nasza obecna trójka najbardziej wpływowa, więc pan prezes Kaczyński pan premier Morawiecki pan prezydent Duda może jeszcze uda nam z tego punktu widzenia bądź specyficzne mówimy o finansach o pieniądzu w czwartym czwartego czwartą osobę na to jest prezes NBP pan prof. Glapiński oni wszyscy są przeciw ja ich fontanna argumentacji nie podzielam ponadto nie miał najmniejszych wątpliwości, bo widziałem jak na wiele kosztowało, żeby wynegocjować właściwe warunki wejścia do Unii Europejskiej, że cały czas będzie się toczyła polityczna gra o to ile na nas kosztować członkostwo w unii Europejskiej i ile mamy na tym korzystać może warto przypomnieć, że pani o to pyta, że także często rodzi w naszym Sejmie byłem atakowany nie tylko ja musiałem wyjaśniać spokojnie rzeczowo punkt po punkcie ziemi zdecydowanie więcej skorzystamy na członkostwie w unii Europejskiej niż nas to będzie kosztowało 12 kosztują w różny sposób choćby tak oczywiste, że musimy płacić składkę członkowską, ale jeszcze bardziej oczywiste jest to, że więcej płynie do nas środków z Unii Europejskiej niż od nas tam w tej sprawie były kontrowersje i wiedziałem, że to będzie już to jest dalej rozgrywane politycznie, choć minęło już na kilkanaście lat on był także kwestie polityczne mianowicie była jasność myśmy przystępowali do określonej Unii Europejskiej, ale to jest żywy organizm intencji Arama pewne napięcia strukturalnej pewne pęknięcia i także już wtedy pracowała wyobraźnia czy idziemy do Europy ojczyzn jak to się mówi się do czegoś bardziej w stylu federacji czy to bardziej będą stany Zjednoczone Europy w trasie będzie poszerzać, a czy ktoś ma skończyć naszej wschodniej flance na naszej Polsce czy może trochę dalej już jest Białoruś Ukraina ma jeszcze trochę dalej jest Gruzja ani np. Armenia, która też ma tego typu inspiracja albo państwa bałkańska jeszcze trochę dalej Turcja, która mocno po części jest Europejska po części jest azjatycka kulturowo odmienne od tego głównego nurtu Europejskiego ssaki te problemy pozostały one rzutują dzisiaj na to co się w unii Europejskiej dzieje w wielu sprawach w wielu sprawach nie zdawaliśmy sobie uświadomiliśmy sobie tych wyzwań, ale o niektórych już wtedy tak widzieliśmy go z tego radość była, ale powódź są po do troski też to teraz wracam do roku 1989, bo chciałbym pana zapytać o o przedmiot naszych nieustannych sporów z 2 i toteż jest temat nieustannie eksploatowany politycznie, czyli szokowa transformacja gospodarcza czy można to było zrobić inaczej lepiej czy też nie było zupełnie innej drogi uważam, że w Brukseli szokowa transformacja jest wyrzutem z głębszego sensu, dlatego że transformacja nie może być szokowa może z 1 wyjątkiem jest wyjątek niemieckiej Republiki Demokratycznej Żaneta zjednoczeniem Niemiec, ale praktycznie polegało tona przyłączeniu 5 landów wschodnich niemieckich, które były pod zdecydowanym wpływem Radzieckim w takich warunkach, jakie wtedy politycznie geopolitycznej istniały do kwatery landu do potęgi gospodarczej już także wtedy niemieckiej Republiki Federalnej są w rzeczywistości zmiana, gdzie można było dokonać nie tylko liberalizacji i stabilizacji makroekonomicznej co jest trzonem tych przemian, ale również odpowiednich zmian instytucjonalnych od razu obowiązywała konstytucja Bundestag republik w byś markę zachodnia dobiegła to był bardzo potężny twardy pieniądz i wyszło niemieckie prawo i toteż jeszcze niebyła kompletna transformację, dlatego że to, że prawo formalnie obowiązuje to jest trochę za mało to prawo musi być zrozumiały przez tych, których ono dotyczy i przestrzegane przez nich przede wszystkim przez przekonani dzięki przekonaniu nie tylko przymusowi oprawę dobry wtedy, kiedy jest przestrzegana grzebane były przestrzegane to musi być także egzekwowanej wymaga siły instytucjonalnej państwa proces zjednoczenia Niemiec to realizował i to jest na dobrą sprawę można powiedzieć szokowa transformacja tak to było przejście od państwowego socjalizmu do mniejszych bardziej zliberalizowany i gospodarki typu kapitalistycznego bardzo szybko, wykorzystując specjalną agencję instytucję troje Hans znacjonalizowano sprywatyzowano niemieckiej wschodnio niemiecki przemysł dodajmy, że może na najwyższym poziomie technologicznym w 2 w ówczesnym obrazie socjalistycznym obok Czechosłowacji, a zwłaszcza 3 to był najwyższy poziom, ale to było także łatwo, bo był kapitał to był głównie kapitał zachodni miejskiej, który przejął to co było na ziemiach 50 wschodnich landów, a w przypadku Polski tam, gdzie ewentualnie określenie szokowe naszą Kowalczyk Cracovia ma uzasadnienie to nie jest transformację, bo transformacja to jest liberalizacja i stabilizacja liberalizacja cen ceny mają być wolne i rynek ma o nich decydować ani rząd biurokracja czy polityka łatwo powiedzieć trudno zrobić to ma być wolny handel zarówno wewnętrznej, jaki ten międzynarodowy czy już tak mówimy ostatnio w zglobalizowanym, więc wymaga zniesienia barier celnych, ale także wprowadzenia kryminalnego pieniądza swobodnych przepływów kapitałowych ich jeszcze trudniej zrobić niż to, o czym powiedziałem wcześniej, ale ta wolność czy ten liberalny układ polega także na wolnym wejściu do i wyjściu z gospodarki, a więc prawda jak wylaliśmy wszystko co nie jest zakazane jest dozwolone, ale także musi być zinstytucjonalizowane kulturalny wyjście z gospodarki tych, którzy sobie nie dają radę, więc instytucja upadłości bankructwa co znowu wymaga regulacji, czyli odpowiednicy rozporządzeń prawnych takiej rangi ustawowej, ale także kultury przestrzegania i egzekwowaniu tych postanowień bez tego sama liberalizacja i stabilizacja może być radykalna jak pani chce nazywajmy zaszokował natomiast jeśli chodzi o zmiany własnościowe jeśli chodzi o tworzenie obudowy regulacyjnej mówimy o instytucjach w nasieniu behawioralny reguły gry to to jest proces bardzo długotrwały, ale to jest wciąż rozglądają się zaczął w latach osiemdziesiątych już też pewne reformy był już 8780 ósmy roku wdrażana, ale ja mówię o tym, przejściu między sylwestrem roku osiemdziesiątego dziewiątego, a nowym rokiem roku dziewięćdziesiątego, kiedy ten świat gospodarczy Estonii wiek mówi o polityce z Liber liberalizacji i stabilizacji tak trzeba było uwolnić gospodarkę są gorsetu biurokratycznego uwolnić ceny i umożliwić należność za rodzaj i hiperinflację upadające bliżej gwiazd, a stabilizować i stabilizować, bo n p . w Czechosłowacji ówczesnej czy nawet na Węgrzech była zdecydowanie mniejsza skala tego co nazwane w literaturze angielskiej sią też Flesh, czyli paskudztwo mi inflacją cenową z osobową, a co w ustach Polski gospodyni domowej czy kobiety było grzmiał, że wszystko jest coraz droższe i niczego nie można kupić oczywiście było nieprawdą natomiast tyczy samej rzeczy drożały dobra i usługi, a zarazem występowała w instytucjach niestety zła negatywna niedoborów co skutkowało kolejkami kartkami nepotyzmem na sprzedażą po znajomości krótko mówiąc obracał się blisko efektywność i z tego punktu widzenia tak należało radykalnie, ale jeśli pani chce środkową, a i ustabilizować gospodarkę tylko, że zostało to źle zrobione to dotyczy to ten czas tzw. szokowa terapia nie dotyczyła całej transformacji tylko pakiet stabilizacyjny, a Libera z in liberalizację innego i pewne rzeczy zostały, którzy często używam też do koszenia przestrzelone, więc mówiąc językiem takim popularnym przedobrzył one to jest trochę tak jak w tym staropolskim powiedzonko, że jak chłop baby i nie ja jak nie bije to nie kocha trzeba było przywalić temu społeczeństwu przywożono wiedząc, że nie znaleźli wielka radość nietolerancji prawne politycznie co pan powiedział czułam to strasznie niepoprawny politycznie co pan powiedział jest stare powiedzonka, a w sumie 5 lat tak dlatego pojazdy stare powiedzonko nie ja wymyśliłem dlatego zastrzegłem się, że tylko włącznie cytuje, ale właśnie pokazuje częściej niepoprawnie polityczne albo kulturowo jest niepoprawne, bo taki należy postępować tylko, że w tym przypadku tym komu przydzielono bądź też dużo ważniejszego mianowicie całe społeczeństwo ówczesną władzę w ważnej architekci im tego wątku ekonomicznego chodzi o założenie, że społeczeństwo wytrzyma dużo prawie wszystko, by nie macie innego wyboru i t d . i zdecydowanie przestrzelona nadmiernie wysokie były stopy procentowe, które obciążały kredyty z przeszłości nadmiernie restrykcyjny był tzw . podatek od ponadnormatywnego wzrostu wynagrodzeń słynny po piwie, który karał głównie przedsiębiorstwa państwowe co było dużym stopniu motywowane ideologicznie nadmierną była skala dewaluacji złotego i zaczepienie kursu, który zbyt długo był usztywniony na poziomie nominalnym przez ponad 16 miesięcy w stosunku do dolara, choć powinno być to w stosunku do koszyka walut co stało się dopiero później radzono i tak doradzamy alternatywne rozwiązania wreszcie co było posunięciem niesamowicie błędnym zlikwidowano, a wszelkie bariery celne dopuszczają do tego, że rynek został zalany tanimi towarami z importu do czego ta gospodarka w ogóle nie była przygotowana i dlatego proszę zwrócić uwagę moim zdaniem jest najwybitniejszym największy dowód nieskuteczności tamtej polityki i błędów tamtego podejścia rząd w tamtym czasie pana premiera ma Morawiecki zaś jego zakładał, że produkt brudu ścian spadnie będzie spadał tylko 1 Rocki obniży się 3 , 1 % spadał przez 12 kolejnych kwartałów, a więc przez 3 lata ISPA to prawie 20 % wspominano się ponad sześciokrotnie mówiono, że bezrobocie, którego wcześniej nie było otwartego sięgnie 40  000, a potem miał się ustabilizować zaczęło spadać dopiero w czasach strategii dla Polski kilka lat później, kiedy przekroczyło 3  000 000 obiecywano, że inflacja będzie wynosiła 1 proc w skali miesiąc do miesiąca po 3 miesiącach do tego doszło dopiero po 7 latach nic o obszar niepewności i to usprawiedliwia to część ówczesnych polityków do gospodarczych decydentów był olbrzymi był olbrzymi była wielka skala niewiadomych, a także była bardzo duża skala destabilizacji nie tylko w formie inflacji, ale w po wspomnianej nierównowagi skutkującej niedoborami, ale sposób ewidentnie widać to czarno na białym przed żoną przestrzeloną, a źle ustawione pewne parametry ekonomiczne co spowodowało to i dlatego wtedy byłem krytycznie ustosunkowany do żadnej polityki nie zmienię w tej sprawie poglądów nie tylko ja piszemy o tym w książce, która właśnie została opublikowana nakładem PWN strategia dla Polski w zespole kilkunastu autorów, że koszty były zdecydowanie więcej niż nieuniknione nie można tego było zrobić bezkosztowo, a efekty były zdecydowanie mniejsze niż możliwy do uzyskania, bo można było uzyskać więcej nie ma ani większego przejawu nieefektywności w działalności gospodarczej w tym przypadku polityki makroekonomicznej niż dać coś takiego, kiedy koszty są większe niż konieczna korzyści są mniejsze niż możliwe no to jest bardzo nieefektywna działalność, o czym wie każdy przedsiębiorca, o czym powinien wiedzieć także każdy polityk gospodarczych to na koniec panie profesorze o największych sukcesach w Polskiej gospodarce na przestrzeni ostatnich 30 lat to najmniejszy największy sukces to może od razu powiem gwoli sprawiedliwości, bo jednak, jakby 4 środkowej tzw. szokowej terapii jest ciągle bardzo sprytny połączenie 2 słów szokowa terapia to jest tak, abyśmy musieli zawsze mówić szczęśliwe małżeństwo waha się małżeństwo to od razu musi być szczęśliwa pewnie zna pani też niestety jednoczy drugie, które najszczęśliwszy nie jest Otóż dla mnie określi terapia na implikuje coś pozytywnego leczenie z ZAK SA mym coś skutecznego, ale trzeba je, że tym wielkim sukcesem początkowego okresu, choć podaż takimi kosztami to było wyłom z jej prowadzeniem z Polski instytucji zjawiska niedoborów zrównoważenie rynku, choć wykonało się to wskutek nadmiernego drżą nosił drenażu siły nabywczej dochodów realnych ludności zasobów MO, że zaoszczędzonych sposób często przymusowy wcześniej wielkim sukcesem instytucjonalnymi jest bez wątpienia to nic do tego nikt nie powinien mieć wątpliwości, choć może jeszcze w krzyż ktoś ma to jest zintegrowanie się z wielkiej wspólnocie ponad pół miliarda ludzi Unii Europejskiej w sposób zasadniczy dla nas korzystny może można było znowu użyję słowa z poprzedniego języka ugrać coś więcej, ale tak jak sobie teraz dokładnie analizuje jeszcze raz coś osiągnęli wynegocjowali, wprowadzając Polskę do Unii Europejskiej 15 lat temu to naprawdę to jest bliskie optimum to jest to było dobrze to było dobrze rozegranej to jest wielkie osiągnięcia takiej w takich kategoriach czysto ekonomicznym jednak to, że abstrahując od tych skomplikowanych teatrzyku bez terapii to on nasza gospodarka jest 1 naprawdę z nielicznych policzalnych na palcach 1 ręki obok Australii nowej Zelandii, gdzie mamy od ćwierćwiecza wzrost gospodarczy no nie wszyscy korzystają z niego w różnym stopniu równym to zadanie niemożliwe ani nie byłoby to uzasadnione to jest znowu bardzo wiele do dyskusji, ale to, że jesteśmy ścieżce wzrostu gospodarczego i obecnie są dużym stopniu zrównoważony makroekonomiczny to jest duże osiągnięcie uważam także gigantycznym osiągnięciem jest to, ale to już jest szerszy problem w innej dyskusyjne rynek jesteśmy członkiem pełną gębą społeczności międzynarodowej, że możemy podróżować dla mnie jakby pani tak nie zapytał pan z działania z trzeciej nad ranem, wyrywając wyznawców jak dla mnie osobiście jest tak najważniejszy z tego trzydziestolecie, którzy mogą wziąć paszport i polecieć jutro do filaru betonowej Zelandia już podróżowałem przed rokiem 1989, ale byłbym bardzo długo opowiadać jego gigantycznego wysiłku znajdzie tam wymagało to, że mogą wtedy wybrać się do Peru teraz już to jest kosztowne przy spojrzeć w lesie wszystko to zmieniło powstały nowe szanse nowe możliwości nowy sposób myślenia i dlatego on też wielkie osiągnięcie natomiast musi czekać to, że to jednak nie jest pełnokrwiste społeczna gospodarka rynkowa, że to zadanie jest wciąż przed nami, bo jak powiedział, iż nie da Silva społecznej gospodarki rynkowej, a pani redaktor nie buduje się przed jedno czy nawet przez 2 kadencje parlamentarne buduje się przez 1 albo przez 2 pokolenia w tej sprawie trzeba dużej determinacji to w sumie bardzo smucić to scena polityczna w Polsce powiem tak, żebyśmy osiągnęli zdecydowanie więcej na szczęście budowy funkcjonalnych konkurencyjnej rozwojowy gospodarki rynkowej niż na drodze budowy liberalnej demokracji w Polsce rynek działa zdecydowanie lepiej bardziej się sprawdza niż demokracja absolutnie tego nie spodziewałam 30 lat temu, bo łatwiej wydawało mi się buduje się demokrację niż rynek okazuje się, że my Polacy zrobiliśmy odwrotnie, choć problemy z demokracją mają także inne narody jest uczmy się od siebie wszyscy nawzajem cieszy się także z tego, że Polaków się wielu na świecie może czegoś nauczyć się go także doświadczam będąc zapraszanych wypytywany o tym, Polski sukces nie ma się traktuje jako kraj sukcesu w szerokim świecie od tego najbliższego Rosji Ukrainy do tego odległego Meksyku nie wiem jak pan nim i z tego powodu jak i ekonomista fryzjer miał z tym coś wspólnego wszystkim jako Polak jestem dumny pani też może z tego powodu być dumna, bo to nasz wspólny sukces prof. Grzegorz Kołodko były wicepremier minister finansów Akademia Leona Koźmińskiego dyrektor centrum badawczego transformacji integracji globalizacji Tiger był naszym gościem przed dwudziestą drugą dziękuję panie profesorze ja dziękuję państwu zaproszone informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA