REKLAMA

"Chodzi o to, żeby wyeliminować przesadną pozycję ministra sprawiedliwości, a nie sądownictwo dyscyplinarne"

Analizy
Data emisji:
2019-06-12 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie dzień dobry państwu dzisiaj analizy rozpoczynamy od sprawy niszowej Otóż o okazuje się, że Sąd Najwyższy zadał 5 pytań prejudycjalnych Trybunałowi sprawiedliwości Unii Europejskiej i tanie państwo mówią to co to zaniósł co to za wiadomość już gdzieś to słyszeliśmy w też miałam taką takim wrażeniem, że już po wielokroć słyszeliśmy o jakichś pytaniach prejudycjalnych sprawy były skomplikowane i właściwie trudno Rozwiń » je było śledzić, ale wierzę w państwa bierze się wierny wierze naszego gościa mam nadzieję, że uda nam się wspólnie zrozumieć tę najnowszą historię ale, żeby zrozumieć to krótki wstęp musimy sobie przypomnieć postać sędzi Moniki Frąckowiak, która na co dzień orzeka w Sądzie Rejonowym w Poznaniu w pani sędzia jest też członkinią stowarzyszenia Iustitia w i co najważniejsze dla tej historii znalazła się na celowniku mu nowych rzeczników dyscyplinarnych postawiono jej 168 zarzutów o przewlekłość w pisaniu uzasadnień wyroków w zarzucono jej też bezprawne uchylenie aresztu, który zastosowano wobec dziewiętnastolatka on nie miał obrońcy stąd decyzja pani sędzi władzy nie spodobał się też udział pani sędzi w symulacji rozprawy w czasie móc w toku ani torze wyjechało zagranicę w czasie zwolnienia lekarskiego, a także to już w trakcie postępowania dyscyplinarnego jest krytyczne uwagi na temat postępowania dyscyplinarnego tyle tylko, że pani sędzia postanowiła się bronić i wtedy sprawa się skomplikowała ich postanowiły wykazać, że procedura dyscyplinarna jako taka jest obarczona grzechem pierworodnym, ponieważ wg pani sędzi niejasny status członków Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nie jest pewne ona czy aby są rzeczywiście sędziami Sądu Najwyższego z argumentuje, że brak przecież było kontrasygnaty premiera na obwieszczeniu o wakatach, który wydał prezydent, a także procedurą naboru do samej Izby dyscyplinarnej wg pani sędzi powinna być zawieszona, bo jest badana i ich legalność jest badana przez Naczelny Sąd Administracyjny i przez Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej, a zatem wg pani sędzi w konkretne człowiek prof. Jan Majchrowski, który zajmuje się w izbie dyscyplinarnej sprawami w sędzia Frąckowiak być może w ogóle nie jest sędzią Sądu Najwyższego inie powinien w tym momencie żadnych postępowań toczyć sprawa trafiła jako pozew duet Sądu Najwyższego oczywiście Aten jak państwo już mówiłam postanowił zadać pytania prejudycjalne Trybunałowi sprawiedliwości, jakie ktoś nam wyjaśni nasz gość Michał Laskowski rzecznik Sądu Najwyższego i sędzia Izby karnej tego sądu dzień dobry dzień dobry ile błędów popełniła nie dostrzegłem żadnego wszystko było korekt tak sądzę dobrze to spróbujmy teraz pójść dalej z tą historią, czego nie wiedzą sędziowie Sądu Najwyższego, o co pytają pytają po pierwsze o to czy w ogóle mogą badać kwestie ustalenia istnienia stosunku służbowego, czyli tego czym konkretnie prof. Jan Majchrowski jest sędzią Sądu Najwyższego, ale pytają też o konkretne sprawy, o których już pytali, bo ja przypomnę, że zaraz mamy na tym 1 pytaniu czy pytają o to jako ty czy w ogóle Sąd Najwyższy może tym zajmować czy też jest to ten zespół, który również toczył izba dyscyplinarna czy też izba pracy powinna zajmować się statusem sędziów to właśnie Izby dyscyplinarnej czy ten spór też, kto jest toczony w pytaniu dotyczy konkretnie tego czy może badać może stwierdzić ustalenie nieistnienia stosunku służbowego sędziego tego konkretnego sędziego, ale oczywiście na tle sprawy pani sędzi Moniki Frąckowiak na tle postępowania dyscyplinarnego, ale Trybunał miałby oceniać kompetencje naszego krajowego Sądu Najwyższego, bo wiąże się to sprawę skuteczny do skutecznej ochrony sądowej tu w tym przypadku konkretnie pani Moniki Frąckowiak, ale każdego z nas prawda, o czym jako obywatele, występując do sądu mamy zapewnione prawo do skutecznej ochrony sądowej, o którym mowa w w przepisach prawa Unii Europejskiej i czy te kredyty te standardy, które zostały wprowadzone m. in. związane z powoływaniem sędziów Sądu Najwyższego m. in . z specjalnymi uprawnieniami Izby dyscyplinarnej czy te standardy zapewniają nam to działa tora prawo realizacji prawa do sądu do skutecznej ochrony sądowej i też przedmiot wątpliwości Sądu Najwyższego przypomnę, że nie pierwszy raz, bo to już no 8 było takich spraw, których zadano pytania i jeśli dobrze policzyłem, bo sam zwątpiłem to takich pytań jest 21 w tych 8 z 8 i sprawach 8 postępowaniach należy czekać będzie dużo miedzi, więc też nie wiemy, ale w czerwcu pierwsze odpowiedzi mają się pojawić przynajmniej takie są sygnały z Luksemburga no i to jest oczywiście, jakby zupełnie normalne narzędzie w sprawie w zadawaniu pytań w tym wypadku organowi międzynarodowemu, ale są też odpowiedniki takich pytań na szczeblu na szczeblu grać w LO spróbujmy sobie wyobrazić, że Trybunał na te pytania odpowiada, jakie mogą być skutki dla sprawy sędzia Frąckowiak konkretnie dla jej samej czy rzeczywiście jest tak, że wraz ze jej pozwem może być zastępowana, a wręcz unieważniona cała ta procedura dyscyplinarna wszczęta po mnie wszczęta Gminny przez rzeczników dyscyplinarnych, a później jeszcze podtrzymywana przez właśnie prof. Majchrowskiego, gdyby były podważony cały ten system 33 struktura ustrój tego postępowania dyscyplinarnego to można sobie wyobrazić nie wiem czy tak będzie dotychczas bardziej prawdopodobne było to, że na skutek orzeczenia Trybunału ustawodawca krajowy zmieniał przepisy dostosowywał je do wymogów określonych przez Trybunał wynikających z prawa Unii w tyle tylko, że ta sprawa już nie dotyczy wyłącznie sporu o przepisy ustawy, ale dotyczy konkretnych ludzi powołanych na konkretne stanowiska w związku z tym można, by pomyśleć o tym, że cała izba dyscyplinarna i Ewa Ivanova użyła słowa unicestwić pisała, że sędzia Frąckowiak może unicestwić izbę dyscyplinarną czym może chodzić o to, że będzie trzeba na nowo osadzić tę izbę sprawie, ale również obsadzić ją osobie ile osób w osobową można sobie to wyobrazić, że nie wiem czy tak się stanie przy 1 i nie potrafi już tyle możliwych skutków myślę, że teoretycznie tak, chociaż nigdy tak sobie w tej chwili rozmawiamy nigdy dotychczas nie zdarzyło się nic w Polsce podobnego i nie wiem czy zdarzyło się gdzieś w Europie nie słyszałem o tym, ale teoretycznie jest to możliwe do zadań tych pytań prejudycjalnych oznacza też że, a czy sam Jan Majchrowski czy też w ogóle izba dyscyplinarna nie może podejmować działania może nie może konkretnego rodzaju spra w rozpatrywać czy dotrwamy w zawieszeniu, o którym pisze pani sędzia Frąckowiak no tak, by chciała strona to jest pogląd prezentowany w jej pozwie chciałaby zabezpieczenia i zawieszenia postępowania dyscyplinarnego oczywiście prezentowane są także inne poglądy, zwłaszcza przez członków Izby dyscyplinarnej, który w, którzy przypomną nie nie tak dawno wydali uchwały wmyśl, której są z tym coś procedury była prawidłowa i że są sędziami z sondy Sądu Najwyższego izba z przyczyn mogło się jednocześnie żołnierze nie orzekają we własnej sprawie, bo takie zarzuty się pojawiły, więc wie, więc jesteśmy w tej chwili w takim stanie, że tych poglądów jest cała masa taki wyjazd nie dziwię się obywatelowi, który nie ma jakiegoś wielkiego przygotowania prawnego nawet takie okna takiemu, który ma jakieś, że czuje się niepewnie w tym wszystkim, bo słyszę z różnych ośrodków tak z różnych stacji różnych ekspertów profesorów sędziów i każdy mówi coś źle Ależ zaraz zaraz panie sędzio wydaje się, że Sąd Najwyższy czuje się niepewnie skoro nie jest pewien czy może on orzec w sprawie sędziego Sądu Najwyższego czy w sprawie całej Izby pytał o to Trybunał z w Strasburgu, czyli to oznacza, że May and my wszyscy pozostajemy w stanie niepewności no tak na tym polega, jakby istota zadawania pytań nie wiemy czegoś nie nie jesteśmy pewni jak interpretować prawo czy mamy do czynienia z godnością pewnych rozwiązań czy potencjalnych decyzji procesowych z prawem Unii Europejskiej dlatego pytam to są tylko pytania albo teraz o wotum powiem jako publicystka Sąd Najwyższy może się obawiać, że jego samo własny wyrokowanie nie Londyn nie odniesie skutku to znaczy zostanie zignorowane mieliśmy tego typu przykłady i w stosunku do właśnie postępowania Naczelnego Sądu Administracyjnego w ich sprawie wcześniej Trybunału Konstytucyjnego, który był ignorowany i być może Trybunał Sąd Najwyższy odwołał się do Trybunału nie tylko, dlatego że czegoś nie wie, ale dlatego, że liczy, że wyższy jeszcze wyższa instancja seans będzie miała większy wpływ na to co się dzieje w Polsce no to jak to jest oczywiście bardzo prawdopodobna wersja to za każdym razem decyduje sąd przypomnę skład konkretny rozpoznający sprawy, ale przypomnę także, że Trybunał Konstytucyjny wypowiadał się w sprawie prawidłowości przepisów powoływania sędziów do krajowej rady sądownictwa i to, że ta izba dyscyplinarna przyjęła uchwałę, że wszystko z okazji do innych konsekwencja jest taka, że taka uchwała ma moc zasady prawnej i ta zasada prawna zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym wiąże wszystkie składy Sądu Najwyższego, więc sytuacja jest naprawdę skomplikowana i wydaje się, że takie sięgnięcie do not do tego narzędzia w postaci pytań prejudycjalnych ma w tej sytuacji sens, a prof. Majchrowski w reakcji na to co napisała Ewa Ivanova wyborczej w maju to było w LM, ale powiedział, że w ten sposób to sprawa może unicestwić całe sądownictwo dyscyplinarne w Polsce i to oczywiście nie był wniosek dotyczący tego rzeczywiście coś dzieje niejasnego niepewnego tylko bardziej rozumem, że chciał postraszyć, że trwa jakiś rodzaj jakiegoś rodzaju anarchia czy rzeczywiście ARN ewentualne skutki sprawy sędzia Frąckowiak mogą wpłynąć na inne postępowania dyscyplinarne wobec wszystkich sędziów w całej Polsce, gdzie prowadzone gdzieś lokalnie czy też jeszcze możemy się z przesadnym uproszczeniem takiego zagrożenia nie widział chodzi raczej o to, żeby skorygować ten model jeśli taka będzie potrzeba skorygować ten model odpowiedzialności dyscyplinarnej do wymogów dostosować go do wymogów europejskich do wymogów wynikających z naszej konstytucji, bo wydaje się, że w tej chwili są bardzo poważne zastrzeżenia co do tego natomiast nikt nie postuluję tego, żeby nie było odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów to jest potrzebne w każdym dniu jej codziennie to musi się odbywać chodzi o to, żeby przesadna zdaje zdaniem bardzo wielu osób pozycja ministra sprawiedliwości w tym postępowaniu i pewne cechy Izby dyscyplinarnej jak się podkreśla tu są cechy sądu specjalnego, żeby to wyeliminować, ale nie to, żeby zlikwidować sądownictwo dyscyplinarne buduje nowe piętro dla 125 sędziów nie budujemy próbujemy się jakoś pomieścić nie jest proste, ale robimy coś do Czech Michał Laskowski rzecznik i sędzia Sądu Najwyższego bardzo serdeczne Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA