REKLAMA

Ministerstwo pozywa profesorów UJ za opinię o nowelizacji kodeksu karnego. „Niedowierzanie. W demokratycznym państwie taka opinia powinna być przyczynkiem do debaty, a nie do rozprawy w sądzie”

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-06-16 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ósma 22 Karolina Głowacka przy mikrofonie Ministerstwo Sprawiedliwości wytoczy proces cywilny w obronie swojego dobrego imienia w związku z kłamstwami dotyczącymi reformy prawa karnego takie oświadczenie pojawiło się na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości cytuję dalej w swoich opiniach innych jeszcze tylko dodam, że chodzi o opinię nektar ni stów z uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w swojej opinii o zmianie kodeksu karnego zaostrzającej kary za najpoważniejsze Rozwiń » przestępstwa ustawy, którą przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości 2 profesorów i 5 doktorantów krakowskiego Uniwersytetu tu od razu państwo pozwolą mały nawet boja tu widzę podpisanych doktorów, a nie doktorantów cytuję dalej napisało, że nowe przepisy dotyczą łapownictwa dotyczący łapownictwa nie będą miały zastosowania do szefów największych strategicznych spółek z udziałem skarbu państwa, wymieniając jako przykład prezesa Orlenu co w efekcie doprowadzić miałoby do jego bezkarności za korupcję ta opinia jest nieprawdziwa pisze ministerstwo jest kłamstwem w rzeczywistości zmiany zaostrzają prawo mamy już oświadczenie krakowskiego Instytutu prawa karnego, która w, które to oświadczenie głosi o tym, że ze zdumieniem odebraliśmy ten komunikat z niedowierzaniem przyjmujemy, iż opinie naukowe sformułowane w ekspertyzie mają stać podstawą pozwu wniesionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości przy Sky połączymy się z Dominiką Bychawska z Helsińskiej fundacji praw człowieka na dzień dobry dzień dobry witam panią witam państwa, kiedy dowiedział się pani o tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wytoczyć proces przeciwko prawnikom naukowcom, którzy krytykują radni wprawo, jaki jest tworzony w Polsce to pomyślała sobie pani, że ja myślę, że cytat z oświadczenia karni stów Uniwersytetu Jagiellońskiego jest tutaj właściwe niedowierzanie w statucie granice dzianina Ministerstwo Sprawiedliwości, mówi że tutaj są kłamstwa to kłamstwo są przytaczane kilkukrotnie co też ubodło nerek karni stów z Krakowa, więc ministerstwo w broni swoich praw w proces cywilny nie to proces karny proces cywilny może nie jest aż takie zaskakujące tak jak może to rozumie rozłożymy to ona na kilka elementów takich pod względem standardów swobody wypowiedzi, bo tu ewidentnie osoby piszące to ma opinię dotyczącą kodeksu karnego, a używały i korzystały ze swobody wypowiedzi swobody działalności naukowej, ale i tu w świetle standardów naszego orzecznictwa sądowego Ależ w szczególności Europejskiego Trybunału praw człowieka zawsze wszystko co się wiąże z działalnością naukową opinię w ramach działalności naukowej są szczególnie chronione czasami są nawet bardziej gry chroniony niż to co mówi Terasa RI ta cała co pisze prasa, a już wiemy, że Trybunał, mówi że praca jest taki młodzież do ogniem który, który pilnuje funkcjonowania demokracji jest stół, a opinie naukowe są nawet wyżej w tej w tej w tej tabeli ochrony a, a to, dlatego że nic co zauważa Trybunał bez bez tych opinii byliśmy bylibyśmy w jakiej takiej stagnacji społecznej ba wręcz regresie i nie te działania wymierzone przeciwko ANR profesorom i doktorom Uniwersytetu Jagiellońskiego trzeba chyba odczytywać jako próbę po prostu zamrożenia pewnej debaty oni się wypowiedzieli, a w opinii opinii, która co do swojego charakteru mam niby jest subiektywna to jest jakiś punkt widzenia interpretacja przepisów przedstawiona przez Eneę przez prawników Uniwersytetu Jagiellońskiego już trudno nawet prosić ich w takim postępowaniu cywilnym od udowodnienie tego co napisali, bo jestem pewna subiektywna opinia i tutejsze, a orzecznictwo Trybunału teraz szczęście naszych sądów mówi, że jeżeli coś się z opinią na to nie możemy nikogo zmuszać do tego, żeby to udowadniał w boksie, bo byłoby to absurdalne, żeby swoje subiektywne oceny w jakim zakresie nam udowadniał, ale z drugiej strony mamy instytucję publiczną i też pytanie instytucja publiczna, która powinna tolerować wobec siebie szeroką krytykę i jeżeli tworzy akty prawa, które nie do końca spełnia wymogi czy fal co do niego wątpliwości to wręcz obowiązkiem instytucji naukowej, która się zajmuje opiniowanie aktów prawnych jest wykazanie tych nieprawidłowości co zrobili, a zrobili w auli w opinii, a IT taki kolejny element który, jakby na niej nie jest to ostania, jeżeli ta sprawa trafiła przed Europejski Trybunał praw człowieka to już na już nam na tym elemencie by, aby na pewno upadła i nie racji nie przyznano by MNI ministerstwu i też jak opinia dotyczy kwestii kluczowej dla Inter działania w interesie publicznym to jest opinia, która dotyczy aktu prawnego być może nieprawidłowości w akcie prawnym, które należy należałoby poprawić bądź ewentualnie się nad nimi pochylić bądź po krytykować albo dalej kontynuować debatę Ghanie, a zamykać dom debatę poprzez oświadczenie czy zapowiedź wniesienia powództwa gminy nie tylko jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na to, że inne słowo opinia czasami może on mieć dla nas takie wrażenie, że oto krakowscy karniści wypowiedzieli sobie nam się to nie podoba tymczasem te elementy ekspertyzę czy też właśnie duże dokumenty dotyczące analizy dna tego w jaki sposób mogą TM projektowane zmiany wpłynąć na prawo karne są obszerne dokumenty, które są poważnie argumentowane inny, więc nie są to takie właśnie gdzieś nam się to nie podoba i ich już mnie to co tak bardzo zabolały Ministerstwo Sprawiedliwości to jest MDM pkt 3 dziesiąte piąty inne kraje drugiej już opinię 9 czerwca, a ona jest dostępna na stronach krakowskiego Instytutu prawa karnego tutaj chodzi o to cytuje poprawki Senatu powodują, że przepisy dotyczące przestępst w łapownictwa w sektorze w sektorze publicznym mogą nie mieć zastosowania do osób zarządzających największymi strategicznymi spółkami handlowymi z udziałem SCK reguł e-państwa nie chodzi tutaj oto piszą dalej karniści, że posłużenie się wyłącznie kryterium ilości udziałów posiadanych przez podmiot publiczny jest merytorycznie błędne i może właśnie doprowadzić do bezkarności zarządzających największymi z Penn strategicznymi spółkami skarbu państwa takimi jak KGHM czy właśnie wspomniany Polski koncern naftowy Orlen, ponieważ w obu tych jest w spółkach skarbu państwa jest mniejszościowym akcjonariuszem i w myśl tej poprawki wprowadzonej w Senacie argumentują prezes zarządu Orlen nie mógłby, więc odpowiadać karnie za łapownictwo w sektorze publicznym podczas gdy odpowiedzialności takie podlegać będzie przykładowo prezes spółki Komunalnej zajmującej się wywozem nieczystości w małej gminie gminy wiejskiej tez interesujące, dlaczego akurat ten punkt spowodował takie oburzenie ze strony ministerstwa, dlatego że ta opinia krakowskiego Instytutu prawa karnego jest to bardzo krytyczna, gdyż ta pierwsza z silnie się tylko zerknę na inne daty z maja chyba jeszcze inny również była bardzo krytyczna wiele mediów się na nią powoływało, ponieważ właśnie tam był punkt po punkcie pokazane, jakie są one zagrożenia co pani myśli o tym, wszystkim zrobi tak jak powiedziałam ME LO im na pewno mamy do czynienia z pewną interpretacjami ocenom i naukową lub opiniowaniem, a aktu prawnego na etapie jego sformułowanie, ale ja sobie wyobrażam, że w demokratycznym państwie, które dobrze z formułą grupy funkcjonuje taka opinia jest przyczynkiem do debaty to znaczy, że parlamentarzyści się na nią nad nią pochylają ustosunkowując się do niej merytorycznie odpowiadają na nią merytorycznie uwzględniają bądź nie mają prawa jej nie uwzględnić, ale w każdy podatnik obywatel osoba, która głosuje i wybiera parlamentarzystów powinna mieć po po ma oczekiwania, żeby pochylić się na tego typu na tego typu, a opiniom i jeżeli ma mieć skutki w postaci wprowadzenia w prawa karnego, a z tego instrumentu wobec obywateli i myślę, że dobrze taki byłby stan idealny niestety zamiast debaty rozmowy na łamach parlamentu mamy im, bo on i od dotykamy czy czy używasz instrumentów wobec euro wobec OPI opinia dawców, który ma na celu ewidentnie MO, że wał wywołaniem grożącego efektu i uciszenie tego typu głosów, bo jeżeli do tego procesu dojdzie to wyobrażam sobie, że w kolejnych miesiącach osoby, które będą chciały zaopiniować wypowiedzieć na temat tworzonego prawa po prostu będą się od tego powstrzymywały po będą wiedziały, że mogą ich spotkać dosyć negatywne konsekwencje ja myślę jak jak bardzo ważna jest w ogóle opinia naukowa i idei i tworzenie nauki dla Europejskiego Trybunału praw człowieka z obrazowa bardzo kontrowersyjna sprawa wyręczać przeciwko Szwajcarii tam LWP prof. Ankary GL w pewnym zakresie swoje, bo w swoich wypowiedziach negował ludobójstwo Ormian, więc bardzo drastyczna wypowiedź taka, która nawet na zdrowy rozsądek może przeczyć pewnym faktom historycznym, ale tu Trybunał powiedział, że mimo wszystko było to na Uniwersytecie w ramach debaty naukowej nawet tak ostra ostra wypowiedź, która nie podważała być może istoty ludobójstwa, ale pewnej jego elementy jest akceptowalne i powinna być chroniona na świetny art. 10 konwencji i to był to mamy do zupełnie inny kaliber tej mamy wypowiedzi w interesie publicznym dotyczącą bieżących spra w funkcjonowania państwa kwestii związanych ze wprowadzaniem prawa i dla mnie zakres ochrony takich wypowiedzi powinien być absolutnie najszerszy i to co robi ministerstwo po prostu mana celu za kneblowanie tego typu, a opinii na przyszłość, bo Google, jeżeli się spieszymy, żeby wprowadzić jakieś akty prawne, a mamy negatywne opinie to to ten proces był być może spowalnia na pewno utrudnia mnie naprawdę ciekawie, dlaczego ministerstwo wybrało sobie z tych licznych punktów, które nie krytykują nowe przepisy akurat ten może jakoś uda nam się dowiedzieć z tego falę kolejnych audycjach Radia TOK FM z całą pewnością nie będziemy mnie nie zostawimy tego tematu wiem już, że w poniedziałkowych jutrzejszych analizach Agaty Kowalskiej na ten temat będzie rozmowa z natury chciałem zacytować jeszcze 1 fragment ósemki, ale tego oświadczenia ministra Ministerstwa Sprawiedliwości UE czytamy tam tak ministerstwo nie zna powodów, dla których profesorowi znów się pojawiają doktoranci znamienite krakowskiej uczelni ze skłamał ligi w swojej opinii ich opinia, z której wynika, że nowe prawo rzekomo daje bezkarności określonej grupie przestępców podważa społeczne zaufanie do państwa uderza w podstawy demokracji to jest bardzo interesujące, ponieważ z mojej perspektywy w bardziej je podważa społeczne zaufanie do państwa to w jaki sposób tak obszerna nowelizacja kodeksu karnego jest dokonywana w jakim tempie i też tak naprawdę jak zareagował zwanych oraz ministerstwo to znak znaczy podważają zaufanie fakt wytoczenia powództwa i właśnie próby próby zamknięcia August w cudzysłowie MO osobom, które próbują mu krytykować tego typu nowelizacje czy prace, więc tu się używa argumentów, które tak naprawdę na mogliby użyć MF w postępowaniu i w obronie naukowcy z uniwersytetu Jagiellońskiego będziemy śledzić tę sprawę pani Dominika Bychawska z Helsińskiej fundacji praw człowieka łączyliśmy się przez Skypea dziękuję panie serdecznie dziękuję bar ca w ósma 35 słuchają państwo Radia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu! Teraz w grudniowej promocji aż 40% taniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA