REKLAMA

UNICEF sprawdził, które kraje Unii i OECD są przyjazne rodzinie. Polska wypadła słabo

Jak z dzieckiem
Data emisji:
2019-06-16 12:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:39 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
on zniknie z dzieckiem w dniach 11 nie 12642 czy absolwenci kończą się państwu niedzielny magazyn Radia TOK FM w naszym studiu, ponieważ Falkowska dzień dobry dzień dobry dyrektor ds. o coś się zawsze jest tym planom wersji od pasji po prostu to kamienice, w których Polska rozmawiać będziemy o raporcie raporcie, który mówił o tym, które kraje Unii Europejskiej i OECD są one bardziej przyjazne rodzinie może od razu powiedzmy, które są kraj pozwoli pani Szwecja Norwegia Rozwiń » Islandia Estonia i Portugalia łączyłby może Portugalię nie wiem, dlaczego myślę stereotypowo bez pudła trafiłem Skandynawia to prawda Skandynawia już od wielu wielu lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach mu przy wszelkich rankingach związanych z usługami społecznymi skierowanymi do dzieci 31 krajów zostało wziętych pod lupę sposób powiedzieć, jaka była metodologia tych badań i kościele w oparciu, jakie kryteria można taki ranking sporządzić i eksperci się nic wzięte pod uwagę 2 rodzaje wskaźników te, które są związane z bezpłatnym prąd z pełną płatnym urlopem rodzicielskim macierzyńskim skierowanym zarówno do Matejki do ojców oraz z usługami zarówno opiekuńczymi, jaki oraz usługami dotyczącymi opieki przedszkolnej skierowanymi do dzieci od urodzenia aż do rozpoczęcia obowiązkowej nauki w szkole to jest jedyna jedyne kryterium, na której zostały wzięte te 4 kryteria 4 wskaźniki jak Polska wypada nad ich, ale biorąc pod uwagę te wskaźniki Polska niestety nie wypadła najlepiej, ponieważ zajmuje dopiero dwudziestą trzecią pozycję na 31 badanych krajów Eurolandu tutaj od razu należy podkreślić, że w tym obszarze, które dotyczą urlopów pełnopłatnych urlopów macierzyńskich zajęliśmy bardzo wysoką pozycje trzynastą co plasuje nas swym na poziomie średniej dla krajów europejskich natomiast zdecydowanie najgorszy wynik uzyskaliśmy, jeżeli chodzi o CIT o dostęp do żłobków dla dzieci inni ten problem przenosi się na kolejne etapy wychowania już nie chcą mówić o edukacji w przypadku przedszkola Seana zaczyna tak, ponieważ oczywiście można na to spojrzeć z różnych z różnych z różnych z różnych perspekty w, by natomiast to co jest bardzo ważne to jak w jaki sposób ten raport był budowany to jest to, że w na rozwój dziecka podstawowe i najważniejsza najważniejszy wpływ mają jego pierwsze tygodnie miesiące zaraz po urodzeniu bardzo ważne jest tworzenie się tej takiej unikalnej więzi pomiędzy rodzicem zarówno na końcu ojciec ojcem dzieckiem na to wpły w zarówno na jego zdrowie fizyczne, jaki jest jego zdrowie psychiczne natomiast, jeżeli z różnych względów czy to są względy materialne czy jakiekolwiek inna matka czy rodzice decydują się, że muszą wrócić do pracy to musi być stworzona możliwość dostępu do opieki dla takich dzieci u nas niestety ta ta luka pomiędzy zakończeniem tego planu płatnego urlopu wychowawczego, a możliwością dostępu do opieki przedszkolnej jest bardzo duża, dlatego że zagrał zaledwie 8 % dzieci możliwość skorzystania z takowego smakowej opieki w te relacje te więzi między dzieckiem rodzicami one są niemierzalne tak naprawdę, ale wpływają na te więzi te wskaźniki, o których pani mówi po usunie mierzone są niesamowicie ważne dla rozwoju dziecka i oczywiście badania naukowe to pokazują potwierdzają, że z punktu widzenia rozwoju dziecka ten pierwszy jego czas spędzony w gronie rodzinnym, gdzie ma możliwości pełnego rozwoju opieki, a którą za najlepszą opiekę zapewniają jednak rodzice ma ogromny wpły w na na rozwój dziecka natomiast dziecko, jeżeli dziecko nie ma takiej możliwości, bo rodzice np. wracają do pracy to bardzo ważne jest, żeby ta opieka, która jest sprawowana nad dzieckiem spełniał wszelkie wymogi, które z 1 strony będą wpływały na rozwój dziecka z drugiej strony też będą miały możliwość wychwytywania pewnych mu braków dziecka czy też będą one mogły zniwelować różnice, jakie np. w rozwoju dziecka występują pomiędzy pomiędzy rówieśnikami dość, że nie ma reguły tak spoglądam jeszcze do tego raportu, by to przeprowadzić taką analogię w dzień w bezpieczeństwo dzieci i przyjazna rodzinna przyjazna wychowania w stan zamożności kraju leży mówi, o co chodzi oczywiście Estonia jako kraj byłej Republiki nadbałtyckie jawi nam się jako taki tygrys gospodarczy to z wielu powodów przy dużej świadomości tych ludzi, którzy tym państwem rządzą i tam istotnie mamy do czynienia z najdłuższym pełnopłatny urlop ten wynosi 85 tygodni jeśli dobrze jak osiągnąć dobrze pamiętam, ale w tym zestawieniu nagle na drugim miejscu są Węgry Bułgaria 3 do czego pewnie nikt z nas się nie spodziewał to prawda, ponieważ oczywiście analiza wzięła pod uwagę tylko gdy 1 aspekt, ponieważ bardzo ważne bardzo ważne bardzo ważne oczywiście aspekt polityki rodzinnej, ale i w wielu krajach n p . tutaj nas na początku zaskoczyło bardzo niska pozycja Szwajcarii co oczywiście wiąże się z wieloma względami niezależnymi kulturowo i życie zawodowe jestem bezstresowy i tak mało wymiarowe jeśli chodzi o czas się niepotrzebny jest tak długi urlop na Atom był bardzo istotne wzgląd odgrywają również elementy kulturowe i związane z pewną tradycję no i dlatego tak to wygląda inaczej, ale wiadomo, że rozwój ekonomiczny i poziom życia Szwajcar jest porównywalny do naszego kraju, więc też przecież wkrótce te kwestie porównywać, ale to prawda, że te kraje, o których pan wspomniał zajęły bardzo wysoką pozycję ze względu na wysoki dostęp wysoki odsetek dzieci korzystające z opieki zarówno żłobkowej dzięki opieki przedszkolnej u nas niestety w tym obszarze mamy jeszcze bardzo wiele czasu pieniędzy n p . jeżeli mówimy o opiece przedszkolnej w miastach to oscyluje już w okolicach 90 % natomiast różnica pomiędzy miastem się na Wyspach co dusza powyżej 1010 punktów procentowych w dni tego nie ujmuje na raport żaden sposób natomiast Synthos wciąż myślą publicystyczny przez jego pewnych kwestii na ile takim czynnikiem bardzo istotnym jest stabilizacja tego procesu kształcenia wychowania u nas cukru mamy do czynienia z jakąś reformą mógł, a to 6 latek do szkoły to 7 latek do szkoły to też implikuje wiele problemów choćby z dostępnością miejsc w przedszkolach inne kraje rozumiem, że raczej opierają się nad stabilizacji stąd te wysokie notowania ten dylemat akurat nie był Święty pod uwagę i dla -li mu różnicy czy zmiany w systemach edukacyjnych nie był tutaj brane pod uwagę nie jest już zupełnie abstrahując od zlotego rankingu wiadomo, że wszelkie tego typu zmiany mają ogromny wpły w na uczniów, bo wzrasta takie poczucie niepewności jak też w przypadku tak nas w tej chwili będziemy mieć do czynienia z tym podwójnym rocznikiem jemu niemożliwością stanie się przez część uczniów do daty szkoły, do której chce się dostać na to bardzo dużym stopniu wpływa na ich poczucie własnej wartości i też dobranie się drogi zawodowej w ten dźwięk oczekuje nocą w przyszłość Torunia, którzy mierzą też powiedzieć raport też zawiera już takie spostrzeżenia nowości wskazówki co powinien takie kryteria powinien spełnić dany kraj, by zostać uznane za za przyjazne rodzinie i teraz jest ich 5 i powietrznych, które mamy do zrealizowania może nie są to jakby kryteria, ale bardziej wskazówki co należy zrobić, aby te warunki, które zapewniamy dzieciom było możliwie jak jak najlepsze i my tutaj największe OFE najwięcej do zrobienia mamy w tym obszarze, żeby zniwelować tę lukę, jaka jest po zakończeniu pełnopłatnego urlopu macierzyńskiego wychowawczego, a dostępnością do opieki dla dzieci w wieku poniżej 3 lat tutaj mamy najwięcej do zrobienia powinniśmy zwiększyć dostępność opieki przedszkolnej i też jest oczywiście kwestia badania i wskaźników różnych LM do różnych elementów uczeni spełniliśmy również o karmieniu piersią co również było to ten podnoszony w tym raporcie to 1 z elementów bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju dziecka w Polsce nie mamy badań, które mówią i dla matek karmi piersią do ilu miesięcy, owszem, są monitorowane na poziomie szpitali, ale później jednak tylko monitoring nam brakuje, więc np. Polska od nich zostało zmienione w tych statystykach to jest również 1 z ważnych elementów, na które wpływa na rozwój zarówno emocjonalny, jaki zdrowotnych dziecka, a rozwojem nie tylko to praktyka wychodzi też o zapewnienie komforcie Browna oczywiście wiadomo, że nie będzie praktyki, że nie będzie komfort, jeżeli zarówno pracodawcy, jaki obiekt oprócz aktywności publicznej nie stworzą takich możliwości zarówno instytucjonalnych, czyli zapewnienia pewne możliwości karmienia piersią przez kobiety w czasie pracy czy też tworzenie specjalnych miejsc pokoje, gdzie kobiety mogą karmić piersią również stworzenie takowych miejsce w obiektach użyteczności publicznej, że kobieta może spokojnie usiąść bez narażania się na wzrok postronnych osób i nakarmić dziecko traci w innych krajach jest to w ogóle problem to mam wrażenie, że to nas kreowaliśmy tę sprawę podnieśliśmy do rangi jakiegoś problemu z tym problemu jakimś sensie karmienia piersią, że w myśl dostępności miejsc obyczajowości w tej kwestii tego w wielu krajach ten problem z po prostu rozwiązany w sposób bardzo ułatwione, bo stworzenie takiego miejsca w obiektach użyteczności użyteczności publicznej nie jest żadnym problemem to co nie musi być pokutą może być jakieś miejsce dzielone na zwykłym operowane w tym kobieta może spokojnie nakarmić się nakarmić jest u nas rzeczywiście w pewnym momencie rozgorzała debata publiczna na temat tego czy kobieta może się nie może być pewny czy nie powinna jestem tym, by ono ma prawo zarówno kobiety dziecka do tego, żeby mogło być karmiony piersią co jest dla nich bardzo ważne kolejny wniosek z tego raportu mówiliśmy o tych krajach, które są najlepsi bez podziału na kategorie to zestaw ma teraz z spójrz spójrz na te, które są najmniej przyjazny rodzinie i tutaj też jestem szczerze zdziwiony Szwajcaria Grecja Cypr wielka Brytania Irlandia tak nie pojmuję, ale ten to prawda, że są do kraju bardzo wysokim poziomie rozwoju gospodarki może nie wszystkie lęki, jeżeli n p . w Niemczech Wielkiej Brytanii czy przy czym swój cel naszej cery to są kraje bardzo wysokim poziomie rozwoju gospodarczego natomiast w tych obszarach, o których mówimy, czyli długość płatnego urlopu macierzyńskiego te kraje tak oferują bardzo krótkie urlopy, czyli matka z dzieckiem może spędzać stosunkowo niewiele czasu wspólnie musi jednak zwrócić się do pracy doszło w wielkiej Brytanii i w dużej mierze nacisk już poza tym raportem położony jest to transfery pieniężne sąd, gdyby w pewnym momencie doszło Polacy bardzo chętnie decydowali się na rodzenie dzieci za granicą, bo z punktu widzenia takiego stresu materialnego było to po prostu korzystne natomiast, jeżeli weźmiemy pod uwagę cały stan i dobrostan dziecka czyni cię czas spędzony z matką ojcem z rodzicami to jednak te kraje, które zostały tutaj ustanowiono oferują dosyć się nie najlepsze warunki do samochodu jest kwestia dostępności do przedszkoli i żłobków i Szwajcaria, jeżeli chodzi o słodkim jest na poziomie około 30 %, ale n p . jeśli chodzi o przedszkola już tylko na poziomie 60 % więcej, gdyby tutaj trzeba było wyważyć pomiędzy z 1 strony urlopami z drugiej strony dostępnością do do tych miejsc opieki czy też edukacji wczesnej edukacji, uwzględniając aspekt kulturowy, uwzględniając aspekty ekonomiczne na kogo powinniśmy spoglądać, żeby do niego równać się czy niedoświadczony zawodnik oczywiście mógł bardzo trudno jest wybrać sobie 1 czy 2 kraje, które są mu pan sobie sposób wzorcem, ponieważ jesteśmy na różnym poziomie rozwoju ekonomicznego interesu z hondy kulturowe mają też duże wrażenie, że jest to kraje skandynawskie są to takie kraje, które powinny dla nas przykładem kina w koncernach lotniczych Air dziękuję pani bardzo łatwe rozmowy pani nową kostką cóż Polska dziękuję bardzo to była audycja jak z dzieckiem zapraszam państwa teraz informacje Radia TOK FM opóźnień trzynasty połączymy się z panem Jackiem mu światową adwokatem doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytet ekonomiczny w Poznaniu porozmawiamy o tym jakie są granice brutalności w sporcie to ze względu na to, że szykuje się bezprecedensowa sprawa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: JAK Z DZIECKIEM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA