REKLAMA

Wywrotowa koncepcja historii kultury europejskiej wg Profesora Lipońskiego

OFF Czarek
Data emisji:
2019-06-17 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
37:37 min.
Udostępnij:

To, co wiedzieliście o historii Europu, zmieni się po wysłuchaniu tej rozmowy.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
no i ich w państwa i jego gości jest prof. Wojciech i Polski anglista i historyk sportu dzień dobry panie profesorze dzień dobry chodzą słuchy w świecie akademickim, że po sporcie zajął się pan wywrotową koncepcja historyk kultury Europejskiej zająłem się tym zajmuje się tym od 38 lat, bo to jest bardzo trudna książka jest przewidziana jest w kilku tomach w tej chwili pierwszy tomik wierszy, które w ostatnich opracowania precyzyjnych jej zająłem się tym głównie z tego Rozwiń » powodu, że to co istnieje i dotyczy historii Europy w Polsce jest niewystarczająca w ogólnej historii Europy nie zajmują się specjalny kulturową odroczona na ogół jest ono gdzieś tam z tyłu zagadnień politycznych prawnych ekonomicznych w natomiast są też na rynku polskim historią kultury Europejskiej tłumaczone z języków obcych to jest szpital Marit Bjoergen o Europa dzieje kultury i Hansa Georga potrwa krótka historia kultury Europejskiej one mają 1 wspólną dla mnie nie akceptowalną cechę mianowicie w tych książkach nie istnieje ani Europa wschodnia ani prawie nie istnieje Polska jak policzyłem w książce pitaval Bergen na cześć tłumaczono na pożyczki wynosi ilość miejsca poświęcono mu w poszczególnym krajom i wyszło na to jak policzyła liczbę nazwiska artystów pisarzy architektów i t d . że cała Europa wschodnia od, czyli pół Europy zajmuje w tej książce w 2 , 7 % to też akceptowane mułów Hansa Georga po to w krótkiej historii kultury Europejskiej Europe szkody w ogóle nie ma, gdyż pod koniec dziś większą wilgocią wymienione kraje, które należą do Europy wschodniej w nawiasie polskie nazwiska jedyne, jakie ponoszą to są nazwiska tłumaczy Brunon oczywiście swoje wywody ilustruje różnymi filozoficznymi literackimi dziełami Europy zachodniej no i żeby to było po polsku to tłumacz sięgnął po tłumaczy Polski, żeby to cytowali też jedyne takie miejsce, gdzie w polu Polska w ogóle istnieje być może panie profesorze autorzy sądzili, że Polska czy Europa wschodnia nie miała znaczącego wpływu na kulturę to jest powszechne przekonanie i które z przekonaniem fałszywy z przekonaniem fałszywym, który wynika z tego poczucia wyższego o wyższości Zachodu po weekendzie, ale ten rząd, choć oczywiście rozwinął się bardziej swobodny niż Europa wschodnia, która doświadczała różnych kataklizmów dziejowych, ale do tego momentu n p . gdy Ruś Kijowską ziściły najazdy tatarskie po Półwysep bałkański zniszczyła inwazja turecka te rejony należały w moim przekonaniu do najwyżej rozwiniętych krajów Europy, gdy Europa się jeszcze z trudem podnosiła po najazdach wandali czy Hunów i nie jest już było widać tam się coś ciekawego dzieje to, że epoka Karola wielkiego potem od Tomka od wojska tzw. epoka na Wschodzie Europy pod wpływem Bizancjum i wikingów powstaje wielkie Księstwo Rusi Kijowskiej energia wikingów dodaje się do wysokiej kultury tego postu rzymskiego imperium, jakim było kilka Bizancjum i tam obserwujemy niezwykły poziom kultury, która nie przetrwała w dużej mierze, ponieważ została zniszczona przez dwudziestoletnią okupacje tatarską i to co powstało na tym miejscu od GMO, czyli Księstwo moskiewskie no to już jest coś innego to jest taka kultura, która została przez Tatarów w zupełnie w innym kierunku ustawiono ich, żeby tak anegdotycznie państwu i panów opowiedzieć jak to wyglądało to taki przykład studentom zawsze opowiadam im księżniczki Anny córki Jarosława mądrego jest 11 wiek i ona wychodzi, że ma żal może króla Francji i pisze do ojca liczbą to była bardzo wykształcona kobieta znała grekę łacinę i liście do ojca rozpoczynał od słów z Francji ojciec do jakiego dnia barbarzyńskiego kraju wysłałeś tuszą kościoły i ponure domy brudne i kąpią się raz na rok przed Wielkanocą, a w tym samym czasie w kronice Ruskiej nestora w mamy kupić bank do Rzymu idzie w raporcie właściwie nie wiadomo kogo on to przypisuje mu Świętemu Andrzejowi, który już wtedy mierzył no ale treść tego raportu do Rzymu zaczyna się od słów Ojcze Święty niebywałe tu w Rusi Kijowskiej oni kąpią się codziennie, a Europa zachodnia w tym czasie brudna, bo jeszcze 300 lat później Izabela kastylijska w chwili, kiedy jednoczyła się Hiszpania po najeździe arabskim chwaliła się wręcz chwaliła, że ona kąpała się 2 × w roku po urodzeniu i przy połogu swojego dziecka ujęć ten element tutaj higiena Europy zachodniej nie stała na wysokim poziomie tak tylko o higienę proszę potraktować jako symbol, bo w całokształt kultury Rusi Kijowskiej i 6 jedno momentami zachwycający to jeszcze pieśń pułku Igora porównać się Rolanda też architektura wzorowana na bizantyjskie oni mieli ambicję zbudowania takiej samej świątynia Hagia Sofia i zbudowali go z drewna, bo to marmurów nie było no i to, ponieważ było drewniane w czasie najazdów tatarskich z reguły się spalało się paliło się też bardzo wiele zabytków literatury zresztą Polska też na tym ucierpiała, że my nie mamy wielu dzieł literatury średniowiecznej dokona tego, że to było przeważnie pisane w kościele klasztory były kupione przez Azjatów przybyły z Mongolii i trzeba o tym, pamiętać, że do tego momentu w ta kultura była w dużej mierze nie twierdzę, że była kością paru lepsza, ale w dużej mierze była porównywalna z zachodnią i przykładem kolejnym jest np. imperium Bułgarskiej pierwszy imperium bułgarskie też, że również zwykła jak działa dotarłem do materiałów związanych z historią imperium bułgarskiego Tomi nie po prostu ze zdziwienia oczy na wierzch wychodziły nikt nie chce pan wyobrazić jeszcze 110 lat mniej więcej przed chrztem Polski Borys pierwsze decyduje się przejść na chrześcijaństwo w i pisze do papieża list składający się zespół 6 pytań o krzesło czy kultury pogańskiej można kontynuować w chrześcijaństwie i papież Mikołaj mu odpowiada ten dokument papieski zachowany John czytuję najpier w pytanie Borysa pierwszego, a potem na nie odpowiada jej mamy nową pełną wizja tego co było w kulturze pogańskiej wtedy ile byśmy dali, żeby ziemia jest tak jak zresztą jest obchodzona pić, a co było, o co bo w tej kulturze po najróżniejsze pytania od teologicznych związanych z wiarą od takich bardziej frywolne n p . czy można w spodniach chodzi nam się święto ile można mieć żonę dla zabawy już na to ma co papież na to no papież przeciw gospodyniom nam się nie mamić trzeba pamiętać, że Bułgarzy i Awarowie to byli to był pierwszy lud Europejski, który wprowadził spodnie, bo jak pan patrzy jeszcze na dawne dzieła sztuki przez Antigi wczesne średniowiecze to wszyscy są ubrani prawda w togach klamra zgięta na ramieniu Atu nagle spodnie się pojawiają to były potrzebne do jazdy konnej w Karol wielki Polak wynika, że go Kronika Inferno był tym, który właśnie nie wiadomo dokładnie ci od towarów od Bułgarów wbijają szpony był pierwszym władcą europejskim, który chodził zbrodniarz, choć już w odmętach Tomek i hip-hop jest opisane to są dowody na to, więc nie ma tutaj są o tym, dyskutować natomiast Bułgaria jeszcze 1 z krajową półwyspu bałkańskiego, który nie ma ogrom zabytków architektury sztuki i piśmiennictwa i proszę pamiętać też jedyny teren cywilizacyjny Europy, który wytworzył własny alfabet, a nie naśladował łacińskiego alfabetu, bo to jest oznaka naprawdę wyższej cywilizacji to oczywiście sporu Święty Cyryl Grek z pochodzenia, ale on się wychował w Salonikach w społeczności Słowiańskiej i na czym polega na uczelni cywilizacyjna waga tego alfabetu polega na tym w rząd dostosował poszczególne litery do specyfiki fonetyczne języków słowiańskich potem obserwujemy na przełomie średniowiecza i Odrodzenia jak języki europejskie, gdy zaczynają w tym oddawać się dzieła literatury narodowej, gdyż rodzi wychodzą literatury narodowe w jakiej jakie wówczas, iż miał problemy z dostosowaniem dźwięków poszczególnych narodów do alfabetu łacińskiego w Polsce zwrócił się ludzie i t d . w Niemczech Ula out 1 Love dała połączenia, a literowe jeszcze trwała w Danii nagle on jest przekreślona kreską Słowianie tego nie potrzebowali oni mieli od razu alfabet gotowy w dopasowane do ich dźwiękowi ten alfabet do dziś istnieje w słowiańszczyźnie wschodniej to nasze rozmowy wrócimy po informacjach Radia TOK FM w inne informacje już za kilka minut o godzinie jedenastej 20 państwa moim gościem jest prof. Wojciech Piwoński anglista i historyk sportu, na który właśnie kończy prace nad Opus magnum i więcej o tej odwrót od tych opasłych tomach będziemy rozmawiać po informacjach Radia TOK FM w w studio gość prof. Wojciech libańskiej anglista i historyk sportu profesor waszych Pańskiej od 8 lat pracuje nad historią kultury Europejskiej pan profesor uważa, że metal literatura, która do tej pory powstała jest niewystarczająca m. in . dlatego że zupełnie pomija istnienie Europy wschodniej Polska bardzo rzadko ta występuje, ale nie tylko państwa mówiliśmy mówić o Rusi Łowicz w Bułgarii, a bez obecności tych państ w bez obecności w NRD ich kultury trudno mówić o rzetelnej historii kultury Europejskiej Polska spędziła 120 lat mniej więcej pod zaborami kraje bałkańskie pół Tysiąclecia i z naszego doświadczenia polskiego powinniśmy dostrzegać, że tak jak my wytworzyliśmy literaturę sztukę tzw. szczepienia się robić to ona pozwoliła przetrwać niewolę, tym bardziej narody, które dłużej cierpiały takie mechanizmy obronne też wytworzyły do tych mechanizmów obronnych n p . do literatury serbskiej nic nie wiemy, a literatura serbska on wytworzyła typ bohatera anty tureckiego, w który przyjął się prawie we wszystkich krajach słowiańskich z wyjątkiem Chorwaci, który po prostu stanowi taką jakąś nadzieję niosącą w po prostu oczekiwania od tych ludów to jest to czy bohaterowie są jak Marco Galewicz Milosz odbić i to nie jest byle jaka literatura, bo wpadła mi ostatnio w rękę antologia literatury serbskiej 2 amerykańskich profesorów, którzy zebrali to wstęp do tej antologii rozpoczynają od słów najpiękniejsza epicka literatura bal lodowa Europy godna elżbietańskiego dramatu i teraz pytanie też są w tej wspaniałej literatury, którą nie patrioci serbscy czy nacjonaliści uważają, że najpiękniejszą w Europie są z tego weszło do historii Europy, gdy bierzemy pierwszy od brzegu historyk kultury Europejskiej i tam o tym nie ma nic prawda, a to jest ważny element przetrwania tego narodu bardzo podobny do naszego tylko w dłuższym okresie czasu tak, bo od setek lat i tego typu elementy gminy staną się uzupełnić wspomniał, że Chorwaci nie była pod zaborem tureckie jako jedyny kraj półwyspu bałkańskiego i tom w skojarzeniu z Wenecją, a później imperium habsburskim, które tam starało się Chorwaci włączyć do swojego do swojej strefy wpływów są zjawiska no naprawdę zadziwiające proszę wyobrazić jest rok 1500 piąty początek szesnastego wieku w Polsce jeszcze nie ma Kochanowskiego jeszcze niema Reja, a Chorwaci w języku Słowiańskim ukazuje się antologia kilkudziesięciu poetów Petrarki szczytów obejmująca 820 sonetów rok 1500 piąty ja nie wiem ile w Polsce musielibyśmy czekać aż takiej liczby są na to się do doczekać do dziś wegetują no chyba nie, bo w tej chwili to pewnie już tam jest to 3 proc realizowana, ale gdzieś tak do końca oświecenia to pewnie ośmiesza 20 sonetów też tylko 1, a to jest tylko 1 z gatunek gaf i Chorwacji rozwijał się dało wspaniały przecież teatr i jej w ten teatr jest doceniany Shooto to astrologów n p . jeszcze w latach sześćdziesiątych reżyserka Skuszanka w teatrze nowej Huty wystawiła wspaniałą sztukę chorwacką dumą duma Royal Maria lat wyliczała tam młodych dramaturgów większej i oni pisali w języku Słowiańskim, ale pod wpływem teatru lubuskiego, który wszedł do niej wezwane incydentu było na wysokim poziomie A2 ta literatura, który pan mówi otoczona była tłumaczona na język Polski która, jeżeli chory jest osoba ta wieczna początek szesnastego wieku ludzi Eltona Johna tylko w bardzo niekompletny to są naprawdę wartościowe opracowania tłumaczenia, które jednak często, jeżeli chodzi np. literatura serbska nie jestem psychologiem nie chcą się wypowiadać wydał to relatywnie, ale zauważyłem 1 rzecz, że dobiera się to do tłumaczenia w języku polskim pod względem artystycznym, a nie wagi kulturowej prawda i stąd np. te kosze balonowe o bohaterach serbski macedoński bułgarskich, która sią moim zdaniem najważniejsze wtedy Iwona utrzymują tożsamość narodową tego terenu, że one swą liczbową bardzo słabo się tu reprezentowane w tłumaczeniach polskich i ja dopiero w zupełnie tych utworów znalazłem w tej amerykańskiej antologii, o których mówiłem wcześniej prawda, gdzie nazwano tę literaturę najpiękniejszą w Europie w także w niebie miała nie chciała tutaj wypowiadać się na temat literatury czy kultury tych krajów z punktu widzenia specjalisty ja biorę tylko o to czy uważam, że w historii kultury Europejskiej ważne stąd często specjaliści mają do mnie w pretensję, że nie uwzględniał wszystkiego ale jakby chciał robić tobym utonął w szczegółach, a ja montuję na zasadzie takiego splotu kulturowego tylko po co tworzy ten główny wątek kultury Europejskiej i tu zauważyłem, że nie ma chorób właśnie takich szczegółów okrętu mówi panie profesorze czy właśnie dostrzegając te luki dostrzegając nieobecne wątki zdecydował się pan skoncentrować tylko na tych wątkach, a właśnie pominąć te Ależ, skąd moje psy czy właśnie, by udka opanowało powieść, ale właśnie wplatając te wątki, które wcześniej nie było nie ja tu opowiadam o tym co ja dodaje w domu przez nie zapominała wielkie osiągnięcia kultury zachodniej o psie to byłby absurd chyba, żebym pisał książkę p t. historia kultury Europy wschodniej tak no ale ja takiej nie plaży każdego tak oddzielić od to wszystko przecież Londynu, ale warto też coś takiego oddzielnie napisać, ale ja chcę właśnie pokazali bujała pisze to po polsku, ale z pewnym opóźnieniem równolegle powstaje tekst angielski, który zamierzał wydać, żeby to działało na 2 strony, żeby tutaj Europie wschodniej również polszczyzną zaliczanie Polski do Europy wschodniej pewnie wzbudził protest, ale tak się traktuje ona na Zachodzie, żeby nam umów uzmysłowić, że tutaj były pewne wartości kulturowe, o których zapominamy, bo zostały historyczne zniszczone, ale jednocześnie chciałem, żeby to poszło w okresie późniejszym po ukazaniu się polskiego po prostu polskiej wersji, żeby na Zachodzie to uświadomić tam tamtejszemu członem tamtejszym czytelnikom nie patrzcie na nas jak na jakiś Indian z rezerwatu, bo takiego porównania użył 1 z autorów zresztą kryć Bergen jak uzasadnia, dlaczego nie pisze o tym, terytorium Europy no żywa kuriozalnych argumentów po pierwsze, że tu nic ciekawego cywilizacyjne śmierdziało po drugie nie zna języków tego terenu no to są obydwa argumenty do obalenia popiera co działo się co działo się ono bardzo dużo graczy no te, o których opowiadałem, ale to nie tylko Nord działa taki przykład studenta najmniejsze co podaje, że reguły uważa się, że taki początek nowożytnego prawa szanującego prawa ludzkie angielski, a tak, aby nasz korpus, który zakazywał bez dowodów przetrzymywanie dużej niż 72 godziny to się o to chodziło do 48 godzin bez dowodu niewolno aresztować dziesiątki razy i Shawn musi decydować, który ma szybko dowody mieć w ręku to dobrze, ale takie same prawie prawo i też po łacinie na minę Captiva abi musi ukazało się w Polsce 2 stulecia szybciej tylko o tym nikt nie wie, kto może po jedno tak, ale to dotyczyło tylko szlachty no ale dokumenty angielskie np. wielka karta wolności też najpier w tylko dotyczyło baronów i dopiero potem to demokratycznie szkodziło niżej na to panie profesorze to jak ze szczurem chomikiem szczur podpytywał chomika, dlaczego jego próbują zabicia chomika, aby wszyscy hołubią, chociaż właściwie są bardzo podobne zwierzaki puszyste takie w no i Chomikuj Łowicz Stal masz słaby Pijar, a więc może to jest także te nasze odkrycie oraz prawda też prawdą, ponieważ ten PR historyczny tworzyły się 19 wieku wtedy powstawały wielkie historiografia francuską angielska niemiecka rosyjska w i nasze historyczne no mieli trochę głośno, bo jedno Joachim Lelewel trochę w wartościowej rzeczy napisała i to w dużej mierze po francusku, ale tego było za mało myśmy tego PR-u nie byli sobie w stanie wytworzyć w tym czasie, kiedy kształtowały się pojęcia o historyczne kulturowe 19 wieku i tam nadawały ton w historiografii tych państw silnych, które nie nie nie nie po dniu musiało się liczyć z mnożnikiem tworzyły własne historie i historiografię natomiast my takiej możliwości w każdym razie widzialnych wystarczająco nagrodziliśmy w pełni nie mieli też wtajemniczony mówiąc już o tych krajach, które były pod okupacją turecką odzież gdzieś zupełnie to nie przenikało na zachód to mój bohaterskie narody, które potrafiły przetrwać przez 5 od lat zalewa strony, a zarazem zachować tożsamość kulturę przez 500 lat to jest bardzo trudno to jeszcze o jak patrzymy na wynajem żonę zachował jednak języki zachowały to literatura, o których mówiłam prawda to trzeba nabrać do tego szacunku i teraz z tym krajom trzeba jakiś sposób z naszej strony pomóc, ale one same sobie też muszą pogodzić to się zaczyna robić i to wymaga czasu, żeby trochę opinii zachodnie uświadomić, że tu też były same mechanizmy defensywne przeciwko okupanci kulturowej tak przeciwko imperializmowi kulturowe ma też czasami nazywa sią moim zdaniem takimi samymi wartościami jak np. wartości kultury kolonialnej, która gdzieś tam wychodzi Otóż ludzie bronią czy też mniej warte, żeby o tym, napisać willi to jest 1 nie jedyna, ale 1 z idei tej mojej to ty moje książki w tym duchu to pisać i Pisza, kiedy jest planowana premiera pierwszego tomu dokładnie się w tej chwili nie wiem on jest gotowy napisany pierwszy tom obejmuje charakterystyka kulturą Europejską i definiowanie tych zaś od nowa metodologia nazwę Europa o tym, zapomnieliśmy powiedzieć o okresie wpływów kulturowych bliskiego Wschodu prehistoria jej okres antyczny, ale to też pierwszym tomie w tym pierwszym tomie właśnie nowa technologia Europy, bo to do tej technologii panie profesorze wrócimy po informacjach Radia TOK FM banku informacji już za kilka minut o godzinie jedenastej 40 po informacjach wracamy do naszej rozmowy państwa i moim gościem jest prof. Wojciech Lipiński anglista historyk sportu my na IT 3 historyk kultury Europejskiej, a wszystko za sprawą najnowszego Opus magnum Nepal profesora czterotomowa ego działa dotyczącego właśnie historii kultury Europejskiej informacji 1140 po informacjach wracamy do programu off czarek państwa mają gościem jest prof. Wojciech Błoński anglista historyk sportu i historyk kultury Europejskiej przed informacjami wspomniał pan panie profesorze po nowej technologii słowa Europa terminy Europa którąkolwiek historię Europy czy kultury Europejskiej się otworzy toyotę etymologia to tłumaczy się na 2 sposoby najpopularniejsza to jest historia księżniczki chojnickiej Europy którąś ze złóż przejść toczony w byka uwiódł na matrycę no i teraz moje pytanie jedno dobrze, ale jak dziś osób w imię księżniczki w chojnickiej żyjącej nakręcimy stało się po nie mam kontynentu i zacząłem tego szukać zainspirowany obrazem malarza włoskiego świat kilkuset lat to czego, który jest częścią muzeum Narodowym w Poznaniu, który przedstawia porwanie Europy, bo to był 1 z najpopularniejszych tematów w malarstwie renesansowym czy potem w malarstwie barokowym posiłek każdy wielki malarz malował porwanie Europy próbę niż czy powietrzne właśnie stąd ci kit to i tak wbiło ludziom w głowy, że to nazwa wywodzi się od tego o poznaniakach porwania Europy, że zapomniano w jaki sposób mechanizm językowy spowodował, że nazwa Europa przyjęła się na cały kontynent i okazało się, że brałem to z przerwami co prawda 7 miesięcy pracy i doszedłem do tego jak to się stało, ale to nie ma związku z księżniczką Fenix com też ładna bajeczkę utrwalona w malarstwie i do wszystkich to ułatwi jakoś dociera, ale prawda jest zupełnie inna zacząłem śledzić pierwsze pojawienie się słowa i mienia Europa w tradycji greckiej no i co się okazało, że 1 Szczurek Tytana ukarano szlocha nazywa się euro 2 to jest historia równie ustanawiają akty księżniczki oka można około 3000 córek o o ukaranie i wśród niej 3 najważniejsze symbolizujących kontynenty, czyli Azję Afrykę, która się wtedy nazywała we wczesnym okresie antycznym Libią i Europę jej to Europa oznaczała kontynent oprócz tego ponad 2000 różnych wysp rzeki córki Okeanosa i teraz pytanie, dlaczego się przyjęła to księżniczka, a nie oka nikt go no właśnie i zaczęto śledzić co się okazało, że jest jeszcze drugie źródło tego terminu mianowicie Macedonia, gdzie był synem założyciela mitycznego macie do niej MAK dom ma nazywał się Europo masz wieje nazwa euro wąż od jego imienia była nadawana w różnym miejscowościom nawet 1 rzeczy na terenie dzisiejszej Macedonii i one symbolizowały coś co było na północ od Grecji i w takim sensie stanem hymnie anonimowym policzkiem, który świetnie przetłumaczył pan prof. Włodzimierz opel z filologii klasycznej w Toruniu znajduje się pierwsze użycie nazwy Europa w tym otoczeniu wciąż na północ od tej sali Kontynentalnego poza tą granicą w ja tutaj mam ten fragment wiersza do bani w pojęciu przeczytam młodzież wraca do Niemca Vettel w dużym, że chce zbudować świątynię, która będzie wyrocznią dla ludzi oni zaś zawsze będą słać hekatomby o pełnej liczbie czy zamieszkują żyzną krainę Peloponezu czy euro po lub wyśpiewał ku morzu oblane też pierwsze użycie psychoanalizą zbyt daleko w Sławnie, gdzie są blisko niedaleko morza wydała 43 tam na północ, czyli świadomości greckiej Europą było to co jest na kontynencie, ale na północ od 3 i teraz dochodzi do inwazji Aleksandra wielkiego, który wyrusza na podbój Azji i demonstruje szkodom przybywa, budując miasta o nazwie Europo aż trzeszczą albo 7 miast euro pożyczki budował większość z nich nie przetrwała niektóre przetrwały i przetrwało m. in. w zabytkach w ruinach miasto dura Europos dura to po grecku twierdzą, które założą nie osobiście Aleksander, ale jego odjadą w jego po prostu dowódca, który po śmierci inny Aleksandra był założycielem dynastii Seleucydów jej tutaj najdziwniejsza rzecz on się urodził wcześniej w mieście Europo z Macedonii, więc chciał zademonstrować komuny jest tak, a Aleksander to występuje w jego biografiach tu, gdy jego armia wchłania oddziały w tle mąż czytelniczki zwraca się do niej w przemówieniu odtąd jesteście szczytami europejskimi prawda często jest ten moment, który nas ta nazwała dzięki Aleksandrowi wielkiemu zaczyna po prostu funkcjonować jako o określenie terytorium, jakby przeciwnego aż przeciwnego Afryce pakt i to się utrwali w okresie rzymskim i Rzymu dotrzemy n p . do Karola wielkiego no, który już w kronikach średniowiecznych nazywa się Pater Europy ojciec Europy tak, bo on pierwszy raz usiłował skonsolidować Europę to się do końca nie udało przez jakiś czas to imperium było bardzo wpływowe i osobą, która w ostateczne takiej dowódcy dała czym jest Europa był papież Pius z drugiej, który w roku 1450 musimy się dobrze pamiętam w napisał 2 dzieła przeciwstawne geograficznie topograficznie Etnograficzne jedno Europa i drugie, gdy Azja ci o Europie i o to są 2 oddzielne działa on to napiszą, dlatego że on tam wciąż marzył o od odbiciu Zielonka Arabów czy Saracenom w ziemi świętej i on był to też też ciekawe biskupem Warmińskim nominalnym, a ten tytuł otrzymał w czasach krzyżackich, ale krótko potem biskupstwo przejęła Polska, więc on pamiętał jej w tym dziele de Europa bardzo ciepło nas pisze coś się na Zachodzie taki los ponownie zażądał dla NFI od tego momentu funkcjonuje nazwa Europa i tak też pytanie, kiedy to do Polski trafia 2 do Polski nazwała Europa trafiała w moim przekonaniu za sprawą dzieła w 2 dni, a to był Włoch Aleksander k zagadnień, który był w służbie króla polskiego dostał szlachectwo i nie napisał działo p t . Sarmacja Europy, gdyż w krypcie koło Bytomia bardzo dużo Polsce to ukazało się w 1500 siedemdziesiąty ósmy roku, a krótko potem na początku siedemnastego wieku Marcin Paszkowski przetłumaczy to na polskiej jako kronikarz Sarmacji Europejskiej i Europie kiwnie Europejski, zwłaszcza w, gdzie słowa Europa powtarza się kilkadziesiąt razy mentol zostało w języku polskim, jakby utrwalone, bo to podjęli inni pisarze polscy jak Kromer czy bielskiej gminy czy macie mieć powitała i Europa zaczęła funkcjonować w świadomości pożyczki jako kontynent, na którym leży nasz kraj do bardzo ciekawa jest historia przymiotników, bo było oryginalne Paszkowskiego z dnia Europejskiego Europejski, a używana akcyzy np. kobiety w Europie były określone w Europ wianki refren stało się tak to odnotował Linda w swoim słowniku później, że Europejki nazywane były Europe radykalny dobre może może chodziło o takie do ocieplania się udziałem w tych nocnych 2 strefy euro pianki no i jeszcze ostatni taki akcent, kiedy to dotarło do Rosji, na którą byłaś kuszona przez Tatarów i Księstwo moskiewskie tu odbudowywał, ale tam w świadomości Europejskiej początkowo było mało i dopiero właściwe zapanowania piąta pierwszego on zlecił też 1 ze swoich historyków napisanie dzieła w jak Czyngis-chana podbił podbijał Ruś Kijowską, żeby pokazać jak się z tego Dynama po najazdach tatarskich Rosja wydobywała no i tam się pojawiać słowo w wyroku KIO tak, czyli określenie Europy i taka historia właśnie terminu Europa panie profesorze wiemy, że pan rozpoczął tę swoją podróż po historii Europy, a w, którym momencie pan zakończą ja w tej chwili jeszcze na etapie kończenia tomu drugiego, a Abbott, który może też wczoraj miała zakończyć w ogrodzeniu i jej wcześniej średniowieczu to tam jeździć takich niespodzianek jakich tu opowiadałam całe mnóstwo i to w biednej program się jest miasto będzie musiał się wuja, ale i z poddaszem te tomy będą utytułowany, bo to będzie serio mówi historia kultura Europejska, ale każdy tom będzie samodzielną monografią także drugi tom będzie w średniowieczu Odrodzenia trzeci, który też, że ciała majstrować przy nim od baroku do oświecenia potem będzie tom poświęcony wieko widzimy twarz temu i ostatniej wiekowy dwudziesto mój początkowy 2001 . i pojedzie jeszcze pracowałam na 2 lata ma do tego zebrane materiały w także w tej chwili to sam proces pisania postępuje dosyć szybko, ale zbieranie materiałów to było od momentach ogłosiłem ten pomysł, bo ten pomysł ogłosiłem w Kolegium europejskie w Gnieźnie tam, gdzie papież Jan Paweł II powiedział też swoje sławne słowa, że Europa powinna oddychać 2 płucami ani 1 z Działdowa i miałam ambicje, żeby to ogłosić w roku 2013 w Kolegium Europy Home nowym mieście, w którym te słowa Jana Pawła II padły i o tym, się ukazała to moja broszura zapowiadające to książka wydana zresztą w Gnieźnie, w którym mijała całą ideę tego, o czym tu mówię przedstawiłem, a teraz już pozostała mrówcza praca i dokończenie tych tomów, o których pan 4 tomy będą 4 albo 5 albo 5 nawet tak myślę, że po podkreślono jeszcze każdy będzie oddzielną o monografię to w takim razie trzymam kciuki panie profesorze i myślę, że tak jak pan wspomniał, ponieważ no trochę żeśmy polis dali tomu pierwszego na to konieczne będzie tylko jej kolejne spotkanie, żeby porozmawiać o tym co zdarzy się ukarze zapewniam pana, że są tam tak się szacuje na wydarzenia ukryte gdzieś zapomniane często znajdujące się w źródłach specjalistycznych, ale nie tworzących tego mainstreamu Europejskiej i moje zadanie to po wydobywać to w takim razie czekam już mamy kolejne nasze spotkanie z bardzo dziękuję za dzisiejsze panie prof. prof. Wojciech libańskiej anglista historyk sportu był państwa, by goście balu profesor pracuje nad Wylatowo historią kultury Europejskiej wywrotową koncepcją, która niektóre rzeczy stawia do góry nogami informację Radia TOK FM, że kilka minut o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego program dzisiejszych przygotował Paweł Zientara, ale jakością czuwał Krzysztof Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA