REKLAMA

Wielopoziomowy kryzys w Albanii

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-06-18 16:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
23 minut po godzinie szesnastej słuchamy Radia TOK FM wtorek 18 czerwca w naszym studiu Marta Szpala ośrodek studiów wschodnich dzień dobry dzień dobry i przenosimy się do Albanii od Albanii, która w zasadzie nie ma od kiedy zacząć tę historię byliśmy opowiadać trwa w kryzysie, który z kryzysem na takim istotnym kryzysem państwa, bo tu nie chodzi tylko te obrazy, które pokazują media czyli, protestując na ulicach coraz bardziej brutalne starcia z policją artysty trochę Rozwiń » kryzys instytucjonalny tak, że chyba najbardziej mnie nie wiem to co się dzieje z parlamentem jest takim takim znakiem bezwładu państwa, a nie wiedziałam, że albo jak facet jest taki kraj, który przychodzi znana różnych poziomach co też związane z tym, że taki skutek mówił często Bałkanach zachodnich te wszystkie te kraje wrzucamy do 1 worka jednak Albania uzupełnienia komunizm jeśli w ogóle może mówić o komunizmie w przypadku krajów byłej Jugosławii, gdzie w Soweto barakiem to było takie kraje najbardziej otwarty na pograniczu utrzymujący bardzo to w ogóle nie za żelazną kurtyną kurtyną bardzo blisko współpracujący z Zachodem o tym, staje się chwalą obywatele USA drzemią w niej możliwość odmierza bez wiz zarówno do krajów Wschodu jakich Zachodu ten Albania to najbardziej zamknięty kraj właściwie na świecie nastawionym takiej taki system autorki licznych, gdzie wszystkie wszystkie potrzeby będą zaspokajane przez globalne na czym własną gospodarkę i tak jakby rzutują na rozwój tego kraju do dnia dzisiejszego to znaczy, że albo nie mamy poważnego przemysłu 4 ta infrastruktura drogowa też jest słabo rozwinięta to powoduje, że temu krajowi bardzo trudno się rozwijać jest 1 z najbiedniejszych krajów w ogóle europejskich inna to sieje zakłada tak bardzo ostry ostra porażek polaryzacja polityczna gra niezwiązana z orientacją geopolityczną traci ich działań, by nie ten ma bieg trunek jest jednoznaczny albo nie jest członkiem NATO od 2009 roku chciałaby też być członkiem Unii Europejskiej to jest jak poprzednio konsensusu społecznego i politycznego na temat tego ten konflikt po konfliktach dziś jest bardzo mocny przede wszystkim, dlatego że taki to jest też tak grają bałkański elewarr będzie bardzo nasilone, że władza polityczna idzie kontrola nad gospodarką i możliwościach wynagrodzenia swoim winny jest ze swoim popleczników pomnik w postaci Niewiem czy czyścić przy pracy w sektorze publicznym czy kontraktów rządowych czy też o tym, się mówić mniej pewnej bezkarności śledzie wymiar sprawiedliwości 3 proc z takich jak najszybciej czy parasola nad nad grupami przestępczymi które, które też są obecne też są obecne Garbarni i to powoduje, że te starty są bardzo mocnej też, jakby taka klasyka życia politycznego Albanii, gdzie partia będąca w opozycji zamiast pracować na na wspólny cel, jakim jest integracja z Unią z Unią Europejską wyprowadza ludzi na ulice tak to był rok, a partia Socjaldemokratyczna socjalistyczna na trasie z władzy tak robi teraz partia ta partia demokratyczna i te hasła, które widzimy czystego państwa no to jest jednak taki chwyt powiedziałem bardzo mocno polityczny, bo zarówno na liderze opozycji ciążą zaś zarzuty o o korupcję tak samo jak na prezydencie kraju i inne mecze gram też zarzuca różnego rodzaju niezgodne z prawem działanie, więc to jest to jest taki test taki czynnik życia politycznego na cześć nakłada jeszcze bardzo poważna poważna, że 3 ekstra, która jest Albanii obecnie znaczy w ramach, jakby próby oczyszczenia tego państwa z korupcji my na te Unia Europejska i są wyznaczone wymusiły wprowadzenie reformy wymiaru sprawiedliwości i kluczem do tej czy głównym komponentem tej reformy była lustracja sędziów i nie tylko pod kątem jak ona się karze lustracja się, jakby sprawdzenia ich współpracy w z służbami poprzedniego reżimu, ale przede wszystkim lustracja majątkowa to znaczy wszyscy sędziowie, którzy dysponują majątkiem, którego źródeł nie są w stanie pokazać zostali mieli zostać usunięci z wymiaru sprawiedliwości co spowodowało, że ta ustawa została przyjęta jeszcze tak jakby trzeba oddać cześć premiera i gdzie murami, że tę ustawę wprowadził to spowodowało paraliż wymiaru sprawiedliwości znaczy teraz n p . Trybunał Konstytucyjny, który mógłby rozstrzygnąć ten spór polityczny zrzesza obecnie tak czy jest sparaliżowany jest tam właściwie 2 orzekających sędziów pozostało pozostali albo zrezygnowali albo zostali usunięci właśnie w związku z tym procesem podobnie są, jakby właściwie sondy wszystkich instancji zostały pozbawione pozbawione składów orzekających więcej, bo tutaj ten wymiar sprawiedliwości zamiast zostać ulepszonej oczywiście system nie należało usunąć nadmiar, jakby taka praktyka tak radykalny ruch czyszczenia wymiar sprawiedliwości w radzie tego, że nie mam nie ma kto orzekać no, więc to jest taki poważny poważne kryzysy te u władzy władzy sądowniczej i na to nakłada konflikt opozycji sprzymierzonej z prezydentem im GI partii rządzącej premiera Ediego ramy opozycja tak jak mówiliśmy wyprowadza ludzi na ulice ponieważ, aby nowa pani dorosło młode pokolenie, które żąda, żebym innej polityki innego państwa państwa, że będzie znała zapewniało to podstawowe potrzeby tutaj tak to Państwowa Albanii faktycznie działa bezprawnie, które nie będą sobie nie będzie skorumpowane że, żeby załatwienie powód zwykłe rzeczy nie będzie wymagało łapówek rekordzistek prezentem drzewek są to korupcja o tyle istotne, że na rynek w nawet się z pewnym elementem retoryki to o jak rozumieć każdy, kto robi cokolwiek wywoływanie prędzej czy później on musi dotknąć tego tego zjawiska czy służby zdrowia przez szkolnictwo to słynne historie o tym, że inny nauczyciele akademiccy prawda oficjalne wyniki zawieszają kryzys i jak tegoż warzywem też ruch protestu barmani także, że rząd wprowadził opłaty za za studiowanie rozliczanie miało być darmowe, a studenci się zbuntowali, ponieważ de facto i tak płacą bo, żeby zdać egzamin trzeba zapłacić nie waha się mieć się nie umie i i jakby ta też państwo nie jest zbyt wysokiej jakości, a jeszcze teraz rząd wprowadził w wprowadził opłaty co spowodowało jego masowe niezadowolenie opozycja próbuje wykorzystać je wykorzystać to nie to niezadowolenie społeczne faktycznie bardzo agresywnie agresywnie protestuje czy to oskarżenie fałszerstwa wyborów 2013 roku w takie mocne na czym tak jakby nawet w zeszłym miesiącu opublikowano pewne nagrania przebiegu jasno pokazują natomiast no to też jest taka kwestia, że to nie dotyczy tylko partia obecnie rządzącej to jest po prostu część i praktyka życia politycznego w Albanii, że partie polityczne kryją zaś grupy przestępcze, że rzeźby są skorumpowane jak powiedziałam dotyczy dotyczy to dotyczy to wszystkich wszystkich partii politycznych, a przy tym rolki to nie jest taka historia, która trochę powtarza się może winnej wersji, ale powtarza się w kolejnym kraju tych w tym w tej części Europy co znaczy to opowieści o może za wyjątkiem Chorwacji które, gdzie ten impuls akcesyjne jednak spowodował niektórzy twierdzą, że to było krótkotrwałe spowodował pewne, gdyż takie wzmożenie modernizacyjne takie reformatorskie, a tak jeśli patrzymy na Serb jeśli patrzymy na czarną górę nad tą i Albanii to okazuje się, że są bardzo wiele podobieństw jest taka jak oni niemożność wyrwania się z tego zaklętego kręgu, gdzie korupcja chyba jest głównie zorganizowana przez ptaki świeżym i tutaj jak jest kolejna warstwa tego problemu to znaczy mamy dzisiaj jest dzisiaj posiedzenie rady Unii, który miał zeznawać otwarcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią północną i tras właśnie to jest pytanie czy w przypadku pozostałych państwach bałkańskich tak jak właśnie te 2 kraje, którym mówimy ta perspektywa członkostwa jest wciąż obecna gracze wciąż jest wiarygodna czy widzimy, że coraz bardziej mnie to znaczy, że mimo tych wszystkich problemów, o których mówimy w Albanii, które są też z korupcją i zorganizowaną przestępczością, ale myśmy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych też mieli tak to państwo było dość słaby jest też kwestia nośnikiem zachęcenia liderów do do zmiany te też, jakbym spowodowania, że ten proces reform się rozpocznie i ewidentnie z tą reformą wymiaru sprawiedliwości się malowanie rozpoczął w Albanii wg opinii komisji Europejskiej spędzi spełniła wszystkie kryteria, która jest tak na do otwarcia negocjacji to bardzo ważne nie mówimy o przyjęciu Albanii do Unii Europejskiej to jest oczywiście niemożliwe na tym etapie z nas mówimy o rozpoczęciu procesu negocjacji, które pewnie w przypadku tego państwa podpadły dekady i teraz widzimy, że mimo tego rzekomym komisja Europejska jest bardzo jednoznaczna ona po raz drugi już, mówi że negocjacje powinny być CE za Albanią otwarte, że ten proces negocjacji Dara mamy reform da impuls spowoduje że, że elity elit albańskie będą się reformować widzimy bardzo duży opór w państwach Unii Europejskiej, żeby w ogóle rozmawiać o przyjmowaniu nowych członków nawet na tak po prasowym etapy, bo takim głównymi orędownikami czy z przeciwnikami przyjmowania nowością jest przede wszystkim Francja, która te prezenty Macron jest bardzo jasne najpierw mówimy o reformach wewnętrznych, a później dopiero proces w procesie rozszerzania to też toteż, choć to też jest Holandia m. in. dania, które wskazują ważna, że praworządność na też problemy z grupami z przestępczymi pochodzenia albańskiego problem jest w tym, że po pierwsze, grupy z te grupy w standardzie działają z Unii Europejskiej one najczęściej mają paszport unijny to znaczy, że jeżeli będziemy blokować renegocjacje to raczej nie utrudnimy życia przestępcom, które mają swoje metody, żeby do Unii Europejskiej się dostać mogą mieć wrażenia la liga Marma wygląda inaczej taki Duńczyk czy Hollande mówi nie o to chodzi o to, że jak umożliwimy swobodne podróżowanie to wtedy będzie to o wiele więcej grup przestępczych Albania się cieszy na czym obawia nie ma obowiązku wizowego więc, jakby to też nie jest także, że bierze ryzyko, że to znacząca ilość ludzi żal pani napłynie powiedział, że Albańczycy pracują i na Węgrzech w porze i we włoszech i Wielkiej Brytanii, gdzie jest jest to oczywiście pracownicy za Albanią mięsnego powiedziała, że jeśli chodzi o mobilność i jak przemieszczanie się tej grupy przestępcze zdawanie lepiej sobie radzą niż zwykli obywatele więc, jakby ta nie będzie rozwiązaniem problemu co więcej inne jakby, żeby po przecież pewne pewne pewne powiązania to jednak potrzebujemy w Albanii sprawnych instytucji, a do tego potrzebujemy negocjacji druga sprawa jest taka, że wbrew temu co mówi prezydent Macron, że Unia musi być chce silnej Unii to, wycofując ta perspektywa członkostwa tak naprawdę bardzo osłabia politykę zagraniczną Unii Europejskiej wobec wszystkich państw bałkańskich z Lechią wytłumaczyć swoim obywatelom, choć naprawdę musimy teraz zaangażować się w jasny plan akcesji dla krajów Bałkanów zachodnich, bo jak nie no to to co tu w końcu co to obywatela w tę umowę może w tę powiedziała tak, że Grecja z rozporządzenia w negocjacjach, z czym to jest kwestia typowo techniczna wszyscy mamy tak jakby presja słuchowisko wszystkich państ w Unii Europejskiej, że państwa kandydujące muszą spełnić wszystkie warunki, które są teraz o wiele bardziej wyśrubowane niż w przypadku naszej akcesji dotycząca dotyczą one kompleksowe reformy państwa, a także wymiaru wymiaru sprawiedliwości szerokie Dolan doświadczenie związane z przyjęciem Bułgarii Rumunii na pewno będzie trwało bardzo wywalczyli perspektywa dekady myślę, że jest bardzo optymistyczna w miastach, by kwestia jest taka, że musimy dać się tym kraju motywacje i jakimiś motywację do reform, a czy w momencie, kiedy zakładamy, że żyje gra on te kraje nie będą członkami Unii Europejskiej to też trudno wymagać od lokalnych elit Orbana chciał się zmieniać, bo one chciały razem z nami tworzyć wspólną przestrzeń bezpieczeństwa jak sprawne demokratyczne instytucje, więc to jest bardzo ważne, żeby pokazać, że to, że te kraje mają histeria tutaj to jest taki klasyczny przykład w naszej branży jeszcze mówi o Polsce i Ukrainie to znaczy że, że Polska Ukraina na początku Rafał Woś 7 roku było na mnie syna po tym samym poziomie rozwoju gospodarczego teraz wiemy, gdzie Ukraina dziś, która nie miała innej perspektywy członkostwa jest Polska teraz i to jest właśnie ta różnica, która też jest bardzo znacząca część państw bałkańskich znaczy, jeżeli chcemy, by domknąć kontynent Europejski Bałkany jest enklawą w unii Europejskiej często są kraje mają bardzo długą granicę z Unią okres, jakby trudno kontrolowana to nie jest jakiś obszar jest daleko w sąsiedztwie taka to jest obszar w środku Europy, jeżeli chcemy go ustabilizować ta perspektywa musi być jasna wnuczkę, żeby widzimy, że tego zrozumienia nie ma w unii Europejskiej niektóre państwa uważają, że powinniśmy skupić na innych problemem jest tanie rozwiązana kwestia bałkańska będzie nam wracać już widzimy, że Rosja się rozbudowuje na Bałkanach Chiny też przez to miękkie podbrzusze próbują wejść do Unii Europejskiej, jakby tutaj jest jedno efektywne narzędzie polityki unijnej, czyli poligonach rozszerzenia rejestru kwestionowane Marta Szpala ośrodek studiów wschodnich dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo 1637 za chwilę informacje Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA