REKLAMA

"Polskimi bezrobotnymi nie załatamy luki po ukraińskich pracownikach"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-06-18 18:00
Prowadzący:
Czas trwania:
23:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki witam ponownie popołudnie Radia TOK FM porozmawiamy teraz o informacjach nowości co z nich wynika, które niemal codziennie ukazują się czy to w prasie tradycyjnej czy czy na różnego rodzaju portalach, a i jest coś rodzaju niepokoju w związku z możliwą wyjazdem z Polski dużej części pracowników ukraińskich, których mamy i to chyba wszyscy potwierdzają szczególnie mieszkańcy miast, a właściwie wszędzie w bardzo wielu dziedzinach nie tylko gminy Rozwiń » związanych z usługami czy jest tak popularnym miejscem pracy dla nich jak budownictwo mówi się, że to w dużym stopniu będzie związane z otwarciem niemieckiego rynku pracy i że w ciągu kilku lat może nawet 14 tych pracujących w Polsce o obywateli Ukrainy wyjechać biorąc pod uwagę, że już bardzo wielu przedsiębiorców narzeka na brak pracowników no ta informacja musi niepokoić no i teraz pytanie czy to jest przesadne przedstawi niepokój czy czy jest o co martwić ale, a jeśli tak to czy można coś zrobić, aby albo zatrzymać tych pracowników w Polsce no albo pomyśleć może jeszcze o in o jakimś innym źródle wspierającym Polski rynek w studiu gościem pan Bogdan Grzybowski dyrektor wydziału polityki społecznej OPZZ i tarnobrzeżan będzie dobre państwo Michał Wisłocki ekspert z dziś biznes Centre Club ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce dzień dobry i Kancelaria Sadkowski i wspólnicy jednocześnie m. in. dzisiaj można było przeczytać taki raport firmy WL która na PL dokładnie właśnie przebadała tę sytuację w te badania, bo były robione przez 2 tygodnie między 17 kwietnia 31 maja na grupie 855 obywateli Ukrainy na listę badań właśnie wynika mniej więcej to co już mówiłem, wprowadzając do naszego tematu nawet właśnie w najbliższym czasie to jakiś 1314 % obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce twierdzi że, że w ciągu 23 lat stąd wyjadą na najprędzej do Niemiec, ale też w oczach się pojawiają jako taka destynacji w jak panowie widzą termin ten problem do ZUS może od rynku pracy pracodawców zacznie dobrze te wspomniane 13 % to w sumie i tak nieduże wynik, bo znamy ankiety agencji pracy, które przeprowadziły takie badania wśród swoich pracowników i tam nawet więcej niż 50 % deklarowało chęć wyjazdu tak czy siak, gdyby to było nawet 1013 % faktycznie osób, które opuszczą Polski rynek pracy oczywiście przy tej ilości Ukraińców, którzy już pracują w Polsce byłaby to duża strata dla rynku pracy i taka luka, którą trzeba, by na pewno w jaki sposób zapełnić na pytanie czy uczymy się bawią albo czy to nie są przesądzone to szacunki innych chciałbym zwrócić uwagę, że to nie jest tak jak dosyć dużym uproszczeniu się, mówi że Niemcy otwierają się po UE niemiecki rynek prosił Rosjan Ukraińców to jest prawda, ale nie na wszystkich Ukraińców tylko na osoby posiadające kwalifikacje i faworyzowane są w tym otwarciu osoby znające czy psami chcącą uczyć języka niemieckiego, więc nie tylko Ukraińcy powinni być pytani czy chcą, ale powinno być brane też pod uwagę to czy będą mogli skorzystać z tego otwarcia się niemieckiego rynku pracy już nie jest duży talerz cały proces legislacyjny w tej sprawie nie ma słowa rządom brakuje, że zatwierdzenia Bundesratu myślę, że wy jesteście jestem na na bieżąco żywi się spotkać z początkiem czerwca Bundestag zaakceptował jest to, że w toku, ale teoretycznie ma szansę z początkiem 2020 roku otwarcie nastąpić, ale mimo deklaracji 1013 % czy nawet 60 do niektórych badań wydaje mi się, że to nie będzie masowej masowego przejazdu i zmiany rynku pracy Ukraińców już pracujących kosztami biorąc pod uwagę właśnie to, że na właściwie niemal wszędzie no przynajmniej w dużych miastach słyszymy brakuje ludzi do pracy to nawet taki uszczerbek na morze morze no może stanowić tylko w kontekście obawiam się każdego uszczerbku i obawiamy się tak, że to jest pierwszy krok w otwarciu się na cudzoziemców przez rynki zachodnie w Czechach także i spodziewamy się, że będą kolejne takie kroki nim w tym roku jest to otwarcie się na pracowników wykwalifikowanych znających język niemiecki może w przyszłym roku rynek niemiecki wchłonie pracowników, którzy nie wykwalifikowanych i nic, kiedy patrząc co się dzieje na Zachodzie, że tam zachęca się i ułatwia zastanawiamy się czy podobnych kroków nie powinniśmy podejmować tutaj w Polsce jak na to patrzą związki zawodowe tutaj użyję takiej analogii, które być może nie ma Otóż bardzo często słyszało się, że Polacy, którzy pojechali na zachód w niektórych miejscach byli w dążeniu do źle traktowani źle witani w czynie przychylnie przez miejscowych pracowników, którzy widzieli w nich nawet nie tyle konkurencję, ale jak to się często określało taki dancing tak zarówno socjalny, jaki właśnie na domki na rynek pracy podchodzimy do tego zjawiska Bogdan Grzybowski, po którym pan redaktor powiedział w zupełnie spokojnie, tym bardziej jeżeli przeanalizujemy sytuację polskiego rynku pracy ale, ponieważ pan redaktor wspomniał o tej niechęci społecznej w stosunku do cudzoziemców to bowiem, że nawet w 2000 czwartym roku, kiedy Polska przystępowała do Unii Europejskiej właśnie część krajów w tej obawie, o którym mówi Hanna Montana redaktor prowadziła tzw. okresy przejściowe wymazał z Przylesia w gminie Niemcy Austria Francja, ale my nie chcieliśmy i nie żądaliśmy zastosowanie klauzuli wzajemności w stosunku do tych krajów, które wprowadziły te okresy przejściowe tak samo nie sprzeciwiamy się jeśli chodzi o zatrudnienie cudzoziemców w Polsce, a jest ich poważne armię i ta armia, która plasuje nas rzeczywiście wpływa na zahamowanie wzrostu wynagrodzeń w ich wynagrodzeń w Polsce ponieważ, gdybyśmy uwzględnili 1 fakt, że za zezwolenia i pracuje w Polsce 328  000 cudzoziemców ze zezwoleniami na pracę sezonową sezonowo 121  000 cudzoziemców to razem ponad 450  000, ale na podstawie uproszczonych procedur, czyli bez zezwolenia na podstawie oświadczeń o zamiarze zatrudnienia notuje z tych oświadczeń złożonych 1 000  800 to nie jest tożsame z liczbą zatrudnionych, a może sami są tacy, ale Lis ma około 1,51 000 000 zatrudnionych na podstawie uproszczonej procedury to mamy legalnych 2  000 000 pracowników już na ile jest niestety nie znamy tych szacunków, jaka liczba nielegalnych cudzoziemców pracuje w Polsce, a one są naprawdę od 80   000 do 600  000 nawet liczbę nielegalnie zatrudnionych co 10 i nic by ich naprawdę nawet gdyby ta 14 wyjechała, której o, której naukowcy mówią śledczy szacują robili badania to wyjechałby 500  000 wg tych tych wyliczeń, o których mówię, ale musimy uwzględnić, jaki mamy w Polsce rynek prac, a współczynnik aktywności zawodowej to jest na poziomie 56 % co to oznacza, że mamy 16 ,51 000 000 osób pracujących i 13 ,51 000 000 osób nieaktywnych zawodowo i wśród tych nieaktywnych zawodowo po prawie 5  000 000 w wieku aktywności zawodowej poszło to są nasze zasoby pracy jest 5  000 000 wśród nieaktywnych zawodowo 960  000 zarejestrowanych bezrobotnych i gdybyśmy uwzględnili, że 15 % siły roboczej do mieszkań netto to rolnicy i gdybyśmy ten proces zmniejszyli do takiego procentu, jaki jest w Europie zachodniej w Top to co spowodowałoby około 1 000 000 do 2  000 000 brakujących pracowników, czyli około 78  000 000 takie są nasze zasoby pracy wystarczy tylko stwarzać instrumenty zwiększające zachęcające do pracy i w ogóle żadnego problemu, że za katastrofę demograficzną na naprawdę nie grozi proszę zauważyć, że mamy specyficzny rynek pracy tak jak w Warszawie rzeczywiście czy dużych ośrodkach Poznań tam bezrobocie nie ma, ale są takie Bartoszyce Szydło jest inne to jest dwucyfrowe bezrobocie prawie prawie dwudziesto procentowym bezrobociu, czyli rzeczywiście można powiedzieć tam, gdzie brakuje przyjmujemy i w ogóle nie będziemy się sprzeciwiamy ważne, żeby do niego dancing ani płacowe ani socjalnych ani inne, żeby tyle samo Żalgirisu polscy pracownicy mogą też zależy na zmniejszeniu, żeby ci cudzoziemcy pracowali w Polsce legalnie, żeby płacili składki ubezpieczenia społeczne okazuje się, że tylko 14 pracuje na umowę o pracę aresztu na umowach cywilnoprawnych i starają się unikać tych z płacenia składek Maciej Zakrocki witam ponownie zaprasza na drugą część mnie rozmowy z moimi państwa gośćmi z nami pan Bogdan Grzybowski OPZZ Michałów z wrocławskiej BCC, a rozmawiamy o tym czy pojawiające się niemal codziennie informacje o możliwości wyjechania z Polski pracowników rodem z Ukrainy czy to do Niemiec czy czy do Czech w morze jakoś mocno one negatywnie wpłynąć na nasz rynek pracy i przedstawiciel pracodawców, czyli pan Michał Wisłocki mówi urzędom może to nie będzie takie bardzo groźne, ale odczuwalnej to niedobrze, ale pan Bogdan Grzybowski mówi w ogóle nie powinno już problemu tylko powinniśmy coś zrobić w naszym kraju, aby Polaków, których jest mnóstwo do prac u aktywni zawodowo tak to prawda, ponieważ mamy jedne z najniższych wskaźników aktywności zawodowej w Europie na poziomie 56 % i nie jest dysponujemy potężnymi środkami na aktywizację zawodową w postaci funduszu pracy z 13 miliardów złotych rocznie haraczu płacą pracodawcy w postaci składki do 40 metrowy słup, ale oznacza dla pracodawców koniec świata, ale nie dokończyłem szlachetne metale te 245 tej składki na fundusz pracy obciąża nasze wynagrodzenia o tyle mamy mniejsze nasze wynagrodzenie stąd jesteśmy zainteresowani w tym, aby te pieniądze w sposób racjonalny wykorzystać póki są one nic rząd traktuje te pieniądze przepraszam, ale jako łatanie deficytów finansów publicznych i finansuje rzeźni związane z rynkiem pracy i in nad tym mocno ubolewam zamiast stwarzać instrumenty zachęcające do rzeczywiście zwiększenia wskaźnika zatrudnienia do zatrudnienia to przeznacza się pieniądze zupełnie inaczej na co było trochę inny temat przy następnej okazji, ale pana Michała chciałem zapytać mnie, żeby tylko ten wątek zakończyć, ale czy to znaczy, że Polacy nie wiem z jakichś innych może powodu po prostu nie chcą podejmować pracy, mimo że mogli albo pracodawcy za mało atrakcyjne warunki pracy oferują było w moją właśnie w tej chwili już dziesiątki jak je setki tysięcy migrantów, którzy przyjmą pracy za niższe wynagrodzenie jak pan ocenia Strzembosz dobierze się pytanie jest dobre i dobro też uwaga OPZZ i pana tutaj przedstawiciela, że i jest przecież grupa Polaków, którą można, by zaktywizować i toteż był argument, że nie musimy się bać wyjazdu Ukraińców do Niemiec no bo przecież czeka ileś milionów bezrobotnych do aktywizowania i nimi zapełnić lukę ja sobie myślę wtedy, dlaczego tej grupy nie zaktywizowała no wtedy, kiedy ona była potrzebna i kiedy stawaliśmy przed wyborem czy aktywizujemy tą grupę przyciągamy cudzoziemskich w ta grupa, której mówimy i że to, żeby było jasne pracodawcy i których reprezentuje no to trudno być głosem takim całości, ale na tyle na lewicy po pracach biznes Center Club one nie są nakierowane na to, żeby otworzyć Polski rynek pracy bez ograniczenia cudzoziemców one w dużej części dotyczą też aktywizacji zawodowej Polaków i wypracowania pomysłów i sugestii właśnie co zrobić trwale bezrobotnymi co zrobić z osobami, które w, które nie mają pracy w regionie, gdzie mieszkają, ale niedaleko nie wiedzą nawet, że mogliby przenieść z rodziną idą proce dobre z dobrymi warunkami uzyskać na, więc obawiam się, że to nie będzie takie proste, że lukę ukraińską uznała za łatamy bezrobotnymi Polakami, bo na ten moment nie ma narzędzi albo narzędzia są zbyt słabej niedokładnie dopasowana do rynku pracy, żeby zaktywizować osoby i musimy podjąć, ale jeszcze tylko 1 z kim pogorszyła późna tania, ale ale, jaka jest przyczyna no bo np. pamiętam, kiedy właśnie w 2004 roku jak Brytyjczycy otworzyli Holandia Irlandia Irlandia w mini rynek pracy dla Polaków to już po kilkulatków w latach mówiło się tam tak no, jakby teraz Polacy mieli wyjechać to nic by w ogóle będą żyły w błędzie czarna rozpacz, ponieważ port Polacy no i zaczęli wykonywać mnóstwo tych prac, których Brytyjczycy nie chcą wykonywać i narzekają, że Polacy przyjechali zabierają pracę, ale tak na dobrą sprawę sami nie chcą wykonywać lekkie w Polsce, dlaczego Polacy nie chcą pracować ci, którzy mogliby pracować w dużej mierze myślę, że ten argument, który dotyczy Polaków na Wyspach dzisiaj by się też sprawdził w Polsce czy są takie zawody, w których których Polacy nie chcą pracować, ale też nową muszą o tym, powiedzieć bo, bo tak też wynika z naszych cieczy ciecz badaniu z rozmów, że jednak z, jakbym polityka socjalna no nie sprzyja aktualnie temu, żeby za tą pracą specjalnie o nią się starać się podejmować firmy Sports barze motylek transferów socjalnych, że urodzili się na tle finansowo poszły mocniej, że nie motywuje to dopadnie mnie nie żartujmy sobie pan redaktor zadałem Grzybowski pan rynek źródeł prawa te prowokacyjne pytanie wiadomo, o co chodzi nie wiadomo, o co chodzi tu chodzi o pieniądze tak naprawdę już w 2000 czwartym roku, kiedy Polska przystępowała do Unii Europejskiej wspominałem już w 2000 piątym roku pracodawcy zaczęli narzekać, że mają 30  000 miejsc wolnych prasy natychmiast mogą oferować innym sektorze budowlanym, a w tym czasie mieliśmy w maju sprawdzałem zarejestrowanych w urzędach pracy 90  000 bezrobotnych z uprawnieniami budowlanymi także pracą dla pracodawcy narzekali narzekają i będą narzekać, bo mnie chodzi o pracowników im chodzi o tanią siłę roboczą i tak prowokacyjnie pan redaktor zadał pytanie do pracodawcy lub system wszystkim naprawdę chodzi o tanią siłę roboczą no po prostu mają najniższe stawki najniższe wynagrodzenie i oby oby tak, aby taki mieli, bo często w niepełnym wymiarze czasu pracy i nawet nawet tego najniższego wynagrodzenia ani nie mają dochodzi naprawdę do takiego zjawiska na nielegalnego wykorzystywania cudzoziemców w Polsce i dlatego m. in. w Operze zużycie byliśmy inicjatorem powstania związku zawodowego pracowników ukraińskiego to jest akurat ta grupa cudzoziemców największa w Polsce i proszą proszę wziąć pod uwagę to, że w przeciągu ostatnich 2 lat kilkaset tysięcy diet zaległych niewypłaconych wynagrodzeń ten związek zawodowy odzyskał my w kinie poprzez takie dochodzenie sądowe, ale perswazją rozmową z pracodawcą z pracodawcami prawda także to jest niezmiernie potrzebne i ale generalnie przyczyna przyczyny to jest 1 przyczyna to jest to jest tania siła robocza pracodawcy pomogła mu muszą pracodawcy mają sobie odpowiedzieć na to dalej uważam za marginalne sytuacje czy dochodzi do wykorzystania cudzoziemców pracy przypomnę też stania w rozumieniu nieuczciwego aż o wadach różnego traktowania czy trzecie zaniżono wynagradzana godnie wynagradza niewypłacania wynagrodzeń w takiej Werder wysokość jak zapewniona może chciałbym tylko przypomnieć, że urząd pracy na etapie rejestracji oświadczeń urząd pracy na etapie badania lokalnego rynku pracy potem wojewoda na etapie wydawania zezwoleń na pracy i obrotowych oni weryfikują wysokość wynagrodzenia proponowanego przez pracodawcę mogą na tym etapie powiedzieć, że wynagrodzenie oferowane przez pracodawcę w kontekście rynku pracy wiedzy, którą posiadają psom zaniżone i nie zgodzić się na zatrudnianie cudzoziemców to co nam w Polsce model włoskiej to co w Polsce jest potrzebne są też prawidłowo skonstruowana polityka migracyjna, której nie mamy w marcu 2 tysiące siedemnastego roku rząd unieważnił przyjęte wcześniej taki dokument, który by regulował to czy kreował zrównoważoną politykę migracyjną i służącą i Polsce i i naszym pracownikom ubolewamy nad tym że, że do tej pory nie dopracowaliśmy się takiej takiego dokumentu regulującego po politykę migracyjną w tym zakresie jako Polska poruszamy się jak pijany we mgle czas na to, żeby włączyć partnerów społecznych miękko związki zawodowe, ale pracodawców do stworzenia tego dokumentu rząd co prawda czytamy w zapowiedziach prasowych, że rząd ma na ukończeniu ten dokument, ale póki co o nim ani pracodawcy z tego co wiem, bo bowiem rady dialogu społecznego no nie możemy się doprosić tego dokumentu, o ile znamy pełna zgoda pracodawców ze związkami ten dokument jest niezbędne, bo bez niego nic dalej się nie zmieni to dokument polityczny wykraczający pewne kierunki działań dalszych nam informacja stąd, dopóki nie będzie mógł opracowanej polityki migracyjnej niezatrudnionych cudzoziemców i przypisać należy mówić są elementy związane z integracją cudzoziemców w Polsce, bo powinno się znaleźć takim dokumencie i wtedy może rozwiązać tych cudzoziemców służby nie wyjeżdżali n p . do Niemiec, ale też do rządu pytam czy w ramach takiego dokumentu również powinny być czy czytał już inne akty, że tak powiem prawdę o tym, decydują jakoś uproszczone znormalizowane również te przepisy, które dotyczą możliwości zatrudniania tych cudzoziemców, dlatego że jednak ciągle się słyszy, że nie należy terytorialnie jeśli chodzi o Polskę, lecz są w różny sposób te wojewódzkie urzędy interpretują różnego rodzaju przepisy, że w ich w 1 województwie jest inaczej winny jest inaczej, że cała procedura załatwienia zgody na pracę pozwolenie na prace na pobyt i t d. że to wszystko też wymaga uporządkowania zgody pozwolenia tak, ale proszę zauważyć, że zasadnicza część ludzi, bo z zasadnicza część siły roboczej jest zatrudniona bez tej procedury administracyjnej na podstawie oświadczenia rejestruje w urzędach pracy rejestruje się oświadczenie pracodawcy pracodawcy o zamiarze zatrudnienia on deklaruje, że ich zatrudni i żadnych żadnych kłopotów prawda nie ma rzeczywiście cała procedura ta Mitręga administracyjna jest w przypadku starań o zezwolenie o pobyt, ale już w przypadku tej procedury uproszczonej czy na pracę sezonową to Take IT in zgoda procedury oświadczeniowej szybka prosta i tania, ale jest tylko pozwala na prace na 6 miesięcy nie legalizują pobytu nie legalizuje pracę na dłużej niż 60 przypadków pracy sezonowej tak będziemy w środku prace sezonowe zgoda, ale to z kolei ograniczone tylko do kilku gałęzi gospodarki i tylko sezonowej pracy, więc jednak większość Ukraińców jest na tym druku oświadczenia nie na zezwolenie na pracę sezonową, więc polityka migracyjna proces do pana pytania nie zmienia ne nie umie samo w sobie nie ułatwi tych tych przepisów do tego potrzeba zmiany my ustaw, ale do tego też na ten moment wystarczyłoby trochę zmian organizacyjnych bez całego procesu legislacyjnego to co pan powiedział, jakby ujednolicenia tego co się dzieje w urzędach wojewódzkich w całej Polsce i to do czego my dążymy to to uproszczenie nie ma na celu też otwarcia jak już ogromnego ona na cudzoziemców nie tylko chcemy wyegzekwować to cóż jest teraz zapewnione w przepisach, czyli miesiąc oczekiwania na zezwolenie na prace 3 miesiące oczekiwania na pobyt i prace 3 miesiące, a nie 15 w tylko na tym zależy to jeszcze na koniec krótkie pytanie do pana Bogdana Grzybowskiego, ale jeśli nawet jak pan powiedział no i jest u nas potencjał tak jakby nie brakowało ludzi na rynku pracy to jednak słyszymy, że nie tylko z Ukrainy, ale jest wielu innych państw w tym dalszej Azji jest wielu ludzi do Polski już przyjeżdżają chcą przyjeżdżać jeszcze więcej na ŻUŻEL bowiem szokującą informację, ale zatrudniamy w Polsce pracowników z ponad 120 krajów ze świata n p . z Termalicą 3300 w Bangladeszu 81300 Białoruś 20  000 Chiny 1,51000 Filipiny 2000 Indie 8000 my po 20  000 także jest prawie ze 120 krajów świata oczywiście nie mamy informacji, ponieważ jest swoboda przepływu siły roboczej ilu uczniów cudzoziemców z krajów Unii Europejskiej pracuje w Polsce, a tych w sektorze finansowym jest bardzo róż ważne, żeby się nie tylko do tego przyzwyczaić, ale uznać to po prostu za sytuację normalną a kto wie może nawet dość niekorzystna nie tylko dla gospodarki, ale w ogóle w ogóle dla naszego społeczeństwa nie jest bardzo dzisiaj pan już dziękuję za rozmowę Bogdan Grzybowski OPZZ był z nami Michał Sławski ekspert BCC był z nami Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA