REKLAMA

W jakiej branży pracować, żeby zarabiać najwięcej?

A teraz na poważnie
Data emisji:
2019-06-19 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
29:18 min.
Udostępnij:

O raporcie GUS "Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r.", niskiej stopie bezrobocia oraz perspektywach zarobkowych w Polsce młodych ludzi Mikołaj Lizut rozmawiał z Łukaszem Komudą z Rynku Pracy.org

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Mikołaj Lizut kłania się państwu 5 zlotemu minęło południe, a w studiu Łukasz Komuda z rynku pracy i Georg i fundacji inicjatyw społeczno-ekonomicznych dzień dobry skłaniam Nisko chciałbym, żebyśmy porozmawiali o pracy i płacy w Polsce w kontekście opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny raportu pracujący wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 roku te dane suche dane robią wrażenie w dno po pierwsze mamy bardzo niską stopą bezrobocia 6 , 6 to koniec 2017 Rozwiń » roku Jana właściwie systematycznie spada ona nam spada już ponad 5 lat obejrzy patrzy się, gdy rok do roku to zaczęło się w styczniu 2014 roku od tego momentu ich w każdym miesiącu odnotowaliśmy spadek rok do roku no właśnie pracuje w Polsce 10 Coma 61 000 000 osób co oznacza wzrost od 2 % w stosunku do roku 2017 sprostowanie pracuje 16  000 000, a zatrudnionych jest nadal rządzi się tam jest jest pewne rozróżnienie jest właśnie z EBOR na czym polega to rozróżnienie znaczy tak czy te 2 liczby różnią się z takiego powodu, że mamy tak po pierwsze, by nie są osoby pracujące na czarno one nie są zatrudnione no bo nie ma żadnego stosunku pracy, choć pracują, chociaż pracują po drugie mamy osoby, które pracują, ale są rolnikami indywidualnymi są samozatrudnieni są przedsiębiorcami wtedy też nie są zatrudnieni z Unią nikogo tylko o pracuję, ale robią to można powiedzieć na swój własny rachunek po trzecie mamy osoby pomagające rodzinom i nie, pobierając od wynagrodzenia oczka są rodzinne firmy, gdzie dzieci pomagają w po czwarte mamy osoby, które pracują w kilku miejscach naraz nie mogą być liczona czasami trudno jest problem, żeby je zliczyć prawidłowo no bo jeżeli ktoś pracuje na pół etatu TUI tam lato w pewnym sensie jest pracującej i TUI tam no imamy osoby pracujące na fragment etatu, więc i plus umowy cywilnoprawne Janoszka sam pracuje na fragment cytatu moje Fundacja oprócz tego zdobywamy zlecenia z innym organizacyjnych podmiotu z czystym prawdopodobnie dymu statystycznym liczony w danym momencie w tej chwili mógłbym być policzone kilka razy Nowak, ale co to jest za ich sytuacja rynku pracy, gdy w taki kraj jak Polska, czyli średniej wielkości w unii Europejskiej bezrobocie stopa bezrobocia wynosi 6 , 6 % to znaczy to jest rynek pracodawcy pracownika jak pan określił w tym ja bym wykorzystał już najświeższe dane GUS-u dla dla końca maja 2019 roku to jest 5 , 45 , 4 jedno rzeczywiście tak to jest faktycznie rekord od października jeśli dobrze pamiętam dotyczy dziś 1910 roku nie mieliśmy tak tak niskie stopy bezrobocia odnotują sytuacja trochę wyjątkowa nietypowa, na które się zburzyło kilka takich czynników dobra koniunktura zarówno w Polsce, jaki za granicą mamy blisko 13 naszej jego PKB to jest ZSP pochodzi z eksportu, więc ku z tym, że dzieje się dobrze na tych rynkach, do których wysyłamy swoje towary usługi to dzieje się też dobrze u nas plusy doszło do PL do tego, o czym się demografowie statystyce ekonomiści mówili odsyła 20 lat co najmniej że, gdy nadchodzi dołek demograficzny to oznacza, że teraz liczne roczniki blisko 8600  000 osób co roku będzie zdobywać uprawnienia w emerytalna z kolei na rynek pracy wchodzi tam obecnie około 450  000 ludzi, więc co roku, chociaż liczba osób zatrudnionych rośnie liczba osób osób zatrudnionych liczba osób pracujących faktycznie do tej pory nam rozpada, bo niby jak bardzo duży rynek miał w zamówienia w sensie rzecz przedsiębiorcy potrzebowali rąk do pracy skarżyli się zresztą na to, że może teraz ręce coraz trudniej mu trudniej pozyskać w w Głównym Urzędzie Statystycznym też są dane zebrane z urzędów pracy prawie 400  000 zgłoszonych wakatów, które są nieobsadzone, a do urzędów z prac nie trafiają wszystkie wakaty przecież Reiss i znacznie więcej, więc ta to patent ten wysoki popyt na usługi produkty naszych przedsiębiorstw jedno doprowadził do tego, że w wysłany została ta nadwyżka bezrobotnych, która do tej pory na rynku występowała w tej chwili bezrobotnych jest nieco ponad 900  000 mówimy o zarejestrowanych, jeżeli po prostu zapytamy kogoś czy jest bezrobotnym, a dalsze badania aktywności ekonomicznej ludności zadaje takie proste badanie czy szukasz to czy nie masz pracy szukasz pracy i czystych gotowy ją podjąć, jeżeli na te 3 podania osoba odpowiada pozytywnie wtedy jest wykwalifikowana osoba w bezrobotna i takich osób jest nieco ponad 600  000, więc jeszcze mniej niż tych zarejestrowanych w ogóle nic do praktycznie nic na naszą gospodarkę to rzeczywiście bardzo bardzo mała rzecz w tym, że w są nie należy popadać w nadmierny optymizm radość z tego tytułu, dlatego że mamy z z kolei relatywnie niskie NASK wymagania znaczne oczekiwania nasze i potrzeby jeśli chodzi o przyszłości wskaźniki zatrudnienia znaczy Polska gospodarka jest daleko poniżej średniej unijnej jeśli chodzi o odsetek osób, które nie są pracują po prostu inie jeśli chodzi o mężczyzn w kwiecie wieku czy powiedzmy od 2005 . do czterdziestego piątego roku życia to te wskaźniki są zupełnie przyzwoite, a nawet mogą mieć powyżej jako przeciętny, ale jak tylko zbacza na krok od tej grupy, czyli bierzemy starszych mężczyzn i że my kobiety, a jeśli mówi o tym, że weźmiemy osoby z niepełnosprawnościami to natychmiast wskaźnik nam spada i 3 tak naprawdę każda z tych grup ma swoje własne osobne problemy dotyczące tego wchodzenia na rynek pracy i dlatego tych danych osób zdających, że to problemy się zniwelują skoro tak bardzo potrzeba rąk do pracy inne to czy to prawda faktycznie te problemy będą z niwelowane i te wszystkie wskaźniki się zasadniczo poprawiają nawet nawet ten wskaźnik wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami nam to nieco poszedł w górę, chociaż bardziej, dlatego że się zostawali niepełnosprawni teraz nagrali świadczenia przykład nasz wasz system emerytalny więc, więc faktycznie to ta to dobra dobra aura sól, która sprzyja gospodarce doprowadziła do tego żal, że ta w sytuacja ulega poprawie natomiast nie będzie trwał wiecznie żona koniunktura nie trwa wiecznie poprzedni raz na bezrobocie spadało spadało nam równo 5 , 5 roku w tej chwili nam spada 5 tyle lat i 5 miesięcy, a także, jeżeli w czerwcu będzie dalej bezrobocie spadać to wyrównany rekord, który do tej pory był najdłuższego okresu spadła o zawodzie na początku drugiego Milenium, gdy bezrobocie było dwucyfrowe biedy przekonywano całe pokolenie, że praca to jest po prostu wielkie błogosławieństwo, że ta nie należy marudzić, że to trzeba się naprawdę postarać i wylansować tego pracodawcy, żeby ona oznacza być dla niego dobrym po prostu na to wszystko tutaj cały ten paradygmat się z nich to się wszystko pozmieniało ale, ale też czy wystarczy spojrzeć na to ile osób wtedy przechodziła na emeryturę ile wchodziła na rynek wchodzi na rynek 650700  000 ludzi jaz chodziło o jakieś 250  000, czyli mieliśmy wtedy bilans 400 ponad tysięcy na plusie każdego roku na przybywało stąd była też ta narracja, że starsze osoby blokują rynek pracy drukują te miejsca, więc trzeba jakoś łatwiej wypychać myślano o tym, wtedy, żeby był zakaz pracy dla osoby, które pobierają świadczenia emerytalne w UE, a w międzyczasie weszliśmy do Unii Europejskiej 281 000 000 Polaków wyjechało większości osoby w wieku produkcyjnym, więc zmiany demograficzne plus migracje spowodowały to, że to się kompletnie odwróciło w ciągu 15 lat rzeczywiście mówimy zupełnie innej rzeczywistości, niemniej nie każdemu jest tak wesoło i nie każdemu jest tak dobrze na rynku pracy w tej chwili w ciele w takim razie młody człowiek, który wchodzi na rynek pracy otwiera ono dzisiaj już gazet, ale po zwyżkach internetowa dotyczy zmieniamy internet może przebierać w ofertach pracy może pozyskać z dzielnicy może patrzeć no właśnie po pierwsze na zarobki na atrakcyjność tych ofert z NATO czy szef jest przyzwoitym człowiekiem czy rzeczywiście to jest taki rynek pracownika, w którym to pracownik decyduje coś za ile będzie rok w popatrzmy na to od 2 stron najpierw od strony rynku to wszystko bardzo zależy od tego gdzie ten młody człowiek się znajduje nie ma 1 polskiego rynku pracy, które ma jakieś właściwości tylko jest 380 powiatowy w rynku pracy to się bardzo siebie różnią finansowych jest mobilny, a no właśnie z nich szczególnie młody człowiek to by tak się szacuje, że do trzydziestego roku Góra do 3005. roku życia jesteśmy jako tako geograficznie mobilnie potem przestajemy być z tej prostej przyczyny, że jak i kiedy już jesteśmy trwale związani rodzinnie mandacik to poprze plany zajęć domowych Otóż to albo mieszkania na kredyt to to ta przeprowadzka jest dużo dużo trudniejsza dużo bardziej kosztowna zwyczajnie nieproporcjonalnie kosztowne ADO tego ile zarabia na zarabiamy niespecjalnie dużo, dlatego że mediana polskich wynagrodzeń czy ta kwota, która dzieli zarabiających na tych, którzy zarabiają połowa zarabia więcej połowa zarabia mniej to z 2016 roku to są najświeższe dane, jakie cały czas dysponujemy to było 2 ,51000 na rękę nie są duże pieniądze szczególnie z perspektywy dużego miasta wniosek będziemy mówić, ale teraz powiedzmy o tym jak na tamten młody człowiek wchodzący w skład wybierano, więc jeżeli po Jerzy mieszka w Szydłowcu na to musi wyjechać z Szydłowca nie ma innego wyjścia Szydłowiec zale w ma 22 % stopa bezrobocia rejestrowanego w tradycyjnie od 20 lat jest banalna na ostatnie miejsce na 130 km od Warszawy, która ma trzecią najniższą stopę 1 , 4 więc, więc towar zależy gdzie, gdzie indziej, gdzie ten człowiek się pojawia, jakie są oferty pracy jacy są przedsiębiorcy wdanym regionie nie wszędzie się lokują firmy np. IT, którędy uchodzące, za który uchodzi za ten, który się rozwijał najszybciej i najszybciej też większe wynagrodzenia wynagrodzenia tam są rzeczywiście na jej najmodniejsze jeśli chodzi o polskie branże NATO to to wszedł łowców nie ma wielu firm IT nie ma, więc możliwość zresztą, nawet jeżeli coś pojawia to konkurencja te miejsca jest nieporównywalna do Ottey, która wstępuje we Wrocławiu n p . który z kolei największym takim ośrodkiem IT w Polsce w tej chwili, więc to jest jakby od tej strony nas od drugiej strony to zależy to co ten człowiek, któremu samo reprezentuje znaczy, że jaki, jakie ma wykształcenie ma konkretne kwalifikacje są już do tej pory zrobiło młodzi ludzie często zaczynają doświadczenia zawodowe zdobywać jeszcze nie skończywszy szkoły szkoły nawet średniej niektórzy to bardzo bardzo próby procentuje, dlatego że też nabierać siły takiej odpowiedzialności dojrzałości trochę bardziej orientują, czego tak naprawdę od niego się będzie oczekiwał na tym rynku pracy nie do końca tak w tym dowcipie, dokąd iść wszystko jedno wszędzie są potrzebne nie to tak na pewno nie jest na pewno zresztą przecież branże są też na różnym etapie takiego rozwoju i są są przemysły sektory, które w rozwijać się nie będą zawody, które będą znikać, więc nie każdy wykształcenie i nie każda firma może zaoferować godne warunki pracy natomiast to, że tych młodych jest tak mało i że to ssanie na na rynku pracy występuje tys wakatów jest tak duża spowodowało, że pracodawca się masowo skarży na to, że na tę postawę samo, jakie młodzi reprezentują, czyli na torze w morawscy z lasu tak jest, powtarzając kolokwialnie są roszczeniowi bardzo przeszkadzał bardzo ważne pracy to po pierwsze, bezpłatny urlop od razu 5000 na rynkach, ale są to często są oczywiście anegdotyczne historie i poirytowany przedsiębiorców, ale w też zwróćmy uwagę na wiek to zwykłe działanie takich mechanizmów rynkowych i jeżeli podchodzimy do rozmowy o pracę jako do negocjacji, dlaczego młodzi ludzie mają zaczynać swoje negocjacje od poziomu płacy minimalnej o tym, że oni wolą zaczynać wyżej, dlatego że mając wtedy w pole do targowania się na pracodawców to szokuje, dlatego że w jeszcze 10 jeszcze przez 5 lat temu kiedy, kiedy ta stopa bezrobocia, bo kilkunastoprocentową w Polsce 2013 roku było bodajże 13 % w to sytuacja była odwrotna, czyli w proc pracownik składający się o pracę bubla mogli się, żeby jakąkolwiek pracę znalazł, ale ich i kalkulowało tak ile nam czynszu i nie mam kredytu, ale wie ile muszą mieć na jedzenie, jeżeli mamy jakiś taki to na leki i może to + 100 zł to może raz w złotych, ale o tym ile się w tej chwili w Polsce zarabia i gdzie najlepiej jak w ogóle zebrać praca porozmawiamy tuż po informacjach Radia TOK FM Łukasz Komuda z rynku pracy Work in z fundacji inicjaty w społeczno-ekonomicznych z państwa i moim gościem rozmawiamy dzisiaj o pracy i opłatach w Polsce w raporcie z GUS mówi także o tym w SP w najnowszym opracowaniu pracujący na wynagrodzenia w gospodarce narodowej 2018 roku i tak w najwyższe wynagrodzenia 7980 , 97 gr to jest IPC atc tak znana jest takim metody w sektorze informatycznej telekomunikacyjne fakt czy to co nam się tak naprawdę teraz dzisiejszych czasach najbardziej kojarzy zgodne z wysokimi wynagrodzeniami, czyli informatycy programiści i ludzi od z telefonii komórkowej także w cykl miał doradzić dziecku czym się zająć się, by zarabiać naprawdę dużo barier dotarł Bankier prezes zarządu no ktoś taki jak, ale potem premier Mateusz Morawiecki to są rzeczywiście prawdziwe pieniądze no przecież dla niego taka pensja informatyka to śmiech na sali no tak, ale z był tylko chciał zwrócić uwagę, że 400 zł mniej zarabiają brutto zaledwie ludzie z sektora finansowego ubezpieczeniowego, czyli 3 linie przegrywają, ale naprawdę niewiele też kilka procent mniej w ŚDS w zarządach spółek tych notowanych na giełdzie to jest myślę, że grubo ponad 100  000 zł, tak więc na czym to kto to wtedy sektor nie jest ważne dla władz znaczne lepiej być prezesem jest generalnie najlepsza ścieżka kariery zostać prezesem strefy w Polsce prezesi zarabiają znacznie więcej niż ministrowie w Polskim rządzie w wsi i syna, ale i tak jest w większości były cywilizowanego świata, że jakby ci kapitanowi biznesu jak to się kiedyś nazywało się z jak mają te wynagrodzenia często dość mocno wyśrubowana szczególnie ten proces ślubowania nastąpi w ciągu ostatnich 3030 lat realizuje w stosunku do płac szeregowych pracowników Chemar SA w tym jak aksjomatem jest właściwie może warto zapytać, dlaczego tak jest, dlaczego akurat prezesi spółek giełdowych zarabiają najwięcej przy ich wiedza i odpowiedzialność to jest coś więcej przed ich dyrektor szpitala właśnie jest odpowiedzialny zawsze mnie śmieszy, bo przecież, że pośród dużych przedsiębiorstw, które płacił takie bajońskie kwoty w swoim szefom są też firmy, które upadły najlepszy przykład będziemy Lehman Brothers, który swojemu ostatniemu prezesowi, bo potem już nie było prezesa, dlatego że firma zbankrutowała to międzynarodowa korporacja z małych zakorzenione w Ameryce, ale miliard dolarów za media menedżer on nie był udziałowcem on nie był właścicielem 10 % akcji całego Lehman Brothers obóz facetem, który miał pilnować porządku w tej firmie i tego, żeby się rozwijała i wypłacił mu miliardy dolarów za to, że doprowadził firmę do bankructwa znów w Polsce nie ma takich spektaklach aż tak spektakularnych przykładów bardzo wysokiego wynagrodzenia dla firmy, która upadła natomiast faktycznie menedżerowie mają teraz są takie przykłady nowymi wymieniać no n p . z prezes ruchu, który właśnie w tej chwili pogrążył rynek pracy nasz rynek prasy z płaczu sumy bajońskie sumy, ale są miliony złotych nie miliardy dolarów to w dalszym ciągu 3 zera rzeczywiście z nas, ale bywa, ale mechanizm podobny taki mechanizm jest podobne rzeczy się do wynagrodzenia bardzo poszły w górę z czynników tego jest kilka pierwszy czynnik to jest taki, by mogli to nie jest tak, że na stanowisko prezesa dużej firmy jest otwarta rekrutacja, w której starsze jest to kilkanaście tysięcy osób tylko testach Towarzystwo wzajemnej adoracji takie taki klub ludzi, którzy są prezesami zawodu przechodzą z 1 firmy do drugiej, więc ten wachlarz osób do pokierowania Danny wydano już w dużym prywatnym przedsiębiorstwem zwykle składa się z kimś z kilku kilkunastu może kandydatów, którzy są brani pod pod uwagę, którzy są już taki sposób znani tym osobom, które podejmują takie decyzje to są często też uzależnione od głosu jest niemiarodajne no bo to niecałe 8000 zł brutto to w porównaniu do pensji to URE przewijają się przez media w każdy średnio będzie miała to do siebie, że właśnie są zgodne z UE średnie zarobki portierów z zarobkami prezesów Sądu Najwyższego rozumiem, że z takim rywalem w dalszym ciągu mówimy o obrazie branży IT istnieje Rzym czy tego się trzymamy wiele pracy 140  000 ludzi nie są wszystko prezesi nawet nie są wszystko programiści wysoko opłacani, którzy znają jako jedni z kilkuset kraju jakiś język programowania, które akurat teraz jest na topie więc, jakby to auto ma taką właściwość na lata średnia, że ten rozstrzał wynagrodzenie są bardzo dużej faktycznie rośnie w inny czynnik, który sprawia, że te wynagrodzenia uznaje się zwiększają jest też taki, że to ta działalność dziś biznesowa mango sposób sporo się różni od tego co się robiło 40 powiedzmy lat 90 zlotemu rocznie w Polsce, bo jeżeli mówimy o ustroju, którego się teraz trzymamy się kapitalizmu to trudno to porównywać byłoby do Polski chodzi o to, że teraz firma rozwija się bardzo często przez proces fuzji przejęć przez jakiś jej instrumenty finansowe, bo to wszystko jest dużo dużo bardziej skomplikowane, a więc też obarczone większym ryzykiem inni to ryzyko niż WIG są liderzy, którzy potrafią udowodnić, że potrafią takie ryzyko podjąć potrafią zobaczyć taką szansę i pomnożyć wielkość tej firmy w ciągu swojego łupu krótkiego, bo też skracają się kadencje prezesów to też jest, aby kolejne zjawisko pomnożyć tę docentem potencjał firmy na to by właściciele firm uznają, że jest Warty dodaje prezes tego, żeby wypłacić wielomilionowe wynagrodzenie to nonsens oczywiście różnie i z tak, bo przyczyny ekonomiczne tak, ale z drugiej strony jak popatrzymy na szkle tak jest ryzyko pracy PIP policjanta, który jest na ulicy lekarza, który z motorem, którego życie pacjenta Jezus, którego w swoich rękach jest życie pacjenta no to tutaj totalnej nędzy lub wielu prezesów, którzy za swoje totalne błędy i doprowadzenie firm do ruiny poszli do więzienia przyp albo odpowiedzieli własnym prywatnym majątkiem jest taka liczba bardzo znikoma, więc też to hasło odpowiedzialność ogromnej, które oni ponoszą jest mocno na wyrost moim zdaniem natomiast natomiast faktycznie mają dużą władzę mają duże możliwości tego, żeby wpłynąć na firmy zarówno pozytywnie, jaki negatywnie stąd ten impuls do tego, żeby wypłacić im całkiem sporo ostatnio z tego co słyszałem spółka Agora też płaciła w porno podwyższa wynagrodzenie swojego zarządu i poświadczenie zarządowi mimo tego, że w były cały czas cięcia wynagrodzeń także jak i jest to proces dość uniwersalny i jej nie chce komentować życie fawory nie chciałbym tylko zwrócić uwagę, że młody człowiek czytając ten raport Głównego Urzędu Statystycznego mógłby się pomyśleć, że no Jeślinie informatyka szeroko rozumiana no bo np. nie mam talentu no to może jeszcze Górnictwo i do wydobywania ich średnia pensja to jest 7772 zł z groszami całkiem nieźle no to tylko to jest taka w wątpliwość, że ta sama branża właściwie nadaje się do zamknięcia ze względu na kryzys klimatyczny to zmniejszy wydobycie faktycznie faktycznie tylko, że tam są różnego rodzaju wydobycia przy duża część tego wysokiego wynagrodzenia, które wyszło w tej średniej myślę, że bez udziału KGHM -u np. czy nie Górnictwo miedziowe, które z sten cel pal paliwami kopalnymi nie ma wiele wspólnego z miecz i srebro to jest budy są główne źródła przychodu tego w tej spółki tam z siedzibą w Lublinie i jest to jest firma, która płaci bardzo wysokie wynagrodzenia od dawna od dawna to wynagrodzenia zostały wywindowane na nas na taki poziom ze względu na dobre ceny miedzi i in wysokie na sali to nie jest zły znak sprawa powiększania co 2 w atmosferze tylko zupełnie tak jak inne wydobycie inna branża Górnicza w Górnictwo w górnictwie Węglowym to się wynagrodzenie nie są oni nie są niskie to dobre są bez 2 zdań natomiast nowych wczoraj zginął Górnik z wielkiej katastrofy, który z Polski kopanie jest to by to praca bardzo trudna szkodliwa owocujące chorobami zawodowymi niebezpieczna w nie każdy się do niej nadaje myślę, że jakby zapytać młodych ludzi czy chcieliby być górnikami to myślę, że znikoma znikomy odsetek wyobraża sobie siebie na przodku, więc z Więcek beton, a to co to co to co padło wcześniej faktycznie stało z tą branżą, której przyszłość jest mocno niepewna ja wiem, że rząd zarówno poprzedni rząd Platformy mocno mocno źle ustawiona na nas na węgiel Polski węgiel na ten rząd robi z tego sprawę w ogóle patriotycznej honorową też Polska będzie stała węglem, ale w maju do kresu zdajemy sprawę, że ta sytuacja może się zmienić, dlatego że no to SUV to nie jest tak, że spadniemy NASK tylko katastrofa klimatyczna należne nam spadło i tylko będzie się pogłębiać w pewnym sensie możemy pracować trochę nad tym globalnie lokalnie na tym, żeby jej skutki były mniejsza, bo albo po prostu był zupełnie przestać się tym przejmować dalej fedrować nawiasem mówiąc Polski węgiel niestety z dużej części kopalni specjalnie jest węglem sensownym do wydobycia tego, że zanieczyszczone wymaga przy poszukiwaniach wody kopalniane są potem nie nadają się właśnie do niczego, więc zużywano ogromne ilości wody, które mamy najmniej jedno mamy innych doznań niż zasoby wody w Europie mamy mniej wody na per capita niż Egipt np. też tak porównując, a do tego do tego zanieczyszczone związkami Siarki tak dalej jak stąd rośnie import węgla z Rosji z Prus 300 będzie wyżej kalorycznej 3 czystsze, więc elektrownie bali się opłaca ten węgiel w wykorzystywać, więc z wielu różnych powodów to Górnictwo faktycznie może nie być do końca branżą przyszłości dla dla młodych ludzi, którzy mogliby o tym, myśleć o dalszym ciągu finanse wzdycha atrakcyjne szybko zmienia, bo pamiętam moje rozmowy z rodzicami co oczywiście było wiele wiele lat temu no ale gdy chciałem zostać obecna artystą to rodzice załamywali i mówili synku zmarnuje życia lepiej zostać prawnikiem dziś prawnik to jest niestety kiepska perspektywa, bo ich bardzo dużo prawników jest nadpodaż prawników w dodatku no zawody prawnicze są w kryzysie w rzeczywiście coraz więcej o udzielenie wykluwają młodych prawników, którzy potem musiał się przebranżowić mają problem ze znalezieniem pracy co prawda co więcej Tusk jeszcze jedno ciekawe zagrożenie, które obserwujemy już to nie jest pieśń przyszłości to są realne rozwiązania wprowadzone w dużych instytucjach finansowych n p . na Zachodzie oprogramowanie eliminuje pracę prawników Goldman Sachs inne duże banki instalują programy, które przed analizą umowy swoich klientów o to, żeby je ujednolicić je kontrolować co się w nich znajduje sprawdzać wszystkie klauzule, które tam zostały zawarte i mieć w ogóle ogólne takie pojęcia co, kiedy i dla kogo najpewniej w programy oparte na sztucznej inteligencji są skuteczniejsze tych popełnianych błędów pod warunkiem, że człowiek na samym początku prawdziwości danych w w każdym razie banki chwalą się oszczędnymi setkami tysięcy godzin które, których wydaliby na prawników, którzy musieliby te umowy analizować wiem, że to jest 1 z kierunków, które w tym, w których sztuczna inteligencja będzie wybierała prace w wysoko wykwalifikowanych już ludzi to różnie nie nie chodzi o pracę z euro ludzkich rąk, ale ludzkiego umysłu i in z nowym polu polscy prawnicy zaś są za tani, żeby robić polowania, który będzie analizował polskie umowy dokonywać podobnych cudów, ale to jest tylko kwestia czasu i kwestia kwestia gustu rozprzestrzenienia się pewnych rozwiązań i adaptacji do do potrzeb poszczególnych rynków w UE, więc faktycznie, że rzeczywistość gospodarcza zmienia się bardzo szybko i niezwykle ciężko jest tak naprawdę doradzać młodym ludziom co do kierunku tego, jakim mają się udać zasadniczo można wybrać oraz najniższe ZUS-u wynagrodzenia to zakwaterowanie gastronomia w średnia na tę zbrodnię to nieco ponad 3000 zł zgadza się rzeczywiście jest to branża, która jest, która płaci najmniej i jednocześnie skarży się najbardziej na to, że ma ogromne problemy z wypełnieniem wakatu szczególnie właśnie teraz w sezonie okazuje się, że te ośrodki wakacyjne mają problemy z ludźmi do sprzątania dojdą do Dorna recepcji tak dalej tak dawno tu kwestia po prostu zwyczajnie tego, że przyzwyczaiły się do tego, że Ziobro zapłacił tym ludziom stosunkowo niewiele i efekt jest taki, że oni zaś coś innego bardziej atrakcyjny dla innych branżach jest czasem talentu dostosowań jest oczywiście nastąpi to wynagrodzenia pójdą w górę zresztą widzimy także w raporcie GUS z kimś po nie ma, o ile Oli, o ile pamiętam nie ma żadnej branży, która tam jest różnie, na której wynagrodzenia spadły są tylko różnica pomiędzy wzrostami w górnictwie wzrosło najbardziej o prawie 11 % średnie poziom wynagrodzenia najmniej wzrosło w tzw. pozostałych usługach IT ton to co nie trafił gdzieś indziej trafił do przegródki to było prawie 3 %, więc te płace rosną rosną po sektorach, które w różnym tempie, ale rosną też jest dla małych bezrobotnym zarejestrowanym w Polsce taki zasiłek pobiera się jest to wpływ przede wszystkim, jeżeli jest bezrobotny co zazwyczaj statystycznie pobiera żadnego z 16 do 15 % bezrobotnych zarejestrowanych pobiera jakikolwiek zasiłek i chce się dziś pobiera w zależności od tego jaki poziom bezrobocia w danym powiecie albo 6 albo 12 miesięcy i w ten jego wysokość zależy od stażu pracy wcześniej tej osoby, która trafia do urzędu pracy są też te pułapy określonemu w odpowiednie regulacje nie w każdym razie w naj le ne najlepiej najkorzystniejszych warunkach, kiedy ten staż, bo powinien był już będąc to było 1015 lat wcześniej przepracowana w i w pierwszych 3 miesiącach jeszcze jest wyższa od niej nieco wyższy ten zasiłek, kto to jest kwota na poziomie 1000 zł brutto w równie udanym starcie praktycznie w większości przypadków na spłatę kredytu mieszkaniowego, jeżeli ktoś to, że w Polsce kompletnie nie opłaca tak bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę Łukasz Komuda z rynku pracy oraz ich fundacji inicjatyw społecznych lub państwa i moim gościem za informacje Radia TOK FM, a po nich raport gospodarczy, na które zaprasza Aleksandra Dziadykiewicz program przygotowała Martyna Osiecka Mikołaj Lizut i usłyszenia mogę połączyć TOK FM ze swoim samochodem oraz przyspieszać przewijać materiał lub pobierać do słuchania, gdy wiem, że będę tu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA