REKLAMA

Sport w cieniu konfliktu

OFF Czarek
Data emisji:
2019-06-21 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
36:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
państwa i moim gościem jest dr Dorota Woroniecki Krzyżanowska katedra bliskiego Wschodu i północnej Afryki wydział studiów międzynarodowych i politologicznych Uniwersytetu łódzkiego dzień dobry pani dr Never Fall in euro państwo pani spędziła sporo czasu w Palestynie tak zgadza się 2 lata w sumie mieszkałam i przyglądał się pani wielu interesującym procesom o niektóre z nich będziemy się stać się zastanawiam się jak Palestyńczycy, ale też wszyscy inni mniej nie Rozwiń » zatrzymują się wykonać Palestyńczyka miksuje dają rady z Dorotą Woroniecki jak Krzyżanowska tak na to nazwisko czy zasad połączenie 2 nazwisk w bardzo problematyczne jeśli pracuje się w regionie większość ludzi poddaje się po prostu mówi do mnie dali tam nazwiska nawet nie, próbując mówić o jednolitej wiadomej olej wiadomo w RPA z niedoli stratami z Poland czy byli tam Wolanda może być tak tak czasami tekst aż dobrze, jeżeli chodzi o Palestynę to pani się przyglądał takiej takiemu interesujące mu poziom wyciekowi, który może nie jest oczywiste bo kiedy myślimy mówimy o sporcie piłce nożnej, ale także innych formach aktywności zorganizowanej no to pewnie jakieś odniesienia narodowe kojarzą się tylko przy różnego rodzaju mistrzostwach Europy świata czy rozgrywkach, a nie myślimy o sporcie jako czymś co może mieć zbyt wiele innych funkcji niż właśnie ich wspólne uprawianie sportu czy wspólne ćwiczenia, a tymczasem n p . z w Palestynie to pies nie jest już aż tak oczywiste wszystko w bank ma początek już w skomplikowanych historii regionu pewnie należałoby zacząć od Palestyny mandatowej brytyjskiej Palestynie mandatowej te tak zdecydowanie to prawda zgadzam się, że nasze rozumienie sportu i smak zdominowane przez, mówi że współczesnego sportu takiego komercyjnego, a my natomiast nowych miejscach na świecie w tym w Palestynie to wygląda trochę inaczej, a my ja zainteresowałam się tym tematem, dlatego że robiąc badania do pracy doktorskiej pracowałam jako instruktor szermierki lokalnym klubie sportowym w Polsce w Palestynie w Ramallah w obozie pod ram Allah, w którym które badałam w ramach prac doktorskich i w trakcie prac w klubie szermierczym zorientowałam się jak wielką rolę ten klub odgrywa w lokalnej społeczności sport jak jest 1 z 1 tylko z wymiarów jego aktywności, ale sporo ten klub też ma bardzo duże znaczenie jeśli chodzi o samorządność jeśli chodzi o Samopomoc jeśli chodzi o, jakby w ogóle tworzenie takiej przestrzeni i jakiejś formy partycypacji społecznej w po w podejmowaniu np. decyzji w ramach NATO obozowej i ta obserwacja dała początek właśnie mojemu zainteresowaniu naukowemu tą kwestią tam, dlatego że zorientowałam się, że wiele innych klubów na zachodnim brzegu zwłaszcza, a w tym okresie Palestynie mandatowej, której pan wspomniał, ale później także w okresie panowania jordańskiego w przypadku Zachodniego brzegu czy późniejszych lat z gośćmi izraelskiej okupacji, ale też odwiedzin nawet właśnie pełni bardzo w ważną rolę społeczną czy miał bardzo ważną rolę społeczną polityczną EMA i często były to jedyne organizacje tak naprawdę, a lokalne w tych społecznościach znaczy w sytuacji, w których trzeba n p . za czasów mandatu brytyjskiego czy ci właśnie rządów jordańskich i nie bezpośrednio od izraelskiej Emu nie było możliwości takiego łatwego otwierania stowarzyszeń czy różnego rodzaju parę odmian nie wspominając o partiach politycznych te kluby sportowe to były jedne z nielicznych takich legalnych organizacji, gdzie Palestyńczycy mogli się zrzeszać działać na rzecz swoich społeczności ma dlatego właśnie ta funkcja społeczna polityczna tak mocno się rozwijała przez te wszystkie 3 okres przećwiczyć targów na kresach współczesnej stary Palestyny w za czasów mandatu brytyjskiego osi mieliśmy grupę żydowskiej grupy palestyńskie, które w Roswell zrzeszały się w sposób legalny nielegalny, ale to była nigdzie nie działo się to wywiad w obrębie organizmu państwowego no a potem po powstaniu państwa Izrael nie wspomniała pani o tym, że zachodni brzeg trafiły w ręce jordańskie, a wzgórza Golan PC Egiptu i strefa Gazy w centrach miast w telefonie ze strefy Gazy trafiła z gruntu i tym samym jak gdyby te terytoria trafiły także czy zostały włączone do różnych systemów czy egipskich czy Jordanii oraz zdecydowanie i tutaj Jordania Egipt znacząco się różniła jeśli chodzi o politykę wobec tych terytoriów, które zajęła po czterdziestym ósmy roku jeśli chodzi o Jordania i zachodni brzeg Jordanu topless w Jordanii wcieliło formalnie zachodni brzeg Jordanu do swojego państwa, czyli IAM zbudowało je nas chciało budować 1 struktury na wschodnim zachodnim brzegu rzeki Jordan GM i to samo toczyło się m. in. struktur sportowych poznać wszystkie działające organizacje sportowe na terenie Zachodniego brzegu zostały wcielone do centralnych organizacji sportowych jordańskich natomiast strefy Gazy sytuacja wyglądała inaczej strefa Gazy nigdy formalnie nie została wcielona do Egiptu i tam LM rząd egipski i dosyć silnie działał, żeby wspierać palestyński sport, ale jako sport palestyński czy pod sztandarem tak powiem palestyńskie sprawy narodowej odwrotnie niż w Jordanii, gdzie sport, jakby lokalne na zachodnim brzegu miał być sportem jordański przynajmniej założeń wszakże to 2 kraje różniło się w swoim podejściu żyliśmy Palestyńczyków, którzy trafili do 2 dużych systemów, które w pewien sposób po wpływały na NATO organizacji żyją albo takie projekty kwas polityczne albo projekty pod wagą innego państwa tak tak zdecydowanie ta różnica była była znacząca i n p . w latach pięćdziesiątych sześćdziesiątych reprezentacja Palestyny na różnych dla różnych zawodach międzynarodowych z UE głównie w zawodach regionalnych tak naprawdę celem była właśnie trenowanej rekrutowano w strefie Gazy za przyzwoleniem Egiptu za pomocą Egiptu i później niż okres okupacji izraelskiej co się zmieniło, jeżeli chodzi właśnie miasto strukturę klubową klubów sportowych wzruszeń sportowych jazd będą, więc po wojnie 1967 roku zarówno zachodni brzeg rzeki strefa Gazy dostały się właśnie tzw. bezpośrednio okupację izraelską MSW jest jak istotne w otworze to teren nie został formalnie wcielone do państwa Izrael tak tylko zostało, jakby te oddane pod okupacją wojskową na zielono, żeby można było stosować inne prawa w tym, że to nazwać nabrała też, żeby n p . nie trzeba było widać obywatelstwa wszystkim mieszkańcom tych terenów albo wcielenie zakłada m. in. w LM przyznanie obywatelstwa jeśli chodzi o te oś straszny los oraz sport uczy o świat w klubowych, a netto to oczywiście była duża zmiana no to po pierwsze, dlatego, że ma, o ile rząd jordański też można powiedzieć, że dość ukrócą działalność polityczną np. na terenie Zachodniego brzegu Jordanu to znaczy mieliśmy kluby, które FM, które doświadczyły represji politycznych za czasów jordańskich natomiast toczy się ta kontrola za czas w izraelskich była dużo silniejsza PMT druga rzecz ma to taka, że ten proces, który już był w latach pięćdziesiątych sześćdziesiątych, czyli klubów, a inną rozwija nasze kluby w stronę właśnie takich lokalnych organizacji samopomocowych, ale ma to ta rola też się bardzo wzmocniła za czasów okupacji izraelskiej EMC wynikało z takiego przekonania, że nowa okupacja mniej lub bardziej nie jest de facto zainteresowana rozwojem społecznym czy ekonomicznym danej wspólnoty lokalnej, zwłaszcza jeśli chodzi o wsie i obozy dla uchodźców te i że potrzeba jakiejś lokalnej organizacji, która będzie nadawała, jakby New ton temu temu rozwojowi RM także kluby tutaj nie tylko kluby, ale kluby były w wielu miejscach tymi głównymi organizacjami, które robiły w re my jeśli chodzi o o kontakt m. in . między strefą Gazy, a zachodnim brzegiem na to ile te kontakty były niemożliwe w tym okresie od czterdziestego smak do sześćdziesiątego siódmego roku to bardzo utrudnione no tak okupacja paradoksalnie otworzyła granice jeszcze wtedy albo foto Maciej Pastwa coś zmienia jeszcze wtedy, czyli w latach 60 to podczas 80708 między strefą Gazy zachodnim brzegu, więc jak np. badamy historię tych klubów to ciasto widać jak w pełnym, że relacje między strefą Gazy, a zachodnim brzegiem były EMP kluby się odwiedzały wspólnie organizowano wspólne wydarzenia, więc była, jakby jakaś forma integracji, chociaż na tej płaszczyźnie sportu między tymi 2 FM terytoriami wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacji już za kilka minut o godzinie jedenastej 20 państwach moim gościem jest dr Dorota Woroniecki jak Krzyżanowska z katedry bliskiego Wschodu północnej Afryki wydział studiów międzynarodowych i politologicznych Uniwersytetu łódzkiego informacje jedenasty 20 po informacjach wracamy do programu off czarek państwa moim gościem jest dr Dorota Woroniecki Krzyżanowska z katedry bliskiego Wschodu północnej Afryki wydział studiów międzynarodowych i politologicznych Uniwersytetu łódzkiego my rozmawiamy o organizacjach sportowych stowarzyszeń sportowych jest w Palestynie w różnych okresach historii czy od czasu mandatu brytyjskiego i w jaki sposób, by one stają się organizacjami nie tylko sportowymi my przed informacjami rozmawialiśmy o okupacji izraelskiej zarówno Zachodniego brzegu niejaki strefy Gazy, ale później po Oslo mamy w Palestynie od policji, czyli taką namiastkę jakąś taką koło państwową ma poczucie namiastkę państwa palestyńskiego czy też zwierzchności palestyński tak zgadza się i tutaj też faktycznie ta sytuacja zupełnie zmieniła sytuacja w oczy ta zmiana nie zmieniła sytuację w ramach klubów a o ile właśnie w referatach bezpośrednio okupacji freski w latach siedemdziesiątych osiemdziesiątych to w klubach był zauważalny taki etos oddolnego budowania państwa tak to znaczy nie mamy kontroli nad ponad lokalną przestrzenią na naszych terenach mamy zasadę, iż mamy jakąkolwiek kontrolą to tylko nazwę wspólnotą lokalną, więc nie próbujemy jakoś to jako forma oporu budować struktury, jakby paralelne struktury okupacji, które później Szala jak to mówią staną się raczej się uda stają się od bite w oddali nam pani Ewa pod przyszłe palestyńskie państwo to był etos, który zdecydowanie zdominował lata 708 i nie tylko jeśli chodzi o kluby tylko o stowarzyszeniach związki studenckie związki zawodowe w tym czasie ten trzeci sektor w Palestynie był bardzo silne, a my i jakby ta rola klubów zupełnie zmieniła się właśnie po Oslo tak jak pan powiedział po powstaniu Palestyńskiej władzy narodowej, bo wtedy zaczął się inny protest oznacza, że zaczął się proces budowania, że tak powiem budowania tych struktur palestyńskich ME nie od do zmian tylko wręcz przeciwnie odgórnie, a tam co oczywiście rodziła swoje napięcia tak my wiemy, że w generalnie jeśli chodzi o formule my scenę polityczną lat dziewięćdziesiątych w Palestynie było to napięcie między z 1 strony lokalnymi działaczami, którzy re m. in. przechodzili pierwszemu powstaniu państwa jest mu pierwszej intifady wybierz intifady, a politykami o WP, którzy wraz ze startem powróci na tereny palestyńskie, a po porozumieniach pokojowych z Oslo w PE i na tej płaszczyźnie sportowej to też te konflikty były Balazs były bardzo widoczne ludzie często o tym, mówili w wywiadach, że nagle ich oddolne struktury dosyć demokratyczne zostały przekształcone w oficjalne instytucje różnej mierze zarządzane przez ludzi mi przez ludzi, którzy na sporcie niekoniecznie znali tylko byli bezpośrednimi, że tak powiem na noszach byli zaufanymi politykami czy zaufanymi, a współpracownikami prezydenta Arafata i Lipową i ich sposób zarządzania sportem też się zmienił ME, więc często to generowało napięcia natomiast aż taką z tej pozytywnej strony, ale to powstanie palestyńskie władze narodowej umożliwiło skuteczniejsze staranie się o uznanie palestyńskich organizacji sportowych na forum międzynarodowym znać od tego mandatu brytyjskiego, odkąd zaczęliśmy od tego czasu Palestyńczycy starali się, żeby ich związki czy federacje poszczególnych dyscyplin zostały uznane międzynarodowo AMD starania w zasadzie praktycznie się nie powiodły to znaczy było takie ograniczone uznanie w Azji czy w ramach krajów arabskich na lata dziewięćdziesiąte raj powstanie Palestyńskiej władzy narodowej umożliwiło Palestyna dołączyła do Międzynarodowego komitetu olimpijskiego, a on do FIFA LM zaczęła startować jak na równi z innymi krajami w rannym w zawodach międzynarodowych co było i jest wielką dumą dla Palestyńczyków i takim jak byłem w ORMO właśnie uznania Międzynarodowego uznania dla ich ram wysiłków Password od 3 co się dzieje, jeżeli chodzi o losie takimi nie sportowy 3 około sportowy profil klubów z 3 ile polityki było jest w klubach sportowych, ale ana ile one stale się pozostać apolityczne itp tam znaczę w ogóle tam pół w kontekście palestyńskim myślę, że ważna jest takie rozróżnienie na partyjne apolityczne znaczy, że partyjne, czyli związane bezpośrednio wsparciem politycznym ma zdecydowanie negatywne konotacje polityczne jest często rozumiane jako patriotyczne, jakby w służbie walki narodowowyzwoleńczej tam, więc te 2 rzeczy są bardzo różnych Pm i tutaj też obserwujemy zmianę przed i po Oslo, bo ile przed Oslo czy przed porozumieniami pokojowymi Oslo w czasie bezpośredniej okupacji izraelskiej partie polityczne nie mogą wiele palestyńskie partie polityczne nie mogą ulegać tak jak np. w latach, a nie mogły legalnie działać na zachodnim brzegu one były obecne w klubach to znaczy, że warto powiedzieć, że kluby w latach siedemdziesiątych osiemdziesiątych to były jedne z nielicznych organizacji, do których były wybory do zarządu, których były normalnie wybory oczywiście głosy mieli tylko męscy członkowie społeczności, toteż trzeba zaznaczyć natomiast była jakaś forma demokracji bezpośredniej i ci przywódcy wybrani do zarządu klubu byli w jakiś sposób legitymizowanie przez fakt bycia wybieranym typem innym PRL, więc te partie były natomiast raczej nie było takiego zjawiska, że 1 klub był zdominowany przez 1 partię raczej to wart oni oczywiście uczyli się strasznie w ramach tych klubów samorządową wieści natomiast były różne siły to co niestety obserwujemy w latach 90 FM to powoli zacieranie się tej funkcji klubu jako takiej Platformy faktycznej dyskusji politycznej, o ile partii zostały zalegalizowane tak po ma to coraz większą mamy przemiany zachodnim brzegu dominacja partii Fatah w klubach, czyli partii po byłego prezydenta Jasera Arafata natomiast w strefie Gazy oczywiście klubu związanych z partią Hamas ME, więc te partie są obecne natomiast już nie raczej inni już raczej w 2 czy więcej partii w 1 klubie tylko raczej jest takie zjawiska zdominowania danego najkrótsza organizacji innych nie tylko klubów przez 1 partię jeśli chodzi o ten aspekt narodowowyzwoleńczych czy patriotyczne to to akurat nie zmieniło to znaczy to jest bardzo silny etos itp zarówno był po w latach siedemdziesiątych osiemdziesiątych jak teraz jest dosyć silnie wyrażane w GM MW to się przejawia m. in . w tym, że kluby organizują różnego rodzaju upamiętnienia wydarzeń historycznych, że np. puchary czy różnego rodzaju wyróżnienia, które można zdobywać dla w zawodach też mają określone nazwa nawiązująca do bohaterów palestyński historii czy jakichś ważnych wydarzeń i też bardzo śmiech ten etos kształcenia młodzieży przez sport, a dobrych patriotów czy nawet Palestyńczyków, którzy będą świadomi swoich swej tożsamości swoich dążeń politycznych małym jest ważna premiera jest droższy niż ćwiczenia z w pewnej organizacji czy wspólnotowości także klub sportowy jako namiastka jakiś organizacji podstawowych komórek społecznych i tak no, więc zdecydowanie zdecydowanie Pm czytaj też o tym, wspomniałam, ale jak mówiłam o tym, latem idei Samopomocy i tym jak kluby miały ważną rolę społeczną naturę może warto podać przykłady w PRL inną rolę w chociażby w tym obozie, w którym mieszkałam w latach osiemdziesiątych to klub był czy w zasadzie ma aktywiści zrzeszeni w klubie to po łydki klub był odpowiedzialny m. in . za zabetonowanie wszystkich ulic w obozach tam winnej miejscowości już przykład po latach dwutysięcznych Emu klub zakupił karetkę klub prowadziłem ten sam w miejscowości siłacz klub prowadzi klinikę takiej pierwszej pomocy lekarskiej ranny leżał w niektóre kluby zakładały przedszkola także ten wymiar społeczny to naprawdę był bardzo istotne wierzę, że to jest coś co jest bez zmiany we wspólnotach, że klub jest czymś więcej niż klubem tak zdecydowanie, zwłaszcza to jest silne w mniejszych miejscowościach i na wsiach i w obozach nie ma też mnie podobno tam klub do takiej takiej kupiły karetki co tylko nasz klub sportowy Lecha każdy ruch zamierza również z niemal wyjątkiem tej będą większe miasta, dlatego że tamta oferta jest większa mamy więcej organizacji tam też w ogóle takie struktury państwowe w stylu np. edukacyjnych czy służby zdrowia z silniejsza pewna ze względu na to jak zostało zaprojektowane porozumienia pokojowe wiosną władza palestyńska jednak głównie jest skupiona w dużych miastach jak się trochę wyjedzie poza duże miasta takie jak Hebronu Ramallah Nablusu SA kilka RM to już tych władz palestyńskich w sensie cywilnym i efektów działalności dziś mniej i to właśnie w tych miejscach kluby są silniejsze w miastach to jest troszeczkę na mniejszą skalę na pewno w inny, czyli klub staje się taką wolno kiedyś jedyną dozwoloną organizacją, a potem się różne siłą rozpędu tak właśnie centrum opieki nad społecznością o pomagającą czy też z diagnozuje żądzą potrzeby i w miarę możliwości realizującą różnego rodzaju projekty infrastrukturalne n p . czy np. też trymer klubie, w którym pracowałam w przechodzą przechodzili ludzie, którzy chcieli mi np. mieć rozwiązany konflikt, jaki z sąsiadami, czyli pod taką pomoc mediacyjne są osoby, których na, który np. nie stać było na leczenie, dlatego że trzymają w obozie praktycznie nikt nie miał wykupionej opieki zdrowotnej po mszy, więc to jest taki, a w nim nie mówię, że tak jest we wszystkich miejscach, ale w wielu miejscach właśnie właśnie obozach w swych małych miasteczkach kluby z takim pierwszym lokalnym adresem, do którego się gdzie, żeby spotkać liderów i czas oczyścić liderzy pomogą uczniom już inna sprawa natomiast to jest ten adres obok meczetu pewnie pomoże lokalnej szkoły, do którego do, którego wszczęcia jak wyglądało rozwiązywanie konfliktów pani jako instruktor szermierki mówią to zapraszam na matę tchnienie jest to jest po nim bar TKA czy taki tradycyjny sposób rozwiązywania konfliktów na bliskim Wschodzie, który nazywa się słucha tych form pojednanie po arabsku, a Anny, który polega na tym, że osoby w danej społeczności uznane za zwycięstwo to osoby, które się w tym słucha specjalizują, a tam inni prowadzą mediacje między stronami, ale na podstawie prawa, aby zwyczajowego ran i generalnie dla tradycji PIP jest taki sposób, jakby rozwiązywania konfliktów poza oficjalnymi ramami prawnymi, ale czasami rozwiązania, do których dojdzie się wsłucha mogą być potem usankcjonowane prawnie natomiast jest to taki sposób rozwiązywania konfliktów mediacji w ramach społeczności czasami między społecznościami, które opiera się na napaść na mediację i na znalezienie jakiegoś wspólnego rozwiązania, które tu, że tak powiem mogłoby powstrzymać, a panna młoda są przemoc czy FM zadośćuczynić poszkodowanej stronie skuteczne skuteczne bardzo to jest bardzo, zwłaszcza wśród czołowych miejscach, gdzie ten na tradycyjny wymiar sprawiedliwości przez lata nie działał w tak jak chociażby w trakcie tej bezpośredniej izraelskiej okupacji nie wszyscy zwracali się do sądów, zwłaszcza że, aby między sobą jakieś spory rozwiązywać, zwłaszcza w takich mniejszych społecznościach, bo raczej rzadkie są z tego co ludzie nie opowiadali i wtedy ta słucha była głównym mechanizmem rozwiązywania konfliktów tam idę dzisiaj jest poniekąd w niektórych miejscach uznawana za taki sposób preferowane, bo duży nacisk się tutaj kładzie jednak na pojednanie to jest głównym, a celem co w przypadku mniejszych społeczności jak bardzo silnie ze sobą związanych w taki typ sprawiedliwości z Poręby na utrzymanie można powiedzieć większej spójności społecznej, więc czas do dziś jest oferowany w wielu miejscach wrócił do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje o godzinie 1140 już za kilka minut dr Dorota Woroniecki Krzyżanowska z katedry bliskiego Wschodu północnej Afryki wydziału studiów międzynarodowych i politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego studio informacje o informacje wracamy studio dr Dorota z Doniecka Krzyżanowska z katedry bliskiego Wschodu północnej Afryki wydział studiów międzynarodowych i politologicznych Uniwersytetu łódzkiego rozmawiamy o organizacjach klubach sportowych palestyńskich, które nam przez lata funkcjonował jako coś więcej szczególnie małych miejscowościach Cibor był miejscem, w którym można było spotkać liderów i to liderów wybranych przez rozmów z lokalną społeczność czemu także legitymacja tych osób była zupełnie inna i Togo krówek, który jak opowiadała nam dr Dorota Wrońska Krzanowska której, które rozwiązywały także po problemy wspólnoty do panowały drogi inny rozwiązywał konflikty zwaśnionych stron doradzały, ale też były miejsca, w którym młodzież mogła dzieci młodzież dorośli też mogli uczestniczyć w zajęciach sportowych rozwijających tak lub poznawać jakiś podstawy organizacji funkcjonowania organizacji funkcjonowania w grupie Lotos to co jest bardzo ważne pani Ingrid była trenerem szermierki, bo pani szermierki w jaki sposób uznawać go także, a może regulująca reżyseria kim właściwie, ale nic się w Polsce jest zorientuje chcę byłaby pewnie lepsza historia, ale nie faktycznie było inaczej ja byłam wielce relaks wam szkodzi, skąd byłam rzecznikiem polskiej Rob van der Wisz, aby kobiet juniorów, a sam przez wiele lat i później co prawda o wyczynową karierę zakończyłam w ale niespodziewanie dla siebie samej okazało się, że te umiejętności mogą wykorzystać właśnie na zachodnim brzegu Jordanu też szermierka to w tym klubie Wala Mariusz Sante, w którym pracowałam na obozy dla Marii ona była wcześniej był klub szermierczy, więc po prostu zostałam poproszona doprowadza o poprowadzenie tam zajęć, a że w tym obozie mieszkałam sama nim pracę doktorską to była to dobra o coś tak bowiem okazja do poznawania lokalnej społeczności gminnej w stronę, bo sport jest tak inna LMP ciekawym i dosyć nieoczywisty wydaje mi się oknem właśnie na poznawanie ludzi na poznawanie się w sposobów czy mechanizmów funkcjonowania lokalnych społeczności, zwłaszcza w takich miejscach jak Palestyna, gdzie to zmęczenie czy badaczami, których przyjeżdża bardzo wielu czy różnego rodzaju badaniami prowadzonymi przez organizacje międzynarodowe czy dziennikarzami, a jednak sprawę, że czasami ludzie mniej chętnie rozmawiają o polityce niż stwory jeśli zaczniemy tam temat także za nim może być bezpośrednio, a jeśli nawet rozmawiał to często jednak opadają hołd soczyście zrozumiała biorąc pod uwagę częstotliwość tych rozmów w jakieś takie bardziej schematyczna formy wypowiedzi natomiast teraz o sporcie rozmawiają bardzo chętnie się często się oczyści wiąże nas, że są wspaniałymi wspomnieniami z młodości 3 czy z pozytywnymi emocjami i dlatego to jest wydaje mi się dobre dobre właśnie okno na na tamten świat a jaki sport wydaje się być najbardziej popularny wśród par Palestyńczyków piłka nożna zdecydowanie LM od 2 tysięcznego ósmego roku na zachodnim brzegu działam tzw . US w ręku premier League, czyli pierwsza liga profesjonalna palestyńska w takt, której pierwszy sezon właśnie za to 8 mu z mroków było rozegrane w i Mn sprawili, że MMA sport tak jak my go rozmową taki komercyjny właśnie rozmawialiśmy zdominowane przez wielkie kluby piłkarskie w gminach, które za tym stoi czy kultura chrzanowską do ZUS nowe zjawisko w samej Palestynie rzeczywiście ludzie tam kibicują drużynom zagranicznym natomiast jeśli chodzi o ten wymiar lokalny to jest nowe zjawisko wcześniej jednak raczej przed tysięczną ósmym rokiem sport raczej nie był kojarzony z pieniędzmi to znaczy co nic nie zarabiali w większości przypadków zarządy klubów też nie zarabiał czy trenerzy to było wszystko na zasadzie wolontariackiej wprowadzenie tej ligi profesjonalnej zmieniło to scena, dlatego że co wiele osób narzeka, dlatego że Google wprowadziło tę ideę, że sport może się przekładać na pieniądzach a bo tu graczem w tej linii oczywiście wynagrodzenia otrzymują po i ME jest ona coraz bardziej coraz bardziej popularna, więc w tym sensie to też się zmienia niektórzy mówią, że to jest nieuchronny proces właśnie w profesjonalny sport we wprowadzać inni mówią o zaraz zaraz zmienia charakter naszych organizacji zmienia charakter naszych klubów, a to nie pasuje do naszej rzeczywistości także tutaj też mamy w dyskusjach wokół tego, o czym powinien być sport powinien być klub sportowy w rynek ten sport profesjonalny wchodzi w Azji do Palestyny i teraz zastanawia się jak to wpływa na nosie co dalej oddolne działania klubów sportowych, które o tym, rozmawiamy, że były są czymś więcej, a jednocześnie nagłe dochodzimy do wniosku, że mamy 1 kierunek typu All sport zawodowy i fundusze z tym związane i jednakowoż taka opona sportowa działalność patriotyczna oraz społeczna komunalna jak to pogodzić się co się dzieje z takim właśnie wiele wiele osób, z którymi rozmawiam luk, a mówiłaś tegoż pogodzić nie da, że w praktyce ta sytuacja ta wprowadziła czy nawet wprowadzają zmiany także w klubach, które wcale nie mają piłki nożnej, czyli czy nawet nie grają w mojej premier League tylko po prostu samo podejście do sportu oraz wprowadzeniem tego nie da idei sportu komercyjnego się zmieniać, a pan wiele z tych klubów, które badałam n p . na już znacząco zmieniło profil chociażby ograniczyli się z uprawiania różnych dyscyplin tylko do sportu czy ograniczyli moc na grupy wiekowe, a które prowadzą skup jest na tej pierwszej drużynie, która często najczęściej w przypadku tego premier League nie są zawodnicy, którzy wyrastają z lokalną społeczność szybko coś o zawodnicy wychowani w cudzysłowie z innych miejsc i to też jest coś znaczące jak zmieniło ich recepcja klubów lokalnych społecznościach wcześniej w ludziach od nas, którzy nas reprezentowali, a teraz są osoby, które często 1 sezon grają inny nie da i dostają za to duże pieniądze i nasza społeczność nie mają wiele wspólnego niektóre kluby zdecydowanie próbują się temu przeciwstawiać, a tu inna bowiem mówią, że nie to jest jedyna droga i nią chcemy podążać było tylko ta droga zapewniałby rozwój sportu, a jeszcze trzeci mówią, że tam próbujemy godzić te 2 funkcje, a inni także to jest pełnego spektrum posta w, ale na pewno ta zmiana jest duża i paradoksalnie niektórzy mówią, że wprowadziły większą zmianę w działaniu takim codziennym z instytucji niż sama rozmienia kukłę posła o takich, bo to seria wypowiedzi co robić z tymi środkami, którzy pojawiają się one wciąż, że znajdą drogę do lokalnej społeczności czy raczej do kieszeni trenerów zawodników działaczy się już tego pejoratywnie tak to zresztą są to wynika z żagla z kontraktów czy czy umów tak teraz jak jest różny zioła łatwiej wspomagać, kiedy wiemy, że celem jest pomoc wspólnocie, a teraz nagle są też różne inne cele co powinno być priorytetem, tak więc to jest dyskusja, która tam dociera też to co jest istotne to coś jednak MF duży problem dzisiaj jest tak już, że większość tych klubów, mimo że próbuje, jakby komercyjnego sportu to nadal polega na lokalnej społeczności ich, że swój budżet, czyli nam jednak takich pojedynczych regularnych wpłatach do bogatszych mieszkańców danej miejscowości czy członków, a i ten system oczywiście dla większości klubów jest nie do utrzymania jest kilka klubów które, jakby dały sobie radę pod względem takim komercyjnym to znaczy udało im się zbudować jakąś infrastrukturę finansową i działają tam są samowystarczalne to zdecydowana większość klubów, z którymi rozmawiałam nawet z tej pierwszej ligi ma niesamowite długi i nie jest w stanie, jakby w tym w tej rzeczywistości Palestyńskiej faktycznie zbudować infrastrukturę inwestycyjne ekonomicznej, która pozwoli im utrzymać tak duży poziom wydatków, a także to jest też inne takie aspekty CE na pewno jeśli chodzi w tym momencie oczywiście jeśli są zadłużeni no to pierwsze ME czy priorytetem jest z Realem utrzymania tej pierwszej drużyny spłata zadłużenia te projekty na rzecz lokalnej społeczności no i siłą rzeczy środków na dalszy plan jest na pewno jest wyzwaniem prezes jest mniejszy problem w miastach dużych miast, gdzie w takie pani wspominała istnieją inne organizacje, które mogą mogło zająć się potrzebami wspólnoty, a o małych miejscowościach no to pewnie tak zdecydowanie, ale też zatem się wiąże martwi się wiąże utrata pewnego prestiżu społecznego po dużo czy pozycji społecznej, bo tego klubu w dużej mierze budowały swoją silną pozycję społeczną w jesiennym ochłodzeniem we wspólnocie nowe tym jak miast Kowel, że tak, a w latach siedemdziesiątych i 80 i tym, że działały na rzecz lokalnej społeczności w kontekście palestyńskim jest bardzo silna taka siła legitymizują SA, a w momencie, kiedy jej brak nie to trochę ta pozycja, a my się osłabia nawet bardzo się osłabia, a nierzadko też jest i co będzie co będzie z palestyńskim z Orka projekt czy pani na czym widziała taką pełną profesjonalizację jej i i te rozwiązania lokalne przez Energę do typu organizacji podejmowane czy jakiś Niemiec rozpad na kluby społecznej kluby komercyjne, a im ten rozpadł się trochę już trochę zaszaleć na cześć małej skali, a inni myślę, że w jakiś sens swojej wizji nie mam tego aktu powinna wyglądać, a my myślę, że w mniejszych miejscowościach w naszych i w obozach nim raczej hołd, a siła społeczna zostanie czy ta pozycja społeczna atmosfera społeczna klubów zostanie trochę, dlatego że niema innych chętnych na zajmowanie się dla napełnienia wypełnienia danych JLL pustki w zasadzie wtedy o nich ME, ale w Chinach zaś dużo organizacji pozarządowych bardzo dużo, a wszędzie natomiast na te kluby, które często powstały w latach pięćdziesiątych sześćdziesiątych siedemdziesiątych sąd jest najstarsza organizacja to też jest w dobie tak ich nowych rozwiązań projektowych prawda, że raz mamy organizacja raz masz projekt i jego realizują danej społeczności, a w przyszłym roku już go nie ma tam to taka organizacja, która jest stale jest ma historia jest mocno osadzona też nie to samo w sobie jest wartością taka ciągłość w miejscu, w którym w innych aspektach raczej ciągłość nie doświadczała ciasta dobrze będziemy się przyglądać tej sytuacji mam nadzieję w jaki sposób to bardzo bardzo interesujący wątek my co państwo duże publikacji, które na ten temat istnieją m. in . pewnie autorstwa dr Doroty Woroniecki Krzyżanowski doktorat z tak dr była lub też różne artykuły zwiększają oczywiście także co państwa bardzo bardzo dziękuję za wizytę jest też bardzo dziękuję dr Dorota Woroniecki Krzyżanowski z katedry bliskiego Wschodu północnej Afryki wydziału spraw międzynarodowych i politologicznych Uniwersytetu łódzkiego władz państwa i moim gościem informacje już za kilka minut o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut i to program, a dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA