REKLAMA

Jak akademickość wpływa na rozwój polskich miast?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-06-21 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kadzie ekonomia kapitał gospodarka dzień dobry jest godzina dziewiąta czy nazywam się Bartek Godusławski jestem dziennikarzem Dziennika gazety prawnej dzisiaj gości nie poprowadzę dla państwa magazyn EKG moimi państwa gościem jest Piotr arak dyrektor polskiego Instytutu ekonomicznego dzień dobry czy dobry Polski Instytut ekonomiczny kilka dni temu pokazał raport duży raportu Instytut publikuje ten raport dotyczy akademicką ości polskich miast po takiej wnikliwej lekturze 1 Rozwiń » główna konkluzja się wyświetliła z tego z tego raportu zacytuję sobie tę konkluzję wg ekspertów akademicką ość jest czynnikiem silnie determinującym rozwój społeczno-gospodarczy miast wpły w blisko 80 % Rosjan wpływ pozytywny to jest taka intuicyjna trochę konkluzja pytanie moje po co badać coś co jest oczywiste, żeby zwiększyć świadomość tego wśród m. in. włodarzy miast to nie tylko tych dużych, bo my badaliśmy nie tylko te 12 największych aglomeracji, w których oczywiście są duże ośrodki akademickie bardzo wiele tu bardzo wielu studentów studiuje w Warszawie jest 61 000 000 studentów co jest drugie miejsce Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o liczbę studentów w ogóle wśród małych miast przyznana tylko parę, jeżeli dobrze pamiętam, więc jest jest takie intuicyjne przekonanie, że oczywiście miasta mają ośrodki akademickie one umożliwiają rozwój, ale są też mniejsze miasta tak jak Gliwice Dąbrowa Górnicza, które też mają dosyć pewnie rozwijające się to specjalistyczne wydziały czy też uczelnie i które napędzają rozwój w tych miejscach pytanie moje zasadnicze jest takie czy te inne ośrodki nie Poznań Kraków Warszawa, a niekoniecznie nie Wrocław uznają te uczelnie jako taki bodziec, który umożliwia im rozwój w perspektywie kolejnych 1015 lat, a stwarzają strategie, które uwzględniają te elementy jak żeśmy nasz raport wysłali do dużej części prezydentów polskich miast o to, żeby oni na ten temat, jeżeli badaliśmy z tego powodu w moim świadomy że, że że, że takie obszary istnieje i trochę, żeby się tym zajęli, bo jeżeli istnieje Cambridge i kamer kojarzymy z uniwersytetem czy Oxford, które strasznie daleko, ale za kojarzymy z University w USA nie jest aż tak duże w wartościach nominalnych aktywnie aż tak dużo studentów, ale ogromnie determinujący rozwój na tych niedużych ośrodków miejskich jednak jak emeryci Oxford pytanie czy w Polsce w najbliższej przyszłości będzie mieć podobne specjalizacje niemiecka Lublin, którzy też mam ogromną liczbę studentów także dużą liczbę studentów pochodzących z zagranicy rosnącą, a które rząd stanie się takim polskim odpowiednikiem Cambridge Oxford i jaki jest informacja zwrotna jeśli chodzi o prezydentów miast wciąż dostrzegają ten potencjał rozwojowy wynikający z tego, że są ośrodkami akademickimi czy też nie jest uwzględniane w strategiach rozwojowych wielu wielu tak natomiast to nie jest sen ten najważniejszy priorytet codziennie często się u siebie widzę często też bardziej kwestia związana oczywiście rynkiem pracy i t d . tak dalej natomiast uczelnia może być inteligentną uczelnie w ogóle nie mówimy o 1 szkole może być takim elementem inteligentne specjalizacje miał spisać specjalizacji miasta, jeżeli mamy takie miasto, które sobie wybierze to, że będzie wiodącym ośrodkiem nowych technologiach można powiedzieć Rzeszów częściowo spełnia kryteria, bo ma 1 z największych liczby informatyków absolwentów studiów technicznych informatycznych per capita w ogóle w Europie tego chyba w raporcie nie ma, ale z innych badań, które sam kiedyś prowadziłem takie takie takie wnioski płynęły na to jest coś takiego co my powinniśmy właśnie wziąć na sztandar zastanowić się jako włodarz miasta czy n p . Niechcę, żeby u nas rozwijał się wydział ekonomiczny i nauka przyszłości, żebyśmy mieli jakieś wiodące ośrodki analityczne w tym obszarze czy jakiś obszar techniczne najpóźniej na świat decydowali się na to, żeby firmy ściągać i tylko wyłącznie z tego 1 obszaru mieć taką inteligentną specjalizację wszyscy nie możemy się wszystkim zajmować tak dużym 1 kraju jak Polska, ale mówimy o kilkunastu może kilkudziesięciu małych kilkudziesięciu miastach w Polsce, które mają szansę na taki rozwój w oparciu o silna uczelnia wyższa tak to nie prowadzi do takiego zaburzenia rozwoju, że inne miasta, które nie mają tych ośrodków będą stawały się bardziej peryferyjne względem tych ośrodków, które miejskich które, które mogą się szczycić uczelnią tata chyba już dzisiaj jest to znaczy i jest taki problem, że oczywiście nie nie wszędzie będzie 1 najlepszy wydział nie wiem filozofii nie będzie jedyną formą najlepszy wydział chemii albo kilka trudno jest nawet mamy 1 , 31 000 000 studentów obecnie w Polsce trudno zrobić tak, żeby w każdym mieście był był wiodący ośrodek z każdego obszaru, bo jednak jest także te kilka kilkanaście najlepszych najczęściej sobie radzi na tym możemy się zdecydować być najlepszym w 1 z dziedzin konkretnej nauki i 4 przykład menu nauki techniczne nie inżynieria lądowa i t d. konstruować sobie strategie we współpracy z miastem jako uczelnia, a mam im myśleć o tym i wtedy wtedy jest mamy szansę przedniej części rankingu czy też w części tych na świat dofinansowania pochodzącego z ministerstwa nauki szkolnictwa wyższego czy NCBiR uzyskiwać więcej środków m. in . na rozwój na badania, a na jej inteligentnie sobie programować dalszą specjalizację potem pojawią się firmy tak jak w modnym hasłem jest, że mamy dolinę lotniczą w okolice Rzeszowa w związku z dziedzictwem przemysłowym rozwoju technologii, które miały miejsce przez ostatnie 30 lat umiejscowienie firma także ośrodków akademickich technicznych naj pytanie czy też na mniejszą skalę inne miasta nie mogą podobnego procesu ma kupować papuga rwać i tylko, że zastanowić nad inną specjalizacją, bo lotnicza to pewnie już wyczerpana czy raport może być też przyczynkiem do takiej poważniejszej dyskusji dotyczącej polityki społecznej gospodarczej czy do aglomeracji, bo mówimy o uczelniach mówimy o ośrodkach miastach, które mają pewną specyfikacji akademicką tak gdzieś jest silna Politechnika gdzieś z dziś mamy dziś mamy silną uczelnie z ze studiami teologicznymi być może należałoby pomyśleć o tym, żeby urzędy państwowe instytucje państwowe podążały za tymi ośrodkami akademickimi dzisiaj w Polsce właściwie 2 mamy takie urzędy to jest Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach i urząd morski na na północ na Pomorzu i jest oczywiste intuicyjne, ale choćby w Niemczech jeśli popatrzymy sobie na siedzibę sądów sądów federalnych to one są bardzo rozproszone w 45 miastach u nas nie u nas Warszawa jest jest takim centrum, które skupia wszystko może to też pomogłoby w mobilności ludzi w docenieniu tych tych regionów i może to to jest jakaś taka użyteczność praktyczna tego raportu z poziomu centralnego pewnie tak natomiast z aglomeracją trzeba ostrożnie bym powiedział ja nie jestem takim zwolennikiem to prywatna opinia tego, by wszystkie instytucje deklarować, bo wszystkie kraje, które przechodziły podobne reformy też proces degeneracji był raczej pisane takie credo istnienia i ustroju danego państwa w Niemczech chodziło o to, żeby ze względu na niedostępność stolicy po prostu lokalizacja była rozproszona rzeczy pamiętajmy, że mieliśmy też taką 1 możliwość wojny wybuchu przez kilkadziesiąt lat też powodowało, że duża część instytucji publicznych była zlokalizowana inne kraje po prostu się rozwijały ze względu na różnych ośrodkach miejskich i miejsca miały tam swoje urzędy po to, żeby utrzymywać rozwój populacyjnych tak jest tak np. było w Szwecji tak samo jest w niektórych innych państwach na świecie my możemy decydować się w niedalekiej przyszłości żałuję, że od dzisiaj dopiero uczymy taką dyskusję, ale na lokalizowanie i umiejscowieniu po pierwsze, nowych instytucji, które mogą powstawać, ale takich, które nie muszą mieć regularnych kontaktów z administracją centralną na poziomie spotkania czy Fajfer stów jest, bo to to może po prostu generować zbyt dużo dodatkowych kosztów transportowych, ale jest na pewno szereg urzędów, które są nie są takie esencją realne dla działania państwa co jego i z takiego nie w każdym dniu nie obywa się także te osoby uczestniczenie w posiedzeniach rady ministrów czy Wiednia komitetu stałego Cetera et Cetera można sobie wyobrazić, że te instytucje nie wymiar daje przykład nie jestem do końca tego przekonane urzędy pan Urząd Patentowy Maćka zdecydowaliśmy się stać w 1 z miast, które się kojarzy bardziej ma strategię większe, że udział kreatywności ma uczelnie jakieś akademiczki techniczny, który może czerpać zasoby ludzkie no i wtedy np. umiejscowienie tam takiego urzędu miałoby sens pamiętajmy jednak o kosztach transakcyjnych to znaczy zdecydowanie się o tym, że przenosimy 1 instytucję do drugie miejsce w Polsce oznacza to, że część osób nie zdecyduje się puści trafi tracimy cały kapitał specyficzny tych pracowników, którzy dzisiaj są wnioski mogą się zdecydować, żeby wyprowadzić gdzieś daleko, bo oni już mają życie w Warszawie, ale i inteligentny sposób moim zdaniem dałoby się to projektować czy zrozumiał, że nie te instytucje, które są już dzisiaj tylko potencjalnie jakieś nowe instytuty nowe nowe urzędy nowe organizacje można, by lokować winnych miastach niż Warszawa, a to co jest dzisiaj pewnie łatwiej byłoby to zrobić przy reformie administracyjnej i wtedy można było o tym, pomyśleć dzisiaj dzisiaj jak rozumiem jest za późno niekoniecznie pamiętajmy, że właśnie będzie reform będą jakieś kolejne zmiany w administracji administracja jest oczywiście strona stop reformując en to sytuacje, które będziemy tworzyć więcej centrów usług wspólnych jest także mamy jakieś specjalistyczne urzędy albo jak i oddziały umiejscowione w różnych częściach Polski mamy w Radomiu centrum badawcze oraz przetwarzania danych centrum przetwarzania danych Ministerstwa Finansów, jeżeli dobrze pamiętam w Białymstoku albo gdzieś w okolicach jest call Center Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to nie jest tak, że taka lokalizacja biznesowa, czyli takie różne centra kompetencji nie są mieszane w innych miastach ze względu na koszty właśnie dostępność ludzi o lepszy bardziej przyjazny rynek pracy w tym sensie, że jest więcej dostępnych pracowników, bo duże miasta są trochę już wytrenowane z wysoko wykwalifikowanych ludzi oni muszą też przyjeżdżać z innych miejscowości, więc wyobrażam sobie też możliwe jak będziemy tworzyć więcej centrów usług wspólnych tak będziemy decydować, żeby księgowość na etapie różnych instytucji centralnych była tak połączona jest zlokalizowana i umieszczona w innym mieście nie wiem którym, który ma jakiś dobry wydział ekonomiczny dosyć dużą podaż studentów na rynek co roku absolwentów co roku jesteśmy jestem sobie w stanie wyobrazić, żeby działało natomiast trzeba rozłożyć na lata w sposób rozsądny zrobić, bo jest takie jedno 1 kraj, który sobie trochę odmrozić uszy rozwiane, stosując zasadę degeneracji mianowicie wielka Brytania Brytyjczycy zdecydowali się, żeby z tego realizować urząd statystyczny centralne co spowodowało to, że tam niesamowicie trudno znaleźć pracowników dzisiaj na etaty i ze względu na miejsce bez porostu daleko, a konkurencja dobrego ekonomisty czy statystyka, bo matematyka, który kończy właśnie o zbyt albo uczelnie w Londynie jest to City jako miejsce, czyli Londyn jako to główne miejsce, które chce pracować niekoniecznie wyjeżdża dziś daleko po na rubieże Wielkiej Brytanii to co się wydaje niemożliwe pokazuje też m. in. Brexit, że jest możliwe, bo z Londynu 2 duże instytucje unijne przeniosą się na do Europy kontynentalnej i będą funkcjonowały znacznie mniejszych ośrodkach jak choćby Frankfurt, do którego trafi nadzór nadzór bankowy jeśli Brexit zaistnieje, więc można tylko trzeba chcieć to prawda, że było trzeba chcieć, ale trzeba pamiętać o tym, że Frankfurt ma też wybitne uczelnie i tu wracamy do pierwszego tematu, czyli jest podaż i wymiana kadr zapewniona w kolejnych latach i jest to element, który odpadł rozpatrywane w momencie, w którym są podejmowane decyzje inwestycyjne więc, jakby miał doradzać tworzenie jakiegoś schematu aglomeracyjnego czy lokalizacyjnego tobym oczywiście podeszły potrzeb do tego każdy inwestor wybrał sobie wszystkie warunki brzegowe wszystkie czynniki, które wpływają na to, że dana instytucja będzie się dobrze rozwijała w przyszłości będzie zapewniona odpowiednia podaż pracowników nie tylko w tym roku, ale w kolejnych latach potem wybrał oka mamy to Five 5 takich miejsc, które byśmy chcieli umiejscowić danymi daną instytucję koszt gruntu jest niski nieruchomości i t d. wybieramy i tą praktyczną radą kończymy naszą rozmowę naszym pierwszym gościem był Piotr arak dyrektor polskiego Instytutu ekonomicznego już za chwilę informacje Radia TOK FM Japonii druga część magazynu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA