REKLAMA

Polska chce odesłać Czeczena na tortury. Znowu

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-06-21 16:20
Prowadzący:
Czas trwania:
11:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
24 minut po godzinie szesnastej popołudnie Radia TOK FM studio Aleksandra Chrzanowska Stowarzyszenie interwencji prawnej dzień dobry tym dobry dziś miał zostać deportowany z Polski obywatel federacji rosyjskiej narodowości czeczeńskiej do tego nie doszło sytuacja jest tyle wielowątkowa, że to jest osoba, która jak rozumiem została w Polsce objęta jakąś formą ochrony, kiedy zjawiła się na terytorium naszego kraju, ale jak z nimi losy potoczyły się w ten sposób, że Rozwiń » finalnie miało dojść do tejże deportacji, dlaczego to jest istotne, że państwo jako Stowarzyszenie interwencji prawnej przyjrzało się tej sprawie i próbowało jakoś tutaj po wspomóc tę osobę co to co też sytuacje pośrednie opowiedzieć na ile ona może no odpukać, ale powtarzać my tego cudzoziemca poznaliśmy w lutym tego roku w momencie, kiedy on już został pozbawiony ochrony międzynarodowej nie znam szczegółów tej sprawy, bo w postanowieniu w tym decyzji pozbawiającej go ochrony jest informacja tylko o tym, że to jaki organ pozbawia takiego szef urzędu ds. cudzoziemców jest tak to decyzja została później utrzymana po odwołaniu w nocy przez Radę ds. Uchodźców i wiemy tylko, tyle że odbyło się to ze względów bezpieczeństwa temu człowiekowi zarzucano powiązania z organizacjami terrorystycznymi, ale też wszystko co wiemy, bo akta tej sprawy zostały utajnione także anime ani on sam nie wie tak naprawdę co konkretnie muszę zarzuca na jakiej podstawie to mówi senator otrzymał dokument taka urzędu, gdzie jest napisane, że proszę opuścić teren naszego kraju to się odbyło później to potem został pozbawiony ochrony 30 stycznia tego roku Straż Graniczna zatrzymała wszczęła zobowiązań po postępowanie o zobowiązaniu do powrotu po to, właśnie, żeby wydać taką decyzję tego samego dnia zresztą to postępowanie toczyło się kilka godzin tego czy o typie rzeczy nie decyzja tylko o to procedury wyglądają także moment, kiedy ktoś został pozbawiony ochrony to, żeby móc go stąd wydalić trzeba wydać postanowienie o zobowiązaniu do powrotu jeśli został pozbawiony ochrony to ktoś może zapytać, jakie są drogi odwołania od tej decyzji on skorzystał sprawa odwołania do rad ds. uchodźców, która utrzymała w mocy to to jest rada d s . choć jest takim organem, który tak tak odwoławczym jak tak tam jeszcze przysługuje skarga do sądu on prawdopodobnie nie zażalił tego do sądu nie znamy tej sprawy na tamtym etapie, bo do nas trafił w momencie, kiedy prawomocna była już ta decyzja o o pozbawieniu go ochrony on zgłosił 2 tygodnie potem, kiedy wydano wobec niego postanowienia o zobowiązaniu go do powrotu przy czym w związku z tym, że postanowienie to by wydano na podstawie tych zarzutów związanym związanych z bezpieczeństwem publicznym to decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności to znaczy, że on mógł być wydalony z Polski z pominięciem wszelkich terminów normalnie członkowi przysługuje prawo do odwołania nie można go wydalić, dopóki nie zapadnie ostateczna decyzja w sprawie w jego przypadku do tego wydalenia mogło dojść natychmiast właśnie w związku z tym że, że wchodziły graty kwestie bezpieczeństwa i dlatego momencie idących z nami skontaktował złożyliśmy wniosek do Europejskiego Trybunału praw człowieka Strasburgu o wydanie tzw. środka tymczasowego uniemożliwiającego wydalenie go dopóki sprawa nie zostanie tutaj merytorycznie rozpoznana przez prognozy stancji, czyli z największą ludzie spotykają się 2 porządki jak ten krajowy, który mówi w kwestii bezpieczeństwa jak najszybciej, omijając wszelkie terminy proszę opuścić nasz kraj koniec krótka, a państwo zwrócili uwagę na inną rzeczywistość, a mianowicie coś może mu grozić czytamy na różne jego prawo do obrony, zwłaszcza w kontekście tego, że z tych dokumentów którymi dysponowały i z informacji, które przekazał wynikało, że on już jest ofiarą tortur na terytorium Czeczenii i że w przypadku wydalenia go do Rosji nadal grożą mu tortury ryzyko nieludzkiego poniżającego traktowania w związku z tym stoimy na stanowisku, że jeżeli jest takie zagrożenie, jeżeli człowiek nie wie tak naprawdę i o jakie zarzuty chodzi o ich każdy ma prawo do obrony taki jest jest postawiony zarzut mamy prawo bronić po drugie, że grozi nam wydalenie do krajów, którym grożą nam tortury to najpier w należy ten też sprawę tutaj bardzo solidnie zbadać, zanim ostatecznie podejmie taką decyzję i Europejski Trybunał praw człowieka natychmiast się z nami zgodził się w ciągu doby mniej więcej otrzymaliśmy to postanowienie Trybunału, z którego wynikało, że nie można go deportować, dopóki nie zakończy się to postępowanie tutaj to siedziało w lutym postanowienie było wydane na jakiś okres nie pamiętam do dodaje z dnia w kwietniu, ale ale, dopóki nie zakończy, który postępował wstępowanie zobowiązaniu go do powrotu to znaczy on wniósł odwołanie od tej decyzji zobowiązującej do opuszczenia Polski wydanej przez Straż Graniczną 30 stycznia i to co uzyskaliśmy dzięki postanowieniu Trybunału to było umożliwienie mu pozostania w Polsce dopóki organ II instancji, czyli w tym przypadku szef urzędu ds. cudzoziemców nie wyda ostatecznej decyzji w sprawie czy nie rozumie jest dalej możliwy taki scenariusz względu na wszystko wyda decyzję wyda taką decyzję że, więc to co się rozegrało w środę, bo był też, bo także, że podczas na początku postanowienie było ograniczone w czasie później Trybunał przedłużył to postanowienie o zakazy wydalenia go do 5 dni po otrzymaniu przez niego obecnego status ostatecznego zagramy tak i to postanowienie zapadło w środę 19 czerwca tego samego dnia zostało doręczone pełnomocnik chce, czyli zgodnie z tym postępowy postanowieniem Trybunału jego można byłoby legalnie deportować najwcześniej 25 czerwca tak 5 dni później natomiast on tego samego dnia dostał informację od funkcjonariusza Straży Granicznej w strzeżonym ośrodku w Przemyślu, gdzie przebywał, że w piątek 21 czerwca rano ma wyleczyć do Moskwy w związku z tym co my zrobiliśmy natychmiast złożyliśmy kolejny wniosek do Europejskiego Trybunału praw człowieka z informacją, że to się odbyło w takim i taki sposób, że jest zagrożenie rząd zostanie deportowany bez zachowania tych terminów i po dobie, czyli wczoraj po południu otrzymaliśmy nowe postanowienie Trybunału, w którym jeszcze jest przedłużony zakaz wydaleniem z Polski do momentu zakończenia całego postępowania sądowoadministracyjnego w tej sprawie to znaczy, że jeszcze przez najbliższych kilka miesięcy rok może 2 lata od postępowania trwające długo ciągnąć nie można go wydalić czy Trybunał chroni go w ten sposób przed wydaleniem do kraju, gdzie zagrażają tortury dopóki merytorycznej nie zostanie rozpatrzona tutaj jego sprawa dla takich co ty przebywa w ośrodku, który zakończył w ośrodku strzeżonym prowadzonym przez Straż Graniczną, którego nie ma prawa opuszczać to jest taki kwas i więzienie tak nie jest to prawnie więzienia jest Reasumując, czeka na decyzję na zakończenie tego postępowania administracyjnego tak Jerzy wszystkiego problemy zaczęły się od oskarżenia związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem może z terroryzmem na czym, ale dokładnych informacji nie ma dokładnych informacji nie ma ani on ani jego pełnomocnik nie może opuścić tego miejsca czy to nie jest sytuacja z Kafki to jest trochę sytuacja jak to jest trochę sytuacja ograniczenia wolności no bo jak Sejm i ma ograniczoną owe ograniczenia wolności, ale nikt nie wie dokładnie z jakiego powodu nie wiemy, jakiego powodu ma ograniczenie wolności został zatrzymany w momencie, kiedy jego pobyt w Polsce był już nielegalne w związku z tym, że został pozbawiony ochrony, więc teoretycznie można było zatrzymać umieszczono w ośrodku strzeżonym, ale polskie przepisy mówią o tym, że nie można umieścić w ośrodku strzeżonym osoby, do której zachodzi domniemanie wystarczy tylko domniemanie, że była ofiarą przemocy taksówkarze słuchaczka to jest chyba myśli, które przepisy są, gdzie albo jedne mówią nie wolno go wydać na to są takie klauzule wyłączające tak no to z 1 strony można go było zatrzymać, aczkolwiek w momencie rozpatrywania czy rzeczywiście umieścił go w ośrodku strzeżonym sąd powinien był wziąć pod uwagę te kwestie związane z tym został poddany przemocy i wg mnie powinien był orzec o nieumieszczeniu go natomiast orzekł o umieszczeniu go stoczymy się równolegle zajmujemy to jest sprawa zwolnienia go z tego ośrodka strzeżonego ze względu na to, że jest ofiarą ofiarą tortur i nie powinien w tym się w tym w tym w takim ośrodku zamkniętym siedzieć natomiast co do tego też też wypowie się sąd na kolejnym posiedzeniu, które zresztą zaplanowane na na przyszły tydzień, ale inna równoległa sprawa tak natomiast sprawa, której rozmawiamy to jest kwestia tego czy on możecie nie może być wydalony do kraju, w którym z wszelkim prawdopodobieństwem byłby narażony na tortury i inne nieludzkie traktowanie i to co jest najbardziej w tej sprawie niepokojące to, że pomimo tego, że Straż Graniczna, która zaplanowała tę deportację już w terminie niezgodnym z prawem pomimo tego, że wczoraj od 3 została poinformowana tak samo jak my przez Europejski Trybunał praw człowieka o tym, że przedłużony w czasie został ten okres, w którym on nie może być wydalony mimo to nie zamierzała odstąpić od tego wydarzenia powołując się na to, że te materiały ABW dotyczące jego powiązań ze żwiru nielegalnymi organizacjami są są są tak poważne tak czy chcemy tak uważam, że Straż Graniczna podejmuje tego typu decyzje, które nam się węży są kompetencjami innych władz sądowniczych wreszcie na podstawie w sytuacji rozpoznania sytuacji wydaje się wyrok dokładnie to, o czym to na czym nam zależy to po pierwsze, żebyśmy przestrzegali prawa to znaczy jeśli jest postanowienie Europejskiego Trybunału praw człowieka o niewydaniu kogoś chcielibyśmy, żeby Straż Graniczna nie przestrzegała po drugie, uważamy, że jeśli są poważne zarzuty wobec tego człowieka, bo to nie nam sądzić, że one są słuszne czy nie słuszne nawet nie wiemy, jakie one są tak my tylko wiemy, że jest jakaś notatka ABW, z której wynika, że jest niebezpieczny więcej nie wiemy jeśli tak jest jeśli nasze służby dysponują informacjami, z których wynika, że człowiek jest przestępcą, że może stanowić zagrożenie to do tego są odpowiednie procedury karne i te procedury należałoby zastosować, jeżeli zostanie udowodnione, że on coś niezgodnego z prawem popełni duże jest niebezpieczne to niech zostanie osądzony w Polsce niż ewentualnie odbywa karę w Polsce tak wiecie jak na samym końcu czy ma jakąś rodzinę tu w kręgu narodzin w Niemczech gdzie, gdy żył przez przez ostatnie lata tam żonę troje dzieci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę była z nami Aleksandra Chrzanowska ze stowarzyszenia interwencji prawnej dziękuję bardzo dziękuję 1636 za chwilę informacje Radia TOK FM dzisiejsze popołudnie, które przygotowała Małgorzata Łuczyńska realizowała na środę prowadził Paweł Sulik kończymy za chwilę po informacjach jeszcze więcej sportu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA