REKLAMA

Wawrykiewicz: TSUE podkreślił, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym była zamachem na niezależność sądownictwa

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-06-25 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
14:47 min.
Udostępnij:

Mec. Michał Wawrykiewicz komentował w TOK FM wczorajszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. - TSUE podkreślił, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym była zamachem na niezależność sądownictwa. Wyrok TSUE ma skutek dla wszystkich krajów UE, a zakusy na niezależność sądownictwa pojawiają się w Rumunii, Bułgarii, we Włoszech – mówił przedstawiciel Inicjatywy Wolne Sądy. I dodał: - Prawdziwa reforma sądownictwa jest jak najbardziej potrzebna.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM poranku Radia TOK FM Michał Wawrykiewicz inicjatywa wolne sądy czy dobry nie sposób w związku z tym nie zapytać, jakie będą skutki jeśli będą tej decyzji cudze, bo jak wiemy po stronie my obozu rządzącego narrację, bo przygotowanych parę tygodni temu po cóż było się wypowiedzi w sprawie ustawy, którą i tak już po drodze zmieniliśmy skutki będą fundamentalne dlatego, że to jest wyrok, który dotyczy nie tylko Polski, ale całego Europejskiego Rozwiń » systemu prawnego i wspólnego wymiaru sprawiedliwości, bo pamiętajmy, że Polska należy do tego wspólnego systemu i żeby polskie sądy można było nazywać sądami unijnymi one muszą spełniać kryteria, które są zapisane w traktatach przede w art. 19, ale też się w ogólnie w art. 2 traktatu, który mówi o praworządność jako 1 z fundamentów Unii Europejskiej i o tym, wczoraj się wypowiadał Trybunał sprawiedliwości on podkreślił, że Polska ustawa o Sądzie Najwyższym była zamachem nie nas na niezależność sądownictwa na nieusuwalność sędziów, a tym samym atakowała ten 1 z podstawowych filarów Unii Europejskiej traktaty europejskie to jest taki wzór serwer dla niezależności sądownictwa jeśli nie są przestrzegane to niemożna mówić o tym, że w tym kraju nie widzę co w przyszłości te zmienić vide satysfakcję widzę konsekwencji, więc to jest także tym ten wyrok musiał zostać wydany ta sprawa musiała być kontynuowana wielu względów przede wszystkim, dlatego że polskie władze pan minister Wójcik zapowiadał, że ustawy o Sądzie Najwyższym można jeszcze kilkanaście razy zmieniać co by oznaczało, że w razie wycofania skargi Trybunał to ustawa mogła być ponownie zmieniona i te skutki naruszenia traktatu mogłyby być przywrócone to jest pierwsza kwestia druga kwestia jest taka, że tak jak powiedziałem ten wyrok ma skutek dla wszystkich krajów Unii Europejskiej zakusy na naruszenie niezależności sądownictwa pojawiają się w Rumunii Bułgarii także we włoszech i trzecia kwestia z tych podstawowych przyczyn jest taka, że polskie władze zapowiadają kolejne kroki w ramach tzw . przez nich nazywanej reformy sądownictwa czy niszczenia niezależności sądownictwa i niszczenia polskiej praworządności to oznacza m. in . np. powołanie powołanie sędziego sądów powszechnych, który nie będzie przypisany do żadnego sądu to oznacza w konsekwencji to, że podlegał ten sędzia powołał ponownemu powołaniu przez prezydenta, a to z kolei w konsekwencji oznacza, że ten, że prezydent miałby tę dyskrecję realną władzę pojawiał się znowu taki moment, kiedy mógłby decydować o przyszłej karierze sędziego ten wyrok wczorajszy oznacza bardzo wyraźnie, że nie ma wkroczenia władzy politycznej władzy ustawodawczej władzy wykonawczej w zakresie niezależności sądownictwa sądy muszą pozostać niezależne od władzy tych 2 pozostałych władz muszą pozostać bezstronny i nie może funkcjonować żaden system nacisków na na sędziów chociażby przez to, że mogą zostać usunięci ci nigdy nie zrobimy żadnej reformy sądów nie to nie jest prawda prawdziwa reforma wymiaru sprawiedliwości jest jak najbardziej potrzebna my o jako inicjatywa wolne sądy komitet obrony sprawiedliwości cały czas o tym, trąbi my od 2 lat, że prawdziwa reforma wymiaru sądownictwa jest potrzebna jej potrzebują obywatele, którzy się wypowiadają ją wprowadzić mają ją wprowadzić mają wprowadzić przede wszystkim oczywiście finalnie politycy, ale przecież będzie ją, że absolutnie żadnej ingerencji władzy politycznej władania realia, czyli jak wylewającej się nowe jest reforma nie chodzi o ingerowanie, w których nazwy zwolnienie normalne tej gry reforma oznacza przeprowadzenie dobrych usta w ustaw, które z reguły obręczy, bo przebudują procedurę spowodują, że sądy będą działać szybciej spowodują, że sądy będą bardziej otwarte dla obywateli spowoduje to, że obywatele będą mieli dostęp do bezpłatnej opieki prawnej wówczas, kiedy nie stać ich na ne na taką opiekę prawną i też mnóstwo mnóstwo mnóstwo różnych czynników ja przypomnę, że w 2017 roku istniał taki zespół parlamentarny ds. reformy wymiaru sprawiedliwości lub zainicjowany przez opozycję uczestniczyłem jako ekspert w działaniach tego tego zespołu i on określił bardzo wiele zakresów takiej prawdziwej rzetelnej reformy wymiaru sprawiedliwości na żadne z tych posiedzeń nie przyszedł ani przedstawiciel prezydenta ani przedstawiciel ministra sprawiedliwości, którzy byli regularnie zapraszani co oznacza, że nie są te organy zainteresowane prawdziwą reformą wymiaru sprawiedliwości tylko takimi zmianami, które w pełni podporządkują wezmą mówiąc brzydko za twarz te sądy po to, aby one wydawały wyroki takie jakich władza się spodziewa albo w sytuacjach, w których tych wyroków się nie spodziewa, aby przedłużały na tyle postępowania, aby na nich nigdy tych wyroków nie doszło niełatwo przekonać do tego z postępowania prawa sprawiedliwości wobec polskiego sądownictwa nie jest doskonały natomiast interesuje mnie ten problem jak można jednocześnie zjeść ciastko i mieć ciastko jak można jednocześnie zakazać politykom ingerencji sądu, bo oni mają złe intencje ci politycy zasady i jednocześnie zapowiadać reformę sądów rękami polityków w mojej ocenie to jest bardzo proste jeśli ktoś ma intencje rzeczywistego reformowania sądownictwa tego, aby te sądy działały tak jak się społeczeństwo spodziewał, ale też tak jakby się spodziewało środowisko prawnicze, bo my adwokaci też oczekujemy takiej reformy od 20 lat biegam po sądach staje na salach sądowych i wiem, że jest mnóstwo niedostatków funkcjonowaniu sądów i nigdy nie mówiłem inaczej i dlatego można przeprowadzić taką reformę myśmy pokazali wielokrotnie przy różnych konferencjach czy chociażby przy obradach tego wspomnianego zespołu parlamentarnego jak to trzeba zrobić pokazywali też sędziowie środowiska związane z Iustitia Themis, czyli stowarzyszeniami sędziowskimi pokazywali prokuratorzy z lex Super omnia ze stowarzyszenia prokuratorskiego pokazywali profesorowie, którzy są specjalistami w poszczególnych dziedzinach prawa czy można to zrobić jeśli jeśli politycy będą słuchać ekspertów jeśli będą brać pod uwagę ich opinie jeśli będą mieli rzeczywistą intencję zmian w wymiarze sprawiedliwości to naprawdę można zrobić dobrze zachowuje pan optymizm, bo IATA jakoś brzytwą chama tu też posługuje prawda, jeżeli coś się nigdy nie wydarzyło się nie wydarzy i tak myślę, że będzie naczyń albo będziemy leczenia z ingerencją polityków, które może nawet reforma albo ingerencja i ona zazwyczaj będzie miała dużo wad oby nie tak duże jak ma w ostatnich latach, ale zawsze albo po prostu mniej więcej będzie tak jak zawsze było na jakich kosmetyczne zmiany trochę, żeby nakarmić tego potwora opinii publicznej, ale niższe, bo przewodnie wydarzenia znów optymistycznie na to odpowiem uważam, że jest momentu historyczne na to, żeby dokonać takich zmian nagromadziła się pewna fala krytyczna jeśli chodzi o zmiany w sądownictwie jest ogromne oczekiwanie dokonania tych zmian przecież to co się działo przez ostatnie 34 lata spowodowało, że sądy działają 40 % wolniej, czyli to nie jest to czy więziennej nie wszystko doskonałe działanie oczekiwało więc, więc w tej chwili jest taki moment, że po ewentualnych zmianach politycznych, czyli po przejęciu władzy przez opozycję środowiska zarówno obywatelski, jaki środowiska prawnicze są zobligowane wręcz do tego chcą tego jak słyszę to wśród kolegów czy prokuratorów sędziów adwokatów, którzy mówią ewidentnie teraz musimy zrobić prawdziwą reformę wymiar sprawiedliwości, bo tak jak pan powiedział nie było takiej takiego momentu, kiedy byłaby taka obopólna chęć dokonania takich zmian, a teraz jest taka chęć ja wierzę w to, że wraz z przywracaniem praworządności, bo to jest niestety pierwszy krok, który trzeba, którego trzeba dokonać można było mówić o reformę wraz z przywracaniem praworządności trzeba zrobić zmiany w sądownictwie takie, które spowodują, że te sądy będą działać tak jak w Skandynawii czy w innych krajach zachodnioeuropejskich, gdzie obywatel nie boi się do sądu, gdzie obywatel ma odpowiednią pomoc prawną, gdzie sędzia dobrze komunikuje się z ze swoim klientem, czyli tym, którzy przychodzi do sądu po orzeczenie, gdzie obywatel wychodząc z sądu nie pyta się swojego adwokata panie mecenasie tobyśmy wygrali czy przegra to ma tak funkcjonować może tak funkcjonować są kraje Europy, które pokazują na swoich przykładach, że takiej reformy można dokonać na daj Bóg daj Bóg mam do pana jeszcze pytanie troszeczkę innej beczki oczywiście jest pytanie laika pan mi tu zaraz świecie, ale nie jest także prezydent Rzeczypospolitej podpisał tę ustawę zanotowano obecnie przez Trybunał międzynarodowy czy oznacza to jakiś rodzaj konsekwencji prawnych dla Andrzeja Dudy nie przed Europą więzione jeszcze nie jest taka mocna tu w krajowym naszym krajowym podwórku po wyborach prezydenckich czy jak po jakimś przełomie politycznym jakaś władza sądowa przed Sąd Najwyższy, bo Trybunał Konstytucyjny Trybunał stanu, posługując się wyrokiem cóż będzie mógł powiedzieć panie Andrzeju przyszła Koza dowozy prezydent odpowiada przede wszystkim za łamanie konstytucji Trybunał sprawiedliwości w Luksemburgu ocenia polskie ustawy czy ustawy krajowe w innych krajach unijnych pod kątem wzorca Europejskiego natomiast to jest to jest kolejny krok kolejny dokument mówi o tym, wyroku cudze, który podkreśla, że zostały złamane wszelkie standardy przy tworzeniu tego prawa, a pan prezydent trzeba przypomnieć był 1 z inicjatorów powstania tej ustawy to on wetując ustawy w lipcu 2017 roku zapowiedział, że stworzy nowe stworzył projekty ustaw w tym forsował twierdził cały czas są zgodne zarówno z konstytucją, że nie ma żadnych wątpliwości co do zgodności z konstytucją, ale także, że są zgodne z wzorcami europejskimi i traktatach UE teraz, więc ja jestem Absolut albo za wykonany w mojej ocenie powinien ponieść odpowiedzialność za łamanie konstytucji, bo tę konstytucję wielokrotnie w czasie swojego zachowania czy ten wyrok z UE wczorajszy jest takim jest kolejne hale jest tak absolutnie argumentem prawnym jest kolejnym kamyczkiem do tego worka argumentacji innego, który będzie podstawą mam nadzieję w przyszłości poniesienia przez niego odpowiedzialności dlatego, że to nie był przypadek to co zrobił to było w pełni świadome działanie intencjonalne Trybunał nie Trybunał tylko Sąd Najwyższy nasz w składzie 7 sędziów w sprawie sędziego Waldemara Żurka, który zadał kolejne pytanie prejudycjalne kilka tygodni temu do Trybunału w Luksemburgu powiedział wyraźnie, że przy procesie stanowienia prawa, czyli przy uchwaleniu tych ustaw okaże się w Sądzie Najwyższym zostało dokonane intencjonalne rażące naruszenie prawa z bardzo poważne oskarżenie wobec tworzących prawo, a wśród tych tworzących prawo jest również pan prezydent Andrzej Duda, ponieważ on inicjował składa projekty usta w, a na końcu nie podnieśli antyki delikatności politycznej narodowej w sprawie tak jest mielibyśmy taki wyrok skazujący polskiego prezydenta na podstawie ujrzeć orzeczeń zagranicznych nie na podstawie orzeczeń zagranicznych, dlatego że orzeczenie Trybunał sprawiedliwości jest 1 z wielu, które w OC niektórzy dokonują jej sprawdza mamy orzeczenie cóż idziemy z nim do sądu, ale pan jako obywatele składamy przeciw Andrzejowi Dudzie taki wniosek przestaje być prezydentem toczy się proces przegrywa dodaje mówi proszę bardzo Europa dzięki Europie wskazaliśmy poza jego wierszy pamiętaj panie redaktorze, że Trybunał sprawiedliwości jest również naszym trybuna to jest także Trybunał polskiej podobnie jak inne instytucje unijne jesteśmy częścią porządku prawnego Unii Europejskiej byśmy część tych instytucji które, które funkcjonują w Brukseli czy w Strasburgu, więc ja nie oceniam czy czy też nie nie odnajduje Trybunał sprawiedliwości w Luksemburgu jako obcego jakiegoś Międzynarodowego Trybunału kod Trybunał, który również jest Trybunałem polskim akurat do oceny do oceny zgodności polskich usta w z prawem unijnym, ale tak jak powiedziałem wcześniej to jest kompleksowa ocena, która ocena Trybunału sprawiedliwości wpisuje się cały całą skalę ocen, która była dokonana wcześniej przez polskich konstytucjonalistów przez różne organy samorządów prawniczych przez organizacje międzynarodowe właściwie nie było nikogo na świecie, który kto, by prezentował odmienne stanowisko przecież teraz mamy nową ocenę i specjalnego wysłannika ONZ jego wersji Jana, który mówi o tym, że system dyscyplinowania sędziów w Polsce jest skandaliczny narusza niezawisłość sędziowską to nie jest tak, że to jest 1 wyrwana ocena Trybunału sprawiedliwości to jest ocena która, a niejako stanowi no takie podsumowanie wszystkich ocen dotychczas wydanych co więcej powiem to nie jest pierwsza ocena za chwilę będziemy mieli kolejne wyroki za 3 dni mamy opinię rzecznika generalnego Trybunał sprawiedliwości w sprawie kolejnej fundamentalnej nie wiem czy nie najważniejszej, czyli konstrukcji krajowej rady sądownictwa Izby dyscyplina, czyli czeka nas znowu gorący prawnych lipiec dla prowadzących audycje Radia TOK FM to bardzo dobra wiadomość to zawsze lepiej mówić niż upałach ogórkach Michał Wawrykiewicz inicjatywa wolne sądy, by szukać bardzo dziękuję poranek Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA