REKLAMA

Nikt nie może być poniżany. Niezależnie od tego, kim jest i co zrobił

Analizy
Data emisji:
2019-06-24 17:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
27:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie dzień dobry państwu dzisiejszy analizy poświęcimy m. in. wyrokowi Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym tych przepisów zaskarżonych przez komisję Europejską już dawno w Polskim porządku prawnym nie ma, ale wyrok dopiero zapas teraz czy ma jakiekolwiek znaczenie o tym, po osiemnastej, a zaczynamy analizy od kontynuacji tematu związanego z zabójstwem w mrowiskach zamordowana została Rozwiń » dziesięcioletnia Kristina mężczyzna podejrzewany o zabójstwo zatrzymany przez policję teraz jest już w areszcie sprawa jest komentowana w radiu TOK FM od samego początku natomiast doszedł do niej nowy wątek związany z reakcją na działania policji ze strony krajowego mechanizmu prewencji tortur, a jak woleliby inni ze strony Adama Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich o sprawie o reakcjach będziemy teraz rozmawia z dr. Adamem fraszką zakładu praw człowieka na wydziale prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień zastępczy czy właściwego gości zaprosiliśmy audycji czy ta sprawa dotyczy praw człowieka jeśli tak to w jakim zakresie zdecydowanie dotyczy praw człowieka to oczywiście można przyjąć różną perspektywę, ale dla mnie wszystko co siedzieć przez publiczne właściwie dotyczy praw człowieka, bo każdy aspekt tak czy inaczej wiąże się z wolności jednostki wydają się dotyczy człowieka na 2 płaszczyznach tego co powiedział kawy mechanizm prewencji, czyli podpisany jako rzecznik praw autorskich Adam Bodnar, ale także reakcji, zwłaszcza mediów publicznych na to co zrobiły z innym człowiekiem czy już z osobą Adama Bodnara osobą fizyczną i atakiem, który został przepuszczony także na jego jego rodzinę jego najbliższych, więc w każdym w całym aspekt cie to co się wydarzyło po wydaniu tego świadczenia przez kardynała z prewencji ściśle dotyczy praw człowieka dotyczy najważniejszych właściwych standardów standardów dotyczących postępowania z osobami zatrzymanymi sam możemy mówić o prawach osób zatrzymanych w takim kontekście uniwersalnych praw człowieka nawet gdy chodzi o morderca czy podejrzewanego o morderstwo szczególnie okrutna szczególnie wstrząsające to trudno przykładać wydaje się jednakową miarę do wszystkich, dlaczego mielibyśmy uznać, że prawo do godnego traktowania ma takie samo Adam Bodnar jak np. ów mężczyzna Jakuba musimy nawet tak uznać tylko moglibyśmy, ale musimy, ponieważ to nakazuje nam nasza konstytucja art. 30, która stanowi o tym, że każdy ma przyrodzoną niezbywalną godność człowieka, której nikt nie może go pozbawić, którą władze publiczne muszą szanować i z tych kilku słów można wyprowadzić bardzo duża konsekwencji niezbywalności godności wynika to że, choćbyśmy nie wiadomo co zrobić jako jednostki sami nie możemy się pozbyć tej godności nie można też dobra państwa mówiąc jesteś zły popełnić najbardziej ohydny czyn jest terrorystą zabiła kilkadziesiąt osób kilkaset osób wynik zamachu terrorystycznego zginęło czy dopuścił się wyjątkowo obrzydliwej zbrodni, która burzy opinię publiczną tak czy inaczej jako społeczeństwo zgodziliśmy się na to także referendum konstytucyjnym, który przyjęliśmy naszą konstytucję, że każdy ma równą godność oczywiście w dalszej praktyce funkcjonowania przepisów prawa poszczególne prawa jednostki są ograniczane, ale fundamentem i punktem wyjścia aksjologicznych jest to pojęcie godność co znaczy są prawa ograniczona no to, że przez, jeżeli popełnimy jakiś czyn, które narusza dobra, które są chronione przez naszą ustawę zasadniczą w tym przypadku godność tej dziewczynki która, która została zabita jej prawo do życia, które została pozbawiona tego, że państwo nie ochroniło przed tą tragedią no to jakby godzin ustawodawca też twórcy konstytucji godzić na to, że żadne prawo nie jest absolutne, więc może ograniczyć wolność np. jednostki w poszczególnych aspektach poprzez jego zatrzymania na pewno pewien czas, które są określone w konstytucji, czyli na poziomie 48 godzin pod koniec 24 godziny możemy ograniczyć szereg innych aspektów, ale po to, nam regulują przepisy, które przez dotychczas zawsze były kontrolowane jeszcze przez Trybunał Konstytucyjny ustawodawca, by powiedzieć czy te przepisy na zadane Koczon nie wydzielają nie odbierają tej godności istoty, ale no właśnie tutaj mam wrażenie, że cała sprawa w kolejnych odsłonach opiera się na 2 płaszczyznach jednak to jest to co sądzimy o podejrzewanych o okrutne zbrodnie, a właściwie jak chciałaby debata publiczna czy nawet sam pan premier okrutni mordercy tak powiedział pan premier zaraz nieobliczalny morderca tak określił Jakuba, a i zapominamy, że posłowie podejrzany od razu przechodzimy do sedna do do płyty i to jest 11 rzecz, a druga rzecz to jak traktujemy urząd, który czy też po osobę pełniącą urząd, która nagle zaczyna wbrew właściwy chyba woli społecznej mówić oprawach tego zatrzymanego i podejrzewanego mężczyznę i i trudno właściwie prześledzić czy czyta sprawa w ogóle odnosi się do przepisów prawa czy wyłącznie do społecznych emocji czy tak naprawdę po prostu przekroczyliśmy pewną linię, w które już nic nie zastanawia nad tym co mówi konstytucja czy co mówią mówi konwencja o przeciwdziałaniu torturom i nieludzkiemu traktowaniu wszyscy zyskują na tym co zrobili takiemu mężczyźnie, gdyby spotkali na ulicy i właśnie dlatego często mówi się o naszej ustawy zasadniczej proszę ważyć dlatego powraca, ale ten skład punkt wyjścia dla tej dyskusji myślę, że pewną umową społeczną na podstawce ograniczyliśmy nasze naturalne zapędy do tego, żeby tego czeka zlinczować wymierzyć mu ludową sprawiedliwość rozliczyć się z nim i zapomnieć tych wszystkich gwarancjach, które ta osoba, którą premier zupełnie niesłusznie określił już tym pojęciem, dlaczego niesłusznie, ponieważ poprzez użycie tego słowa daje niejako amunicję dla obrońców na późniejszym etapie tej osoby, aby twierdzić, że doszło na naruszenie gwarancji rzetelnego procesu, ponieważ mamy szereg standardów utrwalone orzecznictwo Europejskiego Trybunału praw człowieka, które w podobnych sytuacjach mówiła, że jeżeli wysocy urzędnicy, którzy mają wpły w na wymiar sprawiedliwości co poniekąd wiąże się z dalszą częścią dzisiejszej audycji wypowiadają się kategorycznie przesądzając owinie to dochodzi do naruszenia gwarancji rzetelnego procesu, ponieważ wywierana presja na na sędziów, a co to może oznaczać w praktyce to może oznaczać w praktyce, że sędziowie, którzy będą, że obrońcy, którzy będą bronić pana podejrzanego w tym momencie później oskarżonego, który zasiądzie na ławie oskarżonych będą mogli podnieść zarzut nierzetelnego procesu prawdopodobnie sędziowie w Polsce jak doświadczenie wskazują tym zarzutem nie za bardzo przejmą, ale po kilku nastu latach sprawa trafi Europejski Trybunał praw człowieka, który może powiedzieć Polska naruszyła gwarant europejskich nacji raczej temu czułem się wypłacić pieniądze to n p . na sam wyrok odbywanie kary najwyżej dostanie swoistego rodzaju zadośćuczynienia może wpłynąć w ten sposób, że jeżeli zostanie stwierdzone, że proces był nierzetelny może zostać wznowione jego postępowanie w konsekwencji nawet marzyć nie to jeszcze dorzuca, żeby dla tych, którzy śledzili wiceminister prawdziwości Patryk, jaki nazwał podejrzewanej podejrzanego zdeprawować mordercą, a wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński powiedział o nim, że to zabójca natomiast jeszcze senator ślusarz powiedział, że z kolei, że to osoba jest pedofilem, więc wszyscy razem towarzyszyli Mateuszowi Morawieckiemu w tych przesądzenie ach, dlaczego w ogóle nie należy tego robić mówi pan o tym, że, że premier nie powinien ze względu na ewentualną sprawę przed europejskim Trybunałem, ale u zarania nie nie nie widniała groźba przegranej przed Trybunałem tylko jakaś myśl, jaka myśl o tym, że rzetelny proces powinien wydać bez nacisków ze strony władz po władzy politycznej czy władza sądownicza powinna niezależnie mając po stronie 1 stronie oskarżyciela czy przedstawiciele w tym momencie do szeroko rozumianego rządu i z drugiej strony argument obrońcy wydać sprawiedliwy wyrok, gdy padają bardzo mocne sformułowania przesądzające winę danego czeka się przed wydaniem wyroku to w ten sposób rzutuje to nie wprost, ale na rozumowanie sędziego na jego zdolność percepcji tego wytworzenia oraz swoistego przedsądu, czyli myśl była taka sędziowie też są ludźmi tak dokładnie ulegają emocjom dlatego zwłaszcza, gdy wypowiada się człowiek ma wpływ natomiast możliwości dany rok później może wzruszać nie powinien w tym momencie zabierać głosu, ponieważ założenie jest takie, że sędzia w obawie o to gdzie są też ludźmi statystykę o to, żeby jego wyroki były trwałe, bojąc się tego, żeby z niej zaskarżone np. czy teraz nawet, bojąc się odpowiedzialności dyscyplinarnej też świetny przykład którymi przypomniał się dzisiaj przygotowanej audycji sędzi Haliny Trzebienia, który wydaje się bardzo odległy, ale która dokładnie w bardzo podobnej sytuacji, gdy powzięła wątpliwości co do tego czy sprawca podejrzewany o popełnienie danego czynu zabronionego jest zdolny rozpoznać znaczenie swojego czynu i pokierować swym postępowaniem nie zasądził tymczasowego aresztu udko stwierdziła, że dane pracę pytał z wolnej stopy, a w tym przypadku za to został później część odpowiedzialności dyscyplinarnej przez rzecznika dyscyplinarnego sądów powszechnych w tym przypadku sędzia, który rozpatrywał tę sprawę także staną przed dylematem, bo już wiemy o tym, dzisiejszych doniesień prasowych, że Oskar podejrzany został skierowany na badania psychiatryczne został wyznaczony obrońca z urzędu, ponieważ istnieją wątpliwości czy był w stanie rozeznać znaczeń swego czynów z czytania i także był w stanie pokierować swoim postępowaniem inni czy poczytania no, więc w tym momencie mamy przy tego typu sformułowaniach mamy wyraźną wolę polityczną wyrażono, która rzutuje na rzetelność procesu, które toczy się w oświadczeniu, które w ramach toczonego w debacie publicznej sporu Adam Bodnar napisał m. in. chcę podkreślić, że procedury standardy zatrzymani są ważne niezwykle ważne, dlaczego są ważne to znów może odwołać się do przykładu z ostatnich dni w piątek usłyszeliśmy wyrok w głośnej sprawie Igora Stachowiaka i to wydają się ten przykład tej sprawy najlepiej obrazuje, dlaczego procedury są istotne w kontekście zatrzymywania Igor Stachowiak został zatrzymany pierwotnie, dlatego że przypominał człowieka, który kilka dni wcześniej uciekł policjantom o tym, często zapominamy to praprzyczyna tego, że doszło do zatrzymania później wszystkich zdarzeń, które zakończyły się tragiczną śmiercią na komisariacie i gdy przyjmiemy, że procedury związane z dostępem do adwokata, które kuleją strasznie w naszym kraju, które znowu ta sprawa tego przykładem najlepszym czy też wszelkie inne procedury związane z odpowiedzi połączeniami odpowiednim podejściem do podejrzewanego o popełnienie danego czynu nie funkcjonują to musimy się liczyć z tym, że prędzej czy później ja pani czy ktokolwiek inny, który przypomina swoją fizyczność jakiegoś sprawcy można spotkać z tym, że jest podobny do kogoś, kto np. popełnił straszliwą zbrodnię podejrzewamy, że ten człowiek no i zgwałcił kogoś zabił potem policja złapie, a to jest ten gwałciciel zabójca Noto teraz pokażemy to teraz wyjaśnimy mu, dlaczego zrobili nam się przyznał szybko do do popełnienia danego czynu i po to, są po prostu, żeby zabezpieczyć teraz wrócimy rozmową zastanowimy się, dlaczego nie wolno źle traktować podejrzewanych o straszliwej zbrodni znaczy, dlaczego policji nie wolno brutalnie się sposób się odnosić do takich do takich podejrzewanych przyjrzymy temu bliżej z dr. Adamem fraszką zakładu praw człowieka na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego zaraz po informacjach audycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie i wracamy do państwa z dr. Adamem Kokoszką zakładu praw człowieka na wydziale prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego przyglądamy się wspólnie przeciw 2 motorom tej samej historii 1 tor to jest to co się zaczęło rzecz w dyskusji publicznej wokół zatrzymania Jakuba, a podejrzewanego o zabójstwo dziesięcioletni Cristiny, a drugi tor po to, reakcję na reakcję Adama Bodnara, a konkretnie krajowego mechanizmu prewencji tortur, które w Polsce funkcjonuje właśnie przy Rzeczniku Praw Obywatelskich chodzi o publikacji oświadczenia, w którym rzecznik wskazuje, że policja nadmiernie stosowała siły wobec Jakuba, a i, że jak jak wskazano w oświadczeniu użyte środki były nieproporcjonalne miały charakter pokazowy efekt był taki, że oskarżono Adama Bodnara cytuje obycie rzecznikiem praw oprawców Moore obrońcą mordercy i t d . i t d. pierze części rozmowy dr Adam Ploszka stara się przejąć mniej państwa, że prawa osoby podejrzewanej tak jak każdej innej wynikają z konstytucji i mają na celu powstrzymać falę emocji, a fala emocji sprowadza się właściwie do swoistej sytuacji linczu społecznego, który już odmawiamy Jakubowi, a jakiś jakichkolwiek praw tyle tylko, że w przypadku tej konkretnej sytuacji, bo pan wspomniał wcześniej panie dr. Igora Stachowiaka tam doszło do kursu do brutalnej brutalnej śmierci człowieka na komisariacie w tym przypadku Jakub, a został aresztowany zakuty w te kajdanki takie zespoły zespole one tam też trasa Polska już na lewy zastosował kajdanki zespolone był w bieliźnie bez spodni bez butów i w ten sposób spędził następne 10 godzin to nie jest tak że, że dokonano na nim jakieś rzeczy się brutalnych aktów przemocy, a mimo to Rzecznik Praw Obywatelskich zareagował na co zareagowała opinia publiczna, gdzie tu znaleźć proporcje to może zaczną jeszcze zanim zatem bezpośrednie pytanie od 1 SA komentarza do pani pani podsumowała wcześniejsze części rozmowy czemu to wszystko służy ochrona przed nieludzkim traktowaniem przed traktowaniem poniżającym się przed torturami dolnej bardziej surową formą ratowania się stanowi w pewnym zakresie o istocie naszego naszej demokracji ponieważ, jeżeli do wolimy na akty, które sądom znane z historii nawet nie danych stoły z okresu PRL-u znęcania się przez funkcjonariuszy nad zatrzymanymi wymuszania zeznań wymuszenia przyznania się to przyjmuje takie założenie, które dość powszechnie akceptowane, że jeżeli podważy 1 z fundamentów, na których oparty jest cały nasz ustrój to fenomen możemy się znać na równi pochyłej w związku z tym, jakby cały wszystkie schematy, na których opieramy padną tylko pytanie czy właśnie ta historia Jakuba, a tego co muszę go spotkało po zatrzymaniu można, że być uznana za no podważenie fundamentów za czy może być to na pewno wypowie się sąd, rozpatrując zażalenie na zatrzymanie, bo zakładam że, że już Jakub posiada swojego obrońcę wniesie takie zażalenie w ustawowym terminie natomiast czy doszło do do naruszeń w jego sprawie to było zasadne właściwe to odpowiedź zaskakująco prosta wystarczy spojrzeć na ustawę o środkach przymusu bezpośredniego broni palnej, gdzie są określone zasady używania środków przymusu bezpośredniego, gdzie wprost ustawodawca zakreślił ramy działania policji powiedział w jakim zakresie może, jakie środki stosować i wyznaczył kilka ogólnych zasad 1 z tych zasady zasada szkody minimalnej adekwatności, która polega Otóż dostosowujemy środki przymusu bezpośredniego, które stosujemy do zagrożenia, które się pojawia, jakkolwiek można byłoby zrozumieć, że pojawia się oddziału to nie pan 12 czy ilu funkcjonariuszy, który dokonuje zatrzymań takiego człowieka, który nie wiadomo czy zachowa czy nie będzie stwarzał zagrożenia dla policji, która w związku z tym pełnią też chronić przed nadużyciami z ryzykiem, które związane z zasobami takich osób to jak najbardziej może jeszcze byłoby dopuścić faktycznie taki szwadron ludzi idzie, żeby go zatrzymać, ale w sytuacji, kiedy już dana osoba znajduje się, zwłaszcza tym ostatnim momencie, czyli na w trakcie składania w trakcie czynności przesłuchania, gdy przemysł studenci medialnych wynika, że siedział w kajdankach zespolonych przez cały czas trwania tej czynności, czyli w budynku komisariatu, bo prokuratury, gdzie nie jest łatwo wejść, gdzie mnóstwo osób, które może go kontrolować to zdecydowanie już ten środek nie był konieczny wystarczyło przecież założyć kajdanki mu na ręce z przodu to byłoby totalnie wystarczające dla zabezpieczenia interesów policji tak, żeby krzywda krzywda się nie wydarzyła no rzecznik K G Policji inspektor Mariusz Ciarka powiedział, że policjanci mieli do czynienia z człowiekiem podejrzanym o dokonanie okrutnej zbrodni przy wykorzystaniu niebezpiecznych ostrych narzędzi i że za trzymanie się zatrzymanie tej osoby musiało być zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa nie nie już nie odnosi się do tego co się działo później, czyli tego co się działo w czasie przesłuchania no dobrze, ale nadal wraca do mojego pytania o to na ile duża krzywda wydarzyła się Jakubowi, a jest on podejrzewany o okrutne morderstwo dziesięcioletniej dziewczynki, a Rzecznik Praw Obywatelskich podnosi, że przez ile godzin musiał przesiadywać bez spodni butów w zespolonym w kajdankach zapytam jeszcze raz proporcje zdecydowanie ta proporcja State zaburzone oczywiście możemy powiedzieć, że faktycznie ten jest podejrzewany być może organy skoro prace postępują znaczy, że dostrzegł w ramach postępowania wyjaśniającego uprawdopodobnienie, że ten człowiek tego czynu popełnił, ale równie dobrze można przyjąć też przypadek równie podobne do Tomasza komendy czy Arkadiusza Kraski, którzy bardzo podobnej sytuacji kilkanaście lat temu znaleźli się w sposób niewinny w zakładzie karnym czy przeszli przez proces dokładnie przeszli to samo co co dzisiaj obserwujemy czy opinia publiczna wydała na nich wyrok w sukurs tej opinii poszły organy ścigania i później sędziowie, którzy wydali wyrok skazujący później za kilkanaście zastanawiamy się społeczeństwa, dlaczego do Samorządowego, że został skazany właśnie dlatego zostały naruszone to podstawę procedury, dlatego że człowiek ten tak jak Jakub ani dostępu do adwokata chociażby nie mógł skonsultować swoje imię obrony proszę mi uwierzyć, że są badania, które jasno pokazują też doświadczenie przy szeregu obrońców, gdyby popytać różnych obrońców człowiek znajduje się w takiej sytuacji, jakiej z nas jako pan jakikolwiek inny zatrzymany, na których wywierana presja różny sposób nie wiemy czy np. ten projekt nie był w jaki sposób torturowany psychicznie to, aby przyznać się do popełnienia danego czynu ludzie się do wszystkiego, przyznając dziwią się pani redaktor czegoś można przyznać tego typu sytuacji nawet wybitne osoby Whitney jednostki jak profesorowie, który brylują w mediach są wspaniałe mimów sami, gdy trafiają przed oblicze prokuratora policjanta tracą rezon nie potrafią zachować na znajdą się do wszystkiego warto wyjaśnić co takiego się dzieje w tej sytuacji, że no, bo mamy żyć to jest klub problemu to jak policja traktuje zatrzymanego, a to jak osoba zatrzymana się czuje właśnie będą w rękach funkcjonariuszy wysokość kluczowe dla zrozumienia zarzutów Adama Bodnara zarzutów krajowego mechanizmu prewencji tortur co jest sytuacja to jest na pewno sytuacja, w której jednostka znajduje się całkowicie we władzy państwa nie posiada wolności nie posiada możliwość decydowania o sobie to przejmuje nad nią kontrolę państwa w sytuacji, gdybyśmy postępowali zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, które określa też pewne czynności przebieg tych czynności kolejność to te przepisy stworzone po to, żeby zagwarantować rzetelny proces, bo czym to wszystko na koniec służy, dlaczego też, skąd wynika też troska o podaniu pośrednio w tym stanowisku dotyczy też praw ofiary czy rodziny ofiary która, które wyrządzono to straszne zło ponieważ, jeżeli teraz na tym etapie postępowania doszło do szeregu naruszeń proceduralnych to te naruszenia później mogą prowadzić do tego, że albo przykład komendę z pracy zostanie wykryty i patrzenie do odpowiedzialności na koniec albo narusza prawo do tego, że przyznanie się do winy, które teraz zostało zostały poczynione są odwołane na późniejszym etapie co strasznie skomplikuje postępowanie dowodowe ponieważ, by już w tym czasie policja zawęziła zakres poszukiwania już nie szuka w okresie wyraźnego przyznał się do winy dali to myślenie o przyznaniu koronie dowodów funkcjonuje, więc związku z tym na koniec nie można wydać do sytuacji to tam z pracy jest przeci w obyczajności panie doktorze mamy w radiu TOK FM taką maszynę, która zapisuje wszystkie nasze rozmowy one są archiwizowane będzie można odsłuchać Stolat, o ile ludzkość przetrwa i będzie komu słuchać i co pan słyszy co pan mówi się, że słuchacze też bardzo dobrze rozumieją, dlaczego próbuje pan przekonać, ale coś stanie się za rok za 2 sąd skaże zatrzymanego, którym rozmawiamy cały czas na na długą karę więzienia za okrutne morderstwo na dziewczynce dziesięcioletni Krystynie i okaże się, że on rzeczywiście był mordercą rząd rzeczywiście był poczytalny wiedział co czyni i a myśmy tu odbyli dwudziesto trzydziesto minutowe rozmowy na temat praw tej osoby, a wtedy opinia publiczna powie aha mówiliśmy od początku, że to był okrutny morderca system ma prawo się mylić i wydaje się odpowiedź, jakby adresuje zasadnicze progi oczywiście 90 % przypadków osoba zatrzymana w tego typu zwrot strasznej zbrodni co te wszystkie dowody świadczą, że to ona popełniła będzie to osoba niż system wymierzy jej właściwą karę tę karę odbędzie poniesie nastąpi zaspokojenie poczucia sprawiedliwości społecznej społeczeństwa, które obserwowało w cywilizowany sposób, ale każdy system ten wpisany w system miał sprawność także myli się, jeżeli nie przyjmiemy tego, że tego myślenia w tej kategorii, że tu może w każdej sytuacji może nastąpić pomyłka to w konsekwencji może doprowadzić do kwestii, których opisywałem, więc zasadniczo właśnie w, a zagra inaczej, gdybyśmy już teraz wiedzieli, że to był ten morderca, bo kamera nagrała to czy wtedy zarzuty Adama Bodnara zarzuty z krajowego mechanizmu prewencji tortur wciąż byłyby uzasadnione, gdyż już teraz wiedzieli naprawdę morderca dalej byłyby uzasadnione, ponieważ zgodziliśmy się jako społeczeństwo, przyjmując konstytucję, że nikt nie może być traktowana nieludzko ani poniżająca nie być torturowany niezależnie od tego co popełni niezależnie od tego co zrobił nikomu tego nie można wziąć, więc traktowanie w sposób poniżający tu mamy do czynienia z tą kategorią stało się już wydarzyło zostało naruszone prawo tego człowieka też będzie mógł dochodzić sprawiedliwości przed sądem czy to krajowym czy którymkolwiek międzynarodowym i w związku z tym zostanie wymierzona pewnie za kilka lat jakaś suma odszkodowania zasądzona na jego rzecz za to, że doszło do poniżającego traktowania nie możemy, ponieważ zgodziliśmy się na to, że nikt nie może być potraktowane cokolwiek zrobił nawet ci więźniowie, żeby więzień CIA tutaj w Polsce, którzy popełnili okrutne czyny, które zostały zarzucone nawet oni będą na naszym terytorium nie mogą być torturowani ponieważ, jeżeli na to zgodzimy to za chwilę jak potrafisz doskonale obrali, że przeciwnicy polityczni mogą być zatrzymani pod bardzo myślami zarzutami i później mogą być właśnie nieludzko traktowani od tego już tylko krok do tego, żeby kogoś torturować historia tortur, którą opisuje się w literaturze naszego sposobu zawsze dowodzi tego, że ten proces od lat istnieje zawsze będzie wykorzystywane zawsze będzie się do niego sięgać one naszym zadaniem jako społeczeństwa jest minimalizować do tego dochodziło jak najrzadziej, by władza publiczna nie stawała w roli kata kontroli kogoś, kto wymierza sprawiedliwość właśnie propos wymiar sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na swojej dosyć emocjonujący konferencji powiedział m. in. że kierowana przez niego prokuratura zrobi wszystko, aby sprawca dostał jak najwyższy wyrok to też mnie zaciekawiło czy zadaniem prokuratury zawsze dążenie do Najwyższego możliwego wymiaru kary czy też inaczej ona skonstruowana zdecydowanie inaczej jest kosztowana pani redaktor słuszną intuicję bądź wiedzę już wcześniej zaczerpniętą, ponieważ nasz model postępowania przygotowawczego kraj prowadzi prokurator jest za modelem procesu inkwizycyjnego, czyli prokurator zarazem sędzią oskarżycielem Wiednia sobie przed wniesieniem aktu oskarżenia czyli gdy jeszcze sam prowadzi postępuje, więc powinny otwartą głowę na wszelkie za przeciw wszelkie argumenty dowody, które się pojawiają i ten między nimi służy też domniemanie niewinności przyjmują jako zasadę, że patrzymy na daną jednostkę z perspektywy tego, że domniemanie niewinności szukamy dowodów winy szukamy próbujemy przełamać domniemanie nie przyjmujemy tak jak przyjął prokurator generalny w tej wypowiedzi, którą są związani zakładam jako prokuratorzy domniemanie winy w związku z tym ogranicza się nasze nasz horyzont myślenia do tego, że już mamy winnego nie musi mieć więcej może sięgamy po te widełki i górną granicę będziemy wracać do tej sprawy zobaczymy, jakie będą skutki interwencji rzecznika, bo na razie policja odniosła się do nich tylko publicystycznie może teraz odniesie się również w sposób formalny będziemy wiedzieć, dlaczego zastosowano te wszystkie środki przymusu w czasie zatrzymania, a z nami był dr Adam Ploszka zakładu praw człowieka na wydziale prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego bardzo dziękuję za rozmowę z bardzo Cichy czas na informację Japonii przeniesiemy się do Trybunału sprawności Unii Europejskiej przyjrzymy temu dzisiejszemu wyrokowi Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 40% taniej!

KUP TERAZ 40% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NULL
Array