REKLAMA

1 lipca startują Pracownicze Plany Kapitałowe. Warto się wypisać?

Połączenie
Data emisji:
2019-06-25 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:08 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie czternasta 5 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio dr Janina Petelczyc Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry 1 lipca wchodzi w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych i pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób już są zobowiązani w pewnym sensie partycypować w tym projekcie tymi mniejszymi jak to będzie od 1 stycznia przyszłego roku prawda to jest rozłożone na wiele lat ustawa weszła w życie 1 stycznia już zresztą zdążyła Rozwiń » zostać ono z nowelizowaną mają też interesujące 1 lipca wchodzi obowiązek dla pracodawców, którzy zatrudniali co najmniej 250 osób w dniu 31 grudnia 2018 roku, żeby zapisać pracowników do pracowniczych planów kapitałowych, chociaż tak naprawdę pierwsze składki nie muszą być płacony już od razu, czyli mogą być już w sierpniu pierwsze składki pobrane, ale w zależności od tego kiedy firma podpiszą umowy o zarządzanie i prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego to się może stać nawet w listopadzie 2019 roku jest rozłożone mówiłam na lata teraz te największe firmy od 1 stycznia 2019 roku firmy zatrudniające od 50 do 249 osób od 1 stycznia dwudziestego roku firmy już coraz mniejsze czy 20 do 49 osób od 1 stycznia 2001 . roku wszystkie pozostałe firmy łącznie z mikroprzedsiębiorca michy bazie mikroprzedsiębiorst w zgodnie z ustawą prawo przedsiębiorców z marca osiemnastego roku to są firmy, które zatrudniają nie więcej niż 10 osób mają obrót roczny nie większy niż 2  000  000 EUR jeśli taki mikroprzedsiębiorst w wszyscy pracownicy zadeklarują, że nie chcą być członkami PPK nie chcą płacić dodatkowej składki w ogóle nie chcą być uczestniczyć w systemie to takie mikroprzedsiębiorstwa nie musi zakładać pracowniczych planów kapitałowych od 1 stycznia 2201 także bardzo duże sektor czy sektor publiczny będzie zakładał pracownicze plany kapitałowe są często ogromne ogromne przedsiębiorstwa, które tutaj zostały zwolnione z tego pierwszego terminu tak powiem np. uczelnie publiczne jednostki samorządu terytorialnego i te wszystkie które, które znamy także jest to gigantyczne moim zdaniem wyzwanie logistyczne i dla instytucji finansowych dla przede wszystkim chyba jednak pracodawców dla polskiego funduszu rozwoju, który prowadzi ewidencję pracowniczych planów kapitałowych dowcip polega na tym, że mimo, że to już za moment to pracowniczych planach kapitałowych słyszał co drugi to drugi tak utrudniony jest badanie, bo głos pierwszej połowy tego miesiąca, kiedy się okazało nagle, że 52 % zatrudnionych słyszało o czymś takim pracownicze plany kapitałowe natomiast 47, a tak na to zaledwie 13 % w ogóle deklaruje, że ta sprawa była poruszana firmie, czyli dla firm mają być kłopot, ale nigdy jeszcze nie widział tak jest Kovacs w ogóle sens funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych i dodatkowych także funduszy emerytalnych jest wiedza w Polsce jest bardzo niska, a 3 lata temu Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza takie badania bardzo pogłębione, bo to były ankiety i pamiętam, że badania fokusowe wśród bardzo różnych grup tych wyników rzeczywiście ta wiedza o ubezpieczeniach jest niestety niewystarczająca mówi niestety, ponieważ jest to coś co dotyka nas absolutnie wszystkich, jeżeli jesteśmy na rynku pracy to zwracam uwagę, że do pracowniczych planów kapitałowych włączani będą automatycznie z możliwością jeszcze wszystkie osoby, które są, które płacą składkę emerytalno-rentową na podstawie ustawy z 1008. roku o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli zarówno pracownicy z tzw. kodeksie są zatrudnieni na podstawie kodeksu pracy jak osoby zatrudnione w umowie zlecenia wykonujące pracę chałupniczą i cała ta lista na raty wraz z ustawy 10go ósmego roku także jest to bardzo duża grupa być może część osób jeszcze o tym nie wie dlatego także, że to jest jednak rozłożone na lata, jeżeli ktoś pracuje n p . Polskiej Akademii Nauk i zajmuje się biologią to jego przedsiębiorstwo będzie zakładać te PPK dopiero 2021 roku, więc powiedzmy, że być może jeszcze czas jest szeroka kampania prowadzona być może dociera do tych, którzy są nią zainteresowani dlatego ja to Katowice trwa za to odpowiedzialny Polski fundusz rozwoju istnieje specjalny portal, który nazwał moje PPK kropkę PL, na którym można znaleźć naprawdę bardzo dużo, chociaż powiedziałbym, że hurra optymistycznych informacji o tym jak funkcjonują pracownicze plany kapitałowe zarówno dla pracowników, jaki dla pracodawców są tam te informacje oczywiście też kalkulator który, na podstawie którego można sobie policzyć w zależności od tego ile mamy lat, jakiej wysokości płacimy składkę czy deklarujemy składkę dodatkową czy też tylko ograniczamy się do tej podstawowej możemy sobie policzyć jak to nasza ewentualna przyszła wypłata będzie wyglądać, chociaż moim zdaniem pracownicze plany kapitałowe nazywają się dodatkowym systemem emerytalnym, a ja uważam, że po prostu dodatkowym kontem oszczędnościowym, ponieważ była na rząd to jest właśnie te pracownicze plany kapitałowe to właśnie państwo tego zawsze może lata 44 rokiem 47 % osób, które być może jeszcze nie słyszały o tym, generalnie rzecz biorąc założenie ustawodawcy jest takie, że spada tzw. stopa zastąpienia, czyli nasze przyszłe emerytury, o czym mowa jest chyba wszędzie sądzę, że więcej niż 47 % obywateli wie o tym, nasze przyszłe emerytury będą niskie za 2060 roku będzie 2030 % stopa zastąpienia, czyli relacja naszej pensji do naszej emerytury mamy pensje 1000 zł emerytura będzie nosić 200300 oczywiście mam nadzieję, że będą wyższe na takich liczbach łatwiej pokazać dlatego nasz ustawodawca postanowił, że Polacy powinni dodatkowo oszczędzać na emerytury z tego powodu wprowadzono ten system pracowniczych planów kapitałowych założenie wygląda w ten sposób, że każdy, kto jest zatrudniony już mówiłam niezależnie od tego czy na zlecenie czy umowa o pracę czy jeszcze inne formy i zobowiązań do płacenia składki będzie automatycznie włączane do pracowniczego planu kapitałowego przez swojego pracodawcy pracodawca musi zakładać z pewnymi wyjątkami, o których może później pory porozmawiamy pracownicze plany kapitałowe dla swoich pracowników i składka będzie płacona wysokości 1,5 % przez pracodawcę 2 % przez pracownika to jest od kwoty wynagrodzenia brutto i co jest obowiązkowa składka oprócz tego i pracodawca może zadeklarować dodatkowe 2 , 5 i pracownik dodatkowe 2 %, czyli w sumie jeśli ktoś będzie chciał maksymalną składkę płacić i po stronie pracownika pracodawcy to aż 8 % wynagrodzenia brutto może być składką do pracowniczych planów kapitałowych nie sądzę, żeby było wiele takich przypadków i oprócz tego jeszcze państwo, żeby zachęcić ludzi do pozostawania w tym systemie, bo jeżeli chcemy w nim być to musimy złożyć deklarację, że nie chcemy zresztą z tą deklaracją ostatnio jest pewne zamieszanie, ponieważ podpisała pani minister niebędący panią minister rozporządzeń, ale jeżeli nie będziemy chcieli to mamy prawo zrezygnować przy czym co 4 lata 1 kwietnia będziemy znowu automatycznie włączani będziemy musieli odnawiać naszą deklarację o rezygnacji z należną przynależności do pracowniczych planów kapitałowych przed 1 kwietnia 20232731 i t d . czyli mamy tu 3 źródła finansowania my oszczędzamy też na pewno jakiś pozyty w tego, że państwo zachęca nas do oszczędzania, więc każdy pracownik oszczędza i oprócz tego do jego składki dołącza się składka pracodawcy i dołącza się dopłata Państwowa 250 zł tzw. wyjściowa każdy, kto zakłada PPK i 240 zł jeśli ktoś zdecyduje zostaje przez rok płaci składki w wysokości co najmniej 6 od sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia, jeżeli będzie ją w ciągu roku tyle wpłat wówczas jeszcze tą dopłatę roczną dostanie także są to ogromne pieniądze, które płyną prosto na rynek kapitałowy no tak, dlaczego teraz właśnie Skonto stwierdzenie, że to nie jest właściwie wsparcie systemu emerytalnego tylko po prostu dodatkowe konto oszczędnościowe to jest moja interpretacja zgodnie z art. 10m dziesiątym ustawy o pracowniczych planach kapitałowych jest taki zapis, że w momencie, kiedy osiągamy wiek 60 lat jeszcze możemy kontynuować być ubezpieczonymi płacenia natomiast ktoś w wieku lat 60 decyduje się na wypłatę z po pracowniczego planu kapitałowego wówczas pobiera 25 % środków w formie pieniężnej od razu to jest zwolnione z podatku od zysku kapitałowego w ogóle podatku, a 75 % jest wypłacane co najmniej 120 ratach przez 10 lat i sądzę, że to będzie najczęstszy przypadek co oznacza, że w wieku lat 70 skończą się pieniądze i ponieważ raty 120 lat od dziesiątego do siedemdziesiątego roku życia będziemy otrzymywać co oznacza, że tak naprawdę, kiedy będzie już coraz starsi, kiedy będziemy potrzebowali większych pieniędzy z powodów najczęściej zdrowotnych, a także tego, że ludzie w im są starsi tym większe prawdopodobieństwo, że partner partnerka, jeżeli żyje w związku już nie będzie dalej żyć, więc będziemy skazani jeszcze dodatkowo na samo na na finansowanie swego utrzymania samodzielnie to tutaj już niestety tych pieniędzy nie będziemy mieli oczywiście nie możliwość, że dokona się transferu na polisy w zakładzie ubezpieczeń, który wyliczy nam te składki te przepraszam składki oświadczenia do końca życia to będzie forma immunitetów, ale sądzę, że będą one no nie wystarczające na to, żeby mówić o tym, że to będzie znaczące podwyższenie naszego naszego świadczenia emerytalne także ja to widzę raczej w formie co pozytywne jednak zawsze dodatkowego oszczędzania natomiast nie jestem do końca przekonana na starość, że to jest system, który można nazwać takim systemem emerytalnym, a żeby to był system emerytalny to co warto go musiało stać się zachować to jest rad już się skończyły fakt, że jakoś Annette tzw. także, że mamy gwarantowaną wypłatę do końca życia co jest oczywiście trudne do egzekwowania instytucji finansowych, które zajmują się pracowniczej planami kapitałowymi trudno sobie wyobrazić, że on nam zagwarantują, że do końca życia będziemy pobierać pieniądze, jeżeli ważny starsza osoba w Polsce 116 lat tak będziemy też żyli coraz dłużej, więc wiek 60 lat też jest tutaj dosyć wątpliwym zabiegiem moim zdaniem natomiast, czego brakuje także w ogóle gwarancji wypłaty, bo to jest coś na co często zwraca uwagę prof. Leokadia Oręziak wszystkich, że te pieniądze trafią na rynek kapitałowy i to czy będziemy mieli z tego większe mniejsze zyski zależy także od momentu, w którym przechodzimy nad tą emeryturę czy decydujemy się na wypłaty środków, a więc jeśli trafimy akurat na krach na giełdzie co nie jest wykluczone to możemy mieć pewien problem, chociaż oczywiście to są tzw. fundusze zdefiniowanej daty, czyli im bliżej jesteśmy wieku emerytalnego można bezpiecznie mają inwestować nasze pieniądze, ale nie ma np. też waloryzacji wypłacanych świadczeń to jest coś co mamy w ZUS-ie nie wyobrażam sobie, że pieniądze dzisiaj wartość pieniądza nie będzie taka sama tego sama tej samej kwoty co za 10 lat tutaj już tego nie ma, a jednak wypłata z pierwszego filaru, czyli ZUS gwarantuje KRUS-u w zależności od tego kto jest ubezpieczony gwarantuje waloryzacja wypłaty nawet jeśli emeryci co roku są niezadowoleni z wysokości trochę to niepokojące wszystko razem coraz więcej pytań część z nich po informacjach 1486 łączenie czternasta 24 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio dr Janina Petelczyc Uniwersytetu Warszawskiego rozmawialiśmy rozmawiamy o pracowniczych planach kapitałowych i taki niepokojący zwrot pojazdu w tym co mówiłaś, czyli to trafia na rynek kapitałowy, czyli co to znaczy to pieniądze, które będziemy nie będą tych swoich kontach odkładać dokładnie to, że nasze pieniądze będą trafiały po będą nimi zarządzały są 4 rodzaje instytucji, które mogą nimi zarządzać to są fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwa funduszy inwestycyjnych fundusze emerytalne zarządzane przez powszechne lub pracownicze Towarzystwa emerytalne lub zakładu ubezpieczeń i te pieniądze będą kierowane na rynek kapitałowy, czyli m. in . na giełdę niestaranne chciałem tak będą inwestowane, jeżeli też firma nie podpisze w odpowiednim czasie umowy o zarządzanie prowadzenie PPK umów właśnie 2 ze odpowiednią wybraną przez siebie na podstawie dyskusji z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją pracowniczą fundusz instytucji finansowej wówczas wkracza Polski fundusz rozwoju, który automatycznie będzie jeszcze tzw. wyznaczoną instytucją, czyli nasze pieniądze będą zarządzane przez Polski fundusz rozwoju także pieniądze będą trafiały na giełdę na pewno będą to zresztą ciekawe, bo przy uzasadnieniu do projektu ustawy, kiedy była dyskusja pracowniczych planach kapitałowych częściej pojawia się właśnie ta kwestia inwestowania pieniędzy i rozwoju polskiej giełdy niż ochrony emerytalnej obywateli to jest dosyć ciekawe i myślę, że znaczące też dużo osób porównuje myślę, że nie bez powodu trochę pracownicze plany kapitałowe do otwartych funduszy emerytalnych teraz te otwarte fundusze emerytalne najprawdopodobniej zostaną zlikwidowane co oznacza ogromny problem spadku pieniędzy na giełdzie, więc trzeba jakoś uzupełnić sądzę, że pracownicze plany kapitałowe są pomyślane także w ten sposób nie jest to bez sensu natomiast powstaje pytanie czy wynieś giełda i rynek kapitałowy są absolutnie potrzebne w system w jakim funkcjonujemy nagły odpływ pieniędzy byłby dużym problemem, ale powstaje pytanie czy należy w jakim sensie zmuszać obywateli do tego, żeby grali na tej giełdzie jeśli się jeśli chcą dodatkowo otrzymaliśmy emerytalnych, bo trochę właściwie już możemy np. moje pokolenie już może się czuć trochę zrobione jak to się mówi brzydko Lolo w znacie kazano nam oszczędzać w trzecim filarze, po czym go zrolowany przepraszam zrolowane no właśnie z tego nie mamy teraz robi się trochę analogiczna sytuacja też sam moment może się okazać, że ktoś przyjdzie powie z tymi pracowniczymi planami kapitałowymi telewizyjna likwidujemy to myślę, że tutaj takiego zagrożenia nie ma to znaczy moim zdaniem oczywiście można się czuć różnie w kontekście otwartych funduszy emerytalnych tutaj cała dyskusja toczyła także prawna natomiast myślę, że bezspornym jest fakt, że kiedy wprowadzono reformę 1009. roku to naszą składkę to 1952 % podzielono między zakład wesprze fundusz ubezpieczeń społecznych bardziej tam wpływała, a otwarte fundusze emerytalne, gdzie po 7 , 3 trafiały i była to tzw. składka publiczne pieniądze zostały znane także przez Trybunał Konstytucyjny za pieniądze publiczne, więc tutaj te decyzje dotyczące OFE być może kontrowersyjne moim zdaniem nie były niezgodne z polskim prawem to nie moje zdanie ma znaczenie największe na pewno, ale np. wyroki Sądu Najwyższego Trybunału Konstytucyjnego, który potwierdził w przypadku PPK moim zdaniem takiego zagrożenia nie ma, dlatego że są to dodatkowe dobrowolne prywatne pieniądze i o prywatności tych pieniędzy świadczy także możliwość ich wycofania w trakcie trwania ubezpieczenia, czego absolutnie nie możemy zrobić w ZUS-ie na szczęście wbrew temu co niektórzy uważają, że lepiej, by te pieniądze wykorzystali uważam, że bardzo dobrze, że pieniędzy z ubezpieczenia społecznego nie można wycofać w trakcie naszej kariery czy wieku produkcyjnego tzw. pieniądze z pracowniczych planów kapitałowych dlatego uważam, że są prywatne raczej nie grozi nacjonalizacja czego, ponieważ w przypadku OFE mają zajęte nie była nacjonalizacja, ponieważ pieniądze były publiczne nie można znacjonalizować publicznych pieniędzy wbrew temu co niektórzy mówili wcześniej w przypadku pracowniczych planów kapitałowych możemy sobie wycofać pieniądze wcześniej na kilku zasadach to znaczy, że po prostu decydujemy się na to, że wycofujemy, bo uważamy, że chcemy sobie te pieniądze wydać na coś innego wówczas musimy zapłacić podatek 19 % i ta część, którą wpłacił nam pracodawca to możemy uzyskać tylko 70 % 30 % tego co wpłacił na pracodawcę trafia na nasze subkonto ZUS natomiast to co dostajemy od państwa co mówią płata roczna i ta opłata wyjściowa na początku trafia całkowicie z powrotem do budżetu państwa także wycofanie oznacza, że możemy te pieniądze sobie wziąć nawet więcej niż płaciliśmy, bo to część pracodawcy ich wydać na co chcemy, jeżeli ktoś w rodzinie zachoruje to możemy wycofać bez żadnego podatku od 25 % zgromadzonych środków nie musimy nic tutaj ani płacić podatku nigdy tego nie musimy zwracać jest jeszcze jedno rozwiązanie, które moim zdaniem dosyć słusznie dr WI mecenas Wojewódka nazwał papierowymi to jest możliwość wycofania 100 % tego co my mamy zaoszczędzone w PPK bez żadnych dodatkowych opłat podatków, jeżeli chcemy przeznaczyć te pieniądze na wkład własny przy kupnie mieszkania tylko to jest tzw. auto pożyczka, ponieważ jednocześnie musimy zwrócić te pieniądze w ciągu 15 lat to jest jak widzimy auto pożyczką jest to możliwe tylko w przypadku osób po czterdziestego piątego roku także tutaj to rzeczywiście mają zwolnienie do końca jest tak jak to funkcja n p . Holandii, gdzie rzeczywiście pieniądze z prywatnych ubezpieczeń emerytalnych można przeznaczyć na wkład własny czy kupno domu i nie trzeba tego zwracać, ale moim zdaniem zagrożenie takie jak czy też zagrożenie tak jak w przypadku likwidacji OFE raczej tutaj nie grozi zresztą, odkąd wprowadzona została reforma emerytalna 1010 . roku najpierw oraz pracownicze plany emerytalne, które się cieszą niezwykle niskim powodzeniem, chociaż znacznie wzrosła ich liczba w ostatnim roku, ponieważ tworzenie PPE pozwala tworzyć PPK, ale otworzono dodatkowe jeszcze formy indywidualnego ubezpieczenia, ale pytanie likwidowano pytanie brzmi tak, kto właściwie zyskuje na samym porcie po z tego co mówisz, ale nie pracownic niż szalenie przyszły emeryt nie chce powiedzieć nie pracownicy, bo jeżeli ktoś rzeczywiście to jest zysk dla pracownika, że nie tylko musi trochę poświęcić swojego wynagrodzenia co najmniej 2 % wynagrodzenia netto natomiast oprócz tego dostanie z tego składkę od pracodawcy i od państwa więc, że ktoś chce oszczędzać to ma tutaj oszczędność nie jest to możliwe powiedział mu bezpiecznie całkowicie emerytalne, ale ma oszczędność na lata po sześćdziesiątym roku życia jak wykorzysta te pieniądze to jest kwestia ty decyzji tej osoby, więc w tym wypadku pracownik zyskuje zagrożenia są takie, że może być kryzys na giełdzie wtedy pracownik nie zyska nawet jeśli zgodnie z inwestycją funduszy zdefiniowanej dacie pod koniec jego kariery zawodowej czy jej kariery zawodowej pieniądze będą inwestowane w sposób bardziej bezpieczny dla pracodawcy moim zdaniem to jest największe wyzwanie i koszty, ponieważ absolutnie wzrastają koszty pracy i przede wszystkim dlatego jest jednoznaczny zysk no cóż to myślę, że można powiedzieć, że zyskiem dla rynków kapitałowych tutaj nie ma wątpliwości zwłaszcza, że to jest Strumień pieniędzy i od pracodawców i od pracowników i od państwa pamiętajmy, że ta dopłata roczna i wejściowa to są ogromne pieniądze, które będą płynęły prosto z funduszu pracy, który dosyć często wykorzystywany, ponieważ jest to jedyny fundusz, który ma tak duże nadwyżki do innych celów niż te, dla których został moim zdaniem stworzony też kwestia dyskusji o zasiłku dla bezrobotnych, które mamy w Polsce na bardzo niskim poziomie, do którego uprawnionych jest bardzo mały odsetek osób bezrobotnych i w momencie takiej sytuacji korzystnej na rynku pracy, jaką mamy w tej chwili bardzo niskie go bezrobocia moim zdaniem warto byłoby porozmawiać o tym czy lepiej fundusz pracy czy nie wykorzystać funduszu pracy w lepiej w kontekście ubezpieczenia osób bezrobotnych tutaj mamy ogromny problem, ale ustawodawca wyraźnie widzi korzyści z wykorzystywaniu tych pieniędzy innych winnych celach także, jeżeli jest 1 absolutny zwycięzca PPK to są rynki kapitałowe dla pracownika jest także zyski jeśli jest w stanie poświęcić część swego wynagrodzenia netto dla pracodawcy można powie, że jest to taki element PR-owe, że 2 swoich pracowników i o emeryturę natomiast jest to koszt i organizacyjne zadania bardzo, a co wiem, że ten Polski fundusz rozwoju co to jest takiego czy Polski fundusz rozwoju nie będę mówić czym jest Polski fundusz zwykłym raczej w kontekście pracowniczych planów kapitałowych, ponieważ jest to organizacja, która ma ogromne znaczenia nie inwestują pieniądze można wejść na stronę PFR i zobaczyć jak wiele działań prowadzą, ale w kontekście pracowniczych planów kapitałowych jest to instytucja, która prowadzi rejestr instytucji finansowych i ewidencję osób, które są ubezpieczone w PPK i tworzą stworzyć cały ten portal informacyjny, chociaż mówimy nie do końca udaje się trafić jeszcze do wszystkich obywateli z tym, ale przede wszystkim Polski fundusz rozwoju ma także te i które może prowadzić pracownicze plany kapitałowe, do którego będą trafiały wszystkie te osoby, które nie wybiorą innej instytucji finansowej, czyli to będą też ogromne pieniądze dla polskiego funduszu rozwoju, które to pieniądze może wykorzystywać może nie bezpośrednio, ale jednak rząd do realizacji swoich celów inwestycyjnych co nie musi być koniecznie ocenione negatywnie natomiast jest zapewne wątpliwe dla niektórych osób na ile rząd powinien mieć wpływ na to należy jeszcze, jaki rząd jak te pieniądze inwestować to jest dokładnie to, czego nie chciał jeszcze powiedzieć, ale to jest pewne rozumiem, że to jest w pewnym sensie taki zamysł, żeby pozyskać pieniądze od ludzi bardzo brutalnie absolutnie tak to znaczy wydaje się, że w ogóle cała polityka emerytalna prowadzona może około emerytalnym prowadzona przez rząd prawa i sprawiedliwości, które moim zdaniem nie można zarzucić żadnego błędu prawnego, bo tak samo tzw. likwidacja OFE nie jest obciążona błędem błędem prawnym moim zdaniem czy mogę za chwilę powiedzieć jest korzystna finansowo dla obecnego rządu to znaczy, że rzeczywiście likwidujemy OFE to albo te pieniądze wpłacamy jako osoby, które mają konto OFE do ZUS-u albo przekazujemy na indywidualne konta emerytalne i wówczas pobrana opłata 15 % opłaty, którą niektórzy nazywają właśnie kradzieżą pieniędzy mają im tak nie jest wystarczy spojrzeć na to jaki są formy opodatkowania, ponieważ opodatkowanie różne w różnych instytucjach i w przypadku indywidualnych kont emerytalnych płacimy podatek w momencie płacenia składki co oznacza, że nasza emerytura w przyszłości wypłacono już bez opodatkowania czy odwrotnie niż w ZUS-ie, gdzie nie płacimy podatku od tego co od naszej składki dlatego opodatkowane są emerytury i rząd trans ferując i OFE tak samo było dlatego rząd trans ferując zgadzają się transfer pieniędzy do indywidualnych kont emerytalnych tak naprawdę w jakiej formie pobiera podatek, który tak musi być pobrany przy Kaczej tutaj zyskuje ogromne pieniądze prawdopodobnie kilkanaście miliardów złotych i tak samo moje zdanie w przypadku pracowniczych planów kapitałowych znaczną część pieniędzy będzie będzie operować Polski fundusz rozwoju nie tylko oczywiście tych instytucji, które mogą robić na stronie moje PPK jest codziennie coraz więcej także pracodawcy powinni na to spojrzeć są zresztą bezpłatne szkolenia dla pracodawców oferowane przez PFR, ale jednak znaczna część tych pieniędzy będzie będzie tam trafiać i ich rząd nam jak moim zdaniem bardzo sprawne także politycznie przy tych reformach niezależnie od tego czy chodzi tutaj tylko włącznie, a o dodatkowe oszczędzanie obywateli rząd także na tym zyskuje to co mam robić przystępować czy nie ja się, że każdy musi rozważyć czy jest w stanie zrezygnować z części opłat swojej wypłaty, żeby w przyszłości mieć dodatkowe pieniądze czy to jest ta forma w ramach, której chce oszczędne państwo rynki kapitałowe, zwłaszcza rynki tak, ale myślę, że czasem lepiej oszczędzać niż my je oszczędzać także myślę, że każdy z nas musi podjąć decyzję sam społecznego jak wygląda jestem pracownikiem instytucji publicznej, więc 2021 rok dopiero decyzje będą podejmować także jeszcze chwilę czasu dziękuję bardzo również dr Janina Petelczyc z uniwersytetu Warszawskiego była ze mną studium 1438 za chwilę informacje program przygotowali Anna Piekutowska i mieć strzeleckie, a po informacjach Tomasz Stawiszyński i kwadrans filozofa połączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA