REKLAMA

Polityka migracyjna Polski - dokument, w którym nie wzięto pod uwagę nawet badań naukowych

Połączenie
Data emisji:
2019-06-26 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
29:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączenie trzynasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu Piotr Bystrianin fundacji ocalenie dzień dobry niedobre państwo przed nami, że taki dokument przygotowany przez zespół ds. migracji działający w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i administracji, który nazywa się polityka migracyjna Polski to jest projekt 10 czerwca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych administracji ma dzisiaj zresztą w ramach tego zespołu jeszcze ten projekt ma wiać ma też to zrobimy jak Rozwiń » się czytało to do mojego gościa już pytania muszę przyznać, że po tym, jak poprzednia polityka została anulowana nie zaproponowano nic innego jak zostały też organizacje pozarządowe wykluczone jakichkolwiek prac konsultacje nad polityką spodziewają się, że ten dokument nie będzie miał dobrej jakości nie będzie rzeczywiście spadł na potrzebę, a nie spodziewają się, że będzie aż tak źle i ten dokument jest po prostu niebezpieczne, ponieważ przedstawia nierealistyczny pomysł na polską politykę migracyjną pomysł, który doprowadzi nas do takich samych problemów takiej samej tragedii, jaka stała się w krajach zachodnich, które też myślały, że mogą przyjąć imigrantów na chwilę popracują wyjadą też nierealistyczna, czyli właśnie w Lesznie nie nauczyliśmy niczego z tej lekcji, która już w latach sześćdziesiątych była czy siedemdziesiątych była przerabiana przez znaczka Niemcy tak dokładnie wtedy Niemcy potrzebowały rąk do pracy tak zaprosili osoby z wielu różnych krajów podpisywali umowy z różnymi krajami sytuacji ponad 700  000 osób przyjęli do pracy i myśleli, że nie popracują, jeżeli nie będą potrzebni to wyjadą, ale później, kiedy Niemcy podsumowywała to jak to wyszło stwierdzili, że jakby szukaliśmy rąk do pracy przyjechali ludzie tak ludzie, którzy też w jaki sposób zaczęli się wiązać z Niemcami związać swoją przyszłość z Niemcami poznawać tam osoby czy przywozić swoje godziny i efekt był taki, że ponad połowa tych osób ponad 350  000 osób z Turcji w Niemczech została im NATO Niemcy nie były przygotowane, więc dobrze, żebyśmy byli na to przygotowani, że coś podobnego też się stanie w Polsce, bo tak to po prostu te procesy działają póki co jesteśmy tylko przygotowani na problemy na rynku pracy i z takim bardzo brutalnie kolokwialnie po prostu na zanik rąk do pracy jeśli chodzi o Polaków na niedobór siły roboczej napisaliśmy, że da się załatwić migracją to też nie jest jakiś odkręcając to znaczy wszyscy na to tak tak próbują te problemy rozwiązywać ale dlaczego pan, mówi że jest aż tak złe to co w tym momencie proponuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych administracji, a po pierwsze w dokumencie nie ma w zasadzie śladu po tym, że wzięto pod uwagę badania naukowe dotyczące procesów migracyjnych integracji imigrantów nie wzięto pod uwagę doświadczeń innych krajów chociażby tym doświadczeniu, które teraz powiedzieliśmy z Niemiec nie wzięto też pod uwagę doświadczenie instytucji i organizacji pozarządowych, które od ponad 10 czy też tak jak nasz organizm po 20 lat się tym zajmuje i nie chodzi o to tutaj, żeby ktoś po prostu brał pod uwagę coś taki, że komuś nie może być przekaże jego doświadczenie to uwaga nie wychodzi dobro naszego społeczeństwa skoro mamy doświadczenia mamy wiedzę to w tak ważnym dokumencie szczególnie teraz polityka migracyjna trzeba doświadczenia wziąć pod uwagę, a ten dokument jest po prostu życzeniowe wygląda, jakby był pisany pod dyktando po prostu polityczna głównie się koncentruje na tym jak pan powiedział, że potrzebujemy go do pracy i też będziemy zapewniać bezpieczeństwo tak słowo bezpieczeństwo czy tego jest w tym dokumencie pada ponad 100 ×, a słowem sumowaniu, które w ogóle nie pada jest przeciwdziałanie dyskryminacji i dlatego o tym, mówię ponieważ, jeżeli tutaj zaprosimy jakieś osoby tak, żeby te pracowały część z nich zostanie część będzie chciało się w jaki sposób związać z polską tak po prostu będzie takie są realia tak to działa i jeżeli nie będziemy dbać o to, żeby te osoby ich dzieci nie były dyskryminowane w Polsce, żeby nie miała, żeby miały takie same szanse jak polscy obywatele to później ci ludzie się marginalizują i wtedy właśnie powstanie ryzyko, że powstaną dzielnice biedy, które będą imigranckich nie, dlatego że tam mieszkańcy ziemskiego, dlatego że są marginalizowani i to jest zarzewie potencjalnych różnych patologii społecznych przestępczości czy radykalizmu dopiero wtedy tak ani teraz, kiedy tych ludzi zapraszamy, a czy w już na poziomie tego dokumentu widzi pan taką systemową dyskryminację tych pracowników z innych krajów taki dualizm jeśli chodzi o rynek pracy ktoś elegancko nazywa tak tak oczywiście przez cały dokument przejawiają się różnego rodzaju treści samo publiczne tak islam muzułmanów kojarzy się w tym dokumencie przede wszystkim z potencjalnym zagrożeniem jest, toteż to też się sprawdziłem postu o islamie jest zawsze negatywnym kontekście natomiast nie ma określa do innych religii tak ekstremizm występują tak samo w innych religiach i co ważne nasza konstytucja zakładanie dyskryminację nasze państwo jest nie jest państwem wyznaniowym w związku z tym nie tylko obywatele, ale też jak cokolwiek ludzie, którzy tutaj przyjeżdżających chcą przyjrzeć nie mogą być dyskryminowani pod kątem religijnym dla tak, ale z drugiej strony ta tak będzie trochę adwokatem ma w tym wypadku specjaliści od migracji mówią, że zjawisko czy wybrać projekt wielokulturowości też ponieść poniósł klęskę w wielu krajach to też nie tak na czy ja nie powiedział, że poniósł klęskę tak natomiast, jeżeli tak jak powiedzmy Niemcy zaczęli przyjmować w latach sześćdziesiątych dużą ilość cudzoziemców właśnie do pracy, a dopiero w okolicach roku 2000 sprowadzili jakieś konkretne zmiany ustawodawstwa, jeżeli chodzi o przyjmowanie cudzoziemców integrację cudzoziemców tak czy chodzi o to, że oni się obudzili za późno tak i można spojrzeć na państwa wielokulturowe tak jak stany Zjednoczone czy Kanada tak te kraje działają dobrze prosperują, więc to jest do zrobienia tylko trzeba o tym, wiedzieć, że tak właśnie to będzie wyglądało także będziemy wielo wieloetnicznym wielokulturowym społeczeństwem coś na to przygotować, bo tutaj ciągle stawia prawie znak równości między integracją asymilację tak dużo się pisze o asymilacji, że to jest cel ten podążam pożądane, że już pierwsze pokolenie imigrantów ma przyswoić polskie wartości w tym czasie religijne co znowu nierealistyczna po pierwsze, pan mówi tam wielokulturowość to nie jest ani leseferyzm takie zaniechanie sobie tutaj będą na takich zasadach jak sami chcą, bo potem budzimy ręką w nocniku i w ten i zaczynamy programy integracyjne, kiedy jest za późno rzeczywiście się pojawiają bardzo duże napięcia też na tle kulturowym, ale i to też nie jest asymilacja czy dziś trzeba wypośrodkować tak tak mamy nawet przykład z lat sześćdziesiątych w Polsce, kiedy zrobiono przymusowe zatrzymanie taborów romskich tak na siłę próbowano ówczesne władze połowa przymusić Romów do osiadłego trybu życia i w tym momencie mamy poważnie zmarginalizowana społeczność romską, która boryka z wieloma wieloma problemami po prostu wszystkie badania pokazują, że asymilacja przymusowa nie działa, jeżeli ktoś ma takie same ambicje, że chciałby się Sojuszowi zasymilować to wtedy to może to może zadziałać, ale jeżeli nie zostanie odrzucony przez społeczeństwo dlatego tak ważna jest przeciwdziałanie dyskryminacji, bo jeżeli te osoby będą się czuły tutaj, że są chciane, że mają też tam te same szanse co my te same prawa ani ich nie może dyskryminować nie może bez nich stosować przemocy czy wykorzystywać czy wykorzystywać w pracy wtedy też osoby będą chciały tworzyć społeczeństwo natomiast, że będziemy stawiali tylko by jak to nie będą chcieli tworzyć te tego społeczeństwa i tutaj właśnie pojawia się to ryzyko, że mogła się separować taki wtedy można mówić o ryzyku takie otworzenia się różnych równoległe społeczeństwo sławy walczy pan właściwie, mówi że ambicją Polski, która wynika z tego dokumentu, który tego dokumentu to jest po prostu tworzenie gastarbeiterów można tak w skrócie ująć to wiemy, że to się nie sprawdzi, bo też nigdzie nie sprawdziło, a zastanówmy się w trakcie w takim razie na tym co jest pan tym tą wiedzą pominięto, czego w tym momencie ten dokument nie chce uznać powiedzieć o tym, że nie chce uznać faktu, że ludzie muszą się poczuć częścią tego społeczeństwa nie chce uznać faktu, że oni muszą to społeczeństwo jakoś wyrastać, czego jeszcze przed wszystkim w ogóle ignoruje fakt, że będą chcieli tutaj zostać tak to jest coś powiedzieć tak to jest najważniejsza nie ma też żadnych konkretów jest tylko to, że mają przyjmować polskie wartości i w tym w tym regionie uczą się no no właśnie, które tak tego dokument nie precyzuje, bo myślę że, gdybyśmy spróbowali te wartości sprecyzować to okazało się, że to wcale nie jest takie proste tak, bo jeżeli weźmiemy nie wiem 10 polskich obywateli różnych z różnych miejscowości różnią się to poglądzie i każemy im spisać te polskie wartości to będzie bardzo trudno tak dlatego, że to nie jest coś, o czym się łatwo dyskutuje i ludzie mogą żyć w 1 społeczeństwie tworzy społeczeństwo żyć razem w zgodzie i współpracować, jeżeli mają różne poglądy mają różne wartości ważne natomiast, żeby było jasno powiedziane, że ktoś tutaj przyjeżdża to musi przestrzegać polskiego prawa tak mamy konstytucję, która na żadnym dokumentem tak już pomijam na ile jest teraz przestrzegana przez nasze władze natomiast mamy, ale jest tak, ale jest do tych dokumentów możemy się odwoływać n p . kiedy uchodźcy Syrii masowo przyjeżdżali nie tak dawno do Niemiec dostawali często niemiecką konstytucję przetłumaczone na arabski, żeby już nim nauczą się niemieckiego już wiedzieli, dokąd przyjeżdżają i ja jestem bardzo daleki od tego żeby, żeby jakikolwiek sposób mówić o tym musimy się do kogoś dostosować do nas przyjechał, jeżeli ktoś tutaj przyjeżdża to musi się dostosować do nas, ale to dostosowanie nie oznacza eliminacji tylko akceptacji tego co jest przyjęta tym przyjętymi wartościami, do których możemy się łatwo zgodzić jest polskie prawo tak, bo to jest ustawa też ustanowione podlega oczywiście zmianom, ale trudno znaleźć inne wartości, które możemy łatwo zdefiniować czytam to jest taki problem właśnie z tym czy nie to Polska tożsamość problem właśnie jest z tym kim my jesteśmy dzisiaj, bo co ten imigrant, który Matu do miałby do nas trafić co właściwie rzecz, jaką ma w życiu tego społeczeństwa uczestniczyć ma obejrzeć kler i film braci Sekielski czy recytować pamięci pana Tadeusza, mówi że Litwa jest jego ojczyzną autorskie z 2, jaki czy przeniesienie praw może też obejrzeć pana Tadeusza tak natomiast powiem tak do nas na kursy języka polskiego średnia, choć 500 osób naraz chciałby się zapisywać 1000 tak, ale mamy ograniczone możliwości te kursy języka polskiego to nie jest tylko nauka odmiany przypadków i i słówek jest też nauka kultura tak tak jak przygotowujemy wolontariuszy, którzy tego polskiego uczą też bardzo na to uczulamy, że dla tych ludzi jesteście osobami, których mają też nauczyć o kulturze polskich zwyczajach, że nie można się spóźniać dłużej niż 15 minut tak tak dalej trzynasta 18 za chwilę wrócimy do rozmowy połączenie trzynasta 22 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio Piotr stronic fundacji ocalenie rozmawiamy o projekcie polskiej polityki migracyjnej zawartym w dokumencie, który dzisiaj ma być zresztą omawiany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych mini i administracji w ramach zespołu ds. migracji to rzeczywiście ta wstrząsająca lektura to na wielu poziomach, ponieważ nie tylko dotyczy tego jak polskie władze wyobrażają sobie to migrację do Polski migrację zarobkową jak sobie wyobrażają rynek pracy, na którym będą migranci obecnie, ale też w ogóle sobie wyobrażają pewien porządek społeczny tutaj jest też parę punktów mówiących latem jak ma co się ma zadziałać i odnośnie promowania pewnych postaw jeśli chodzi o rynek pracy np. czytamy że 1 z rzeczy, którą należy zrobić też prowadzenie szeroko zakrojonych działań na rzecz zakończenia stygmatyzacji kobiet rezygnujących z kariery zawodowej na rzecz wychowywania dzieci oraz promocję rodzin wielodzietnych także w kontekście rynku pracy wprowadzenie zmian podatkowych zarówno w aspekcie pozytywnym jak negatywnym zachęcających obywateli polskich do zawierania małżeństwa posiadania dzieci takie rzeczy tutaj są natomiast wracając jeszcze do do polityki migracyjnej no to faktycznie tutaj można sobie zadać pytanie trzecie imigranci, którzy zdecydują się tu przyjechać to co pan powiedział, że nie zdecydują się zostać nie została automatycznie wyłączeni z tego z tej koncepcji którą, która właśnie przed chwilą przedstawiłem, czyli np. rodziny wielodzietne i migrantów właśnie to nie jest coś co tutaj zaistnieć czy zdają się, że to tego o panów nie ma w tym dokumencie tak n p . teraz osoby, które mają prawo do pomocy społecznej mogą korzystać 500 plus tak, nawet jeżeli nie są polskimi obywatelami, ale myślę, że to jest trochę też oddzielny temat to kwestia godzin więcej podań w tym dokumencie głównie zmyślą o tym jak zwiększyć tzw. dzietność w Polsce tak natomiast wydaje mi się rząd działania do podjęcia tak w ogóle dokonać bardzo życzeniowe mówi dużo jest sformułowanie, że należy uznać tak dalej czy należy podjąć, ale to nie powiedziane, kto zrobi jak to zrobi, bo też do tej pory głównie integracją cudzoziemców w Polsce zajmowały się organizacja pozarządowa, których nikt ani tutaj nie zaprosił do konsultacji dokumentu ani nawet na tą wczorajszą konferencję czy w ogóle nie wzięto pod uwagę doświadczenia tych tych organizacji co myślę, że po prostu dużym błędem tak, dlatego że moglibyśmy uniknąć wielu trudności, które nas czekają teraz to co dla mnie najważniejsze w tym, że tutaj ktoś tworzy taki dokument dokument bardzo ważne, ponieważ demografia w Polsce taka, że po prostu się Polska wyludnia potrzebujemy ludzi do pracy i nie tylko i ktoś tworzy taki dokument bardzo nierzetelne nierzetelny sposób de facto tej naszkicował pewną przyszłość dla naszego społeczeństwa, która z tego dokumentu o państwowym dokumencie będzie bardzo negatywna tak, ponieważ nam stworzy się szereg problemów problemów społecznych zamiast im przeciwdziałać ale w jakich n p . taki, że jeżeli tylko przy nim ludzi do pracy nie zadbano o ich integrację to część tych osób, zostając tutaj będzie się marginalizować będzie poza nawiasem społecznym nie będzie miało takich szans na skład na edukację na znalezienie pracy jak polscy obywatele i właśnie w takich grupach zwiększa ryzyko tego, że spośród nich mogą rekrutować organizacje przestępcze czy czy jakieś radykalne tak to jest przykład jedno jedno jedno związek tak, ale ziemi mielibyśmy się zastanowić nad tym jak ten dokument ma się do tego co Polska robi dzisiaj, bo rozmowy w tej sprawie projekt, który nie został zaakceptowany to jest do dyskusji natomiast jak w tym momencie zachowują się polskie władze, jakby jak my strukturalnie podchodzimy do tego problemu, bo już zieje migranci już na Polski rynek trafiają tak to jest bardzo ważne, że pan mówi, ponieważ to, że nie mamy gotowego dokumentu to nie znaczy, że nie mamy polityki to polityka jest ona jest spisana one mniej więcej tak jak w tym dokumencie tak czyni Polski rząd szuka różnych sposobów na to, żeby ściągać do Polski coraz więcej osób, które będą tutaj pracowały coraz bardziej uproszczone sposób nie tylko ze Wschodu też coraz częściej z Azji i jakbym to jest potrzebne natomiast jest to robione nieprzemyślany taki huk po prostu sposób tak to co też dzieje to jest dyskryminacja muzułmanów tak dużo trudniej jest do Polski dostać się osobom z krajów, w których dominuje dominuje islam i też dotyczy to uchodźców, którzy starają się przekroczyć polską granicę oni też są odsyłani dużo częściej, jeżeli właśnie są są muzułmanami, więc ta systemowa dyskryminacja szczególnie, która dotyka społeczności muzułmańskiej już następuje taki mają już widzimy mówią nam oni osoby, które do nas przychodzą po pomoc tak uchodźcy imigranci w Polsce jest to, że jeszcze ten dokument jest podpisane to nie znaczy, że to co w nim wymyślono niestosowane, bo co się dzieje, czyli właściwie już teraz możemy powiedzieć, że nie istnieje taka takie narzędzie, które otworzyłoby, jaką jakieś zręby polityki integrowania cudzoziemców tak tak tak, bo polityka migracyjna, czyli kogo chcemy, dlaczego do Polski zachęca, żeby przyjeżdżał też 1 rzecz drugą rzeczą jest polityka integracyjna czyli czego my oczekujemy od tych ludzi, jeżeli tutaj przyjadą, czego oczekujemy od nich, jeżeli będą chcieli zostać i co my też my zapewniamy w związku z tym tak, bo w tym dokumencie pojawiają się np. różne takie życzenia pomysły będą tworzone kursy polskiej kultury później kończące się państwowym egzaminem znowu to jest bardzo takie ma prymitywne myślenie dlatego żoną wiadomo będzie kurs będzie egzamin na egzamin po prostu można zdać, jeżeli odpowiednio wiele nas do niego podejdzie albo odpowiednie dla niego nauczy, ale to nie sprawia żaden sposób, że taka osoba będzie bardziej zintegrowana tak a co by się musiało zawrzeć z tarasu była bardziej zintegrowana, żeby nie stawia właśnie ten uproszczony model, że musi coś wykorzystać jakiś test trzeba by przede wszystkim przyznać otwarcie, że napływ osób z innych krajów jest nam po prostu potrzebne w Polsce to ze względów demograficznych czy gospodarczych i się w związku z tym musimy się stać bardzo otwarte społeczeństwo tak to jest myślę, że bardzo trudne dla obecnego rządu, ponieważ dużo jak retoryki obecnego rządu czy w trakcie poprzedniej kampanii wyborczej czy cały czas jest właśnie nastawione na wzbudzanie ksenofobii straszenia ludzi tym jakimiś przybyszami tak, dlatego że ludzie, którzy się przestraszy łatwiej po prostu manipulować niestety ten dokument jest też manipulacyjne, więc to co musiałoby się stać to właśnie musielibyśmy przyznać tak potrzebujemy osób z zagranicy w związku z tym musimy się też bardzo otwartym społeczeństwem musimy przeciwdziałać dyskryminacji, bo jeżeli tego nie będziemy robić to nie tylko tym osobom, które przyjadą będzie źle, ale nam wszystkim będzie źle pan tak, ale to zespół to jest na takim poziomie ogólnym, a ten spróbujmy sobie bardziej szczegółowo wyobrazić taki program integracji, jaką musiałby działać na pewno nie podejmą teraz kilka miast w tym zaprezentowania programu integracji tak natomiast to co jest kluczowe w Polsce to przecież nauka języka polskiego tak te lekcje powinny być obowiązku obowiązkowe i robione na dobrym poziomie Polski język jest trudne nie jest łatwo go nauczyć i trzeba też przy tym pod uwagę sytuację tych osób tak, które się tego języka uczą, jeżeli ktoś przyjeżdża tutaj od pierwszego dnia musi pracować 14 godzin dziennie, kiedy ta osoba ma nauczyć języka polskiego, tak więc trzeba brać to tak pod uwagę, żeby każdy mógł tego języka się uczyć, bo później, bo później mamy osoby, które nie są tutaj 7 lat nie znają języka polskiego i mają bardzo trudno na rynku pracy czy jakikolwiek sytuacja tak to jest też edukacja, a całego naszego społeczeństwa przede wszystkim w szkołach tak w tym podstawowym programie nauczania tak do osiemnastego roku życia, które byłoby nastawione na to, żeby budować społeczeństwo otwarte tak, które nie będzie, które nie będzie dyskryminować co jest społeczeństwo otwarte pan często do tego wraca jak rozumieć pojęcie rozumieć pojęcie w ten sposób, że jest społeczeństwo, a w, którym jest zgoda na to, że mieszkają razem tworzą społeczeństwo osoby, które mają różne poglądy różne pochodzenie etniczne wyznają różne religie i że to jest Okaj tak nie mówię tutaj tzw. tolerancji tolerancja jest czy coś takiego, że zgadzam się, żeby mieszka obok mnie nie zrobić krzywdy, ale nie chce, więc to oni wspólnego, tym bardziej myślę o tym, żeby wzbudzać w ludziach ciekawość i chęć tego, żeby tych innych ludzi poznać i tutaj jest duża rola też organizacji pozarządowych w tym, żeby animować to na poziomie lokalnym tak, bo to nie jest tak, że ktoś stworzył sobie i zapis w ustawie, że ludzie mają poznawać nie trzeba stwarzać do tego okazję taki sposób zachęcać do tego ludzi, ale to jest taki projekt czy czy też czy też, gdyż udało pana zdaniem znaczy można powiedzieć, że mamy doświadczenia z innych krajów, w których faktycznie dobrze funkcjonuje myślę, że dobrze funkcjonuje w Kanadzie myślę, że wiele przykładów już lokalnych dobrego tego funkcjonowania czy to w stanach Zjednoczonych czy to Wielkiej Brytanii czy to w Niemczech czy też Skandynawii oczywiście są tam też problemy tak np. problemy Skandynawii czy szkód w Szwecji w dużej części wynikają z tego, że któryś momencie przyjęli bardzo dużo osób na start to wynikało z tego, że część kraju wyłamało się z zapraszania uchodźców, tak więc inny kraj zdecydował się przyjąć więcej ich systemy integracyjne takie właśnie w Niemczech czy w sieci zostały przeciążone przyjęli więcej osób niż byli w stanie zintegrować dlatego też jest bardzo ważne, żebyśmy myśleli ilu ludzi przyjmujemy ilu chcemy zintegrować jesteśmy w stanie zintegrować tylko że, żeby to było możliwe to wymaga potrzebne szersza współpraca tak nie jest także sobie rząd zrobi sobie jakąś politykę i tyle później wszystko spada na samorządy spada na organizacje społeczne, które czują i wierzę, jakby w misji misji integrowania ludzi dobrze, żeby to szewską działu współpracy we współpracę, ale właściwie czasu powiedzieć to budowanie polityki migracyjnej musiałoby się opierać rozmaite inne polityki, która już funkcjonują w Polsce z tymi z tym jest kłopot przede wszystkim znaczy my, owszem mamy służby zdrowia, ale ogarniętą kryzysem, a tam też, aby uwzględnić fakt, że pojawią się ludzie z innych kultur z rozmaitymi potrzebami mamy szkolnictwo, które z tych niewydolna jest przedmiotem jak wielkiego sporu wreszcie społecznego i militarnego kryzysu ATA jest jednak jedno narzędzie rozumie integrowania nowych sposobów na mamy, by to to są podstawowe problemy plus mamy bardzo słabych aktorów takich regulujących kwestie rynku pracy czyli chodzi tutaj takie urzędy, które mogą w pewnym sensie kontrolować co się na rynku pracy dzieje prawda, jakie Inspekcja pracy czy właściwie trochę nie wiadomo na bazie, czego mielibyśmy budować ten plan integracyjny tak zgadzam się w ogóle w momencie, w którym mówimy o tym jakie są wyzwania, jakie są trudności w integrowaniu się uchodźców tak, czyli osób, które przyjechały tutaj, bo chcą poprawić swój byt ekonomiczny tylko, dlatego że musiały Polsce musiały do Polski przyjechać, uciekając przed prześladowaniem to kiedy mówimy o tych różnych problemach to właśnie takie jak pan przed chwilą powiedział bardzo łatwo wykazujemy, że Polski system pomocy społecznej edukacji zdrowia po prostu nie działa taki to nie działa w taki systemowy sposób tak wadliwie, że Polacy muszą uczyć jak go oszukać, żeby w ogóle przeżyć tak, tak więc myślę, że to jest ważne, żeby właśnie adresować te problemy tak w dokumencie dużo czytamy o zagrożeniu tego zbędnego zagrożenia w Polsce nie ma ono to jest to jest fikcja i nie ma natomiast tego, że trzeba z nie zmienić cały system tak właśnie pomocy społecznej edukacji zdrowia, żeby to wszystko mogło działać to są prawdziwe problemy, które trzeba trzeba zaadresować czy właściwie ta polityka powinna być kompleksowa obejmująca wszystko po kolei polityka integracji polityka migracyjna też powinna te wszystkie rzeczy ujmować właśnie tego co się dzieje na poziomie tego dokumentu tak ten dokument z takim dokumentem to ważne, żeby trochę usankcjonować to co już tak naprawdę dzieje, żeby po prostu powiedzieć potrzebujemy rąk do pracy tak tak dużym skrócie to co jest ten dokument w tym dokumencie nie ma żadnego myślenia o przyszłości o tym co będzie w konsekwencji tych działań za 510 lat, a o tym wszyscy w Polsce powinni myśleć właśnie tak to powinno być dla nas dla nas ważna no dobrze, ale tamten pan wiedział, że ona w pewnym sensie uznaje to co już dzieje to w takim razie jak funkcjonuje przeciętnym imigrant w Polsce, które podejmuje tutaj pracy, jakie z tego żyć, jakie są jego możliwość to bardzo zależy od te też od tej osoby tak co myślę, że tutaj się też w tym dokumencie też duże uogólnienie tak np. całą społeczność muzułmańską wrzuca się stosownie do 1 worka tak, stawiając znak równości pomiędzy większością, która jest zlokalizowana z grupami, które są radykalne, ale odpadające pana pytania to czasem przyjeżdża tutaj podejmuje podejmuje jakąś pracę ma dużo różnych trudności formalnych tak zatrudnienie cudzoziemców wcale nie jest łatwe tak i to pod kątem pracodawcy pod kątem cudzoziemców, jeżeli tutaj dostanie np. pobyt czasowy może zostać to dłużej to musi bardzo długo czekać na kartę pobytu co też utrudnia jej wiele różnych wiele różnych spra w, jeżeli ta osoba jest dyskryminowana to bardzo jej tego mają uzyskać pomoc, dlatego że w tym momencie głównie może się zgłaszać do organizacji pozarządowych policja bardzo często nie chce przyjmować zgłoszenie różnego rodzaju na napaści na tle rasistowskim czy czy innym, a możliwości działania bądź pozarządowe są obecnie bardzo ograniczona, bo też obecny rząd obciął finansowanie unijne dla tych dla tych organizacji, więc taka osoba, kiedy potrzebuje pomocy ma mało miejsc, do których się może zwrócić i to co jest też został za stwarzające to, że osoby, które do nas przychodzą po pomoc przychodzą nam szkodzą sprawą formalną pomoc wypełnieniu wniosku jakiegoś takie dokumenty np. pomagamy w tym gdzieś w toku rozmowy dowiadujemy się mimochodem, że ta osoba ostatnio została wymyślona ktoś groził albo ktoś się opona ulice i dużo ludzi po prostu przywykł do takich zdarzeń i poznać już tego nie zgłaszają tak nie wierzą, że coś z tym co z tym można zrobić i to właśnie pokazuje jak duża skala takiego rasizmu dyskryminacji i to jest myślę, że w tym bądź większe wyzwanie, ale też pokazuje, że organizacje pozarządowe w Polsce nie są tak naprawdę aktorem poważnym aktorem, jakby zmiany tylko są takim adresatem kłopotów takim elementem, do którego się wypycha to co nie działa wielu innych politykach, że organizacje pozarządowe poza otwierały często też organizacje pozarządowe są tańsze wykonał podwykonawca takie, że coś ma być zrobiona to, żeby organizacje pozarządowe zrobiły to taniej właściciele kłopotów rozmaitych tak tak nową ideologię i pozarządowych jest taka, że widzimy jakieś problemy społeczne chcemy na nią odpowiedzieć tak nie o to, żeby załatwiać polityki państwa czy wręczać te działające polityki państw tak i dużo rzeczy mogą być organizacje pozarządowe tylko mogą robić skutecznie wtedy, kiedy są traktowane po partnersku, a tutaj organizacje pozarządowe zostały zupełnie wycięte z tej dyskusji w ramach systemu nie obok niego tak i na konferencji zapowiedział jakieś konsultacje społeczne ja i myślę, że też finansowe ze środowiska czekamy na te konsultacje, ale ten dokument będzie bardzo ciężko konsultować, bo w zasadzie do wyrzucenia do kosza niestety, a jeżeli mam się da tak jak zwykle kilka tygodni na przedstawienie uwag no, toteż ciężko jest także takim trybie co zrobić to nie są prawdziwe konsultacje to jest otaczanie tych konsultacji dziękuję bardzo Piotr Bystrianin fundacji ocalenie był państwem moim gościem 1339 za chwilę informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA