REKLAMA

"W związku z nadmierną liberalizacją Kodeksu Karnego, jego zmiany były niezbędne i konieczne"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2019-06-26 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
15:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Karolina Lewicka państwa i mój gość prof. Waldemar Paruch szef centrum analiz strategicznych ram tam profesorze zaczniemy od dzisiejszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego drukarza, który nie wydrukował kilka lat temu materiałów dla fundacji LGBT Trybunał Konstytucyjny oceniał przepis, na podstawie której a, którego wymierzoną karę właściwy uznano winę, bo wymierzenia kary odstąpiono karanie za umyślną bez uzasadnionej przyczyny odmowy Rozwiń » świadczenia usług Trybunał uznał za przepis niezgodny z konstytucją no i pojawia się taka dość poważna wątpliwość czy to nie będzie otwarcie furtki do dyskryminowania ludzi ze względu na poglądy światopogląd przekonania orientacja nie religia obawiałbym się takiej dyskryminacji widzę żadnych podsta w ani prawnych w rozumowaniu prawniczym ani tym bardziej posta w politycznych jak dobrze skoro art. 30 konstytucji, który mówi, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym społecznym gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny teraz okazuje się, że nie ma żadnej sankcji karnej za takie dyskryminacyjne zachowanie to może za chwilę ktoś mówi się na swym sklepie plakietkę nie obsługuje wyborców prawa i sprawiedliwość albo n p . nie obsługuje osób, które mają na imię Karolina albo Waldemar będzie tak zawsze można każdą decyzję w tym przypadku prawną przerysował jestem przeciwnikiem takiego podejścia do do tematu trzymają się litery tego co Trybunał Konstytucyjny orzekł orzekł w 1 określonej konkretnej sprawie błędem było było ogólnie tego na jakiej sytuacji zbliżone podobne lub prawdopodobnie podobne niezdecydowanie szanuje pan sędziów Trybunału Konstytucyjnego zdecydowanie szanuje każdego człowieka nie tylko sędziów nie tylko Trybunał Konstytucyjny właśnie 2 głos oddam głos w tej sprawie m. in. sędzia Leon Kieres mówi o tym, że ten wyrok osłabi tak niedoskonały system ochrony osób dyskryminowanych pani redaktor powtórzę jestem przeciwnikiem uogólniania tego to jest wyrok w 1 sprawie tu się to z tym zdaniem ale by nie żona profesora będzie dążył do eliminowania tego przepisu skoro jest niekonstytucyjny nie tak nie konstytucja wyeliminować możliwość zdrowy jak dojedziemy no nie przesadzajmy jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego ustawodawca ma obowiązek do niej dostosować nie ma żadnych wątpliwości, jakie czynności powinien dokonać Sejm, a może wątpliwa jest moc wyroku ze względu na to, że orzekał także Mariusz Muszyński, który jest sędzią wybrane nas miejsce już zajęte czy tzw. sędzią dublerem chciałbym się pan lubi tego, że jest to prezentowania 1 z 1 z wariantów oceny sytuacji w Trybunale konsul pani wie doskonale ten walnie sformułowany przez opozycję w Polsce moje zdanie całkowicie inne łączyć co zostaje nam wszystkim tylko ewentualnie droga cywilna ochrona dóbr osobistych tak w takim wypadku, jeżeli ten przepis zniknie nie jestem prawnikiem trzeba było porozmawia z prawnikami na ten temat nie ma szczegółowej wiedzy prawniczej w tej kwestii czy podoba się panu profesorowi nagonka polityczna medialna na Rzecznika Praw Obywatelskich mieli często nagonka polityczna medialne są na pewno bardzo istotne są one, a umawiał się nad osobą tą nagonką medialną i polityczną jest to pewien spór polityczny nie pierwszy nieostatni toku wykonywania funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich przez pana Adama Bodnara część polityków prawicowych wyraźnie zarzuca panu Bogdanowi stronniczość stronniczość lewicową podają różnego rodzaju rację moim zdaniem pan Rzecznik Praw Obywatelskich przekracza pewne granice obrony tego co jest powszechnie uważane za prawa człowieka no to rozdzielimy to na nagonkę medialną polityczną da się trzymać tej terminologii, a media publiczne, donosząc tej sprawie chodziło oczywiście zabójstwo, a dziesięcioletniej dziewczynki o to, że Rzecznik Praw Obywatelskich tak Cristiny odniósł się do potraktowania przez policję potencjalnego sprawcy, bo na razie jest to człowiek podejrzany i media publiczne, informując w tej sprawie doniosły, że sen Rzecznika Praw Obywatelskich wymuszał pieniądze od kolegów, a dokładnie tym poinformowano pracownik TVP na chodniku pytał rzecznik sytuację prawną syna powiązano 1 sprawę z drugą o tej sprawie przygotowano w wiadomościach flagowym program informacyjny TVP materiał w czwartek w piątek sobotę w niedzielę podgrzane emocje społeczne pytano mieszkańców borowiny czy tej miejscowości, która mieszkała dziewczynka pytana oburzonych policjantów pani redaktor po pierwsze, policjanci mieli prawo być oburzeni na to co orzekł Rzecznik Praw Obywatelskich są też w kontekście sposobu zatrzymania groźnego sprawcy przestępstwa wprawdzie podejrzanego pani rację, ale domniemanego sprawcy tego przestępstwa opowiadanie o tym, że nie stawiał oporu stawiało pomiędzy i dlatego został skutecznie zatrzymany przez policję w sposób efektywny proszę wyobrazić sytuację alternatywnie odmienną, kiedy policjanci przyszli, by zaczęli negocjować z tym, że pan jego zatrzymania mógłby się skończyć znacznie większą tragedią co wtedy by myśmy mówili o zachowaniach policji to jest 1 kwestia druga kwestia panuje opinia publiczna Szach Mor linach wyciekły mogą podejrzane nad należnym powiedział, że policjanci ze zdjęcia w mieście prowadzi postępowanie to moment panie redaktorze przeprowadzić postępowanie znaleźć to zrobił to około szukających nowego wraz z policją nie dba także każdy członek z ulicy może sobie wejść do pani redaktor trzeba przeprowadzić w Londynie stamtąd trzeba przeprowadzić śledztwo ustali to co zrobił to osoby ukarać mam żadnych wątpliwości w tej materii nie trzeba tego uogólniać na policję policjant z konkretny sprawca wyniesienia tych zdjęć tego sprawcy ustalić po 1000 to wcale nie jest trudne trudne do ustalenia natomiast nie polemizował ze z zachowaniami mieszkańców radni, którzy są po prostu oburzeni całą sytuacją po co ta społeczność lokalna przeżywała ten dramat to społeczność lokalna szukała tych zwłok pamiętam wywiad z tymi ludźmi małżeństwa to dla nas to znalazło zwłoki dziewczyny rozpuszczanie tych już tak bardzo silnych emocji społecznych tak to być może jeszcze wrócimy sprawiedliwość milczy to taniej szybciej los pani redaktor każdy się pojawia wżyciu publicznym niestety w Polsce to nad tym ubolewam jest jego życie prywatne narażone na po prostu inwigilację proszę przypomnieć co co wyciekło Matej rodziny pana premiera Mateusza Morawieckiego, jakie informacje zostały wprowadzone do obiegu przez dziennikarzy ma dla dzieci o adopcji dzieci czy można działalność wrażenie, że było to celowe działanie mające na celu ocieplenie wizerunku pana premiera Morawieckiego następnego dnia nie było żadnego wystąpienia ochrony dóbr osobistych ze strony kancelarii premiera tylko będzie Jan pani redaktor ciągnięcie tego w postępowaniu cywilnym nie wiem czy miałoby sens bo by dowartościowanie tego dziennikarza i tego człowieka, który napisał ksiądz znają zarówno ludzi, że jeżeli straży przekraczali granice się z nimi rozmawiali potem udziela się, że ja jestem przeciwnikiem robienia dodatkowej reklamy firm, które są krytykowane nadmiernie krytykowane książką, które są nadmiernie krytykowane, bo pojawia się ludzka ciekawość co w tej książce jest o tym co w tym filmie nakazano uważa pan panie profesorze, że wciągani do takich spraw rodziny to jest właśnie zadanie mediów publicznych to to nie jest zadanie żadnego dziennikarza i wiązanie 1 z drugim co ma piernik do Wiatra pani redaktor nie jest to dobry sposób to proszę pamiętać, że wiele lat temu przekroczono już granice nawet tutaj niezależne media publiczne czy ktoś się co się nie zdarzyło w kontekście tej konkretnej sprawy tylko włożenie pana Adama Bodnara Polsce przypomnieć zachowywały media publiczne w latach 20102015 SEK szybszy, ale gospodarka media publiczne w Chinach właśnie jak będzie w takiej relacjonowały no przepraszam z dnia palisz oraz relacjonowały miesięcznice smoleńskie jak relacjonowały to co się działo na krakowskim Przedmieściu pamięta też oglądają te same media obiecuje pani redaktor na relację pani byłem zbulwersowany jednostronnością przekazu wtedy pracownik mediów publicznych prowadzi się dowiedzieliśmy podyktowaną jak się okazało motywami osobistymi wojnę z rzecznikiem nie mówi pan, że to jest właściwa postawa przecież media publiczne nie powinny tego robić, jeżeli konkretna osoba kierowała się takimi przesłankami to niemal 5 to wskazać, że to opisać to ogłosić na to żadnych wątpliwości telewizja publiczna nie jest miejscem do rozgrywek prywatne czy wezwania do dymisji Adama Bodnara są rodzajem presji wywieranej na Rzecznika Praw Obywatelskich taki też takie grożenie palcem pani redaktor czytam też tak psuje się wzywa do dymisji Rzecznika Praw Dziecka to wzywanie do dymisji osiągnięć dymisja w 22 różne stany politycznej stany stany prawne jest nie da ostry spór polityczny to wokół wykonywania tego urzędu jest, ale niestety pan Adam Bodnar wykonuje ten urząd sposób może powiem tak nad wyraz stronniczych zawsze, kiedy państwo rządzący mają ochotę kogoś obrazić to mówią o polityce czy polityka to jest jakaś taka brudna sprawa oczywiście polityczne to jest bez należytych uderzenie z daleka droga wątpliwości, ale nie pamiętam, żeby Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich bronił katolików, których zaatakowano użył takiego mocnego słowa w kontekście profanacji wizerunku matki Boskiej częstochowskiej nie pamiętam takiej sytuacji nie znam wszystkich spra w w sprawie, których Adam Bodnar zabierał regulatorzy czy pamiętamy o wystąpieniu, bo razem, że w tej sprawie pisałem w interpelacji albo w pismach organów ale, żeby zareagował publicznie skoro zareagował publicznie w tej kwestii może zwrócić uwagę, że tę sprawę publiczną pan Rzecznik Praw Obywatelskich taka może państwo po prostu nie rozumieją na czym polega misja Rzecznika Praw Obywatelskich mamy człowieka podejrzanego morderstwa nadal pozostaje człowiekiem z obywatelem tego państwa polskie państwo mogą sprawiedliwi dotkliwie ukarać za czyn jeśli ten czyn udowodnienie upokarza ni z pomocy społecznej tylko tego dotyczy to świadczenia na redaktor tu zaatakowano i skrytykowano bardzo mocno zachowania policji w i to jest uważam, że ktoś nie powinna znać fachowych w wykonaniu Rzecznika Praw Obywatelskich kodeks karny 3 czytania w 2 dni prezydencki minister Andrzej Dera przyznaje że, uchwalając nowelę kodeksu karnego złamano regulamin Sejmu działa zbyt pospiesznie, że złamano regulamin Sejmu także pojawia się zarzut o niekonstytucyjność mam art. 112 konstytucji, że przebieg pracy określa jego regulamin są liczne apele m. in. wybitnych naukowców do pana prezydenta, by zawetował kodeks karny pan prezydent standardowe 3 ścieżki działania może ustawy podmiot może skierować do małoletniego czas to Trybunał Konstytucyjny określa czy dana ustawa jest konstytucyjna czy konstytucyjna nie jest zawsze można skorzystać z tej ścieżki przepisy tak, że najbardziej wygodne w obecnej sytuacji, kiedy okazuje się, że w tym kodeksie jest pełno luk błędów rozmaitych innych dziwnych sytuacji pani redaktor działania w zakresie zmian kodeksowych były konieczne niezbędne nie tylko w kontekście pedofilii w kontekście zerwania z filozofią liberalizacji kodeksu karnego taka filozofia przez wiele lat trzeciej Rzeczypospolitej obowiązywała ministra spraw zagranicznych sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ma całkowicie inną filozofię pojmowania prawa w tej materii kodeks karny trzeba zmienić sposób logiczne przemyślane i troszeczkę wolniejsze niż 2 dni zresztą tego dotyczą zarzuty wobec marszałka Kuchcińskiego, że potraktował jak zwykła ustawa ani jak kot pani redaktor nie pamiętam, że dla pisane na kolanie pamiętam, że w latach 20072015, kiedy różne procederu w tym pedofilia się rozwijała ówczesna koalicja rządowa zamierzała się tematem zajęć zmienić alejkach stosuje teraz kwoty populistyczny naprawdę niemające mając na mający uraz oka nie mają osadzenia w faktach pamięta pani, iż postępują realizują tylko, że kodeks karny karne jest nieudolnie przygotowane przypomnę, bo rozumiem, że może pan nie interesować opinia autorytetów prawniczych, ale wasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych alarmuje, że wprowadzona kara bezwzględnego dożywocia może zostać uznana za sprzeczną z art. 3 Europejskiej konwencji praw człowieka, a tym samym podważona przed Trybunałem w Strasburgu jak się przygotowuje takiego gniota to teraz chyba tylko trzeba liczyć na to, że pan prezydent albo zawetuje albo skieruje do Trybunału Konstytucyjnego tam na szczęście zajmie się tym odkrycie towarzyskie prezesa Kaczyńskiego pani redaktor tam było słowo może może Trybunału uznać nie musi uznawać pani redaktor prawo w Polsce podejście do prawa w Polsce ma 1 ważną cechę inną od podejścia do poprawy stanu Zjednoczonych u nas ustawy nie obowiązują przez to lata 150 lat każde prawo, jeżeli się okaże ono wadliwe, a Trybunał Konstytucyjny to, że orzeknie, choć będzie miał uważają za ogrzanie radni bronią tak to trzeba nowa trzeba uchwalać skutecznie Trybunał kosmosu jest od tego, że posiekać zgodność konstytucją to po to istnieje taka instytucja to jeszcze sól chciałabym zapytać w poniedziałek Trybunał sprawność Unii Europejskiej orzekł, że wszystko emerytalna w Polskim Sądzie Najwyższym była sprzeczna z prawem Unii państwo już wcześniej, kiedy skarga komisji wpłynęła do posła z tego wycofali, ale teraz państwo mówią o tym, że mogliście zrobić tak jak zrobiliście zmienić prawo tylko, dlatego że nie chcieliście konfliktu z Unią Europejską i w ogóle na to czekało polskie społeczeństwo na pewno celem rządu zjednoczonej prawicy eliminowania konfliktów z komisją Europejską nie mam żadnych wątpliwości jest im z tego powodu przepisy emerytalne, bo takie przepisy mówią została zmieniona zaskakujące to dlaczego komisja Europejska nie wycofała tego wniosku Trybunał Europejski oznacza tylko, dlatego że jak wycofa swoją skargę o tym, doskonale wiemy to państwo również siódmą nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym znowu będą chcieli wysłać sędziów mamy rani redaktor czy Francji ma wyglądać polityka, który się boi czy król żadna plon cukru i karną mało prawdopodobne Polski rząd zmienia prawo w ciągu 24 godzinach czasem nawet w ciągu 2 godzin to, że komisja Europejska stwierdziła, że poczeka spokojnie na orzeczenie ważna redaktor, żeby mieć jasno instytucje wspólnotowe ta komisja Europejska i w tych latach tenże Trybunał Europejski zasadniczo usług po osobie uprawnienia, których nie posiadają w oparciu o traktat z Lizbony to jest problem pojawia się wyrok Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdza, że komisja Europejska miała prawo o skargę zastosować, ponieważ sędziowie polskiego państwa są jednocześnie sędziami unijnymi i Trybunału jako sąd unijny może z tą sprawą tak, ale z kolei inne przepisy traktatu, bo nie stanowi sposób jednoznacznie, że organizacja wymiaru sprawiedliwości kompetencji suwerennego państwa ile wiem Polska nie straciła suwerennością nie zawiesiła no i Jarosław Kaczyński MAH co do tego poważne wątpliwości, jeżeli dobrze pamiętam jego rozmaite wypowiedzi na temat suwerenności Unii Europejskiej na wojsko nie jest suwerenny podmiot z organizacją międzynarodową Maria mówią o członkostwie Polski Unii Europejskiej pan doskonale w jakiej jakie zdanie ma na ten temat Jarosław Kaczyński i w Kętach wieczorem żona no też zdarza Jarosław Kaczyński ma taką opinię, że Polska utraciła część suwerenności, wstępując do Unii euro na pewno przyjęła na na suwerenność nałożyła na swoją wolność ograniczeń to jest Piotrowi czy nie usłyszał tego, że państwo nie chcą konfliktów z Unią już zapowiada, że PiS się nie cofnie, jeżeli zapadnie niekorzystny wyrok czułe w sprawie kar oraz na razie jutro będziemy mieli opinię rzecznika generalnego pani to poczekajmy na opinię rzecznika generalnego poczekajmy decyzję Trybunału na pewno władze Polski stosownie suwerenność państwa polskiego zareagują NATO NATO orzeczenie prof. Waldemar Paruch centrum analiz strategicznych czy państwo do widzenia instytucji dziękuję pani profesor Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA