REKLAMA

'"Wyrok" TK to zachęta do publicznego wyrażania swoich uprzedzeń'

Analizy
Data emisji:
2019-06-26 17:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
29:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie dzień dobry państwu dzisiaj w analizach przyjrzymy się m. in. decyzji w orzeczeniu Ross w rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie drukarza z Łodzi oczywiście nie w sprawie samego drukarza tylko przepisu, na podstawie którego drukarz z Łodzi słynna postać, która odmówiła wydrukowania banerów reklamowych 1 organizacji LGBT została później ukarana skazał właśnie na nie ukarana tyle tylko, że sąd uznał winę Rozwiń » drukarza uznał, że ten złamał przepisy, odmawiając bez podstawnie usługi ze względu na orientację seksualną ze względu na po ideologię jaką, jaką prezentowała ta organizacja dzisiaj Trybunał Konstytucyjny zajmował się wnioskiem Zbigniewa Ziobry prokuratora generalnego o uznanie tego przepisu, z którego został skazany drukarz za niekonstytucyjny co to oznacza czy możemy mówić o wyroku to teraz z panem mecenasem Pawłem knutem w kampanii przeciw Homofobii mówimy dzień dobry dzień dobry Tomasz zaczniemy od tego czy możliwe możemy mówić o wyroku skoro w składzie zasiadał sędzia dubler był sprawozdawcą nawet myślę, że mamy bardzo poważne wątpliwości co do tego czy to co dzisiaj się wydarzyło jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego rzeczywiście w składzie orzekającym zasiadał pan Mariusz Muszyński, który został wybrany na stanowisko, które zostały wcześniej obsadzone c w Trybunale Konstytucyjnym, o czym też wypowiedział się sam Trybunał Konstytucyjny szereg ważnych instytucji międzynarodowych w tej komisji weneckiej, ale też krajowych w tym m. in. również polskie sądy miały okazy w tej sprawie wypowiedzieć rzeczywiście podważają ten wybór jednocześnie też charakter prawny takich wyroków, w których uczestniczy pan Muszyński proszę wykładnia jest taka, że najprawdopodobniej mamy do czynienia albo wyrokiem, który wyrokiem nieistniejącym albo przynosimy do czynienia z wyrokiem, do którego istnieje przesłanka do stwierdzenia jego nieważności w 2013 roku w sprawie, która też toczyła się na skutek takiego wniosku o wznowienie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w tym zasadnie stwierdził faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, w której pan Mariusz Muszyński nie jest sędzią natomiast pociesznie sąd Administracyjny powiedział nie mamy niestety też jednocześnie w systemie prawa żadnego przepisu, który pozwalałby nam zweryfikować zgodność z prawem wyroku Trybunału Konstytucyjnego jednocześnie to jest taka smutna konstatacja, ale jest to orzeczenie konkretnego sądu wyobrażam sobie, że inne sądy w innym składzie, który być może w czasie będzie musiał zastanowić nad tym czy wznowić postępowanie w sprawie drukarza orzeknie trochę inaczej, a Nova ratusz co pan do skutku za chwileczkę przyjrzymy się jeszcze raz co to za przepis ten zaskarżone przez Zbigniewa Ziobry to kodeks wykroczeń art. 38, o czym on mówi art. 38 ma takie 2 sfery, które nas interesują w pierwszej mówi, kto zajmuje się zawodowo świadczeniem usług żąda i pobiera za zaświadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej zakazuje pobierania opłaty wyższe od obowiązującej albo test drugi element umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego zobowiązany podlega karze grzywny w tej sprawie tresuje nas fragment tego przepisu fragment przepisu został objęty wnioskiem druga tura mogę ten fragment odpowie on dlatego też istotne, bo to właśnie ten fragment przepisu tego fragmentu ustawy interpretowana norma prawna, która posłużyła do uznania za winnego obwinionego sprawę drukarza znać Pieniężno zaskarżył ten artykuł uznał, że jest niezgodne z 3 przepisami konstytucji Trybunał zajął się tylko 1 częścią tą dotyczącą art. 2 konstytucji Rzeczypospolitej polskiej i pozostałymi kwestiami nie czy w związku z tym powinniśmy uznać, że te pozostałe zarzuty Zbigniewa Ziobry dotyczące ochrony sumienia i ochrony wolności działa działalności gospodarczej nie zostały przez Trybunał w ogóle rozpoznania czy też po prostu Trybunał nie nie zgodził się Zbigniewem Ziobrą jego zarzutami Trybunał dlatego ograniczył się do rozpoznania zarzutu pierwszego i uwzględnia zarzutu pierwszego i jednocześnie umorzył postawi zarzuty bada się do wniosku, że takie, że zarzut jest najdalej idącej tak naprawdę konsumuje 2 pozostałe zarzuty, więc nie ma potrzeby, żeby Trybunał Konstytucyjny zgodnie z zasadami Ekonomiki procesowej rozpoznawał również nie zostały zarzuty i w tym zakresie umorzył, bo pytał o to by zbić zwrócił się dzisiaj, że Trybunał Konstytucyjny zgodził się z nią w pełni, a to nieprawda no bo rzeczywiście w ogóle nie rozważył 2 zarzutów dobrze to zatem już powiedzieliśmy, że Trybunał Konstytucyjny uznał, że ów przepis, którego skazano drukarza jest niekonstytucyjne jak to argument to myślę, że muszą prosić argumentacja, bo rzeczywiście dosyć rozbudowana i na dosyć skomplikowana, ale mam nadzieję, że nie będą niedopuszczalne uproszczenia, ale w takim telegraficznym skrócie Trybunał uznał, że to narty fragment art. 138, który zresztą przytoczyliśmy dzisiaj w tej części w jakiej penalizuje odmowę świadczenia usługi bez uzasadnionej przyczyny narusza właśnie art. 2 konstytucji RP ten art. 2 rzeczywiście bardzo ważnym artykułem, bo on przewiduje zasadę demokratycznego państwa prawa w tej zasady Trybunał Konstytucyjny w interpretował je różne inne bardzo ważne osoby w tym m. in. też zasadę tzw. proporcjonalności taka zasada, która znowu takim graficznym skrócie oznacza, że państwo swoje takiej aktywności ustawodawczej musi podejmować aktywności w sposób proporcjonalny sposób adekwatne one nie mogą ingerować za bardzo one nie mogą mieć zbyt drastycznego charakteru z nową bardzo upraszcza mamy nadzieję ten język powoli nam zrozumieć Trybunał kasacyjny uznał, że nakładanie kary na kogoś za to, że odmawia świadczenia bez uzasadnionej przyczyny, a taką stratę przewiduje art. 138 kodeksu wykroczeń jest właśnie takim nieproporcjonalnym ingerowaniem zbyt dużym ingerowanie w prawa wolności, które z ochrony przez konstytucję dlatego też do wniosku, że ten fragment przepisu powinien tracić moc obowiązującą w i teraz jeśli chodzi o tą nadmierną ingerencję państwa, bo tak między nimi zostało sformułowane to na czym oparł Trybunał taką takie rozumowanie, bo rozum, że były jakieś konkretne argumenty za tym, że to jest na nas nadmierne, że odmowa świadczenia usługi to nie powinna być karana tak w skrócie wskazują Trybunał doszli do wniosku, że tak naprawdę mamy z tym prawa już obowiązujące inne narzędzia prawne, które możemy wykorzystywać do tego, żeby ubiegać się o ochronę przed dyskryminacją w dostępie do tych usług i Trybunał wskazał na 2 takie narzędzia prawne narzędzia prawne jest po prostu powództwo o ochronę dób cywilna osobistej tak cywilny druk, lecz również cywilne powództwo tzw . ustawy równościowej, która właśnie jest z tym miejscem są prawa, które w sposób bardzo kompleksowe ma regulować ochronę przed dyskryminacją w dostępie do dóbr usług Trybunał uznaje skoro mamy w innych miejscach obszar w innych miejscach systemu prawa przepisy, które chronią nie potrzebujemy tego przepisu to nie nadmienia też opresyjny, bo mimo wszystko jest przepis karny wniosków eliminujemy go w swej trzeba się z tym zgadza niestety nie zgadzam się z tym, dlaczego bez względu, że uważa, że proste środki cywilnoprawne są nieskuteczne ustawa tzw . ustawa równościowa, owszem, chroni w obszarze dostępu do dobił przed dyskryminacją w tym obszarze, ale niestety tylko ze względu na bardzo konkretne przesłanki, które są wskazane w tej ustawie Jane nie obejmują one Touch seksualnej nie obejmują niepełnosprawności nie obejmują wieku w związku z tym osoby, które do tej pory mogą korzystać art. 138 a teraz nie mogą skorzystać z artykułu, bo jeżeli założymy mam do czynienia z wyrokiem to już ten przepis obowiązuje w takim kształcie nie będą mogły wbre w temu co dzisiaj powie Trybunał Konstytucyjny skorzystać z ochrony ustawy równościowej, jeżeli te będą miały właśnie teoretycznie ochrona oczywiście, że tak oczywiście, że teoretycznie tak natomiast praktyce i również Trybunał Konstytucyjny w swoich wcześniejszych wyrokach podkreślał, że jest tajemnicą poliszynela, że ochrona cywilnoprawna jest bardzo nieefektywna w porównaniu z represją karną, która w niektórych stacjach jest dopuszczalna to orzeczenie wydane na kanwie zniesławienia dopuszczalności analizowania zestawień innych osób, ale przychodząc do 2 są właśnie, bo chodzi o ochronę dóbr osobistych rozwiąże polegałoby to na tym, że tutaj powołam się np. podane przez Rzecznika Praw Obywatelskich kobieta, która na wózku stara się dostać do sklepu jest odmawiana obsługa w tym momencie musiałaby zamiast złożyć zawiadomienie o uwolnieniu wykroczenia musiały po prostu podać do sądu zapłacić za proces zapłacić za adwokata i walczyć o ochronę dóbr zgromadzić dowody popierać przed sądem spotykać się ze sprawcą i prowadzić postępowanie, które w warunkach Polski bardzo często trwa tak naprawdę latami i cały ciężar spoczywa na niej dlatego też nie zgadzam się wyrokiem mam wrażenie, że on całkowicie przenosi odpowiedzialność za dyskryminację, które doświadczają różne osoby w Polsce ze sprawcą dyskryminacji osoby, która spotyka się z tego rodzaju dyskryminacja wydaje mi się, że w tej sytuacji państwo niestety ma obowiązek, aby angażować się bardziej, ale nasze państwo dlaczego, bo to jest moje zdanie ważne, dlaczego n p . w sytuacji dyskryminacji uważa pan mecenas czy też nawet Rzecznik Praw Obywatelskich, że tutaj ta ochrona państwa powinna być silniejsza powinna być bardziej intensywna już n p . w sytuacji, gdy mnie ktoś brzydko nazwie na ulicy albo brzydko potraktuje to jak rzeczywiście mogę się do ochrony dóbr lub dziecko osiągnie napisze to ja mogę ochronę dóbr występować w procesie cywilnym czym różni moja sytuacja od osoby dyskryminowane różni się tym, że osoby dyskryminowane najczęściej znajdują się w gorszej pozycji niż osoby, które dyskryminują istnieje bardzo duża dysproporcja jak był w tym układzie sił pomiędzy osobą pokrzywdzoną, a pomiędzy sprawcą wyobraźmy sobie bardzo często usługodawcą jest duża firma, która ma sztab prawników, która może pozwolić na to, żeby odmawiać im w razie czego też na prawników nie zajmował się pozwami, a po drugiej stronie po stronie usługobiorcy najczęściej mamy osobę fizyczną, która jeszcze bardzo często posiada różnego rodzaju cechy, które powodują, że jest społecznie ekonomicznie kulturowo polskiego społeczeństwa wykluczona i do tego jeszcze na koniec dorzuca się obowiązek prowadzenia postępowania nie widzę taki sposób jak profesjonalne pełnomocnik wysuwana ta dysproporcja sił powoduje, że państwo powinno wkraczać powinna ją równoważyć poprzez te zasoby którymi państwo dysponuje jest to też nie rozumiem tego zarzutu, który stawia Trybunał, że ten środek jest nadmierne, a jednocześnie wskazane zostało, że zasadniczym mało wykorzystywany, że kary, które zapadały były niewielkie, ale w rzadko zapadały z tego z tego konkretnego paragrafu i to to w końcu to jest nadmierne czy nieskuteczne wydaje się, że różnica między Massą co z dnia dubler Muszyński mówił misjami uzasadnienie zawiera argumenty, które się zestawia ze sobą tony mogą wywoływać takie wrażenie, że mamy do czynienia z wewnętrzną sprzecznością pewnie będzie musiał poczekać na pisemne uzasadnienie, żeby rozłożyć te argumenty naczyń po pierwsze, zgadzam się rzeczywiście albo mówimy, że nie są nadmiernie represyjne i konsekwentnie się tego trzymamy albo mówimy, że mamy przepisy, które w praktyce bardzo często kończą się tym, że ta represja karna w ogóle nie zamierzano, bo sądy odstępują od wymierzenia kary z uwagi na wystąpienie jakichś nadzwyczajnych okoliczności mojej ocenie centra nie jest do końca lekarze mają też presja nie jest nadmiernie nadmiernie poważna, gdyż tak naprawdę mamy rocznie tylko włącznie z grzywną plus grzywny do tej pory to grzywny wymierzane w okolicach 500 zł od 20 do 500 zł to teraz na chwilę zostawmy Mariusza Muszyńskiego, który mówi, że te, że taka kary są za nadmierne i przejdźmy do Mariusza Muszyńskiego, który mówi, że te kary nie działają czy rzeczywiście tak jest skoro rzecz się tych wyroków było niewiele większość była odstąpiono od kary albo nałożono niewielką grzywna to może ten przepis brak tego przepisu ten czas takim ubytkiem będzie bardzo dużą bykiem, bo poza tym, że wymierzona sankcja wobec konkretnej wnioski, które musi to kara grzywny zapłacić to takie wyroki wydane w sprawach o wykroczenia mają ogromne znaczenie względem takiej prewencji ogólnej, ale wysyłają bardzo wyraźny sygnał ze strony państwa strony społeczeństwa, że pewne zachowania są niedopuszczalne bardzo często się komentuje w ogóle obowiązywanie różnych przepisów kodeksu wykroczeń mówi się sankcja jednostkowa jest relatywnie nieduża i prawdopodobnie bardzo często też tego usługodawcę w ogóle nie zaboli stacji, kiedy dużą spółką, ale wysłanie za pomocą takiego wyroku sygnału, by stać się tym ogromnym bardzo zresztą ceny też efektem obowiązywania tych przepisów jest nie zgadzam się z tym, że ona ma małe znaczenie ma ogromne znaczenie mimo tego, że walka o sprawie ktoś musi dodać 2 zł chodzić karta musi się zgodzić, że rzeczywiście te sprawy za każdym razem czy ta historia z organizacją LGBT potraktowano tak przez drukarza czy to historia kobiety, która porusza się na wózku i nie została obsłużona była to historia chyba z psem przewodnikiem jeśli dobrze pamiętam aha był jeszcze History trenera, który z kolei nie chciał szkolić osób nieheteroseksualnych sadzeniem wszystkie te sprawy trafiły do mediów w sprawie były głośne były chętnie komentowane wyraźnie dotykamy tutaj jakiś taki sfery, która interesuje opinię publiczną tak nie musimy stosować kary wieloletniego pozbawienia wolności konkretne osoby, żeby osiągnąć efekt w postaci pewnej edukacji ogólnospołecznej pewne zachowania są niedopuszczalne niestety mam taką obawę, że dzisiejszy wyrok wysłał sygnał całkowicie odwrotnie żale dzisiejszego na troszeczkę więcej może to społeczeństwo pozwoli to właśnie temu poświęcimy drugą część naszej rozmowy zastanowimy się, jakie będą skutki tego dzisiejszego rozstrzygnięcia Trybunału nawet jeśli nie potraktujemy go jako wyroku ze względu na sędziego dublera w składzie czy po prostu u fryzjerów sklepach w radiu TOK FM pojawią się tabliczki takich takich nie obsługujemy jak państwo myślą analizy małpa to kropkę SM czy polskie społeczeństwo chętnie będzie korzystało z tej nowej luki czystego nowe z nowej wolności uzyskanej dzięki Trybunałowi o tym, porozmawiamy z Pawłem knutem adwokatem w kampanii przeci w Homofobii po informacjach w drugiej części analiz audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną studiu cały czas mecenas Paweł Knut z kampanii przeci w Homofobii rozmawiamy na temat dzisiejszego rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego w nieprawomocnym składzie, bo sędzią dublerem Muszyńskim Trybunał zajął się przepisem, z którego ukarano drukarza z Łodzi chodzi o przepis którzy, który przewiduje karę grzywny za odmowę nieuzasadnioną odmowę usług ten przepis zaskarżył Zbigniew Ziobro prokurator generalny, a dzisiaj Trybunał uznał, że Zbigniew Ziobro ma rację i że ten przepis jest niekonstytucyjne w związku z tym chciałbym byśmy zastanowili nad skutkami, bo spieszy część pan mecenas był łaska w wskazać, że wbrew temu co mówił dzisiaj sędzia dubler Muszyński istnieje bardzo niewielka ochrona przeci w dyskryminacyjne na poza tym kodeksem wykroczeń dla wielu grup, jakie zatem będą skutki tabliczkami gejów nie obsługujemy albo osób rudych nie obsługujemy osób niepełnosprawnych obsługujemy wciąż liczyć mogą pojawić się zgodzić będą zgodne z prawem myślę, że to ryzyko jest realistyczne te rzeczy, które oglądaliśmy chyba tak naprawdę podręcznika historii z okresu międzywojennego o tym jak pewne grupy przestały mieć możliwość dokonywania zakupów w sklepach z uwagi na posiadanie określonych cech niestety ma obawy, że mogą zwrócić uwagę na to, że ten wyrok może służyć jako taka zachęta przynajmniej sygnał, że od tej pory można wyrażać to bardzo wyrównane są z nas, bo niestety uważam, że dokładnie to może tak oznaczać, że tak będzie ta ochrona, która do tej pory była wyłączona ochrona, która istnieje bardzo często będzie ochroną iluzoryczną im się bardzo wiele osób nie będzie w ogóle na nią decydował Rzecznik Praw Obywatelskich ten przepis o ochronie dóbr osobistych obowiązuje od 3004 . roku od czasu, kiedy został przyjęty kodeks cywilny aktualne trans postawą władzom tak ten zapis, który stanowi pewną taką protezę ochronę z rzeczy praw obywatelskich miał 2 wyroki, w których ktoś, korzystając właśnie ochronę dóbr osobistych udało się doprowadzić do wykazania, że doszło do naruszenia jego prawa dostępu do tak naprawdę doszło do dyskryminacji w dostępie do usług i w związku z tym do naruszenia dóbr osobistych osoby więcej mają też statystyki są bardzo bym dowodem na to, że ta ochrona ma niestety charakter iluzoryczny dlatego uważam, że powtórka historii niestety może się nam przytrafić to co jest istotne, że chodzi o konsekwencje, bo do tej pory, kiedy mówiliśmy o tej sprawie mówiliśmy głównie o tym, że wzmacniamy albo osłabia ochronę społeczności osób LGBT mieszkańca w Polsce tak być może było do momentu, kiedy był wydany wyrok Sądu Najwyższego w momencie, kiedy Trybunał kasacyjny kasuje na wyrok nagle skutki działania tego orzeczenia są dużo intensywniej siano obejmują również dyskryminowane grupy w Polsce tak naprawdę mają każdego konsumenta konsumentka, która może spotkać z odmową jako następca, że Zbigniewa Ziobry nie obsługujemy nagły miał sklepik myślę, że na podstawie tego wyroku będzie pani redaktor mogą bardzo sensownie miast, lecz w związku firm, że np. uznaliśmy to rozumie obsługuje, że wolność sumienia pani na to nie pozwala i wtedy rzeczywiście to już druga strona będzie miała ca cały ciężar udowodnienia, że jest pani będzie będzie spoczywał na na drugiej stronie, ale w błędzie ja się bronić, że pomimo to pozwala, więc nawet nie wiem w jaki sposób na wkład miała tabliczkę sklepie, że Zbigniewa Ziobry nie obsługujemy w jaki sposób miałby on przed sądem udowodnić, że jego dobra osobiste są naruszone skoro przepis nie zabrania tego też dobre pytanie, na które myślę, że musiałby odpowiedzieć sąd przy uwzględnieniu argumentacji oferowanej przez Zbigniewa Ziobry, który takie są jako powód musiałby wykazać jego dobra osobiste zostały naruszone jak go skierował do innego sklepu także kierowane były kierowane te osoby, którym odmówiono usługi w razie pani redaktor trochę tak przekornie przytacza tę argumentację w drugich zwana przez drugą stronę, ale niestety, bo to jest budujące częstowania się na tym Kima tak naprawdę 2 końce w tym momencie 1 koniec z bardziej krzywdzi te środowiska, które spotykają się z dyskryminacją zamiast prędzej czy później myślę, że prędzej spotkamy się w sytuacji, kiedy drugi i drugi koniec tego kija zacznie również 20 osób, które w ogóle się nie spodziewały, że ten wyrok może taki sposób być wymierzone akurat te osoby, więc jeżeli chodzi o grupa działania tak naprawdę to działanie bardzo szerokie co ten wyrok może oznaczać w kontekście, jakby w ogóle systemu prawnego po pierwsze, on może uruchomić falę wniosków o wznowienie postępowań tych postępowań, w których osoby zostały uznane za winy został skazany za naruszenia art. 138 czy zna drukarz może odnowić pokazał swoją sprawę może złożyć wniosek o to, żeby wznowić postępowania, ale to sąd będzie musiał zdecydować czy uważa, że w tej sprawie wystąpiły przesłanki ku temu, żeby wznowić postępowanie i jeżeli sąd uznał, że mamy do czynienia jak Trybunał Konstytucyjnego uzna to co się dzisiaj wydarzyło jako wyrok to wtedy myślę, że ma podstawy wznowienia, jeżeli uzna, że nie mamy do czynienia z wyrokiem to wtedy odmówi uznania takiego takiego nie za uzasadniony i ten wyrok pozostanie obrać to jest jak jednak, że konsekwentna droga taka sekwencja i to jest także bardzo dużo rozmów na temat praworządności i tego okresu prawne, które mamy, które bardzo sexy jednak nam się materializuje na potrzeby konkretnego sędziego, który będzie trochę stawał się tak Bernat czy sędzią w Sądzie Rejonowym Okręgowym będzie trochę stawał się sędzia Trybunał Konstytucyjnego, który swoje własne sprawy będzie musiał rozstrzygnąć wznawia czy nie wznawia uważam, że doszło do naruszenia konstytucji czy nie będą to są opisane wyzwania, które będą stawały przed sędziami, ale niestety sam mówi tych spraw było tak wiele składa się natomiast te wnioski myślę wtedy czy później pojawią to jest 1 duża duża konsekwencja z drugiej, że konsekwencją będzie taka, że co, jeżeli przyjdzie do mnie klient, który powie, że był dyskryminowany ze względu na orientację seksualną w dostępie do bigosu odmówiono mu np. wyremontowania butów u szewca ja nie ukrywam, że jako pełnomocnik zawiadomię najprawdopodobniej skorzystam z tego urządzenia zawiadomiłem policję o tym, że dochód do popełnienia wykroczenia art. 138 i że wnoszą o to, żeby policja skierowała do sądu wniosek o ukaranie z uwagi na to, że skoro mamy do czynienia z wyrokiem nieistniejącym to ten przepis, ale obowiązuje dotychczasowym kształcie, jeżeli policja nie zdecyduje na ten krok pewno będzie mi się otworzy furtkę do tego, żeby samodzielnie taki wniosek o ukaranie do sądu kierować znowu sąd zwykle będzie pani sędzia Trybunału Konstytucyjnego, który będzie musiał rozstrzygnąć co zrobić jak dziś między wierszami czytam, że pan cena zachęca, żeby ci z nas, którzy odczują skutki usunięcia tego przepisu albo już teraz spotkali się z odmową jakieś usługi jednak się skarżyli na to oznaczenie odpuszczali podzięki za można kształtować orzecznictwo w efekcie rzeczywistość społeczną tylko korzystający samo prawnego można walczyć o wzmocnienie ochrony co naprawdę ma też to do siebie jest trochę jak organizm, jeżeli dochodzi do usunięcia 1 organu, który pełni jakąś określoną funkcję to bardzo często inny organ próbuje w jaki sposób te funkcje zacząć pełnić, nawet jeżeli okaże się art. 138 kodeksu wykroczeń będzie pozostanie w takim kształcie, który ograniczony skutek dzisiejszego orzeczenia oczywiście będziemy szukać innych rozwiązań w tym tych, które były wskazane w tym od dziś w orzeczeniu będziemy się korzystać z powództwa ochronie dóbr osobistych będziemy korzystać z ustawy równościowej i będziemy szukać innych narzędzi, żeby prowadzić do ochrony rozpychać i przywrócić przyjmie do tego stanu, który dziś całe został zawężony rozmontowane na skutek tego orzeczenia, bo tak myślę, że trzeba niestety o tym mówić, że jest to demontowanie ochrony, która obowiązywała na poziomie przepisów prawa tutejsze kilka cytatów z sędziego dublera Muszyńskiego mówi on może on m. in . że przepis, który mówi art. 138 kodeksu wykroczeń nie jest przydatny do ochrony materialnych niematerialnych interesów konsumenta ukaranie za odmowę świadczenia usługi nie stanowi podstawowego interesu konsumenta jego podstawowym celem jest to by usługa była zrealizowana i to mi się wydało fantastyczne fantastyczne tak to nazwę dlatego, że to stanowi moim zdaniem otwarcie zupełnie nowego sposobu rozumienia prawa prawa karnego m. in . bo np. jeśli ktoś nie okradnie można powiedzieć, że głównym celem jest nie ukaranie złodzieja tylko uzyskanie tego ukradzione, więc właściwie kara dla złodzieja lepiej skupić na odzyskiwaniu skradzionych dóbr może tak naprawdę, że istnieje takie założenia, że każda mali błędu to jest moment panie mecenasie boję się pan tego nie zrobi to moja wyobraźnia posunięcia zależeć nie zgadzam się argument ze względu na bazy na takim założeniu, że każdy pokrzywdzony kieruje się taką samą motywacją być może będą pokrzywdzeni, którzy oczywiście bardzo chcieli, żeby dali jakieś ważne zgadzam ja pytam pana czy tę myśl, którą przekazał nam słownie na razie ustnie mecenas dwu przepraszamy sędzia dubler Muszyński, a być może znajdzie się w uzasadnieniu pisemnym czy tę myśl jako powiedzmy wykładnię Trybunału można później rozszerzyć na kolejne przepisy kodeksu wykroczeń kodeksu karnego mam nadzieję, że tak nie będzie, bo mówione bardzo jednostronna widząca 1 strona medalu taką związaną z tym, że każe tak naprawdę dba tylko właśnie zainteresowane, żeby ani swe interesy ekonomiczne i każdy będzie chciał zrealizować usługę nawet tego usługodawcę, który przed chwilą mu odmówił i tak pójdzie do niego, bo ten zgoda zostanie zobowiązany tego, żeby to co świadczy pewnie tak nie będzie bardzo wiele osób, które decyduje się na skorzystanie do tej pory dostawały na skorzystanie z art. 38 kodeksu wykroczeń robią to właśnie po to, żeby wysłać za pomocą korzystnego wyroku sygnał nie tylko do tego sprawca całego społeczeństwa, że pewne czy są dopuszczalne państwo za pomocą różnych przepisów może kształtować politykę kształtować świadomość społeczną czasem to będą przepisy z poziomu przepisów cywilnych czasy to nam przepisy karne Trybunał kasacyjny również dopuszcza taką możliwość zdywersyfikowania narzędzi prawnych i uważam, że w tej konkretnej sprawie te narzędzia karne powinny pozostać zarówno na mejla zachęca do pisania analizy małpa to krótka sam widzę, że też swoją telefony 224444044, a tutaj napisał w mailu pan Tomek z Kilonii mieszkam w Niemczech i coraz bardziej jest mi wstyd za swój kraj pochodzenia co wyrok tzw. Trybunału to wstyd, chociaż wyrok nieważne, bo z Wróblem czekam na jutrzejszą opinię Trybunał sprawiedliwości rzecznika generalnego Trybunału w jedności Unii Europejskiej to może z nami nadzieje chcemy się płakać tyle pięknych słów słyszałem tutaj w Niemczech Polsce teraz tylko natomiast teraz tylko pytania, dlaczego jak to się stało taki był piękny kraj pozdrawiam smutny Tomek wydają się też w nawiązaniu do tych wiadomości od państwa słuchacza, że konsekwencją kolejną konsekwencją tego wyroku w czasie może być to, że wzrośnie znaczenie różnych instrumentów ochrony, które oferowane jest przestawał międzynarodowa, zwłaszcza że po skargach Europejskiego Trybunału praw człowieka, ale my się też ewidentnie o również pytanie prejudycjalne, które sądy mogą zacząć kierować do Trybunału prawdziwości Unii Europejskiej zgody na to, że skoro mamy usunięte przepisy, które tak naprawdę miała implementować dyrektywy różne dyrektywy w zakresie równego traktowania polskiego porządku prawnego to fakt usunięcia pewne ochrony czasem nie tworzy nam taka rzeczywistość nowej rzeczywistości prawnej, w której sądy mogą być żywo zainteresowane tym, żeby ustalić w jaki sposób powinny stosować pod alpejski jeśli dobrze rozumiem to dzisiejsze rozstrzygnięcie Trybunału może wpłynąć na los obywateli całej Unii Europejskiej w Polsce, czyli np. tabliczka Niemców nie obsługujemy może mogłoby stać się podstawą do procesu i ewentualnego pytania do Trybunału prawdziwości Unii Europejskiej mogłoby się zdarzyć stany faktyczne zaczyna nam się namnaża teraz będą się tam komplikowały na to, że znaleźliśmy się trochę nowej sytuacji, które musimy wypracować najprawdopodobniej nowe rozwiązania tak nie możemy wykluczyć takiego scenariusza ja też mogą liczyć takiego narusza również w sprawie drukarza z Łodzi w przypadku ewentualnego wznowienia postępowania i uniewinnienia drukarza z uwagi na to, że mój klient nie mógł zrealizować ochrony na poziomie prawa krajowego otworzą się również Polska do tego, żeby skargę Europejskiego Trybunału praw człowieka za to, że Polska nie była w stanie w tym systemie prawnym zagwarantować narzędzia prawnego, który by ochronił przed eliminacyjną i tak coś czułam pomocna opowie natomiast w pan pewnie równie dobrze jakie, a nawet lepiej zna statystyki realizacji wyroków ETPCz one są słaba ono być może zostanie wypłacone jakieś odszkodowanie, ale jeśli chodzi o naprawienie dziury w systemie prawnym Noto z tym mamy stan mamy wielkie próby zgadza się jestem poziom taki jednostkowy, w którym osiągnięte na doścignięcie Trybunału Europejski Trybunał praw człowieka trzeba czekać latami czasami jest niesatysfakcjonujące, ale z drugiej strony mamy też taki poziom długofalowy długoterminowe, w którym są takie momenty, kiedy państwo mówiąc tak bardzo oględnie jest zainteresowany tym, żeby skwapliwie realizować orzeczeń Europejski Trybunał praw człowieka są takie momenty, kiedy państwo zaczyna bardzo zależeć na tym robiły w sposób adekwatny ja mam nadzieję, że my cały czas jesteśmy przy takim momentem na zachód poza pozytywnie na temat idzie i kiedy wszystko standardy, które już na stare zobowiązania na skutek orzeczeń Trybunału strasburskiego w końcu zaczną być adekwatnie wdrożone albo też wszystko wadzi prawdziwą ustawa antydyskryminacyjna w Polsce zamiast tego ryzyka, które mamy napisał pan Mateusz, które pyta czy w takim razie klauzula sumienia nie zaczęła być zbędna skoro lekarz świadczy usługi fizjoterapeuta świadczy usługi farmaceuta świadczy usługi innymi słowy razem pan Mateusz pyta czy te nagłówki medialne klauzula sumienia dla drukarza zdały się rzeczywistością klauzulę sumienia ma każdy z nas na to będzie musieli poczekać, bo znowu dużo zależy od tego się znajdzie pisaniem uzasadnień wydaje mi się, że jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie, które dzisiaj usłyszeliśmy odwoływanie się do klauzuli sumienia nie jest konieczne, żeby uzasadnić ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale tak jak dzisiaj wskazał pan Mariusz Muszyński mimo tego, że te zarzuty odnoszące się do klauzuli sumienia i wolność działalności gospodarczej, że on za zarzut zostały umorzone to mimo to one również zostały szczegółowo przeanalizowane przez skład orzekający ze względu na to, że on również stanowił jakiś taki element inspirująca pozwala teraz zrozumieć to, że trzeba było organizuje pierwszy tutaj studia są 2 osoby 1 z nich jest dziennikarką druga adwokatem obyty z o gaz nas obowiązują szczególne przepisy mnie prawo prasowe pana mecenasa ustawa o jak one, zwłaszcza zaś prawo adwokaturze prawo o 2 obniżono też, że bardzo marnie adwokat chodzi o to czy n p . mnie i panu nie będzie wolno skorzystać z klauzuli sumienia oczywistego braku przepisu ze względu na to, że szczególne inne przepisy omawiają to jaki ma być pana stosunek do klienta czy mój do długości audycji do słuchacza uważam, że nie uważam, że pewnie stąd zobaczy pan mocno będzie mógł wywiesić tabliczkę, bo kogo, by podnieść obsługiwać niem przestępców zastępców nie złoży, że uważam, że nie ma prawa jeśli takie tabliczki, bo nie uważam, że cokolwiek się zmieniło w związku z tym wyrokiem Trybunał kasacyjny orzekł o staż w interpretacji albo usług adwokatów chciał to może uważam, że to jest test z zachowaniem tak sprzeczne w ogóle istotą wykonywania tego zawodu, że osoba, która się stosowane krok myślę, żeby państwa wprost odpowiedzialność dyscyplinarną mówił w przekonany do swoich racji mecenas Paweł Knut kampanie przeci w Homofobii bardzo dziękuję za to spotkanie w rodzaju rzeczywistość rozstrzygnie jak najlepsze przewidywania będą prawidłowe Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA