REKLAMA

Grzech pierworodny KRS. Dr Paweł Marcisz o opinii Rzecznika generalnego TSUE

Analizy
Data emisji:
2019-06-27 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
29:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie zaczynamy analizy o dzisiejszej opinii rzecznika generalnego Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej wracamy do tego Trybunału co drugi dzień właściwie bardzo dobrze będzie można wreszcie jasne czy prawo i prawdziwość łamało prawo prawo unijne czy też goniła mało ze mną studio dr Paweł Marcisz z katedry prawa Europejskiego na wydziale prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry panie doktorze czy dobre i przede Rozwiń » mną oczywiście opinia rzeczonego rzecznika opinia, czyli to jest moment przed wyrokiem nie wiemy, jaki będzie wyrok nie wiem, jaki będzie wyrok zwykle statystycznie rzecz biorąc wyrok jest tak jak opinia, ale Trybunał nie jest opinią związany, więc teoretycznie można się jeszcze czekać niespodzianka albo ostrzejszy wyrok niż ta opinia może tak być Pinior się ba SA nie nie wiem czy mimo tak być w tym wyborze kilka mocniejszych sformułowań się pojawi no właśnie to Noto może zaczniemy od końca czy wniosków, dlatego że za chwilę chciał, że państwo słuchali co Zbigniew Ziobro na to odpowiedział i przyjrzymy się temu zarzuty Zbigniewa Ziobry wobec tej opinii są prawidłowe, bo jeśli są to niema sensu przyglądać się opinii, więc wniosek końcowy z tej opinii taki, że rzeczywiście prawo unijne zostały naruszone m. in . dlatego że izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej m. in. z powodu tego, że obsadzana jest przez organ taki jak krajowa rada sądownictwa, który z kolei nie daje rękojmi niezależności władzy ustawodawczej, czyli skoro błąd mamy grzech pierworodny krajowe rady sądownictwa to skutkiem tego izba dyscyplinarna też godności to jest 1 wniosek, a drugi jest taki, że izba dyscyplinarna wypraszam Idy Sąd Najwyższy czy izba pracy konkretnie może sądzić sprawy sędziów Sądu Najwyższego, pomijając izbę dyscyplinarną czy, pomijając ustawodawstwo krajowe właśnie ze względu na to, że izba dyscyplinarna nie jest niezależna nie zawisła to w skrócie bardzo te wnioski rzecznika generalnego i rozwoju oraz co powiedział Zbigniew Ziobro to pozwoli nam kontynuować później rozmowę lub też ją przerwać i posłuchać muzyki dzisiejszy się wypowiedź prokuratora generalnego ministra prawdziwości Zbigniewa Ziobro konferencji stosunek do tego tej opinii jest taki, że jest to opinia wysoce niepewne jest niespójna niekonsekwentna wychodząca poza zakres traktatów Unii Europejskiej, ale tak naprowadza się do obrony faktów patologii w Polskim sądownictwie każdy choćby tej sprawy dziś rozmawiamy możemy to jasno powiedzieć i jest opinią strusie w sposób fundamentalny nie możemy zgodzić tak, choć Zbigniew Ziobro przypomnę niespójna wychodzi poza zakres objęty prawem unijnym broni patologii i fundamentalnie zmierzył się z nią nie zgadza to przyjrzymy się tym zarzutom, zanim za zajrzymy do samej opinii panie doktorze no, więc ten ostatni zarzut jest to prawda fundamentalnie widuję chciałbyś istniał nie zgadza jeśli chodzi o pozostałe zarzuty mamy z nimi ogromny problem czy nie wystarczy powiedzieć coś jest niespójne i coś jest niespójny to warto jeszcze wskazać co dokładnie jest niespójne coś czym n p . w moim przekonaniu ta opinia jest spójna i dopóki Zbigniew Ziobro nie powie co ma namyśli to bardzo trudno jest takiego zarzutu odnieść podobnie do zarzutu, że wychodzi poza traktaty te opinie warto dokładnie analizuje kwestię zakresu zastosowania traktatów możliwości powołania się na kartę praw podstawowych możliwości powołania się nam art. 19 traktatu zastosowania dyrektywy, więc tutaj te wszystkie zarzuty, które ministerstwo jak rozumiem zgłaszało w toku postępowania przed Trybunałem zostały rozpoznane przez rzecznika tylko zostały rozpoznane negatywnie rzecznik co zresztą było do przewidzenia nie zgodził się z nimi, ponieważ nie jest do końca przekonujące od czasu tego portugalskiego orzeczenia o zmianie angielski sędzia w sprawie portugalskich sędziów wiemy, że prawo unijne wymaga utrzymania systemu niezależnego sądownictwa, ponieważ taki system jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania prawa unijnego w krajowym systemie prawnymi bardzo trudno dostrzec, gdzie tu jest wykroczeniem poza traktaty, zwłaszcza że tu jeszcze mamy dyrektywy antydyskryminacyjne, na które powoływali się sędziowie, których odwołań dotyczyła stwierdzenia są dyskryminowani ze względu na wiek, bo to są te przepisy, które prawo o sprawie przyjęło, żeby wyczyścić Sąd Najwyższy potem te przepisy zostały zaskarżone i zastosowano środek zabezpieczający, zmuszając rząd do zastopowania wdrożenia tych przepisów wtedy prawo i możliwość w ogóle je zniosło w znowelizować znowu ustawy o Sądzie Najwyższym, ale sprawa się toczy, bo jak rozumiem to jest taka sama reguła w przypadku poniedziałkowego wyroku, czyli to, że zmieniono przepisy nie znaczy, że sprawa przestaje być procedowane tutaj rzecznik generalny również rozważał kwestię tego czy należy odpowiadać na pytanie czy sprawa właśnie ma jeszcze sens i doszedł do wniosku, że tak przynajmniej częściowo doszedł do wniosku że, owszem, te wątpliwości dotyczyły nie obsadzenia Izby dyscyplinarnej są już PESEL, ponieważ wyspa została w międzyczasie obsadzona sędziami, więc na to część pytań zdaniem rzecznika nie należy odpowiadać natomiast część dotyczyła sami niezawisłości my ciągle trwającym problemem prawnym i trudno się z rzecznikiem nie szkodzi, ale zaraz jest właśnie to wyjaśnimy, bo zarzut sędziów, którzy skarżyli się do Sądu Najwyższego m. in . do NSA był taki, że i muszą wysoko odsyłani na przedwczesną emeryturę na przedwczesny stan spoczynku właśnie w procedurze, która ich dyskryminuje, która jest niezgodna z prawem i 8 prawo sprawiedliwość znowelizował ustawę i tym samym przestała stosować przepisy sędziowie zostali przywróceni więc, dlaczego zdaniem rzecznika generalnego ta sprawa wciąż może być rozpatrywana problemy taki, że te sprawy dotyka znacznie głębszych zagadnień ustrojowych niż tylko opozycja z instytucjonalna tych poszczególnych sędziów z punktu widzenia prawa unijnego jest dość kluczowe w jaki sposób funkcjonuje lub nie funkcjonuje w tym przypadku system sądownictwa w Polsce akurat sprawa, a które dotyczy całości funkcjonowania krajowej rady sądownictwa z 1 strony z drugiej strony dotyczy funkcjonowania Izby dyscyplinarnej ma znaczenie znacznie wykraczające tutaj razem hossa zauważył pan użył pan tych samych słów Zbigniew Ziobro wykracza poza poszczególnych spraw nie mam za najlepszego, dlaczego te możliwe, że oto sąd krajowy zadaje pytanie prejudycjalne Trybunałowi i i ono jest właśnie takie głębokie ona jest jak pan mówi ustrojowe, a nie dotyczy konkretnej kwestii, choć pod wydawałoby się właśnie na podstawie tej konkretnej sprawy konkretnych sędziów powinien Sąd Najwyższy zadawać pytania także te na potrzeby poszczególnych sprawy rozwiązania poszczególnej sprawy wynika z bardzo ogólnych reguł często n p . kto powinien rozstrzygać sprawę czy izba dyscyplinarna czy zwyczajnej Izby Sądu Najwyższego sędziowie zostali powołani w sposób zgodny z polską konstytucją prawem unijnym więc, by rozstrzygnąć szczegółowo sprawę musimy znać ogólne przepisy wiedzieć w jakim otoczeniu normatywnym się poruszamy, więc taktykę z pozoru drobne sprawy mają daleko sięgające konsekwencje ustrojowe oczywiście jest to prawda no dobrze przyjrzymy się bliżej tym głębokim kwestiom ustrojowym to przeczytam państwu bardzo pobieżnie, bo co cały wniosek jest zdaniem wielokrotnie złożonym generalnie dotyczy on tego czy krajowa rada sądownictwa jest niezależna od polityków od, a w tym przypadku Sejmu i czy izba dyscyplinarna gwarantuje wymóg niezawisłości sędziowskiej na obydwa pytania w opinii rzecznik generalny odpowiada negatywnie dlaczego, jaką zbadał przede wszystkim przez w ogóle może wyeliminujemy stąd izbę dyscyplinarną, ponieważ faktycznie ta brak niezawisłości Izby dyscyplinarnej pochodną tego, że sędziami zostali wybrani przez krajową radę sądownictwa przez nową krajową radę sądownictwa i grzechem pierworodnym tej krajowej rady sądownictwa sposób powołania, który nie zapewnia reprezentatywności członków spośród co środowiska sędziowskiego mówimy tu o członkach reprezentujących sędziów, ale uzależniają w pełni od polityków i czyli tak naprawdę tutaj rzecznik przygląda się przede wszystkim temu jak skonstruowano przepisy oraz jaka była rzeczywistość funkcjonowania krajowej rady sądownictwa, a nie samej Izby dyscyplinarnej tak przede wszystkim temu plus rzecznik też przygląda się w percepcji tego jak wygląda mechanizm powoływania tych członkowi w rezultacie wygląda niezawisłość samej rady musimy pamiętać, że na niezawisłość sędziowską składał się zarówno czynniki obiektywne, jaki wyrażenie niezawisłości sędzia nie tylko musi być niezawisły ludzie poddani prawu podmioty prawa muszą mieć przeświadczenie, że stają przed niezawisłym niezależnym od polityków w tym przypadku sądem czegoś takiego rzecznik nie dostrzega w tym przypadku dostrzegał upolitycznienie potencjalne przynajmniej uzależnienie rady pośredniej powołanych przez nich sędzia nowojorczyków to słowo potencjalnie Niemcy też dokładnie ono pojawia, ale pojawia się być może może stanowić budzi wątpliwości pojawiają się takie takie sformułowania na ile to jest uprawnione, żeby na podstawie podejrzeń wyrokować na temat niezależności organu skoro krajowa rada tak się broniła zresztą w toku postępowania, że nie ma żadnych przykładów na to żona realnie jest zależna i a w efekcie nie nie gwarantująca niezawisłości sędziowskiej nie mamy takich przykładów słowo gwarancja słowem kluczem my mamy mieć gwarancję, że ci sędziowie ci czy w tym przypadku ci członkowie rady mają być niezależni od polityków tak jeśli istnieje możliwość serdeczności nie mamy tych gwarancji nie chodzi też mamy kogoś złapać na rękę za rękę na odbieraniu telefonów z komitetu centralnego czy innego miejsca inspirującego w jaki sposób orzekać czy rzecz w jaki sposób wybierać sędziów w przypadku krajowej rady chodzi też musi mieć gwarancję tego, że nie będzie nacisków jeszcze istnieją możliwości takich nacisków nie istnieje możliwość czy sędzia albo w tym przypadku członek krajowej rady będzie miał pokusę orzekania, bo wyboru sędziów zgodnie z wolą polityczną ten nie jest niezależny niezależność tak jak brak drzwi przeciwpożarowych co z tego, że do tej pory pożar wybuchu jeśli wybuchnie będą się tak tak serdeczność ogólnie nie polega na tym, że w rzeczywistości nie otrzymujemy poleceń polega na tym wszyscy mimo głosowania na polecenie, że jesteśmy zabezpieczeni przed taką możliwością a w jaki sposób rzecznik wywnioskował na podstawie jakich faktów, że krajowa rada nie gwarantuje samej sobie częściej, bo całe oko całe otoczenie prawne nie gwarantuje jej niezależności politycznej, a w efekcie nie chroni sędziów te fakty są powszechnie znane wybierali członkowie krajowej rady zostanie w całości wybrani przez większość rządzącą przez polityków miejsce poprzedniej rady w tym członkowie reprezentujący sędziów wybierani byli przez samo środowisko sędziów tak, ale to Zbigniew Bona odpowiada to jest demokratyczna legitymizacja krajowej rady, która na dodatek nie jest sądem i nie ma potrzeby, żeby była w innej procedurze wybierana zresztą powój znowu na kraje ościenne, ale to zostaw no, więc ja się różnie do tego odnosi przyznaje, że demokratyczna legitymizacja może być wartością, ale nie może być wartością, która prowadzi do naruszenia w konsekwencji niezawisłości sędziowskiej oczywiście krajowa rada nie jest sądem, ale wybiera sędziów i w ten sposób musi zagwarantować niezawisłość sędziów procedura wyboru odbywające się przed krajową radą musi prowadzić do tego, że ci sędziowie będą niezawiśli i teraz powoduje to się wobec samej rady również możemy się nie musimy mieć pewne oczekiwania co by nie serdeczności sposobu procedowania i teraz te oczekiwania i ta niezależność rady jest kluczową wartością nie może być tak, że legitymizacja demokratyczna sprawi, że sędziowie przestaną być niezawiśli wyniku upolitycznienia rady ta demokratyzacja pewną wartością na pewno nie jest wartością, która może zastąpić na niezawisłość sędziów była to można, by właściwie sędziów w wyborach powszechnych można, ale demokratyzacja jest taka taka cena jak nie mówię w tej chwili, że to na pewno byłby niezgodny z prawem unijnym system natomiast nie ma tak mocną legitymizację wybór w wyborach powszechnych mamy legitymizację tak żyć na władzę władzę ustawodawczą usiłuje sobie pośrednio wybrać inną władzę tym przypadku władzę sądowniczą i takie rzeczy uchodzą za niezgodne z istotą władzy sądowniczej ma być niezależny, a ten zarzut, że nowa rada nie jest sądem w związku z tym nie należy do niego stosować reguł które, które obowiązują wobec sędziów sądu bezpośrednio nie krajowa rada ma być tak ukształtowana, żeby te reguły obowiązujące wobec sędziów sądów zostały zachowane w momencie, kiedy ukształtowanie krajowej rady prowadzić do naruszenia niezależności sądów niezawisłości sędziów to kształtowanie staje się problemem z punktu widzenia niezawisłości i to ukształtowanie może być niezgodne z prawem unijnym w tym przypadku mam wrażenie, że rzecznik generalny powtarza rzeczy, które mówiliśmy przez ostatnie 2 lata, ale nic będziemy przyglądać tej opinii i temu co jeszcze padło tam w drugiej części rozmowy dr Paweł Marcisz z katedry prawa Europejskiego wydziału prawa administracji na Uniwersytecie warszawskim jest naszym gościem miała w roli odtwarzające argumenty krajowej rady Zbigniewa Ziobry i wszystkich innych uczestników też z państwem będę zaraz po informacjach analizy Agata Kowalska przy mikrofonie przede mną studia opinia rzecznika generalnego Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Izby dyscyplinarnej i krajowej rady sądownictwa tak w skrócie można powiedzieć o tej sprawie jest to opinia na temat tego, jakie odpowiedzi powinny paść ze strony Trybunału na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Najwyższy i przekonamy się temu wspólnie z naszym gościem dr. Pawłem Marcie się z katedry prawa Europejskiego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego i chciał jeszcze w tej zaś do bardzo dużą się sprawami odczytywanie argumentacji krajowej rady sądownictwa i Zbigniewa Ziobry bardzo komfortowe czuje w tej roli mamy państwo to ocenią i tu m. in. pada taki zarzut, że Trybunał nie powinien kierować tu to argument ze strony krajowej rady sądownictwa, że Trybunał nie powinien kierować się wrażeniami na temat ewentualnej naruszono niezależności niezawisłości, a jedynie faktami zdaniem krajowej rady nie wywiera ona wpływu na izbę dyscyplinarną, bo akurat oni toczy się spór, ponieważ jakiekolwiek powiązania między tymi 2 organami skończyło się z momentem zarekomendowania przez krajową radę konkretnych kandydatów do Izby dyscyplinarnej co pan na to właśnie co rzecznik też na to nie ma rozumiem jak nie wybiera skoro nie wywiera wpływu skoro sama rekomendowała kandydatów, czyli wybrała sędziów to jest no ale nie wywiera wpływu na dalsze funkcjonowanie, ponieważ wybiera i potem już o umywa ręce tym samym wywarła wpły w na funkcjonowanie tak jakby skoro patrzymy czy włączy wadliwy skład rady może wpływać w jaki sposób na skład Izby dyscyplinarnej to wystarczy nam, że nie wybrali tych sędziów czy też rekomendowali ściśle rzecz biorąc prezydentowi to jest właśnie ten wpływ tu jest ten grzech pierworodny 6 dni rada była niewłaściwie obsadzona jeśli taka rada potem rekomendowała sędziom na tę rekomendację samej siebie są wadliwe, ale rada rekomendowała również kandydatów na sędziów sądów nie do Izby dyscyplinarnej gigantyczny problem na to, że to przechodzimy w takim razie do skutków ba boję się trochę tego momentu, ale spróbujmy zmierzyć się z pytaniem co się stanie jeśli ta opinia rzecznika generalnego bardzo krytyczne wobec krajowej rady sądownictwa wobec Izby dyscyplinarnej stanie się faktem stanie się wyrokiem tak tak będzie w tym kształcie będzie wyrok Trybunału to, jakie będą skutki co to będzie oznaczało tak dokładnie nie wiemy, ponieważ przede wszystkim wiemy, że będzie oznaczało wielki chaos prawny i teraz przede wszystkim na gruncie tej opinii można kwestionować zarówno powołanie członków krajowej rady sądownictwa jak i powołanie sędziów Izby dyscyplinarnej to znaczy można przyjąć taką interpretację, wg której Anicie ani ci nie zostali powołani prawidłowo, a teraz jeszcze zapytam, a kwestionować kształt ustawy o krajowej radzie ustawy o Sądzie Najwyższym, który określił izbę dyscyplinarną pewną kształt ustawy krajowej radzie wg tej opinii na pewno narusza prawo unijne, ponieważ w sposób tak, ale chodzi o to czy powinna powinna w efekcie zmieniona całkowicie ustawa jednak druga, a w efekcie na nowo powołana obsada i krajowej rady Izby dyscyplinarnej i czeski identyczny problem prawdopodobnie tak skłaniałbym się do odpowiedzi, że tak natomiast musimy pamiętać o kilku problemach po pierwsze jednak pojawia się pytanie czy ci sędziowie są wadliwe powołanie nie mogą zgodnie z prawem Unii orzekać tylko w zakresie stosowania prawa Unii Europejskiej czy powiedzmy w sprawach, których prawo unijne może mieć zastosowanie czy po prostu a dlaczego jest różny rozróżnienie dla pań można uznać, że po prostu jako sędziowie zostali wadliwie wybrani można uznać po prostu jako sędziowie w rozumieniu prawa unijnego zostali właściwie wybrani wadliwie wybrani natomiast prawo unijne znajduje zastosowanie tylko w pewnych dziedzinach i pojawia się pytanie odpowiedziałbym nie tak jak pani dydaktyczne uznać ogólnie zostaliśmy wybrani, ale pewnie się pytanie czy można również kwestionować sposób wyboru tych sędziów sposób powołania krajowej rady sądownictwa poza dziedzinami objętymi prawem Unii Europejskiej to znaczy, że dzielimy na plasterki niezależność krajowej rady i niezawisłość sędziowską tak jest to możliwe interpretacja ale dlaczego skąd, że żyją w nie nitka na razie nie mamy nie wiem, jakie będą skutki nie mamy nawet wyrok słychać, że tak oczywiście nie ma wyroku dlatego tutaj w naprawdę trudny moment audycji muszą słuchać to wiedzieć, że oczywiście rzecznik generalny nie pisze o skutkach nie pisze co ma się wydarzyć się tylko o tym jakie ewentualnie mogą paść odpowiedzi na pytanie prejudycjalne nie pisze o tym, która tworzy Polska ma podobno po podążać no dobrze wyobraźmy sobie, że zastosowana zostanie formuła szeroka, czyli że sędziowie Izby dyscyplinarnej zostali wadliwych broni krajowa rada została obsadzona wadliwie i właśnie, kto miałby to stwierdzić, kto miałby podjąć kroki, kto miałby wykonać skutki tego wyroku ewentualnego wyroku Sądu Najwyższego państwo polskie zgodnie z prawem unijnym natomiast kto konkretnie zapewne ustawodawca co rodzi kolejny problem nawet jeśli zostaje właściwie powołani czy naprawdę uznamy, że nie są sędziami nie są członkami krajowej rady sądowniczej w związku z tym nie chroni ich konstytucyjne gwarancje dotyczące odwołalności to jest duże poważne pytanie radykalna interpretacja linię rozumowania rzecznika i taka, która chyba jest najwierniejsza temu co napisał jest taka, że tak, że oni nie, że stanowiska nie zostało obsadzone po prostu w rozumieniu prawa unijnego, ponieważ zostały obsadzone z naruszeniem tego prawa zasadę pierwszeństwa, mówi że krajowe regulacje, które narusza prawo unijne nie mogą być stosowane w rezultacie stanowiska należy ustawiać pusta, ale przyjęcie tej radykalnej interpretacji prowadzi do chaosu prawnego chodzi o próbę powołania tych wszystkich innych sędziów, o których mówiła pani jednak rozstrzygnięć, których oni dokonali pisarskich rozstrzygnięć, którzy dokonali, zwłaszcza jeśli uznamy, że nie byli w ogóle sędziami tak są jakieś nieistniejące życzenia w takim nasze, więc jeśli chodzi o skutki to przyjdzie nam się z nimi mierzyć to co teraz mówi też pewne przewidywania i możliwości, które należy rozważyć liczę, że orzeczenie Trybunału sprawiedliwości jak nie będzie będzie dawało przynajmniej ich wskazówki czas państ w przypomnę opinię rzecznika generalnego pojawia się pojęcie naszą zgubiłam, ale zaraz znajdą w jednak ciekawa opinia, ale ciut trudno się oni poruszać, że izba dyscyplinarna nie spełnia wymogów niezależności niezawisłości sędziowskiej i krajowa rada sądownictwa nie spełnia wymogu niezależności politycznej co oznacza, że w tej rzecznik nie przesądza dokładnie o tym, które mechanizmy powinny zostać zmienione co jak powinno zostać ukształtowane nie ma do wskazówek nie ma znaków drogowych też myśli pan, że Trybunał będzie bardziej ścisły będzie bardzo dokładne ścisły dokładnie nie, ponieważ natykamy się tu na pewien problem, o ile oczywiście dobrze wiedzieć co mamy zrobić to jednak Trybunał nie może decydować w jaki sposób Polska doku ma w swoim wewnętrznym prawie doprowadzić do dostosowania sytuacji do prawa unijnego 8 Trybunał może pewne rzeczy przesądzić n p . że pewne działania nie miały skutków z punktu widzenia prawa unijnego i t d . tak dalej, ale Trybunał nie jest wykonywania swoich wyroków to na polanie od organizacji naszego wymiaru słychać, więc więc, jakby spodziewam się mam nadzieję, że będą pewne wskazówki wyroku Trybunału co do skutków prawnych płynących z wyroku, ale nie spodziewałbym się, że będą wskazówki co do tego jak my mamy naprawić sytuację krajową, bo tutaj chyba pan patrzy jasno, jakie zostaną zmiany ustawy to wydaje się rzeczywiście najprostsze np. zmiana systemu powoływania członków krajowej rady odebranie jednak Sejmowi tej Mono władzy przywrócenie zasady powoływania części członków przez środowisko sędziowskie, ale pytanie co z tymi moralnym ich organami realną krajową radę, bo zmiany, których pani dyrektor mówi są zasadne i naprawił sytuację na przyszłość, ale mamy tutaj powołano obecnie nielegalnie prawdopodobnie rady właśnie coś nie zrobić interes, a na drogę usiądź nie jest powołana powołać od początku, ale to jest dość duży chaos prawny z konsekwencji, o których mówiliśmy dla powołania Arendt trzecia droga, czyli przez oczy wszystko cała rozmowa toczy się za przy założeniu, że rząd i ustawodawca przestrzegają wyroku z członków krajowej rady dobrowolnie podał się do dymisji i odchodzą nie unieważniając wcześniejszych decyzji, ale jeśli przyjmiemy, że zostanie wadliwie powołanie wskutek wadliwości należy uznać, że nie zostali skutecznie prawnie powołani nie byli nigdy członkami rady i nie mają z czego składać dymisji również w takiej sytuacji nie da się uratować działań, które podejmowali, działając jako członkowie rady dobrze to w takim razie panie doktorze wygląda na to, że dotarliśmy do punktu, w którym nie wykonanie tego wyroku ewentualnego Trybunału jest najlepszą opcją znaczyć najlepszy z punktu widzenia Zbigniewa Ziobry, który analizował widzenia porządku, żeby nie było chaosu już mamy chaos, odkąd nielegalny sposób zmieniliśmy skład Trybunału Konstytucyjnego, odkąd usiłowaliśmy zrobić coś podobnego Sądem Najwyższym od kont zmieniliśmy prezesów sądów to jest chaos co nastąpiło nie ma żadnego odwrotu to nie jest tak, że to w te wszystkie tzw. reformy, których prawo i sprawiedliwość dokonywało przez ostatnie lata prowadził jakiś porządek to co mamy teraz jest niekonstytucyjny niezgodny z prawem unijnym chaos no to jeszcze 1 opcja, bo ja z końca czas rozwiązania jest cała ona na tak wyjście z Unii Europejskiej i uznanie, że nasz system jeszcze inny może jest chaotyczny z punktu widzenia dawnych normy norm unijnych norm konstytucyjnych, ale wg nowych norm on ma jakąś wewnętrzną logikę i po prostu opuszczenie systemu, do którego nie pasujemy nie będą się wypowiadał jako członek katedry prawa właśnie będę wydawał, w którym wypadek czy katedr nie będę rozważał aspektów politologicznych społecznych panie wydają się realistyczne, ale szuka będę robić za rewizora z Dawidem prawnego niewiele pomaga bo zanim nasze wyjście stanie się skuteczne musi przestrzegać prawa unijnego, więc do momentu wejścia nadal mamy ten sam problem, pomijając już tak się nie wydaje się wykonalne, lecz niesprawne zastrzeżenie Brytyjczycy mogliby się z panem zgodzić no dobrze to gdzie szukać ratunku, żeby nie pogłębiać chaosu tylko przede wszystkim dają się, że trzeba poczekać na wyrok i zobaczyć dokładnie, gdzie będą stwierdzone naruszenia na czym będą polegać co do czego Trybunał się zgodzi, że mogło być przeprowadzane co do czego nie co Trybunał opowie o trwałości jeszcze powie cokolwiek trwałości decyzji podjętych do tej pory przez członków rady trwałość orzeczeń wydanych do tej pory przez sędziów Sądu Najwyższego mówi się na to wszystko należy zaczekać jak czy 3 jak Trybunał określi skutki czasowe swojego orzeczenia wtedy jak to będziemy mieli to należy przeanalizować jak to orzeczenie wykonać na przyszłość zgadzam się pani redaktor, że niezbędna będzie zmiana ustawy o krajowej radzie sądownictwa natomiast co zrobić odnośnie członków nie członków obecnej rady i obecnych sędziów nie sędziów Izby dyscyplinarnej moim zdaniem należy czekać na wyrok i przeanalizować na podstawie tego co powie Trybunał, a nie na podstawie przewidywań teraz tych z a jakie byłyby skutki nie zrealizowania wyroku to znaczy, bo później też odpowiedzi na pytanie prejudycjalne to te te odpowiedzi mają być później zastosowane przez Sąd Najwyższy przez NSA i wyobraźmy sobie, że to jest ignorowane cały ten cały ten cały ten kawałek jest ignorowany przez władze jak i jakie armaty wtedy mamy Luksemburga jest prostsze szpitalnych na szczęście już pytanie o to jak naprawić naszą sytuację po pierwsze, wyrok trybunały powszechnie wiążący to znaczy jeśli stwierdzi, że te organy zostaje właściwie powołane w rezultacie są np. nieobsadzone nie mogą orzekać wiąże to każdy sąd każdy organ w Polsce nawet o odpowiedź na pytanie prejudycjalne to już zaczyna być powszechnie obowiązująca są różne koncepcje teoretyczne na ten temat, ale zasadniczo tak i teraz nawet jeśli władza ustawodawcza zignoruje to odpowiedź inne sądy inne organy są miał związane też pierwszy problem polskiego rządu drugi problem jest taki, że niewykonanie wyroku prejudycjalnego z naruszeniem prawa Unii Europejskiej komisja Europejska może skarżyć Polskę czy to będzie zwykła skarga na niewykonanie traktatów i później będzie zatem pójdziesz nie dostosujemy się do negatywnego wyroku Trybunału co za tym 6 kolejnych skarg nałożenie kary pieniężnej na Polskę, więc tutaj jest zwyczajny mechanizm wykonania oprócz tego mechanizmu zamka z kartek oprócz tego, który może skończyć częścią mamy jeszcze powszechną moc wiążącą tych wyroków Trybunału, ale ta powszechna powszechne obowiązywanie wyroku w przypadku tym konkretnym przy krajowej rady sądownictwa co miałby właściwie oznacza dla sądu co członek rady z czapą pewną jest tak takim organem, który tutaj ma strzec i pilnować sądownictwa co miało znaczyć właśnie kontekście zwykłego funkcjonowania sądów najbardziej ekstremalnym przypadku 30 Trybunał orzekłby powiedzmy, że rada nigdy nie została obsadzona, ponieważ obsadzono niepoprawnie w rezultacie powołania sędziów dokonane przez radę są również bez nieskuteczne to po pierwsze, inni inne sądy musiałyby związany uznaniem, że te osoby, które rekomendowała rada nie są sędziami, a po drugie, prawda nie są dopuszczone do składów nie za sprzęt do orzekania i być może, że orzeczeniach wydają istnieje po 100, ale to jest najbardziej radykalny spadek dlatego proponuję zaczekać co Trybunał na prawdę powie, żeby nie mrozi nosi czarnych wizji po prostu zobaczmy, jaki będzie wyrok może będzie łagodniejszy może i w jaki sposób tam się ograniczy możliwości przynajmniej kwestionowania orzeczeń zobaczymy nie chciał mnożyć czarnych wizji nasz gość dr Paweł Marcisz z katedry prawa Europejskiego na Uniwersytecie warszawskim wydziale prawa administracji bardzo dziękuję za pomoc w rozumieniu tej opinii rzecznika czekamy na wyrok i czekamy na informacje po nich wracam do państwa wraz z serialem co nowość w analizach Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA