REKLAMA

Bodnar: Moją rolą nie jest przejmować się hejtem, tylko wykonywać swoją pracę

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-06-28 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:48 min.
Udostępnij:

Rzecznik Praw Obywatelskich mówił w TOK FM o nagonce, która go spotkała po sprawie Jakuba A. - Moją rolą nie jest przejmować się hejtem, tylko wykonywać swoją pracę. Ja nie startuję w konkursie piękności, ja muszę porządnie wykonać swoją pracę – komentował dr Adam Bodnar.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM witam również, że konflikt jest kilka wybranych KPN 44 minuty prawie po siódmy w tej chwili jest z nami dr Adam podał Rzecznik Praw Obywatelskich dzień dobry panie doktorze dzień dobry panie redaktorze, żeby państwo liczy pan, że pan prezydent zawetuje ustawy zmiany w kodeksie karnym uchwalane przez Sejm z tym ekstra na innym trybie taka prowadzi do pana prezydenta, żeby zawetował nowelizację kodeksu karnego później pojawił się ten już myślę, że Rozwiń » głośny list 158 ekspertów karni stów konstytucjonalistów całego kraju, którzy także o to samo apelują do prezydenta pojawił się także głosy organizacji przedsiębiorców organizacji pozarządowych także myślę, że prezydent ma duży kłopot, bo rzadko się prezydentowi zdarzało wychować ustawy zawsze jak robił to ważne weta krocie za to było także to były jak wakacje wtedy pamiętajmy 2017 rok także liczę, że tak się stanie, że ta nowelizacja nie wejdzie w życie zresztą też taki pomysł wskazywałem, że może to jest moment zastanowienia się nad stworzeniem przez prezydenta komisji Kodyfikacyjnej prawa karnego skoro to jest takie zagadnienie, które interesuje tylu obywateli ma znaczenie dla obywateli komisja Kodyfikacyjna została zlikwidowana przez ministra Ziobro w 2016 roku na początku to może trzeba do tego wrócić i o tym, myśleć i szukać naprawdę porozumienia ogólnonarodowego nad tym jak nasze prawo karne powinno wyglądać mówi, ale co pana niepokoi też bardziej tryb przyjęcia tej ustawy czy my zawartość jednak drugie, bo trybu absolutnie niedopuszczalny nie może Anders przyznaje no właśnie nie można przyjmować tak poważnej nowelizacji kodeksu z pominięciem tych szczególnych reguł w regulaminie Sejmu dotyczących tego jak należy się zajmować właśnie zmianami w kodeksach, czyli bez komisji nadzwyczajnej ds. zmian kodyfikacji tak dalej po drugie, no nowelizacja ta przyjęta pod płaszczykiem zmian dotyczących walki z pedofilią, a tak naprawdę dotyczy 200 różnych zagadnień w związku z tym pojawiło się mnóstwo błędów, ale także rozwiązanie jawnie sprzecznych z standardami praw człowieka takimi chociażby jak bezwzględne dożywocie, czyli to dożywocie bez tego okienka nadziei, że gdzieś na koniec życia można wyjść na wolność, a nawet MSZ krytykuje jako mogące być niezgodne ze zobowiązaniami międzynarodowymi moich pani komisarz praw człowieka rady Europy myślę, że ten list był bardzo ważny w tym zakresie no dobrze to co liczy pan, że pan prezydent zawetuje czy nie ja myślę, że się kieruję do Trybunału Trybunał letnie to już oczywiście lepiej moim zdaniem byłoby nawet zawetować natomiast zdaje sobie sprawę z tego, że decyzja o wecie politycznie może być trudniejsza niż decyzja o skierowaniu w trybie prewencyjnym ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, zwłaszcza że odpowiedź pewnie byłaby tak czy inaczej po wyborach będzie nocnych Mora hałasie analizowanie tych 200 przepisów nowych trochę na pewno zajmie Trybunałowi widać Trybunał działa tak ciut wolniej ostatnimi czasy także pewnie trochę to zajęło obecny sposób powoływania członków polskiej krajowej rady sądownictwa ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić niezależności organów ustawodawczych i wykonawczej ta jest to jest opinia rzecznika generalnego Trybunał z pewnością Unii Europejskiej jeśli nie tam trzeba zapowiadająca statystycznie przynajmniej, jakim może być wyrok wyrok też w tej sprawie, gdy był podobny to by znaczyło że, ale jest jeszcze na to pytanie pana redaktora odpowiem to chciałbym przypomnieć 1 rzecz jak często widzę z obywatelami przedstawicielami organizacji pozarządowych to oni mówią no to po co my staliśmy na tych ulicach skoro to wszystko i tak zostało zrealizowane jak i cały czas podkreślić, że m. in. po to, m. in. o to, żebyśmy po tych 2 latach od protestów sądowych mogli dyskutować na temat orzeczeń Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz opinii rzecznika generalnego bo gdyby nie to to sąd nie miał odwagi zadawać pytań prejudycjalnych komisja Europejska nie miałaby siły tej takiej legitymacji, żeby kierować sprawy do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli to oczywiście odbywa się pewnie świadomość zakorzenienia społecznego tego tej krytyki pomaga instytucjom europejskim tak no tak bony nie działają na zasadzie abstrakcyjnej, czyli że im się coś wydaje, bo sobie gdzieś tam, analizując przepisy tak wymyślili tylko to wynika jednak takiego głębokiego nacisku czy taki głęboki Energi, która płynie z różnych środowisk w kraju, która przeciwko temu się opiera i tak naprawdę nie ma innych gratulacje dla tych, którzy protestowali mają wkład coś dobrego w tej opinii rzecznika oraz, jeżeli Trybunał przyjmie przyjmie takie takie stanowisko, że krajowa rada sądownictwa w obecnym kształcie nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej tam było dużo nominacji przez nie tylko do Sądu Najwyższego, ale też do innych sądów i t d. w to co by to znaczyło najprostsza odpowiedź to jest taka, że czekałby nas chaos prawny tak, czyli że tak naprawdę nie wiedzielibyśmy jak do tych różnych kwestii podejść, bo oczywiście konieczna byłaby zmiana ustawowa, czyli wykonanie tego wyroku poprzez prawdopodobnie przeprowadzenie nowego naboru do krajowej rady sądownictwa i takie ukształtowanie zwierzęcia ustawa no tak takie ukształtowanie, aby to było wypełniało normy prawa Europejskiego w tym także się rzecz naszej konstytucji w tej sprawie konstytucji też tzw. Trybunał Konstytucyjny w parze z porządku tak, ale rozwiąże, nawet jeżeli przyjęcie wyrok Trybunału jest prawidłowe wszystkimi tego atrybutami to tak czy inaczej to rozstrzygnięcie niezgodę wygląda na to, że niezgodne z prawem europejskim, który ma pierwszeństwo przed prawem krajowym talent dokładnie chodzi o zasadę efektywnej ochrony prawnej instytucji wyjazd jest w dziale z Izbą dyscyplinarną i t d. pani Gersdorf mówi, że to jest powód, żeby ją nie pętelkę terminu użyła, ale w każdym razie, żeby nie traktować poważnie myśli można ignorować myślę, że także pierwsze musimy jednak poczekać na wyrok tak zobaczymy w jaki sposób wyrok zostanie sformowana po drugie, musiałaby powstać ustawa, która to ten temat rozwiązuje po trzecie nie można byłoby w roku zignorować od musimy pamiętać, ponieważ to nie jest tylko wyłącznie kwestia ewentualnych sankcji finansowych i kwestia tych prawda ograniczeń wobec budżetu wypłat z budżetu unijnego co pojawi się jako groźba, ale proszę zauważyć, że cały system funkcjonowania wspólnej Unii Europejskiej opiera się na takim wzajemnym porozumieniu wzajemnym szacunku poszczególnych systemów prawnych do siebie w tym także organów sądownictwa i dał za i jeżeli tego typu wyroki niewykonane byłyby obiegu, jeżeli byłyby organy, które działają niezgodnie z zasadami prawa Europejskiego, czyli właśnie taka krajowa rada sądownictwa czy izba dyscyplinarna to byłoby to idealne narzędzie do tego, żeby podważać konieczność wykonywania wyroków sądów krajowych w innych państwach europejskich nieuznawania ich, czyli to co już teraz do obserwujemy, jeżeli chociażby chodzi o Europejski nakaz aresztowania, że następuje pewne takie nie wydamy póki nie sprawdzimy czy wszystko oka jest sądem danej sprawie może się rozlać w ogóle wszelkie relacje inwestycyjne relacji w sprawach cywilnych gospodarczych rodzinnych, czyli to będzie oznaczało, że Polska teoretycznie powinna być równym członkiem Unii Europejskiej tak naprawdę przestała, ponieważ ten system przestał działać dlatego właśnie Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej tak aktywny w tej sprawie mówi nie możemy sobie na to pozwolić nie możemy doprowadzić do tego, że wprowadzone jakaś polityka mnie prywatnie to by znaczyło przykładowo wyobraźmy sobie, że pan i ma jakąś sprawę rodzinną udało się panu uzyskać wyrok sądu krajowego dotyczące n p . prawa do dziecka w kraju, ale pana małżonka czy pana partnerka wyjechała z dzieckiem do Francji i to dziecko ma za sobą tak no i teraz pan próbuje to dziecko ściągnąć, używając do tego orzeczenia naszego sądu krajowego no to w tym przed tym sądem Francji, ale mogą być nie ja nie ufam temu Żakowskiemu, bo on może tutaj jakieś układy w tych sądach sądy w ogóle tak źle działają ani wolnych, a sędzia nielegalnie powołany taki wchodzimy w ogóle jakąś można powiedzieć dyskusję zupełnie nieprawdopodobną kraby podważała w ogóle funkcjonowanie całego systemu prawnego, ale rzuciłby nas za to unici właśnie na tym polega, że to to byłoby tzw . to co zresztą sygnalizowane przeze mnie przez prawników innych także tak tzw. wdrożenie jądra członkostwa Unii Europejskiej, czyli cały czas jesteśmy, ale tak naprawdę to ten sens członkostwa jest coraz mniejszy i to ma niestety największe przełożenie jak co dzień dla inwestorów tak oni muszą po prostu to uwzględniać oni muszą brać pod uwagę czy ich interesy są chronione tutaj w Polsce nie mogą w normalnych zasadach współpracować z partnerami gospodarczymi spółkami skarbu państwa czy mogą inwestować to będzie konsekwencja dlatego nie będzie można wzrostu tego wyroku od tak zignorować, bo pan premier Morawiecki doskonale będzie wiedział co to znaczy dla sensu tej właśnie ścisłej integracji gospodarczej, a co to może znaczyć odpowiedziała pani Gazdy gazet, że można będzie ignorować izbę dyscyplinarną Sądu Najwyższego trudno tutaj się, jakby dokonywać interpretacji słów pani pani profesor wydaje się, że mogło chodzić o taką kwestię, że jeżeli już ten wyrok Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej zostanie wydany i izba dyscyplinarna będzie podejmowała różne działania no to, powołując się po prostu na prymat prawa Europejskiego i właśnie orzeczenie Trybunału sprawiedliwości może być wręcz być może odmawiać nawet stawiennictwa przed Izbą dyscyplinarną czy będzie można kwestionować orzeczenia, które zostały wydane natomiast oczywiście, o czym pan redaktor mówił wcześniej jest też kwestia co z tzw . czasem między czasie tak to znaczy od można powiedzieć od momentu powstania Izby dyscyplinarnej do wyroku Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej i zawsze wielka zagadka tego typu historiach ja myślę, że pewne rozwiązanie pewną podpowiedź nam dają naszej historii krajowe związany kiedyś orzekaniem przez asesorów sądowych, bo oni też zostali uznani przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny instytucja uznana za niezgodną z konstytucją, ale Trybunał się taką interpretację, że generalnie nie można podważać wszystkiego co zrobili tzw. międzyczasie czyli jakby Trybunał postawił wyżej wartość postaci stabilności prawa nad taką umorzą pożyczkę osoby dotknięte decyzjami wyrokami Izby dyscyplinarnej pozostawały dotknięte tak jak rozumiem ja myślę, że to co może teraz KRS powinna wstrzymać działania po w tej sytuacji my nie komplikować sytuacji i ja myślę, że to mogłoby oznaczać, tyle że osoby indywidualne, które zostały dotknięte takim orzeczeniem Izby dyscyplinarnej miałyby oczywiście możliwość wznawiania postępowania natomiast nie znaczy, że z automatu wszystkie orzeczenia, by poszły także do kosza to tego typu rozwiązania gdzieś tam były już w Polskim prawie występowały to w ten sposób chronioną wartość postaci jednak pewnej kontynuacji tak czy chodzi o to, że mi jakoś typową zupełnie sprawę, gdzie nie wiem sędzia faktycznie popełni jakiś przewinienie dyscyplinarne żadne polityczne tylko taką po prostu zupełnie zwyczajną sprawą w tej sprawie orzekała izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego ten rozwój chodzi o to, żeby tego nie wyrzucać do kosza od razu tylko w jaki sposób utrzymać to w systemie prawnym straszna nagonka na pana się rozpętała po Pańskiej interwencji w sprawie trybu zatrzymania sprawcy brutalnego zabójstwa małej dziewczynki wprowadzanego gacie i t d . i t d . to oczywiście jest coś niesamowitego, ale pan jak ja jak czytamy tu pana te pana interwencję to pomyślałem tak, ale przyszłyśmy się do tego przez lata przyzwyczajali przecież ile razy policja skutecznie rozbije fabrykę papierosów nielegalny albo coś takiego to widzimy tych osiłków w gaciach leżących na betonie i telewizji to od lat pokazują policja od lat zdjęcia udostępnia czy różne służby w co to nie jest też to oburzenie nie wynikały też trochę z tego, że interwencja przyszła późno, kiedy już zdążyliśmy się przyzwyczai, że policja pokazuje nam facetów w gaciach ja myślę, że mamy każdego dnia do czynienia z tyloma różnymi przejawami naruszenia różnych standardów, że czasami jesteśmy w stanie nawet nadążyć za odpowiednim reagowaniem i oczywiście to powoduje pewien efekt myślę, że przyzwyczajenia do różnych sytuacji, ale się w tej sprawie to co było wyjątkowe to nie tylko kwestia tego właśnie skucia w kajdanki zespolone i pokazywania tego w mediach, ale nagromadzenie tych tych naruszeń myślę, że to chociażby wyciekły zdjęcia z przesłuchania prawda jak to właśnie to ta bielizna i taka atmosfera pokazu pokazu siły ja się, że to wszystko spowodowało, że ta sprawa stała się jednak wyjątkowa i i też się przelała się przelało, ale też instytucji nie martwi, że jak szybko zapomnieliśmy o sprawie Tomasza komendy tak czy sprawa Tomasza komendy była na ustach wszystkich dziennikarzy publicystów i polityków przez ładnych kilka tygodni i teraz nagle mija prawda w tym rok i my w ogóle już tych standardów nie chcemy stosować prawda tak jakby jednak to co dominowało to jest bieżąca aktualna narracja medialna i to co rządzący chcą dzięki tej narracji osiągnąć, ale moja rola to jest nie przejmować się hitem tylko po prostu robić swoje ja nie startuje w konkursie piękności ja muszę wykonywać pożarnictwa oraz bardzo dziękuję tak rada bada Rzecznik Praw Obywatelskich wynoszą 8 dziękuję panie doktorze dziękuję bardzo teraz informacja po informacjach środka w poranek Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA