REKLAMA

Jak rządowa polityka migracyjna odpowiada na potrzeby polskiego rynku pracy?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-06-28 15:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:40 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kwadra uprawy zostały godziny szesnastej słucham Radia TOK FM popołudnie Radia TOK FM w naszym studiu Kamil Wyszkowski dyrektor inicjatywy sekretarza generalnego ONZ Global Compact dzień dobry dzień dobry panu do państ w mamy politykami oraz dokument został objawiony całemu naszemu społeczeństwu, który jest podstawą pewnie będzie podstawą przez najbliższe dni tygodnie do dyskusji na temat polskiej polityki migracyjnej ja przypomnę, że poprzednia została wrzucona do kosza, Rozwiń » dlatego że no mieliśmy napisać nową no i po latach z różnymi też tak w razie zwrotami akcji przed w ubiegłym roku była we wrześniu wiceminister chorąży stracił stanowisko za to, że poruszył ten problem z repatriacją Polaków i powiedział głośno, że potrzebują rąk do pracy z zagranicy to zestawienie tych 2 wartości jak rozumiem spowodowały, że to nie da się w ten sposób w Polsce znacie polityce migracyjnej co też pokazuje, że mamy chyba jakieś obowiązki w e-sądzie formułowanie polityki migracyjnej musimy używać pewnych słów kluczy tak repatrianci Niemcy bezpieczeństwo jest takim słowem kluczem takim dokumencie co pana uwagę zwróciło jeszcze, w które wróćmy na chwilę do dyrekty w do pana ministra krążek, który długie lata był też na 1 z lepszych dyrektor departamentu odpowiadającym za wdrażanie funduszy europejskich w Polsce na świetny specjalista polityczna kompletnie postać państwowiec, który po prostu zwyczajnie po jedno zdanie za dużo, cytując dokument rządowy też interesujące rzeczywiście były kulis paradoksalnie sytuacja tego tego tego tej dymisji też i w tym samym ministerstwie mówią, iż komisja fundacji rozwoju mamy osoby bardzo mądrze prowadzącą politykę właśnie związaną z zatrudnianiem imigrantów zarobkowych jest pan minister Kwieciński tak bardzo się dobrze rozumie, że Polska gospodarka stanie, jeżeli nie będziemy mieli ułatwiony uproszczonych procedur w zakresie chociażby pracowników ze Wschodu w szczególności mówimy o pracownikach z Ukrainy, ale także tego dalszego Wschodu oczywiście w pełni Białoruś Mołdawia Gruzja ostatnio Bangladesz Nepal tak, czyli taki może być Wietnam Wietnamczycy przy bardzo dawna w Polsce funkcjonują i sobie świetnie radzą nad miastem dokument on z 1 strony pokazuje, iż chodzi o dane makroekonomiczne, że jest bardzo źle z punktu widzenia spadku ilości osób w wieku produkcyjnym teren ten zależy nam zabraknie rynku pracy do 2030 roku to prawda czy i Toy, ale to już dzieje dodawać do 2020 mówimy o 500 tam pełno prawie prawie pół 1 000 000 osób na pewno naj naj pewniej 500 tam chyba 60  0002020 znika także rynku pracy, choć wiek produkcyjny i trzeba zasypać dziurę to błyskawicznie więc, ale wywiążemy się zderzenie potrzeba do tego rządowego dokumentu, który specjaliści i ludzie z różnych ministerst w piszą tylko wystarczy przyjrzeć codzienne gazety większą część naszych słuchaczy słuchaczek to, o czym pan powiedział słyszy cenami od dłuższego czasu wiedzą, że takie znajdziemy w Polsce, że potrzeba rąk do pracy zagranicę Ian generalnie mówimy o statystyce warszawskiej Pragi czy my mamy statystyki każdy rozsądny obywatel się, by zapoznać ci co wynika ze spadku ze spadku dzietności co wynika z przy tzw. zastępowalności pokoleń tym przypadku braku, ale jeśli chodzi o oczekiwany dokument di no no no no i w ramach tego dokumentu widać, że rząd poddał refleksji tą kwestię no i na szczęście tam się pojawia zapisy między słowami, które de facto sprowadzają się do tego, że w Polsce będzie większa otwartość dla zatrudniania czy przyjmowania osób do pracy zarobkowej imigrant zarobkowy no i świetnie, bo tutaj kluczowe z punktu widzenia sukcesu gospodarczego Polski wznoszenie zabezpieczenia tego polskiego rozwoju długofalową tylko, że mam wrażenie, że panuje większy od wartości słuchaczy chcieliby zapytać jak to coś zmienić cokolwiek się zmieni większa otwartość, czyli krócej będziemy czekali na pozwolenie o pracę o o pracę dla życiowych wobec czasowy będzie, gdy mieliśmy skład czy moje biuro razem z i daje sobie za organizację organizacji, które także częścią systemu NZ dopowiem, że US Global Compact minister, którym trzymam się prezentować się w studiu odpowiada za pracę systemu ONZ z sektorem prywatnym ja odpowiadam za sieć firm, które w Polsce jest ONZ pracują co przedsiębiorcy mówią to generalnie co pan rektor wspomniał, że jest bardzo źle, że zarówno sektor budowlany sektor handlu handlu sektor usług ma coraz trudniej wy dostępie do wykwalifikowanych pracowników i lepiej nie będzie przypomnę, że też właśnie straciliśmy bardzo wielu Polaków w wieku produkcyjnym, którzy wyjechali w kierunku zachodnim to miejsce napłynęła na szczęście duża grupa migrantów zarobkowych, którzy bardzo szybko się też uczą języka polskiego głównie z Ukrainy, którzy wypełnili wypełniającą lukę to co zostało jako ta wąskie gardło to przepisy, które utrudniają Ukraińcom chociażby w Polsce podjęcie takiego bezpiecznego zatrudnienia w oparciu o pozwolenie o pracę, a to to jest kluczem czy coś jest oczekują już dziś na różnych wąskim gardłem, ale trzeba błyskawicznie rozwinąć ten dokument w tym ten dokument też pomoże, ale może mówiąc na samym początku, że chodzi o politykę regulacyjną co oznacza, że przyjeżdżacie do pracy ani jeszcze o tym, że zostanie na stałe po to, wynika z tego wstęp w tym dokumencie czy pan wstępy do dokumentów rzeczy są to, żeby uspokoić jakiś kształt element debaty politycznej natomiast duch tego dokumentu tak określił jako się z niego cieszę tak uważam że, bo jest, że po pierwsze, jeszcze drugie zaczyna być kształtowana pewne Polit polityka związana z migracjami zarobkowymi, gdzie nie jest w nim stwierdzone, że Polska się zamyka na napły w pracowników z zewnątrz tylko się otwiera tak wiele sensu przecież ja czytam ten sam dokument, który pan czytuje mam problem z powiedzeniem słuchaczom słuchaczką w zasadzie, jaka będzie po opublikowaniu tego dokumentu w takiej formie, jaką już sprawdź, czego jak będzie Polska polityka migracyjna Wrzeszcz dom do nas Radia TOK FM zadzwoni pracodawca zapyta niby w jaki sposób ja mam też pracownikom z zagranicy powiedzieć, że łatwiej będzie to co im będzie łatwiej to tylko dokumentuje naprawdę no tak może pan powiedzieć jak to przy integracja tylko, że jakby w tym dachowe czy stoi, że za integrację będzie płacił pracownik z zagranicy w nawiasie lub jego pracodawca w taki sposób my mamy niby ułatwić tym ludziom przyjazd tutaj do pracy skoro aż 4  000 000 ludzi pracuje z tym mam problem, że nie jak wytłumaczyć tak czy jest klub tej ryby do polityki migracyjnej nowej w jak komentować mogę tylko w ten sposób ja zgadzam się z panem, że oczekiwałbym znakomicie bardziej ambitnego dokumentu to prawda, zwłaszcza że mamy silną konkurencję w postaci chociażby gospodarki niemieckiej, która czeka na to aż przez część Ukraińców z Polski Białorusinów czy innych narodowości przyniesie na rynek pracy niemiecki to prawda co nie zmienia faktu, że jest w tym sensie lepiej, że ten dokument powstał tak, czyli ci przechodzimy sytuacji kompletnego braku polityki strategii do sytuacji mamy jako w jaki sposób zdefiniował należący do Paryża teraz przekonamy się do czego od nas, ale kosztem zainstalować w tym sensie jest to dobre, bo jeżeli pracodawca z branży budowlanej na dziś ma podstawy w postaci dokumentu, który odwołuje się do strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w swoim wstępie, gdzie mamy dane makro okaże się, które pokazują, że jest problem na rynku pracy to też w tym samym dokumencie to jest bardzo silnie zaakceptowany zaakcentowane wreszcie jest strategia długofalowa rządowa, która pokazuje, że trzeba wypełniać tę lukę na miejscu prac na rynku pracy poprzez migracje zarobkowe to dobrze tak oczywiście możemy dyskutować o narzędzia tak właśnie tu muszę pana zapytać jak pan skomentuje ten pomysł pompowania centralny instytucji rządowej agencji rekrutacji rozmowy z kilkoma osobami z branży i opinii są podzielone no i 1 z przedsiębiorców odpowiedział wreszcie będzie jakikolwiek urząd, do którego ja mam taką nadzieję, że on w sposób jasny jednoznaczny będzie się starał skrócić ten cały nos planu biurokratyczny utrudniający krajów tak to, jeżeli przechodzimy do narzędzi teraz na chwilę no to nad główną głównym problemem były wojewódzkie i dokonać służby zatrudnienia tak rozbój niewydolne nie był w stanie obsługiwać tych wniosków o pozwolenie o pracę czy gdy bruk wielokrotnie pracy uwaga dlatego zdaniem, kto pracować 50 tak niskie stawki zarobków w tej chwili w powiatowych w urzędach pracy do popisu wolne wakaty, jeżeli ktoś chciał dziś z marszu podjąć pracę w wojewódzkim urzędzie pracy i z dowolnego województwa to zostanie natychmiast, bo tam tych wakatów kilkadziesiąt kilkaset w zależności od tego do której, którą pytamy rzecz jasna brak tych rąk do pracy w tych konkretnych urzędach powoduje wydłużenie oczekiwania i migrantów zarobkowych, które chcą w Polsce legalnie podjąć pracę na utrzymanie strony dokumentów to oczywiście na finiszu na końcu są wściekli pracodawcy, którzy dostają pracowników którzy, który mogliby legalnie zatrudnić w tle mamy szarą strefę rzeczywiście nielegalnych pracowników, którzy niejako zaczynają podejmują pracę bez bez bez papierów, czyli bez bez stosownej dokumentacji np. Wasyla, który któryś z zmarł z najprawdopodobniej śledztwo wykaże oczywiście było przyczyną na pewno nie przegrzania w skale w warunkach pracy które, który miał niemal w karierze wtedy dramatyczna sytuacja tylko i dla wszystkich logistyczny wrażenie, że do takiej sytuacji doszło w ogólnopolskim pani Oksany przypomnę tara poznał też pytanie czy my musimy z tego powodu powoływać rządową agencję rekrutacji czy po prostu musimy sobie raz jeszcze przypomnieć wszystkie te negatywne oceny Państwowej Inspekcji Pracy za mało ludzi za niskie płace za mało sprzętu za małe kompetencje czytaj, ale też co warto przypomnieć o 2 lata temu takie raporty są już od pracy mówiąc na tamtym etapie jedynie 300  000 Ukraińców legalnie będący w Polsce, gdzie co czwarty z nich wskazywał, że jest oszukiwana przez polskiego pracodawcę nie dostaje za niskie, czyli inne od uzgodnionego wynagrodzenie, a co 11 Ukrainiec czytaj Ukrainka definiowała molestowana seksualnie w pracy się mimo 100  000 kobiet w przerażająco zające, bo mówimy o takim kryzysie etyki w przestrzeni zatrudnienie, choć standardy pracy i prawa czułych miejsc pracy po nim się naprawdę Polacy nasz pierwszy, ale to nie jest rozmowa o państwo Inspekcji pracy, ale etyce to jest rozmowa o tym czy czy pan czytając dokument coś nas zaskoczyło zdziwiło pan czytał to myślę sobie, ale jak to, które była taka, że to było miał pan, że wypracowane jako pewna forma kompromisu pomiędzy 2 zasadniczymi przez sprzeczności ami retoryką anty uchodźcą czasami anty muzułmańską poprzednia premier wyraźnie powiedziała, że na pewno migrantów ekonomicznych już nie będziemy szanowali do Polski i t d . tak dalej to sprzeczne z tym potrzebami w rynku pracy to jest prezent zgadzam się pan rektorem ten dokument jest dokumentem, który ewidentnie mówił doszło do wypracowania kompromisu mamy w nim zarówno części, które także komplet niepotrzebne jak chociażby całe cała część radykalnym islamie radykalizacji wierzenia znad taką pomoc także one z Gdyni potrzeba w dokumencie, bo sposób nie pasuje też uważam natomiast to, że ten dokument długi sen odwołuje się do twardej statystyki, która pokazuje, że mamy problem rynku pracy, a z drugiej strony szukanie narzędzi rozwiązania tego tego tej tego problemu tego od tych braku rąk do pracy to w tym dobry kierunek oczywiście zjeść mówi oczekiwałbym bardziej ambitnego dokumentu poza dyskusją ale aby politycy, bo takim punktem, który pan ocenia jako ambitną politykę co co musiałby się z nami ten spojrzał na model niemiecki lider z de facto się wypadało przyjrzeć, jakie zmiany ustawy ustawodawca wcześniej przygotowuje jest strona strona rządowa w Niemczech zaś do końca, że czy też sam dokument jest odwołanie się do Niemiec programować kolejno zbankrutowała jest cytowana wypowiedź Angeli Merkel, która mówi o tym, że polityka multikulti zbankrutowała, a sam nie wie oddzielam to kwestia ta polityczna korzystną wie też trochę przychodni od tego jesteśmy w ramach Global Compact musimy się zajmujemy rozmową z sektorem prywatnym co jest potrzebne rzeczy, żeby pan za importował niemieckiej polityki teraz dyskutowali co by było maksymalne ułatwienia w procesie rejestracji zatrudnienia osób z zewnątrz imigrantów zarobkowych na niemiecki rynek pracy i tam się decentralizację i przede wszystkim skraca ścieżkę formalną radykalne, czyli to co w Polsce zakłada ten centralny urząd mam nadzieję będzie miał tego rodzaju wysoką wydolności Company taką będzie miał właśnie na możliwość chodzi o to, żeby rolników on de facto wyjął z niewydolnych urzędów służb zatrudnienia kompetencję związaną z szybszym procesowanie dokumentacji potrzebnej do legalnego zatrudnienia osoby z zewnątrz nie będącej Polakiem na na polskim rynku pracy i zakładam, że ten urząd będzie miał odpowiednie sprawne dobre kadry i no to się uda mój kłopot, który widzę z tym założeniem jest 1, jeżeli będziemy dalej kontynuować politykę taniego państwa, czyli będziemy oczekiwać, że wysoko kompetentni ludzie pan się w tym urzędzie za śmiesznie niskie pieniądze to nie sprawdzi głównym problemem niewydolności służb zatrudnienia wojewódzkich powiat urzędów pracy są bardzo niskie wynagrodzenia w tych samych urzędach nikt tam idzie Kamil Wyszkowski dyrektor inicjatywy sekretarza generalnego ONZ Global Compact bardzo dziękuję zarządzać dorzucił w Polsce tak dziękuję bardzo rozmowę ja dziękuję za 2 minut godzina 16 za wyminę informacji Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA