REKLAMA

Rząd chce zmniejszyć Świętokrzyski Park Narodowy na rzecz zakonników

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-06-28 16:20
Prowadzący:
Czas trwania:
14:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w słuchamy Radia TOK FM 23 minucie po godzinie szesnastej w naszym studiu Łukasz niesiona przyrodnik dzień dobry czy dobrym panem taki artykuł zawał w sercu Łysogór no drodzy słuchacze drugi słuchaczki rzeczywiście od lat dziewięćdziesiątych żaden park Narodowy w Polsce się nie powiększą nie powstają też nowe parki narodowe jak już parę tygodni temu na Ukrainie powstało 6 nowych NATO wszyscy w Polsce zaczęły się zastanawiać jak to zaraza, w którym miejscu my Rozwiń » jesteśmy 1 % powierzchni kraju to są parki narodowe, a tu pan przychodzi z historią, która jeszcze bardziej przygnębia słuchacze słuchaczki, chociaż nie jest taka prosta jednoznaczna Otóż 1 z parków narodowych się trochę mnie wszystko wskazuje na to, że się prawdopodobnie trochę zmniejszy tak Świętokrzyska hektar chodził Świętokrzyski park Narodowy mamy taką trudną konfliktowe sytuacje w górach świętokrzyskich okazuje się, że fragment parku w zasadzie w centrum parku Narodowego to jest powierzchnia około 5 ha ze znanym wszystkim być może klasztorem tzw. świętym krzyżu ma zostać wyłączony z terenu parku Narodowego i na nieznanych jeszcze zasadach oddany przekazane sprzedany zakonowi Oblatów akces na 5 ha dokładnie tam się znajduje klasztor i tereny przyległe rzeczywiście jest to teren przekształcone antropogeniczne nie to znaczy silnie użytkowany przez ludzi to jest takie centrum turystyczne gór świętokrzyskich natomiast takich miejsc w Polsce w ramach w granicach parków narodowych jest więcej, bo różnych budynków nawet zabytkowych znajduje się sporo w parkach narodowych i czy nawet dróg parkingów rozmaitych tego typu miejsc nikomu nie przychodzi do głowy, żeby te tereny wyłączać granic parków narodowych taką, żeby o jak zakonowi ta historia dosyć długa, ponieważ może tak w paru słowach przypomnę, że rzeczywiście Klasztorna świętym krzyżu to jest takie bardzo ważne miejsce dla chrześcijan dla katolików w Polsce właściwie od średniowiecza w czasie zaborów doszło do takiej sytuacji, kiedy kościół Polski uznał, że ten klasztor jest nierentowny stanowi duże obciążenie dla budżetu kościoła i biskup Sandomierski zwrócił się do papieża z taką prośbą o to, żeby się tego pozbyć papież jest na mocy bulli, którą wydał pozbył się, żeby dał wystawił na sprzedaż ten klasztor oprócz niego jest 42 inne podobne obiekty w królestwie polskim ten teren został sprzedany kościół wziął za to pieniądze i teren stał się właściwie własnością Królestwa polskiego czy państwa polskiego wówczas później tam losy tego klasztoru są rozmaite tam się właściwie od czasu zaborów wszystkie władze miały swoje więzienia i przed drugą wojną światową w klasztorach, by wrócił w ręce zakonników i oni tam od tego czasu znowu urzędują w roku pięćdziesiątym 1950 powstał Świętokrzyski park Narodowy, a jego częścią stał się właśnie klasztor wraz terenami przyległymi od lat dziewięćdziesiątych oblaci czy nie takie silne starania w tym celu, aby teren wyłączyć granic parku Narodowego od kilku dobrych lat mają rozmaite plany uczynienia takiego centrum pielgrzymkowego z tego miejsca tam odbywają duże wydarzenia religijne wiele państw z 1 strony asfaltowa droga dochodzi tak dochodzi asfaltowa droga presja turystów rzeczywiście radykalnie wzrosła na park Narodowy w związku z tym i oczywiście to nie są ludzie, którzy tam przychodzą, żeby zwiedzać park Narodowy tylko, żeby wziąć udział w ceremoniach kościelnych co jest istotne do tej pory dyrekcja parku dyrekcję parku Narodowego nie przeszkadzały tego typu działalności, ale też nie zgadzały się na to zgody rzecznika nie zgadzały się tak kolejni dyrektorzy nie zgadzali się na to, żeby ten teren oddać 5 poprzednich dyrektorów parku Narodowego utraciły swoje funkcje związek z powodu innego powodu, że nie zgodzili się czy z tego powodu, toteż nie to jest trudna sprawa, ponieważ wypowiedzenie otrzymywali od ministra środowiska właśnie bez podania przyczyny przez co najmniej kilku ostatnich przypadkach zostali wezwani do ministerstwa zostali zwolnieni z pracy czy funkcji pełnienia funkcji dyrektora parku Narodowego bez podania przyczyn czy jasne jest w jakiej przyczyny nie jest oczywiście nigdzie napisane natomiast do wystarczy odrobinę wyobraźni wiedzy, żeby zrozumieć, że chodzi o to, że ci dyrektorzy po prostu nie zgadzaliśmy obecny dyrektor świętokrzyskiego partner w obecnej dyrektor zgodził się w swojej wypowiedzi dla gazety wyborczej kieleckiej powiedział, że teren utracił wartości przyrodnicze nie jest parkowi Narodowemu potrzebne trzymamy się na chwilę przy tej tezy możemy się obronić każdy, kto tam był pamięta, że jedne strony jest to droga asfaltowa z drugiej co prawda jest takie podejście drugie przepiękne lasy wychodzi się na polanę widzi ten klasztor wszystko to piękne ludzie chodzono rzeczywiście no wokół las, więc być może rzeczywiście ten akurat fragment parku Narodowego nie pełni funkcję parku Narodowego tylko miejsca kultu jednak albo zabytków odwiedzanego przez turystów pełni obydwie te rolę tak naprawdę jest to teren wartościowe dla parku Narodowego, który w swoich zadaniach ochronnych ma również opiekę nad tym tego rodzaju obiektami jak budynki sakralne miejsca kultu i do tej pory z budżetu parku Narodowego opieka nad klasztorem była finansowana, czyli park Narodowy utrzymywał ten obiekt dbał o niego i niczym nie przeszkadzało jednocześnie z punktu widzenia Przyrodniczego jest to dosyć problematyczne, ponieważ w zasadzie nie istnieją specjalistyczne opracowania potwierdzające, że przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą mającą na celu stwierdzić rzeczywistą wartość przyrodniczą tego obszaru na pewno są publikacje może się wydać śmieszne słuchaczom i osobom niezwiązanym z ochroną przyrody ochroną środowiska, ale na terenie klasztoru w świętym krzyżu na wokół budynku na murach budynku występuje przed 13 gatunków skrajnie zagrożonych wyginięciem mięczaków jest na to publikacja ta publikacja znajduje się na stronie parku Narodowego link do niej także te materiały są jako i czy ja jako prezes stowarzyszenia występowałem do Oblatów kilka razy z wnioskiem o udostępnienie obiektu w celu zbadania podziemi klasztoru, żeby sprawdzić czy niema tam istotnych zimowisk nietoperzy, które mogłyby być przedmiotem ochrony obszaru natura 2000 są góry, bo trzeba pamiętać, że to jest teren parku Narodowego, ale też obszaru natura 2000 nigdy nie doczekałem się odpowiedzi od blatu nie zostaliśmy tam wpuszczeni to, żeby sprawdzić natomiast wiem od charakteru rogów, że były tam kiedyś robiono liczenie nietoperzy stwierdzono gatunki, które są przedmiotem ochrony obszaru natura 2000 co tak naprawdę budynku się dzieje co brać z nim robią co w nim funkcjonowało przyrodniczo nikt nie wie się pewnie już nie dowie się dużo, ale z drugiej strony trzeba uszanować te dziesiątki tysięcy ludzi, którzy rok z rokiem odwiedzają to miejsce z przyczyn czysto religijnych tak nikt tego chce zakazać problem powstał w momencie, w którym park Narodowy przystąpił do opracowania planu zadań ochronnych dla parku Narodowego takiego strategicznego kluczowego dokumentu regulującego funkcjonowanie parku wyznaczającego jego cele ochrony zasady sposoby realizacji tych zadań ochronnych i tam poprzednia dyrekcja parku wraz z naukowcami wnieśli taki próbowali wnieść taki zapis, który miałby regulować ruch turystyczny limitować nie zakazać, bo nigdy nie był ten ruch zakazane i nikomu do głowy nie przyszło natomiast, żeby punkt ze względu na wartości przyrodnicze ten ruch turystyczny odbywał się pod jakąś kontrolą i to wzbudziło bardzo ostrą reakcję kościoła w tym zakonników absolutną niezgodę i przyspieszyło ruchy w kierunku wyłączenia terenu spod administracji parku Narodowego skąpe, a skoro pan, mówi że powiedział także kolejny dyrektor świętokrzyskiego parku Narodowego różni się tym od poprzednich rynek skłonny jest oddać 5 ha terenu jednak zakonowi na to jak rozumiem nie ma żadnego skoro ci w park Narodowy nie ma jak w nie protestuje od kryzysu w przyszłości scenariuszy wprost tak przekazane zostały one pewnie, zanim na to odpowiem to jeszcze jest taka ważna rzecz, która się wiąże pana pytaniem no tak poprzednich 5 dyrektorów stwierdziło, że ten teren jest ważne dla parku Narodowego, a ten twierdzi, że nie jest, bo teren utracił wartości przyrodnicze no to by oznaczało, że ten dyrektor nie dopilnował swoich obowiązków za jego zła złożyła także należy teren utracił wartości przyrodnicze na to trzeba się zastanowić co się wydarzyło tak naprawdę to jest 1 rzecz druga rzecz ta, którą pan pyta co dalej, jaka jest, jakby formuła prawna teraz jak i jakie są możliwości prawne okazuje się, że wszystkie możliwe samorządowe organy województwa pozytywnie zaopiniowały projekt rozporządzenia ministerstwa w sprawie wyłączenia terenu granic parku także na drodze prawnej w Kielcach swoją świętą wszystkim wszyscy są zgodni, że teren należy dołączyć pozostaje nam jednak ścieżka tak naprawdę, czyli wykonanie własnych niezależnych badań o zgodę na takie badania wystąpiłem do Dyrekcji parku Narodowego czekam na odpowiedź zobaczymy co dyrektor wypowie się zgodzić nie zgodzi na przeprowadzenie takich badań, kiedy będziemy mieli wyniki takich badań będziemy w stanie sformułować wniosek no to jest ostatnia chyba ścieżka prawna do Trybunału Konstytucyjnego, ale w sytuacji, w której rozporządzenie zostanie przez rząd przyjęte zaakceptowane to wtedy występujemy na ostatnią 6 szkoły ścieżkę jak nam przysługuje, próbując złapać jakiś dystans do tej historii, chociaż część słuchaczy część słuchaczy zapewne przekonana, że tutaj i szeroko pojęty interes związany z ochroną przyrody kazałby przede wszystkim chronić park Narodowy, ale chciałem zapytać może to nie jest chyba jedyna taka sytuacja jest tak szybko się próbuje przypomnieć obce Wigierski park Narodowy, gdzie funkcjonuje ten z epoki klasztoru w Cannes to zespół klasztorny taki po kamedulskiego fotele pięknie położony tak, ale sam w środku parku Narodowego też kładli tam funkcjonuje nie nie widać tylko przeminie słyszy się o konfliktach tak jest ja też wystąpiłem do kilku parków narodowych w Polsce z zapytaniem o to czy na ich terenie istnieją podobne sytuacje podobne obiekty oczywiście istnieją są inni odbywa się to w taki w tak radykalny sposób, że należy teren wyłączać granic parku Narodowego, bo utracił wartości przyrodnicze są bardzo trudno jest tak naprawdę wykazać, że ten teren trwale bezpowrotnie utracił wartości przyrodnicze, bo to jest jedyna ścieżka prawna, jaką państwo posiada wynikająca z ustawy o ochronie przyrody trzeba stwierdzić należy nie ma nic do ochrony poprosiłem no i udowodnić coś takiego z niezwykle karkołomne ja nie wiem jak dyrekcja chce udowodnić w jaki sposób czy w ogóle kiedykolwiek posłużyła się w swojej argumentacji jakąkolwiek dokumentacją stwierdzającą coś takiego, bo takich dokumentów naocznie widział, ale pan, zyskując jak rozumiem poprzedni minister środowiska tak tutaj był za tym, żeby dokonała się ta transakcja, a jednocześnie ten sam minister poeta w przypadku ingerencji bodajże babiogórski park Narodowy próbę budowy hotelu gdzieś na blisko albo wręcz strefy parku albo w otulinie zareagował bardzo szybko odwołał dyrektora Babiogórskiego parku Narodowego także jak nie wiem czy wszyscy mamy jednoznaczny czarno-biały obraz tego w jaki sposób parki narodowe działają jak na linii ministerstwo parki narodowe funkcjonuje to chyba są bardzo lokalny sytuacji bardzo lokalne sprawy wygląda na to, że tak, ale też wygląda na to, że dzieje się coś bardzo niepokojącego wokół parków narodowych w Polsce, jaką sprawą zaczynam się teraz zajmować okazuje się, że co najmniej 5 lub nawet 6 parków narodowych w tym momencie znajduje się w różnych bardzo trudnych sytuacjach, kiedy chcę się n p . piec przez Biebrzański park prowadzić bardzo intensywną drogę ekspresową, kiedy w mazurskim parku Narodowym chce też dokonać rozbudowy przebudowy i udrożnienia drogi, która przebiega przez najcenniejsze tereny mamy problem wzrostu gdańskim parkiem Narodowym, gdzie planuje się przy samych granicach budowę jakiejś wielkiej kopalni także to jest niesamowite uważam jak te fakty zbierze razem w 1 miejscu to się okazuje, że coś co w Polskim prawie nazywane jest najwyższą formą ochrony przyrody nie jest chronione, że się wymyśla procedury prawne po to, żeby zawłaszczyć nawet niespełna 1 % najcenniejszych walorów przyrodniczych kraju dla rozmaitych inwestycji czy tak jak w przypadku świętokrzyskiego parku dla po to, żeby mogła kwitnąć życie religijne, które zresztą tak jak pan mówi tak nam się także do tego oczywiście bardzo dziękuję za dzisiejsze rozmowy ukaże się na przyrodnik dziękuję bardzo dziękuję bardzo 1638 kilka informacji Radia TOK FM Adam realizował dzisiejsze popołudnie Małgorzata Buczyńska przygotowywał i wydawała Paweł Sulik prowadził, który mówi do służenia, że państwa dziś o godzinie dwudziestej będziemy rozmawiali o ustawie anty lichwiarskiej programy mikrofon TOK FM to już jest państwo mówię na godzinę dwudziestą do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA