REKLAMA

Czym ma się zajmować pełnomocnik ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły? „Nie tym, o czym mówili nauczyciele. Powołanie urzędu nie rozwiąże problemu agresji w szkołach”

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-06-29 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki witam ponownie przed chwilą w pierwszej części gośćmi w weekendowym poranku rozmawiałem z panem z PiS pierwszym zastępcą prezydenta Poznania z panem Mariuszem Wiśniewskim obchodach sześćdziesiątej trzeciej rocznicy poznańskiego czerwca, które wczoraj głównie wczoraj miały miejsce nie zdążyłem tamtej części zaprosić państwa na dzisiejszą audycję w radiu TOK FM o godzinie dziewiętnastej to jest audycja z cyklu historia Polski czy pan prof. Jerzy Eisler Rozwiń » dyrektor oddziału Warszawskiego IPN -u w rozmowie ze mną bardzo ciekawy sposób przypomni wszystkie okoliczności związane z poznańskim czerwcem stanem badań nad tymi wydarzeniami z wszystkimi okolicznościami, które się wiązały i z samym wydarzeniem tym wszystkim co potem nastąpi łącznie z ukrywaniem przez wiele wiele lat przez propagandę prawdę o tym co się wydarzyło w Poznaniu zachęcam, bo opozycja będzie miała myślę, że taki wymiar również edukacyjny, a zachęca między dlatego, ponieważ teraz będzie trochę o edukacji przez Skypea łączymy się z panią Kingą Kazimierczyk przestrzeń dla edukacji dzień dobry dzień dobry dobre państwo nowy minister edukacji pan Dariusz Piontkowski prowadzili rozmowy ze związkami zawodowymi w czwartek rozmawiał z przedstawicielami sekcji krajowej oświaty i wychowania nas Solidarność w piątek spotka się z przedstawicielami związku Nauczycielstwa polskiego zaplanował też rozmowy z przedstawicielami forum związków zawodowych, a więc też z tymi celami, które na poważnym sporze ministerstwa edukacji pamiętamy całą historię związaną z przygotowaniami do strajku w okresie egzaminów no i oczekiwania, jakie były, że te spotkania będą dużym stopniu próbą odpowiedzi na wiele pytań postulatów, które wówczas udało się załatwić tymczasem minister trochę zaskoczył sam Sławomir Broniarz prezes związku Nauczycielstwa polskiego był tym zaskoczony, że nie chciał właściwie od tych sprawach mówić do w pełni tylko, ale poinformował o tym, że rząd powoła pełnomocnika z rozpraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły no i z 1 strony to było zaskoczenie, bo wydaje się, że inne problemy są ważniejsze teraz dla edukacji, ale z drugiej strony skoro już coś takiego ma się pojawić to chciałem panią poprosił na początku w o wyjaśnienia, o co chodzi o komentarz do tego pomysłu tak oczywiście to było to było bardzo duże zaskoczenie nie tylko dla osób, które spotkały się z panem ministrem warto też zauważyć, że prezes Broniarz po po tym spotkaniu mówił, że spotkanie było merytoryczne i co trzeba panu ministrowi ministrowi przyznać i no a na razie wciąż jeszcze konkretnemu da tak to jest to jest rzeczywiście troszkę inna polityka spotykanie się z organizacjami związkowymi niższe działo się za czasów pani minister Anny Zalewskiej, która jednak systemowo są ze związkowcami się nie spotykała to jest jest zmiana, ale niestety ta propozycja która, która padła jest taka technika manipulacyjna, w której w momencie, kiedy nie mamy satysfakcjonującej jakichkolwiek odpowiedzi na istotne problemy czy pytania podaje się inne informacje lub zasypuje przeciwną stronę faktami, które nie mają związku ze sprawą niestety ta sytuacja która, która nastąpiła w związku z powołaniem zespołu nim pełnomocnika ministra ds. funkcji wychowawczych szkoły w randze podsekretarza stanu jest takim zabiegiem, dlatego że no nie jest tak jak pan redaktor powiedział najbardziej palący problem w szkole jesteśmy miesiąc po opublikowaniu raportu NIK -u, który bardzo konkretnie wskazuje co w szkole należy zrobić ministerstwo powinno wykonać no i czekamy w zasadzie od miesiąca na to, że ministerstwo się do tego to do tego co było w raporcie do tych wskazań, które w raporcie zostało zapisane odniosło no niestety to co wydarzyło się wczoraj, czyli czy złożenie złożenie tego projektu, w wyniku którego ma zostać powołana osoba jako pełnomocnik ds. roli wychowawczej szkoły to rzeczywiście bardzo ważna rzecz naprawdę sposób nie odnosi się tego co z tych palący problem no właśnie to powiedzmy króciutko przynajmniej ci chodzi o ogólne założenie, że ten pełnomocnik ma walczyć z agresją w szkołach w dokładnie w tym dokumencie można przeczytać, że głównym zadaniem pełnomocnika będzie troska o zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach ograniczanie zjawiska agresji rówieśniczej uczenie tolerancji szacunku dla drugiego człowieka wspieranie szkół w zabezpieczaniu uczniów przed dostępem do treści w internecie, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju no można, by powiedzieć rzeczywiście dziś swego w tym nieba, aczkolwiek wspomniany już prezes Sławomir Broniarz nam powiedział, że wydaje mu się, że kompetencje zawodowe nauczycieli doświadczenie umiejętności nie wymagają powołania jakiegoś nadzwyczajnego urzędu to rozumiem oczywiście stanowisko prezesa związku zawodowego, ale z drugiej strony od wielu lat słyszymy o rzeczywiście poważny problem, jaki występuje w szkołach, czyli właśnie agresja nie tylko między nie tylko rówieśnicze jak tutaj się nazywa, ale też agresja wobec nauczycieli uczniów, którzy w, którym wydaje się właśnie wyraźne wzmocnienie ich praw pozwala na przekraczanie również jakich granic, więc problem zapewne jest, więc może na razie jeszcze zapytam czy w takim razie proponujecie państwo dobrze okay niech będzie ten pełnomocnik rozmawiajmy o tych sprawach jak z problemami którymi się zajmować pełnomocnik szkole walczyć, ale oprócz tego załatwiamy sprawy, które zostały załatwione od lat, a na pewno te, które były nagłośnione w ostatnich miesiącach i czyny ewentualnie ten rodzaj scenariusza pan minister się zgadza to, o czym pan redaktor Cichy mówił problem agresji rówieśniczej agresja w stosunku do nauczycieli czy też takiej agresji której, które nie widać, która jest ma jednak najbardziej szkodliwa też zawiera wywierana na młodzież największy wpływ, czyli agresji agresji rodzi się w internecie to nie są zjawiska rzeczywiście niestety nowe Instytut badań edukacyjnych kilka lat temu prowadzi na ten temat badania i tam z tych badań wynika jasno, że ta agresja, o których mówiono bardzo często w kontekście gimnazjów gimnazja są tymi złymi miejscami butami eksplozja agresji okazało się nieprawdą to można więcej agresji, bo w szkołach podstawowych i to co w tej chwili się rzeczywiście dzieje na to trochę niestety wygląda także reforma edukacji spowodowała gigantyczne problemy też raport NIK, mówi że sytuacja uczniów w szkołach podstawowych wyraźnie pogorszyła się od momentu kiedy, kiedy wprowadzono reformę i teraz zamiast rozwiązań systemowych jest pełnomocnik ministra za ciężko jest w ogóle komentować, dlatego że tezie, że ten problem jest zaadresowany bardzo bardzo dobrze on występuje należy zmienić tylko naprawdę nie załatwi tego powołanie powołanie tej takiej osoby takiego urzędu co więcej to, o czym powinniśmy powinniśmy powiedzieć tryb procedowania tej tej zmiany jest nie jest niesamowity niesamowicie szybki zawahał się trochę przed użyciem słowa niespotykaną minister jest spotykane, dlatego że większych zmian w oświacie w ostatnim czasie dzieje się w trybie dwudziesto cztero lub 48 godzinnym, na które proszę pani mamy świeżą informację przypominającą mówią od tej decyzji pana prezydenta o zesłaniu nowelizacji kodeksu karnego do Trybunału Konstytucyjnego właśnie zwraca uwagę, że chcą poważną nowelizację przeprowadzono właśnie 48 godzin, więc to z jakiego nie społeczne jakiś taki wyjątek taki nastąpi z tego też zostało trochę zaskakiwać warto się działo za pierwszym razem wszyscy byli bardzo oburzenia teraz zasadzie przyjmujemy jako normalny fakt, że tak się stało w Polsce prawo i prawo oświatowe i w ocenie skutków regulacji tego tego projektu powołującego rzecznika powołującego pełnomocnika pełnomocnika ministra napisano rzeczy bardzo zaskakujące przykład to, że to, że te zmiany wprawie nie wpływają na rynek pracy to jest niestety już też taki standard, który się w tych dokumentach oceny regulacji skutków prawnych pojawia w zasadzie żadna zmiana, która dzieje się w oświacie, ale nie ma wpływu na rynek pracy, bo jak zmiana w oświacie może nie mieć wpływu na to jak funkcjonują ludzie na rynku pracy co więcej to jest najbardziej niepokojące minister mówi o bardzo istotny problem, jakim jest agresja w szkole to nie jest problem na papierze to jest problem, który dotyczy młodych ludzi, którzy doświadczają przemocy minister próbuje coś z tym zrobić oczywiście próbuje zrobić to taki sposób, który w tej chwili dyskutujemy, że nie jest on do końca w naszym odczuciu w moim odczuciu skuteczne, ale przygotowywanym projekcie prawnym, który bardzo szybko procedowana w Polskim parlamencie pisze się, że nie przewiduje żadnej ewaluacji wprowadzenia tego prawa oraz brak jest dostępnych analiz i badań, które powodują, że które, które stoją, w które są podstawą do tego, żeby taką zmianę prawną wprowadzić, więc to się w zasadzie dzień mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem NIK Najwyższa Izba Kontroli również to było to było dosyć dawno temu przygotowała taki raport o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i wnioski z tego raportu są wysoce niepokojące wskazujące, że w większości szkół psychologów pedagogów dostępne dla uczniów po prostu nie ma tu jest problem, który należy rozwiązać natomiast to właśnie dniu, w którym spotyka się pan minister ze związkami zawodowymi dostajemy informację to będzie teraz taka osoba, która będzie zajmować funkcję wychowawczą szkoły zostały szacunki dla wysiłków pana ministra, ale niestety nic się nam w tej chwili w programach szkolnych rozwiązywanie przyda no właśnie to powiedzmy 3 udało się państwu mimo wszystko no no przebić z propozycją, żeby wrócić do tych spra w, które były głównym powodem protestów i zapowiadanego strajku, a jeszcze częściowo przeprowadzonego, ale wiemy strajk został zawieszony jeszcze to że wróci we wrześniu to sprawa ciągle otwarta tymczasem z tego komunikatu ze spotkania wczoraj właśnie wynika tylko, że wstępnie ustalono spotkanie w drugiej połowie sierpnia zespołu samorządową związkowego tego, który wcześniej prowadził rozmowy o zmianach w edukacji z ministerstwem też wydaje się, że trochę późno ale, ale dobrze w każdej czy w ogóle pan minister Piątkowski wyraził zainteresowanie tymi postulatami, które były powodem strajku widzi jakąś możliwość odpowiedzi na te postulaty taki sposób, aby one były do przyjęcia przez stronę związkową oczywiście mówiący o związkach, które podpisały porozumienia tak jak to zrobiła sekcja krajowej oświaty i wychowania Solidarność te najważniejsze rzeczy które, które pojawiło się 33 strajku to oczywiście są środki, czyli finanse, czyli wynagrodzenie nauczycieli i tutaj rzeczywiście ci, którzy nie byli zwolennikami strajku zarzucają nauczycielom, że stają w obronie tylko włącznie własnych pensja też trzeba przypomnieć, że przepisy dotyczące organizacji strajku one strajki mogą dotyczyć tylko warunków pracy i płace mogą dotyczyć dotyczyć kwestii merytorycznych, ale kwestie merytoryczne związane z organizacją pracy w szkole jest, jaka jest jakość pracy w szkole też bardzo mocno było przez nauczycieli podnoszonej zasadzie strajkujący nauczyciele nie było na poziomie związkowym, chociaż ZNP też mówił o warunkach pracy w szkole i jakości pracy w szkole, zaskakując nauczycieli bardzo dużo mówili o tym jak to szkoła powinna powinna wyglądać suwaki 2 kwestie, które przestają się pojawi po pierwsze, pensje nauczycieli po drugie to jak szkoła funkcjonuje to sprowadza się do 1 bardzo prostego sformułowania podstawy programowe i system egzaminów niestety tak westchnęła oczywiście bardzo wymowne, dlatego że w tym co, o co w tej chwili dostajemy ze strony ministerstwa oficjalnych komunikatach też się też tym co co ministerstwo w tej chwili planuje zrobić wygląda na to, że nic w zasadzie się w tej chwili w tej chwili nie zmieni, dlatego że obecnie obecnie przepracowana zmiany w karcie nauczyciela one są wprost realizacją tego porozumienia, które było zawarte ze związkiem zawodowym Solidarność to była cała dyskusja o tym, 300 zło towym dodatku dla dla nauczycieli o tym, że nauczyciele przedszkolni zostali z tego z tego konwencji ta zmiana też błyskawicznie przetoczyła się przez parlament błyskawicznie przetoczyła się przez przez Sejm błyskawicznie przetoczyła się przez Senat zresztą też pan prezes Baszczyński, dyskutując o tym o tym w czasie procedowania tego prawa pytał, skąd zasadzie mają się też na to środki, dlatego że w tej dyskusji pojawiały się informacja, że będą przesunięcia w budżecie, ale umówmy się, że nie jest to poważne zapewnienie jest mówić o tym, że będą przesunięcia w budżecie wiemy jak ustawa budżetowa wygląda tam nie ma więcej środków na wynagrodzenia dla nauczycieli, więc wydaje się, że kwestia którą, którą nauczyciele walczyli o to, żeby te pensje naprawdę były widocznie podniesione nie zostanie odpowiedni sposób zaatakowana i większość tych kosztów zostanie prawdopodobnie zrzucona na samorządy prawo będą mogły dać większe dodatki motywacyjne albo nie problem palące, dlatego że nauczyciele odchodzą z zawodu i za chwilę nie będziemy mieć nauczyciel, dlatego że w tej chwili przy tych pensji, które nauczyciele mają przed 1007 set złotowej pensji dla nauczyciela wchodzącego do zawodu też pensje tak bez bez dodatków, ale jest rzeczywiście pensja za 40 ponad 40 godzin pracy nie będziemy mieć nowych ludzi do zawodu nie będziemy w pokoju do pracy i czeka nas jeszcze poważniejszy kryzys oświadczeń niż ten, w którym zmierzyliśmy się w czasie strajku osobną kwestią jest no jakoś podstaw programowych, chyba że pan minister Dariusz Piontkowski poza tym, że chce mieć pełnomocnika do walki z agresją w szkołach będziemy mieć taką siłę przebicia, że coś w tym rządzie rzeczywiście załatwi dla nauczycieli trochę przynajmniej poprawi to, o czym teraz pani mówiła bardzo dziękuję za rozmowę pani Iga Kazimierczyk Fundacja przestrzeń dla edukacji była z nami dziękuję bardzo nie są ze skokó Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA