REKLAMA

Będzie "natychmiastowa ochrona dla ofiar przemocy domowej" - zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-06-29 11:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
25:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
magazyn TOK FM zaprasza Przemysław Iwańczyk wyjątkowo w niedzielę 29 czerwca zapraszamy na nasz magazyn magazyn, w którym prosił tylko bardzo istotnych tematów m. in. projekty projekt ustawy, która ma przeciwdziałać przemocy domowej chronić ofiary tejże przemocy właśnie podsumujemy tydzień w polityce pochylimy się nad Błachnio z pozoru sprawą, która dotyczy zaparkowanych samochodów w prawidłowych miejscach aktu to parkowanie możemy dostać słony mandat jak się okazuje Rozwiń » tak to jest możliwe taka interwencja, jaką podjęliśmy w naszym programie będziemy także mówić o tym jak Austriacy wypowiedzieli Niemcom wojny drogową, bo tak się wydarzyło wydawałoby się, że 2 kraje, które łączy historia nie mają powodu do konfliktu jednak tak się stało powiemy tak bardzo istotnej akcji społecznej pani Joanna Kos-Krauze reżyserka między nim będzie naszym gościem, która reżyserowała klip, w którym znani aktorzy opowiadają wywołani do tablicy Hok osobiście wzięli sobie ze sobą zabrali jeszcze musi, gdybyście musieli opuścić swój dom to w związku ze światowym dniem uchodźcy już za kilka zaczynamy wydawanie tego programu Małgorzata Łuczyńska i realizatorem Paweł Dolecki czas start tak kłaniam się państwo trzeba przywitać mojego państwa gość jest pani Renata Durda kierowniczka ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie niebieska linia dzień dobry kłaniał się pani dzień dobry pozwoli pani, że powiemy o projekcie, który reklamuje w tej chwili myślę, że to jest adekwatne słowo Ministerstwo Sprawiedliwości Otóż posłużę się słowami ministra Zbigniewa Ziobry stanowczo trzeba poprawić los ofiar przemocy, które nie mają wystarczającej ochrony tym samym minister Ziobro zapowiada nową ustawę antyprzemocową zgodnie, z którą wprowadzone zostanie m. in. policyjny oraz sądowy nakaz opuszczenia mieszkania dla sprawcy przemocy nie mam, że pan jest z tego zadowolony bardzo czekamy na ten przepis od ponad dekadę była anonimowa w 2005 roku, kiedy Sejm uchwala ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie od władz nowa 2010 roku, kiedy Sejm nowelizował ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie potem była mowa w 2015 roku, kiedy Polska ratyfikowała konwencji stambulskiej, czyli konwencję o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet przemocy w rodzinie mamy rok 2019 pora do tego wrócić jest szczęśliwa, że do tego wracamy dobrze, ale czy projekt jeśli już wgryźć w szczegóły spełnia spełnia pani oczekiwania mówi pani jako przedstawicielki instytucji, która stoi na straży ofiar przemocy w rodzinie odczucie kierunek słuszny co do zasady czy rzeczywiście potrzebne jest natychmiastowy nakaz opuszczenia lokalu przez sprawcę przemocy w rodzinie ten nakaz powinien być wydawany wtedy, kiedy coś w tej rodzinie dzieje, kiedy jest awantura policja przyjeżdża na interwencję polskie prawo w tej chwili umożliwia wydawanie takiego nakazu opuszczenia lokalu dla sprawcy przemocy w rodzinie, ale to jest odroczone w czasie ten nakaz może wydać prokurator albo sędzia, ale nie dzieje się to natychmiast na miejscu zdarzenia, które najczęściej ma miejsce w piątkowy wieczór albo w sobotni wieczór jest weekend wiadomo, że większość instytucji nie działa 1 służba, która reaguje jest policja i właśnie policja powinna mieć taką takie uprawnienia i ten projekt zakłada to jest Super jak zwykle diabeł tkwi szczegółach, czyli w tym w jaki sposób nowelizowane prawo wpisuje się istniejący porządek prawny, bo przecież nie znikają te przepisy, które do tej pory istnieją istniały potrzeby w oderwaniu, a dokładnie i widziałabym w tym projekcie jest kilka rzeczy, które budzą pytania szkoda, że pytania można postawić dopiero teraz, kiedy wygląda na to, że proces legislacyjny jest jakiś sposób już zaawansowane usłyszeliśmy na konferencji prasowej kierownictwa resortu sprawiedliwości, że był, jaki zespół, który projekt przygotowywał ja nie znam żadnej osoby, która zajmuje się ekspercka przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie mam wrażenie, że właśnie znam wszystkich w Polsce, którzy się tym zajmują od lat na serio nie znam takie osoby, która uczestniczyła w przygotowywaniu tego projektu szkoda, że nie skorzystano z naszej mojej też innych osób wiedzy w tej sprawie, bo taki projekt zmian w ustawie o policji był przygotowany już 5 lat temu był bardzo szczegółowo opracowane miałam nadzieję, że może ktoś otworzył szufladę, w której ten projekt tam sobie zapewne leży i z tego skorzysta widzę, że to zupełnie nowy projekt, czyli nie nie nikt nie korzystał z tamtego poprzedniego wice inne języki inna odniesienia do innych przepisów prawie trzyma się przyjrzeć temu co by to mogło oznaczać moje oraz moich koleżanek kolegów stroju konsultowałam ten projekt ich opinię na ten temat mają obawy budzić co najmniej kilka rzeczy w tym projekcie to za szybko przejdziemy do szczegółów natomiast nawiązanie do pani słów trochę dziwi się, bo każda formacja polityczna niezależnie od tego, która rządzi będzie chciała sukces wziąć na swoje barki nawet w tak istotnej sprawie no to jednak poczucie skuteczności sukcesu, jaki można odtrąbić jest dość istotne z punktu widzenia polityki, ale z drugiej strony też nie wyobrażam sobie nie znam innej instytucji, które miałaby tak im empiryczne doświadczenia jak państwo właśnie, opierając się na konkretnych sprawach, działając przez wiele lat w ochronie na rzecz osób, które padły ofiarą przemocy domowej to ogólnopolskie pogotowie niebieska linia przecież przynosi tysiące przypadków, które pani w stanie detalicznie opisać, a co za tym idzie wnieść odpowiednie doświadczenia wnioski do ustawy właśnie stąd nasze rozczarowanie z tego praktycznego doświadczenia nikt nie skorzystał, bo przecież doskonale pamiętamy, jakie były powody, dla których ubiegaliśmy się od wielu lat o stworzenie takiego narzędzia też one wcale nie zniknęły mówi o takich sytuacjach, w których jest interwencja policji to nie jest sprawca opuszcza lokal, bo no właśnie polecam nie mamy takiej możliwości możemy zawieźć na izbę wytrzeźwień jeśli jest pod wpływem alkoholu, ale o dziwo, czasami nie jest pod wpływem alkoholu i izbę wytrzeźwień odpada, zwłaszcza że nie w każdej mieście w Polsce jest izba wytrzeźwień w związku z tym jeśli jest trzeźwy i nie za bardzo jest, dokąd zabrać za zostaje w domu jeśli jest pijany zabierają go na izbę wytrzeźwień to ofiara przed protestuje mówi o cha, ale najwyżej przez Invest wytrzeć większy rachunek kwotą rachunek zapłaci ona z domowego budżetu, bo przecież to jest jasne, więc czy tak czy tak one były sytuacje, które raczej mówią one głównie ofiarami przemocy w rodzinie są kobiety dzieci tak pokazują statystyki policyjne statystyki sądowe też nasze z poradni telefonicznej poradni środowiskowej, która przychodzi też ponad 1000 osób na własnych nogach osobiście i w związku z tym one często mówiła to ja w takim razie muszę się stąd oddalić zabierały dzieci udawały się na jeszcze miały rodzinę, która była gotowa przyjąć, która mieszka w pobliżu od rodziny, ale jeśli nie ono schroniska czy schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie albo ośrodka interwencji kryzysowej co się dało działo dalej jeśli kobieta zabierała ze sobą dzieci inaczej, a najczęściej zabierała boskim miała zostawić też często w tych rodzinach są dzieci za to musiała w jaki sposób unormować pobyt dzieci w tym hostelu przy niej, czyli zwracała się do sądu z pismem o wydanie postanowienia to dzieci mogą razem z nią przebywać w tym miejscu, gdzie ona jest bardzo często decyzja sądu była odmowna są mówił nie schronisko dla przemocy w rodzinie albo się interwencji kryzysowej to nie jest właściwe miejsce do pobytu dla dzieci dzieci powinno być w swoim mieszkaniu w swoim pokoju i wydawał decyzję o tym, żeby dzieci wróciły do mieszkania, gdzie jest sprawca kobiet bardzo często czuje się rozczarowane mówiły, ale jak to przecież właśnie ochronie dzieci nie mogę tych dzieci mu oddać na pracę z tymi dziećmi w domu stracę widzisz czy tak czy tak musisz ich rodzice ja rządzę bardzo często też oczy nie dochodziło do sytuacji, której one jeśli np. udawały się do jakiegoś innego mieszkania to w tym mieszkaniu, które opuściły zostawiały cały swój dobytek jeśli wracały po kilku tygodniach, bo po kilku miesiącach to dobytek było zniszczone zdewastowane albo wyprzedane mam prośbę wobec tego zaproszę teraz naszych słuchaczy pozwoli pani na informację Radia TOK FM ma po informacjach konkretnie poprosił wskazanie takich elementów ustawy, które ona powinna zdecydowanie zawierać też proszę o przytoczenie konkretnych przykładów, na podstawie których warto jeszcze wstrzymać się procedowaniem tej ustawy, a być może sięgnięcie do fachowców takich jak jak państwo informacje w sobotnim magazynie Radia TOK FM jest 1121 w naszym studiu pani Renata Durda kierowniczka ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie niebieska linia dzień dobry czas jeszcze dzień dobry rozmawiamy o przełomowej ustawie antyprzemocowej rekomenduje ją Ministerstwo Sprawiedliwości pani w pierwszej części naszej rozmowy powiedział wyraźnie, że tak czekaliśmy na tę ustawę natomiast co do szczegółów troszeczkę pozostaje, że osoby, które są kompetentne tych sprawach nie zostały poproszone, bo zaproszony do do konsultacji, na które punkty tej i tego projektu zwróciła pani szczególnie uwagę jakich punktów tam zabrakło, a jeśli należałoby dodać to dlaczego jako trzyma ten projekt niespodzianek, bo jak na jakieś części pierwsza część dotyczy zmian w kodeksowych, które oznaczają możliwość, żeby sąd w trybie tzw. natychmiastowym wydawał taki zakaz opuszczenia nakaz opuszczenia lokalu zakaz zbliżania się do otoczenia tego mieszkania tu budzi wątpliwości, że 2 rzeczy po pierwsze, całym tym rozdziale ani razu nie jest mowa o tym, jaką przemocy wobec kogo stosuje ten człowiek, wobec którego będziemy wydawać ten nakaz zakaz cały czas jest mowa, że to jest sprawca przemocy i oczywiście ja rozumiem, że w kontekście nowelizacji to jest dosyć oczywiste, że mówimy o sprawcach przemocy wobec osób najbliższych sprawca przemocy w rodzinie sprawca przemocy domowej rozumiemy ten kontekst, ale przypominam o tym, że za dwa-trzy lata zmiany w kodeksie postępowania cywilnego w kodeksie postępowania karnego już będą funkcjonować zupełnie oddzielnie od idei wyjściowej władza się zmienia, że personalnie, a może mentalnie już właściwie będziemy wiedzieli, jakiego sprawcę, choć może to będzie sprawca przemocy na ulice, a może sprawca przemocy na stadionie, a może jakimś innym miejscu nie ma tam ani razu mowa o tym, że to jest sprawca przemocy wobec osoby najbliższej czy wobec osób, skąd z systemu rodzinnego to niepokoi być może to niedoróbka, ale absolutnie należy ją stamtąd usunąć po drugie, mowa jest cały czas o tym, że ten nakaz opuszczenia mieszkania będzie połączony z zakazem zbliżania się do bezpośredniego otoczenia mieszkania czy przepraszam czy dobrze rozumiem, że jeśli ofiara jest w mieszkaniu to jest chroniona jeśli wyjdzie poza pozostać swoje miejsce zamieszkania już tej ochrony nie ma właśnie dokładnie tak obawiamy się, że sytuacja, w której ten nakaz będzie wydane będzie oznaczała, że ta osoba zostanie uwięziona we własnym domu, bo każda próba opuszczenia tego domu będzie oznaczała możliwość zupełnie zgodnego z prawem kontaktu ze sprawcą przemocy czasem znamy setki takich sytuacji, w których sprawca z różnych powodów no właśnie n p . tego miał sądowy zakaz zbliżania się do nakaz opuszczenia lokalu wcale nie usiłował do tego lokalu wtargnąć, ale bywał w każdym miejscu, w którym wiedział, że osoba pokrzywdzona się pojawi wtedy, kiedy naszła do pracy wtedy, kiedy była w tej pracy wtedy, kiedy wyszła zrobić zakupy szła odebrać dzieci z przedszkola czy szkoły wszędzie tam się pojawią i ona wszędzie tam była narażona na kontakt z bardzo niebezpieczne zwłaszcza, że to wcale nie musi być po połączona z agresywnymi zachowaniami bardzo często politycy mówią dobranoc jeśli on będzie agresywnie zachowywał w tym miejscu pójdzie do niej do pracy zrobił awanturę zaczęła wzywać policję policja przyjedzie zrobi z tym porządek, ale bardzo często się w ogóle nie zachowuje agresywnie tylko po prostu jest znamy taką to 1 z naszych podopiecznych udało się dostać jakąś usiłowała zdobyć niezależność finansowa dostała pracę na poczcie po prostu permanentnie przechodzi na pocztę stał niedaleko okienka Trumana pracowała patrzył na nią i zrobił jak ktoś do niego podchodzi mówią przepraszam, ale co pan, który tworzy przyszedłem rozglądam się tutaj są różne rzeczy do kupienia przecież nie robię nic złego, ale sytuacja, w której ona była psychologiczna jest straszna konieczna wiedział rząd cały czas na nią patrzy czegoś od niej chce albo też tym spojrzeniem mówi coś się dalej może dać jej grozi po prostu są takie sytuacje, w których sprawcy przychodzą wcześniej n p . do przedszkola do do szkoły, gdzie trzeba odebrać dzieci mówią one przychodzą do szkoły, a informacja jest taka pani dziecko zostało przez pani męża odebrane i co mam teraz zrobić mam go ścigać z tymi dziećmi oczywiście pewnie większość kobiet, by zrobiła, ale ta oznacza znowu kole konieczność kontaktu absolutnie to, o czym mówiliśmy też wcześniej ten nakaz opuszczenia lokalu powinien być połączony z zakazem zbliżania się do osób pokrzywdzonych i zakazem kontaktowania się z tymi osobami sprawca może się nie zbliżać, ale może 300 × dziennie dzwonić wysyłać tysiące SMS-ów maili nagabywać ją przez różne inne elektroniczne środki, więc to jest bardzo ważne, żebyśmy nie zapominali o tym, kogo chronimy wojen nie mam jakoś specjalnie przekonania, że musimy chronić mieszkanie najbliższe otoczenie tego mieszkania, ale głębokie przekonanie, że trzeba chronić osoby pokrzywdzone, jakie jeszcze istotne wątki włączyła pani do tej ustawy tam się po wejściu taki wątek związany z tym co sprawcy będzie groziło wtedy kiedy nie zastosuje się do tych poleceń i na pewno wymaga uporządkowania, ponieważ wg mnie każda decyzja wydana w trybie administracyjnym czy w trybie sądowym no jest decyzją, której obywatel powinien absolutnie przestrzegać nie może być tak jak tutaj jest mowa w tym projekcie, że ekstra musimy wymyślać jakiś sposoby na to co z nim zrobimy i żąda Szkot dostanie karę grzywny kara grzywny dla sprawcy przemocy w rodzinie nie jest niczym istotnym poglądzie tym nie martwią tym nie przejmuje musimy też zastanowić co się będzie działo z różnymi przedmiotami oraz osobami, które zostają w mieszkaniu, które nie są jak do zabrania natychmiast, bo tu jest opisana procedura co sprawca ma ze sobą zabrać, że dam jeśli będzie mógł się upominała to zostawia tam szczególnie cenne przedmioty to policja ma je sfotografować ma jest pisać oczywiście już zakłada wcale nie błyskawiczny tryb opuszczenia lokalu, bo wyobrażam sobie, że policja, która przyjeżdża w nocy na interwencję ma zacząć tworzyć jej te rzeczy i fotografie rzeczy, które zostają, które bez, których bezpieczeństwo sprawca się obowiązków dosyć absurdalną sytuację też rozmiar zdjęcia można zrobić dosyć szybko już listy to szybko się nie da zrobić, ale to jest ważne, bo czasami wśród tych rzeczy, które sprawca został służyć też niebezpieczne myślę broni broni w Polsce jak się, mówi że branie w mieszkaniach to ludzie mówią to nieprawda broni to jest w Ameryce w Polsce nikt nie ma broni tymczasem tysiące setki tysięcy ludzi w Polsce mają broń mają broń myśliwską mają broń kolekcjonerską czasami też mają broń służbową i miejsce pobytu tej broni jest istotnie związane z miejscem pobytu osoby, która ma pozwolenie na używanie tej broni czy o tym, pamiętać co policja ma zrobić z tą bronią w jaki sposób ją zabezpieczyć w jaki sposób zgłosić do organu, który wydał pozwolenie na użytkowanie tej broni i przechowywanie w mieszkaniu, żeby organ cofnął pozwolenie, bo inaczej to skrajnie przez cały czas jest otwarta musimy pamiętać, że jeśli ta sprawca przemocy mieścić w szkole rodzice no może być mama może być tatą częściej bywa tatą, ale jest rodzicem mówi kraj się nie zbliżam do mieszkania kablem zakaz nakaz opuszczenia lokalu nie zbliżam się do niego, ale przecież nikt mi nie wydał zakazu kontaktowania się z moimi dziećmi ja chcę tam to prawo swoje rodzicielskie do sprawowania władzy rodzicielskiej wykorzystywać w całości, kto będzie robił wszystko, żeby móc kontaktować z dziećmi znajdą się robi znowu ta kwadratura koła czy mam go wpuścić do domu podoba się skontaktować z dziećmi mam dzieci wyprowadzić poza mieszkanie, a poza mieszkaniem te wszystkie ochrony już nie obowiązują trzeba tego wszystkiego dopilnować to są szczegóły, ale ona w życiu okazują się naj istotniejsza pan pani pytanie wg policyjnych statystyk w ubiegłym roku przemocą domową dotkniętych zostało bądź też było zagrożonych 250  000 osób to proporcjonalnie do do liczby ludności do liczby mieszkańców Polski jest dużo czy mało ja się, że musimy też ustalić dna w każdym kraju europejskim niezależnie od stopnia jego cywilizowania przeszłości ustroju przemoc domowa występuje większe od 250  000 to wciąż jest to wierzchołek góry lodowej, którą mówimy wtedy, kiedy w badaniach populacyjnych pytamy o to ile osób ma doświadczenia związane z poznawaniem przemocy doświadczaniem przemocy na co niezależnie od metodologii od kilkunastu do 20 kilku procent osób dorosłych o tym, mówi no z tą w stosunku do liczby ludności Polski to 250  000 to wciąż jest mniej niż wydaje się my mówimy o tym, że rocznie około 1 000 000 osób co najmniej też pamiętać o tym, że to wszystko jest takim jakby olejkiem, czyli więcej się zgadzali się naszą więcej niż 2 % ludności, wliczając zdecydowanie dzieci dawanie też takich lektur mówi tak ile osób bardzo duża doświadcza przemocy bliskich relacjach we własnym domu mniej osób zgłasza do policji, czyli 250  000 to jest to jest tylko co policja zarejestrowała odnotowała jeszcze mniej spra w trafia do sądów tak, żeby został w tej sprawie wydane jakiś wyrok, a już najmniej i osób trafia do zakładu karnego, żeby podstawową zupełnie kary w przypadku przestępstwa znęcania się w rodzinie odbyć karę pozbawienia wolności, bo jest to rzędu do 10  000 ta liczba spada w ciągu ostatnich lat, ale spada liczba popełnienia też innych przestępstw w ogóle nas mniej jeszcze 2  000 000 ludzi wyjechało z kraju z 2  000 000 ludzi po prostu nie popełnia przestępstw, ale wciąż mówimy o tym, że to tu lejki już najwyższy w najwęższe jego części znajduje się około 10  000 osób oczywiście kultura prawna jest też konsekwencją jak i dziedzictwa kulturowego, ale czasami warto wymyślać prochu tylko odwołać rozwiązań już gotowych i spojrzeć nieco dalej niż czubek własnego nosa czy istnieją rozwiązania w krajach co, do których ma pani Jasną wiedzę, które można zaimplementować i zastosować u nas w kraju przy okazji pisania takiej ustawy brawo dla ustawodawcy, bo w uzasadnieniu znaczy dla inicjatora tej tej zmiany i w przyszłości nadziei dla ustawodawcy, bo w uzasadnieniu do tego aktu prawnego odwołano się do przykładów, których my się od lat dwóje odwołujemy, czyli n p . do Austrii Austria od bardzo wielu lat ma nakaz opuszczenia lokalu wydawane przez policję, ale co ważne co pominięto w tym rozwiązaniu w Austrii jest to bardzo mocno powiązane z tym, że jeśli osoba pokrzywdzona zostaje w swoim mieszkaniu to w ciągu najbliższych 24 do 48 godzin będzie mieć kontakt z psychologiem terapeutą interwenientem kryzysowym z kimś, kto powie w jaki sposób te 1420 dni, kiedy sprawca nie będzie obecny w domu w jaki sposób nie wykorzystać, bo nie tylko chodzi o to, żeby przeczekać spokojnie odespać to też bardzo ważne, że bardzo często jest także po prostu trzeba się wyspać mamy takie doświadczenia z osobami, które trafiają do schronisk dla ofiar przemocy w rodzinie dla czy dla aż do ośrodków interwencji kryzysowej pierwsze 2 dni co osoby po prostu śpią bo kiedy trzeba odpocząć i stres obniżyć, które wciąż tam w organizmie swoje robi, ale dobra, ale 23 dni mijają i trzeba postanowić co dalej, żeby postanowić co dalej trzeba czasami osoby z zewnątrz, która pomoże zdiagnozować sytuację zobaczyć trochę winnej perspektywie co powie co można zrobić, bo przecież to, że sprawca opuścił lokal to nie oznacza, że ofiara jest tak od razu mądra żona wie co ma zrobić ma teraz złożyć do sądu wniosek o to, żeby tak nakaz opuszczenia lokalu obowiązywał także po okresie nakazu policyjnego, że powinna zwrócić pomoc psychologiczną prawną do różnych miejsc, które są nie nie zależne też od systemu policyjnego pamiętając, że to wszystko jest powinna być pomocą kompleksową i systemową trochę ustawodawca się do tego odwołuje mówiąc o tym, no ta osoba pokrzywdzona będzie mogła skorzystać jest miejsc pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem finansowane przez z w ramach funduszu sprawiedliwości jestem absolutnie za, bo ta sieć miejsc rzeczywiście się w ostatnim roku bardzo zagęścił, ale też mam poczucie, że nie wszystkie z nich mają specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest bardzo istotna wiedza, która jest potrzebna do tego, żeby wspierać osoby doświadczające specyficznego rodzaju przestępstwa te już na koniec pytano wyraziła pani nadzieję, że jednak ktoś odezwie się do państwa proszę o konsultację państwo uczynią ten krok sami zaproponują swój udział w oczywiście był korzystać wprawdzie ta ten projekt nie trafił do nas do uzgodnienia trafił głównie do jednostek rządowych ministerst w i jakiś instytucji państwowych, ale będziemy oczywiście wysłać w tej sprawie do ministerstwa swoją jesteśmy organizacją pozarządową zawsze mamy do tego prawo na pewno będziemy też jak już rozmawialiśmy z członkami zespołu monitorującego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest takim zespołem eksperckim przy ministrze rodziny pracy i polityki społecznej będziemy także, choć nie zostaliśmy uwzględnieni dlatego jesteśmy rządowym zespołem ekspertów będziemy na pewno także wysłać swoje stanowisko w tej sprawie dziękuję pani bardzo pani Renata Durda kierowniczka ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie niebieska linia była moim państwo goszczą i dziękuję też państwa zaproszono informacji Radia TOK FM po nich pani dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz będzie moim państwowość Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA