REKLAMA

PPK - czy warto w nich pozostać?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-07-01 09:00
W studio:
Czas trwania:
15:05 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 4 Aleksandra Dziadykiewicz zapraszam na magazyn EKG, a ze mną studia na pierwszy gość pan Paweł Borys prezes polskiego funduszu rozwoju dzień dobry dobry witam serdecznie 1 lipca, czyli symboliczny start PPK, czyli pracowniczych planów kapitałowych jak pan myśli, jaka jest świadomość Polaków o tym, że to właśnie dzisiaj wchodzi gotowości jest od tak rzeczywiście z perspektywy polskiego funduszu rozwoju, który odpowiedzialny za Rozwiń » wdrożenie w Polsce pracuje się pan kapitały to ważny dzień przygotowaliśmy ostatnich miesięcy, aby sprawnie uruchomić działanie całego systemu mogę powiedzieć, że jesteśmy gotowi z perspektywy pracodawców, którzy zatrudniają powyżej 250 pracowników oznacza to, że mają czas do połowy października, aby utworzyć w swoim miejscu pracy w swojej firmie pracownicze plany kapitałowe dla wszystkich swoich pracowników, a z perspektywy pracowników oznacza to, że najprawdopodobniej w ciągu 3 miesięcy otrzymają od swojego pracodawcy informację, że mogą wziąć udział w takim programie oszczędzania, jakim są pracownicze plany kapitału, czyli 1 lipca to jest start taki rzeczywiście trochę symbolicznej, jeżeli kogoś firmy jeszcze nie było o tym, rozmowy to nie znaczy, że ktoś spóźnił tylko jest jeszcze trochę czasu tak chętnych najprawdopodobniej firmy najwięcej tych programu będą tworzyli tak zakład tworzy tak zakładamy we wrześniu październiku, czyli po wakacjach, ale rzeczywiście może być także w lipcu część firm podpisze umowę z instytucją finansową poinformuje pracowników o możliwości uczestnictwa w PPK wtedy pierwsze wpłaty mogą już być dokonywane od sierpnia za lipiec no podejrzewam, że to jednak będzie mniejszość przypadków, ale dobrze nasz spodziewamy mamy PPK od teraz rozłóżmy właściwie co to tak naprawdę jest pracownicze plany kapitałowe, czyli taki sposób na oszczędzanie docelowo na starość nie nazywam tego celowo programem emerytalnym, bo trudno nazwać taką czystą formułą emerytalną coś co wpłynąć na ścianie osłonowej emerytura to nie są nasze emerytury ZUS dożywotnie to są nasze prywatne oszczędności kogo to obejmie program obejmuje wszystkie osoby pracujące niezależnie czy są zatrudnione na umowę o pracę czy domowe zlecenie jest łącznie 12 ,51 000 000 osób w Polsce umowa o pracę lub umowa zlecenie, czyli to jest ważne podejrzewam, że również perspektywy pracodawców, którzy zatrudniają osoby na zleceniu, jeżeli w mojej firmie nie pracuje 250 osób na etacie, ale ma współpracowników na zleceniach to tomik ten limit 250 osób może wypełnić tak to, bo aż do umów zlecenia również płacimy składki na ubezpieczenia społeczne są to osoby zatrudnione, więc niezależnie od formy zatrudnienia i program polega na tym, że pracownik ma możliwość odkładania w tym programie co najmniej 2 % swojego wynagrodzenia brutto może zwiększyć tę kwotę do 4 %, a jeżeli zdecyduje się to robić to pracodawca dokłada 1,5 % może też zwiększyć do 4 % czy w uproszczeniu do każdych 100 zł, które zdecydujemy się odkładać na takim rachunku w pracowniczym planie kapitałowym drugie to otrzymujemy nie są jeszcze dopłaty ze strony państwa 240 zł rocznie taka opłata powitalna 250 zł jest to bardzo efektywny sposób gromadzenia kapitału dlatego promujemy ten program pod hasłem w sumie się opłaca no tak, ale to też trzeba pamiętać, bo to jest ze stron trzeba sobie uświadomić, że jeżeli my jako pracownicy decydujemy się z naszej części w ogóle być uczestnikiem PPK i tym samym odkładamy z naszej pensji, jaką składkę NATO o tę wartość, która pójdzie do PPK dostaniemy mniejsze wynagrodzenie na konto warto było zadanie, czyli albo zaskoczenia na tym polega oszczędzanie prawda, czyli tak jak zrobimy depozyt sobie na rok banku Noto mamy przez rok mniejszą dostępność do tych środków PPK służą gromadzeniu tego kapitału na cele emerytalne tak jak pani redaktor widziano nie jest to system emerytalny, ale jest taki dodatkowy element gromadzenia pieniędzy po to, żebyśmy spokojnie Żyliny w czasie emerytury, chociaż ktoś zapyta 120 lat, czyli właściwie 10 lat, ale od sześćdziesiątego roku życia posiada dziesiątego nasz problem, lecz co najmniej prawda, bo poniesiesz to system prywatny dobrowolny no tutaj nie ma nie jest mówione co mamy robić im pieniędzy możemy wypłacić całości możemy rozłożyć na co najmniej 10 lat wtedy nie płacimy, jeżeli zrobił 34 czy czwarte środków rozłożył na ceramicznej lat nie płacił podatku odzysków kapitałowych, więc no i należy traktować PPK rzeczywiście jako taką formę oszczędzania zmyślone emeryturze, ale z dużą swobodą także w tym zakresie, że możemy też w środki w każdej chwili wypłacić program oferuje też takie możliwości przeznaczenia części tych środków na cele mieszkaniowe jak się pojawią problemy zdrowotne też możemy bez żadnych strat wypłacić pieniądze i warto też przecież, jeżeli ktoś zarabia mniej niem nie musi odprowadzać 2 % światowej odrodzenie może być to być pół punkta procentowego wtedy nie tracić dopłat po stronie pracodawcy i państwo tak, ale tym samym odłoży też mniej na przyszłą emeryturę co też było zresztą zarzutem do samego kształtu tego programu, że się wcale nie wyrównuje tych różnic pomiędzy tymi, którzy zarabiają mało dzisiaj i tym samym będą mieli mniejsze emerytury w przyszłości no po po części się wyrównuje, bo pamiętajmy, że program jest szczególnie ważne dla osób młodych dzisiaj te świadczenia emerytalne wypłacane ZUS-u one stanowią tak 5560 % naszych ostatnich wynagrodzeń dla osób wyżej zarabiających mamy trzydziestokrotność w pewnym momencie składka się tutaj, bo czekają poczekają do już wiemy, że są zakusy, żeby nie było, ale wie, ale najczęściej mówi 0 i taka jej nie ma pies został zniesiony i tak nową w systemie prywatne życie się tutaj nie ma na to uzasadnienia okazało się, że ich pracodawców w niewielkim stopniu natomiast nigdy od samego początku nie było takich założeń nie ma tego PPE nie ma w nie ma 2 tego typu programach na świecie natomiast, o co tutaj chodzi chodzi o to, że jeżeli wiemy, że te przyszłe świadczenia emerytalne, zwłaszcza dla osób poniżej czterdziestego roku życia, bo ja myślę, że to dla tych osób Ney ten program jest najważniejsze byśmy 4243 to są osoby, które w dziewięćdziesiątym dziewiątym roku, kiedy była reforma nie była aktywna na rynku pracy nie mają tzw. kapitału początkowego ZUS już wiadomo, że te przyszłe świadczenia emerytalne spadną o połowę, czyli to nie będzie 5560 proc nasze ostatnie wynagrodzenie około 2530 tak pokazują wszystkie badania i teraz, jeżeli nie zaczniemy gromadzić dodatkowych oszczędności no to rzeczywiście na standard życia znacząco się pogorszy dlatego warto jednak pomyśleć o przyszłości i gromadzić środki w ramach pracowniczych planów kapitałowych teraz warto powiedzieć jeszcze 1 rzecz dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby najpierw dla tych największych, ale w perspektywie również tych najmniejszych ktokolwiek zatrudnia osoby będzie miała obowiązek utworzenia dla swoich pracowników PPK pracownik będzie tam jakby dopisany no auto automatycznie, ale jak rozumiem jest możliwe, jeżeli ktoś nie wie nie chce chce samodzielnie oszczędzać nie ufa giełdzie nie chcę, żeby jego pieniądze trafiały n p . do państwowych spółek albo cokolwiek innego myśli sobie nie chcę brać w tym udziału może się tego opisać tak oczywiście z perspektywy pracownika to działa na takiej zasadzie, że jestem zatrudniony pewnego dnia powinienem otrzymać postu informacją swego pracodawcy utworzyliśmy firmie naszej PPK wybraliśmy taką taką instytucję finansową i z tą instytucją finansową, by na fundusze inwestycyjne będziemy odprowadzali pieniądze właśnie na taki prywatny rachunek pracownika w PPK i teraz pracownik powie okay chcę to robić wtedy nic nie musi robić z automatów te środki będą tam gromadzić, jeżeli nie chce uczestniczyć podpisuje taką deklarację o rezygnacji, którą pracodawca powinien udostępnić jest to 1 podpis, więc jest to udało się zrealizować wniosek jest teza jest to również prosty proces toczy się żadne środki tam nie będą gromadzone pracodawca w zawiera instytucję finansową taką umowę o prowadzenie PPK i również w imieniu pracownika taką indywidualną umowę, więc pracownik de facto nie musi dokonać żadnych czynności, ale warto podkreśla, że te środki gromadzą się na jego prywatnym dziedziczone rachunków PPK ich w każdej chwili może te środki wypłaci to tylko do uzupełnienia, kiedy ten pracownik, który rozważy uzna, że nie chce być PPK, kiedy będzie musiał złożyć deklarację nie uczestnictwo, jeżeli nie chciałby, żeby żadna wpłata została dokonana to musi zrobić to dokonać w tym miesiącu, kiedy pracodawca tworzy program to teraz pójdźmy do sytuacji zupełnie innej, bo sam pan wie najlepiej życie nie jest czarno-biała czasem ludzie zmieniają pracę albo pracują w 1 firmie, a 10 dorabiają n p . na zleceniu co z tym pracownikiem, który zmieni pracę wpół w swojej starej firmie był uczestnikiem PPK zmienia firmy i teraz to właściwie się wydarzy tak no może znaczyć zakładamy, że tak w ramach programu większość tych osób będzie przechodziła do tak tego typu programu nowego pracodawcy czy te środki będą przelewane tylko na nowy fundusz nowego pracodawcy, ale może podjąć też decyzję, że te środki, które dotąd zgromadził są w tej poprzednie instytucje finansowe na sam pracuję ma tutaj drugi taki rachunek nowego pracodawcy podobnie właściwie nie ma wtedy 22 × będzie uczestnikiem PPK może, ale uważamy tak tak natomiast w sytuacji, kiedy tracimy pracę to też środki będą zawsze po prostu zarządzane przez to instytucje leżał sobie na funduszu pracowało no tak długo jak nie podejmiemy decyzję, że chcemy z nich skorzystać, a jak pracujemy w 1 firmie, ale w innej dorabiają np. na zleceniu tamta firma też odprowadzać składki emerytalne to co taka sama sytuacja też być może 2 PK tutaj staramy się, aby w jednak był 1 rachunek natomiast natomiast rzeczywiście, jeżeli to są istotne umowy 2 pracodawców to wtedy będą 2 rachunki okay czyli, a jeszcze 1 rzecz zostaje to co do tej pory w Starym starego pracodawcy to zostaje pan powiedział możemy podejrzeć rzekę zostaje ocenia go zakładamy, że to będzie po prostu przelewane środki będą na ten nasz nowy rachunek nowego pracodawcę, ale można też podjąć inną decyzję, a to teraz z, a z drugiej strony z perspektywy pracodawców to mam wrażenie, że to jest jednak skomplikowany system, jeżeli chodzi o systemy księgowe, które trzeba dopasować nowe trzeba wziąć pod uwagę, że pracownicy będą w tym PPK mogą zwiększać swoje składki pracodawca też sama musi zrobić ktoś może zrezygnuje ktoś odejdzie z pracy to wszystko zostaje jego w systemie państwa kosz wspierało przedsiębiorców w tym w tych systemach tak to jest ważny temat szczęśliwie już w Polsce działa pracownicze programy emerytalne i zasady odprowadzania płacą praktycznie takie same i celowo tak robione spotykaliśmy się też z tymi firmami informatycznymi jako PFR prosiliśmy, aby przygotować zmiany wystandaryzowane nakładki, żeby też nie pobierać kosztów od pracodawców za wdrożenie tych zmian w systemach nie jest aż tak skomplikowane, ale rzeczywiście będzie wymagało od pracodawców pewnego zaangażowania staramy się robić wszystko, by wspierać, aby te obowiązki administracyjne, bo jak najmniejsze w ciągu ostatnich kilku miesięcy odbyliśmy 400 szkoleń w całej Polsce we wszystkich regionach byliśmy spotkaliśmy się z pracodawcami na portalu, na które serdecznie zapraszam wszystkich pracowników pracodawców moje PPK są wszystkie materiały szkoleniowe nawet ulotki można pobrać, więc jest infolinia można zadzwonić dowiedzieć się wszystko na temat PPK, więc serdecznie zapraszamy po to, tworzyliśmy, aby jak najłatwiej pracodawcom pracownikom może było stworzyć ten ten program no to jeszcze 1 rzecz w momencie, kiedy już było jasne, że PPK będą wchodziły w życie sporo firm zgłaszało się jednak do komisji nadzoru finansowego, że nie chcą otwierać PPK wolą w swojej firmie otworzyć to co już było, czyli pracownicze programy emerytalne to co było już wcześniej funkcjonowało pana zdaniem jest ucieczka od PPK nie znaczy jak trafnie jako bardzo pozytywny trend, bo na koniec chodzi o to, żeby był wdrożony w firmie taki standard, który jest nowym bogatszych krajach naprawdę standardem rynku pracy, że możemy gromadzić kapitał wspólnie z pracodawcą na cele emerytalne jest to Pepe czy PPK nie jest takie istotne, ale warto też podkreślić, że tych firm dużych, które miały tworzyć PPK teraz w drugim półroczu było 3000 tylko 300 zdecydował się tworzyć PPE czy tylko co dziesiąta firma więc, ale nie to tutaj sama ustawa o PPK przewiduje, że pracodawca może prowadzić równocześnie nawet 2 takie programy PPE PPK w zależności, które pracownicy będą preferowali mogą w nim wziąć udział, a czy będą kontrole firm czy rzeczywiście wdrożyły PPK to nawet mieliśmy 2 tygodnie temu takie wspólne szkolenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po państwo Inspekcja pracy rzeczywiście chcemy też przygotować Państwową Inspekcję Pracy do takiej kontroli jest obowiązek po stronie pracodawcy komentarzy rysach więcej opłacanie odtwarza kary są wysokości tego co powinien pracodawca odłożyć pracownikom na tych rachunkach, więc w ogóle się nie opłaca warto po prostu utworzyć wydaje się, że jest to na tyle przygotowane, że nie będzie co się wiązało z dużymi komplikacjami no to polecamy raz jeszcze stronę moje PPK tam rzeczywiście dużo informacji, jeżeli ktoś państwo jeszcze nie słyszał o pracowniczych planach kapitałowych to na pewno ze strony w ciągu najbliższych miesięcy warto odwiedzić, zwłaszcza polecam kalkulator, gdzie może każdy się policzyć jak działa PPK z perspektywy naszych oszczędności Paweł Borys prezes polskiego funduszu rozwoju bardzo dziękuję za zadanie za chwilę informacje po informacjach wróciła i zastanowimy się czy PPK rzeczywiście warto być może warto się wypisać Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA