REKLAMA

Bałkany - region, na którym nikomu szczególnie nie zależy

Połączenie
Data emisji:
2019-07-01 14:00
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
24:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączenie czternasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studiu Marta Szpala z ośrodka studiów wschodnich dzień wręcz dobrem będziemy mówić o opóźnieniu przez radę Unii Europejskiej decyzji otwarcie negocjacji akcesyjnych Albanię Macedonię północną Macedonii północnej jako Otto i o tym, kraju, który robi bardzo wiele by Unia Europejska go zauważyła mówiliśmy sporo, ale ani trochę mniej, ale może zacznijmy od pytania, dlaczego rada taką decyzję Rozwiń » podjęła, jakie tutaj są uzasadnienia to znaczy faktycznie jest także przy tych wszystkich problemach, które są Unii Europejskiej to kwestia polityki rozszerzenia czy tej głównej polityki zagranicznej Unii Europejskiej to Europejska to właściwie nie ma takiej klasycznej polityki zagranicznej zawsze było także Unia prowadziła ją poprzez promowanie dobrych standardów jak wypromowanie tej ty ty właśnie te mu w jakiej normatywnej siły wprowadzania właśnie czy demokracji czy gospodarki rynkowej poprzez obietnicę członkostwa to się doskonale udało w przypadku państ w Europy Środkowej i mimo wszystko też Południowej takich jak Rumunia Bułgaria oczywiście tam też dużo zastrzeżeń co do rządów prawa natomiast wszystko wszystkie badania wskazują na to, żeby z tej perspektywy członkostwa kraju się wcale nie rozwijają szybciej, a wręcz przeciwnie znaczy, że jednak czy Rumunii Bułgarii te standardy są lepsze niż te kraje wchodziły do Unii Europejskiej to jest trochę tak mu wielki socjalizacji, jakie są państwa Unii to po prostu muszą się dostosować do takich wewnętrznych standardów unijnych tutaj takim klasycznym przykładem, na które się wszyscy powołują to jest przykład Polski Ukrainy, gdzie te obydwa te państwa na progu lat dziewięćdziesiątych były na mniej więcej podobnym poziomie rozwoju jak sobie teraz porównamy Ukraina Polska i Polskę jako jak duży kraj istotne istotny gracz w unii Europejskiej ważne państwo NATO Ukrainy, która jest teraz państwem, które ma w określonym terytorium mi jak gdzie toczy się właściwie wojna i nie mówiąc już o PKB, który jest w Polsce 3 × wyższe jeśli chodzi o PKB per capita to widzimy jak ta obietnica członkostwa motywowała elity polityczne do wprowadzania reform jak Best obydwa kraje są zupełnie innej sytuacji to samo za tą samą Unia Europejska starała się robić na Bałkanach tutaj w latach widzimy w tym w roku 1000 pięćdziesiątym dziewiątym zające mają taki pakt stabilności dla Europy Południowej Południowej toteż, jakby obiecano tym wstępnie tym krajom członkostwo później ta obietnica została ponowiona w 2003 roku w szczycie w Salonikach uznano, że wszystkie państwa 6 państ w bałkańskich, czyli Bośnia Hercegowina Serbia Czarnogóra Macedonia Północna Kosowo Albania będą członkami Unii Europejskiej jeśli spełnią spełnią odpowiednie standardy no i w międzyczasie dużo się wydarzyło to znaczy z 1 strony te kraje były też w związku z tym, że był doświadczony wojną to ten proces transformacji i przygotowaniach do Unii był o wiele trudniejszy z drugiej strony też jest taka kwestia, żebyśmy się my, ale też właściwie Rumunia Bułgaria to jakby załataliśmy w ostatnim momencie tak Rumunii Bułgarii przyjął przyjęto 2007 roku 2008 roku rozpoczął się międzynarodowy kryzys finansowy, który spowodował, że od właściwie od tej pory Unia bardziej była zajęta sobą niż swoim sąsiedztwem i takiego ważnego gracza politycznego od dużych ambicjach myśmy mamy też w tym roku 10 dziesięciolecie partnerstwa wschodniego kraju w takiej organizacji, która właśnie chce zmieniać swoje sąsiedztwo te ambicje, jakby stopniowo stopniowo się zmniejszały czy właśnie te problemy wewnętrzne, ale też trochę zapomniana Chorwacji w tym czy ta to prawda znaczy faktycznie jest także taką już tak po takim taką siłą rozpędu przyjęto jeszcze formacje 2013 roku miasto jest taki kraj, który bardzo pasował powiedziałabym takie to jest kraj, który katolicki, którym rządzi właściwie z krótkimi przerwami ale, ale rządzi partia chadecka, która jest w grupie Europejskiej partii ludowej co też bardzo sprzyja to były tak, bo takie państwo to szczególnie Niemcy bardzo zabiegali o przyjęciu Chorwacji też wyniki takich tradycyjnych dobrych dobrych relacji pomiędzy Chorwacją nakład Bawarią i tamtejszymi elitami politycznymi też właśnie powoduje, że jednak tutaj jeszcze to z tą formacją jeszcze udało natomiast właściwie to można przypuszczać, że właśnie to było takie ostatnie rozszerzenie co będzie dalej trudno trudno powiedzieć, ponieważ oficjalnie także, że Unia Europejska wciąż twierdzi, że wszystkie państwa bałkańskie mają perspektywę członkostwa bez praktyka pokazuje, że to się z Ester starają się to staram się ten proces jak najbardziej jak najbardziej opóźnić, ale tak naprawdę też i to jest poważny problem Unia przez politykę rozszerzenia stara się już nie przyjmować nowych członków raczej stabilizować sąsiedztwo to też pokaz mamy teraz właśnie 6 państ w, bo 6 państ w na Bałkanach 2 państwa negocjują członkostwo to jest Serbia Czarnogóra Czarnogóra 2012 roku Serbia 2013, czyli można powiedzieć obydwa te kraje jedno 526 lat negocjuje członkostwo my negocjowaliśmy członkostwo właściwie 3 lata jest to pokazuje jak dług jest proces i i wg najbardziej optymistycznych prognoz Unii Europejskiej być może te kraje uzyskały członkostwo w 2025 roku, ale tutaj też tutaj wątpliwości są coraz większe i z tego wynika przede wszystkim jednak jest duża ilość krajów Unii Europejskiej, która uważa, że rzecz, że ta polityka rozszerzy, że jakby nie powinna się dalej rozszerzać też przede wszystkim Francja to jest też prezydent Macron, który mówi, że niepewność najpier w zreformować, zanim będzie przyjmowano na nowych członków i to tata tata ta reforma wewnętrzna jest konieczna tutaj po tutaj Francuzi też promują takie koncepcje kręgów koncentrycznych, czyli tak różnych różnych poziomów integracji, że właśnie ma być twarde jądro, czyli te kraje są bardzo zintegrowane, które są w strefie w strefie euro natomiast, jakby te kraje bałkańskie można im tak zaoferować takie właściwie nie wiadomo co znaczy, że jak jakąś jakiś czas jakiś rodzaj współpracy z Unią, jakie może nowe gospodarcze włączanie do pewnych unijnych polityk w miastach, by pełne członkostwo nie, bo my, bo ta ta coraz większa Unia Europejska będzie tworu tworu po prostu bardzo bardzo niestabilny są też takie kraje jak Belgia czy Holandia, które tutaj są bardzo pryncypialny jeśli chodzi o zasadę praworządności i tutaj mówią że, że państwo bałkańskie derby tych standardów spraw nic nie spełnia te faktycznie prawda natomiast dalsze opóźnianie procesu integracji na pewno temu nie sprzyja, bo tam miesiąc rośnie mówi Macedonii północnej, a co to taki kraj, który w 2005 roku został kartę do Unii Europejskiej, jakby był takim prymusem rozszerzenia na samym początku jak bardzo, że reform dobry przy wdrożono i właściwie był to kraj, który tak na prostej drodze do członkostwa został zablokowany przez Grecję i przez kolejny kolejne 10 lat też nic nie działo się proces rozszerzenia zmian w samej Macedonii doszło do znacznego regresu jeśli chodzi właśnie rządy prawa korupcję i to pokazuje, że nas w ten koszt tak wysokich cenach że, że po prostu każdy kraj każda elita potrzebuje takich, którzy narracji ta narracja członkowska IT IT i ten epitet, jakby teraz niedoceniany to jest taki to jest jednak taki bardzo mocny impuls do wdrażania reform, kiedy ta ta perspektywa członkostwa jest niewiarygodna nie, jakby elity, choć mają poczucie, że nawet, jeżeli się bardzo postarają to nic z tego nie będzie to po prostu te reformy reformy nie są nie są wprowadzane to był właśnie właśnie przypadek przypadek Macedonii jest też 13 krajów to jest to jest kwestia jak inicjatywa polskiego rządu bardzo dobra, ponieważ tuż przed radą Polska zainicjowała wystąpienie ze wspólnym stanowiskiem 13 państ w unijnych to było głównie państ w, które właśnie uzyskały członkostwo w 2004 roku plus Chorwacja Austria i Austrię Włochy, które bardzo jasno się powiedziała, że nie ma planu Bena czy, jeżeli chcemy stabilnej bezpiecznej i całej Europy to państwo bałkańskie muszą zostać do Unii przyjęte i że to negocjacje powinny być otwarte jak najszybciej właśnie w czerwcu ich jak te koszty, które Unia będzie ponosiła w związku z pozostawaniem Bałkanów na Berby poza Unię Europejską są o wiele wyjeżdża, ale wiele większej te ryzyka też są bardzo duże, bo już widzimy, że elity nie mając, jakby w zasięgu żal, że żadnej realnej perspektywy Chin wracają do retoryki nacjonalistycznej mamy coraz więcej napięć w regionie i to pokazuje, że to nie jest tak, że te wojny się zakończyły zakończyły raz raz na zawsze, a poza tym też właśnie te tutaj to pokazał kryzys migracyjny to jest bardzo długa granica jak właściwie niekontrolowana, jeżeli stworzymy tam dobrych instytucji chroniących Europę to będziemy problem skontrolowanie migracji zorganizowaną przestępczością to też bardzo wyraźnie widać, kiedy spojrzy na mapę prawda, że Bałkany są właśnie takim wygryzie on białą plamą na kierunku Europy tak kawałkiem dno organizmy, które jest w miarę spójny równocześnie można zadać pytanie do kogo te rządy, jeżeli próbują stymulować wzrost gospodarczy dokonane mogą zwrócić tutaj cały czas się coraz bardziej się mówi o tym, że ten region staje się coraz bardziej, jaką taką przestrzenią rywalizacji pomiędzy Rosją Niemcami Turcją Chinami, a właśnie właśnie Unią Europejską jak być także wciąż Unia Europejska jest najważniejszym graczem i najważniejszym aktorem na Bałkanach bez faktycznie tak jak powiedziałam trochę Rosja może zmienić to się można informacje o 1416 połączenie czternasta 23 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studia Marta Szpala z ośrodka studiów wschodnich rozmawiamy o Bałkanach o Bałkanach, które właśnie są trochę takim regionem porzuconym na pewno są porzucane przez Unię Europejską o tym, właśnie mówimy o kolejne od od leczenia w czasie negocjacji akcesyjnych, ale co wydaje się dosyć zaskakujące i że te państwa śledzi nasze rozmowy o Bałkanach to zwrócić uwagę na to, że przez jakiś czas przewija się taki wątek, jeżeli Unia Europejska się nie zainteresuje tym regionem to bardzo aktywnie wejdą tam Chiny ze swoimi pieniędzmi ze swoimi normami w pewnym sensie tego Kane tracimy czy to jest dalej aktualny sposób myślenia, że faktycznie chińskie nawet może nie inwestycja, ale kredyty dla państw bałkańskich są są bardzo dużej to jest też jak ogromna kwota to są duże inwestycje infrastrukturalne szczególnie w Serbii czarno czarno górze gdzie, gdzie chińskie firmy budują część autostrady, która ma połączyć Wybrzeże adriatyckie Serbią po to, minister podobno też Macedonii, gdzie trwa właśnie też też Chińczycy budują wodą budują 2 odcinki 2 odcinki autostrady jest taki też taki, jakby takim ważnym czy istotne z punktu, bo panów było to, że Chińczycy wpisali Bałkany część swego wielkiego planu pasa szlaku, czyli właśnie tutaj z greckiego Pireusu, czyli portu, który należy właśnie do chińskich firm miano zbudować szybką kolej do Budapesztu i tą drogą właśnie transportować chińskie produkty do do Europy idą do Unii Europejskiej mówiono właśnie przez to miękkie Okoński przed podróż właśnie Chińczycy wchodzą wchodzą do Europy ale, toteż jest także Chińczycy, które ktoś, kto powiedział myślą w skali globalnej jak, bo takich dużych inwestycjach to co będzie, gdy znaleźli się w regionie, który mieszka także piętno 1617  000 000 ludzi, które też jak trudne trudne geograficznie z administracją, która też nie, jakby nie działa taki sposób że, że jak bardzo szybko może przygotować takie skomplikowane projekty infrastrukturalne okazało się, że pieniądze to nie wszystko przez pewien czas faktycznie tak funkcjonowało, że że, żeby Afgańczycy, którzy myśleli o tym, że, żeby ta perspektywa członkostwa w nieludzkich się oddala to to wielką narrację z taką ideę która, jakby popchnie region do przodu to właśnie zaproponowali Chińczycy to właśnie bał wreszcie ktoś zwrócił uwagę na Bałkany jako tarczy prezentować ten region będzie częścią pasa szlaku czy właśnie globalnego globalnego szlaku, w którym jako jego realizacji myśleli myśleli Chińczycy natomiast tutaj widzimy, że te te inwestycje dość dość ślimaczą Ano dla Chińczyków też przede wszystkim najważniejszy najważniejsze są relacje z Unią Europejską widzimy też, że spada trochę znaczenie tego formatu chińskiego 16 + 1 były państwa bałkańskie no bo jednak też chodzenie na Bałkany to dla Chin był taki lewar wobec Unii Europejskiej kiedy, jakby te relacje z Unią Europejską, by już są także Chin czy też bezpośrednio jak chcą rozmawiać przede wszystkim z krajami członkowskimi powiedział, że wszystkie te siły takie też jak Rosja, która też chodzić na Bałkany próbuje tam budować jakieś przyczółki na to raczej nie myśli o tym jak jak się osadzić w regionie jak zmienić sytuację tylko właśnie jak wykorzystać potencjał destabilizacji tego regionu ziemi, jeżeli mówimy o o Chinach o Rosji do nacisku na Unii Europejskiej czy też taki straszak także w wobec państw członkowskich, jeżeli będzie dziś będzie nam bardzo wchodzić w rejon takiej bliskiej rosyjskiej granicy NATO Rosjanie pokazują, że mogą ewentualnie zdestabilizować sytuację na Bałkanach, ale też nie przekłada na żadne poważne pieniądze to jest raczej są takie powiedziałbym dość Nisko kosztowe metody głównie właśnie soft Power jakiś tam strony internetowe tego też tego tego typu rzeczy koncerty natomiast budowanie pozytywnego wizerunku Rosji natomiast nie są to twarde inwestycje nie jest nie nie jest jak wchodzenie z kimś takim konkretnymi projektami trochę inne trochę trochę inaczej w przypadku Turcji, który też mówi jako takim coraz bardziej rywalu rywalu Unii Europejskiej na Bałkanach, ale tej powiedziałbym Turcja jest bardzo jasne, że chodzi o perspektywę Europejską dla pań pogański zawsze wspierała faktycznie w Turcji wraca na podział wraca na Bałkany, bo jednak większość tych terytoriów kiedyś było imperium osmańskie właśnie taką ideologią Neo romanizmu, żeby tutaj chronić dziedzictwo kulturowe i wspierać natomiast, jakby się też ma wiele wiele problemów przede wszystkim wojna w Syrii przekreśliła te takie ambitne plany też problemy wewnętrzne turecki powodują, że tutaj takiego mocne słowa już dla niego taki obrazek z regionu, któremu na, którym nikomu szczególnie zależy mu mnóstwo problemów niewydolna administracja kłopoty historyk jest dobrze znane, bo to Bałka jest to prawda nawet pojawić także faktycznie, jeżeli komuś zależy to jednak Unii Europejskiej oczywiście, jakby perspektywa członkostwa jest transport na koniec pytanie zmian to fakt ma jednak faktu, że będą państwa unijne leżące w bezpośrednim sąsiedztwie, gdzie do tej te problemy na problemy na Bałkanach, jakby dokładnie rezonuje na państwa członkowskie, bo to w Budapeszcie kiedyś były byli uchodźcy zbombardowanej Serbii są takie jednak te kraje, które leżą w bezpośrednim sąsiedztwie bałagan, jakby zdając sprawę, że tej trzydziestki, jakby nie może pozwolić na brak woli brak polityki wobec Bałkanów i tutaj też są są są nowe inicjatywy m. in. taką inicjatywą jest inicjatywa procesu berlińskiego, która pewnego została przedstawiona w 2014 roku przez Angelę Merkel w tym roku właściwie w tym tygodniu czwartek piątek odbywa się właśnie to wielkie spotkanie w Poznaniu i to ta inicjatywa służy przede wszystkim to jest takie statystyki troszkę inne podejście za zostało zaproponowane, które mówi o tym, że większość problemów część problemów państwa Pańskiej zwana jest po prostu wysłał ze złą sytuacją gospodarczą i Unia przede wszystkim powinna się skupić na pobudzeniu rozwoju gospodarczego w tych państwach stymulować właśnie rozwój dobrych standardów otoczenia przez niego dla biznesu, ale przede wszystkim, gdyż połączeń infrastrukturalnych chodzi o połączenie energetyczne połączenia drogowe połączenia też Telekomunikację to jest taki cały plan agendy cyfrowej dla Bałkanów właśnie chodzi o to, żeby jednak może bez samego członkostwa ale jakby to one powiedział, żeby Bałka nie było miałem planu białą plamą, żeby wpisać się korytarze transportowe unijne, żeby proszę jednak zintegrować właśnie chociażby transportowo tylko czy właśnie Infrastrukturalnej ten cały region ba UKE z całą Unię Europejską to pozwoli na ściąganie inwestorów na właśnie to, że ten region będzie będzie musiał mu się rozwijać no i zobaczymy jak jak całość całość przebiegnie też głównym tematem szczytu to jest kwestia młodych ludzi czyli jakby właśnie reformy edukacji tworzenia, jakby lepszego otoczenia czy lepszego kształcenia losowania do nowoczesnego rynku pracy, których będzie duży nacisk na umiejętności cyfrowe właśnie, żeby ryby i w jaki sposób odblokować potencjał tego regionu, żeby ludzie nie wyjeżdżali potrafię 1 z to tak, bo taki słynny artykuł WEK w czasopiśmie The Economist, który jednak 1 z dziennikarzy emocje się Bałkanami dziura napisał, że dokończy już nie czekają na rozszerzenie Unii Europejskiej po prostu postawili tam wyemigrować głosują nogami i tutaj, jeżeli widzimy te statystyki emigracji z Bałkanów widzimy, że tak właśnie jest działanie, jakby już taki sam sposób stracili nadzieję, że coś może na miejscu zmienić po prostu wyjeżdżają, a że są dziś najczęściej dobrze wykwalifikowani pracownicy toteż, jakby szybkość odnajdują na unijnym rynku pracy w ten ostatni szczyt, który mówił na Bałkanach zachodnich szczyt wielkiej Brytani skończył się właśnie klapą oznaczony był też taki otoczone takich skandali kami związanymi z Brexitem prowadzić pokazywał w pewnym sensie niską rangę jednak tych relacji to to była to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ wielka Brytania bardzo zabiegała o ten szczyt wielka Brytania jest takie państwo, które było zawsze zwolennikiem rozszerza kolejne rozszerzenia Bałkany Unii Europejskiej to też wynikało z takiego faktu, że właśnie Unii że, żeby kampania zawsze inaczej ona nie chciała nigdy silnej integracji też po także, jeżeli przyjmiemy państwo bałkańskie to wiadomo, że jakby już ta integracja będzie taka właśnie to co spowoduje, że skupimy się na na tym jak jak te jak te kraje dostosować do naszych standardów niekoniecznie ta rozmowa o pogłębianiu integracji czy właśnie tworzenie tego tak naprawdę zintegrowanego silnego silnego jądra Unii Europejskiej odejdzie na dalszy plan i właśnie w tej szczególnie Boris Johnson bardzo zabiegał, że Unia chce być chcę być graczem graczem w dziedzinie bezpieczeństwa na Bałkanach też w kontekście właśnie relacji z Rosją, która wtedy chodziła na Bałkany, że ten szczyt kolejne procesu poprzednich patrz berlińskiego odbędzie się miał się odbyć w wielkiej Brytanii podział to pewnego paradoks, ale nie wiem czy koniecznie polityk brytyjski, ale może samego Borisa Johnsona, który właśnie w tej bardzo dużo czasu poświęcił na to jak Bałkany są ważne dla Wielkiej Brytanii, że wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, ale nigdy nie wyjdzie z Bałkanów, po czym w ten dzień tego zaszczytu sam złożył dymisję co pokazuje, że wróżby wiara w żadnym razie nie pojawił się szukano go po całym Londynie mają takie skandale to prawda, aczkolwiek tutaj jest zbyt ostra powiedzieć to jeszcze oddać honor, jakby brytyjskiej administracji, że to bardzo dobrze przygotowane szczyt no niestety właśnie w cieniu takich problemów personalnych powiedziałabym, bo wielka Brytania, jakby i przedstawiła program stypendium dla ludzi z Bałkanów i też, by takie działania czy programy właśnie walki zorganizowaną przestępczością wspierania takich organizacji, które monitorują to co się dzieje, gdzie zorganizowana przestępczość na Bałkanach w złotej bardzo dużo tak dobrych inicjaty w także jeśli chodzi o proces pojednania i właśnie tego w jaki sposób rozliczać zbrodniarzy wojennych na Bałkanach natomiast niestety nie to przebiło się do będzie natomiast by tylko sama ma właśnie dymisja Borisa Johnsona przyszły przyszłość będzie w Bułgarii w i Macedonii północnej to też bardzo ciekawe bo, bo tutaj właśnie ty wtedy to ten casus ma zdanie pokazuje jak bardzo tak powiedział wynoszą lampką traktuje traktuje państwa bałkańskie no bo jednak co zrobili Macedończycy w zeszłym roku zmieni nazwę państwa w imię unijnych interesów my czasu narzekamy, że jakby nikt nie chce umierać za Unią to się okazuje, że jednak jest taki kraj, który jak jest w stanie iść na daleko idące poświęcenia w imieniu tych racji teraz pokazujemy i jakby nie jest nie jest wynagradzany to jest to jest poważny problem to jest w NATO to nie jest tak, że znowu takie myślenie w kategoriach pewnych, choćbym klasyków to znaczy, że samo jedno Macedonię nie ma co gadać puszczaj dbanie i trzeba do tego dorzucić Serbię wszyscy, którzy mają już otwarte negocjacje dopiero wtedy w związku z tym ja ja powiedziałbym raczej tylko czy to wynika też, żeby Piotrek to jest kwestia francuskie też polityki, że jak duże kraje Pa dla Francji ważna tylko Afrykanie więcej nie interesuje ani partnerstwo wschodnia Bałkany co zapewnia zemści, bo i wydział i w obu przy zawodową w przypadkach, bo to Francja jednak bardzo mocno chce pociągnąć Unii Europejskiej o Europejską aktywnej poza aktywnej polityki właśnie w Afryce natomiast, jakby bez rozwiązania kwestii bałkańskich tutaj też trudno się trudno trudno sobie to trudno sobie to to wyobrazić i my się wydaje, że jednak, aby w Paryżu nie ma w ogóle zrozumienia, iż chodzi o to co się dzieje na Bałkanach jak ta polityka jest teraz bardzo określona jest bardzo ryzykowna bo, bo zmiana nazwy państwa bez, bo w płynęła czy osłabiła stabilność samej samej Macedonii to jest jednak także część społeczeństwa rzecz miała ograniczyć ryzyko tak część czasu przy sprzeciwie, a teraz, jakby bardziej dostaje konkretne dowody, że jakby nie miało stać bardzo co jakby i my też taka narracja, że w państwach właśnie taki nowe dania Holandia państwa muszą pokazać, że Inter zależy teraz mamy takie państwo wydawałoby się, że właśnie doskonale pokazało jak bardzo mu zależy i okazuje się, że to nic nie zmienia a, a takich nierozwiązanych problemów na Bałkanach jest bardzo dużo szczególnie mówimy rzut oka o konflikcie Kosowską z serbskim i tutaj tych napięciach napięcia regionalnych Unia Europejska też chciałaby uzyskać czy zachęcić do zmian do osiągnięcia porozumienia właśnie perspektywa członkostwa tylko przykład Macedonii północnej pokazuje, że nie ma co się starać nie ma co prowadzi odpowiedzialnej polityki i na kompromisy skoro tak nie jest nie za to przewidziana żadna nagroda w postaci członkostwa dziękuję bardzo Marta Szpala z ośrodka studiów wschodnich była ze mną studio, czyli 1437 za chwilę informacje program przygotował mnie to strzelecki, a po informacjach magazyn Europejski Maciej Zakrocki w połączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA