REKLAMA

O Hugo Kapecie, którego potomkowie rządzili Francją aż do XIX wieku

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-07-01 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
49:56 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wieczór Radia TOK FM Caroline Gowin to potężna dynastia ród stare wziąwszy władze pomysłowi Gach w dalszym najwybitniejszego swego syna Karola wielkiego w Rzymie koronowanego Frankowskiego cesarza po jego śmierci pod upada także potężne państwo dotyka rozkład jeszcze syn Karol Ludwik dzierży pełnię władzy nad całością włości, ale już jego synowie wszyscy 3 chcą rządzić samodzielnie, dzieląc cesarstwo między sobą podziały te kolejne okażą się trwałej Rozwiń » nadzwyczaj brzemienne skutki Karol łysy dostaje zachodnią część mocarstwa po nim przez wiek cały panować będzie jeszcze 8 Rolling ów aż nadejdzie czas Ludwika dusznego w sumie nie wiadomo dlaczego młody król raptem po 2 latach od zaślubin przestały dzielić łoże z małżonką swą Adela idą, zaniedbując prokreacyjne obowiązki ryzykował brak pierworodnego, któremu tron można byłoby przekazać sam panował zaledwie rok i niczym się nie wsławił no może poza głośnym konfliktem z pewnym arcybiskupem chciał król duchownego przykładnie ukarać zwołał w tym celu franków na zjazd, ale zmarł i tu trudno ustalić ze stuprocentową pewnością czy zwyczajnie po upadku konia czy może z pomocą osób trzecich, a precyzyjniej podtruty przez własną matka do zjazdu jednak doszło, a jakże arcybiskup grał na nim pierwsze skrzypce współ, decydując o wyborze następcy po Ludwiku z powodu braku dziedzica, o czym już była mowa w szranki stanęli chór z Paryża Karol z Lotaryngii ten pierwszy od 30 lat budował swoją pozycję nadwozie, ale nie to przesądziło o zwycięstwie zdecydowały błędne rachuby znanego nam już duchownego, popierając całych sił koncepcję przywrócenia imperium rzymskiego pod berłem od tonów liczył on bowiem, że przedstawiciel pośredni naszego rodu łatwiejszy będzie do sterowania niż dumny potomek Karola wielkiego cóż za fatalna pomyłka hrabia Paryża miał bowiem Europę koncepcję własną ze sobą nie od tony w roli cesarza obsadzonym, tyle że przed koronacją Hugona arcybiskup nie miał o tym, zielonego pojęcia i wyszło jak wyszło jest 1 lipca 900 osiemdziesiątego siódmego roku Radia TOK FM jest już z nami zapowiadany prof. Jerzy Pysiak Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór panie profesorze dobrze wie pani dobry wzór państ w będzie o koronacji Hugo Kapeta i o początku dynastii Kapetyngów, ale zaczniemy od polskiej komedii Dantego Liberii i taki króciutki fragment nosiła miano capita Hugona odsunął moich Filipa z Ludwikiem na nowo teraz Francja jest rządzona rodzic w Paryżu niegdyś był rzecznikiem, gdy w dawnych królów zgasło pokolenia do 1, który zakonnikiem chciał żyć rząd moje dostał się drżenie dobytku tego taka wnet drużyna tak mi urosły potęga imienia faktycznie była to taka kariera od pucybuta do milionera, czyli od syna rzeźnika do króla francuskiego bynajmniej Dante miał na pieńku z apetytami bardzo ich nie lubił, ponieważ brat współczesnego mu czy współczesnego pisaniu Boskiej komedii króla Francji Filipa pięknego protoplasta bardzo znanego także w Polsce mocnego odgałęzienia Kapetyngów Walezjuszy Karol dewaluacja w imieniu władz Florencji przez nie wynajęty dokonał czystki politycznej we Florencji i za pomocą sił zbrojnych wygnał wszystkich przeciwników politycznych ówczesnego rządu florenckiego w tym Dantego Dante w ten sposób właśnie się zmieścił to znaczy pan o sile polskich RM obsmażyć to bardzo znany moty w choćby literacki warto wspomnieć mieszczanina szlachcicem tym nauczyć 1 nauczycieli pana Durda pobity przez drugiego nauczyciela odpowiada, że nie szkodzi odpłaca pięknym tam fletem tradycja i stara i chyba całkiem niezła, bo lepiej kogoś obserwować na piśmie niż obić, a co więcej jak się okazuje niezwykle skuteczna bo, choć OKP nie żyje od ponad 1000 lat Dante nie żyje od blisko 700 lat, a my wciąż czytamy o tym, jakoby Hugo Kapeta był synem rzeźnika z Paryża to zupełna nieprawda KPN dowie to wielki ród Kapetyngów mówimy nas nazywamy Kapetyngów mi właśnie od przydomka Hugo Kapeta w zakładzie byli Robert nowie tak jest lud Robert nów od stulecia rywalizujący z ostatnimi KPN zostali rolnikami o władze niekiedy także o tron królewski Hugo osiągnął władze, którą w jego rodzinie wśród jego potomków wini męskiej utrzymała się przez następne 800 lat jego potomkowie panują do dzisiaj NATO na europejskich to znaczy obecnie panujący król Hiszpanii jest potomkiem Hugo Kapeta, ale przez stulecie wcześniej od roku 800 osiemdziesiątego ósmego przodkowie Hugo Kapeta już dwukrotnie zasiadali na tronie franków pierwszy był odo, który został królem właśnie roku 800 osiemdziesiątym ósmy kiedy w trudnej sytuacji politycznej najazdu wikińskich kryzysu politycznego możni franki zdecydowali się powołać na tron hrabiego Paryża, które już kilka lat wcześniej wsławił się zwycięską obroną Paryża w czasie oblężenia przez wikingów, ponieważ spośród panującej dynastii kalwińskiej spośród przedstawicieli i zachodniej, czyli po potomków Krausego, którym pani redaktor mówiła na samym początku jej do wyboru tylko 1 małego chłopca zaledwie 9 letniego, czyli takiego, który nie dawał żadnej gwarancji, że będzie mógł skutecznie stanąć na czele państwa rządzić nim bronić go przed najazdem wobec tego zdecydowali się na Dona od opanowało 10 lat no już wtedy kiedy królewicz, którego wcześniej odsuną od władzy zaczął dorastać zaczęły się problemy polityczne, ponieważ zdobył przez nich, których można uważany za kurs tymczasowego po śmierci Dona wróciła na tron dynastia Kalińska osobie Karola prostaka to zresztą charakterystyczna rzecz pani mówiła o Karolu wielkim jego syn Ludwik pobożny no bardzo chwalebne przydomki należy zwrócić uwagę, że począwszy od drugiej połowy dziewiątego wieku Kalin głowie zaczynają nosić przydomki nieco mniej chwalebna wprost no no powiedzmy powiedzmy, że jeżeli ktoś ma przydomek łysy no nie jest może pochlebne, ale przy dobrej woli można go uznać za neutralne, ale synka bolały z tego ma przydomek ją chała jego wnuk Prostak czy prosty później takie przydomki jak nośny właśnie n p . tak innymi słowy krain nie mają dobrej prasy i sam ten Karol Prostak nie utrzymuje się na tronie do końca życia zostaje obalony i to przez brata Odona, czyli dziadka Hugo Kapeta Berta pierwszego, który zasiada na terenie wokół 900 dwudziestym drugi a w jakiej kondycji jest w tym dziesiątym wieku państwo franków w to zależy, jakiego punktu widzenia politycznie zdecydowanie Sławnie przy czym tu trzeba powiedzieć państwo zachodnich franków prawda to znaczy mówimy o państwie, z którego powstała średniowieczna nowożytna współczesna Francja to zacznijmy jeszcze od połowy wieku dziewiątego od traktatu podziału na 3 części, które właściwie potem sprawił, że ukonstytuowały się 3 państwa Niemcy Francję Włochy tak, bo państwo Frankowski za Karola wielkiego no to jest gigantyczny no tak sięga od Łaby we po srebro i od morza Północnego do Adriatyku morza tyrreńskiego duża część euro podział z około 800 czterdziestego trzeciego nie może później w toku jak dziewiątego on ulega rozmaitym korektom są zawierane nowe traktaty królowi USM udaje się przyjąć bardzo znaczną część dawnego cesarstwa to znaczy w zasadzie wszystkie jego ziemie poza kursem wschodnich franków, czyli późniejszym królestwem niemieckim, ale ten podział roku 800 czterdziestego trzeciego rada okazuje się trwały to znaczy pod koniec wieku dziewiątego w gruncie rzeczy wszystko wraca do sytuacji jeśli chodzi o państwo zachodnich banków do sytuacji rada Francja czy królestwo zachodnich franków ma kształt terytorialny zbliżony do współczesnego, chociaż nie do końca się, pokrywając z nim to znaczy n p . nie należy do Królestwa zachodnich franków nie należą takie terytoria miasta jak 1 000 000 Marsylia Prowansja, ale za to należy do niego cała dzisiejsza Belgia znaczna część Holandii no i do pewnego momentu przynajmniej nominalnie Północna część Hiszpanii cała całe terytorium tzw . Marchii hiszpańskiej, czyli terytoria między pilne jamie rzeką było one się zaczynają coraz bardziej politycznie usamodzielnić, ale to jest powstanie tam hasło Barcelony powstanie tam Królestwa Nawarry Królestwa Aragonii, ale to jest część szerszego zjawiska to znaczy oprócz tego, że z wielkiego porządkujące ego całą mapę polityczną Europy imperium karolińskiego powstają 3 państwa to jeszcze w królestwie franków zachodnich dochodzi do rozdrobnienia terytorialnego to znaczy powstania księst w terytorialnych lokalni możnowładcy skupiają w swoich rękach po kilkanaście hrabstw i budują swoje własne władz, stając się potężnymi wasalami króla często posiadającymi większy zasięg władzy terytorialnej większe dochody większe możliwości mobilizacji wojskowej niż ma je w swoim bezpośrednim oddziaływaniu król to zresztą będzie 1 z paradoksów sytuacji Hugo Kapeta, dlatego że jego pozycja będzie bardzo słaba Otóż to paradoksalnie, dlatego że on był, zanim został królem najpotężniejszym możnowładców francuskich, ale zgodnie z tradycją nie taką bardzo starożytną, ale jednak już zadawnione to znaczy sięgającą schyłku wieku dziewiątego, czyli wstąpienia to jego oraz tria Odona król nie powinien mieć własnego Księstwa terytorialnego wobec tego Hugo także swoje ziemie znajdujące się pod jego bezpośrednim zarządem musiał komuś przekazać swojemu bratu cięciu Burgundii i wobec tego Hugo, który trząsł, zanim wstąpił na ton tytułował się księciem franków i to tytułował się księciem franków z Bożej łaski tak samo jak królowie i był szarą eminencją nadwozia był szarą wcale nie taką szansę właśnie na tym polega cały widzę, że on wcale nie był szary właśnie ta jego tytuł natura Bożej łaski książę franków zarządza ogromnymi terytoriami bezpośrednio musiał się ich wyrzec wstąpi wszy na to on i dysponował odtąd tylko tzw. domenę królewską, czyli zespołem bardzo szczupłych terytorialnie Królewskich majątków północnej Francji i owszem, osiągnął wielki zaszczyt, o którym zapewne marzył w każdym razie jego rzut od dawna to zabieg o to zabiegał, ale okazało się, że nie ma żadnej bezpośredniej władzy nad pozostałymi książętami terytorialnymi, którzy byli z nim niezwykle zaprzyjaźnieni niektórzy można dalej z nim przyjaźni i ściśle z nim współdziałali wtedy, gdy był 1 z nich, kiedy był 1 z nich, kiedy chodziło o to, żeby nie dopuścić do tego, żeby władza królewska odzyskała swoje znaczenie to znaczy, żeby król rzeczywiście mógł rządzić w królestwie teraz Hugo zostało królami, a oni nie dlatego wieś gali przeciwko bezpośredniej władzy ostatnich sparingów ziemi do nich jakieś osobiste, a set tylko, dlatego że po prostu chcieli swoimi kwestiami terytorialnymi takimi jak Flandria Burgundia Akwitanii hrabstwo Tuluzy chamstwa Gaweł ni rządzić sami bez wtrącania się władzy centralnej teraz Hugo jest sytuacji, jaką wcześniej zgotował ostatnim Kalina ma nawet trudności z tym, żeby przeprowadzić elekcję swojego własnego syna następnego króla, bo żyjemy w czasach, kiedy kondycja zachodnich rynków następcę króla wybiera się za życia panującego, a jak doszło do wyboru do koronacji samego Hugona ostatni ska linków zasiadający na tronie Królewskim Ludwik śpiący, który otrzymał tak otrzymał przydomek nośnych, choć jest tutaj pewnego sprawiedliwość dziejowa, bo rządził zbyt krótko, żeby móc czegoś dokonać to po pierwsze po drugie przydomek jest został ukuty to w celach ideologicznych to znaczy nowa dynastia nowi władcy potrzebują legitymizacji uprawomocnienia uzupełni władzy nie klei można to zrobić przez deprecjonowanie poprzedników Otóż to istnieje ideologii władzy monarszej we wczesnym średniowieczu nie tylko we wczesnym, ale we wczesnym w szczególności pogląd, że władca, który jest nieprzydatny Rex minut Lis nieużyteczny Kolnie użyteczny może i powinien zostać obalone takim argumentem Skandia Band posługiwał się protoplasta curlingu ów ojciec Karola wielkiego te PIN mały, dokonując te niespełna niespełna 250 lat wcześniej podobnej uzurpacji i na rynkach tak, odsuwając od władzy kierowników uzasadniono to ten sposób, że ma w jego wieku królowie gnuśni i wobec tego należy ich pozbawić tytułu Królewskiego skoro nie potrafią sprawować władzę tak jest teraz sytuacja powtarza w taki sam sposób argumentują przejęcie władzy przez Hugo Kapeta jego zwolennicy jego ściślejszy i kom jego ściślejszych współpracowników politycznych Ludwik rzeczywiście nie pozostawił syna młody był bardzo młody miał około 20 lat tak, a zatem zabrakło bezpośredniego sukcesora Kaliny nie wygaśnie kawa z Lotaryngii, o którym pani mówiła we wstępie mojego stryja bratem jego ojca i adal był on wraz z ów arcybiskup, którego chciał usunąć urzędu ludzik piąty rzeczywiście pozostający w bardzo ścisłych związkach politycznych z dworem od Końskich i zapewne, dążąc do przywrócenia politycznej jedności czegoś co moglibyśmy nazwać światem frank chińskim światem Kaliński, tyle że pod przewodem od tonów i nadal był on wykorzystuje tę sytuację, żeby udowodnić, że Karol lotaryński nie ma nie powinien zasiąść na tonie czy też nie ma do tego oczywistych praw, ponieważ nie jest synem poprzedniego króla my jesteśmy przyzwyczajeni nawet ci, którzy historię interesują jesteśmy przyzwyczajeni do zasady sukcesji zgodnie z podzieliliśmy zgodnie z zasadami dziedziczenia tak jak tak jakby testament czarnego to znaczy, że na tron wstępuje najbliższy męski w przypadku braku męskich w niżańskiej, a najbliższy męskich krewnych poprzedniego króla Otóż we wczesnym średniowieczu to wcale nie jest oczywiste tak naprawdę to potomkowie go na tapetę ta będą wynalazca ami zasady sukcesji wg męskiej primogenitury, czyli zasady, wg której następnym królem pierworodny jest pierworodny syn albo najbliższych albo najbliższym męskich krewnych Karol lotaryński nie jest synem poprzedniego króla, a zatem jego pretensje do ochrony są nie oczywiste co więcej nadal BU on wysuwa koncepcje, że w ogóle władza królewska nie jest dziedziczna, że pochodzi z wyboru to znajduje uzasadnienie w ideologii kościelnej, dlatego że każdy król zgodnie z chrześcijańską ideologią władzy monarszej jest Bożym wybrańcem Bóg wybiera w czasie obrzędu koronacyjnego w liturgii koronacyjnej arcybiskup pyta poddanych czy oni także w wiele dają sobie tego króla i ta formuła z zapytaniem czy wybieracie tego i tego na króla utrzyma się w rytuale koronacyjnym aż do końca to znaczy również w czasach, kiedy nigdzie poza rzeczą pospolitą republiką wenecką publiką Genua nie skończy Zjednoczonymi republiką Zjednoczonych to, więc Niderlandów i wszędzie poza tymi państwami będzie dziedziczna władza królewska cesarska książęca to również tych dziedzicznych monarchiach w czasie obrzędu koronacyjnego arcybiskup będzie pytał zgromadzonych w katedrze, której dokonuje się koronacja poddanych czy wybierają sobie tego kula no w wybieraj wybierają nie nie mają innego wyboru ale, ale jak wypada, ale pytanie pada i merytoryczny i ono ma i zakorzeniony właśnie nowym przedsięwzięciu nadal był mówi nie władza królewska nie jest dziedziczna król jest wybrańcem Bożym Bóg wybiera króla, ale wybieramy również my co więcej posługuje się kryterium liczby kompetencji to znaczy to znaczy w przemowie, która wygłosił w czasie zjazdu możnych frank chińskich Solis w północnej Francji wymienia przymioty Hugona, które sprawiają, że on nadaje się na króla oraz przymioty Karola, z których wynika, że na króla się nie nadaje ma też CAL wg nadal była na 2 zasadniczo VAT po pierwsze jako książę tajniki jest wasalem obcego mordach, czyli od chińskiego cesarza no jest to hipokryzja, której współcześni polscy politycy, by się nie powstydził, ponieważ Adalbert on jest bardzo ścisłym od części monarchą związanym działa na jego rzecz Kania kocioł garnkowi już to, ale nie jest jego halę to trzeba przyznać sprawiedliwość i od Alby mówi nie możemy wybrać na króla człowieka, który jest wasalem obcego Monach co więcej posługuje się jeszcze 1 argumentem bardzo interesującym mianowicie Karol lotaryński poślubił córkę zwykłego wasala prostego wasala albo mówi nawet zwykłego rycerza podczas gdy Hugo Kapeta jest żonaty z księżniczką Akwitanii czynniki, ale wielkiego rok i teraz mówi albo on jest rzeczą niedopuszczalną żeby, jeżeli Karol lotaryński zostanie królem no to jego żona córka zwykłego sala zostanie królową jest rzeczą niedopuszczalną, żeby żona Hugona KPF ta księżniczka witani musiała po wyniesieniu Karola lotaryńskiego chylić czoła ustępować pierwszeństwa córce zwykłego wasala zwykłego rycerza, czyli Karol popełnił mezalians no tak popełnił zaś zostaliśmy zawiasów bywało więcej to jest argument, który ma przemówić do zbiorowej wyobraźni i poczucia zbiorowej Solidarności francuskich wielkich panów i staje na staję na ogonie Hugo zostaje wybrany Solis, a następnie pierwszego lub trzeciego, bo tutaj nie mamy pewności proklamowano i ukoronowane w mieście tułają w roku 900 osiemdziesiątym siódmym dając początek dynastii, która będzie we Francji w 3 różnych odgałęzienia panowała przez następne 800 lat, a kończąc panie profesorze wątek naszego biskupa, bo znalazłem informację, że on swą misję zakończył rok później, bo muszę zmarło też został usunięty umarł w budzie na osiemdziesiątym dziewiątym 2 lata później zdążył jeszcze zażycia stawić czoło Novika Petrow to znaczy przeciwstawić się, ponieważ WHO apetyt osiągnął władzę królewską, a nie zamierzali chwalić po pierwsze nie zamierza dzielić po drugie, zamierzał zrobić wszystko, żeby nie był to jedynie wypadek przy pracy rodzącej się tak to nazwijmy możnowładców i demokracji zachodniej Frankowski to znaczy miał zamiar założyć dynastię i podobnie jak ostatni każdego wieku robi dołożył do tego, żeby już za jego życia Hugo osiągnął to on w wieku dość zaawansowanym to znaczy miał 47 może 48 lat co na wiek dziewiąty jest no wiekiem, w którym w gruncie rzeczy nie należy dziwić jeśli za miesiąc 2 umrze to oczywiście ma jeszcze długo, ale to już jest wiek grożący śmiercią w każdej chwili i wobec tego natychmiast podejmuje działania, żeby wybrać jego syna Roberta na króla i koronować go pierwszy, który się temu sprzeciwia jest nadal będą i zabili go na kapy ta o wyniesienie Roberta na na tron i ukoronowanie go zabiją pół roku na Boże Narodzenie 900 osiemdziesiątego siódmego roku mamy już w zachodniej w komisji zachodnich rynków 2 Kapeliński królów Hugona jego syna późniejszego Roberta Pobożnego Adalbert von po prostu zmarł jego następcą nacji Biskupski oraz został późniejszy papież Sylwester drugi ten, który analizował Świętego Wojciecha długo się na nim nie utrzymało tam były pewne spory polityczne pozostawił bratanka ufa albo on wraz również minima albo on biskupa LO który przeszedł do historii jako 1 z największych politycznych inteligentów w średniowiecznej Francji on, a albo on ślą ostatecznie położył kres ambicjom pozostających przy życiu członków dynastii Kalińskiego znaczy to nadal dewizą udało się z chwycić i uwięzić Karola lotaryńskiego obiecał, że udzieli mu schronienia i uzna go za króla no i w swoim Biskupim nie strzelą, a pochwycił go uwięził, zyskując w ten sposób miano 1 z największych zdrajców historii Francji czy historii franków, bo to miano 1 z największych zdrajców porównywano jego zdrady wobec Karola do zdrady Judasza wobec Chrystusa jeszcze w średniowieczu jeśli chciał przejść do historii to jest taki sposób są z pewnością to musi udało przynajmniej w perspektywie średniowiecznej, bo dzisiaj nie jest bardzo znaną postacią, ale w średniowieczu funkcjonuje jako 1 z największych zdrajców podobnie drugim takim jest dziadek go na kapitał bez pierwszy 2 największych zabójców Robert pierwszy, który zbuntował się przeci w Karolowi postanowi nadal był on ląd, który chwycił ostatniego Kalinka i trzymał go do końca życia więzienia w zapowiedzi mówiłam naszym słuchaczom, że to jest ten moment koronacji Hugona, kiedy to państwo zachodnie Franciszkiem przedzieli ulga się w królestwo Francji, chociaż nie wiem czy są to dobre informacje, ale znalazłam takowe, że dopiero cool Lead drugi August jako pierwszy w 1100 dziewięćdziesiątym roku oficjalnie od 1200 czwartego roku tytułował się królem Francji w miejsce dotychczasowego króla franków to dlaczego mówimy o tym, że to jest taki moment istotny dla Francji, że to jest początek, że tu miejsca jamy decyzję jury to bardzo trudno wyjaśnić tak naprawdę jest kwestią wyboru historyka, jaki moment w okresie między okiem 800 czterdziestym trzecim, a 900, a powiedzmy 900 osiemdziesiątym siódmym wybierze jako datę zwrotną ten datę pod początków historii Francji powstawanie w odrębnie na niej się Francji to proces to proces i nawet 900 osiemdziesiąty siódmy jeszcze jak się wydaje o niczym nie zdecydował ostatecznie Francja wyodrębnia się ze wspólnoty frank chiński z imperium frank chińskiego no i oczywiście pierwszą taką datą jest 8003003 . podział Warda między 3 synów Ludwika Pobożnego strony zostają ukształtowane granice Królestwa zachodnich franków, które okażą się trwałe, ale one się to, że one są trwałe to o tym, można mówić o postulatach postu 50 potem o 800 osiemdziesiąty ósmy, które jest rokiem, w którym po raz ostatni w dobiega końca panowania ostatniego władcy karolińskiego, który panował nad całym imperium to znaczy dzierżył władzę we wszystkich już wcześniej wodę minionych Królestwa rok 900 osiemdziesiąty siódmy to jest początek panowania dynastii Kapetyngów, po której rządami rzeczywiście Francja stała się samodzielnym państwem a wspólnota franki ska świat Karliński przestał istnieć jako wspólnota, ale jeszcze za panowania syna Hugo Kapeta Roberta Pobożnego królowie mówmy językiem współczesnym dla owych czasów nieco na Anitę francuski niemiecki Robert pobożny syn Hugona Hanek drugi ostatni zarzut koński spotykają się ze sobą kilkakrotnie, żeby rozstrzygać między sobą rozmaite kwestie dotyczące mówiąc pewną emfazą świata to jest takie spotkanie na szczycie 2 najważniejszych władców to takie spotkania odbywali między sobą władcy Kalisk czy od drugiej połowy dziewiątego wieku innymi słowy jeszcze za panowania beta Pobożnego drugiego króla katyńskiego i ostatniego od toruńskich, czyli nie nie Kaliński władców wschodnich franków istnieje przekonanie, że trwa pewna wspólnota polityczna imperium Kalińskiego też pustka lińskiego Kalinów już niema, ale istnieje pewna idea jedności tego świata, o które oni zachowanie i zachować tę jedność zachowanie należy dbać te to te spotkania z dwudziesty dziękuję z tego są ostatnio więcej królowie francuscy niemieccy nie będą się ze sobą spotykali w każdym razie nie będą ze sobą spotykali z myślą, że oto decydują o można, by to porównać do dzisiejszego szczytu przywódców Unii Europejskiej tylko tych przywódców wtedy było znacznie mniej rzecz, że decydują o współczesnym świecie, w którym żyją w początkach wieku jedenastego tak naprawdę, kiedy wygasa dynastia od Mińska zaczynają się, kiedy wymiera wymierają ostatnie pokolenia elit politycznych Królestwa wschodnich franków od tego Królestwa od Pańskiego, które bardzo chciałoby Kalińskiego zanika świadomość jedności to wówczas wieku jedenastym tak naprawdę rozwagę, że to imperium karolińskiego Karol ostatecznie tak rozchodzą się wraz z ulicznej tak mógł dokładnie tak przestaje istnieć i istnieć świadomość wspólnoty symbolicznej wspólnoty historycznej każde z tych państ w zaczyna podążać swoją własną drogą zaczynają się zarówno Francja, jakim Niemcy to jeszcze bardziej historyczne dla wieku jedenastego określenie niż Francja, a łatwe do wyobrażenia tak każdy z nich zaczyna budować swoją własną tożsamość historyczną oczywiście to samo historyczną w sensie pamięci historycznej oczywiście o nasze odwołuje do pamięci kalwińskiej, ale zarówno królowie Niemiec jak królowie francuscy zaczynają przypisywać sobie wyłączność monopol na schedę na schedę tak polityczną ideową pokaż wielkim w początkach wieku dwunastego powstaje 1 z pierwszych sztuk teatralnych zachowała średniowieczny zachowanych do dzisiaj gra o anty wreszcie mówiąca o tym co będzie jak nadejdzie koniec świata Otóż jeszcze wieku dziesiątym pojawia się wśród elit Hanki niskich przekonanie, że początkiem początkiem końca czasów zwiastujący tym nadejścia Antychrysta będzie ponowne zjednoczenie imperium rzymskiego należy pamiętać, że imperium ukraińskie było uważane za imperium rzymskie zresztą imperium rzymskie w formach nie przestaje istnieć dopiero w roku 1800 szóstym, kiedy rozwiązanie Napoleon więc, że zostanie na powrót Zjednoczone imperium rzymskie i całe państwo franków i kiedy cesarz, który dokona tego zjednoczenia uda się do Jerozolimy i złoży na górze oliwnej swoje insygnia w ofierze Chrystusa no i wtedy rozpoczną się czas Antychrysta Otóż w owej grze anty wreszcie pojawia się wiadomość, że właśnie o to nadchodzą czasy ostateczne i oczywiście w nadejścia Antychrysta jest wydarzeniem negatywnym no ale w konsekwencji ona ma prowadzić do ponownego przyjścia Chrystusa, czyli do wiecznej szczęśliwości zbawienia wszystkich dobrych chrześcijan no, więc mają nadejść czasy ostateczne i cesarz owej grze anty wreszcie cesarz będący kulą w niemieckim rozsyła w związku z tym posłów to wszystkich królów europejskich żądając, by poddali się jego władz bo, żeby dopełniły właśnie przepowiednia on cesarz musi zjednoczyć całe cesarstwo i po zjednoczeniu cesarstwo złożyć swoje insygnia na górze oliwnej, kiedy jego posłowie docierają do króla Francji pamiętajmy cały czas mówimy o rzeczywistości literackiej gry, która była wystawiana na dworach być może w czasach w czasie zamachów również, kiedy posłowie cesarza docierają do króla Francji Francuzi go wyśmiewają mówią, że nie jest żadnym cesarzem Niemcy jest zwykłym jakimś tam Niemcem, który Niemcy, bo ukradli tytuł tytuł cesarski dziedzictwo Karola wielkiego, które w świetle prawa dziedziczenia należy królowi Francji i innymi słowy już na początku wieku dwunastego mamy do czynienia z bardzo powszechną świadomością, że Niemcy Francuzi to uporały się anachronicznym, ale narody to 2 narody tak jest warto przypomnieć niestety nie zakończono to znaczy jako książka jest to książka skończona, ale cały program badań z powodu śmierci autora nie został doprowadzony do końca książka wielkiego polskiego medalisty Benedykta Zientary Świt narodów europejskich wydana przez państwowy Instytut wydawniczy kilkakrotnie wznawiana, która pokazuje właśnie te czasy wieku 0910. jedenastego pokazujący jak Ross jako schodzą się drogi tych poszczególnych części imperium Kalińskiego w tym Francji Niemiec to jeszcze na koniec o Hugo nie trochę mówił pan profesor, że władza jego jak zresztą kilku jego następców była bardzo słaba właściwie zależność tych samych Książąt hrabiów baronów iluzoryczna nawet w czasie wojny niezbyt chętnie wypełniali swoje obowiązki, do których byli zobowiązani czy przysłanie oddziałów zbrojnych, ale siły Hugo Kapeta jego następców miały stanowić dobre relacje z kościołem tak bez wątpienia mówiłem o tym, że domena królewska, czyli ziemie była skromniutka bezpośrednio zarządzane przez króla są terytorialnie bardzo szczupłe, ale należy pamiętać o czymś co zostało zauważone całkiem niedawno na przełomie ostatnich wieków coś co można byłoby nazwać domeną kościelną, która to znaczy pozostające w bezpośredniej zależności od króla biskupstwa i opactwa sam Hugo jeszcze zresztą, zanim został królem była to tradycja jeszcze Kalińska był świeckim opatem kilkunastu klasztorów to znaczy nie był mnichem, ale miał urząd i znaczną część dochodów związanych z funkcją opłata z tym wiąże się jego przydomek KPZ kpi tuż oznacza człowieka, który nosi kap Pa będącą ceremonialnym stroju Opacki i rzeczywiście Hugo Kapeta jego bezpośredni następcy w znacznym stopniu opierają swoją pozycję i to zapewnia, że 1 z czynników zapewniających trwałość władzy znakomitym relacjom z częścią północną francuskiego Episkopatu stąd wykształcą się później tz w państwa kościelna panowie czyli rzekomo następcy paragonów Karola wielkiego 6 panów duchownych to są właśnie biskupi 6 po świeckich, czyli największych arystokratów i związek pomiędzy władzą królewską, a kościołem, który utrwala przekonanie o szczególnym sakralnym charakterze władzy króla Francji trzeba pamiętać, że król Francji wg przekonań wykształconych również jeszcze w okresie panowania talibów jest namaszczony szczególnego rodzaju krzyżem świętym to znaczy, żeby świętym, które miało zostać w czasie chrztu Ludwiga zesłany z nieba, a zatem to jego namaszczenie królewskie wyróżnia go także spośród innych ziemskich królów i to rzeczywiście jest 1 z czynników, który buduje prestiż tej monarchii, a słabość polityczna jeśli chodzi o bezpośredni zarząd ludźmi terytorium w królestwie paradoksalnie też sprzyja utrwaleniu się władzy dynastii to znaczy wielcy książęta terytorialnie nie sprzeciwiają się w wynoszeniu kolejnych apetyt główna to kule laski nie, widząc w nich zagrożenia politycznego i w ten sposób ukształtuje się dynastia dwunastym wieku, kiedy rodzą się kolejni KPN go wie to mówi się już o tym, mimo, że monarchia jest de facto elekcyjne na selekcyjny to mówi się o tym, że naraził się dziecko on i to w połączeniu z owym szczególnym sakralnym autorytetem, jakie nadaje królowi franków zachodnich rynków Francji począwszy od początku trzynastego wieku namaszczenie zapewnia dynastii trwałość, a potomkowie go na kapy ETA drobnymi kroczkami budują swoją pozycję będą Królestwa, zwłaszcza kluczowy się okaże wiek dwunasty i udaje im się w pewnym momencie na tyle mocne mocny punkt odbicia zbudować, że za panowania Filipa Augusta, którym pani redaktor powiedziała stają się najpotężniejszą dynastie Europy zresztą o tym, też już naszym słuchaczom mówiłam, zapowiadając naszą rozmowę miała dynastia szczęście, ponieważ królowie żyli panowali dobrze spełniali małżeńskie obowiązki i małżeństw byli synowie czy następcy tronu sprawdziłam, że w ciągu 325 lat odchudzona do Filipa pięknego tylko 11 królów rządziło Francją na 11 władców tylko 2 rządziło krócej niż 15 lat to z pewnością bardzo o silnie wpływał na stabilizację na letnie panowanie też jest dość wyjątkowa Hugo panował tylko lat 9, ale wstąpił NATO jako człowiek już w wieku dojrzałym jego syna pobożny samodzielnie, czyli od śmierci ojca 35 lat Chiny pierwsze 29 lat to jedno z krótszych panowanie potem film pierwszy 48 lat Ludwik szósty 29 lat 2 siódmy 43 lata ludzie Filip August 43 lata ludzi Święty 44 lata to jest ten długi panowania rzeczywiście tworzą ogromną stabilność dynastii, a także robią ogromne wrażenie na współczesnych współcześni ludzie przesądni wierzą, że król, który panuje bardzo długo się z pewnością łaskami tak jest prof. Jerzy Pysiak Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego bardzo dziękuję panie profesorze zaiste, studiu dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA