REKLAMA

Umowa UE-Wietnam ma być kamieniem milowym. Ale czy powinna być wzorem?

Połączenie
Data emisji:
2019-07-03 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączenie trzynasta 42 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio Damian Wnukowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dzień dobry dzień dobry jak państwo słyszeli informacjach w niedziele Unia Europejska podpisała w Hanoi umowa o wolnym handlu z Wietnamem to umowy mówi się, że ona może być kamieniem milowym, dlaczego jest to pierwsza tzw. umowa handlowa nowej generacji podpisana przez Unię Europejską z państwem rozwijającym się nowej generacji to znaczy nie Rozwiń » tylko dotyczą one redukcji stawek celnych czy tak barier pozataryfowych, czyli tych poza celnych barier w dostępie do rynku regulacyjnych chociażby dotyczących właśnie tylko rolnictwa i produktów rolnych nie tylko, bo to też może dotyczyć standardów procedur, a próbowania produktów nadane w rynku co może stwarzać dodatkowe przeszkody koszty dla dla eksporterów natomiast dotyczy szerokiego wachlarza kwestii około handlowych czy też bardzo mocno związany z handlem dotyczy to chociażby zamówień publicznych inwestycji w kwestii pracowniczych kwestii ochrony środowiska własności intelektualnej, czyli to są takie rzeczy, które dla wielu państw rozwijających się mogą być dość wrażliwe do tej pory pierwszą taką umową podpisaną przez Unię, bo umowa z Koreą południową, czyli krajem nie rozwija nie rozwijającym się już rozwinięciem i następne umowy z Kanadą Japonią też należał do tego rodzaju oferty są kraje wysoko rozwinięte w Wietnamie pierwszym krajem, który podpisał tak ambitną umowę obejmującą tak szeroki wachlarz zagadnień na czym polega ta ambicja, że co tutaj takiego niezwykłego chociażby to, że tak podnoszono też już w materiale wcześniej kwestie praw człowieka respektowania praw pracowniczych w Wietnamie możliwe, że dzięki tej umowie w jakim stopniu, chociaż mogło się poprawi, bo w umowie zawarta informacja o respektowaniu praw pracowniczych zgodnie z zasadami świata organizacji pracy zresztą już 1 taką konwencję ważną Wietnam przyjął dotyczącą zbiorowych zbiorowego zbiorowych układów płacowych natomiast obowiązek się też do wprowadzenia w najbliższych latach innych regulacji międzynarodowych organizacji pracy dotyczących właśnie praw pracowniczych poza tym też to jest ambicją Unii Europejskiej zawarto też zapisy dotyczące wdrażania porozumienia klimatycznego Paryża, czyli to są takie elementy, które będzie można starać się egzekwować wywierać presję na na czy też może przekonywać partnerów, że to jest coś więcej tylko handel też to co wpływa na kwestie środowiskowe społeczne tym też objawia się ambicja tej tej umowy także obejmują, chociaż tutaj jest dość ciekawa kwestia, że nie wszystkie kwestie i inwestycyjne obejmuje ta umowa naczelna jest podzielona 2 tak naprawdę umowy jedno umowa dotyczy wolnego handlu i ona będzie akceptowana przez parlament Europejski jeszcze natomiast jest też druga część dotycząca inwestycji portfelowych i sądu arbitrażowego takie kwestie zostały przez Trybunał możliwości Unii Europejskiej wyłączone z kompetencji tylko unijnej muszą być zatwierdzane także przez państwa członkowskie, tak więc niejako są 2 umowy, które z, których 1 dotycząca właśnie tych 2 wodę w kwestii będzie musiał być zatwierdzone przez państwa członkowskie, więc to też pokazuje, że proces implementacji i wejścia w życie tej umowy może być dość skomplikowane Natalia ciekawe co pan powiedział odnośnie tych praw pracowniczych rząd czy ta umowa miałaby wzmacniać, bo w, jaki sposób wasze większość obserwatorów komentatorów ci, którzy piszą o tej umowie za zauważają raczej żona osłabi pozycję pracowników 1 m w ogóle bardzo słabo rzeczywiście to było jedno zastrzeżenie głównych i o to może się też zbijać kwestia kwestia ratyfikacji w parlamencie dotyczy to nie tylko praw pracowniczych, ale też w ogóle sytuacji aktywistów dysydentów, którzy w ostatnich latach byli zamykani w wietnamskich więzieniach także ograniczeń wolności prasy wolności słowa rzeczywiście są kwestie sporne założenie takie, że ta umowa ma wymarła wymuszać na partnerach na partnerach wietnamskich wszelkie inwestycje czy czy firmy uczestniczące w handlu z Unią Europejską powinny tych restrykcji przestrzegać oczywiście jest to problem jest monitorowanie tego, iż wdrażaniem w praktyce może być z tym różnie natomiast na jest 1 z tych wymogów, które Unia będzie starał się prawdopodobnie egzekwować na na parterze wietnamski natomiast wiadomo system polityczny w Wietnamie jest mocno scentralizowane rozważań w powiecie rządzi tak partia komunistyczna, więc rzeczywiście no i praktyce może być to utrudnione jeśli chodzi o ten słynny indeks wolności słowa to jedno jest piąty od końca zdaje się gorzej tylko jest w Chinach Korei północnej jeszcze tam parę miejscach typu Turkmenistan 4 Erytrei, a więc to naprawdę słabo jeśli chodzi o związki zawodowe tam nie ma 1 niezależnego związku zawodowego jest dobrą sprawę to jest w pewnym sensie dyskusyjne z takich choćby moralnych etycznych względów taka umowa z takim krajem takie zarzuty są podnoszone to dotyczy zarówno samej umowy jak też, o czym wspomniałem tego sądu arbitrażowego, który też wydawać międzynarodową korporacją, które mają możliwości potencjał, żeby w takich nie ani też i mocno skomplikowane w postępowaniach uczestniczyć to będzie też wzmacniało ich rolę w krajach rozwijających się tą może być też precedens dla kolejnych krajów i rzeczywiście no to może być na wyjazd emerytów jak w parlamencie europejskim dla dysków głębokiej dyskusji nad zasadnością przyjęć jak ten arbitraż będzie działał, bo oni też mu uwierzono właśnie takim elementem osłabiającym na rozprawę cały system prawny człowieczy czy system praw pracowniczych w czy praw pracowniczych w jakim stopniu może też w tym sensie, że wzmacnia pozycję czy może wzmocnić pozycję inwestorów którzy, jeżeli będą uważali, że zostały zmienione zasady gry prawo zostało zmienione czy to w Wietnamie czy Unii Europejskiej, bo to może działać w obie strony na ich niekorzyść co powoduje ich straty ich koszty mogą zaskarżyć taką decyzję administracyjną do do sądu arbitrażowego nie będzie ani państwowy ani byśmy jakiś to będzie rodzaj takiego publiczno prywatnego sądu, w którym będą powoływani ad Hok sędziowie, którzy będą decydowali w danej sprawie stronie będzie też ma być zgoda z ze strony państ w członkowskich, że nie będą tylko wyłącznie w bazie swoich sądów krajowych bazowali, ale będą dawali w tych kwestiach arbitrażowych niezależnemu założeniu sądowi, który będzie na ponad obiema stronami czy poza unijną poza poza wietnamską, więc oczywiście sam mechanizm jest przerażające to sam mechanizm też jest oczywiście poddawane krytyce jako właśnie ten nie poddawane kontroli poszczególnych państ w natomiast jest jakąś taką formą nie z próby niezależnego rozstrzygnięcia w sprawach spornych, żeby 12 strona nie wywierała presję na na wynik tego nie tego wyroku, a ten dość niesamowite znaczenie razem, że w tym momencie korporacje mogą pozywać państwa, jeżeli państwo będzie się zmieniał w stronę bardziej demokratyczny w stronę bardziej demokratyczna to jest właśnie kwestia jest bardzo szerokie pojęcie ni to trzeba byłoby na konkretnym przykładzie, jeżeli jest np. próba nacjonalizacji i inwestycji w danym kraju czy firma jest unijna jest państwo Unii Europejskiej inwestuje w Wietnamie i następuje nacjonalizacja fabryki zakładu przemysłowego może taką decyzję pozwać na mocy właśnie tej tej umowy, więc czy demokratyzm od czasu pójścia z demokratyzacji może rozważyć legalność te obawy o ważne realizacja tych nie są żarty w tym kontekście co panu nie są żartami natomiast NATO to dotyczy kwestii założeń biznesowych, jeżeli będzie zagrażało coś na to co nas jest biznesowe kwestie ma związki zawodowe czy nie to bardzo istotne to oczywiście też kwestia polityki wewnętrznej Wietnamu, jeżeli nie będzie on sam dopuszczał możliwości tworzenia takich związków to ciężko, żeby taka kwestia była podnoszona najczęściej chodzi o kwestie dotyczące nacjonalizacji zmiany przepisów prawnych, które w istotny sposób wpływają na zasadność prowadzenia biznesu w danym kraju szkodzą skoro spółce rzeczywiście to jest też właśnie podnoszone przez różne organizacje pozarządowe, że taki mechanizm może jakimś stopniu zwiększać wpływ czy też tych największych firm mających własne interesy globalnej największy potencjał do wywierania wpływu na rządy to jest rzeczywiście coś co parlament będzie musiał wziąć pod uwagę i że ta ma być wzorzec umowy z krajami rozwijającymi się to trochę to takie jest zatrważające to może bardzo mocno konserwować pewne układy polityczne tam w danym kraju będzie będzie zależał od konkretnego kraju jak konkretnych warunków ciężko w tym momencie wyrokować natomiast rzeczywiście pewien model, który może być oczywiście też modyfikowany w zależności też od tego jak jak będzie praktyka wdrażania, bo na razie jesteśmy przed samym zaakceptowanie tej umowy na będzie obowiązywał dopiero jakiś czas podejrzewam, że też na bazie doświadczeń tej umowy inne umowy chociażby z krajami Azji południowo-wschodniej ASEAN są negocjowane chociażby z Indonezją Filipinami też może być wpły w na to jak te umowy będą w późniejszych latach kształtowana dziękuję bardzo Damian Wnukowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był z nami trzynasta 54 za chwilę informacje o łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA