REKLAMA

Czy Kamil Zaradkiewicz unieważni ostatnie wybory parlamentarne?

Analizy
Data emisji:
2019-07-03 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
22:32 min.
Udostępnij:

Kamil Zaradkiewicz wysłał pytania do TK w sprawie wyborów sędziów SN. Według prof. Marka Chmaja scenariusz Gwiezdnych Wojen jest uboższy w treści w porównaniu z wnioskiem sędziego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Agata Kowalska przy mikrofonie to jest audycja analizy, a Study już kolejny gość pan prof. Marek Chmaj konstytucjonalista dzień dobry dzień dobry witam się też tak lekko zużyta jest zmęczona konstytucja też z nami w studiu a, a także przed oczami i moimi pana profesora 4 pytania prawne skierowane do Trybunału Konstytucyjnego przez Kamila Zaradkiewicza, który wg niektórych jest sędzią Sądu Najwyższego ten status jest niepewne no ale pytania prawne zostały skierowane w Rozwiń » wolnej przypomnijmy krótko kim jest Kamil Zaradkiewicz, bo to dosyć barwna postać bardzo barwna bardzo nawet przez lata pracował w Trybunale Konstytucyjnym przygotowywał projekt to, że czynnej w tamtym czasie jeszcze chyba wierzył w praworządność oraz podział władz prymat konstytucji inne zasady, które są w naszej ustawie zasadniczej a kiedy zwątpił myślę, że zwątpił wtedy, kiedy przyszła dobra zmiana i kiedy uznał, że trzeba jakiś sposób napiętnować ten przewlekły Trybunał, w którym wcześniej przez tyle lat pracował zresztą miał dobre wtedy opinia pamiętamy tę postać między nimi, dlatego że była to 1 z pierwszych osób, które publicznie wsparły koncepcję kompletnej Rozwałka Trybunału Konstytucyjnego, czyli również fankami sam pan resort Zaradkiewicz bronił rządu, kiedy ten nie publikował wyroków Trybunału no, a później został przynajmniej wg niektórych sędziom Sądu Najwyższego ja mam wątpliwości i chyba nie tylko ja tam szereg osób na wątpliwości, ale nie mam o tym, orzekać też większy problem ustrojowy za to wątpliwości oparte są potrzebni tylko dlaczego nie mamy pewności czy Kamil Zaradkiewicz jest prawidłowo wybranym sędzią sądu, że to były problemy jeszcze w samym samej procedurze przed krajową radą sądownictwa jest podjęto wtedy uchwałą, od której ta uchwały było napisane odwołaniem, który miał rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny później naczelny sad Administracyjny przez kolejną nowelizację ustawy został pozbawiony możliwości rozpoznawania tych odwołań co więcej mają umorzyć sprawy, które były w toku jeszcze w międzyczasie czekamy na wyrok złe, więc sprawa jest rozwojowa to właśnie znak zapytania miejmy cały czas pamięci, kiedy mówimy o pytaniach prawnych zadawanych Trybunałowi Konstytucyjnemu i teraz grozi mu kto pyta wiemy kogo pyta to powiedzmy wreszcie, o co pyta Kamil Zaradkiewicz to zapytania właściwie mamy tutaj dziwną sytuację, bo od pana prof. Zaradkiewicza oczekiwalibyśmy znajomości orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz procedur, które są przed Trybunałem pan Zaradkiewicz chce pytać o przepisy, które obowiązywały do 2017 roku, który już nie obowiązują, a zatem wyrok Trybunału ma być rokiem historycznym właściwie wyrok odpowiedź na pytanie prawne przedstawione przez sędziego czy pyta o przepisy, które w tym momencie już nie obowiązują to nawet dłużej dłuższy czas było 2016 rok tak co więcej z osiedla złote kłopotliwe od razu rozważnym na składki debat Trybunał zawsze uznawał, że orzeka o przepisach, które obowiązują, a może tego zrobić wyjątek tylko włącznie wtedy, gdy dotyczy to kwestii zasadniczych w tym wolności praw człowieka dlatego Trybunał mógł orzekać m. in . o zgodności z konstytucją dekretów ostanie wojennym dekretu, który już od lat miał broń no dobrze co teraz od razu musimy powiedzieć, że ten przepis z 2000 do 2017 roku obowiązujące dotyczyły krajowej rady sądownictwa i sposobu jej obierania przestały obowiązywać w wyniku wyroku Trybunał Konstytucyjny tak Trybunał wtedy dokonał interpretacji konstytucji i uznał, że kadencja wybranych wybranych członków krajowej rady sądownictwa, które kadencję czteroletnią ma być liczona dla wszystkich łącznie sędziów, a nie indywidualne jak w sejmie, a nie pojedynczo dla każdego tak jak sędziego Phila, ale jeżeli któryś z tych sędziów wybranych do KRS -u rezygnuje bądź też nas w wyniku śmierci ten mandat będzie opróżniane co wtedy trzymamy uchylać mandat pozostałym, czyli wygaszać kadencje czy też mamy utrzymywać stan niezgodny z konstytucją do końca kadencji ten fotel ma pozostać pusty Trybunał rozstrzygnął tej wątpliwości, że nie nie rozszerzać uznał, że wszyscy wybrani będą 4 lata i dał im przywilej nieśmiertelności te piękne, a warto też wspomnieć, że bardziej sprawę skomplikować w tym w roku 2017 roku uczestniczył sędzia dubler Lech Morawski w związku z tym można mieć wątpliwości czy to w ogóle był wyrok w Polsce teraz bardzo trudno jest uznać, że cokolwiek jest pewne no dobrze tutaj od razu musimy wrócić do pytań pana prof. Zaradkiewicza, które jest podnosi jego pytania dotyczą właśnie tych starych przepisów obalonych przez Trybunał, dlaczego o to pyta to jest już większa konstrukcja myślowa, bo po pierwsze takie pytanie prawne jest niedopuszczalne to sędzia Zaradkiewicz powinien znać konstytucję, zwłaszcza art. 193, który stanowi podstawę do składania pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego i to pytanie prawne może dotyczyć zgodności z konstytucją aktu normatywnego czy tym ustawy, a od odpowiedzi na to pytanie ma zależeć rozstrzygnięcie sprawy toczące się przed sądem, a zatem mamy wątpliwości co do konstytucyjności danego przepisu mamy na podstawie tego przepisu orzekanie to pytamy trybun natomiast sędzia Zaradkiewicz pyta czy prof. Zaradkiewicz pyta o przepisy proceduralne, jakby nie była, która już nie obowiązują, a kwestia dotyczy legalności wyboru w przeszłości przez dawną KRS obecnych sędziów Sąd Najwyższy Sądu Najwyższego czy też sędziów sądów powszechnych, ale można mieć związek ze sprawą, bo tutaj czytam m. in . że sędzia Zaradkiewicz jednoosobową rozstrzygać sprawy o niezgodność między stanem prawnym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym być może chodzi o to, że zakłada, iż większy skład sędziowski będzie się też tą sprawą zajmował mu w tym większym składzie sędziowskim Sądu Najwyższego pojawią się starzy sędziowie Sądu Najwyższego ma wątpliwości co do ich statusu należy wątpliwości co tego statusu nie miał prezydent, który powołał tych sędziów ani nie miała krajowa rada sądownictwa, która wystąpiła do prezydenta powołanie zwyczajowe zabrali profesorze wątpliwości co do statusu sędziego Zaradkiewicza nie prezydent wątpliwości co do jego statusu nie miała krajowa rada, która go rekomendował odbija piłeczkę tak ale, żeby to wątpliwości rozstrzygnąć być może doszłoby do uchwalenia ustawy, które nie byłaby aktem generalnym abstrakcyjnym tylko ustawy wynikało, że Kamil Zaradkiewicz ma być sędzią Sądu Najwyższego, bo mniej więcej do tego to wszystko się teraz skład jeszcze miał pan 1 zarzut powiedział pan, że Trybunał Konstytucyjny dawny stary mniej lub bardziej lubiane lepszymi jako przewidywalny tak orzekał, że jeśli chodzi o stare nie już nie były przepisy to zajmował się nimi włącznie wtedy, kiedy dotykały spraw najważniejszych w tym praw człowieka wolności praw człowieka, ale ale, ale Kamil Zaradkiewicz zresztą niegdyś znawca spra w człowieka również o nie pyta, ponieważ jego pytanie dotyczące statusu starych sędziów Sądu Najwyższego opiera się m. in. art. 45, który mówi o prawie do sprawiedliwego sądu do rozpad do prawdziwego procesu na tak, ale czy to jest kwestia to jest pytanie zasadnicze, a akt prawny mający zasadnicze znaczenie dla wolności praw człowieka co tego bym wątpił, ale zaraz zobaczymy porozmawiamy o skutkach odpowiedzi na te pytania i zastanowimy się czy aby na pewno nie są to wręcz fundamentalne kwestie, które mogą fundamentalnie zmienić rzeczywistość, której żyjemy to rzeczywiście, ale na tak baty, ale jeszcze 1 rzecz rzecz przez informacjami o 30, jaki zakres czasowy to znaczy jest pytanie o status sędziów Sądu Najwyższego to jest pytanie o obecnych sędziów Sądu Najwyższego czy wszystkich, którzy kiedykolwiek na przez krajową radę w Starym systemie zostali rekomendowani pamiętajmy, że to pytanie prawne przedstawiane przez sędziego musi być pytaniem konkretnym odnoszącym się do danego postępowania, bo od odpowiedzi na to pytanie zależy rozstrzygnięcie sprawy, która jest przed sądem, ale jeżeli Kamil Zaradkiewicz występuje o wydanie wyroku zakresowego to pamiętajmy, że wszystkie wyroki Trybunału są wyrokami powszechnie obowiązującymi i nie można ich ograniczyć do 1 konkretnego kazusu, czyli 1 sprawę, że nie pada oczywiście nazwisko żadnego sędziego ani sędzi, ale za chwilę będziemy się przyglądać o kogo może chodzić i których sędziów może dotknąć ewentualna odpowiedź Trybunału na zarzuty Kamila Zaradkiewicza prof. Kamila Zaradkiewicza zaraz po informacjach wrócimy z prof. Markiem majem konstytucjonalistą, którego status jako konstytucjonalisty jest pewne to niewielka nie 1 z niewielu rzeczy, które są dzisiaj w analizach pewne audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną w studiu cały czas prof. Marek maj konstytucjonalista i wspólnie przyglądamy się pytaniem prawnym, które zadał Trybunałowi Konstytucyjnemu kamizelek Zaradkiewicz profesor i być może sędzia Sądu Najwyższego tutaj zdania co do statusu Zaradkiewicza jako sędziego są podzielone i badane m. in . przez cudze, a pytania prawne zadane przez Zaradkiewicza dotyczą starych sędziów Sądu Najwyższego i tego czy chciałby na pewno są sędziami jak mówiliśmy z panem profesorem przed informacjami chodzi głównie o to czy zostali prawidłowo wybrani, a wątpliwości, jakie ma Kamil Zaradkiewicz dotyczą samych nawet samych sędziów tylko krajowej rady sądownictwa tej starej odsłonie starej krajowej rady i jak pyta i podnosi w swoich pytaniach Kamil Zaradkiewicz być może stare zasady, na których działała krajowa rada są niekonstytucyjne, a zatem ona sama w sposób błędny sposób obarczonym wadą rekomendowała kandydatów na sędziów, a zatem znów, wnioskując zarodki biciem sędziowie Sądu Najwyższego mogą po prostu nie być sędziami panie profesorze to dobrze otworzyłam na tych słuchaczy, którzy dopiero do nas dołączyli jeszcze tutaj należałoby coś dodać albo może poszerzyć pulę skutków tych pytań nie skutki będą bardzo szerokie datowanie pani powiedziała w zasadzie będą obecne są sędziów Sądu Najwyższego wszystkich sędziów wybranych przed 2017 roku, a po osiemdziesiątym dziewiątego wtedy utworzono krajową radę sądownictwa, a zatem ci wszyscy sędziowie, jeżeli Trybunał przychyli się argumentacji prof. Zaradkiewicza ci wszyscy sędziowie będą musieli być uważani za wybranych niezgodnie z prawem, bo przez źle powołane krajowe rady sądownictwa, a zatem ktoś, kto był źle powołane z tą logiką nigdy nie będzie ono w sztuce mówi zawiedziona, bo tutaj zaczyna mi lekko parować mózg spłacie tego nie widzą, ale dym wydobywa się z moich uszu czy to oznacza, że np. sędzia który, który zasiadał zasiada w krajowej radzie sądownictwa i był 1 z tych, którzy poparli kandydaturę Kamila Zaradkiewicza na sędziego tak naprawdę nie jest sędzią, a zatem nie poparł nie mógł poprzeć kandydaturę Zaradkiewicza, a zatem Zaradkiewicz też sędzią nie jest zatem nie może zadać pytania oczywiście, jeżeli pójdziemy zgodnie z tą logiką to cała piętnastka wybranych przez obecny Sejm przez PiS sędziów krajowej radzie sądownictwa też będzie musiała być uznana za nielegalnie wybrano zatem zgodnie z tą logiką Zaradkiewicz też był wybrany nielegalnie, bo przez prawdzie legalną kreowaniu kremu nadal składającą się z 15 nielegalnie ogniw wybranych sędziów też o tym, rynkami zarodki mógłby sam siebie unicestwić w tej jeśli Trybunał podzieli jego wątpliwości to pokrętną logikę, bo to, by oznaczało, że wszyscy sędziowie wybrani przed czerwcem 2017 roku są nielegalnie legalnie wybrani to nam otwiera ponad 9000 wakatów pozbawiamy tych sędziów ich uposażeń tych, którzy są w stanie spoczynku pozbawiamy stanu spoczynku dziękujemy otwieramy nabór tych 9000 sędziów, ale po drodze musimy wybrać nowych sędziów do krajowej rady Sadownictwa, bo ci, którzy w niej zasiadają również się tylko dla widza bo, żeby kandydować do krajowej rady trzeba zebrać 2000 podpisów obywateli lub 25 podpisów sędziów skoro nie mamy żadnych sędziów to kto miałby wybrać kraj z mandatów do krajowej rady po to, żeby one następnie mogła nominować wręcz kłopot przecież po 2017 są wybrani sędziowie wprawdzie przez nielegalnie wybranych sędziów, którzy są krajowe rano, ale nie mogli tymczasowo złożyć podpis prawda jest trochę więcej w wystąpieniach, żeby ustrój sądownictwa był wg wizji Zaradkiewicza dobrze, a jest jakiś ratunek rzeczy Trybunał Konstytucyjny, bo dzisiaj na antenie Radia TOK FM w audycji połączenie Ewa Siedlecka to sugerowała, że Trybunał może orzec na przyszłość, czyli nie był przy wobec przepisów, które są stare już nieobowiązującej wobec starych sędziów Sądu Najwyższego, ale wyłącznie skutki miało być na przyszłość, a nie wstecz dlatego nie rozumiem, bo to jest bardzo pokrętna logika Zaradkiewicza zabrał się inaczej może do czego on dąży co miałoby być tutaj co miałby stać no to jest bardzo zasadnicze pytanie i każdy zdrowy na czele czy umyśle przede wszystkim człowiek powinien pewne pytanie, o co chodzi z tych z tego wniosku ja nie mogę czytać, o co chodzi sędziemu Zaradkiewicza chyba jednak, że podważa legalność wszystkich sędziów wybranych przed czerwcem 2017 roku to jeszcze żąda wstrzymania wszystkich postępowań przed Sądem Najwyższym, ale to tak wnosi ośrodek tymczasowe zabezpieczające z tym do czasu rozstrzygnięcia wstrzymać wszystkie postępowania przed Sądem Najwyższym no i wszystkie postanowienia zarządzenia również, czyli rozlaniem się też prezes prezesie jest nie będą mogli też funkcjonować tak nie będzie 2 rzeczach prezesowi pani pierwszej prezes zna im dużej części ogromnej części sędziów, którzy zostali wybrani przed czasem 2017 izba dyscyplinarna będzie w pełni mogła działać dobrze NT, gdy to rzeczywiście nam widzą państwo Netia sama się zagubiła trochę, ale mniam 1 ważna kwestia, bo państwo państwa stabilność organów systemu prawnego stabilnością organów i systemu prawnego, ale mnie bardziej ciekawi czy to oznacza, że jak dysk dawno dawno temu otrzymałam nie nieprawidłowo niewłaściwie mandat i procesu wam ten mandat w sądzie przegrałam to teraz te wszystkie te decyzja wówczas był sędzia Sądu Rejonowego, który moim zdaniem niewłaściwie wyrokował teraz się okaże po pytaniach Kamila Zaradkiewicza, że to w obronie sędzia Sądu Rejonowego to czy uzyska moje pieniądze, jeżeli orzekała osoba, która jak się okazuje nie była sędzia dlatego wyrok nie ma, a latem, a zatem mamy prawo odzyskać wszystko co żeśmy utracili oczywiście nie realnie nie dochodzi do przedawnienia roszczeń, ale to przedawnienie roszczeń pewnie będzie liczony dopiero od wyroku Trybunału to mnie cieszy, bo w odzyskać moje 25 zł, a druga rzecz to są osoby osadzone w więzieniach one mogą liczyć na to, że nawozić wszystkich także pedofilów, których tak nie lubi się ostatnio, więc jeżeli skazanych po osiemdziesiątym dziewiąty otwieramy bramę czy tych składanych przez nowych sędziów Tomasz Lis, którzy byli wybrani w latach dziewięćdziesiątych 201732017 oczywiście piękna amnestia tyle osób na wolność brakuje nam rąk do pracy, więc będą mogli ruszyć tak, by ratować gospodarkę narodową dobrze nie wiem do końca ku czemu dąży Kamil Zaradkiewicz nie znamy uzasadnienia tych pytań prawnych nie została opublikowana nie wiem ciągle istnieje, ale może wiemy, dlaczego to robi na co to na to najlepiej by odpowiedział pan Zaradkiewicz myślę, że to pytanie prawne dało mu po pierwsze, rozpoznawalność medialną, bo wystąpił z takim wnioskiem do Trybunału po drugie w sytuacji, kiedy czekamy na wyrok z UE dotyczące krajowej rady sądownictwa Zaradkiewicz podważa legalność wyboru sędziów Sądu Najwyższego i pozostałych sędziów przez poprzednią krajową radę sądownictwa po trzecie przypomina ten nieszczęsny Quazi wyrok Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2017 roku uzasadnienie wyroku w orzekaniu brał udział dubler i podkreśla te części uzasadnienia, które wtedy zostały ogłoszone to trochę może się wydawać wielu słuchaczom takie lustrzane odbicie sytuacji, że skoro tutaj część sędziów prawników konstytucjonalistów zarzuca obecnej krajowej radzie nielegalność działania jej jej decyzje miały być też nieprawne tutaj Kamil Zaradkiewicz robi dokładnie to samo tylko wobec starej krajowej rady starych sędziów ktoś mógł powiedzieć właściwie osobom chodzi skoro jedni mogą to dlaczego brudzenia to właśnie wtedy zrównuje się tak świadomości zwykłego obywatela obecną radę wybrano z naruszeniem przepisów konstytucji z poprzednimi proszę bardzo są zarzuty do tej pory są bardzo poważne zarzuty do poprzednich krajowych rad sądownictwa te zarzuty sformułował nie byle kto tylko sędzia Sądu Najwyższego Zaradkiewicz na te zarzuty odpowiedział Trybunał Konstytucyjny wtedy wtedy, że mnie ciekawi, kiedy sprawa trafi na wokandę Trybunału, bo niektóre sprawy czekają na rozpoznanie przez Trybunał 5 lat, a sprawy dotyczące krajowej rady sądownictwa, a miesiące 3 no tak miało być teraz taki system, że wszystko jest po kolei rozpatrywanej losowania no zostawmy to, a jeszcze myślami jednak, że sędzia również biorą udział w nie tylko w dawaniu mandatów niewinnym obywatelką, ale również we w funkcjonowaniu wyniku wyborów czy to mogło oznaczać pamiętajmy że ważność wyborów prezydenckich oraz wyborów da na senatora parł do Sejmu stwierdza Sąd Najwyższy kiedyś to była izba pracy ubezpieczeń społecznych i spra w publicznych, a teraz będzie ta izba nowa złożona z nowych sędziów izba wyznacza, zwłaszcza prawa i sprawiedliwość na pewno jest władzy a bo wtedy na przeszło tak, ale pamiętajmy, że do Sądu Najwyższego z powały potencjalne protesty wyborcze dopóki protestu nie zgłaszano na tak legalność jest, ale pyta sędziowie członkowie państwo komisji wyborczej no tak przecież z dnia można w niej określoną wizję świata samo sędziów oczywiście wydaje się, że Kamilowi Rymkiewiczowi douszne przez najwspanialszą powieść science-fiction jak widział, że miał czasów Lema w zasadzie wzbudził duże ferment intelektualny tutaj rzeczywiście scenariusz Gwiezdnych wojen jest ubogi w treści w porównaniu z wnioskiem sędziego Zaradkiewicza lub też Kamil Zaradkiewicz potoczy podwójną gra i chciał nam wszystkim uświadomić jak ważny jest stabilny system prawny i stabilność niezależność i niezawisłość sądów sędziów i pokazuje tym wnioskiem co by się stało, gdyby ktoś na to wszystko zrzucił bomby tak jak zrobił zresztą rząd prawa i sprawiedliwości rzeczywiście to co jest tak bardzo romantyczny treści takiej mówi o romantyzmie literaturze, ale bardziej cierpienia młodego Wertera czy bardziej nie teoria zdecydowanie kort kończymy prawnej literackiej analizy postępowania Kamila Zaradkiewicza mam nadzieję, że nie ma nawet na co mam mieć nadzieję, bo tutaj już po prostu człowiekowi opadają ręce zobaczymy co nam przyniesie dzień po prostu na to chyba możemy liczyć wyłącznie kończymy naszym gościem prof. Marek Chmaj konstytucjonalista dziękuję serdecznie panu profesorowi za rozmowę dziękuję dziękuję, że mogę komentować to wielka improwizacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA