REKLAMA

"Fidesz niby zawieszony, a jednak przepchnął węgierskiego wiceprzewodniczącego. W przeciwieństwie do PiS"

Połączenie
Data emisji:
2019-07-04 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączenie czternasta 5 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio Wojciech Przybylski Wyszehrad Insel dzień dobry czyn dobry, a będziemy mówić o polityce węgierskiej o tym jak Węgrzy widzą m. in. nową komisję Europejską czy należy znamy tylko nazwiska szefowej oczywiście, ale możemy jakoś skomentować ten projekt w jaki sposób podzielić te najważniejsze stanowiska wszyscy akcentują to, że Europie środkowej nic nie przypadła w zasadzie sama Europa Środkowa nie Rozwiń » bardzo starała o to, żeby coś przypadło, więc na rozprawie aż 9 starania podejmowane były nawet wewnątrz w ramach koalicji państ w grupy Wyszehradzkiej, ale spełzły na niczym, o czym informował najpier w optymistycznie premier Babiš premier Czech no, a to było 1 dnia, kiedy ogłaszał, że będzie wspólny kandydat na szefa komisji, a skończyło się na tym następnego dnia, że grupa Wyszehradzka nie potrafiła dogadać w sprawie wspólnego nominata wspólnego kandydata na najwyższe stanowisko w ostateczności nie zaproponowała nikogo jak Węgrzy komentują wybór roli handlarzem o w dla ich polityk partii macierzystej można powiedzieć, bo EPL Europejska partia ludowa to jest rodzina frakcji, do której należy także Fidesz rządzącej Fidesz to jest dobra, ale wydaje się zawieszony dalej no tak jest zawieszone, a z drugiej strony jak to się stało, że partia, która jest zawieszona wytypowała swoją wiceprzewodniczącą parlamentu Europejskiego i cała partia Europejska partia ludowa poparła tę kandydaturę, więc z 1 strony Fidesz jest zawieszony w prawach członka Europejskiej partii ludowej, a z drugiej strony cała Europejska partia ludowa głosuje no i jest w stanie nawet zawieszonego członka przepchnąć w cudzysłowie na stanowisko współprzewodniczącego w kontraście do PiS -u, który jest w europejskich konserwatysta reformatora i nie dostał tego stanowiska oraz modemy pan resort kres ziemskiej nie otrzymał odpowiednią ilość głosów, żeby zostać wiceprzewodniczącym to jest znacząca różnica, ale rozumiem, że w pewnym sensie ta kandydatura też bardziej podoba niż Frans Timmermans tutaj mamy taką analogię do Polski bardzo wyraźną to ze względu na symboliczne symboliczną wymowę takiej kandydatury na rynku wewnętrznym Frans Timmermans był bardzo aktywny w swojej kampanii wyborczej nie tylko u siebie w kraju, ale w naszych krajach krajach środkowej Europy był w Polsce był w Budapeszcie Warszawie na konwencjach wyborczych na debatach publicznie apelował o wybór opcji socjaldemokratycznej bardziej liberalnej bardziej na lewo od opcji rządzącej jest utożsamiany z taką najostrzejszą krytyką poczynań rządu w Budapeszcie w Warszawie, ale także ostatnio w Czechach jedno i chociażby dlatego był taki taką symboliką takim symbolem, gdyby został nominowany na prezydenta komisji Europejskiej symbolem porażki w polityce wewnętrznej zupełnie mówiąc tutaj przed wyborcami partii rządzącej to dlatego premier Morawiecki czy premier Orban wyrazili zadowolenie z wyboru zupełnie innego kandydata, ale wydaje się, że Frans Timmermans chyba bardziej symbolicznie jest tak bardzo nielubiany, bo myślę, że jest rosłym człowiekiem z niemałą usposobienie pomaga zrozumieć, że to na dnie jest kwestia tego, jaki to nie jest tylko raczej zasadę zaskakujące jest to, że grupa aż 4 bardzo się cieszę z tego, że wybrano na przypuszczalnie szefową komisji Europejskiej kandydatka, która jest zwolenniczką do takich idealistycznych wizji Unii Europejskiej w sytuacji tak to, gdy wreszcie zamienił stryjek siekierkę taki jak można wypowiedzieć w drogę tak, ale w Unii Europejskiej Brukseli właśnie nie wypada dzisiaj jest taki ton, w którym nie wypada nie być euroentuzjastów Unia Europejska pokazała swoją siłę w negocjacjach brexitowych wielka Brytania nie dostała ani krzty ustępst w, które się spodziewała z powodu no jak twierdzili brytyjscy politycy słabości Unii Europejskiej okazuje się, że mechanizm podejmowania decyzji demokratyczne procedury w Brukseli są nie tylko spełniają wszelkie standardy, ale są po prostu skuteczne są lepszym narzędziem niż niż stare demokratyczne zasady Wielkiej Brytanii w takim w takim konkursie, więc wszyscy są dzisiaj euro entuzjastami nawet eurosceptycy muszą zaakceptować to, że uniesie sprawdza jest najlepszym rozwiązaniem, jakie mamy to jest to jest 1 punkt, dla którego te argumenty federalistów eurosceptyków takich anty antyeuropejskie są w Brukseli rozwieszone są w proch po drugie, wybory do parlamentu Europejskiego znowu pokazały, że te siły, które potencjalnie miały zagrażać jedności Unii w ogóle sposobowi podejmowania decyzji w unii tak jak Fellini Le Pen no w jakiejś mierze, chociaż nie aż tak bardzo radykalnie PiS no to one się właściwie zmarginalizował same się zmarginalizował nie są w stanie zawrzeć ani między sobą koalicji ani zagrozić jakiejkolwiek pracy są bez podejmowania decyzji stosu takie elementy, a usiana Ursula von der Leyen jest znana ze swojej postawy transatlantyckiej współpracy z dla nas najważniejszym partnerem jako Polski obojętnie, który rząd to niebyły jest to jest dobra wiadomość natomiast Frans Timmermans przy całej też sympatii osób o osobistej i spra w, które walczy no jest zbliżony do poglądów i jest był kandydatem wysuwanym głównie jako przedstawiciel bardziej liberalno-lewicowej frakcji na czele, której się w wysunął Emmanuel Macron, a wizja Francji wizja Europy i Europy wg Francji nie jest do końca po drodze z interesami z tym, czego Polska mogłaby chcieć obojętnie za, który by nie był rząd na nie mówimy o Polsce tylko Węgrzy, a mówimy, jeżeli mówimy o Węgrzech w tym wymiarze akurat jest bardzo bardzo podobne bardzo podobny punkt widzenia, przechodząc do takich bardziej węgierskich tematów i bardziej węgierskich, jakby polityk, która w pewnym sensie od tą bariera jeśli tak można powiedzieć z perspektywy węgierskiej to nie jest bariera w postaci Unii regulacji unijnych czy takie 2 projekty z 1 strony reforma węgierskiej Akademii nauk, która zdaniem samych naukowców zagraża w ogóle wolności badań na Węgrzech, a z drugiej strony wprowadzenie czegoś co się ma nazywać sądami administracyjnymi co też jest postrzegany jako właśnie w kontekście no tak co dobrze znamy takiej narracji o krytyce w ogóle praworządności na Węgrzech w Polsce też oczywiście ten problem mamy no to ja rozumiem, że te tematy unijne właśnie jak są komentowane w kontekście tych 2 rzeczy to znaczy węgierskiej Akademii nauki projekt sądów administracyjnych węgierska Akademia nauk pada ofiarą z 1 strony zapędów centrali styczny rządu Viktora Orbana, który nie od dzisiaj rzeczywiście skupia coraz więcej władzy w rękach swojego gabinetu nie to jest rzecz naganna jest to rzecz, która spowodowała, że niektóre kierunki studiów grupy badawcze zaczęły się przenosić z węgierskiej Akademii nauk poza kraj grupy szczególnie zagrożony jeśli chodzi o wolność badań naukowych to tak, zajmując się wrażliwymi publicznie tematami jak kwestie gender studies czy w czy badanie równości w ogóle społecznych nierówności społecznych, dlatego że wyniki tych badań często zadają kłam oficjalnej propagandzie ideologii lansowanej przez rząd, więc jest to element z 1 strony takiego napięcia między populizmem elitami rząd węgierski nie dba w gruncie rzeczy o oto, by mieć większość Węgrów za sobą, ale dba o to, żeby lekko wysunięta wychyla ona wyjechała w jednak, wskazując na poparcie dla nich, ale jednak nie są, więc większości społeczeństwa węgierskiego, bo w pełni zmobilizowana i dostarcza za każdym razem jakiegoś pola konfliktu, na którym Węgrzy z prowincji Węgrzy spoza Budapesztu nie lubiące linii lub nie, robiąc Budapesztu nie lubiące ewent także naukowców i badań obiektywnych, a czekający na takie twarde przekazał rządu uzyskują pewnego rodzaju podbicia w sondażach drugim elementem to akurat chodzi kwestia polityki Europejskiej to jest przymiarka rządu do tego, aby w nowej perspektywie finansowej, która zacznie się od 2021 roku, ale która negocjowana jest już dzisiaj wieloletnie ramy finansowe czy tak mamy tzw. wieloletni budżet Unii Europejskiej nie Węgry miały nadal szansę pozyskiwać duże środki z tytułu funduszy europejskich wiemy natomiast, że nie z powodu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będą ograniczone pieniądze na na typowo zyskowne dla rządu węgierskiego projekty inwestycyjne spójnością owe tej ta pula pieniędzy się zmniejszy, ale zwiększy się, mimo że budżet zostanie okrojone pula na badania na tz w projekt horyzont, który finansuje badania rząd węgierski innymi słowy przygotowuje się do przyjęcia kluczowej instytucji, która będzie realizowała pod dyktando centrali zarządu badania naukowe będzie mogła występować o granty w sieciach europejskich takie, w których z, których rząd będzie też mógł wskazywać określonych beneficjentów, bo ostatecznie oto, a Wiktorowi Orbánowi chodzi chodzi o wymianę budowę własnych elit to jest akurat element łączący nasze kraje 1417 za chwilę wrócimy do rozmowy połączenie czternasta 23 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio Wojciech Przybylski Wyszehrad Instal rozmawiamy o o tym w jaki sposób Węgry reagują po pierwsze to co się wydarzyło w ostatnich dniach w Brukseli, czyli poznaliśmy tam topowy skład ten tamto obsadę najważniejszych stanowisk w unii Europejskiej trochę rozmawiamy o tym co się dzieje w parlamencie, gdzie Fidesz przegłosował swoją kandydatkę na 1 z wiceprzewodniczących parlamentu Europejskiego co jest ciekawe w sytuacji wydawałoby się problemów tej partii Europejskiej partii ludowej to wszystko ma też kontekst krajowy wewnętrzne i może wrócimy do tego pomysłu wprowadzenia sądów administracyjnych co to jest coś takiego miało być przede wszystkim miało to być wyłom w systemie sądownictwa Węgier, który wydzielił, by wszystkie sprawy zresztą takie było w innych krajach w Polsce o charakterze administracyjnym czy sprawy, w których rząd agencje rządowe urzędy publiczne są sądzone sprawy o o tryb załatwiania sprawy odszkodowania o te sprawy korupcyjne i ten sią sąd byłby obsadzonej mianowany wyłącznie tak jak tutaj PiS proponował takimi nominacjami pochodzącymi ze strony ze strony rządu Sejm ta sprawa sprawa wprowadzenia takiego nowego organu, który wysadził w powietrze system sądowniczy niezależność sądownictwa na Węgrzech, które istnieje spowodował, że przeciwko Węgrom zbudowała się w końcu koalicja po parlamentarzystów europejskich, którzy postawili zarzuty państwu węgierskiemu łamanie zasad państwa prawa i wszczęto postępowanie z art. 7 podobnie zresztą przeciwko Polsce to jest istotne o, tyle że przeciwko Węgrom budowała się cała linia argumentacji cała linia dowodów na łamanie standardów państwa prawa, a od co najmniej 5 lat od od czasu wielu zmian w ustawie zasadniczej Węgier czasu przejęcia istotnych mediów także pewnych zakupach na Sąd Najwyższy na Węgrzech i przymusowe odsyłanie Węgrów węgierskich sędziów na emerytury, ale przy pierwszym podejściu do głosowania tak jak, bo takich zarzutów przeciwko Węgrom sprawa upadła sprawa sprawa postawienia takich zarzutów na forum europejskim nie ziściła się głównie za sprawą właśnie członkostwa partii rządzącej Fidesz w Europejskiej partii ludowej, która zablokowała tego typu głosowanie obecnie nie ma już takiej nie mają takiej postawy ze strony Europejskiej partii ludowej, która zdecydowała się właśnie tak jak pan wspomniał przed chwilą zawiesić nawet vide sprawa członka pod dając bardzo konkretne warunki dając okres na ocenę praworządności na Węgrzech także wewnętrznego audytu, który ma przeprowadzić partia no i ten okres tego audytu i zadania, jakie stanęły przed audytorami opiewa na najbliższe miesiące i dotyczy spra w wolności akademickiej, że w szczególnie sprawy Uniwersytetu środkowoeuropejskiego, który organ, że chce usunąć z kraju no i spra w niezależności sądownictwa, a szczególnie tej nowej ustawy o sądzie administracyjnym teraz możemy zadać sobie pytanie jak jak partia, która formalnie zawieszona wprawach członka może zgłosić nie tylko kandydaturę na wiceszefową Europejskiej partii ludowej, ale także przy pomocy głosów z Europejskiej partii ludowej o taką taką nominację potwierdzić możemy się tylko domyślać, że doszło do pewnego rodzaju wirów, w którym parlament węgierski głównie pod kierunkiem Viktora Orbana zawieszać odkłada praca tą ustawą pokazując, że to że, że nie ma woli politycznej, by takie takie zmiany jednak przeprowadzać w zamian za to, że jednak przepis w symboliczny sposób Viktor Orbán i jego ekipa MOL mogą pokazać części węgierską opinię publiczną, dla której ten temat jest ważne no i sami sobie wewnątrz partii są istotni są ważni i że potrafią uczynić wyłom w tej bardzo niewygodnej dla nich sytuacji bycia zawieszonym członkiem ani dla nich bardzo ważnym dużo ważniejszym elementem była obecność w ramach mainstreamu partii Europejskiej ważniejsze to było dla nich niż wprowadzanie szybko tej ustawy ograniczającą ją autonomii sędziów i przede wszystkim też są dające sprawy korupcyjne które, które posądzany jest Viktor Orbán przez przez audyty komisji Europejskiej natomiast sprawa sądów nie należy się łudzić, że zostanie zupełnie wycofana z agendy rządu w Budapeszcie Viktor Orbán najprawdopodobniej będzie próbował zbudować większość konstytucyjną to jest właściwie ją i my będziemy w odpowiednim momencie może skierować od do prac wprowadzenie zmian w sądach na na poziomie konstytucyjnym, ale po co właściwie to zostało zrobione znaczy, dlaczego sądy administracyjne miały na Węgrzech powtarza pan tak to nie jest dla mnie do końca jasne znaczy, czego tam nie było co te sądy miały rozwiązywać proszę sobie wyobrazić skalę korupcji w tym kraju mówimy o głosy o tym, mówią, a praktycznie to to ten ten sposób deklarowania pieniędzy, które też trzeba to zauważyć w liczbach no w Polsce zakontraktowanie pieniędzy unijnych, które ostatnio też było głośno na pewno w przypadku tej tych problemów ze smogiem pieniędzy na walkę ze smogiem, które Polska nieskutecznie kontraktowa zła tymczasem na Węgrzech zakontraktowania środków unijnych sięga czasami 110 % jeśli chodzi o te programy unijne znaczy, że więcej kontraktują niż mają pieniędzy po to, że, aby jak cytrynka wycisnąć do końca środki z Unii no co wiąże się nieuchronnie z korupcją teraz Unia Europejska przy przy pomocy agencji Olaf to badania takich związków korupcyjnych naciska na Węgry na rozpatrywanie takich spra w przez przyszłej perspektywie budżetowej bardzo bardzo możliwe będzie sposób, by zaostrzony kontrolować wydatkowanie tego rodzaju pieniędzy w przypadku stwierdzenia korupcji zakręcać kran z dopływem środków, zmuszając rząd do albo przerywania inwestycja dofinansowania to z własnego budżetu, czego żaden rząd Narodowy robić nie będzie chciał rozumiem, że teraz chodzi o to, żeby ci, którzy będą te wyroki wydawali to byli nasi lub nie wydawali tam było ustawienie nowej instytucji powołanie nowych będzie stworzenie nowych procedur to nie jest jeszcze stworzenie funkcjonujący działającej machiny, która rzeczywiście może coś osądzać nawet przy założeniu, że byliby to fachowcy w miarę bez stronnik do osób za osądzenie takich spra w dałoby to będą co najmniej kilka lat Wiktorowi Orbánowi na przetarcie szlaków po stronie sędziów którzy, którzy Ząbki co nie wydawali żadnych krytycznych wyroków, a z drugiej strony mógłby pokazać instytucjom unijnym, że nie ma, że stawy Węgry stawiają na transparentność odebranie takich kompetencji sędziom sądów powszechnych Sądu Najwyższego także, a także pewnego rodzaju no administruje sądzenie to jest na wzór na naszej Izby dyscyplinarnej próbę osądzania dyscyplinowania niezależnych sędziów przez sędziów nominowanych przez przez rząd spowodowałoby, że miałby po prostu większe pole manewru w nadchodzącej sytuacji jest to polityk, który planuje jest z myśli strategicznie przynajmniej daleko posuniętą taktykę ma wypracowaną w relacjach z Brukselą i dobrze wie, że jego siłą jest m. in . się jego rządu jest możliwość rozdawania darmowych pieniędzy, które bym, które przychodzą od pozostałych państ w europejskich zasilają mają zasilać rozwój Węgier, a czasami też jak jak widać zasilają przede wszystkim gwarancję, że partie wianuszek wiernych i przedsiębiorców, ale rozumiem, że to jest projekt, który w tym momencie na jak nie niekoniecznie ma szansę na szybkie przeprowadzenie w tej chwili jest zawieszony, ale tak powtarzam nie jest także Viktor Orban doszedł już odpuścili nigdy do tej pory nie odpuścił tematów, które publicznie zadeklarował oraz rozpoczął w tym innym modelem wprowadzenia tych zmian jest zmiana konstytucji co wielokrotnie w przeszłości robił sprawy, które regulowane były z ustawą nie wahał się wprowadzać poprzez drzwi w konstytucji wtedy, kiedy był konsul krytykowany ze strony instytucji unijnych czy może nas czeka kolejna zmiana konstytucji węgierskiej czy na, ale ja w nim, że w tym momencie te ostatnie wyniki wyborów parlamentarnych, by nie dały takiej łatwości w no to jest lekka przewaga ta jest dosłownie bodajże 1 głos przewagi, więc to jest wystarczające do do do przeprowadzenia zmian, których widać, by po potrzebował oczywiście musi się pilnować musi patrzeć w takich sytuacjach NATO, by żaden z posłów swojej pani jego partii nie zrezygnował, a w poprzedniej kadencji taką większość chwilowo miał, po czym 1 z parlamentarzystów zdezerterował i odkrył karty zaczął być otwartym krytykiem Fideszu Viktor Orbán nie może być pewny jak zresztą każdy polityk o skłonnościach autorytarnych, że w gronie jego własnej partii nie ma zagorzałych przeciwników, którzy tylko czekają na otworzenie się jakiegoś wyłomu i wysadzenie jego kluczowych projektów powietrza, a co na ten temat wiadomo, że takie niewiele, bo nie wiemy nie należy się tego też bardzo spodziewać mówi tylko o sytuacji, która dotknęła w zeszłej kadencji, kiedy 1 z parlamentarzystów zmienił barwy klubowe i tym samym odebrał większość konstytucyjną Wiktorowi Orbánowi dynamika zmiany w partiach na na Węgrzech ostatnio jednak 7 została osoba bardziej bar w na niej nie jest wyłącznie monotonia silnej partii słabej rozbitej opozycji po wyborach do parlamentu Europejskiego partia byłego premiera Giulianiego uzyskała więcej mandatów niż to były przewidywane niższe niż wydawało, że możliwe jednocześnie bardzo wyraźnie wychodzi na stanowisko lidera opozycji w polityce parlamentarnej, stosując nowe taktyki obstrukcji parlamentarnej, starając się w zyskać rozgłos w mediach, a z drugiej strony na nową partię partię liberalną też z 2 mandatami do parlamentu Europejskiego wyrasta start -up polityczne starcia momentu partia młodych liberalnych polityków działaczy społecznych, którzy zbudowali swoją swój program na najpier w na sprzeciwie wobec zorganizowanie olimpiady w Budapeszcie kilka lat temu na referendum, które zamierzali woła z zwołać na ten temat no a po po kilku latach starań udało im się po raz pierwszy zdobyć polityczną reprezentację dziękuję bardzo Wojciech Przybylski szef lotnictwa w 1436 za chwilę informacje program przygotował to strzeleckie realizował Krzysztof Woźniak łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA