REKLAMA

Jak wygląda opieka medyczna nad ludźmi w podeszłym wieku?

Konfrontacje
Data emisji:
2013-01-07 11:50
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
40:44 min.
Udostępnij:

O tym, jak powinna wyglądać opieka nad starszymi ludźmi dyskutują: prof. Piotr Błędowski, prof. Tomasz Grodzicki i Cezary Łasiczka

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program konfrontacje dzień dobry to państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszy program dzisiejsze problemy rozmawiamy o seniorach i o geriatrii studio Radia TOK FM w Warszawie prof . Piotr Błędowski przewodniczący polskiego Towarzystwa Gerontologicznego dzień dobry tam stycznia dzień dobry w studiu Radia TOK FM w Krakowie prof. Tomasz Grodzicki krajowy konsultant w dziedzinie geriatrii szpital uniwersytecki w Krakowie witam serdecznie panie są raczej dobry Rozwiń » witam w odpowiedzi na komentarze polityków Jurek Owsiak napisał list otwarty w tym liście m. in. padło zdanie pół 1 000 000 seniorów i 750 łóżek na geriatrii to system to loteria powiedział Jurek Owsiak w swoim liście panie profesorze jest pytaniem do prof. Tomasza Grodzickiego czy te terminy są tożsame jak połączyć seniora z geriatrii czy każdy senior podejmie łóżko na geriatrii jak się ma geriatria do seniorów myślę, że nie każdy zacznie się nie powinny już na geriatrii modniej ją bazy łóżkowej jest jest bardzo szczupła i na pewno niewystarczająca to 700 łóżek to zdecydowanie za mało mające pociągiem kilka razy więcej co najmniej natomiast geriatria dotyczy też medycyna wieku podeszłego w związku z tym, jakby zajmuje się chorobami wieku podeszłego oczywiście pacjenci mogą powinni leżeć również na oddziałach specjalistycznych na chirurgię na kardiologii hematologii, ale część z nich tzw. dużymi problemami energetycznymi najlepiej, żeby leżał na łóżkach geriatrycznych, a mówiąc, że tylko, że jest wystarczająco, jaka liczba łóżek byłaby wystarczająca na geriatrii na innych oddziałach myślę, że w handlu trudno ocenić, dlatego że zależy, jakie wskaźniki przyjmie natomiast no tak powiedziałem mojej ocenie kilka razy więcej powinno być tych łóżek, czyli w granicach 34000 łóżek myślę, że byłoby ogromnym sukcesem czy wystarczyłoby trudno to wielka Brytania ma tych łóżek kilkanaście tysięcy jako przykład, ale ten kraj, który ma tradycje geriatrycznym trzydziestoletnie geriatry bardzo mocno stosowana w system opieki zdrowotnej także u nas ja oceniam, że właśnie 34000 to byłaby taka rzeczywiście już znacząca znacząca poprawa zgadza się pan z tą wypowiedzią, że to jest bardziej loteria niż system dobrze, że już pacjent twarz znajduje łóżko w szpitalu nie jest tak, żeby rzeczywiście nie nie mógł być hospitalizowany tutaj zawsze łóżko dla dla pacjenta w Polsce się znajdzie natomiast rzeczywiście nie jest łóżko specjalistyczne, które byłoby przygotowane do potrzeb oczekiwań pacjenta starszego tutaj w uprzywilejowanej pozycji są pacjenci w województwie chociażby śląskim, gdzie rzeczywiście liczba łóżek oddział geriatryczny jest największa w tej Polsce firmy są regiony, w których w ogóle takich łóżek nie ma nie ma oddziałów geriatrycznych nawet w związku z tym no nie chciałbym tutaj portrety do loterii, ale mogę powiedzieć rzeczywiście tutaj dostępność opieki geriatrycznej pewnych regionach w Polsce jest zrobić w ogóle nie ma prof. Piotr Badowski przewodniczący polskiego Towarzystwa Gerontologicznego panie profesorze czy oprócz łóżek co jeszcze potrzebne seniorom, bo koncentrujemy na tych łóżkach, ale przecież bycie seniorem to to nie tylko leżenie włóż ku myśleniu o tym, żeby w tym szpitalnym łóżku położyć toczyły się, chociaż zaczniemy od urzędu, że mówimy o chociażby łóżka ona działa geriatryczne już na internie to co nie wyczerpuje całego problemu Otóż poza główkami na oddziałach szpitalnych ważne są już pan w zakładach opiekuńczo-leczniczych pielęgnacyjno-opiekuńczych to są tego rodzaju placówki, w których z, których korzystają wszystkie osoby obłożnie chory, ale takie, których leczenie jest albo niemożliwe albo wymaga także dodatkowy różnego rodzaju zabiegu lekarz może pobyt w tego rodzaju placówka jest z reguły znacznie dłuższy niż w szpitalu i jeżeli mówimy o 750 łóżkach na oddziałach geriatrycznych to, czego należałoby dodać jeszcze 923  000 łóżek, jakie są dostępne w zakładach opiekuńczo-leczniczych pielęgnacyjno-opiekuńczych oczywiście z zastrzeżeniem, że to nie jest tylko dla osób starszych to są uszka, a także dla osób w sile wieku, chociaż pozbawiony siły często nowi, żeby to na rozwój jeszcze pełniejszy to trzeba powiedzieć, że mimo tych 23  000 miejsc tego rodzaju placówkach to statystyki Narodowego Funduszu Zdrowia z drugim po w ubiegłym roku wykazywał, że około 8000 miejsc z 8000 osób czekających na miejsce w tych placówkach co, jeżeli mówimy o loterii, choć są ważne do końca 6 określenie to chyba raczej w tym przypadku ten okres oczekiwania sprawia, że po prostu nie wszyscy są w stanie dostać się w takim stanie zdrowia z jakim było wydawane skierowanie do squash to moment, kiedy znajdą się w takiej placówce znalazły się tak jak pan też ocenić tylko samo łóżko to jest także kwestia odpowiedniego wyposażenia mówimy o wyposażenie placówek leczniczych i oddziały szpitalne na lepsze, jeżeli mówimy o opiece medycznej osobom starszymi to nie możemy się tylko wyłącznie o samym leczeniu, ale także o profilaktyce i rehabilitacji po jedno dramatów nasze służby zdrowia jest to, że kiedy pacjent opuszcza placówkę znajduje się w stanie dobrym stanie zdrowia i sprawności jego poziom sprawności zadowalające to bardzo szybko ten poziom sprawności ulega gwałtownemu głębokie pogorszeniu, dlatego że nie ma tu odpadnie możliwość rehabilitacji myślę, że to co zostało zapoczątkowane oraz tą decyzją wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy co może objąć wielką także środki na pomoc dla osób starszych dostarczył pacjentów to jest przede wszystkim doskonała okazja, żeby nagłośnić dyskusje ponad 2, ale ciągle słabo słyszalna rozgłośnia tę dyskusję o organizacji finansowania opieki zdrowotnej nad starszymi osobami to nagłaśniać my i rozmawiajmy, czyli pierwsza kwestia co, do której obydwaj wypowie się zgadzają to jest liczba łóżek nie tylko na geriatrii, ale w różnych innych pytań specjalistycznych działach oprócz tego potrzeba jak rozumiem miejsc personelu i sprzętu, jeżeli chodzi o rehabilitację, jakie jeszcze potrzebne czynniki są długo halowej polityki, że mówimy o rehabilitacji, czyli o tym co znajduje się na końcu tego procesu leczenia zostałoby tak powiedzieć o tym co ten pozostaje powtarzać czy prawidłowa diagnoza oraz profilaktyka i tutaj i mówi można go w kwestiach, których nie dość rozwiązanie książek jest jak zbiórki ani przy pomocy tego rodzaju akcji, bo to jest kwestia kształcenia personelu, który zajmuje się pomocą dla osób starszych to jest kwestia dostępności różnego rodzaju placówek i rozmaitych badań diagnostycznych dla osób starszych to wreszcie kwestia związana z taką organizacją działań profilaktycznych, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że na stan naszego zdrowia starości pracuje właśnie przez to życie czy ta opieka nie powinno się zasnąć bali się, kiedy kończyły pięćdziesiąty piąty 3000 siódmy rok życia może znacznie znacznie wcześniej Jerzy Owsiak także w swoim liście powiedział mój tata moja mama osoba, która kończy 80 lat jest praktycznie wykluczona systemu opieki medycznej jak odpowiedzieć ludziom, którzy wołają o pomoc zostają brutalną odpowiedź za stary na leczenie prof. Tomasz Grodzicki panie profesorze czy to jest odpowiedź, którą starsi ludzie faktycznie dostają w zakładach Olega wrażenie myślę, że tutaj znowu, którego chciał zwrócić uwagę na pewien problem zbyt dosłownie próbujemy 4 jego słowa myślę że, że problem nie tkwi dyskwalifikacji z powodu wieku wiek nie jest czynnikiem dyskwalifikującym wręcz bym powiedział jest natomiast na pewno czynnikiem, który utrudnia właściwe postępowanie i tu jest największy problem natomiast tutaj dyskryminacji z powodu wieku zasadnicza nie obserwujemy czy testach silny czynnik obciążający rokowanie, że pewnych procedur rzeczywiście nie wykonujemy w wieku 8090 albo zostawiamy się 3 ×, dlatego że że ryzyko powikłań znacznie większe stąd też to jest bardzo bardzo niekorzystne czynniki i może dlatego czasami pacjent starszy nie jest poddawany pewnym zabiegom, bo po prostu powikłania przewyższają korzyści my mówimy o innej perspektywy życiowej my mówimy o osoby 80 letni mówimy o około 78 latach, a więc, jeżeli chcemy wdrożyć procedurę, której korzyści będą 20 lat widoczne to rzeczywiście należy bardzo poważnie zastanowić nad natomiast mówimy o sobie pięćdziesięcioletnie to wtedy te korzyści mogą w takiej perspektywie czasowej będą widoczne natomiast ja jeszcze na jego rzecz zwrócić uwagę my się w czasie to dyskusję, że brakuje nam rzeczywiście przygotowania zakresu geriatrii na wszystkich to na czym się społeczeństwem się o pracownikach opieki zdrowotnej szeroko pojętej wzoru wszyscy lekarze z wyjątkiem neonatologów i położników powinni być przeszkoleni w zakresie pacjentów starszych ważna ekolodzy kardiolodzy pewną podstawową wiedzę z zakresu geriatrii powinni mieć już nie mówią lekarze rodzinni, którzy leczą tak naprawdę no rzeszy ogromne rzesze pacjentów starszych to samo dotyczy pracowników socjalnych to samo dotyczy pielęgniarek rehabilitantów to szkolenie z geriatrii z podsta w geriatrii pewnego obowiązkowe właściwe wszystkich działach medycyny również dla administratorów myślę, że jestem przekonany, że dyrektorzy Narodowego funduszu czy urzędnicy Narodowego Funduszu Zdrowia ministerstwa, że powinni pewne szkolenie z zakresu dermatologii geriatrii przejść, dlatego że problem to jest już dzisiaj problem, którego często nie zauważają oni spożyciem bardziej medialnie nagłaśniane natomiast nie jest nie ma świadomości problemów ludzi starszych wśród wśród decydentów czy osób, które decydują o kształcie opieki zdrowotnej czy opieki socjalnej w Polsce Cezary łasiczka program konfrontacje dzisiaj rozmawiamy o seniorach o ich leczenie i nie tylko studia Radia TOK FM w Warszawie prof. Piotr Błędowski szkoła główna handlowa przewodniczący polskiego Towarzystwa Gerontologicznego studia TOK FM w Krakowie prof. Tomasz Grodzicki krajowy konsultant w dziedzinie geriatrii szpital uniwersytecki w Krakowie w naszym kraju powstają różne programy, ale zajmują się raczej barkiem w średnim, bo mówiąc o programie Raczka 50 plus dla kogoś, kto ma lat 1520 to wydaje się, że to jest pewnie końcówka życia, ale dla kogoś, kto ma lat 45 to zbliża się do półmetka tak naprawdę czują w programach 50 plus po programach aktywizacji, ale wydaje się, że w programach aktywizacji mają taki horyzont typu 70 no może 75, ale dzisiaj żyjemy przecież do dziewięćdziesiątki osiemdziesiątki piątki do do setki i co robić co robić z ludźmi, którzy właśnie przekraczające granice nie 757880 co mamy przygotowane dla w kraju to w sensie zaczyna się aktywizacja i sensie opieki zdrowotnej prof. Piotr Badowski no właśnie też się z większych problemów do tego, że jeżeli popatrzymy na programy, jakie są oferowane są od osób starszych to wszystkim pojawia się to nieporozumienie skoro pan zwrócił uwagę mianowicie mówimy o działaniach adresowanych do osób starszych raz czytamy o programy 55 plus w ten sposób coś ponad połowa społeczeństwa byłaby kwalifikowana do tej grupy trwa pewna przesada natomiast pan wymieniał różne granice wieku wspomniał pan 8580 latach wiem, że w ten sposób dotykamy bardzo istotnego problemu mianowicie, kiedy mówimy o starzeniu się trudności to musimy zdawać sobie sprawę z tego nie tylko przybywa osób starszych społeczeństwie, ale żyjemy coraz dłużej w związku z tym mamy do czynienia z takim podziałem już coraz wyraźniej rysuje mianowicie poziom na tzw. widziałbym młodych starych starych starych to druga grupa osoby zaliczone do czwartego wieku to właśnie osoby, które mają 80 lat albo więcej i statystyki pokazują wyraźnie, że pacjenci, ale także mieszkańcy domów pomocy społecznej to są osoby, które najczęściej rekrutują właśnie z tej ostatniej grupy czyli, jeżeli utożsamiamy, bo niestety w odczuciu społecznym starość jest utożsamiana z okresem takiej niemocy i słabości uzależnienia od pomocy innych osób, jeżeli zatem musimy o tego rodzaju starości to zaczyna się dopiero po 80 można jeszcze później niż 80 roku życia podczas gdy w naszym kraju brakuje różnego rodzaju programów, które by aktywizować wały albo wspierały aktywność samodzielność tych osób, które zaliczane są do trzeciego wieku czy mają jeszcze nieukończony 80 rok rzesze bardzo często okazuje się, że zwiąże się przez czas musiał już zeszłego wieku jako bardzo dobrym przykładzie aktywności życiowej takiego optymizmu, który towarzyszy osobom starszym to przykłady są bardzo dobre tyle tylko, że żadnej mierze nie chcę umniejszać roli Uniwersytet ruszy ich wieku pamiętajmy, że w zajęciach uniwersytetów uczestniczyło 8 więcej procent seniorów czy też o morzu potrzeb kropla w morzu jest to swego rodzaju może elita może grupa 6, która ma taką możliwość, bo tam także kolejki tak są kolejki do zakładów opiekuńczo-leczniczych też kolejki będą już od trzeciego wieku jednak drugie fakt 12 kolejki pokazuje nam z 1 strony u nas nie ma jeszcze programu adresowana do osób starszych rozważania polityki wobec starości wobec starzenia się społeczeństwa jednocześnie pokazuje, że mamy do czynienia z bardzo poważnym niedorozwojem całej infrastruktury socjalnej medycznej, która ma być dedykowana właśnie tej grupie osób zadzwonił do nas ponad osiemdziesięcioletni słuchać z Krakowa udał się na badanie kolonoskopii został poinformowany, że są bolesne i wykonywanej bez znieczulenia do pytań to kwestia wieku czy taka powszechna praktyka i pewnie drugie pytanie czy istnieje różnica jakości usług medycznych, jeżeli chodzi o osoby starsze, czyli dzień i jest różnica jakości ze względu na wiek prof. Tomasz Grodzicki myślę, że niema niema różnicy, jeżeli chodzi o różnice jakości obiektu znowu nie jestem czynnikiem decydującym, że mamy do czynienia z gorszą lepsza jakość myślę, że to byt natomiast rzeczywiście osoby starsze mają już będzie poprzednio więcej powikłań w związku z tym być może niektóre mierniki jakości wskazują, że jest gorzej, ale to wynika przede wszystkim z tego że, że mamy większe ryzyko powikłań odnośnie tego problemu kolonoskopię oczywiście badanie jest bolesne, jeżeli jest wykonywane bez znieczulenia powinny być jednak wykonywane ze znieczuleniem tutaj to szczególnie osoby starsze to uznał to ryzyko z działań niepożądanych jest większe i należą ich unikać to pewne regionalne też nawyki pewnych pracowni, które wolą wykonywać takie badania również stosowała miejsce w Warszawie czy w innych miejscach w Polsce niektóre pracownie wykonają ten zabieg ze znaczeniem, które bez pracy zniesienie 52 dłuższy nieco droższy, ale tutaj również młodzi, choć są narażeni na takie badania to drugie pytanie w takim razie może, bo proszę pana komentarz panie profesorze napisał do nas słuchacz słuchaczka 75 lat moje doświadczenie dydaktyczne jest takie musi mieć coroczne skierowanie do 2 lekarz rodzinny i rehabilitant oraz czekać wiele tygodni w przychodni po to, żeby poćwiczyć na rowerku dały czekamy do krzesła oraz naczyń w rodzaju linek przerzuconych przez bloczki w celu usprawnienia stawów kolanowych oraz pewnych mięśni zamiana miejsc osobą poważnie niepełnosprawnym po wypadku przecież mogłaby ćwiczyć bez opieki rehabilitanta w jakimś np. pokoju klubu seniora wyposażony przez samorząd po jednokrotnym zaleceniu swojego lekarza to jest właśnie to czy wyhamował przed chwilą mój świat, że nie mamy system może nie mamy systemu, bo mam zginął mieliśmy kiedyś domy seniora mieliśmy różne Eko pomocy w mniejszych miejscowościach czy na wsiach natomiast to dziś nam zanika szkoda bardzo tej tradycji no niestety pewnie brak kosztów środków o tym decyduje na pewno znaczna część czy mogę być wykonywana przez chorych w domach i mogliby robić samych domach będziecie mogli to właśnie wykonywać takich klubach zorganizowanych czy to w na osiedlach czy mniejszych miejscowościach niekoniecznie jest nadzór lekarza czy też rehabilitanta do wszystkich tych ćwiczeń w niektórych przypadkach na pewno tak natomiast w wielu przypadkach takiej gimnastyki nazwijmy to usprawniających nie jest potrzebne i tutaj niepotrzebne są tego typu skierowania co potrzebne, żeby był system czy to jest tylko kwestia organizacji to jest kwestia funduszy budżetów personelu szkoleń sprzętu myślę, że przede wszystkim porządny świadomość to na początek to czym musi być świadomość osób, które tworzą system, że rzeczywiście, inwestując w osoby starsze poprawiamy w sposób znaczący nie tylko jakość życia i długość życia, ale zdecydowanie wpływamy pozytywnie na na chociażby zatrudnienie czy też na produkt Narodowy brutto, bo jeżeli nasi nasze dzieci zajmują się nami zamiast chodzić do pracy, jeżeli są przemęczone w pracy, bo noc spędzają z nami zajmę się nam jak jesteśmy chorzy to dramatyczny sposób wpływa to na chociażby produkt Narodowy buta i przynosi ogromne niekorzystne efekty finansowe dla tego systemu, więc potrzeba budowy świadomości wśród decydentów to jest pierwszy element będziemy to świadomość mieli wtedy rzeczywiście możemy przystąpić do budowy systemu na różnych poziomach czy to w sferze medycznej to staże rehabilitacyjne czy w końcu w sferze socjalnej dopiero wtedy możemy o tym, zacząć mówić należy dziś jest w mojej ocenie ciągle za wcześnie ciągle na ne jest tak naprawdę temat uboczny, który się pojawią to z czasu medialnie, ale nie żyje nie ma jakiś program, który był widać było rzeczywiście jest wdrażany na 1 rzecz środków z ośrodka rzucił uwagę, bo też jak zawsze chciałem podkreślić, że tak naprawdę oczywiście budujemy swoją starość w wieku średnim czy nawet młodszym, ale też pamiętajmy o tym, że wspominamy o osobach, które są zaangażowane w opiekę nie mamy również dobrego systemu wsparcia dla opiekuna my obarczano opiekunów zbyt dużą odpowiedzialnością za los osób starszych ciasto efekty są rzeczywiście opłakane opiekunowie sami dają rady stają się pacjentami znacznie wcześniej niż byliby w normalnym życiu przez to, że po prostu obowiązki ich przerastają tutaj bardzo potrzebny jest jednak system, który również będzie nie tylko wspiera osoby starsze będzie wspierał ich opiekunów czy to formalnych czy też nieformalne więzy rodzinne czy też czy też będzie to system, jaki zorganizowany przez przez państwo wspominali panowie o tym, że warto przeszkolić i edukować lekarzy pracujących na taki temat, żeby inaczej podchodzi do osób starszych, ale napisał do nas pan Jan, który mówi, że przez programy studiów 1 z uniwersytetów medycznych nie ma obowiązkowych zajęć z geriatrii no to jest smutna prawda to znaczy formalnie ministerstw rzecz w programie studiów medycznych jest są zajęcia dotyczące osób starszych natomiast ma niestety nie są one wielu uniwersytetach medycznych realizowane w sposób właściwy ze względu na szczupłość kadry częściowo dni uniwersytety wolę nie posiadają jednostek czy to zakładów czy już nie mówi klinik po profilu geriatrycznym, czego przykładem może być Warszawa ma chociażby zakładali mogę podać kilka uniwersytetów medycznych w Polsce, które w ogóle nie posiadają takich jednostek na nie bardzo ma to uczyć tej kreacji tak naprawdę, chociaż formalnie zapis, jeżeli ta powinna być nauczana prof. Błędowski Warszawa mamy tylko zakłada nawet jednostkę, która nosi nazwę klinika dla korzenia żadnego łóżka natomiast wracając do początkowej kwestii, którą panowie rozpoczęli pomagać mianuje się, czego potrzeba notariusza właśnie takiej polityki Europy nowy szef rządu ta poprzez sprawowanie właściwej diagnozy, ale pamiętajmy o tym, że polityka to jest sztuka dokonywania pełnych, bo nigdy nie zaspokoi wszystkich potrzeb i potrzeb wszystkich osób w związku z tym, jeżeli mówimy o tej umiejętności dokonywania wyborów no co też przy stanowieniu pewnej hierarchii celów cele związane z opieką zdrowotną muszą odgrywać bardzo istotną rolę polskiego gorąco logiczna od lat zabiega co, żeby geriatria była przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich studentów wydziałów medycznych teraz tak się składa, że ten przedmiot obowiązkowy na wydział pielęgniarski w związku z tym pielęgniarki mają wiedzę o geriatrii wiedzą, które często nie ma lekarz no to może prowadzić do różnego rodzaju perturbacji potem miejsc pracy na samo wyjaśnienie zgodne ze stanem faktycznym, który mówił Tomek sza są takie uniwersytety medyczne, gdzie nie ma jednostek zajmujących się grającą no to nie zresztą został zresztą sprawie dlatego, żeby coś takiego nie wprowadzać, bo rozum geriatrów też kształcić należy zawsze będzie dla nich także spełnienie miejsca pracy jest co na tych uniwersytetach, bo sam fakt, że lekarz ma wśród pacjentów większość starszych nie czyni to jeszcze geriatrów muszą pamiętać o tym, że ta wiedza geriatrycznej jest naprawdę potrzebna tak jak kiedyś toczyło się też wielu pediatrów tak teraz nie będziemy się naprawdę Berger wiatr Cezary łasiczka program konfrontacje dzisiaj rozmawiamy o seniorach o Grant Logi geriatrii czekam na państwa głosy 224444064 proszę także pisać na adres konfrontację opata kropkę FM i komentować na profilu Radia TOK FM na Facebooku teraz głos 1100 słuchaczy chciał chodzić kilka słów o tej Greya, który teraz państwo mówią, bo nawet jeśliby się ktoś chciał specjalizować lekarze geriatrii to np. w Warszawie od kilku lat nie ma żadnego wolnego miejsca specjalizację po prostu zamknięta to były nasze składki czekam na państwa głosy konfrontację opłata kropkę FM 224444064 profile Radia TOK FM na Facebooku panie profesorze mówimy, że nie ma polityki, ale na stronie ministerstwa pracy polityki społecznej znalazłem taki fragment, aby wesprzeć państwa stawianiu czoła wyzwaniom związanym ze starzeniem się społeczeństwa państwa członkowskie organizacji narodów Zjednoczonych światowej konferencji, która odbyła się w Madrycie w kwietniu 2002 przyjęły międzynarodowy plan działania w kwestii starzenia się społeczeńst w bardzo się znaleźć fragment o ustalenie taki łatwy do odnalezienia, a przede wszystkim, że fragmenty, które w USA dokumentu znalazł się tam dopiero niedawno to jest fragment pochodzący z tzw. morskie planu działania na rzecz aktywnego starzenia się ludzi dokumentu organizacja narodów Zjednoczonych, które stanowi swego rodzaju katalog praw osób starszych, ale jednocześnie katalog obowiązków administracji Państwowej administracji samorządowej obowiązków w stosunku do starzejących się społeczne do starszych ludzi dokument do niezwykle istotnym znaczeniu, bo on w przeciwieństwie do tego co organizacja narodów Zjednoczonych uchwaliła jeszcze wcześniej podczas innego zgromadzenia, jakie miały miejsce w Wiedniu on stawia na aktywne starzenie się i definiuje wśród obowiązków państwa taki obowiązek co państwo i administracja publiczna mają zadanie w postaci stworzenia warunków dla seniorów do tego, żeby oni mogli aktywnie starzeć, wykonując pracę, jeżeli sąd pracodawca mógł wykonywać, poświęcając czas na rozwijanie własnych zainteresowań umiejętności fakt osiągnięcia wieku emerytalnego nie jest momentem, kiedy powinien zapaść jakieś szlabany i pali się przestać korzystać z możliwości rozwijania własnej wierze i własnych zainteresowań ten dokument jest jednocześnie podstawą dla każdej polityki starzenie się w każdym kraju nie mamy tutaj wyważać otwartych drzwi wiele rozwiązań zawartych w dokumencie to są rozwiązania, które daje się niemal żywcem przenieść z tego aktu do do naszej praktyki problem polega na tym, że sam karta została uchwalona w Madrycie w roku 2002 dopiero po 10 latach jej obowiązywania Polska przystąpiła do tego dokumentu od razu został przez Tomasza należy Polski dopiero teraz właśnie możemy zapoznać z jego treścią krótką 6 lat większość na większość seniorów przede wszystkim nie mogę zrobić żadnego użytku ze swoich praw cieszy, że coś się zmieniło liczne polskie zasoby geologiczne bardzo długo zabiegało o to, żeby ten dokument został przetłumaczony myśmy odwoływali się nawet ci korzystali ze wsparcia Rzecznika Praw Obywatelskich no i mam nadzieję w związku z tym, że teraz wśród tych, którzy jego treść się poznają będą nie tylko seniorzy, ale także przedstawiciele władz państwowych samorządowych no dobrze jest wiedzieć, jakie masz obowiązki w stosunku do tej coraz większą część społeczeństwa może być to panie profesorze, żeby zaktywizować seniorów zachęcić do nauki języków obcych mogli w angielskim w innych językach przeczytać o prawach i należy i to bardzo możliwe tłumaczy, jeżeli to, aby taka idea to muszę powiedzieć, że tutaj można się było bardzo dużo, bo ten dokument został przetłumaczony moście na wszystkie języki poza naszym, więc jeżeli mielibyśmy traktować jako takie pole do eksperymentów do nauki to możliwość byłoby co niemiara natomiast faktem, że przez wiele lat problemy starzenia się mimo tego, że przecież od dawna wiemy, jakiego rodzaju konsekwencje one ze sobą niosą były spychane na dalszy plan nie był przedmiotem publicznej debaty i teraz my tak, że nawet debaty w momencie, kiedy jest właściwie już lekarz ostatni dzwonek do roku 2050 nawet rok 2010 będzie starszych osób przebywało liczba urodzin nie będzie się w żaden sposób powiększała proszę wyobrazić taką sytuację, jaka nas czeka w roku 2060 no powiedzmy to nie jest realne dla każdego z nas Janoszka musiał wtedy mieć 104 lata i być może w ogóle nawet gdyby dożył tego momentu to bardzo zdawano sobie sprawę z tego, że z tym dokumentem z ONZ-owskim na pewno ale, ale problem polega na tym po prostu, że w roku 2060 połowa ludności naszego kraju będzie miał 54 lata lub więcej musimy na to przygotowani już teraz nie tylko względem stworzenia pełnej bazy liczby łóżek w takim czy innym szpitalu muszą mieć przede wszystkim pewną koncepcję prowadzenia polityki takiego gospodarowania produktem krajowym brutto, żeby chociażby świadczenia emeryta wydatki na ochronę zdrowia, które muszą wzrastać można było je finansować właśnie z tych środków, żeby też sięgać głębiej do naszych kieszeni nie są w stanie właśnie środków tego finansować pani Magda pisze w Polsce seniorzy są dyskryminowani nie tylko w służbie zdrowia dla państwa kategoria ludzi gorszych, bo nie pracują ich leczenie kosztuje tym co się uda, a co konieczne co niektórzy mają śmiałość upominać o emeryturę najwyższy czas rozpocząć dyskusję na ten temat, bo starość każdego dopadnie nie ma obecnie 28 lat nie chce być na dalsze lata persona non grata we własnym kraju inne kraje np. skandynawskie mogą szanować swoich starszych obywateli Polska nie służba zdrowia chora to wina lekarzy, że nie potrafią leczyć to wina złego systemu i koło się zamyka tutaj nasza słuchaczka zwraca uwagę na to, że o starości czy o byciu seniorem zaczynamy rozmawiać w momencie, kiedy się przekroczy jakąś magiczną granicę sobie tę magiczną granicę wyznaczał z 506780, ale panowie tutaj dzisiaj dyskusji zauważyli, że to jest coś, czego trzeba się przygotowywać, bo tak jak słyszę za Sławka to czeka każdego z nas tak to to nie jest tak, że nagle coś zmienia nagle człowiek idzie do innego lekarza to jest wypadkowa wcześniejszych działań wcześniejszych wizyt przygotowania także ekonomicznego myślę, że starości z takim tematem może 1 słowa mało sexy tak, jeżeli mówimy o nawet to o w wieku podeszłym w kwestii emerytury to starość przedstawiamy jako parę uśmiechniętych dobrze ubranych dobrze wyglądających staruszków dziś pod palmami, którzy cieszą się przecież ta starość ma niejedno imię niejedną twarz oczywiście są więcej w tej dyskusji unikamy słowa starości nie mówimy o ludziach starych tylko ludzie w wieku podeszłym jakby, próbując obchodzi ten temat nazwali go po imieniu dla mnie słowo starość stary nie ma wtedy Łęgu pejoratywnego coś terenowych ten stan stan bardzo zróżnicowane są ludzie starzy bardzo dobrej kondycji zdrowotnej materialnej i mają świetności właśnie rodzinną są tacy, którym brakuje pieniędzy zdrowia i kontaktów rodzinnych w związku z tym nie ma także mowy co, że stworzy jakąś taką 1 politykę, która będzie dysponowała na terenie całego kraju takimi samymi narzędziami natomiast aż po już tam o tym, że pozostałe pracują przestał się w wymiarze ekonomicznym wymiarze zdrowotnym pana w wymiarze rodzinnym przecież w związku z tym im wcześniej zdobędziemy tego świadomość, że moja starość jest przede wszystkim moich rękach to co w efekcie mógł się do niej przygotować na oczy świadomości nie są same z mlekiem matki też wiadomość musi być pochodną tego starości mówi mówi się nie tylko w kontekście wyzwań, bo tak naprawdę chodzi o koszty o zwiększone nakłady myślę, że w kontekście rozmaitych szans no bo jeżeli są zwiększa się naszego społeczeństwa to osoby w wieku emerytalnym w szatni powiedziałem to są osoby start Kosok wiek emerytalny to to znaczy, że ta część stanowi także coraz większą część naszego kapitału społecznego i tak też na to starość patrzeć to nie jest już także, że ludzie starzy, którzy dzisiaj przekraczają granicę wieku emerytalnego to są ludzie, którzy nie ona, że wszystkim zmiana ma ciągle traktujemy starych jako tych, którzy nie rozumieją współczesnego świata należy ten świat zmienił się bardzo w ciągu ostatnich 20 lat gospodarka rynkową w naszym kraju mamy ogromny postęp w zakresie elektroniki komputeryzacji tak dalej tak, ale ci, którzy dzisiaj osiągają granicę wieku emerytalnego przez 101520 lat mieliśmy do czynienia oni to wszystko znają są coraz lepiej wykształceni każdy kolejny rocznik wchodzący granica wieku emerytalnego co 6567 lat będzie coraz lepiej wykształcone to znaczy będzie także coraz większe aspiracje coraz większe oczekiwania część tych oczekiwań będzie musiał zaspokoić własnych środków Szczęść zaspokojenia części społeczeństwa jako całości państwa nie zwolni chociażby opieka zdrowotna chociażby opieka długoterminowa, bo nie ma takiego kraju, gdzie człowiek wymagający świadczeń pielęgnacyjnych jego rodzina byłaby w stanie pokryć własnych dochodów koszty z tym związana czy też konieczny udział społeczeństwa to są wreszcie kwestie związane z aktywnością społeczną wolontariatem Polska jest aż bardzo nielicznych albo w ogóle jedynym krajem, gdzie wolontariat jest polskim domena ludzi młodych ani staż, ale że pan popatrzy na kraje zachodniej Europie to wśród wolontariuszy wolontariusze przeważają osoby starsze te, które mają więcej czasu, bywa że mniej rozmaite obowiązków musimy do tego dopiero dojść i to będzie pełniejsza trwało trochę należy zawsze dochodzi do tego wolontariusz będą rekrutowali się coraz częściej spośród osób starszych to nasz poziom świadomości osób będzie coraz wyższe ich aspiracji oczekiwania, a także starość jest ogromnym wyzwaniem nie tylko dla każdego z nas także dla państwa dla każdego samorządu terytorialnego panie profesorze w tym liście Jurka Owsiaka w tej dyskusji, którą 1 z jego wypowiedzi zapoczątkowała pojawi się jeszcze 1 moty w wątek eutanazji to jest dyskusja debata rozmowa, która jest potrzebna w Polsce powinna się pojawić powinna pozostać tematem tabu każdy temat tabu jest tematem szkodliwy ja osobiście jestem żerowanie przeciwne eutanazji, ale to nieznaczny o tym, dyskutować, tym bardziej że w ostatnich latach mieliśmy w naszym kraju 2 bardzo ważne przypadki, które także dotyczyły prawa do eutanazji, które spowodowały potem ogromną wrzawę publiczną chce przyciągnąć przerodziła się potem coś dobrego pierwszy taki przypadek to była to była wypowiedź sparaliżowanego młodego mężczyzny, którego nazwisko już mi świta Janusz Świtaj domagał się prawo do eutanazji, bo bał się tego, że wtedy, kiedy jego rodzice nie będą w stanie wprowadzanie należytej opieki dostanie się takiej placówki będzie tam po prostu bardzo źle będzie zaniedbane ta wypowiedź upubliczniona uruchomiła całą falę różnego rodzaju inicjaty w mieszkanie zostało odpowiednio doposażone, bo ten człowiek nawet zdobył dzięki fundacji Anny Dymnej pracę jest unieruchomiony może stronę mówić posługuje się komputerem, na którym na monitorze naciska odpowiednie litery trzymające odpowiednio rysik w ustach ma ręce nogi sparaliżowana, ale pracuje na kapitalny przykład i trochę później drugi niezwykle dramatyczny apel matki sprawującej opiekę nad swoim zupełnie samodzielnym 7 także ofiarą jakiegoś wypadku może ludzie o nasze wymogi prawa eutanazji dla niego, bo bała się tego, że wkrótce nie będzie w stanie udzielać mu odpowiedniej opieki czy może być coś bardziej dramatycznego niż matka, która domaga się prawa eutanazji dla swojego dziecka to pokazuje, że eutanazja czy hasło eutanazję proszę bardzo często wtedy, kiedy ludzie są zagubieni pozostawieni sami sobie, kiedy boją się tego, że obecny system nie będzie w stanie zapewnić należytej opieki im albo im najbliższy, jeżeli ten system będzie bardziej czytelne będzie dysponował takimi instrumentami, które zapewnią lepszą opiekę to ten, że przestanie być traktowane jako alternatywę dla opieki długoterminowej dla leczenia, bo nie może być żadna alternatywa, ale takie dyskusje nie tylko na temat eutanazji powinien przebiegać zupełnie innej atmosferze w kontekście, jaki jakiś większych dyskusji przebiega w naszym kraju tak, czyli takie okładanie się po głowie argumentami jak pałkami albo ideologa najem w najczystszej formie zupełnie oderwana od tego co się co się dzieje, bo to nie jest dyskusja to jest to samo sądy nie dyskusja może zwrócić uwagę właśnie Jurek Owsiak sam zinterpretował swoją wypowiedź, a mimo tego ciągle ludzie odnoszą się do tej pierwotnej, a nie do tej interpretowane przez niego dziękuję panie profesorze za wizytę prof. Piotr Błędowski szkoła główna handlowa przewodniczący polskiego Towarzystwa Gerontologicznego wcześniej studio Radia TOK w Krakowie prof. Tomasz Grodzicki krajowy konsultant w dziedzinie geriatrii szpital uniwersytecki w Krakowie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KONFRONTACJE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA