REKLAMA

Kościół obiektywnie nieuporządkowany

Kwadrans Filozofa
Data emisji:
2019-07-09 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:04 min.
Udostępnij:

Nauczanie Kościoła dotyczące homoseksualizmu nie ma nic wspólnego z realną biologiczną i psychologiczną wiedzą na temat tego zjawiska. Przypomina opowieści o tym, że Ziemia jest płaska, albo że kobiety są mniej inteligentne od mężczyzn. Sprawa pana Tomasza zwolnionego z IKEI ilustruje to w sposób dobitny.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry Tomasz Stawiszyński zwolniony z pracy i AK pan Tomasz, który przypomnijmy na wewnętrznym forum pracowników cytował obficie fragmenty starego testamentu, których mowa o Kamieniu Młyńskim uszy oraz karze śmierci jako adekwatnych środkach penalizacji homoseksualizmu wydał niedawno oświadczenie opublikowano je na stronach Instytutu ordo iuris związanej z kościołem katolickim organizacji prawniczej, która na co dzień zajmuje się rekonstrukcją resztek neutralności Rozwiń » światopoglądowej państwa polskiego, generując projekty i interpretacje w sposób jawny, podporządkowując prawo świeckie głoszonej przez kościół mitologii osobliwie ten sam Instytut dotyczy to także wielu prawicowych publicystów, gromiąc dzisiaj IKEA za decyzję o rozwiązaniu umowy z panem Tomaszem gorąco wspierał pewnego łódzkiego drukarza, który odmówił sporządzenia baneru dla organizacji działającej na rzecz praw osób LGBT, powołując się przy tym na wolność sumienia samostanowienia głoszenia swoich poglądów oraz prawo do suwerennej decyzji wszędzie tam, gdzie jakiś jakieś drogie naszemu sercu wartości są w naszym poczuciu deprecjonowanie nawet jeśli rzecz dotyczy działalności stricte zawodowej i kiedy niedawno Trybunał Konstytucyjny czy raczej formalne rezydują Trybunału Konstytucyjnego wydało opinię, że przepis, z którego pierwotnie drukarza skazano jest z polską konstytucją niezgodne zarówno w Instytut, jaki owi publicyści wyrażali daleko idące zadowolenie myślałby kto, że konsekwentnie i logicznie zastosują te same reguły myślenia do sprawy pana Tomasza i Kai tymczasem nic podobnego oto paradoks drukarz może odmawiać usług komu zechce z uwagi na swoje sumienie i wartości IKEA natomiast nie może nie zatrudniać kogoś, kto głosi przekonania w sposób radykalny z jej etyczną wrażliwością niezgodne naturalnie te kwestie regulują zupełnie inne przepisy w szczególności w sprawie pana Tomasza zastosowanie ma kodeks pracy co do jego interpretacji zastosowanej przez Mikę można mieć oczywiście wątpliwości, a sprawę rozstrzygnie sąd, niemniej w całej tej sprawie nie chodzi tak naprawdę przepisy tylko pewna ogólna fundamentalne przekonania o zasadniczą filozofią, która reguluje nasze stanowisko w konkretnych sporach o wolność myślenia czy wypowiadania się ostatecznie prawo jest przecież formalnym zapisem do określeniem i uszczegółowieniem rozmaitych naszych moralnych metafizycznych intuicji prawo mówiąc innymi słowy to filozofia stosowana filozofia w praktyce właśnie uwagi na tę przesłankę, że prawo to filozofia stosowana rozbieżności stanowisk co do historii pana Tomasza i łódzkiego drukarza widzę przeja w podwójnych standardów w czystej postać nie jest to oczywiście wyłącznie domena prawicy to domena polskiego życia publicznego w ogóle podnoszenie zgiełku, kiedy przeciwnik robi coś co zrobione przez zwolennika w ogóle nie stanowiłoby dla nas żadnego problemu czasami jednak ta podwójna jest tak krzykliwa tak ewidentna, że naprawdę można, by się powstrzymać przed nadmierną ekspresją, ale to wszystko dygresję wróćmy do pana Tomasza jego oświadczenia oraz pomieszczone tam osobliwej argumentacji z pomocą, której próbuje on autoryzować swoje wypowiedzi, a są to wypowiedzi wprost nawołująca do przemocy i odbierania życia osobom o innej niż Here heteroseksualna orientacji argumentacja kondensuje się w 1 zasadniczej tezie wartości promowane przez Mikę w szczególności reglamentowane przez firmę stosunek do społeczności LGBT różnią się od wykładni, którą ma w tej materii kościół katolicki każdy zaś wierzący katolik ma prawo i obowiązek trwać przy wykładni kościoła niezależnie od woli pracodawcy przy czym nauczanie kościoła odnotowuje pan Tomasz wypływa z pisma Świętego dalej natomiast deklaruje mam prawo wskazywać na te fragmenty pisma Świętego świętej księgi chrześcijan Żydów, które zawierają ocenę aktów homoseksualnych jako głęboko nieuporządkowana koniec cytatu ładny eufemizm akty głęboko nieuporządkowane w kontekście kawałków o Kamieniu Młyńskim uszy oraz o tym, że seks osób tej samej płci to obrzydliwość tak wielka, że powinna być karana śmiercią akty głęboko nieuporządkowane brzmiał na dobrą sprawę całkiem uczciwie eufemizm ten zaczerpnięty został skądinąd wprost z katechizmu kościoła katolickiego z § 2357 dziś takie określenie będące zresztą cytatem z deklaracji persona Humana opublikowanej przez Kongregację nauki wiary w 1975 roku bezpośrednio pojawia w towarzystwie stwierdzenia, że homoseksualizm to także poważne zepsucie wprawdzie paragraf dalej mamy zalecenie, aby osoby orientacji homoseksualnej, które swojej seksualności cytat nie wybierają traktować cytat z szacunkiem współczuciem i delikatnością oraz cytat unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji, ale zapewne epatowanie krwiożerczym cytatami należy zdaniem pana Tomasza oraz rady konferencji Episkopatu Polski ds. apostolstwa świeckich, która wystosowała w tej sprawie zupełnie kuriozalny list Otóż to należy ich zdaniem zapewne do przejawów dyskryminacji słusznej no bo skoro katechizm przestrzega wyłącznie przed niesłuszną to chyba zasadne jest przyjąć, że po pierwsze, istnieje jakaś słuszna, a po drugie, że katechizm tej słusznej nie zabrania nieprawdaż to tylko trochę żart, bo oczywiście cała ta narracja o obiektywnym nie uporządkowaniu oraz pozornie troskliwa i tolerancyjna w istocie zaś protekcjonalne zalecenie traktowania osób homoseksualnych ze współczuciem i delikatnością biorą się z przekonania, że tylko sposoby współżycia seksualnego reglamentowane i autoryzowane przez kościół katolicki są zdrowe normalne dopuszczalne § 2360 katechizm czytamy, że płciowość jest podporządkowana miłości małżeńskiej mężczyzny i kobiet, a cielesna intymność małżonków staje się znakiem rękojmią komunii duchowej w § 2363 natomiast przez zjednoczenie małżonków urzeczywistnia się podwójny cel małżeństwa dobro samych małżonków i przekazywanie życia koniec cytatu co zatem nie wydarza się pomiędzy mężczyzną kobietą, którzy zawarli związek małżeński w kościele katolickim co nie prowadzi do ich dobra, a zarazem do przekazywania życia jest obiektywnie nieuporządkowana amen oczywiście oświadczenie pana Tomasza zapewne solidnie zredagowane przez jakiegoś eksperta z ordo iuris to jest klasyczna turystyka mająca na celu odwrócenie sensu jego pierwotnych komentarzy, które wprost nawoływały do stosowania przemocy pan Tomasz stara się nas zatem przekonać, że przecież nie miał nic złego na myśli, a poza tym, że mowa tu wszak o sprawach niezwykłej wagi o piśmie świętym, które tak ani inaczej o homoseksualizmie stanowi niema rady no właśnie zwróćmy na to uwagę powiada się tutaj ostatecznie że, ponieważ cytaty pochodzą z pisma winniśmy traktować w sposób nie dosłowny metaforyczny, a także z należytym szacunkiem czy wręcz czcią szacunkiem skądinąd, którego one same odmawiają osobom o inne niż heteroseksualna orientacji dalej powiada się że, ponieważ nauczanie kościoła wypływa z tego samego pisma także nauczanie powinno cieszyć jakimś niezwykłymi przywilejami każdy zaś katolik, czyli ktoś, kto się tym nauczaniem chce kierować uważa jest rdzeń swojego światopoglądu powinien mieć niezbywalne prawo do wolnej ekspresji swoich przekonań, a także do tego, żeby w zgodzie z nimi żyć nawet jeśli przewidują one karę śmierci za homoseksualny seks okoliczność, że tak zapisano w księdze tego rodzaju treści sankcjonuje i usprawiedliwia no i metafory i oczywiście, bo to przecież nie dosłownie podobnie rzecz nie ma z tezą o obiektywnym nie uporządkowaniu cokolwiek miałoby to znaczyć okoliczność, że tak nie inaczej głosi kościół tak nie inaczej stanowi katechizm kościoła katolickiego ma ten pogląd sankcjonować i usprawiedliwiać czynić z niego mówiąc inaczej jedno z możliwych prawomocnych stanowisk w publicznej dyskusji na temat praw osób LGBT niewątpliwie tak właśnie rzeczy się mają to znaczy niewątpliwie kościół katolicki występuje w debacie publicznej dotyczącej m. in. sytuacji osób LGBT jako równoprawny podmiot prezentujący swoje stanowisko i utrzymujący, że ma ono jakąś merytoryczną legitymację, że innymi słowy jest on jakimś opisem rzeczywistości wypływa z jakiej wiedzy o świecie człowieku jakieś inne niż tylko mitologiczna fantazja podstawy, gdyby było inaczej nie byłoby przecież powodu, żeby to stanowisko traktować poważnie choćby zastanawia się nad ewentualną jego aplikacjom sfery rozstrzygnięć prawnych prawda, tyle że właśnie jest inaczej pochodzące z dokumentu Kongregacji nauki wiary sformułowanie o rzekomym obiektywnym nie uporządkowaniu stanowiące jak przystało na tezy pomieszczone w katechizmie oficjalną wykładnię kościelnego nauczania nie ma żadnych realnych podsta w we współczesnej biologicznej psychologicznej psychiatrycznej wiec, a zatem w pojemnym zbiorze twierdzeń o rzeczywistości w tym także o regułach zawiadujących ludzkim ciałem ludzkim zachowaniem osiągniętych nie wskutek fantazyjnego widzimy się, że tak to atak akurat uważamy, że ma być tylko wskutek określonych procedur pozyskiwania zdań maksymalnie rzetelny i uzasadnionych okoliczności, że w wielu krajach już dawno zalegalizowano związki jednopłciowe i że prawo nie zezwala na żadną formę dyskryminacji osób homoseksualnych nie wzięła się wbrew temu co twierdzą zwolennicy dyskryminacji jakieś arbitralnej ofensywy ideologicznej tylko z przyrostu wiedzy o świecie podobnie jak w ciągu ostatnich kilkuset lat dowiedzieliśmy się m. in . że epilepsja, a także rozmaite zaburzenia psychiczne nie są wywoływane przez demony, że ziemia nie jest płaska i nie stanowi centrum kosmosu, że od masturbacji się nie ślepo nie, że osoby o innym niż biała kolorze skóry nie są żaden sposób gorsze czy słabsze kobiety zaś nie są żadnym aspekcie mniej sprawne i kompetentne od mężczyzn taki dowiedzieliśmy się, że orientacja homoseksualna całkowicie mieści się w statystycznej normie nie jest przejawem żadnego obiektywnego nie uporządkowania ktokolwiek, więc dzisiaj występuje z tego rodzaju poglądem w debacie publicznej mówi mniej więcej coś równie sensownego jak to, że ziemia jest płaska albo, że od masturbacji 6 letnia albo, że kobiety są mniej inteligentne od mężczyzn, a czarnoskórzy odbijała, a jednak wciąż taki przekaz spotyka się poklask jem, a zarazem domaga się dla siebie uznania sankcji choćby poprzez odwołania do starych ksiąg nader słabo sprawdzających się jako rzetelne źródło wiedzy o świecie, dlaczego tak jest być może, dlatego że nie chodzi tu wcale żadną prawdę nie chodzi o rozpoznanie ludzkiej psychologii dochodzenie do tego jak się rzeczy mają, jaki jest człowiek, jaka jest natura jego seksualności nie chodzi o to wszystko chodzi natomiast kontrolę o sprawowanie władzy zwierzchniej przez instytucję, która jak to kiedyś napisał Bohdan Chwedeńczuk znakomitym eseju naga małpa i strażnicy jej genitaliów nieustannie pilnuje byśmy uprawiali seks reglamentowane przez nią sposobem, a tym samym usiłuje uzyskać panowanie nad 1 z najbardziej potężnych sfer naszego życia panowanie za pośrednictwem mitologii, która nie ma wiele wspólnego z faktami, ale za to bardzo intensywnie przemawia do wyobraźni, która ma w swoim Arsenale tak skuteczne środki manipulacji jak pojęcia grzechu potępienia nagrody i kary piekła nieba, a także last bat na list obiektywnego nie uporządkowania na szczęście mamy już dzisiaj do dyspozycji wszystkie narzędzia, żeby się spod tego panowania wyzwolić m. in. biologię psychologię, które dają realną wiedzę naszych ciałach i umysłach w odróżnieniu od obiektywnie nie uporządkowanych fantazji rodem z katechizmu kościoła katolickiego oraz pewnej starej księgi pełnej świetnych literacko kawałków, ale także mnóstwa kompletnych niedorzeczność bardzo dziękuję Tomasz Stawiszyński do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KWADRANS FILOZOFA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA