REKLAMA

Czy łowiectwo to polskie dziedzictwo kulturowe? PZŁ czeka na rozpatrzenie wniosku o wpisanie jego praktyk na listę UNESCO

Światopodgląd
Data emisji:
2019-07-09 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
10:47 min.
Udostępnij:

Polski Związek Łowiecki złożył wniosek o wpisanie polskiej kultury łowieckiej na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Pytamy ekspertki, czy zwyczaje myśliwych są naszą tradycją narodową

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz po urlopowej przerwie bardzo serdecznie zapraszam państwa na świat to podgląd, który przygotował się z Małgorzatą Wólczyńską tutaj Kamil Wróblewskiego realizuje program zaczniemy dziś od wniosku które, które to wniosek złożył Polski związek łowiecki do Narodowego Instytutu dziedzictwa oto, by wpisać tradycje łowieckie na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, czyli kultura łowiecka miałaby zostać uznana za Rozwiń » niematerialne nasze dziedzictwo kulturowe jutro zbiera się rada ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która ma ocenić ocenia zgodność takich wniosków z konwencją UNESCO były spekulacje, że już jutro w tym wnioskiem związku łowieckiego może się zająć się nie udało nam się jeszcze tej informacji potwierdzić no ale długo można, by o tym, rozmawiać jest niezwykle ciekawa dyskusja dziś mam nadzieję 1 z ważnych jej fragmentów, dlatego że udało nam się zaprosić do rozmowy prof. Dera Dorotę randce w Sikora stron połączyliśmy się przez Skype, a dzień dobry pani profesor dzień dobry pani profesor związana z uniwersytetem gdańskim przewodniczy sekcji antropologii społecznej polskiego Towarzystwa socjologicznego napisała książkę sens polowania na oczywiście w ten wniosek wywołuje duży sprzeci w, bo też kwestia zabijania polowania na zwierzęta budzi duże emocje wystosowało swój sprzeci w list protestacyjny otwarty do ministra kultury polskie Towarzystwo etyczne, ale też tysiące ludzi podpisały się pod petycją o odrzucenie tego wniosku to jest drugie takie podejście jak zwracają uwagę w tej pilnie przeciwnicy już 2015 roku związek apelował czy składał wniosek o to by w ogóle łowiectwo uznać za nasze niematerialne dziedzictwo wtedy ten wniosek został odrzucony, a teraz węższa jest ta wyższa jest jako niejako ten wniosek dotyczy kultury łowieckiej co ta kultura pani profesor Maciej we wniosku jest napisane, że kultura łowiecka jest częścią naszej polskiej kultury narodowej natomiast myślę, że bardziej prawidłowe byłoby uważać to za szczególny przypadek kultury środowiskowej ponieważ, gdy łowiectwo nie było powszechną powszechną praktyką zarówno kulturowo jak i praktyczną zawsze było ograniczone do pewnych wybranych grup kategorii społecznych, które miały po prostu szczególne uprawnienia w tym względzie i to akurat się nie zmieniło, ale jest gwara łowiecka istnieje muzyka są ceremonia mały są zwyczaje ślubowania jest oczywiście Pokot jest kult Świętego Huberta dosyć bym powiedział tragicznie paradoksalne nowością, jakby objawy tej kultury rzeczywiście ciągnącej się od wieków, tak więc problem polega na tym, że właściwie każda tradycja odnosi nas jakiś praktyk z przeszłości natomiast wtedy kultywujemy ją jesteśmy z niej dumni, jeżeli ona przenosi do czasów dzisiejszych wartości, które dzisiaj, że utożsamiamy, które chcemy zachować dla przyszłych pokoleń myślę, że na tę tle no istnieje pewna walka kulturowa czy ten spór, ponieważ środowiska łowieckie są zainteresowane przeniesieniu do przyszłości jako elementu, którego jesteśmy dumni tych zwyczajów, które są związane z zabijaniem zwierząt i rodzą pewne poczucie dumy związane z uczestnictwa w tych praktykach one nie są neutralne natomiast, jakby cały czas jesteśmy w procesie zmian również w procesie zmian dotyczących naszych relacji ze zwierzętami, ale także zmian dotyczących stosunku do praktyk elitarnych, czyli takich, z których duża część społeczeństwa jest wyłączona i z którymi może się nie zgadzać, więc jeżeli mówimy o kontynuacji pewnych tradycji zawsze musimy zastanowić się czuje to są właściwie tradycje aktor w tych tradycjach nie bierze udziału ktoś z nimi nie utożsamia polskie Towarzystwo etyczne w liście protestacyjnym zwraca uwagę, że myślistwo myśliwi stanowią 3 % obywateli podnosi to, że od dęby zwolennicy obrońcy tego prawa do takiego myślistwa nieograniczonego i też ci, którzy składają wniosek mówi o kulturze podczas kultywuje ją jakaś niewielka część wg nich myśliwych, bo duża część po prostu skupia się na tym elemencie zabijania zwierząt pani w 2015 roku negatywnie zaopiniowała ten wniosek poprzedni, ale czy to jakby wynika właśnie pani sprzeciwu etycznego wobec zabijania zwierząt czy wobec uznania tego co nazywają kulturą łowiecką nasze dziedzictwo znaczeń jako socjolog nie chciałbym wypowiadać się we własnym osobistym mieniu tak jakby pracując na Uniwersytecie, reprezentując pewną dyscyplinę naukową jestem raczej powołana do tego, żeby śledzić pewne trendy społeczne zwracać uwagę na to co może umykać bowiem ze zwykłym ludziom czy potocznej wiedzy i tutaj jest bardzo istotny element zawarty w pielęgnowanie kultury łowieckiej, że jest to pielęgnowanie kultury, która jest oparta na broni i na elitarność te 2 elementy no są mocno kontrowersyjne choćby z tego względu, że tak jak pani wspomniała budzą negatywne emocje wielu osób, które nie są włączone do tej kultury nie są związane z tymi praktykami i w tym zakresie rzeczywiście dokonuje się głęboka zmiana kulturowa bardzo szeroka związana ze wzrostem wrażliwości ludzi na cierpienia na niekonieczny cierpienia zwierząt, jeżeli chodzi o mój wkład badanie tego zjawiska to myślę, że ważne jest to, że w kulturze łowieckiej jest bardzo duże pomieszanie różnych znaczeń, a żeby dyskusja była możliwa, żeby można było dojść do jakiegoś rozwiązania trzeba niektóre z nich od 10 i n p . te indywidualne emocje pewne elitarne środowiskowe praktyki tutaj zacytuję m. in. Ludwikę Włodek i Tomasza Zdrojewskiego, którzy coś co podkreślają takie nie wiemy kim był przymiotnik najlepiej oddał moją emocję w stosunku do tego, że nawet wniosku jest oficjalnie napisane, że oczywiście należy młode kobiety łapać za kolano, bo tam im wyżej tym większa zwierzyna nosi się krwawe koty, które no to są bym powiedziała dla wielu trudne do przyjęcia oni jakby no uznają to właśnie za za za część swojej kultury bądź w czasy zmieniają świat się zmienia pytanie co się robi z takimi tradycjami, których część na pewno nie przystaje dla dużej części z nas do dzisiejszej rzeczywistości no właśnie jak się jak się zapyta ludzi, którzy nie mają związku z kulturą łowiecką oto jakie mają z nią skojarzenia no to rzeczywiście są często skojarzenia związane właśnie z tą swoją pasją zabijania, ale też z męskim charakterem tej kultury, która nosi koncentruje na na broń, czyli na praktykach takich co, do których inni ludzie nie mają takich uprawnień tak czy myśli po prostu mają prawo używać broni, ale mają też prawo zarządzać zwierzętami, które są właściwie dobrem publicznym czy mogą podejmować decyzje i wykonywać praktyki, których nie mogą robić inni no i powiedzmy, że robiliby to inaczej, czyli inaczej kształtowali te nasze relacje z przyrodą i myślę, że akurat w tym myśliwi sobie nie poradzą jest to bardzo silny nurt związany z wieloma młodymi osobami także z kulturą miejską kulturą popularną i on właściwie rośnie siła stąd bierze się być może ta inicjatywa myśliwych, żeby zabezpieczyć praktyki, ale zabezpieczyć też swój własny status jest swój własny prestiż społeczny poprzez wpisywanie tego typu praktycznie co związana z życia taka konwencja, bo możemy trochę, by ktoś ma do tej konwencji co by o UNESCO co znaczyło uznanie kultury łowieckiej za dziedzictwo kulturowe materialne no właśnie ja myślę, że to jest taki niewypowiedziane cel, żeby zabezpieczyć myślistwo przed ingerencją z zewnątrz przed osłabieniem właśnie prestiżu związanego z myślistwem zajmowaniem pozycji w kręgach łowieckich no to jest jakiś rodzaj takiego projektowania przyszłości myślę, że z tym wiele osób nie zgadza, bo to, że łowiectwo było i nadal jest istotnym elementem kultury, w której żyjemy nie ulega wątpliwości natomiast co będzie dało się działo się w dziale dalej myślę, że jest to sprawa, która tutaj najbardziej niepokoi przeciwników tego wniosku, czyli elitarność też zmian polega na tym, że po prostu być członkiem związku sowieckiego, jeżeli już bardzo ktoś chce uczestniczyć w tych wszystkich tutaj zdecydowanie dała u nas jest tak takie u nas sprawę, że trzeba obowiązkowo być członkiem związku łowieckiego na samym wniosku myśli właśnie napisali, że wszyscy myśliwi zgadzają się z wymową tego wniosku natomiast na przemilczenie sprawy tego rodzaju, że konsultacje społeczne szerokie nie były prowadzone i że gdyby zapytać ludzi istniejących poza tym środowiskiem to mielibyśmy wielu przeciwników bardzo dziękuję prof. Dorota randce Sikora Uniwersytetu gdańskiego przewodnicząca sekcji antropologii społecznej polskiego Towarzystwa socjologicznego autorka książki sens polewania przez Skypea była państwa gościem rozmawialiśmy w związku z wnioskiem polskiego związku łowieckiego do Narodowego Instytutu dziedzictwa o wpisanie tradycji łowieckich na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego tak proszę państwa adresu informacja światu podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA