REKLAMA

"Odmawiamy praw dzieciom z uwagi na negatywną ocenę życia prywatnego rodziców"

Analizy
Data emisji:
2019-07-09 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną studia już zapowiadane gość pani Anna Błaszczak Banasiak dyrektorka zespołu ds. równego traktowania w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry pani nowe państwa i dobrze pani przybyła, dlatego że pojawią się mnóstwo pytań w przedniej części analiz w wyniku rozmowy z panią, ale noszą czek mama trzymiesięcznej dziewczynki i małżonką obywatelki Polki Polski obydwie zaczną panie są obywatelkami Polski i Rozwiń » chciałyby rzeczy wydawały się podstawowej, czyli uzyskać dokumenty dla swojego dziecka dziecko urodziło się dziesiątka urodził się w Hiszpanii ma hiszpański akt urodzenia, a teraz chodzi o to, żeby zgodnie z przepisami przeprowadzić całą procedurę i uzyskać numer PESEL dowód osobisty i t d. pytanie z więcej niż odpowiedzi, więc teraz czas właśnie na rozstrzygnięcie tych problemów czy obydwie uzgodniliśmy z panią, ale wcześniej, że jest ich obowiązkiem dokonania transkrypcji czy to jest prawda tak, ale może warto zacząć od tego, że ten obowiązek istnieje w Polskim prawie 3 lat niedawno to znaczy od 2005. piętnastego roku, kiedy zmieniła się ustawa prawo aktach stanu cywilnego tam rzeczywiście Polski ustawodawca wprowadził obowiązek transkrypcji zagranicznego aktu w przypadku, kiedy obywatel Polski ubiega się o numer PESEL lub dowód też dokument tożsamości w Polsce w takich przypadkach musi dokonać transkrypcji granicznego aktu urodzenia, ale podkreślam, bo to istotne, że co do zasady w każdym innym przypadku mógłby się posługiwać zagranicznym aktem urodzenia, który zgodnie z tą z orzecznictwa Sądu Najwyższego jest absolutnie pełnoprawnym dokumentem w Polsce ten zagraniczny akt czy to urodzenia czy czyny i Narewka ślubu rozumiem, ale w tym przypadku mamy właśnie ten wyjątek, czyli ubiegamy się szerszej panie ubiegają się on numer PESEL dokument tożsamości dla swojego dziecka, więc dla nich droga jest 1 to transkrypcja prawda niestety tak no i teraz przechodzimy do tego co się wydarzyło dalej, bo oto w hiszpańskim dokumencie wpisane są obydwie matki, a urząd stanu cywilnego zaczął sprawę drążyć i pytać, która z nich jest matką biologiczną nie, dokonując tej transkrypcji jak to jak to rozumieć to znaczy do biura rzecznika wpływa coraz więcej tego rodzaju spraw nie ukrywam, że mam pewien problem komentowaniem różnego rodzaju wypowiedzi polityków czy osób publicznych na ten temat, bo to przypomina trochę działalności Radia Erewań to znaczy można z nim od początku dudnienie nie chodzi o adopcję dzieci przez osoby heteroseksualne tu w ogóle nie chodziła do obcych chodzi o ochronę praw dziecka mamy do czynienia z sytuacją, w której dziecko, które zostały rodziny urodzone przez obywateli Polski ma bez wątpienia obywatelstwo polskie, ale rzeczy samej z uwagi na niepotrzebny w mojej ocenie przepis ustawy p. a. s. c . nie ma w Polsce dostępu do fundamentalnych praw to znaczy n p . prawo do nauki prawa do opieki zdrowotnej czy też po prostu prawa do potwierdzenia swojego obywatela, który następnie potrzebny przepis to właśnie to jest przepis art. 104 ust. 5 ustawy prawo oraz stanu cywilnego, który przy przewiduje obligatoryjną transkrypcje aktów zagranicznych w przypadku, gdy obywatel Polski chce ubiegać się numer PESEL, czyli mówi, że Real tożsamość, by nie było obowiązku transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia do porządku prawnego polskiego to wtedy to wtedy ta procedura była w jak wyglądała, gdyby nie było tego obowiązku transkrypcji mamy hiszpańskie aktu urodzenia córeczki pani Allen i to banalnie prosta to znaczy córka pani, ale nie mogłyby posługiwać się hiszpańskim aktem urodzenia w Polsce jest niczym niezwykłym, ponieważ wielu Polaków urodziło się za granicą posiada zagraniczne akty urodzenia zyskałaby PESEL dla dziecka jej dowód osobisty odstawia zagranicznego aktu urodzenia tak jak miało to miejsce do 2000 piętnastego roku to jak rozumieć obowiązek transkrypcji po co on powstał właśnie to jest pytanie, które sobie od dłuższego czasu zadajemy być może warto raz jeszcze podyskutować z tą tezą o niebezpiecznych precedensów narzucanych przez środowiska homoseksualne, które to jest wyraz naszego Dziennika, który opublikował m. in. właśnie te ataki taką tezę wiceministra sprawiedliwości, że należy uszczelnić system aktów stanu cywilnego, żeby nie pozwolić na niebezpieczne precedensy narzucane przez środowiska homoseksualne to transkrypcja jest taką tamą być może w ocenie ustawodawcy miała być natomiast co pokazuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i choćby WSA w Krakowie nie jest, bo znowu nie można się zgodzić przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, że tego rodzaju transkrypcja narusza Polski porządek prawny to zostało ocenione zarówno przez NSA, jaki WSA, który stwierdził, że nie narusza powtórzmy raz jeszcze, że chodzi tu tylko i wyłącznie o realizację praw dziecka, więc bez względu na to jaki jest nasz stosunek do kwestii realizacji praw przez osoby heteroseksualne to my tutaj mówimy nie o sławetnym art. 18 konstytucji, który często powołują się krytycy tej tych regulacji, ale art. 72, który mówi o ochronie praw dziecka dziecka no dobrze to jeszcze propos tych dzieci to pan minister ma nowski w tym naszym Dzienniku, który rzeczywiście tu miesza do opcję z ochroną otrzyma macierzyństwa w ogóle się stajnie nieprzygotowane autor tekstu do dyskusji poważnej, ale jestem ważny cytat wiceministra sprawiedliwości do dr. Marcina Romanowskiego, który mówi, że chodzi o to, żeby wyłączyć dokonywa możliwość dokonywania transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego, które są sprzeczne z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego ta myśl prowadzi bezpośrednio do tego co pojawia się w uzasadnieniach urzędu stanu cywilnego, gdy one odrzucają wnioski o transkrypcję tam się pojawia pojęcie za ich przeraża mam ten cytat dokładny, bo to jest też przepisu chodzi o za przenoszą w sprzeczność z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej polskiej taka transkrypcja wówczas jest niemożliwa taki w zasadzie pan minister ma częściowo rację to znaczy w chwili obecnej rzeczywiście nie ma możliwości dokonania transkrypcji zagranicznych aktu stanu cywilnego sprzecznych z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawno prawnego to już istnieje sądy jedynie w tych sprawach uznały, że transkrypcja tego aktu urodzenia nie jest sprzeczna z zasadami polskiego porządku prawnym, czyli transkrypcja aktu urodzenia dziecka z polskich matek, które urodziły się za granicą tak to nie jest sprzeczne z polskim porządkiem prawnym spółka sobie wyobrazić co by było, gdyby takiej transkrypcji nie dokonano transkrypcja powoduje wyłącznie, że dziecko ma prawo do uzyskania dokumentu tożsamości, gdyby jej nie dokonano rzeczywiście dziecko nie uzyskałoby polskiego dokumentu tożsamości natomiast po pierwsze, nadal istniało fatalnie oby tych samych rodziców nadal miałby polskie obywatelstwo i nadal miałby pełnię pra w publicznych tyle tylko, że nie można byłoby ich w prosty sposób potwierdza albo niewidzialne w systemie zdrowia oświata tylko z polityki społecznej dokładnie tak czy doprowadzilibyśmy do sytuacji dobrze znanej z ubiegłego stulecia, kiedy praw publicznych też fundamentalnych praw człowieka odmówiono np. dzieciom urodzonym w związkach pozamałżeńskich to jest bardzo zbliżona sytuacja, czyli tak naprawdę odmawiamy pewnych praw dziecku z uwagi na negatywną ocenę życia prywatnego jego rodziców i bez względu na to jak już mówiłam jak jaki mamy stosunek do kwestii praw osób nieheteroseksualnych my tutaj mówimy o prawach dziecka, gdybyśmy nie dokonali tej transkrypcji nie zmieni byśmy rzeczywistości to dziecko nadal wychowywało się w tej rodzinie, bo ma do tego pełne prawo, więc gdzie, w którym miejscu narusza Polski porządek prawny moim zdaniem w żadnym tata zdania, ale to zdanie właśnie wyraził również NSA jasno dają oczywiście jestem pewna, że słuchacze dobrze wiedzą, że tak naprawdę nie chodzi o spór prawny tylko spór o symbole i o to, żeby absolutnie nie dopuścić do tego, by w polskich dokumentach pojawił się wreszcie taki oto zapis matka matka, a poniżej dane dziecka natomiast jeszcze ten spróbujmy sobie wyobrazić co może mieć na myśli pan minister mówiąc o uszczelnieniu tego systemu aktów stanu cywilnego w obronie przed Homo lobby skoro już teraz ten ten system wydaje się dosyć szczelny, czyli z 1 strony mamy te urzędy stanu cywilnego, które odmawiają i bronią się zachowaniem porządku prawnego w Polsce z drugiej strony mamy wyrok sądu, który to obala, ale nie jest realizowany, ponieważ te 2 matki, które wygrały sprawę w sądzie wciąż nie mogą doczekać się prawidłowo sporządzonego formularze, żeby mogły wpisać swoje imiona nazwiska wiele się system wydaje się być szczelne to tak w rozumieniu ministra sprawiedliwości wydaje się, że rzeczywiście ten system w tym znaczeniu jest szczelny, ponieważ warto podkreślić, że transkrypcja, która ostatecznie została dokonana przez urząd w Krakowie polega na tym, że w akcie urodzenia nie ma samych 2 matek jest pisane wyłącznie matka biologiczna nas w adnotacjach w tym akcie urodzenia pozostaje taka informacja, że w oryginalnym brytyjskim akcie urodzenia tego dziecka widnieje również drugi rodzic o takim hakiem imieniu i latem rynek także sprawę ucho, żeby tylko uniknąć tej szokującej informacji tak i pozostawiający z pułku ocenę tego 30 transkrypcji prawidłowa czy nie w tym zakresie biuro rzecznika ma poważne wątpliwości to warto zauważyć, że ten sposób transkrypcji doprowadził do tego, że to dziecko mogło uzyskać PSL mogą uzyskać Polski dokument tożsamości tym samym mogą potwierdzić swoje obywatelstwo, które już powiedziałam przysługuje mu mocy prawa nie z mocy dokonanej transkrypcji, a w związku z tym przysługują mu też w Polsce tak fundamentalne prawo jak prawo ochrony zdrowia czy do edukacji, ale niebezpieczny sposób pani właśnie wskazać ścieżkę skoro dawniej nie uznawaliśmy praw dzieci z dzieci par poza ślubnych to tak samo można w pewnym momencie w Polsce wyłączyć prawa, jakie grupy dzieci np. grupy właśnie one już są wyłączone, bo to, że 1 sąd czy drugi sąd opowiedział się za nimi to tak naprawdę nie zmieniło całego systemu większości może przyznać, że w Polsce uznajemy, że dzieci par jednopłciowych nie są tak jak inne dzieci i odmawiamy im części praw i może po prostu tak tak jest takie mamy taki mamy system teraz w mojej ocenie rzeczywiście w teraz tak jest, ale pewnym optymizmem napawa fakt, że ten stosunek, jaki mieliśmy kiedyś do dzieci ze związków pozamałżeńskich chyba jednak w chwili obecnej jest jednoznacznie negatywnie ocenianej historia oceniła to podejście do dzieci ze związków poza małżeńskich ich już dzisiaj nie ma wątpliwości, że toczy moja matka i mój ojciec zawarli związek małżeński przed moim urodzeniem i ma jakiekolwiek znaczenie dla oceny przysługujących im praw czy też obowiązku, ale też nie ma pani w zgodzie, ale mam wrażenie, że cała sprawa opiera się już nie na prawach choćby 1 istoty 1 dziecka, ale na efekcie kuli śnieżnej to znaczy im więcej par jednopłciowych zaczyna walczyć o swoje dzieci zaczyna walczyć o to, żeby ono było rozpoznawane przez państwo polskie w tym bardziej problem nabrzmiewa trzeba jakoś rozwiązać a, a do tej pory sprawa była niewidzialna zgadzam się zgadzam się w tej sprawie nie chodzi o prawo nie chodzi o konstytucję ani nie chodzi o obronę wartości chodzi o źle rozumiane symbole i niczym nieumotywowane obawy i lęki, niemniej jednak abstrahując od tej oceny warto raz jeszcze zauważyć, że bez względu na to jak emocjonalnie podchodzimy do tej kwestii państwo polskie zgodnie z art. 62 konstytucji ma obowiązek zapewnić ochronę praw dziecka w chwili obecnej tego nie dokonuje kończymy analizy bardzo dziękuję naszemu gościowi pani Anna Błaszczak Banasiak dyrektorka zespołu ds. równego traktowania w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich serdecznie dziękuję za rozmowę bardzo dziękuję za analizę prawną ja też państwu dziękuję tę część tej analizy przygotował dla państwa to strzelecki realizował je Kamil Wróblewski Jan wam się Agata Kowalska spotkam się z państwem jutro po 1720, a teraz już informacje Japonii kultura osobista o festiwalu filmowym transatlantyk Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA