REKLAMA

Ustawa o zatorach płatniczych: mniejsze firmy będą lepiej chronione przed presją dużych

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2019-07-10 12:40
Czas trwania:
14:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarczy jest dwunasta 41 Aleksandra Dziadykiewicz zapraszam na raport gospodarczy Radia TOK FM w raporcie gospodarczym za chwilę przyjrzymy przyjrzymy się w ustawie o zatorach płatniczych, czyli tej ustawy, która została przyjęta przez Sejm pracuje nad nią Senat, która jest zapowiadana jako właśnie remedium na wszystkie problemy firm, które czekają na zapłacenie faktur, a to oczekiwanie często rodzi w tych firmach problemy o tym za chwilę najpierw jednak trzymamy Rozwiń » się tradycji raportu gospodarczego, czyli w paru zdaniach o tym co najważniejszego o gospodarce warto dzisiaj wiedzieć, kiedy patrzymy na rynek walutowy zobaczymy, że euro kosztuje 4 zł i 27 gr dolar 3 zł i 80 gr frank 384, a brytyjski funt po 4 zł 75 gr na giełdzie w Warszawie teraz wzrost WIG 20 zyskuje 26 %, a indeks WIG 29 % w górę no i komisja Europejska, która dzisiaj przedstawiała letnie prognozy gospodarcze dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej, ale również dla wspólnoty jako całości i dla strefy euro jako osobne Invest 2 ostatnie dane te prognozy na ten przyszły rok dla strefy euro i dla całej Unii Europejskiej są podobne jak w wiosennych prognozach natomiast kiedy popatrzymy sobie na poszczególne kraje, a przede wszystkim na Polskę przecież nas to najbardziej tutaj interesuje to prognozy dla Polski wzrostu gospodarczego na ten rok zostały podniesione teraz komisja uważa, że to będzie 4 i 4 % ta wiosenna prognoza mówiła o wzroście o 2 punktu niższy niż teraz się prognozuje no i tym samym Polska razem z Węgrami ma szansę być na drugim miejscu spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej w rozwoju gospodarczym na tym drugim końcu są Włochy wzrostem gospodarczym w tym roku prognozowany na ledwie 1 % oraz Niemcy, gdzie prognoza wzrostu to tylko pół procent w tym roku trochę lepiej prawie 1 , 5 w roku przyszłym, więc takie mamy 2 bieguny na pierwszym miejscu Malta na drugim miejscu Polska i Węgry, a ostatnie 2 miejsca to Niemcy i Włochy tak przedstawiają się prognozy letnie komisji Europejskiej raport gospodarczy Noto teraz obiecane zatory płatnicze razem na studia pani Katarzyna Zdunek Dróżdż radca prawny szefowa kancelarii najdłuższy dzień dobry dzień dobry co płatnicze to właściwie dla kogo jest problem myślę, że dla wszystkich z zatorami płatniczymi czy opóźnieniami lub brakiem płatności mamy do czynienia wszyscy jako przedsiębiorcy zarówno małe firmy jak duże przedsiębiorstwa, jaki podmiot publiczny wszyscy borykamy się z tym samym problemem, czyli trochę kredytowaniem się przez naszych dłużników naszym kosztem opóźnianie płatności i z brakiem płatności, jeżeli my w ogóle my wystawiliśmy fakturę za coś co zrobiliśmy albo usługę albo przygotowaliśmy dostarczą jakiś towar nie dostajemy płatności za fakturę która, która pokrywa tę należność, ale teraz nie dostajemy płatności, której tej, która jest wymieniona w naszej umowie załóżmy, że w ciągu 90 dni faktura powinna zostać uregulowana, czyli dostajemy jej tej zapłaty jeszcze dalej niż 3 miesiące, które były wpisane w umowie nie dostaje zapłaty po pierwsze, 1 problem jest taki, że nie dostajemy do zapłaty w ogóle w terminie wskazanym w umowie albo fakturze, czyli w terminie zapłaty do momentu kiedy, kiedy należy staje się wymagalna prawniczego punktu widzenia, a drugi problem jest taki że, zwłaszcza duże przedsiębiorstwa albo podmiotu publiczne narzucają bardzo długie terminy płatności rzędu np. 80 dni terminu są nieracjonalna tak terminy są bardzo nieracjonalny, dlatego że trudno finansować naszego dłużnika to znaczy podmiot, dla którego doświadczyliśmy jakąś usługę albo dostarczyliśmy jakiś towar przez właściwy pół roku czysto 20 dni czy nawet 90 dni dla, zwłaszcza małego przedsiębiorcy jest to bardzo długi termin oczekiwania na pieniądze, które są należne, które on tak naprawdę częściowo już wydał na podatki na pracowników na koszty swojej działalności czy kosztu wytworzenia lub nabycia towarów, które do tego podmiotu sprzeda teraz mamy oczywiście różne sytuacje czasami jest także firmy, które nie płaci tej faktury rzeczywiście sama ma jakieś przejściowe problemy związku z tym wstrzymuje płatności, bo sama muszę się ze słynną usłyszy u siebie uporządkować sprawy albo może odzyskać jeszcze kogoś innego pieniądze, których nie otrzymała to też się zdarza, ale często jest też tak, że duże przedsiębiorstwa mają pieniądze i mogłyby zapłacić wcześniej te faktury, a tego nie robią właśnie kosztem tych słabszych, czyli tych mniejszych podwykonawców przyczyny takiej sytuacji wg nie są 2 pierwsza to taka, że nadal kredytowanie się kosztem naszych wierzycieli jest tańsze niż korzystanie z kredytów bankowych, czyli tak naprawdę droższej formy pozyskania kapitału i łatwiej jest przedsiębiorcą trzymałem czy dorzeczy średnim finansować się kosztem swych kontrahentów niż wnioskować do banku o obłożyć pożyczka czeka czy kredyt na ten cel, które są chcą sfinansować to jest 0101 . argument drugi argument czy druga przyczyna takiego stanu rzeczy jest taka, że część przedsiębiorców ma po prostu taką niską kulturę biznesową i uważają, że nic się nie stanie, jeżeli zapłacą dzień czy tydzień czy nawet miesiąc później albo, jeżeli narzucą swemu kontrahentowi bardzo długi termin płatności i mimo że mają środki na pokrycie tych wierzytelności tych zobowiązań to odwlekają termin zapłaty, ponieważ jest to po prostu wygodne i to jest z UP, że właśnie często jest tak, że do tej brak ten brak kultury biznesowej decyduje o tym, że my za nie zapłacimy tej faktury albo my nie uzyskamy naszych pieniędzy w czasie teraz pytanie czy ustawy, która jest przyjęta przez Sejm zaproponowana przez ministerstwo przedsiębiorczości i technologii jest odpowiedzią na te kłopoty to się okaże tak naprawdę w praktyce, kiedy przepisy wejdą w życie i zobaczymy w jakim kształcie ostatecznie wejdą w życie wydaje się, że zaproponowane rozwiązania są dosyć rozsądne jest kilka to znaczy miejsca takie działanie rządu dostać wielotorowo tak z innej strony mamy zmiany zaproponowane zmiany do kodeksu postępowania cywilnego, gdzie łatwiej będzie dochodzić przedsądem należności z tak naprawdę faktor, czyli jest umowa o świadczenie usług lub dostawę towarów łatwo będzie zabezpieczać też takie postępowania, ponieważ ustawa przewiduje nowelizację tych przepisów kodeksu postępowania cywilnego łatwiej będzie również pozyskiwać swoje wierzytelności w krótszym terminie, ponieważ ustawa ogranicza maksymalne terminy, jakie można wskazać w umowach czy jedynie za 212090 dni, ale 30 dni 60 dni w zależności od podmiotu, który jest drugą stroną transakcji dodatkowo wydłużenie tego ustawowego terminu płatności będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, kiedy będzie można udowodnić, że wydłużanie terminu nie stanowi nadużycia prawa nie stanowi rażącego takiego nieuczciwego działania z drugiej strony nie wykaże, że naprawdę nie mogę teraz zapłacili faktury, dlaczego z powodu nawet inaczej wykażemy, zawierając umowę, że długi termin płatności jest wskazane ze względu na specyfikę tej umowy specyfika tego kontraktu i specyfikę relacji pomiędzy stronami wobec tego trudno będzie bez uzasadnienia wskazywać, że 100 dwudziesto dniowy termin płatności jest zasadne korzystne dla którejkolwiek ze stron dodatkowe rozwiązania jakie, jakie ustawa proponuje to raportowanie przez największe firmy swoje standardów płatniczych swoich polityk płatniczych tak naprawdę które, które będą prowadziły wobec swych kontrahentów największych firm, czyli największe firmy, czyli supermarkety wszelkie podmioty, które są definiowane jako duże przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów unijnych będzie będą na pewno podmioty z branży w branży budowlanej branży myślisz przemysłowej prawda będą to te największe przedsiębiorstwa na rynku na rynku kraju się będą chciały wypowiadać ministerstwo z tego w jaki sposób traktują faktury tak w jaki sposób, jaki termin płatności narzucają mają standardy w tym zakresie po to, żeby można było ewentualnie zareagować albo że, żeby też Zobacz zobligować zmobilizować duże przedsiębiorstwa do tak, żeby w swoich standardach miały krótkie terminy płatności, które są korzystniejsze dla małych przedsiębiorców inżyniera muszę się wykazać przed kimś przed ministerstwem, że każe czekać półrocznych bezkarnie jest bezkarny rzeczywiście to jest mobilizujące dodatkowo ustawa proponuje proponuje to, żeby UOKiK prezes urzędu ochrony konkurencji konsumentów mógł prowadzić postępowania o nadużycia w zakresie właśnie ustalania terminów płatności opóźnień w płatnościach wymagalnych zobowiązań prezes urzędu będzie miał nowe uprawnienia polegające właśnie na tym, że będzie mógł wszczynać postępowania wobec przedsiębiorców, którzy opóźniają opóźniają się w zapłacie swoich zobowiązań, a tym samym narażają kontrahentów na straty na na problemy z przepływami pieniężnymi dodatkowym dodatkowym takim rozwiązaniem, które wprowadza, które wprowadza ustawa jest to zwiększenie kosztów opóźnionych płatności opóźniania płatności tak naprawdę odsetki za opóźnienie transakcji handlowych mają wzrosnąć z 9 , 5 do 11 ,5 % po to, żeby, żeby tak naprawdę finansowanie się kosztem kontrahenta było droższe niż finansowanie kredytem bankowym bardzo, ale rzeczywiście wrażenie sytuacja odwrócenie sytuacji, która jest obecnie pytanie czy takie rozwiązanie zadziała dodatkowo ustawa przewiduje również podwyższenie kosztów dochodzenia należności, czyli tej rekompensaty za dochodzenie należności, która obecnie w przypadku wszystkich wierzytelności wynosi 40 EUR w nowych na postawie nowych przepisów będą 3 nowe kwoty to znaczy 40 EUR dla zobowiązań do 5000 zł 70 EUR dla zobowiązań pomiędzy 500050  000 powyżej 50  000 też 100 EUR koszty wyższe zmiana tego myślenia, że taniej jest zapłacić faktury, bo dzięki temu mam pieniądze nie musi iść do banku próbujemy to wpłynąć pokazanie Stanów we własnych standardach jak to wykonujemy, czyli zmuszenia do tego, żeby standardy poprawek, jeżeli one u nas leżą to jest po 1 stronie, ale warto też pewnie wspomnieć o uldze na te złe długi czyli, jeżeli jestem przedsiębiorcą, który wystawił fakturę i nie może doczekać zapłaty i czekam czekam nie mogę się doczekać to właściwie co mi ulgę daje ustawa proponuje rozwiązanie na gruncie podatku dochodowego osób fizycznych osób prawnych podobne jak funkcjonuje od wielu lat na gruncie podatku VAT chodzi o to, że przedsiębiorcy, którzy nie dostali zapłaty za faktury będą mogli skorygować swoje przychody przychody dochody dla celów podatkowych i obniżyć je o niezapłacone faktury, a z drugiej strony przedsiębiorcy, którzy nie zapłacili wymagalnych należności wobec swoich kontrahentów będą musieli obniżyć swoje koszty tak, czyli podbiegł, by zmniejszyć swoje koszty i tym samym musi zapłacić wyższy podatek ale, choć mam z i jak ZUS musimy tych, którzy nie zapłacili faktury, żeby oni to uwzględni urzędy skarbowe będą miały informacje o tym, że ja jako wierzyciele skorygowała swoje dochody o te niezapłacone, ale za to należy odcinka są dostępne łatwo sprawdzić, jaką który, choć jak i tym samym dłużnik będzie zobowiązany do tego, żeby zrobić korektę również swoich rozliczeń, ponieważ winna wypadku urząd skarbowy będzie mógł łatwo wychwycić te działania, czyli w momencie, kiedy ja jako firma, która chce odzyskać swoje należności wpisuje do niego do swojego podatku uwzględnia to tak, by automatycznie firm, które nie płaci musi skorygować tę drugą stronę tak no to mam nadzieję, że rzeczywiście działa jako taki swoisty bat zobaczymy zobaczymy czy rzeczywiście działają takie rozwiązania przedsiębiorca na pewno muszą się nauczyć stosować przepisy, ponieważ zmiany jest dosyć dużo i trzeba będzie na pewno przeprowadzi akcję edukacyjną dla przedsiębiorców to, żeby wiedzieli, czego mogą, w którym momencie skorzystać na jakie na ich odpowiedzialność narażają się, opóźniając płatności, czego mogą żądać od podmiotów, które wobec nich opóźniają płatności oraz jakie kary grożą ministerstwo już obiecuje, że będzie sprawdzać jak działa ta ustawa rzeczywiście wprowadzenie tych przepisów było poprzedzone dość szeroką dość szerokimi konsultacjami ze środowiskiem biznesowym, więc jest szansa na to, że to jest oczywiście odpowiedź na postulaty samego środowiska przedsiębiorców, którzy mają swoje oczekiwania wiedzą swoje bolączki związane z fakturami i wspólnie były prowadzone właśnie dyskusja o tym, jakich narzędzi używać z tego jak rozmawiamy jak pani opowiada o tych przepisach wnioskuję, że pani uważane są jednak kompleksowe mające wprowadzona wprowadzona zmiana jest kompleksowa zawiera kilka różnych mechanizmów zabezpieczających płatności wobec zabezpieczających tych najmniejszych przedsiębiorców natomiast to jaki efekt odniesie w przyszłości będzie zależał od tego jak na przedsiębiorcy będziemy stosowali przepisy będziemy mieli z nich skorzystać i czy działania organów, które mają nadzorować cały ten program zmiany nadzorować nadzorować te mechanizmy, które zostały zostaną wprowadzone będzie skuteczna i rzeczywiście czy rzeczywiście to wszystko zadziała tak jak jest planowane oby tak było oby tak było w niedzielę zatorów płatniczych nie powrócił, bo to, kiedy jest dobra sytuacja gospodarcza no to trochę się chowa ten problem, ale w sytuacji, kiedy przychodzi spowolnienie jakiś kryzys to wtedy zatory płatnicze potrafią naprawdę wyłożyć na łopatki niejedną firmę i mieliśmy tego już dowody w czasie ostatniego spowolnienia gospodarczego bardzo dziękuję dziękuję, ale radca prawny Katarzyna Zdunek Drożdż był moim państwowości bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA