REKLAMA

Dzielenie się pracownikiem, zatrudnienie wspólne i inne. Formy pracy XXI wieku

Światopodgląd
Data emisji:
2019-07-10 15:10
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
17:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Dominik Owczarek dyrektor programu polityki społecznej w Instytucie spraw publicznych w dzień dobry dzień dobry, a przede mną raport, którego jest współautorem redaktorem, czyli raport na temat nowych form pracy w Polsce to jest raportu jest częścią większego badania w Europie i chciałam, żebyśmy aż tyle czasu nad metodologią spędzili możecie sobie państwo czytać, bo ona jest w raporcie, ale tak krótko, gdy miał pan przedstawić ideę tego badania on jest bardzo Rozwiń » klarowna jasna mamy zapożyczyliśmy od euro fan to jest taka agencja komisji Europejskiej zajmująca się dialogiem społecznym rynkiem pracy pewną koncepcję, która klasyfikuje nowe formy pracy co są nowe prace najlepiej wymienić inne niż warte takiej instytucji tak naprawdę wszystkie inne niższe niż etat, ale głównie tej chodzi o rozróżnienie dotyczące formy zatrudnienia tylko forma organizacji pracy także to ta może być lepsza praca Platforma owa MAK to Suwary inne bary i inne np. pyszne PL tak, bo to jest dosyć dosyć szerokie zjawisko wielo sektorowe tam nie obowiązuje kodeks pracy często tak tylko cywilne, gdzie każdy ma jakąś swoją małą firankę jest podwykonawca taka jest najczęściej stosuje się samo zatrudnienia albo umowy cywilnoprawne szczególnie w Polskim kontekście czy w ogóle Europy środkowo-wschodniej to jest 1 z takich nowych form pracy jest np. zdalna praca mobilna ta, która może być realizowana przez samozatrudnionych, ale również przez osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę różnica w organizacji pracy polega na tym, że ten procesie wykonuje zdalnie z daleka tak przy wykorzystaniu komputera telefonu komórkowego specjalnej aplikacji wewnętrznego systemu i t d . tak dalej inne formy pracy trochę znamy jest np. obszary tak czy dzielenie stanowiska pracy jest jest dwójka lub więcej pracowników, którzy są zatrudnieni w ramach 1 pewnego etapu etatu wykonują bardzo podobne obowiązki muszą skoordynować pomiędzy sobą wykonywanie tych obowiązków, ale wszystko odbywa się w ramach 1 pełnego etatu inna forma jest np. emploi szalik czy tutaj mamy do czynienia z wieloma firmami, które dzielą się 1 pracownikiem, który pracuje w firmie, a firmy AB czy może jeszcze jakiś firmie c, ale ta, ale ta praca jest skoordynowana i regulowana 1 umową także pracodawcy muszą się dogadać pomiędzy sobą w jaki sposób wykorzystać czas pracownika jego kompetencje kwalifikacje do tego, żeby spożytkować je w swoich firmach, ale w Polsce to wszystko jeszcze na razie nie jest popularne, bo popularna jest tylko znaczy nie tylko, ale przede wszystkim jest bardzo popularna praca do tych dorywczo dokładniej to wisienka na torcie tak praca dorywcza czy praca, która nie gwarantuje stabilności zatrudnienia przewidywalności zatrudnienia zarówno jeśli chodzi o wynagrodzenie, jaki czas pracy, więc najczęściej ta forma zatrudnienia ta forma organizacji pracy wiąże się z prywatyzacją pracowników i ona w największym stopniu jest upowszechniona nie tylko w Polsce, ale i w krajach regionu w Europie środkowo-wschodniej u nas w Polsce ponad ponad połowa pracowników miała przynajmniej raz styczność z taką taką formą pracy co jest bardzo bardzo wysokim wskaźnikiem i Polska też wybija na tle nawet właśnie Europę środkową zerem tak tak jak groźne lider wrócimy za kilka minut po informacjach do tej rozmowy, ale to co chciał podkreślić, o co zapytać jest to, że w raporcie wyraźnie podkreślać po pierwsze, jak gwałtowna to jest zmiana w ciągu 1 pokolenia w świecie zachodnim również w Polsce, choć jeszcze nie ma taką skalę pojawią się nowe formy pracy no one ich pojawienie się wywala czy wywraca w dużej mierze dotychczasowe stosunki prawo i jakby pewien system, który był budowany wokół tzw. państwa dobrobytu łukach związki zawodowe układy tak dalej pytanie co oznacza ta większa elastyczność, którą sobie wielu ceni co z tego wszystkiego wynika, jakie są wyzwania, a może zagrożenia, a może szansę państwa gościem jest Dominik Owczarek współautor raportu, którym rozmawiamy z Instytutu spra w publicznych wracamy za kilka lat świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz w studiu Dominik Owczarek dyrektor programu polityki społecznej w Instytucie spra w publicznych rozmawiamy o raporcie pionierskim na temat nowych form zatrudnienia to jest bardzo ciekawa badanie szczególnie dla badaczy społecznych, bo pełne różnego rodzaju danych no ale tak, gdybyśmy mieli podsumować dla pana jako współautora co w zasadzie najciekawszego wynika z tego badania, które też sprawdza opinie i to jak nowe formy pracy wymienialiśmy platform mowa, czyli na tych wszystkich platformach jak Uber zdalna dzielenie etatu pierwszy z pracownikiem tak praca dorywcza tych form zaś aż 9 będzie więcej będzie więcej takich ludzi tak wynika z tego badania dokładnie to jest 1 taki najważniejszych wniosków, że te nowe prace na reformy oraz one już są także mnie nie przyjdą, że to nie jest pieśń przyszłości tylko rzeczywiście ta przyszłość jest już już już teraz już teraz jest widoczna już teraz jesteśmy dużo BBC bardzo daleko co od tego od tej epoki, w której większość pracowników baza zatrudniona w standardowej formie, bo zatrudnia w oparciu umowy o pracę na czas nieokreślony czy dużo, że system prawny i społecznej nieprzystosowany, że nie nadąża do pewnego stopnia nie nadąża szczególnie w odniesieniu do do pracy platform owej tam rzeczywiście bardzo duży problem prawny nie wiadomo czy Platformy są pracodawcy czy nie związki zawodowe w Europie raczej chciałaby żeby, żeby Platforma przyjęła taką rolę pracodawcy Platformy zastrzegają, że są wyłącznie pośrednikiem nie chcą przyjąć na siebie żadnych obowiązków lista jest obecnie toczące się dyskusje, ale wracając do tego pytanie co głównie wynika z tego raportu, więc oprócz tego, że te formy już są to one w Polsce przybierają przede wszystkim twarz pracy sprecyzowanej to jest praca dorywcza co odpowiada praca ma tydzień miesiąc Kisio samo zlecono powiększy zlecą dokładnie i ona jest regulowana albo umowami cywilnoprawnymi albo to jest praca tymczasowa przez agencję pracy tymczasowej albo w ogóle praca na Czarnowie od 10 lat co najmniej, czyli od kryzysu, kiedy one szczególnie zaczęły się upowszechniać to wypowiemy, ale przecież bardzo często szczególnie po tej stronie ekonomicznej jest o stronę ekonomistą słyszymy takie takie zapewnienie, że to ta nowa era gospodarcza ma przynieść nam jakieś innowacje, jakie rozwiązania, które poprą naszą gospodarkę do przodu i okazuje się, że w naszym kontekście gospodarki peryferyjnej czy Czech czy pół peryferyjnego pół peryferyjnych będąc tak precyzyjnym globalnych go klubu globalny podział pracy w naszej części Europy sytuuje właśnie te peryferyjne formy zatrudnienia pracę rutynowe prace, które wymagają niskich kwalifikacji, które są powtarzalne i które też łatwo zastąpić np. automatyzacją na i to jest ważny wniosek, kiedy np. myślimy o tym co się stanie, kiedy zmniejsza się będzie nasza trzeba przewaga konkurencyjna w postaci tanich pracowników niskich kosztów pracy i konkurować będzie ta cena z kosztem właśnie automatyzacji pewna Amazon już na Zachodzie wprowadza do swoich centrów logistycznych w zasadzie same roboty i to wielka zmiana, która zachodzi w całym świecie zachodnim szczególnie nas dotknie ze względu na to pół peryferyjne i rodzaj pracy, których mamy więcej niż mają te centralne gospodarek tak taką stawem hipotezy oczywiście jest to wróżenie z fusów, ale o, ale to ma pewne podstawy empiryczne prawda, więc można powiedzieć, że okaże oto właśnie nowe formy pracy mają dawać pracownikom większą elastyczność większą pulą doceniają i oni to doceniają jak tam jak najbardziej, ale ale, kto to jest tylko część prawdy, dlatego że ta większa elastyczność w do dotyczy przede wszystkim osób wysokich kwalifikacjach pana, a udział takich pracowników w Polskim rynku pracy jest niewielka, więc tylko niewielka część pracowników będzie rzeczywistym beneficjentem zmiany technologiczne to się wiąże jednak kwestia, którą ja tylko zaznacza, ale wydaje mi bardzo ważna i to jest kwestia wyzwania, jakie to stanowi dla partnerów społecznych, czyli związków zawodowych, które jeszcze w Polsce duże centrale tak bardzo nimi nie bardzo wiedzą co jak reagować jak ja się odnosić do tych pracowników, którzy nie mają klasycznych umów etatowych mamy też orzeczenie Trybunału, ale niewiele z niego wynika, że zrzeszanie się dla ludzi niemających umowy etatowej jak najbardziej dostępnej powinno być system no to jest zasadnicza zmiana myślę, że możemy mówić oczywiście o rewolucji, dlatego że w Polskim systemie związki zawodowe są zasadzone na na poziomie zakładu tak działają zakładowe organizacje związkowe i w momencie, kiedy tych zakładów pracy nie ma gdzie wielu pracowników tylko, że tylko pracownicy są rozproszeni i tak n p . są różni kierowcy którzy, jeżdżąc Ubera atak albo różni dostarczyć dla pyszne PL tak, bo w laserze czy dziennikarze n p . albo pani Marii akcji designerzy i tak daje tak dalej oni nie będą mieć wspólnego miejsca pracy jako zakładu pracy, gdzie będą mogli założyć swoją organizacji z pozoru jest nie tylko możliwość spotkania rozmowy, ale też pewnej kultury pewnego pewnej wspólnoty, która budowała w tym miejscu pracy to jest 1 rzecz, ale ja odnoszę się bardziej do możliwości dostosowania do tego punktu, w którym można zawiązać zbiorowe stosunki pracy tak czyli kiedy pracownicy mogą w sytuacji kryzysowej w sytuacji konfliktu albo wtedy, kiedy po prostu chcą negocjować warunki pracy w sposób zbiorowy zadziałać vis-a-vis swojego pracodawcy tutaj nie ma takiej możliwości, dlatego że nie zawiążą po pierwsze, związku zawodowego, a po drugie na pewno już nie podpiszą układu zbiorowego pracy i widoczne są wyzwania z drugiej strony czytam w raporcie, że na obecnym etapie rozwoju wydaje się, że większość form pracy oceniana jest pozytywnie i Warta jest upowszechnienia informacji możliwości stosowania innowacyjnych form organizacji pracy powinna być zatem przedmiotem szkoleń konferencji i innych form popularyzowania tak, bo oczywiście nie powinniśmy się za zamykać na nas na zmianę prawda powinniśmy dostosować się do do tych możliwości które, które daje nam technologia ale, pamiętając o tym, że wasz ważne jest również zabezpieczenie społeczne, tak więc to to nie samych nowych formach pracy jest problem tylko w tym, że nie towarzyszy im też adekwatna zmiana po stronie zabezpieczenia wspólnie towarzyszy nam to rząd ani ten ani poprzedni golenie reforma kodeksu pracy dziś szufladzie w najlepszym razie w koszu śmieć to jest jakaś taka wyjątkowa Solidarność pomiędzy poszczególnymi rządami nic nie dzieje w tym w tym obszarze i wniosek, jaki wynika z tego raportu z tych badań jest taki, że po prostu kapitał coraz bardziej jest innowacyjnej coraz bardziej ucieka do przodu, a zabezpieczenie społeczne tkwi jeszcze w głębokich latach w ubezpieczeniu społecznym, czyli no np. składki na ubezpieczenie społeczne urlopy wszystkiego za niego wypoczynkowe, ale rodzicielskie macierzyńskie urlopy chorobowe tak dalej tak dalej tak, iż nie mówię o innych dodatkowych na taki Benefit ach, państwa opiekuńczego, które istnieją w państwach zachodnich np. nasza statystyka też mam wrażenie, że to też kwestia debaty publicznej, że pytanie jak wielu ludzi no i chce tego co ma poczucie że, że właśnie te tek wywalczone przez pracowników związki zawodowe w dziewiętnastym dwudziestym wieku systemy są warte obrony ma to jest inna sprawa oczywiście i pewnie moglibyśmy tutaj dyskutować, dlaczego tak się dzieje, że spora część Polaków raczej przyjmuje taki taki model self Made man naprawdę jest rolnikiem niskich podatków trzeba tutaj sobie zdawać sprawę z tego, że nawet jeśli obecnie będziemy płacić niskie podatki będziemy bardzo małe składki na ubezpieczenie społeczne to potem tak czy inaczej to się odezwie na emeryturze więc, by też chyba taka naturalna skłonność w ogóle do do tego, żeby mieć Wróbla w garści niż jakąś większą korzyść puszczą polityką, którą prowadzi obecna władza, która bardzo się opiera bardzo wyłącznie praw przesadzam, ale na transferach gotówkowych, która na budowaniu systemu, jakiego czasu tak tak, bo chodzi o to, żeby utrzymać pewną stabilność różnych systemów systemu emerytalnego i innych systemów zabezpieczenia społecznego i oczywiście możemy dążyć w kierunku państwa minimalnego niskich podatków niskich obciążeń to są te rzeczy, na które narzekają pracodawcy spora część pracowników rzeczywiście też ma takie taki pogląd autentycznie tak są przekonani, że to jest pewna korzyści mają więcej w kieszeni już teraz środków mogą nimi dysponować, ale Toma swoje konsekwencje dla dla funkcjonowania systemu właśnie prawda nasze nie bilansują i oznaczać to będzie po prostu niskie emerytury obecność tutaj zawsze podkreślić, że to opodatkowanie szczególnie brak płacenie podatków boli w przypadku tych największych korporacji, które mają często majątki większe niż jakiś kraj wiadomo, że tam płacą 00 ,5 chciałbym porównać co pytać pan jak to się do innych krajów, bo np. prą do Niemiec, które mają bardzo rozwinięte państwa dobrobytu, więc dla nich nowe formy pracy stanowią wielkie wyzwanie, bo tak oczywiście jak najbardziej można było powiedzieć, że nawet więcej takich form innowacyjnych, ale jeśliby popatrzeć na statystyki okazuje się, że w Niemczech jest nieco większy udział tych pracowników które, którzy mają stabilne zatrudnienie kolejna rzecz jest taka, że Niemcy mają bardzo rozbudowany system sektorowych układów zbiorowych, które gwarantują określone warunki realnie w tych nowych form i nawet, bo są podejmowane próby, żeby ten nowe zjawiska na rynku pracy włączać do już istniejących form dialogu społecznego, czyli trzeci nowy nowi pracodawcy, którzy się pojawiają są obejmowani tymi układami zbiorowymi, które istnieją jest możliwe, że też trochę inny świat zupełnie inny świat niż nasza część Europy z naszej perspektywy co z 1 strony zgodne są innowacyjne nowe formy zatrudnienia niekoniecznie praca dorywcza tylko te, o których innych mówiliśmy mobilna praca np. dla młodych matek pewnie bardzo wygodna dzielenie się pracownikiem tak dalej one warte popularyzowania, ale musi temu towarzyszyć przygotowanie systemowe tak jest naj to jest zasadnicze pytanie, jakie zbudować w racie chyba teraz te nowe formy pracy rozwijają się siłą się od pewnego bezwładu bez żadnej reakcji ani po stronie instytucji publicznych ani po stronie partnerów społecznych jest port powstaje coraz większy rozdźwięk między między właśnie tą innowacją gospodarczą technologiczną, a brakiem rozwoju ten w tym aspekcie społecznym no i to to jest absolutnie strategiczne pytanie moim zdaniem dla dla polskiego rynku pracy dla głównych aktorów jak sobie z tym problemem poradzić, żebyśmy zachowali zrównoważony rozwój, a nie, a nie taki właśnie przypadkowe nowe formy pracy to są też mi się wydaje kluczowe pytania, bo one, gdzie są też częścią tej tej dyskusji czy obserwacji jak zmieniają społeczeństwo też polityka, bo to dotyczy przecież całego tego świata właśnie elastycznego coraz bardziej możecie państwo czytać jest bardzo dużo danych cały ten raport jest dostępne nowe formy pracy jego współautor Dominik Owczarek dyrektor programu polityki społecznej w Instytucie spraw publicznych państwo się bardzo dziękuję serdecznie dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA