REKLAMA

TK: Brak maksymalnego okresu aresztowania zgodny z konstytucją

Analizy
Data emisji:
2019-07-10 17:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
27:08 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie dzień dobry państwu dzisiaj w analizach mamy dobre wieści to po 1840 szczegóły, ale chodzi o to, że rekordowo mało dzieci dostaje alimenty z funduszu alimentacyjnego, czyli takiej protezy stworzonej przez państwo skoro rodzice nie płacą no to wtedy państwo wkracza i wypłaca alimenty zastępczą teraz okazuje donosi dziennik Gazeta prawna takich dzieci coraz mniej wydawałoby się dobre wieści zaznacza, że coraz więcej z rodziców Rozwiń » płaci na swoje dzieci, ale czy na pewno o tym, 1840 w analizach wcześniej zajmiemy się Trybunałem Konstytucyjnym i dzisiejszym orzeczeniem ustawił znak zapytania chodzi o tymczasowe aresztowanie i wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, którego zdaniem część przepisów opisujących instytucję tymczasowego aresztowania jest niezgodna z konstytucją dzisiaj właśnie zebrał się Trybunał Konstytucyjny, by o tym, wniosku rzecznika decydować ze mną studia pan mecenas miła Michał Hara główny specjalista w zespole prawa karnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry no dobrze to zanim o wniosku rzecznika i o tym co stwierdzili sędziowie to przyjrzymy się składowi sędziowskiemu, a tam sędzia przewodniczący Mariusz Muszyński co na to Rzecznik Praw Obywatelskich do rzeczników obywatelskich jak można się zorientować tego wniosku, który został pierwotnie złożony w styczniu 2016 roku nie wycofał, że hałas rzecznik Mariusz Muszyński to już ktoś nie pamięta sędzia dubler 1 z sędziów wybranych na miejsce zajęte do tej pory Rzecznik Praw Obywatelskich, kiedy była taka sytuacja wycofywał swoje wnioski tutaj sytuacja była troszkę inne z 2 powodów po pierwsze od Trybunał Konstytucyjny orzeka w pełnym składzie, a zatem w składzie szynami 12 sędziów Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że stosunek sędziów, którzy prawidłowo zajmują się swoje stanowisko do osób nieuprawnionych do orzekania Nesta tyle i duży nawet gdyby te osoby, które nie są pewni narzekania ósmy z tego składu to i tak byłby to ważny legalny skład Trybunału, a po drugie, drugą kwestią jest to, że nie było tych manipulacji składy, które były zdarzały się niektórych innych sprawach, które też były przedmiotem skarg wniosków rzecznika o włączenie tych osób, a później wycofania wniosków, kiedy pokazywał, że jest wyznaczony skład, a później z nieznanych przyczyn te z kolei na zmieniany był dokooptowano właśnie osoby nieuprawnione do orzekania, ale sprawy państwa nie był, ale wczoraj, gdy czekaliśmy na stronę Trybunału przygotowujący do tej audycji to jako przewodniczącego składu wymieniono sędziów Julię Przyłębską dzisiaj już tam wymieniony był sędzia dubler Mariusz Muszyński, więc takiej zmiany zaszły do tak, ale to już jak sam pani słusznie, choć to było wczoraj to studenci już to wniosek należało rozpoznać w tym meczu z późnego cofnięcie rozumiem za późno rozumiem no to już odpowiedź na pytanie, dlaczego doszło do kontynuacji tej procedury przez Rzecznika Praw Obywatelskich czy w związku z tym możemy mówić o tym, że dzisiaj zapadło orzeczenie może mówić o wyroku tak z tym Trybunał wydał rozstrzygnięcie, mimo że był sędzia dubler w składzie, czyli powiedzmy nawet gdyby tych sędziów jak to pani ujęła dublerów nie liczyć to i tak mamy do czynienia z wystarczającą liczbę sędziów, żeby uznać to za odpowiedni skład Trybunału Konstytucyjnego i też mówię zostałem do oceny dyskusji słuchaczy analizy małpa to próbka sam zawsze do państwa dyspozycji to teraz przejdźmy do tego, jakie były zarzuty Rzecznika Praw Obywatelskich i żeby to zrobić, żeby dobrze zrozumieć, o czym rozmawiamy chciałbym nawet zapytać o sprawę opisaną przez rzecznika na stronach Rzecznika Praw Obywatelskich, który wskazuje, że istnieje fundamentalna różnica między instytucją tymczasowego aresztowania, a karą pozbawienia wolności i ja uważam, że do zrozumienia całości dzisiejszego orzeczenia Trybunału potrzebna jest zrozumienia, w czym jest tymczasowe aresztowanie czym ono się różni od kary pozbawienia wolności różnice faktycznie jest fundamentalna, bo w przypadku kary pozbawienia wolności mówimy osobie, która została skazana prawomocnie zostało uznane winę przypisano jej zostało popełnienie przestępstwa tymczasowe aresztowanie jest stosowane wcześniej, zanim zostanie wydany ostateczny wyrok, czyli jest stosowane wobec osoby w świetle prawa niewinnej dlatego tutaj jest tak bardzo istotne, żeby te gwarancje, które powstrzymują organy państwa przed nadużywaniem czasowego trwania był bardzo silne i przestrzegane ściśle, a skoro osoba jest w świetle prawa niewinna nie została skazana nie udowodniono jeszcze winy to dlaczego w ogóle istnieje taka instytucja, która pozwala ją zatrzymać aresztować przetrzymywać w zamknięciu po co ona istnieje ona istnieje po to, i tak o tym, stanowi przepis kodeksu postępowania karnego i taki cel w ogóle tymczasowe aresztowania, żeby po pierwsze, powstrzymać taką przed wpływaniem na TOK postępowania karnego czy tzw. matactwa, żeby nie próba ukrycia, bo zniszczyć dowodów, żeby nie wpływała na zeznania świadków tego typu rzeczy albo, żeby nie próbował uciec po prostu w szczególnych przypadkach wyjątkowo tymczasowe aresztowanie może być także zastosowany w celu zapobieżenia popełnieniu kolejnego ciężkiego przestępstwa, ale tutaj, gdy jest bardzo ścisła sytuację temu w 23 bardzo mocno wykazać, że to niebezpieczeństwo jest realne, że to ta osoba rzeczywiście może popełnić, bo znów skacze jak została skazana nie wiemy jak i czy to ona była tym przestępcą no dobrze tutaj to jest bardzo dobry moment, by przejść do tego co właściciel wnosi, że zmarła w sobotę Gazeta, bo to wszystko co powiedziałem to wszystko ładnie to jest to wydaje się uzasadnione na gruncie zarówno konstytucyjne i po prostu zdroworozsądkowym, ale w tym pierwszy przepis, który Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył w tym postępowaniu art. 258 § 2 kodeksu karnego, który mówi, że podstawą stosowania tymczasowego aresztowania może być także surowa kara grożąca sprawcy czy jeśli mówimy, że sprawcy grozi kara poza wolności zamiast 8 lat lub wyższa to w tym meczu nie musimy wykazywać, że ma zamiar mataczyć uciekać albo utrzymała się tak to wystarczy, że wykażemy, że ta kara grozi i to już samo istna samodzielna podstawa, żeby zastosować tymczasowy areszt zdaniem rzecznika to jest niezgodne z konstytucją tak taniego przede wszystkim dlatego jak mówią, że do czynienia z osobą w świetle prawa niewinny, aby pomyłki sądowe przecież zdarzają to jest sprzeczne z domniemania niewinności, bo de facto przesądza to, że ktoś komuś postawiono zarzut o tym, że istnieje duże protesty rząd nie przestępca popełnił oraz będzie podejmował kroki w celu przeszkolenia stosowaniu karny i jest to działanie nieproporcjonalne zarzut postawić bardzo łatwo tak naprawdę to wystarczy kilka stron no, więc prokuratura musi to prawo do uprawdopodobnienia musi to rada sądownictwa, ale jeśli mamy normalnej sytuacji, a tutaj miłośnicy prawdopodobnie wystarczy sam zarzut o to właśnie chodzi to nie jest także zarzut też musi być na podstawie prokurator nie może chodzić i po prostu zarzucać panu lub mnie nagle ciężkiego morderstwa, bo innego przestępstwa tam też musi być podstawa tej decyzji o postawieniu zarzutów prawda tak powinno być to ty też chciałabym uporządkować teraz nie chcę wchodzić dyskusję, bo zaraz to niejawne dyskutować z panem mecenasem tylko sam sędzia Leon Kieres, który dzisiaj uzasadniał orzeczenie Trybunału i to był to była już cały zarzutów rzecznika jeśliby próbować treści czy tam się pojawi jeszcze jakoś nam jeszcze drugi element drugim przepisem, który rzecznik zaskarżył art. 2001003 § 7 kodeksu postępowania karnego, który dotyczy już przedłużania wcześniej zastosowanego tymczasowego aresztowania zgodnie z tym przepisem już po wydaniu wyroku I instancji, ale tylko w pierwszej stacji podkreśla znały ciągle rośnie z osobą niewinną sąd może ten dotyczy aresztowanie przedłużać na kolejne sześciomiesięczne okresy i i co rzecznika przyznanie podatnikowi nie da po pierwsze, to, że nie ma powiedziane w kodeksie, jakiej podstawie ma też sąd opierać, przedłużając te okresy po prostu jest, że może przedłużać, a po drugie, wytycznych żadnych kryteriów może tak powiedzieć tak, a po drugie, że nie ma żadnego maksymalnego okresu, na które może przed oraz w istocie dotychczasowe stawać na duże w nieskończoność byłyby co 6 miesięcy była nowa decyzja okres oczekiwania na wyrok II instancji tak oczywiście, ale wyrok drugiej stancji może np. polegać na uchyleniu wyroku I instancji no rozumiem jak na razie nie oceniam biznesu z całej siły powstrzymuje, ponieważ nie chcę odbierać tego pierwszeństwa osobie najbardziej kompetentnej czy w tym przypadku sędziemu Janowi Jarosowi, który dzisiaj uzasadniał orzeczenie w imieniu Trybunału Konstytucyjnego i teraz musimy zacząć właściwie od trochę od środka, ponieważ pierwszy zarzut rzecznika dotyczące tego, że sama surowość kary może powodować zastosowanie tymczasowego aresztowania, czyli ewentualnej kary przyszłej wobec tego, że są Trybunał Konstytucyjny nie oceniał świetle konstytucji dlaczego, bo wniosek rzecznika zostały złożone jak mówił w styczniu 2016 roku natomiast w kwietniu 2016 roku weszła w życie noweli jest bardzo głęboka nowelizacja kodeksu postępowania karnego, która ma na celu tzw. odrzucenie kontradyktoryjności, która wcześniej tak jest dała, która w niewielkim stopniu, ale jednak zmieniła redakcyjną treść tego przepis Trybunał uznał, że w tej kwestii związanych z wnioskiem na dzień składania go przez rzecznika, czyli przed zmianą nie może go rozpatrywać w odniesieniu do aktualnego tego zmienionego stanu, a zmieniony stan wpływa jakoś radykalnie na treść przepisu, a zatem na zarzut rzecznika jako taki w ocenie rzecznika nie ta zmiana była raczej niewielka wręcz nowe nowe brzmienie można dziś może w jakikolwiek sposób stopniować można leczone są jeszcze bardziej niekonstytucyjne niż to, które obowiązywało do kwietnia 2016 roku czy można powierzać rzecznik teraz powinien kolejny wniosek do Trybunału stwierdzenie niekonstytucyjności złożyć to jest do rozważenia oczywiście to tę decyzję trzepanie, ale nikogo pozostawić ten wniosek do stycznia nie blokuje możliwości kolejnego wniosku już wobec nowo brzmiącego przecież nie brakuje, ale tego ze stron Trybunał nie oceniał szkoda, bo byśmy mieli jeszcze ciekawsze rozmowy, ale na ludzi w tym zakresie zwraca uwagę na zdanie odrębne sędziego Szurkowskiego, który wprost powiedział, że zarówno w tym brzmieniu do kwietnia docent szesnastego roku, jaki w obecnym w jego ocenie przepisy w sposób oczywisty niekonstytucyjny no właśnie moglibyśmy poświęcić audycji jeszcze zdaniu odrębnym sędziego przy Sułkowskiego, ale i zostają na głównym orzeczeniu Trybunał odniósł się do drugiego zarzutu rzecznika, czyli tego związanego z tymczasowym aresztowaniem po wyroku Sądu I instancji rzecznik jak pomysł na relacjonował jest zaniepokojony tym, że tam właściwie bez żadnych ograniczeń można przedłużać ten tymczasowy areszt do nieskończoności co powiedział to Trybunał, bo tam nie ma prostych odpowiedzi to zaraz w drugiej części audycji przy przy toczymy i przyjrzymy się też temu momentowi dzisiejszego dnia, kiedy sędzia Leon Kieres znane zwraca się strony przedstawiciele Sejmu, dlaczego co sugeruje po co to robi o tym wszystkim w drugiej części naszej rozmowy pan mecenas Michał Hara główny specjalista w zespole prawa karnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich jest w studiu i po informacjach wracamy audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną studiu cały czas czas nasz gość pan mecenas Michał Hara główny specjalista w zespole prawa karnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i wspólnie przyglądamy się dzisiejszemu orzeczeniu sędzią dublerem w składzie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczyło wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich przepisy, omawiając opisujące taką instytucję, jaką jest tymczasowe aresztowanie są niekonstytucyjne Trybunał się z rzecznikiem nie zgodził, chociaż były też głosy odmienne 3 sędziów złożyło zdania odrębne i chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali argumentacji Trybunału, którą relacjonował sprawę zdawał sędzia Leon Kieres i będziemy mogli wtedy wreszcie troszeczkę podyskutować i jeszcze raz przypomnijmy rzecznik kwestionował 2 sprawy o 1 mówiliśmy pierwsza część audycji i tu Trybunał się w ogóle nie wypowiedział, bo przepis został w tym czasie zmieniony już wniosek stał się bezprzedmiotowy druga kwestia natomiast została przez Trybunał rozpatrzona jeszcze raz przypomnimy, jaki był zarzut rzecznika do tymczasowego aresztowania po wydaniu wyroku I instancji po pierwszym, że nie są wskazane przesłanki powody okoliczności, które sąd musi wziąć pod uwagę, decydując czy przedłużyć tymczasowe aresztowanie tylko nie przedłużać, a po drugie, że nie ma żadnego maksymalnego terminu w jakim można to tymczasowe aresztowanie stosował, więc to aresztowanie de facto przestaje być tymczasowe to może być w istocie stosowane w nieskończoność czy prawie, żeby taką karą popiera po po wyroku nieprawomocnym pierwsze instancji tak zaznaczyć należy, że po wyroku nieprawomocnym ciągle mamy do czynienia z osobą, która w świetle prawa niewinny to posłuchajmy co na to odpowiedział sędzia Leon Kieres sprawozdania są dzisiejsze orzeczenie Trybunał po wydaniu pierwszego wyroku w sprawie przez Sąd I instancji ustawodawca zdecydował się na przyznanie osobie tymczasowo aresztowany stosunkowo mniejszy gwarancji niż na wcześniejszym etapie postępowania karnego w opinii Trybunału Konstytucyjnego samo w sobie zróżnicowanie zasad określania trwania tymczasowego aresztowania w zależności od fazy postępowania karnego nie stanowiło powodu do ich dyskwalifikacji ustawodawca przyznał prymat założeniu, że na większą ochronę zasługują osoby aresztowane w postępowaniu przygotowawczym wobec, których dopiero zbierane są dowody niż osoby wobec, których wniesiono już akt oskarżenia do sądu czy osoby, które zostały już skazany nieprawomocnie przez Sąd I instancji, a więc osoby, które stoją przed bardziej realną perspektywą wskazania na karę pozbawienia wolności tak mówił sędzia Leon Kieres zupełnie nie zgadzając się z rzecznikiem oczywiście takie chciał, żeby sprawą pana sędziego tutaj pozostaje powiedzieć, że zgodnie ze znanym adwokackim powiedzeniem jak te są surowe dzisiaj, ale przyjąć z pokorą takie rozstrzygnięcie, ale chodzi o to, że Trybunał zgodził się z ustawodawcą, że instytucja tymczasowego stosowania może być stopniowalne tak jak kara więzienia na 1 etapie służy czemuś innemu może być inaczej stosowana na innym jest strusia bardziej uzasadniona i o to właśnie ten, kto został w pierwszej stacji skazane może w bardziej surowy sposób być traktowane przez sąd, które decyduje o tymczasowym areszcie tutaj ten sędzia sprawozdawca pan sędzia Leon Kieres podkreślał tę kwestię proporcjonalności stwierdził, że stosowanie tego środka w proporcji do innych prawnie chronionych w kwestii takich właśnie jako przykład zapewnienie skuteczności posłowania karnego za psa obniżenie w opinii w nielegalnym wpływaniu na nie przemawia za tym, że jednak można stosować dotychczasowe rusztowanie bez bez limitu czasu, a są kluczowe jest to, że nie jest określone sztywny limit tylko to, że sąd zobligowany co pewien czas tym wypadku co 6 miesięcy dokonać rzetelnej kontroli sytuacji danego tymczasowo aresztowanego człowieka nie padły takie słowa rzetelna kontrola konieczności tymczasowego aresztowania jest prowadzona przez sąd czy to nie jest najważniejszy argument ta niezależność sądów w ocenie czy dany areszt zastosować i czy później go przedłużać to jest oczywiście niezwykle istotny im nawet jeśli, by przyjąć jakiś ostateczny limit czasu, który można stosować tymczasowe aresztowanie i tak trzeba się opowiedzieć za tym, żeby nawet przed jego upływem co jakiś czas było kontrolowane, bo właśnie, ale no i powinno zostać uchylone za dziś ustaną przyczyny które, zanim nadają natomiast w tym kontekście uzasadnienia Trybunału, który wygłosi pan sędzia sprawozdawca chciałbym przeciwstawić w pewnym sensie zdanie odrębne pana sędziego Piotra tulei, który wskazuje, że ta rzetelna kontrola, której mowa w uzasadnieniu często ma charakter iluzoryczny pan sędzia Tuleya przywoływał tutaj orzecznictwo Europejskiego Trybunału praw człowieka i liczne sprawy, które są przeciwko Polsce prowadzone, kiedy tak naprawdę to do czasu aresztowanie przedłużono niejako automatycznie to jest ciekawe jak właśnie miała nadzieję, że pan mecenas czy to swoimi słowami czy słowami sędziego tulei przytoczy rzeczywistość jako argument też zastanawiam czy sędzia Leon Kieres, jakby zawczasu nie powie oczywiście rzeczywistość może być inna, ale przepisy są jasne Trybunał nie ocenia rzeczywistość Trybunał ocenia przepisy na ile powinien brać pod uwagę fakt, że tymczasowe aresztowanie w Polsce nadużywane pozostaje często właśnie ta kontrola cen sędziowska iluzoryczna i na to wskazują choćby dane z ostatniego raportu Helsińskiej fundacji praw człowieka, że liczba tymczasowych aresztowań w Polsce rośnie i ich, że są one co stosowana coraz dłuższy okres na ile możemy włączać rzeczywistość do dyskusji o przepisach możemy włączyć rzeczywistość, bo nie jest poważny jak faktycznie jest napisany przepis sprawiali jak jest stosowany w praktyce jeśli jest ugruntowana praktyka stosowania przepisu w danym dany sposób to taki właśnie taką wykładnię planu stosowaniu mat, ale wniosek o związałem się zwolnienia sąd sąd automatycznie no ale właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich na nr 7 masz pytanie na ile jest tor, gdyż zadania Trybunału, by to obserwować to teraz w takim razie posłuchajmy tego o tym, tego fragmentu dzisiejszego orzeczenia, kiedy sędzia Leon Kieres zaczyna zwracać się do obecnego na sali posła przedstawiciela Sejmu jednak 1 ze stron postępowania posłuchajmy tego momentu postulowane przez wnioskodawcę wprowadzenie do art. 263 § 7 kpk maksymalnego limitu trwania tymczasowego aresztowania po wydaniu pierwszego wyroku przez Sąd I instancji należy ocenić jako pozostawiony do uznania ustawodawcy, ale tylko pod warunkiem jednoznacznego określenia ustawowych przesłanek stosowania tymczasowego aresztowania po wydaniu pierwszego wyroku przez Sąd I instancji jeszcze raz podkreślę, że dodanie do kodeksu postępowania karnego i tych przesłanek Trybunał Konstytucyjny uznał za niezbędne to zatem się do pana posła przedstawiciela Sejmu trybuną dodanie do kodeksu postępowania karnego tych przesłanek uznał za niezbędne już wyroku o sygnaturze SK 312, dlaczego sędzia Leon Kieres przypomina o jakimś zupełnie innym wyroku Trybunału i skłania się w stronę przedstawiciela Sejmu, o co chodziło w tej wymianie to nie jest tak zupełnie inny wyrok Trybunału woli poniekąd związane ze sprawą, która rozstrzyga na dzisiaj to sprawa ścięta ze skargi konstytucyjnej dotyczyłaby wtedy swoje w zakresie podobnych kwestii, jakie dzisiejszy wniosek gminy, gdzie tego, że w tym art. 2063 § 7 nie są wskazane przesłanki te kryteria, który ma stosować sąd decydujący o tym czy przedłużyć tymczasowe aresztowanie, czyli czas wróćmy do słów sędziego Leona Kieresa, który przed minutą mówił, że potrzebna jest rzetelna kontrola sądu i one ją prowadzą, sprawdzając czy tymczasowe aresztowanie, aby na pewno potrzebne, a zaraz potem sędzia Leon kier zwraca się stron przedstawiciela Sejmu mówiąc znów o owych przesłankach co na to, że ich brak ustaw brak tak bowiem ten wyrok w sprawie SK 312, w którym pan sędzia wspominał nie został wykonany od czasu jego wydania przepisu dotyczył wcale nie zmienił imię został oddany właśnie te kryteria, które powinny były dosyć dane były też wyrok wykonać, czyli Trybunał wie o tym, że dawniej wyrokował w sprawie tymczasowego aresztowania, że powinno ono być oni powinni decydować na podstawie bardzo konkretnych kryteriów, a nie atak nie jest ustawa tego nie zawiera i wie o tym, że to nie zostało zrealizowane zgadzasz, a mimo to nie przychyla się do wniosku rzecznika, który wnosi o to by w takim razie skoro tamta sprawa jest rozstrzygnięta przez Sejm prawidłowo uznać za nie Konstytucyjny przepis, który pozwala na właściwie dowolne stosowanie tymczasowego aresztu to znowu chciałbym odwołać do zdania odrębnego pana sędziego Piotra tulei, które są zostało wsparte przez panią sędzią wyrzekł się niską, że właśnie to niewykonanie tego wcześniejszego wyroku, tym bardziej przemawia za tym, żeby rozstrzygnąć sprawę w tym zakresie uznać ponownie niejako niekonstytucyjność tego przepisu Trybunał nie ma możliwości przymuszenia ustawodawcy do zmiany prawa nie ma sam inicjatywy ustawodawczej ani armii ani armii może jedynie wydać coś co nazywa się postanowieniu sygnalizacyjnym, któremu zwraca uwagę ustawodawcy czy jest jakiś problem np. związane z niewykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale znowu takie postanowienie sygnalizacyjne też nie jest wiążące sposób taka czerwona flaga jednak ciągle się dzieje źle, ale też nie przymusza ono ustawodawcy żadnego działania, czyli rozumiem, że skoro nie zrealizowano wcześniejszego wyroku Trybunału to wg rzecznika, tym bardziej należałoby uznać obecne przepisy pozwalające nad tym czas na zdecydowanie bez bez kryteriów o tymczasowym aresztowaniu za niekonstytucyjne bez kryteriów i bez jakiejkolwiek limit maksymalnego wtedy te 2 zarzuty były z nią we wniosku rzecznika połączone ze sobą no właśnie tu jeszcze na chwilę wróćmy do sprawy sygnalizacji i posłuchajmy co jeszcze po jest sędzia Leon Kieres powiedział kończąc uzasadnianie orzeczenia w toku niniejszej sprawy Trybunał Konstytucyjny m. in . pod wpływem argumentacji wnioskodawcy oraz części doktryny orzecznictwa powziął wątpliwość co do konstytucyjności aktualnych zasad stosowania tymczasowego aresztowania z uwagi na wysokość grożącej oskarżonemu kary dotyczyły one art. 258 Praga w kpk w brzmieniu obowiązującym od 15 kwietnia 2016 roku, który nie był objęty rozpoznawana wnioski rzecznika Trybunał Konstytucyjny zdecydował się zwrócić na nieuwagę ustawodawcy sygnalizacji, którą wydał na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o organizacji Trybunał Konstytucyjny w, czyli wracamy do początku naszej rozmowy i do pierwszego zarzutów rzecznika, który dotyczył stosowania tymczasowego aresztowania wobec osoby, które jest zagrożona jeśli zostanie uznana winną wyjątkowo wysoką karą na czym polega ta sygnalizacja, który trasę Kieres powiedział polega na tym właśnie, że Trybunał Konstytucyjny nie, wydając wyroku zwraca uwagę na zlikwidowanie przez siebie problem Konstytucyjny i wnosi o jego rozwiązań, ale czy ten zidentyfikowany problem Konstytucyjny jest identyczny z tym, który rozpoznał Rzecznik Praw Obywatelskich powiedzmy otwórzmy jeszcze raz, jaki to był kubkach w mojej ocenie jest identyczny problem problem z tak, dlaczego Trybunał nie mógł o tym, orzec, dlatego że w ten wniosek rzecznika został złożony przed datą zmiany tego przed redakcję na zmianę przez alk ale, ale jak nazwiemy czasem Konstytucyjny problem co wrocławskich firm wzrost Trybunał sygnalizuje jest to jak jak dobrze rozumiem uzasadnienie orzeczenia dzisiejszego, że Trybunał jednak widzi problem w tym, że uzasadnieniem dla stosowania tymczasowego aresztowania jest tylko wyłącznie surowości grożącej oskarżonemu kary w takiej sytuacji nie trzeba wykazywać rząd zamierza uciekać ukrywać czy niszczyć dowody czy Nemec świadków do fałszywych zeznań wystarczy wskazać, że ktoś mu surowa kara, nic więc już trzeba wykazywać to wystarczy, żeby wsadzić do aresztu w tym bardziej moim zdaniem to sygnał nie dla Sejmu co dla rzecznika, żeby ponownie zaskarżył przepis i ma sąd choćby, wspierając się owym sygnałem Trybunału Konstytucyjnego ma wygraną w kieszeni, że powiem kolokwialnie tak mogą sprzedawać to oczywiście trzeba zostawić decyzję pana rzecznika Adama Bodnara jeszcze wracając na chwilkę do ogólnej argumentacji Trybunału wskazywał on, że m. in . że oskarżony może odwołać od decyzji o tymczasowym aresztowaniu jest to 1 z tych zabezpieczeń przed nadmiernym stosowaniem tymczasowego aresztowania co na to Rzecznik Praw Obywatelskich tak tutaj pan pan sędzia sprawozdawca wskazywał kilka takich remedium w czasie możliwe odwołania się możliwość skargi na przewlekłość postępowania możliwość dochodzenia odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie natomiast to trochę nie rozwiązuje głównego problemu, który właśnie to, że w ogóle można go do tego Artego czeka do aresztu sadzić na tej podstawie niestety skuteczność zażaleń na tymczasowe aresztowanie wnoszonych na korzyść oskarżonego jest bardzo niewielka wręcz obywatelskich w sprawie taką kwerendę jak to się w sądach apelacyjnych poszczególnych poczynań operacjach kształtuje też rzędu kilku procent no i znów to pytanie czy Trybunał powinien brać pod uwagę rzeczywistość czy wyłącznie skupiać się na tym co jest literalnie wpisane do kodeksów między nimi do kodeksu postępowania karnego kończymy dziękuję naszemu gościowi pan mecenas Michał Hara główny specjalista w zespole prawa karnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich państwo moi goście dziękuję serdecznie dziękuję za spotkanie czasu informacje, a po nich przyjrzymy się raportowi sędziowie pod presją pod czyją presją, jaką presją i za co o tym, po informacjach Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA