REKLAMA

Wystąpiłeś w "parodii rozprawy"? Rzecznik przetrałuje Twój referat

Analizy
Data emisji:
2019-07-10 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
21:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analizy Agata Kowalska przy mikrofonie teraz przenosimy się do Bydgoszczy, gdzie jest pan sędzia Jakub Kościerzyński na co dzień sędzia w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy właśnie i również na co dzień członek stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia witam panie sędzio na antenie dzień dobry witam wszystkie radio słuchawki wszystkich radiosłuchaczy Radia TOK FM oraz panią redaktor i dziękuję oczywiście za zaproszenie do audycji, a pan sędzia oprócz tych wszystkich funkcji Rozwiń » wymieniła jest też autorem autorem raportu o metodach szykanowania przez władzę niezależnych sędziów tytuł raportu sędziowie pod presją można znaleźć na stronach Iustitii choćby dzisiaj chciałem o tym, raporcie porozmawiać i zastanowić się, kto za co jest szykanowany, a przede wszystkim, skąd wiadomo, że w ogóle szykanowany jest pani sędzia na początek chciałam powiedzieć, że wyczyta w tym raporcie pozytywną informację, a jest ona taka, że raport składa się z rozdziałów każdy rozdział to 1 sędzia 11 Case 1 sprawa i rozdziałów jest uwaga 23 co oznacza, że pozytywne emocje taka tylko 23 albo inaczej wciąż można stworzyć raport, który obejmuje tę grupę nie jest ona tak ogromna, że nie do ogarnięcia rękoma i mózgiem 1 sędziego, więc to jest dobra informacja oznacza tak na początek rzeczywiście potwierdza raport dotyczy analizy 23 przypadków Lucy jest jeszcze i tak dla porządku i dodatkowy przypadek forma takiego suplementu dotyczące sędziego Łukasza Bilińskiego chciałem powiedzieć, że ten raport nie dotyczy oczywiście wszystkich przypadków co zresztą zostało również wskazane we wstępie do tego raportu to jest pewien wycinek dotyczy rzeczywistości, który został przeze mnie jako autora tego raportu uchwycony, ponieważ w tym raporcie chciałem pokazać pewne metody działania rzeczników dyscyplinarnych te, które są takie najbardziej drastyczne i które w sposób taki można powiedzieć najbardziej dolegliwy dotykają poszczególnych sędziów, którzy w sposób odważny nie boją się podejmować krytyki tych rozwiązań, które władza przyjęła w obszarze wymiaru sprawiedliwości także, odpowiadając tutaj pytanie oczywiście nie ma się z czego cieszyć, że ten raport dotyczy tylko 23 przypadków jest przypadków dużo dużo więcej nie wszystkich wiemy niektóre sprawy znajdują się na wstępnym etapie, a przede wszystkim musimy mieć świadomość, że ten raport dotyczy działalności rzeczników, czyli tego wszystkiego co wiąże się z działaniem rzeczników dyscyplinarnych natomiast jest jeszcze cały szereg tzw. różnego rodzaju miękkich nacisków, w których ten raport nie dotyka, bo on dotyczył działalności rzeczników będzie naszą przyszłość, a będzie oczywiście także wersja tego raportu w takim kształcie, który będzie pokazywała również IT tzw. miękkie naciski ja rozumiem, że łatwiej prześledzić też historię tych sędziów, którzy znaleźli się pod ostrzałem rzeczników dyscyplinarnych, bo wtedy mamy realnie pewną procedurę dokumenty wiadomo jasne można powiedzieć od czegoś zaczęło na czym się skończyło od tych miękkich, a presja to jeszcze mam nadzieję, że porozmawiamy, ale w jeśli można panie sędzio przypomnijmy rzecznik dyscyplinarny dla sędziego to kto to jest, jaka to jest funkcja rzecznik dyscyplinarny to można, by porównać tutaj słuchacze zrozumieli to jest taka osoba coś na kształt takiego kwas prokuratora on rzecznik dyscyplinarny ma ma za zadanie oskarżyć sędziego za przewinienia dyscyplinarne także tutaj rzecznik pełni rolę oskarżyciela, skąd przed sądem dyscyplinarnym takich jest oczywiście rzecznik sędziów sądów powszechnych główny rzecznik Piotr schab oraz jego 2 zastępców sędziowie Michał Lasota i sędzia Przemysław Radzik, ale działają również rzecznicy na poziomie apelacji okręgów, a także te działania, które zostały opisane w raporcie dotyczą przede wszystkim oczywiście działalności rzeczników tych głównych nazwijmy to tak, czyli Piotra sędziego Piotra chyba sędziego Michała Lasoty i sędziego Przemysława radzi KO te ich działania są takie najbardziej drastyczny, ale są też przypadki, które dotyczą tutaj działalności rzeczników z poziomu okręgu będzie mógł też ryzyko powiedział dla uporządkowania w jaki sposób powoływani są rzecznicy, kto decyduje o tym, że dana osoba obejmuje tę ważną funkcję tak rzecznicy rzecz jeśli chodzi o rzeczników tych centralnych to ci rzecznicy zostali powołani przez ministra sprawiedliwości także tu jesteś też ten główny zarzut, że mimo są oni osobami, które zostały powołane przez czasy organ polityczny, ale czy nie zawsze tak było, że jestem jeśli chodzi o kwestie tak tylko, że byliśmy jeszcze udziału oczywiście był udział tutaj przedstawicieli sędziowskich samorządu sędziowskiego natomiast w tej w tej ustawie, która obowiązuje jeśli chodzi o tych rzeczników w centralnych no to niestety tutaj to jest czysto racjonalna decyzja ministra jasno to gdzie może to być to wszystko padło, bo dzięki temu możemy łatwiej poruszać się później po raporcie i próbować zrozumieć na ile prawdziwa jest, za którą zawarł pan w tytule, czyli na ile to co spotkało tych 23 sędziów było rzeczywiście szykanowaniem i w jaki sposób pan przyśle prześledził historię innymi słowy, skąd wiadomo, że np. postępowanie dyscyplinarne wobec danego sędziego jest szykanowaniem, a nie po prostu zwykłą procedurą wyjątkowo dociekliwego i pracowitego rzecznika dyscyplinarnego rozumie rozumie oczywiście pytanie już wyjaśniam, więc tak oczywiście dla porządku chciałem tylko podać, że ten raport powstał na podstawie dokumentów źródłowych te dokumenty źródłowe osoby wszystkie pisma wezwania, a i różnego rodzaju dokumenty, które były kierowane przez rzeczników, których tutaj wcześniej wspomniałem do sędziów w związku z czynnościami wyjaśniającymi bądź w związku z postępowaniami dyscyplinarnymi te dokumenty zostały udostępnione do analiz ZO jest bardzo dużo to jest ponad już podał, że teraz ponad 160 stron różnego rodzaju dokumentu już natomiast w pewnych sytuacjach bywa również potrzeba pogłębienia tutaj pewnej analizy źródeł, więc tutaj był już bezpośredni kontakt z sędziami i jeżeli jakiś sytuacja budzi wątpliwości to w bezpośredniej rozmowie z każdym sędziów, którego dotyczyło ustalałem poszczególne fakt i teraz, skąd wiadomo, że mamy do czynienia z takimi przekona nowość Otóż właśnie Otóż mamy tutaj sytuację, kiedy rzecznik rzecznicy dyscyplinarni w ogóle wszystko się zaczęło od tego, że sędziowie sędziowie ze stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia wzięli udział w festiwalu Paul and rock festiwal, które miało miejsce w sierpniu ubiegłego roku na tym festiwalu sędziowie prowadzili działalność Obywatelską edukacyjną, która miała na celu pobudzenie rozwoju świadomości prawnej społeczeństwa, zwłaszcza wśród ludzi młodych, bo ten festiwal oczywiście przyciąga duża rzesza ludzi młodych nasze Stowarzyszenie to dostrzegało była to taka akcja, która miała na celu edukowanie, zwłaszcza ludzi młodych w kwestiach dotyczących szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości oczywiście tutaj podczas tych tego festiwalu sędziowie spotykali się z młodzieżą przeprowadzali również symulacji rozprawy, żeby pokazać ludziom młodym ludziom nie tylko, którzy byli uczestnikami tego festiwalu jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości, ponieważ wyszliśmy jako Stowarzyszenie z tego założenia, że sędziowie muszą być wśród ludzi muszą edukować jasne panie sędzio można tę historię, bo to, bo to bardzo było głośno głośna historia, ale to znów wraca do mego pytania, skąd wiadomo, że udział w tym festiwalu i na następstwa tego to była przyczyna do tych represji czy też presji są zwłaszcza, gdy zaczynaliśmy w już czasu wyjaśniam, więc tak sędziowie, którzy brali udział w tym festiwalu jest udziałem przeprowadzali przeprowadzali symulacje rozpra w i występowali tam w stroju urzędowe takie zachowania, ponieważ sędziowie też podejmowali krytyka działań tych działań, które władza podjęła w obszarze wymiaru sprawiedliwości głośno o tym, mówili, broniąc takich wartości jak niezależność sądu zawisła rządu czy praworządność to to stało się przyczynkiem do wszczęcia postępowań w stosunku do czynności wyjaśniających w stosunku do sędziów uczestników te o tych tych wydarzeń z festiwalu, jakie były zarzuty, bo to jest bardzo istotne, bo zarzuty tak naprawdę nie były rzeczywiste przewinienia zarząd był m. in. tak n p . w stosunku do sędziego w Krupy kto, gdzie sędzia przeprowadził parodii rozprawy, występując stroju urzędowym czym uchybił godności, że to był zarzut, który już na pierwszy rzut oka dla każdego rozsądnie oceniającego tę sytuację człowieka niekoniecznie nawet posiadającego, jaką wiedzę prawniczą nie zarzutem racjonalna, a tak zaraz reżimy zrodzone woli stało zaraz wrócimy z rozmową stanął sędzia Jakub Kościerzyński, który z autorem raportu sędziowie pod presją tylko, że najpier w informacje Alicja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie wracamy do raportu sędziowie pod presją raport o metodach szykanowania przez władze niezależnych sędziów, którego autor sędzia Jakub Kościerzyński jest naszym gościem na co dzień sędzią w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy i członek stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia panie sędzio to co z informacjami przypominał nam pan historię tego, gdy sędziowie wybrali się na dawny przystanek Łódź Stock, czyli to obecnie festiwal Polen Polen rok i brali udział akcji edukacyjnej między nimi symulacji rozprawy i pan pominął tę historię, żeby udowodnić mnie i słuchaczom, że efekty tego tego spotkania z młodzieżą były druzgocące dla sędziów w tym sensie to jest właśnie moment, który rozpoczęły się represje i prosząc o informację co się wydarzyło dalej znaczy, dlaczego pan z tego wyciąga wnioski o tym, że sędziów spotkały no i bezprawne sankcje oczywiście już tłumacze, więc tak to te postępowania te czynności, które są prowadzone w stosunku do sędziów, którzy uczestniczyli w tym festiwalu są pod prowadzone z powodu różnych pretekstów, które tak naprawdę nie dotyczą rzeczywistych przewinień, bo one wiążą się z tym, że sędziowie oczywiście też, występując na tym festiwalu głośno bronili niezależności sądów niezawisłości sędziowskiej i teraz tak pretekstem jest wszczęcie takiego postępowania w związku z tym, że sędzia założył np. togę i przeprowadził symulację rozprawy, którą rzecznik określa jako parą je, ale to rzeczywiście za te za te za ten czyn sędzia nie jest pociągany do odpowiedzialności natomiast rzecznik bez podsta w prawnych podkreślam, bo to jest sprzeczne z prawem otwiera sobie drogę i bada całą działalność tego sędziego n p . z ostatnich 3 lat, czyli kompletnie bez związku z tym tak tym domniemanym przewinienia binarnych, czyli raz rozdziela morze oraz, po czym poszukiwania metodą traktowania mówią rybacy starał się Vera tak żałuję referat domaga się nadesłania opinii służbowej bada stabilność orzecznictwa to niema kompletnie przecież w związku z rzeczywistym przewinieniem, które podejrzewa sędziego tak, bo podejrzewa go o to, że przeprowadził jakąś tam parodii rozprawy i teraz ta w rzeczywistości np. dotyczyła sędzi Frąckowiak w tej części, która miała dotyczyć tej tzw. parodii postępowanie się nie toczy, ale sen ale, ale rzecznik przegląda akta ileś lat wstecz wyższy o to, żeby dopiero znaleźć jakiś hak znaleźć punkt zaczepienia, żeby postawić za dlaczego, ponieważ sędzia występowała np. wcześniej na łańcuchach świateł, że wypowiadała się krytycznie w stosunku do rozwiązań przyjętych wobec obszarze wymiaru sprawiedliwości przez ten władz i nie jednostka owe przypadek, ale zestawienie dopiero tych wszystkich przypadków, a więc porównanie, że tam, gdzie sędziowie zaczynają bronić niezależności sądownictwa praworządności tam wkracza rzecznik, wszczynając jakieś czynności na podstawie tak naprawdę podejrzenia przewinienia, które nie zaistniał, bo przecież jest oczywiste żaden żaden sędzia nie miał postawionego zarzutu dyscyplinarnego Zatorze występował w todze gdzieś na jakimś festiwalu czy gdzieś n p . w szkole kiedy, gdzie mamy to był pretekst, żeby dopiero uruchomić tą całą machinę i znaleźć coś na tego sędziego to jest wbre w tra takie postępowanie rzeczników wbre w prawu i teraz mówiliśmy na początku, że raport składa się z rozdziałów każdy rozdział swojego bohatera sędziego w sumie jest ich 20 dwadzieścioro troje i i zastanawia się czyta ta procedura, którą pan opisał dotyczy ich wszystkich, czyli że każdy z nich stał się ofiarą takiego traktowania czy też inne metody również stosowana oczywiście to traktowanie nie dotyczy wszystkich, ponieważ każdy z tych przypadków jest zróżnicowana są takie przypadki sędzia np. wspomniana przeze mnie sędzia Monika Frąckowiak sędzia Arkadiusz Krupa też sędzia Olimpia Reńska uszek, gdzie faktycznie to całowanie był, ale są również innego rodzaju działania rzeczników, które są w tym raporcie szczegółowo opisane przykładem może być m. in . na tutaj to postępowanie dotyczące sędziów to Gdański, która za to, że sfotografowała się w koszulce z napisem konstytucja, chcąc uczcić tutaj stulecie odzyskania niepodległości, a następnie później prowadziła postępowanie, które jak wiemy osoby były obwiniony, ponieważ zakładały koszty takie może być koszulki takie, jakie powiedzmy różnego rodzaju plakaty z napisem konstytucja Jędrek na rzeźby bab pruskich i to zdaniem rzecznika jest podstawą do prowadzenia czynności przeciwko sędzi posunięcia zdaniem rzecznika nie zachowują bezstronność rzecznik posuwa się nawet do tego, że wprost, iż nie stwierdza, że koszulka z napisem konstytucja jest jakby przejawem takiego ruchu społeczno-politycznego, czyli od razu zakłada polityczne intencje i zarzuca sędziemu jak, że tak jak innej koszulce był kiedyś to skoro sprawa dotyczy takich koszulek nie może może to to jest to jest już sytuacja, która tak naprawdę no można powiedzieć w sposób bardzo jaskrawo pokazuje, jaka jest tak naprawdę intencja sędziów to jest przykład, kiedy orzeczenie, które zapada jest nie pomyśli łatwo no bo wiadomo, jaka była sytuacja z tymi konstytucję stąd akcję zakładania koszulek różnych różnych częściach Polski były takie akcje i sądy tutaj broniła obywateli, ponieważ uznawały, że tego rodzaju działania zakładanie koszulek na taki czy inny pomnik to jest po prostu przejawem manifestacji poglądów w debacie publicznej na temat stanu praworządności to nie jest teren rządzący tak swoją drogą nie ma państwo zauważyli, że żyjemy w takich czasach, gdy rzeczy, które kiedyś wydawały nam się wyłącznie śmieszne stają się czy wprost z Mrożka stały się elementem poważnej dyskusji jak to czy zakładanie na pomniki koszulek z napisem konstytucja jest przestępczość też nie jest pani sędzia, a jeśli chodzi o te domniemane przewinienia mówiliśmy o koszulkę z napisem konstytucja mówiliśmy o traktowaniu starych orzeczeń, a co z sędziami, którzy ośmielili się zadać pytania prejudycjalne no to jest proszę państwa ogólne przypadek, który jest arcyciekawa, ponieważ tutaj chciałem powiedzieć trochę się, że jeżeli będzie oczywiście dane tutaj mamy do czynienia z 3 takimi przypadkami udokumentowanymi to jest one dotyczą sędziego Igora tulei sędziów Maciejewskiej oraz tutaj sędziego, który za auto pytanie czy Gorzowa Kamila ludzkiego tak i przede wszystkim trzeba sobie jasno powiedzieć, że działanie rzecznika, który określa jako przewinienie dyscyplinarne zwrócenie się z pytaniem prawnym jest działaniem całkowicie bezprawne, ponieważ sędzia Polski jest również sędziom unijnym sądownictwo Unii Europejskiej tak skonstruowane, że Unia Europejska poza Trybunałem w Luksemburgu nie ma własnych sądów ma każdy sąd w państwie członkowskim jest jednocześnie sądem unijnym sędzia polskie sędzią unijnym tak jak sędzia niemiecki sędzia mniej i to ten mechanizm odesłania prejudycjalnego to w ogóle jest trzon porządku prawnego Unii Europejskiej, jeżeli sędzia ma wątpliwości czy dany przepis prawa krajowego jest zgodny z przepisem prawa Unii Europejskiej to się takie pytanie zadać tutaj rzecznik nie ma prawa ingerować, bo to jest sfera orzecznicza, która jest co do zasady w ogóle wyłączona z oceny działań rzeczników i tutaj to jest bardzo istotne co chciałem podkreślić, że system dyscyplinarny, który jest w danym kraju przyjęty stanowi taki Probierz praworządności taki papierek lakmusowy dla oceny zagrożeń dla niezależności sądów niezawisłości sędziów co doskonale dostrzegła komisja Europejska, która 3 kwietnia wszczęła przeciwko Polsce postępowanie dotyczące uchybienia zobowiązaniom traktatowym w zakresie przyjęcia tego systemu dyscyplina tak jest i tak aż tam właśnie pojawia się zarzut, że przyjęty przez system dyscyplinarny podważa niezawisłość sędziów, ponieważ wobec sędziów prowadzone są czynności wyjaśniające dotyczące zadania pytań prejudycjalnych do czego sędzia ma święte prawo rzecznik nie ma prawa tego kwestionować no, jeżeli ta nie będzie głupie, jeżeli ono będzie niezasadne to nieważne chodzi o to, że sędzia mając taką wątpliwość musi rozstrzygnąć na poziomie krajowym nie może dopuścić do tego, żeby przepisy krajowe, które do co, do których ma wątpliwości zostały co do zgodności oczywiście z prawem Unii Europejskiej zostały zastosowane sędzia Jakub Kościerzyński Sądu Rejonowego w Bydgoszczy ze stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia i autor raportu sędziowie pod presją o metodach szykanowania przez władze niezależnych sędziów dostępny na stronach stowarzyszenia Iustitia kończymy tę część analiz za chwilę informacje po nich sprawdzimy, dlaczego coraz mniej dzieci dostaje pieniądze z funduszu alimentacyjnego Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA