REKLAMA

Tragedia w Olecku pokazała, że państwo nie potrafi pomagać rodzinom, w których dzieje się krzywda. Czy nowa ustawa antyprzemocowa to zmieni?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-07-10 20:00
Prowadzący:
Czas trwania:
50:44 min.
Udostępnij:

Zastanawiają się Renata Durda, kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz mec. Grzegorz Wrona.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wieczór Radia TOK FM wcześniej odpowiednie dwudziestej słucham Radia TOK FM wieczór Radia TOK FM dziś środa 10 lipca dobry wieczór mówi Paweł Sulik w naszym studiu Renata Durda kierowniczka ogólnopolskiego pogotowia ofiar przemocy w rodzinie niebieska linia dobry wieczór dobry mecenas Grzegorz Wrona dobry wieczór dobry czy chciałem państwa zapytać najpierw o zmianę, która pewnie dla wielu słuchaczy zresztą w naszej ocenie mówiliśmy o tym, cytowane tu była obecna Renata Rozwiń » Durda również zmiany, które dla wielu słuchaczy, choć jest zaskakująca jeszcze w styczniu mieliśmy projekt zmian wprawie, który mówił o tym, że jednorazowe jednak zła przemocy w rodzinie nie będzie kwalifikowana jako jako przemocy to wzbudziło jak pamiętamy wszyscy wtedy olbrzym o olbrzymie kontrowersje nawet porównywano te zmiany do tego co federacji rosyjskiej stało jeśli chodzi o ustawodawstwo związane z przemocą w rodzinie nie minęło pół roku okazuje się, że minister sprawiedliwości mówi Otóż tak izolacja sprawcy przemocy to natychmiastowa to jest coś, czego na co ofiary przemocy czekają i to koniecznie zrobić pracujemy nad tym, więc chcę zapytać państwa szczególnie Renaty Durdy, który rano zawsze blisko tego rodzaju prac takiej płaszczyźnie konsultacyjnej czy to jest także to jest trochę zaskoczenie z punktu widzenia środowisk, które zajmują się anty przemocą działalności, kiedy rząd nagle wychodzi z taką propozycją ogromne zaskoczenie dawno nie było tak zaskoczona szczerze wciągu ostatnich 4 lat właściwie nic tak nie zaskoczyły, bo nawet ten projekt styczniowe był jakoś przewidywalny ze względu chociażby na lobby stycznie działania gminy Zakopane, o których wiedzieliśmy, że ani wszelkimi możliwymi sposobami dążą do tego, żeby podobnie jak w Zakopanem, gdzie nie ma lokalnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie także w całej Polsce takich struktur nie było, że badanie działały, więc jakoś ten ruch taki związane z de kry mina lizać przemocy w rodzinie można było przewidzieć natomiast, że obecny w sensie politycznym rząd myślę, że obecny obecną główną siłę polityczną, że ona wyjdzie z taką inicjatywą, którą czekamy od co najmniej dekady Jeślinie dłużej nad tak naprawdę się nie warto powiedzmy wyraźnie słuchaczom, o co chodzi chodzi o to, że w sytuacji, kiedy pojawia się w policja i na podejrzenie, że to dochodzi do przemocy w rodzinie to jak rozumiem minister sprawiedliwości proponuje, żeby to działanie było maksymalnie szybkie zakończyło się jeśli będą od poniedziałku spełnione no czym tym, że sprawca przemocy opuszcza mieszkanie po prostu opuściła swoje wypowiedzi słowo ma podejrzenie jest ten projekt zakłada, że policja ma mieć pewność, że doszło do przemocy w rodzinie, czyli sytuacji, które mamy podejrzenie, że coś mamy na rzeczy jeśli chodzi o przemoc między członkami rodziny to raczej nadal stosujemy obecnie panujące prawo, czyli wszczynamy procedurę niebieskiej karty jeśli osoby pokrzywdzone wyraża jakąś uchwałę w tej sprawie odpowiednie organy będą także podejmować działania, choć powinny podejmować z urzędu i niekoniecznie z wolą te osoby, ale w Polsce taka tradycja, że jednak wszystkie działania karne są wtedy, kiedy rzeczywiście osoba pokrzywdzona wyraził w tej sprawie, ale bądź też rzeczywiście na jakiś przedstawiciel jakieś instytucje dojdą do wniosku, że tutaj nie ma już, z czym pieścić trzeba po prostu działać na twardo, czyli rzeczywiście stosować jakieś środki karne ten projekt, który teraz Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło mówi jasno w sytuacjach, w których patrol policji, czyli funkcjonariusze ze służby patrolowo interwencyjnej będą widzieli, że dochodzi do przemocy w rodzinie, a ich narzędzia do diagnozowania tego zjawiska, o których mowa w tym projekcie, że one zostaną odpadnie z rozporządzeniem przygotowana przez ministra spra w wewnętrznych potwierdzą, że rzeczywiście życie zdrowie osób pokrzywdzonych są zagrożone sprawca jest niebezpieczne będą mogli natychmiast wydać nakaz opuszczenia lokalu zakaz zbliżania się za najbliższego otoczenia tegoż lokalu no i to też było to co budziło naszą wątpliwość głównie jest umowa o mieszkaniu lokalu jest zamieszkanie na rozmowy o chronieniu osoby pokrzywdzone, czyli że ten zakaz zbliżania dotyczy mieszkania miejsca zamieszkania natomiast nie są związane z osobą czy osobami pokrzywdzonymi być może jest to jakoś powiązane z innymi możliwościami prawnymi jeśli chodzi o uzyskanie tego nakazu ochrony, ale jednak dobrze by służby bardziej jednoznacznie kodeks postępowania cywilnego mówił o tym, że ten zakaz zbliżania dotyczy osoby pokrzywdzonej niż rząd dotyczył tego najbliższego mieszkania, ale myślę, że to jednak nie jest kwestia tego, że policja, bo bardzo dużo osób z tymi rozmawiałam o tym, projekcie, które nie są ze środowiska osób zajmujących się przemocą w rodzinie były negatywnie do tego nastawiony wszyscy śpiewali mówili jak to teraz wpadnie policja do domu będzie mówił halo pan wychodzi i to tak będzie mógł pędzić, bo się tak ten gość nie podoba jego twarz Jan jedno nie to nie jest tak, że policjantowi się nie spodoba twarz tego gościa czy tej gościnni i tak sobie ten nakaz opuszczenia lokalu będzie mógł wydawać jednak będzie obwarowane pewnymi narzędziami, które będą potwierdzały fakt konieczności zastosowania tego narzędzia, a czy w związku z 4 kapitulacja samą intencję, żeby policja miała takie możliwości działa wszystkie szybko zbliżamy się do pewnego standardu Europejskiego, a diabeł tkwi szczegółach tak, bo tych pytań jest więcej no dokładnie pamiętam wiele rozmów, z których wynika nawet konkretnych sytuacji zgłoszonych przez naszych słuchaczy słuchaczy, z których wynikało, że oni, że z, których wynika, że policja dotychczas nie miała ani takiej wiedzy ani możliwości analitycznych związku, z czym z wejściem w życie ustawy pewnie ci słuchacze z analizy nie wyobraża, że policja nagle okaże się być niesamowicie czuła wrażliwa na kwestie przemoc w domu tak, żeby podjąć taką decyzję decyzję, więc to jest 1 z podstawowych wydają się zarzutów ale, żeby strona proszę o projekcie przewidziano bardzo różne warianty przewidziano taką sytuację, że to policjant obecny na miejscu są diagnozuje działa, ale też przewidziano to jest kolejna bardzo pozytywna rzecz, że ktoś informuje n p . pracownik socjalny wymieniony tam w tym projekcie, a mało tego co dla mnie jak dla prawnika jest wręcz fenomenalne to są terminy, które są zapisane w tym projekcie, ponieważ zarówno na tym etapie policyjnym jak na etapie sądowym, bo podlega kontroli sądowej ten nakaz noszą zapisane bardzo krótkie terminy jest poprawią ludzkie jak na polską rzeczywistość notach tak mówimy tutaj o funkcjonowaniu jednak za wszystkich procedur w oparciu o stare zasady na dość na tym, że wreszcie zapisano, że zapada orzeczenie sądu nie, że sąd wyznacza rozprawę prawda w związku z tym tak jakby narzuca się nie tylko terminale termin, że ma zapaść orzeczenie wdanej sprawie te terminy są tak korzystnie zapisane, że nawet, jeżeli osoba wnosząca do popełnia ich braki formalne nie dołączy kopię pisma wszystko to należy zrobić za tą osobę, a więc wydaje się, że tutaj naprawdę przewidziano bardzo dużo takich sytuacji, które dzisiaj potykają się osoby doznające przemocy w rodzinie na korzyść sprawców przemocy to się rzeczy musimy poruszyć wątek, który oddzwania przed chwilą do nas pod nr 224 czwórki 044 nasza słuchaczka podniosła 224 czwórki 044 naszych skoczków tak założyła swojemu uczniowi niebieską kartę i ta karta okazała się kompletnie nieskuteczne tata ucznia chodził do szkoły robiła awantury można się od wojny nauczycielki do swojego syna mama tego ucznia uciekła z domu z 2 synami, ponieważ nie udało się eksmitować ojca no i zdaniem naszej słuchaczki, która do nas zadzwoniła za co bardzo dziękujemy no przy mamie ta procedura niebieskiej karty, która w tym przypadku została uruchomiona na kompletnie kompletnie nie zadziałała to są 2 różne rzeczy procedura niebieskich kart nie jest uruchamiane są eksmisji sprawcy tam nie ma takiego instrumentu grupa robocza nie ma takich uprawnień jest osobny tryb normalny rozumiem czy niebieska karta w ogóle nie miała tego załatwiać dzięki temu, że mamy ustawę mamy teraz tak, żeby komplementarność dysk karta swoją drogą, a ta natychmiastowa eksmisja, który mówi ustawa swoją drogą mamy rozbudowaną do standardu Europejskiego namiastkę tego co obecnie obowiązuje tak można, by to obrazowo określić, dlaczego na forach internetowych tak wiele informacji o tym, że ludzie będą w tej procedurze niebieskiej karty liczyli na to, że będzie eksmisja na kogoś, kto stosuje przemoc nie wiedzieli nie rozumieli nie powiedziano przed przekaz 2000 dziesiątego roku dzisiaj to już tak brzmi troszkę się kantory lista jest stworzenie był taki, że wprowadzamy przepis, a ta oficjalna wersja, że wprowadzamy właśnie taki przepis, który pozwoli tych sprawców usuwać wprowadzamy procedury karnej wprowadzamy do policji ustawy o policji wprowadzamy go do kodeksu po do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w trybie cywilnym, a więc ludzie słuszny wniosek wysunęli natomiast jak pan redaktor zauważył Białoruś już szczegóły ani też szczegóły były takie, że tylko w pewnych sytuacjach tylko co do pewnej grupy sprawców można było stosować tę obecnie obowiązujące przepisy one są stosowane nowe statystyki pokazują, że jak najbardziej mamy rosnącą liczbę z roku na rok zastosowania przepisów, ale to absolutnie nie ma nic wspólnego z tym, o czym teraz rozmawiamy teraz rozmawiamy o tym, że tu i teraz przychodzi funkcjonalnych mówi nie może tu przebywać jak ktoś dalej będzie przybywać będą to dziś na szczęście w tym projekcie zostały przewidziane takie sankcje, których nawet do tej pory nie ma prokurator, czyli to, że w tej sprawie może być nie tylko kara pozbawienia czy ograniczenia wolności także kara grzywny, a tak naprawdę do tej pory wprost nie mieliśmy tego jako możliwość stosowania czy prokurator rzeczywiście wydał nakaz opuszczenia lokalu ktoś nie przestrzegał no to mógł zaostrzyć środek tymczasowy no co miałbym zrobić na późne aresztu, a wiadomo, że w Polsce mamy problemy z zbyt częstym stosowaniem zbyt długi areszt w związku z tym niezbyt chętnie się ten środek stosuje często także wszyscy przymykali na to oko na zasadzie no jak pomieszkuje osoba pokrzywdzona się nie sprzeciwia jakoś szczególnie na to co się będziemy czepiać pewnie się dogadali teraz w rzeczywistości ten nakaz policyjne Masters powiedziane co można zrobić temu delikwentowi, który nie będzie do tego zakazu stosował funkcję uważam, że to w ogóle jest naprawdę cały ten komplet tej nowelizacji jest dosyć przemyślana oczywiście mam jak zwykle, czego jeszcze nie uwzględnia, czyli np. właśnie tego co zrobimy z osobą, która idzie do pracy albo gdziekolwiek przychodni zdrowia i czy od razu też chroniona nie bardzo sprawnie trzeba pomyśleć w jaki sposób te dziury tam, które się pojawiły dobrze byłoby załatać czy chociażby reszta iluzoryczna wg mnie opowieści o tym, że osoba pokrzywdzona szybko jej sytuacji zostaną poinformowane jakieś organizacje, które mają ruszyć na pomoc pomoc, bo to jest taki model austriacki wał jest tak, że jeśli policja wydaje nakaz opuszczenia lokalu to równocześnie powiadamia odpowiednią organizację pozarządową, która ma obowiązek w ciągu 24 godzin skontaktować z osobą pokrzywdzoną zapytać czy potrzebuje wsparcia potrzebuje opieki psychologicznej potrzebuje pomocy prawnej, bo przecież nie wszystko rozumie, dlatego że jakoś bezpiecznym otoczeniu w Polsce chyba nie ma wiatru miejscu byłyby gotowe w ciągu 24 godzin jednak spotkać się czy skontaktować z osobą pokrzywdzoną już dzielić rzeczywiście specjalistycznej pomocy, ale taka furtka jest przewidziana, a co żeglować przewidziano, jakby 2 przepisy pierwszy to jest takie, że niezastosowanie się jest wykroczeniem, czyli sankcja wymierzona w normalnym trybie, ale przede wszystkim dane uprawnienia nakaz policji do wyegzekwowania tego to jest absolutnie rzecz gwarantująca wyegzekwowania, czyli proszę opuścić mieszkania pan nie chce to panu pomożemy środki zwolnione z szansy bezpośredniego to jakby no myślę, że już sam ten zapis w większości wypadków wystarczy, żeby to było przestrzegane faktycznie mogę powiedzieć, że to co z kolei też dla mnie świadczy o tym, że ktoś dopisał wie co pisał to jest np. zapisy mówiące o tym, że ta osoba doznająca przemocy w rodzinie musi czekać w miejscu zamieszkania aż przyjdzie policja wyda nakaz ma prawo czekać i również to nie pozbawia prawa do ubiegania się od nakaz oddania rozważano pot podobnie jak sytuacja, w której sprawca nie ma na miejscu, ponieważ do tej pory częsta sytuacja była taka policja przyjechała on między czasie będziesz wiedział, że policja jedzie czmychnął na pociągiem co możemy zrobić go nie ma po prostu tak, a tu mamy przewidziane tą sytuację p t. zostawiamy panu na drzwiach pismo w tej sprawie jeśli pan tylko wróci tą pierwszą rzeczą, którą pan zobaczy to przyczepione na drzwiach pismo mówiące o tym ma pan zakaz wchodzenia do tego mieszkania oraz druga sytuacja była taka, że no ta osoba pokrzywdzona mówiła nie mogę tutaj czekać na policję, zanim policja przyjdzie to mi głowę oberwie, więc ona uciekała gdzieś chroniła miejscową policją była tak, ale czy policja czy w ogóle prokurator wie, gdzie pani teraz jest teraz mam mieszkam mamy na to nie mieszka pani w domu nie ma zagrożenia co ma opuszczać to mieszkanie państwo jesteście razem czy nie ma właśnie tego zagrożenia dla życia zdrowia kobiety, które przebywały ośrodka interwencji kryzysowej hostelach dla ofiar przemocy też słyszały to samo no nie możemy kazać temu panu opuścić lokalu, bo przecież pan mieszka 30 km od pani pan jest w schronisku jest pani bezpieczna, więc ten nakaz bez sensu i okazywało się, że osoba pokrzywdzona musiałaby siedzieć i czekać razem ze sprawcą mieszkaniu, żeby rzeczywiście po iluś dniach, a czasami tygodniach otrzymać ten nakaz opuszczenia lokalu dla sprawcy tymczasem ona może być bezpieczna mamy on mógł uciec do kolegi mieszkanie może być puste, a mimo wszystko my możemy ten nakaz opuszczenia tego lokalu na niego wydać więcej z tą, ale prawda praw do przodu wierzą państwo w kompetencje policji w tym względzie znaczenie nie chciał, żeby zabrzmiało ale praca policji ciężka stresująca to jest bardzo wiele bardzo różne rzeczy, które w większości znacznie zniesieniu tymczasem dochodzi narzędzie, które wymaga no nie tylko wiedza, jaki pewnego rodzaju kompetencji ktoś może mieć wątpliwości czy rzeczywiście Polska policja jest przygotowana do tego zaś działać szybko w dodatku praktyka pokazuje, że interwencja policji jest decydująca bardzo wielu przypadkach w obecnym stanie prawnym jest nieformalna, ponieważ nie jest poparta żadną konkretną konkretem uprawnieniem tego funkcjonariusza, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo w oparciu o otoczony Wici jego doświadczenie światopogląd percepcja danego dnia dzisiaj decyduje o tym, jakiej udzieli pomocy w tym momencie uzyskuje konkretne narzędzie, do którego jest konkretna procedura i konkretne zadanie przed nim stoi uważam, że to ułatwia zadanie podjęcia tych działań daje też poczucie bezpieczeństwa tę funkcjonariuszowi żona ma prawo to zrobić prawa daje też takie poczucie rząd zaczyna wiedzieć pociąg w ogóle tam jedzie czy nie jedzie po to, żeby się bawić księdza albo mediatora tylko markę auta albo ta wędkarzy po to, że, jeżeli jest niebezpiecznie nie ma o czym rozmawiać to ja mam narzędzia, żeby zadziałać w związku z tym czy czy się zdarzają osoby, które nie będą potrafiły tego użyć przez skorzystać no na pewno są takie osoby we wszystkich instytucjach będzie to wymagało na pewno zdobycie doświadczenia, ale z punktu widzenia funkcjonowania narzędzia, które się w ten sposób daje na pewno ustalenie reguł jest jakąś drogą do standaryzacji bezpieczeństwo, ale kluczowe, ale też trochę stanę w obronie polskiej policji można zawsze staje w jej obronie też co dziś Polska oficjalnie jest mądrzejszy ani głupszy od policji z innych krajów jeśli w takich krajach jak Czechy Francja wielka Brytania Austria to chociażby, utrzymując się w krajach europejskich takie narzędzia policja ma takie możliwości policja Mate ja nie wierzę, że w tych krajach policjanci są o niebo lepiej przygotowani do interwencji domowych niż nasi Polsce oczywiście zawsze czegoś prawie brakuje i od niepamiętnych czasów zawsze tam drążymy dziurę w brzuchu resortowi spraw wewnętrznych oraz kierownictwo polskiej policji, żeby wciąż nieustająco szkolić policjantów, bo przecież przychodzą nowe pokolenia nowi funkcjonariusze, którzy się uczą tych starszych niekoniecznie uczą się też dobrych nawyków czasami niekoniecznie dobre właśnie przy pozostanę, więc to jest kwestia szkolenia ludzi, ale na pewno potencjału do tak, żeby to narzędzie stosować my jest taki sam w Polsce jak w innych krajach nie widzieliśmy to była wojna istotniejszych rzeczy przewidziano oczywiście kontrolę sądową to znaczy, że tego rozstrzygnięcia jest przewidziana w 2 wojnie o odwołaniu, że to czas na trudne pytanie z etycznego punktu widzenia, a co w takiej sytuacji w tej ustawie mówi się cokolwiek sprawcy, dlaczego wystawiamy go za drzwi i jak rozumiem ofiara jest to tutaj podmiotem chronionym tak to tona to z jej powodu w ogóle mówi mówimy tej ustawy o tych zmian o zmianach mniej, ale ktoś może powiedzieć no dobrze, ale wystawiamy zabitego sprawcy i czy myślimy o tym, rząd powinien takie schroniska się czy noclegowni tam jest skoro może także pozarządowej czy powinna się odezwać oraz prorządowa dla ofiar przemocy zrozumiały dobrze to jest to być może coś wina ustawodawcy na wziął pod uwagę sprawca przemocy naprawdę to obydwaj panowie się uśmiechają, ale rzeczywistość jest taka, że w tym projekcie jest przewidziane także taki zapis, który mówi o tym, że o tym, że sprawca został usunięty z lokalu nie tylko informuje się w określonych sytuacjach tam sąd rodzinny jeśli są dzieci w zespół interdyscyplinarny w każdej sytuacji zespół interdyscyplinarny co powinien zrobić to powinien objąć planem pomocy całą rodzinę w tym także podejmować jakieś działania związane z zatrzymaniem przemocy jest z tym, żeby sprawca przestał ją stosować, ale także ustawodawca przewidział poinformowanie powiatowego centrum pomocy rodzinie o tym, że powinien ten, że podmiot, który jest zobowiązane do prowadzenia oddziaływań korekcyjne edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc powinien wziąć pod uwagę to osoby czy zaprosić tę osobę do uczestnictwa w programie korekcyjne edukacyjną dla sprawców przemocy, które się obowiązkowo na terenie tego powiatu musi odbywać zastanawiam się czym King nawet nastawiam się to jest nadmiarowe w tym sensie, że już powiadomienie zespołu interdyscyplinarnego powinna jak za skutkować tym, żeby ten człowiek dostał jakąś informację, gdzie mogłyby mógłby się oduczyć stosowania zachowań przemocowych, a jeśli informujemy zespół interdyscyplinarny i powiatowe centrum pomocy rodzinie za 2 instytucje w tej samej sprawie będą jakoś współdziałały, ale jeśli ustawodawca w kość łączy programy korekcyjne edukacyjne z zadaniami powiatu w tym czasie powinno dziać jeśli chodzi o odłączanie ludzi stosowania przemocy to ja jestem za od dziś, a to przecież obowiązuje przy przeci w zmianom korekcyjne edukacyjne działania to wszystko powinno działać działają, ale skąd powiat ma wiedzieć, że na terenie powiatu mieszka człowiek, który stosuje przemoc wobec swojej rodziny to kto jest także kursantem takich osoby, które albo zobowiązał do tego sam haseł Donalda wobec nich toczy się procedura niebieskich kart, ale niekoniecznie jest ten przebieg, lecz sąd zobowiązał się sąd mówi proszę zgłosić protest części też procedura karna czy na rowerze w procedurze karnej dochodzi do skazania i w ramach orzeczonej kary środek karny w postaci udziału programy korekcyjne edukacyjnym Marta jest bardzo długa droga dano, bo musi dojść prawomocnego skazania co trwa długo ma potem właśnie musi ta osoba uczestniczy to jest inna sytuacja tak, że sytuacja można powiedzieć nie przesadzając, że to już taka ostatnia rzecz tak można było dużo wcześniej wykonać tą samą pracę być może oglądać do skazania będzie musiało dochodzić prawa mięso na pewno praca z tymi ludźmi przecież psychologicznie rzecz biorąc zupełnie inaczej wygląda motywacja do zmiany swoich zachowań jeśli motywacją jest to, że uniknę jakieś kary albo przynajmniej taka będzie łagodniejsza zupełnie czymś innym jest jest już kara i właściwie udział w tym programie niczego nie zmieni mojej rzeczywistości oczywiście może zmienić moje rzeczywistości rodzinnej moich relacjach w maju funkcjonowania oczy, ale z trochę wyższy poziom świadomości niż zwykle mają osoby, które mówią zrobię coś, bo jeśli tego nie zrobię to grozi mi coś co będzie nieprzyjemne, a tyle tak dużo wcześniej niż teraz są ciekawe psychologicznie wszystkie zrozumie chcę zadać pytanie czy jak dochodzi zatem sytuacje, o których poinformowała słuchaczka dzwoniąca do nas przypomnę nr 224 czwórki 044 i państwo chcą coś zapytać skomentować to proszę dzwonić 224 czwórki 044, czyli jest niebieska karta nauczycielkę postara się, żeby ta procedura ruszyła ktoś może powiedzieć, słuchając tej historii no może trzeba było doprowadzić do eksmisji tylko to co mówimy właśnie w jakimś zainteresowanie się państwo tą skomplikowaną sytuację w tej rodzinie powinno zadziałać, ale nie zadziała no to dlatego, żeby to jasno wybrzmiało ten projekt zakłada, że każdy sprawca przemocy nie będzie eksmitowany ten projekt zakłada, że jeżeli w danym momencie ta osoba zagraża bezpośrednio życiu zdrowiu to wtedy dochodzi do takiej sytuacji czy są 2 porządki zupełnie osobne tak z 1 strony długi proces, który może być związane z naprawą jakiś niedobry sytuację w rodzinie, a to czy mówimy to jest czysta interwencyjna sprawa no muszą być tak rozdzielone, ponieważ też etapy, na których osoba doznająca przemocy ujawnia, że doznaje przemocy są różne są takie właśnie ratuje się tu i teraz no i muszą być narzędzia, żeby tej pomocy udzielić do tej pory są bardzo ograniczone plus jest inna sytuacja, gdy ktoś dziś zgłasza ujawnia nam wtedy zależy co ujawnia, kiedy dochodziło tej przemocy jakich okolicznościach nowa za chwilę wróćmy do rozmowy widzę, że państwo dzwonią do nas z pytaniami 224 czwórki 044 za chwilę wracamy do rozmowy wieczór Radia TOK FM reklama po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku niestety ostatnio poczułem silny ból w kolanie pomógł mi oto ganek pod okiem Medyk przynosi ulgę na długo do specjalistycznych związani na bóle mięśni stawów obok bez bólu przez cały dzień bez bólu przez całą nas pani magister córka wyjeżdża na kolanie poprzednia niestety przywiozła wsie czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec prawica nie chce pani nie martwi jest taki aerozol zawierający wszawicy wczoraj projekt IT działa tak skoro projekt ma właściwości podlegające intensywny zapach dzięki temu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez przez gminę zatem skoro projekt zapobiega zarażeniu ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy wystarczy, że córka codziennie z bliska wozy i zobaczy pani, że wróci z wakacji bez niespodzianek, które projekt i problem w głowie rodziła, a pamiętały kapsułkę na wątrobę pamiętałem proszę jeszcze 10 zł reszty reszta zapłaciłem niecałe 13 zł to co kupiłeś SL ich 300 mg fosfolipidów sojowych 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna jeziora ten SL to bardzo dobry wybór suplement diety serii 300 mg fosfolipidów sojowych 50 kapsułek tylko 13 zł więcej na Sejm PL wyciąg z ostrych drugiego wspiera wątrobę Aflofarm kino, które dotyka 19 międzynarodowy festiwal filmowy nowe Horyzonty Zobacz hit międzynarodowych festiwali odkrywa kino Mistrzów i obiecujących debiutantów poznaje nowych Chin Argentyny Islandii i muzyki nowe Horyzonty od 25 lipca do 4 sierpnia we Wrocławiu więcej na nowe Horyzonty PL wydarzenie dofinansowane ze środków funduszy norweskich i ludzi pochodzących z Islandii Liechtensteinu Norwegii na festiwal zapraszają miasto Wrocław i radiu TOK FM, dlaczego hemoroidy bolą przyczyną bólu są zakrzepy sięgnij po prostu Chem Poland Krym rok to MO lan szybko przynosi ulgę nawet po kilku minutach od zastosowania działa też przeciwzakrzepowo dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości, które można bez hemoroidów szybko wg prokuratury będą decydować na zewnętrzne wewnętrzne żylaki odbytu przeciwwskazania nadwrażliwość np. ale przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem farmaceutą, gdyż każdy niewłaściwy stosowany zagraża twojemu życiu zdrowiu w aptekach dostępne są tabletki do stania Witomino blokujące nieświeży oddech wg 85 % badanych suplement diety hali to likwiduje nieprzyjemny zapach usta lepiej niż gumy do życia hali Domin prawdziwe Broker nieświeżego oddechu wyciąg z tymianku odświeża oddech więcej badań konsumenckich na hali com PL, a słowa reklama chór Radia TOK FM dwudziesta 35 słuchamy Radia TOK FM nasze studio Renata Durda kierowniczka ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie wyszkolenia mecenas Grzegorz Wrona jeszcze raz dobry wieczór wyborczy są z nami również nasi słuchacze, którzy pod nr 224 czwórki 044 dzwonią rozmawiamy o projekcie nowelizacji ustawy, z której wynika, że to coś co organizacje pozarządowe eksperci zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy zgłaszali od lat, czyli możliwość natychmiastowego izolowania sprawcy przemocy ofiary oto tejże nowelizacji ustawy jest uwzględnione rozmawiam właśnie o tej ustawie, ale między czasie ze względu na nasz słuchacz, który bardzo dziękujemy za ciekawe pytanie czy sprawca przemocy traci prawo do posiadanej nieruchomości, w której doszło do tej przemocy miano nie traci absolutnie w ogóle nie wpływa na prawo własności, czyli jak żyję i izolowane w tym sensie, że nie ma prawa tam wejść, chociaż to pozostaje własność pozostaje własność pozostaje prawo dysponowania tą własnością różnym zakresie natomiast prawo własności nie jest prawem nad innymi prawami również podlega różnym ograniczeniom w tym wypadku to ograniczenie polega na tym, że czasowo nie można z niej korzystać no jeszcze korzystać użytkować tak byśmy nazwali naturalnie traci się go żaden sposób bardzo często mamy do czynienia z taką sytuacją np. wypadki komunikacyjne i samochód, który uczestniczył w wypadku jest przez pojęcie zatrzymywane do różnych badań technicznych tak dalej nie prawa z niego korzystać, chociaż moją własnością nadal nie traci własności tego auta natomiast nie mogę z niego skorzystać w projekcie przewidziano, żeby tutaj też uspokoić słuchacza, że rozmawiamy o lokalu, który służy zaspokojeniu potrzeb rodzinie, bo przecież można mieć 7 lokali prawda być właścicielem 7 lokali i tu jest także policja z tych 7 na usługi muszą nas tylko z tego, który służy zaspokojeniu potrzeb rodziny, którzy nas to jakoś się na samym końcu pomyśleć o tym, że ten człowiek, który znalazł na ulicy trzeba dużo zajęć rozmawialiśmy o tym, że jest taka furtka w ustawie wracając kolejny telefon przypomni nam numer naszym słuchaczom 224 czwórki 044 kolejny głos, który wraca do historii o niebieskiej karcie, która została za założona przez nauczycielkę nie wystarczy wywiesić kartkę można atakował żonę w drodze na przystanek ta sama pani w tej rodzinie to była rzecz czy zagraża rodzina wykształcona tak sosu sałatka to opisuje, ale jako wzięty kwestia tego, że mówimy o ustawie, która dotyczy mieszkania nie dotyczy osoby tak, czyli ten problem nie znika, a nie znika, choć mówiąc szczerze oczywiście mamy w tej chwili takie narzędzia, które mówią o zakazie zbliżania się i kontaktowania się jeśli osoba pokrzywdzona obecnej rzeczywistości tak mało zwraca się do prokuratury mówiąc obawiam się o swoje bezpieczeństwo NATO prokurator nadal ma możliwość wydania zakazu kontaktowania się zbliżania się do tej osoby oczywiście niestety 2 nakazy nie są w 1 ręce, bo to jest to, o czym też mówiliśmy, zgłaszając różne uwagi do projektu Ministerstwa Sprawiedliwości, mówiąc że dobrze, by było, gdyby one były w 1 ręku tak przyjmujecie, kiedy wydaje nakaz opuszczenia lokalu wydaje także zakaz zbliżania się kontraktowania to osoby tego nie ma w tym projekcie to jest właśnie ten diabeł, który tkwi szczegółach, choć de facto w przepisach prawnych takie środki ochronne przewidziane ramy są w Polsce stosowane, choć właśnie ono nie bezpośrednio wtedy, kiedy przyjeżdża policja interwencja, ale i tu jest rozszerzenie, bo wprowadza się zakaz no właśnie zakaz zbliżania czy kontaktowania tak nazwijmy poprzez rozszerzenie przepisu art. 11 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie już na tym etapie sądowym, ale cywilnym, a więc jest to rozszerzenie prawa natomiast oczywiście nikt chyba nie oczekuje, że teraz jakimkolwiek projektem załatwisz wszystkie możliwe problemy ten projekt w takim brzmieniu to jest absolutne ogromny krok do przodu i to jak nie ma żadnych wątpliwości jedyna, która jest to jest czas, w którym się pojawia to znaczy jest nieubłagany termin związany z końcem kadencji Sejmu zostały 2 posiedzenia Sejmu do końca kadencji projekt nie został przyjęty przez radę ministrów jest to dopiero projekt zgłoszony mogę, iż analogicznie projekt, który dotyczy zmian też media szeroko opisywanych dotyczących alimentów natychmiastowych został przyjęty przez radę ministrów jest tego 6 lutego 28 lutego trafił do Sejmu jest w podkomisji pewnie będą rządzący chcieli zdążyć przed końcem kadencji, ale nie będzie takie proste mam obawy oby niesłuszną, że tutaj no ten terminarz może stanąć na przeszkodzie dalszym losom tego projektu co za dwuznaczne w tej dziwnej sytuacji to też organizacje pozarządowe, które skończą skonsultował ten projekt w ramach w ogóle opinia publiczna wynosi za zapoznać się dyskutować powinny być debaty tak dalej tak dalej jeśli będą tego rząd nawet do oskarżono o to, że opóźniają proces, bo to zostały tylko w broszurze tradycji parlamentaryzmu i ja sobie dobrze przypominam polskiego ono funkcjonowało coś takiego, że marszałek Sejmu przed zakończeniem kadencji to różnie bywało, jaki to był ten miał koniec tak już nie przyjmujemy nowych projektów nowe mamy tych, które już są tak, że nie rozumie teraz rozumiem niekoniecznie zadziała, ale wiemy też, że proces legislacyjny może trwać w lipcu trafił 8 godzin, więc ja nie mówię, że tak się na pewno nie stanie, bo tylko mam obawę czy olej co dalej wydarzy, ale kolejni słuchacze słuchaczki dzwonią do nas z pytaniami pod nr 224 czwórki 044 Wisła zadzwonił do nas, pytając co w sytuacji, gdy żona w konflikcie udaje, że doszło do przemocy jak rozumiem intencję tego pytanie jest sytuacja, kiedy przyjeżdża patrol policji i żona twierdzi jednak mąż twierdzi drugie i co wtedy moglibyśmy odpowiedzieć jak udaje to policjant nie zastosuje tego nakazu no, więc tak to jest takie zadane pytanie jak świat czarno-biały także są sytuacje oczywiste są sytuacje oczywiste, że ktoś da słuchać pytania jest to sytuacja no, więc dlatego tak jak Renata powiedział na samym początku to nie są sytuacje, w których trzeba coś sprawdzić czy coś ustalić to są sytuacje takie, których nie ma wątpliwości takie sytuacje pewnie częściej zdarzają się przy pomocy fizycznej pewnie rzadziej będą zdarzać się przemocy psychicznej ta to spektrum zachowań sprawcy przemocy jest bardzo szerokie między podkreślam nie każdy sprawca przemocy w tym trybie będzie usuwany, ale musi być taka możliwość właśnie w tej sytuacji, które są jednoznaczne dzisiaj takim właśnie nie ma jeszcze jest to odwołanie do sądu co jest istotne, że to nie jest licznik bije, ale przy okazji skoro wspomniana została przemoc psychiczna to słuchaczka przed chwilą zadzwoniła do nas pod nr 224 czwórki 044 z prostym pytaniem czy ta ustawa dotyczy też przemocy psychicznej to ustawa dotyczy każdej przemocy tam nie ma mowy o tym, że to jest jakaś forma wybrana przemocy namiastką mowa o tym, że no minister właściwy spra w wewnętrznych będzie przygotowywał rozporządzenie, które będzie mówiło o narzędziach do diagnozowania takich sytuacji przypominam, że już w tej chwili Polska policja ma takie narzędzia tzw. algorytmy postępowania w przypadkach przemocy, które były służyły jako służą jako wsparcie do decyzji co robimy czy właśnie zabieramy sprawcę czy może zawieramy ofiarę z domu czy też wszczynamy procedurę niebieskich kart części ofiarą jest dziecko to właściwie powinniśmy zrobić zostawiamy dziecko czy nie czy powiadamiamy sąd rodzinny czy nie powiadamiamy i t d . niż, więc tradycja ta stosowania takich narzędzi do szacowania ryzyka tego co się wydarzy później już polskiej policji istnieje policjanci są do tego przygotowani wiedzą, że to narzędzie są przynajmniej na pewno wiedzieli ostatnio sprawdzałam czy policjanci to stosują, więc niektórzy wyciągali notesy służbowe pokazywali, że mają tam takie kartoniki, które przygotowywaliśmy właśnie algorytmy do stosowania w przypadkach algorytmy postępowania w przypadkach przemocy w rodzinie wobec dorosłych wobec dzieci niektórzy zrobili taką minę, bo ten coś słyszałem na ten temat kolega pokazywał, więc też widać, że może nie wszyscy nie rygorystycznie dostosują, ale będziemy starali się pilnować tego, żeby wszyscy rygorystycznie, naciskając właśnie na ministerstwo na kierownictwo polskiej policji noc na pewno jest ważne, żeby te narzędzia do diagnozowania były dostępne były dosyć proste, ale też to jest oczywiste, że one nie będą bardzo wrażliwe w sensie takim, że ta nie będzie 300 pytań do zadania na temat różnych sytuacji i różnych relacji między ofiarą sprawcą co, żeby dojść do wniosku, że jednak może mamy do czynienia z tym, że tu mamy zagrożenie życia lub zdrowia muszą to musi być zesta w kilku prostych ważących naprawdę ważne rzeczy pytania i na pewno będą sytuacje, które wzrośnie da się jednoznacznie rozstrzygnąć w czasie krótkiej interwencji policji jak będą trafiać do procedury niebieska karta mogą trafić do innych miejsc pomocowych ważne, że policjanci wiedzieli, gdzie kierować osoby pokrzywdzonej będzie okazja dzisiaj mogliśmy zrobić, by to, ale jutra może pani pójść do tego tego miejsca albo zadzwonić pod ten pod numer dowiedzieć co dalej tak, bo też wiemy, że pewnie ta sytuacja się nie skończy, ale też najważniejsze w tym wszystkim co ją Grzegorz przed chwilą, ale w sytuacjach jednoznacznych takich, które łopatą logicznie wskazują na to, że naprawdę czy życie zdrowie zagrożone nareszcie mamy narzędzie, które do tej pory nie wraca kwestia w bycie właścicielem mieszkania są bardzo dzwoni do nas pod 224 czwórki z 34 proc taka jeśli sprawca właściciel mieszkania został eksmitowany Jaros z działa ta ustawa będzie mógł przecież sprzedać mieszkanie nowy nabywca będzie mógł wejść do tego domu jak ratuje komuś, kto w ciągu 14 dni sprzeda mieszkanie, bo pamiętajmy o tym, że ten zakaz zbliżania się do mieszkania oraz nakaz jego opuszczenia obowiązuje na 14 ma obowiązywać nie obowiązuje przepraszam wycofuje, żeby słuchano określa, że właśnie już to mamy też wedle ustawy o 1 zapowiedział, że tak projekt zakłada, że on będzie obowiązywał na 14 dni jeśli ktoś stanie w ciągu 1414 dni podjąć decyzję sprzedaży mieszkania sprzedać i opróżnić jeszcze tam mieszkanie, ale dobrze sław ze swoistym pytaniem o to, bo ta kwestia 14 dni, gdyby teraz pojawiła, a dla dla niektórych słuchaczy składzie to ma być kluczowy był otworzyć cały kompleks tych wszystkich zagadnień to znaczy z 1 strony mamy długotrwałą procedurę, która jest procesem skomplikowanym czytnik kart tak z drugiej działania interwencyjne tu i teraz patrol policji ma obawy, że oto zagrożone życie albo zdrowie nie do końca wyczuwam to i ale jak rozumiem to, że nie chodzi tylko przemoc fizyczną oznacza, że też wiele sytuacji może być niejednoznaczny ktoś może wezwać policję powiedzieć ekonomicznie czuje się zagrożona albo nie liczne może nie, traktując jak mówiła sytuacje, gdy ktoś mówi ekonomicznie czuje się zagrożona, bo to nie jest jeszcze za bezpośrednie zagrożenie życia zdrowia, ale choćby odwołujemy się do tych pytań do tych zagadnień, które w tej chwili w tych algorytm kwestionariusza do szacowania ryzyka są tam nie pytamy tylko ślady przemocy, ale także groźby, czyli o to, że sprawca groził, że zabije to, że sprawca groził, że popełni samobójstwo np. też sytuacja, w której ktoś jest wiemy, że jest tak zdeterminowane, że może popełnić samobójstwo to będzie samobójstwo rozszerzone, zanim popełni samobójstwo także jeszcze, że tak postanowi zabrać ze sobą swoich najbliższych to najdłuższą dróg tam są pytania dotyczące nie tylko przemocy fizycznej, ale także takie takich rodzin w rodzaju stosowania przemocy psychicznej, które są zagrażające dla bezpieczeństwa osób pokrzywdzonych, skąd ma tym wiemy wiemy z analizy przypadków, w których doszło do morderstw, czyli do sytuacji, w których rzeczywiście ludzie tracili życie jak odtwarzamy co wcześniej się w tych historiach działo wie, że są takie czynniki, które powtarzały i czynniki w liczbie 13 dokładnie zostało tam wyszczególnione wszyscy policjanci mają nie tylko część ma to część część wyjaśnił, że jak wiemy o tym, ale też bardzo ważne mam nadzieję, że słuchają nas policjanci nie tylko minister sprawiedliwości chętnie przez przeczą też do kwestii o jestem czy należy raczej chatki czekają aż nasi goście w tej kwestii wypowiedzą Quest historii, która nie jest jednoznaczna znaczy cała Polska była wstrząśnięta, kiedy dowiedzieliśmy się ośmiesza dziewięciomiesięcznej blanki z Olecka i pierwsze reakcje części niestety media i publicystów również były takie oto system nie zadziała tak oto po kolei miejski ośrodek pomocy społecznej nie zadziało policja nie zadziała to sąsiedzi po prostu nie zadziało się coś co nikt nic nie wiedział pływa pod padało pytanie tymczasem burmistrz Olecka organizuje konferencję i mówi zaraz zaraz mamy pewne zasady procedury jak bez centrali u nas tak to wyglądało od początku opiekun społeczny z ramienia obsług piekło się dzieckiem matką rodziną można powiedzieć od dnia narodzin tak powiedział Górnośląska bankowe są tak wywiadu wynikało pracownik regularnie monitorował sytuację w rodzinie oczywiście dziecko zostało zabrane wróciło do do do rodziny, bo taka była decyzja sądu no już teraz opinia publiczna nie bardzo wie jak należy interpretować czy to znaczy, że ten system jest jakoś w takich sytuacjach dysfunkcjonalny, że pomiędzy różnymi aktorami tego całego procesu nie ma zgody jak należy interpretować, dlaczego miałaby być zgoda między różnymi aktorami to jest taka trudna z tego punktu widzenia, że sąd rozważa to co mówi pracownik MOPS -u co mówi ktokolwiek się pojawi na sali sądowej to optuje za tym albo innym rozwiązaniem tak tak w świecie idealnym powinno wyglądać tak ludzie tego oczekują trzeciej realnym jest także ta interdyscyplinarna strona, na którą pracujemy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie już od kilku lat zakłada, że właśnie są różne instytucje, które ważą to sytuację rodzinną ze swojej perspektywy, czyli inaczej na nią patrzy nie wiem pielęgniarka środowiskowa inaczej to co rodzina widzi pracownik socjalny inaczej policjant inaczej sędzia inaczej nie wiem tam przedszkolanka czy nauczyciel szkolnej tak dalej i założenie takie, że oni siadają do wspólnego stołu i w tym wspólnym stale wymieniają informacjami i ustalają wspólną strategię postępowania jak myślę realizowała do tego stopnia tej sytuacji z Olecka, żeby powiedzieć ja wiem co tam nie zadziałało, ale z tych informacji, które nawet powiedzieć rzeczywiście sędzia niż siedział przy 1 stole z pozostałymi graczami na tym boisku nie zastanawiał się nad tym co wiedzą wszyscy mam wrażenie, że bardzo często z powodu głównie zbytniego obłożenia pracą wielu przedstawicieli tych instytucji, które zajmują sprawami rodzinnymi podejmuje swoje decyzje w dużym pośpiechu i takim piętnem czasu oto musimy coś zdecydować, bo już właśnie mija czas i trzeba jakąś decyzję podjąć, ale mamy tych decyzji do podjęcia 300 i w związku z tym na każdą z nich mamy 3 minuty przeglądamy jakieś papiery wykonujemy 1 telefon podejmujemy decyzję to o co zabiegamy od relacji Fundacja dajemy dzieciom siłę w tej sprawie rozpoczęła zbieranie podpisów pod petycją wystosowała list do prezydenta Rzeczypospolitej od wielu lat do kolejnych premierów piszemy także poprzedni Rzecznik Praw Dziecka w tej sprawie występował wielokrotnie narodową strategię ochrony dzieci, która zakładała taki 1 bardzo ważny element jeśli się zdarzy tragedia na zawsze może zdarzyć nawet najlepszych sytuacjach to to co jest naszym zadaniem wszystkich ludzi, którzy pracują w Olecku w sprawach dotyczących rodzin siadamy do 1 stołu zaczynamy analizować co się wydarzyło wyciągamy z tego wnioski mówimy aha w tym naszym przypadku to i to nie zadziałało, więc z tym robimy wszystko, żeby w następnych sytuacjach uniknąć powtarzania błędów tato ja mam wrażenie, że w Polsce wciąż powtarzamy te same były ale, ale chciałbym dowiedzieć od państwa jednak swoje rzeczy czy sytuacja, którą opisują media, czyli dziecko ze względu na to co się dzieje w rodzinie jest zabrany znajduje się pogotowie zastępczym, a później pomimo tego, że powiatowe centrum pomocy rodzinie nie chcę, żeby wróciło do rodziny dziecko MOPS też negatywna decyzja to jednak sąd decyduje dziecko wraca czy to jest kwestia tego, że to powinien być ktoś jeszcze w tym w tym wszystkim czy to musi być decyzja sądu, ponieważ to jest tak ważna decyzja ta kluczowa dla życia i dziecka i innych osób, że trudno wyobrazić myślę, że ta sama opinia społeczna była oburzona, gdyby oddać w ręce kogokolwiek innego nie wiemy co sędzia miał w aktach na stole nie wiemy tego związku z tym wypowiedzenie się jednoznacznie nie wchodzi gra no ale nie zakładam, że opinie MOPS -u czy centrum będą miały rozumiem radość przemawiało również na drugą stronę Promna przecież ten sąd wcześniej dziecko zabezpieczą wiedział zagrożeń VAT jest także nic nie wiedział tylko na kartce napisane i w związku z tym tak zadecydował w no na pewno sytuacja sędziego sądu rodzinnego w Polsce od lat jest najtrudniejsza to znaczy, o ile w wszystkich zawodów prawniczych scen sędzia to jest najtrudniejszy zawód to w tym najtrudniejszym zawodzie sędzia sądu rodzinnego to jest najcięższy kawałek chleba jak można wyobrazić od lat również powtarzane w różnych miejscach, że sędzia sądu rodzinnego w jakim sensie sam wynika to jego usytuowania bardziej wymiar sprawiedliwości niż właśnie w systemie dużo czasu poświęcono na to, żeby rozbudować system struktury to pomocy społecznej czy szerzej przeciwdziałania przemocy w rodzinie trochę co się dzieje jednak w oderwaniu od tego co się dzieje w sądzie ta sprawa pokazuje, że to na pewno bardzo źle i że należy się nad tym głęboko zastanowić myślę, że wstrzymanie śledztwa po to, żeby to sprawdzić to nie jest metoda właśnie takiego zastanowienia się uspokojenia nastrojów czy zdiagnozowania problemu mówienie u nas myśmy wszystko robi w porządku cieszę się, że wszystko zrobiono porządku co nie odpowiada na pytanie jak uniknąć na przyszłość takich sytuacji, ale chcę powiedzieć, że słucham tego też to co mówi Grzegorz myślę sobie tak straszna sytuacja tego sędziego w tej chwili, bo to jego decyzję dziecko wróciło do rodziny związku z tym wyobrażam sobie poczucie winy i sytuację psychologiczną, w której jest taki sędzia nie chciałabym, żeby osoby, które zajmują się takimi trudnymi przypadkami niezależnie od tego są sędziami czy są pracownikami socjalnymi czy policjantami zostawali sami po takich tragediach tym ludziom należy się pomoc psychologiczna ludziom należy Super wizja trzeba się nimi zaopiekować, bo przy każdej następnej sprawie będą jeść piętno tej sprawy, które się wydarzyło Renata Durda kierowniczka ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie niebieska linia dziękuję bardzo dziękuję za Grzegorz Wrona bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmową czy 4 minuty godzina dwudziesta pierwsza z 4 minuty informacji Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA