REKLAMA

Głowienka - ptak zagrożony wyginięciem. W Polsce można do niego strzelać

Analizy
Data emisji:
2019-07-11 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:08 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Agata Kowalska przy mikrofonie to jest audycja analizy, a przede mną na zdjęciu bardzo piękne Łyska ma takie duże łapy niespodziewanie duże jak mały na jak na ptaka wodnego, ale za to dosyć małą głowę tak wygląda właśnie Łyska to będą państwo wiedzieć, a telefonicznie Przemysław Wylęgała Wylęgała ornitolog z polskiego Towarzystwa ochrony przyrody Salamandra i co ważne dla tej rozmowy współautor raportu nie tylko na temat Łysek, ale w głowie czerni Cyra ne czek Rozwiń » i stanu populacji tych ptaków i wpływu gospodarki łowieckiej na na nie właśnie witam serdecznie na antenie witam serdecznie to może nawet powiedzmy, dlaczego akurat te gatunki Głowienka Czernica cyraneczka uzyska były przez państwa objęte raportem dla ich, dlaczego akurat one z prostego powodu jest się tylko 4 gatunki są ptakami głównymi to znaczy, że są 1 z 13 gatunków ptaków, które w Polsce można polować no i jednocześnie są gatunkami, które sytuacja w Polsce jest niestety coraz gorsza od liczebności spada to nie tylko w Polsce, ale także w Europie może Sojuszu poproszeni przez już Jan w Polsce przygotowanie raportu, który pokazał miały pokazać, jaki jest stan populacji gatunków, jakie są trendy liczebności jak jak tam ciemność zmienia jak już puste 3 gospodarki łowieckiej na populację tych ptaków no ewentualnie zaproponować pewne zmiany prawne, które pozwolą lepiej od takich rond, a już 5 międzynarodowa Unia ochrony przyrody Polska jest jej członkiem i m. in. właśnie Polski warst w ochrony przyrody Salamandra również to teraz, bo państwo zawsze obiecuje, że kiedy mówimy o ptakach słownych tych z tej słynnej nieszczęsnej trzynastki to ja mówię o przepisie na pasztet błyski jeszcze teraz go nie przedstawia się coś, by chciał notować to w późniejszym momencie audycji podam przepis na pasztet zyski, więc proszę trzymać długopisy w gotowości trochę żartuję trochę nie, bo skoro Łyska jest takie głównym muszą być jakieś powody, dla których się akurat na nią poluje o tym, dzisiaj nie będziemy dyskutować natomiast bardzo mnie ciekawi jak państwo stwierdzali na ile te wszystkie 4 ptaki wodne tracą chodzi o liczebność populacji i w jaki sposób udawało się państwo zbadać przyczyny tego stanu na szczeblu mieli w raporcie bazowaliśmy na ma dostępnych danych literaturą przede wszystkim także na podstawie własnych badań, które prowadziliśmy zgodność z moimi kolegami prowadził również badania w terenie jak ja jestem też autorem artykułu ostanie liczebności Łyski w naszym regionie w Wielkopolsce generalnie wszystkie te 4 gatunki wykazują no trend spadkowy Łyska Czernica Głowienka nowi opis ten trend jest najbardziej widoczna silniejszy trzeba dojrzeć także pod uwagę to, że Głowienka w tej chwili jest gatunkiem zagrożonym 1 z tak naprawdę kilku gatunków w Polsce występujące w ponad 300 jest gatunkiem zagrożonym w skali globalnej i jednocześnie jest gatunki łowne w Polsce a kto jest ptak, który mimo jego liczne bardzo mocno spada w związku z tym został uznany za zagrożone w skali światowej natomiast ciągle pozostaje na liście gatunków łownych nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach europejskich, ale też ciekawi mnie w jaki sposób badali państwo przyczyny tego stanu, bo sami wskazują państwo w raporcie, że przyczyn, dla których ptaków ptaki mogą zanikać to tych przyczyn jest ileś jednak niż z nich jest choćby zmiana sza środowisko owa tutaj w przypadku ptaków wodnych może być wpły w zmian klimatycznych na stan wód na stan akwenów może być wpły w zanieczyszczenia środowiska to może być nadmierna liczebność drapieżników polujących na te ptaki ETA antropopresji, czyli to, że różne tereny lęgowe są zabudowywane, a oraz łowiectwo, którym państwo jak państwo choćby w tytule raportu zwracać uwagę, więc jak oddzielić jedne przyczyny drugich, skąd wiadomo co wpływa przede wszystkim na zmniejszenie populacji praktycznie rzecz biorąc trudno trudno jest to poszczególne zagrożenia, że w zasadzie nie ma albo niewiele jest bardzo w nowym roku, które pokazują dokładnie, jaki wpływ 1 z tych czynników jak n p . powiedz takie badania były prowadzone chwilami np. gdzie stwierdzono faktycznie metodami takimi stricte naukowymi zapowiedź o bo ma wpływ ma nastąpić Polacy coraz to trzeba wziąć pod uwagę to i łowi tak naprawdę oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że łowiectwo nie jest podstawowym nawet czynnikiem i albo w przypadku większości gatunków nie jest podstawowym czynnikiem prowadzącym do spadku liczebności natomiast jest taką dodatkową śmiertelności znaczącą to są tysiące ptaków w skali skali roku, która dokłada taką dosyć sporą cegiełkę do gotówki różnych zagrożeń, a jest to zagrożenie, które ma, bo nie jest ani działalność gospodarcza jest tak naprawdę hobby jakiś tam grupę społeczeństwa w Polsce, które można, by po prostu przerwać tak nie jest to jest sprawa życia śmierci tak, żeby to taki polować, bo już od dawno obalono tezę o tym, że można na te ptaki wodne trzeba polować, bo niszczą uprawy to jest akurat jasne, że tak się nie dzieje natomiast w powiedział pan, że nie da się tak dobrze oszacować, ale nie tak, że akurat myśliwi mają obowiązek raportowania, o ile odłowiono ptaków zwierząt w związku z tym nie można po prostu porównać tych liczb populacja, a liczba ptaków rocznie zabijanych oczywiście można tylko w raporcie o takie dane zostawiam natomiast to to są tylko takie skończmy z zestawienia, które pokazują jaki, jaka część populacji danego gatunku jest zrobiona przez myśliwych natomiast czy już pod uwagę, że takich, na które powołujemy czy na myśli myśliwi polują w Polsce to są ptaki niekoniecznie pochodzące, jakby populacji kraju wysokie są także ptaki pochodzące z kraju jest kraj sąsiedni gotowi i takie są zabijane w czasie migracji w dużej mierze, a koniec notatnik i po to, taki nasz to natomiast oby nasze to powiedzmy jasno, że to nie dochodzi mają małe biało-czerwone flagi na ławkach tylko chodzi o to, że one tutaj po prostu lęgną się i tutaj żyją to nie w grudniu problem problemem są w tej chwili mamy taki, że myśliwi mają bardzo słabo rozwinięty system raportowania tak naprawdę nie wiemy ile poszczególnych gatunków ptaków wodnych kaczek jest zabijany dlatego wymyślili wszystko wrzucają do 1 worka tak, że w czasie, dlaczego raportu raportach oba przygotowanych przez tą wszystkie kaczki wliczone są 1 worka jako ciekawski wszystkiego się jako dzikie gęsi, więc tak naprawdę nie mamy dobrych danych, o ile poszczególnych gatunków jest zabijanych co ważne również nie wiemy w jakim okresie te ptaki są zabiła to znaczy wiemy, że w trakcie całego sezonu polowań tak, czyli powiedzmy od połowy sierpnia do do końca grudnia prawie natomiast, żeby wiedzieć n p . to czy w dużej mierze strzelamy do ptaków, które pochodzą z naszych lokalnych populacji tak prawdopodobnie w przypadku tych najbardziej zagrożonych, czyli niewielkiej Czernicy musielibyśmy wiedzieć jakich miesiącach ptaki są zrobiłam natomiast jeśli do tego nie nie mają obowiązku raportowania wskazują na takiej potrzeby, a potrzeby i tak państwo wskazują właśnie, żeby zmienić, a to ciekawe, dlatego że myśliwi via sama kilka takich wywiadów przeprowadziła na antenie TOK FM wskazują jasno, że te polowania na taki to jest element gospodarki łowieckiej, że tak nazywa skróty gospodarka łowiecka to ona powinna być właśnie sprawozdawania na analizowana po to, żeby była gospodarką, a nie po prostu wolną Amerykankę, więc rozumiem, że to raportowanie po prostu musi być podpierać tezę o tym, że strzelanie do ptaków jest konieczne ze względów w ochronę środowiska choćby, jakie są jeszcze państwa rekomendacja ma ona przede wszystkim przede wszystkim jest kilka postulatów dotyczących zmian prawnych to oprócz tego oczywistego postulatu mówiącego o tym, żeby te 4 gatunki wykluczyć się wyłączyć się listy gatunków łownych agenci ochroną są misyjne znam inne postulaty tak jak Bóg, który przez mówiliśmy, czyli poprawy sprawozdawczości, ale także także zmiana terminu polowań ptaki dlatego w tej chwili terminy polowań okresu polowań na ptaki wodne tak naprawdę niezgodne z dyrektywą ptasią niezgodny jest też mimo zasobami takiego etycznego polowań kiedy, kiedy powinno się zaczynać polowania się nie 15 sierpnia no przynajmniej miesiąc później, dlatego że mogę jeszcze był w sierpniu także na początku września mamy po prostu lotna nielotne ptaki młode tak w czasie wyraźnie zakazuje polowanie w okresie rozrodu natomiast w Polsce się powszechnie dzieje myśli próbują tłumaczyć tym, że to są rzadkie przypadki, jakie się tak jak był wyjątkowo natomiast dane zbierane przez Górnika ornitologów wskazują, że są to jest powszechne zjawisko ptaki po prostu mają sezon lęgowy właśnie przeciągnięty mniej więcej połowy września, a oczywiście nawet później zdarzają się jeszcze jeszcze młode ptaki nielotne natomiast no to jest taki mam taki kompromis tak, że połowa września jest to okres kiedy, kiedy i można, by rozpocząć polowania na takiego, ale on jest, bo mówi pan tych 4 gatunkach, czyli Głowienka Czernica cyraneczka Łyska, które powinny z tej pechowej trzynastki wypaść a dlaczego nie gęsi to znaczy właśnie wszystkie one można było skreślić, ale gęsto się przecież gatunkiem, który korzysta z akwenów wodnych, ale oni państwo piszą patrzymy skupiliśmy się gatunkach, które wykazują negatywne trendy liczebności wychodząc z założenia, że nie powinno się polować na ptaki, których jest po prostu coraz mniej w przypadku gęsi czy to trochę bardziej skomplikowana gęś gęgawa która, która jest 1 z gatunków łownych gęsi wykazuje go w tej chwili bardzo silny trend wzrostowy w całej Europie jest coraz więcej, ale w jej przypadku też postulujemy pewne zmiany prawne dotyczące zmian terminu polowań do tego, że w tej chwili panuje na gęsi gęgawy ich już w okresie lęgowym, bo w lutym te ptaki już rozpoczynają okres lęgowy natomiast sytuacja w tej chwili taka jest dosyć skomplikowana chodzi o gaz z budową, dlatego że jeszcze do niedawna w Polsce czy Europy w ogóle 1 gatunek jest wyodrębniony gęś zbożowa, na którą w tej chwili podzielono na 2 odrębne gatunki i co co ważniejsze 2 gatunki wykazują zupełnie odrębne trendy liczebności do 1 i 1 gatunek liczebności stabilna lub klub właściwie rośnie można chodzić jednoczącą natomiast drugi gatunek wykazuje silne, które spadkowi, żeby było niestety tragicznych w oko właśnie ten gatunek, który wykazują silny trend spadkowy, czyli liga zbożowa jest na liście gatunków łownych tak i oczywiście trzeba się do niej w Polsce ja też pytam o to, dlatego że pamiętam opowieści od ornitologów choćby o tym, że taki nie tylko gęś giną ptaki nie tylko z listy, ale trzeba się po prostu do wszystkiego co się wydłuży zarośli na sam koniec jeszcze chciałam państwu polecić nie tylko cały raport i opowieść o kolejnych gatunkach które, które po prostu zanikają, ale też pan przepis na pyszny pasztet z błyski skoro nie można polować to na pewno po coś i po to, by ją zjeść, więc pasztet z błyski robimy tak skubie męski myjemy moczymy przez dobę w mleku, żeby zabić smak tej martwej Łyski następnie dodajemy 600 g wieprzowiny 50 g słoniny 100 g wątróbek zrobił łyżkę smalcu i pasztet gotowy kończymy analizy w kończymy analizy Przemysław Wylęgała ornitolog z polskiego Towarzystwa ochrony przyrody Salamandra współautor raportu na temat 4 głównych gatunków ptaków wodnych w Polsce przy program przygotowany to Śledź i realizował Kamil Wróblewski teraz czas na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA