REKLAMA

Jak Rosja wpływa na Ligę Północną Mattea Salviniego?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-07-11 21:30
Prowadzący:
Czas trwania:
24:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wieczór Radia TOK FM słuchamy Radia TOK FM dziś w czwartek 11 lipca wieczór Radia TOK FM jeszcze dobry wieczór mówi Paweł Sulik łączymy się teraz telefonicznie z dr. Pawłem Karskim niemieckiego Instytutu spraw międzynarodowych bezpieczeństwa dzień dobry dobry wieczór dobrze czy serwis internetowy BuzzFeed News wszedł w posiadanie nagrania rozmowy z jesieni ubiegłego roku nagrano polityków włoskiej ligi północnej i rozmawiających z nimi Rosjan, o czym była to rozmowa Rozwiń » skoro wywołała oddźwięk nie tylko we włoszech, ale w całej Europie rozmowa dotyczyła kontraktu na dostawy surowców energetycznych, od którego miała być wliczona prowizja, która miała zasilić konto partii i Matteo Salviniego ligi z racji tego, że ta rozmowa toczyła się w październiku ubiegłego roku, a więc ta próba zdobycia nielegalnego wg włoskiego prawa finansowania prawdopodobnie miała służyć pokryciu wydatków na kampanię wyborczą do parlamentu Europejskiego i też kolejne kampanie, które być może będą musiały się odbyć w tym roku z uwagi na niestabilne polityczne w spłacie we włoszech tematyka tej rozmowy nie jest niczym nowym wyższy o powiązania włoskich partii politycznych czy to skrajnej lewicy wyciskanie prawicy z Rosją wiadomo już nie dziś także w lutym tego roku włoski magazyn espresso tak szczegółowo informował na temat tego, że parcia Sowińskiego próbujesz czy też próbowała dogadać się z Rosją na temat zasilenia budżetu partii właśnie ze strony putinowskiej Rosji także pisano o o dosyć sporo na temat tego nieformalnego mediatora między ligą, a Rosją działkę Scavolini jednak co nowe jest tych taśmach to jest to jakieś szczegółami tak naprawdę udokumentowano całą rozmowę między 3 właśnie włoskimi przedstawicielami i trzyma przed przedstawicielami Rosji, który nie wszystkich udało się zidentyfikować po tym, nagraniu, a także fakt, że tego nagrania dokonane w Moskwie, że tutaj też rodzą się od 3 pytania, kto tego nagrania dokonał i kto to nagranie przekazał do tego serwisu internetowego, który wcześniej już zajmował się także punktów zdaniami włoskich polityków właśnie z politykami Rosji, który spoczywa w jaki sposób włoska opinia publiczna odbiera publikację tych nagrań czy to jest tak czy informacje o tych nagraniach to jest podobny sposób jak w Niemczech, czyli część społeczeństwa mówi ze względów czysto ekonomicznych powinniśmy współpracować z federacją rosyjską nie, a z drugiej strony nie, unikając no jednak krytykowania chociażby łamania praw człowieka w Rosji czy podobnie wygląda w środku włoskiej opinii publicznej włoska opinia publiczna jest bardzo specyficzna, gdy sam, gdy stanowi nastroje antyrosyjskie praktycznie nie występują w 2 mają bardzo dużą tradycję stosunków przyjaznych stosunków nie tylko z federacją rosyjską także związkiem Radzieckim, a tu 1 z niewielu państ w Europy zachodniej, który po wojnie bardzo ściśle stosował gospodarczą w ZSRR m. in. słynny inwestycje świata w w Rosji od potraktowano jako korzyści ekonomiczne łącznie bez ryzyka politycznego zwraca też intensywnych kontaktów gospodarczych także dochodzi do bardzo intensywny dochodziło do bardzo intensywnych kontaktów politycznych na bardzo wysokim szczeblu i to w zasadzie wszystkich rządów włoskich w ostatnich latach czy to rządzonych przez centrum centrolewicy czy też wsparcia partie Berlusconiego czy też aktualnego aktualnej koalicji rządzącej Włochami złożonej z liderów ruchu 5 gwiazd, a przy bardzo długi czas n p . że Berlusconi uchodził za takiego człowieka Rosji i we włoszech, który otwierały Rosji wszelkie winy Włoszech bliższe kontakty z Władimirem Putinem były tak bliskie, że przekraczał już zupełnie takie oficjalne protokolarne w kontakty wpływy też czy Rosji na włoską opinię publiczną na wojsko nie uczynią dostaną spory te media takie jak Sputnik sąsiad projektów, na które w Polsce patrzy się z głębokim sceptycyzmem i podejrzeń wypowiedzi podejrzeniami to we włoszech są traktowane jako w miarę poważne media i bardzo często przez media komunikują się także główni politycy zarówno z ligi jak i 5 ruch 5 gwiazd, więc ten punkt ciężkości w Rosji Włoszech zupełnie inaczej położony biorąc pod uwagę to, że już wybuch tej afery w lutym tego roku nie spowodował znaczących politycznych strat dla Matteo Salviniego nie wydaje mi się, żeby było tak tym razem, gdyż są winni, nawet jeżeli rzeczywiście na razie mówimy tylko kształt podejrzenia nie wiadomo czy ta ostatnia została nawiązana czy typują zostały przekazane i rzeczywiście chodzi nie byłem w decyzji uwikłany to bardzo mnie myśl umiejętnie się ustawy przez pośredników i on osobiście w tych rozmowach nie uczestniczy w zresztą jak razem uwagę opinii publicznej teraz we włoszech, a przynajmniej w Europie przy przyciąga wypowiedź Matteo Salviniego mówiąca o kolejnym kryzysie migracyjnym, a zacytuję to zdanie, które jest przedrukowany przez prasę Europejską desperackie czasy wymagają desperackich środków od tej pory nie będzie już identyfikować migrantów, którzy przyjeżdżają do Włoch lub rejestrują się w bazie danych Unii Europejskiej, a jak rozumiem chodzi o to, że Matteo Salvini przekonany, że migranci de facto nie przyjeżdżają do Włoch to po prostu chcą dostać się do jakich innych krajów i Matteo Salvini mówi o tym, że jak rozumiem nie będzie nic przeciwko temu miał tak tak czy dobrze interpretuję to warto wyprawić ta generacja jeśli chodzi o migracji dlatego są macewy codziennego zmienia się i żeby tutaj też nie przykładał większej wagi do słów tego co mówią włoscy politycy również włoska polityka charakteryzuje się tym, że dużo się nie mówi natomiast bardzo trudno też konkrety natomiast kwestii rzezi w kwestii samego problemu migracyjnego to oprócz kryzysu w strefie euro 2 są państwa europejskim, które są najbardziej dotknięty, choć kryzys migracyjny obok Grecji Hiszpanii i liga bardzo dobrze wczuła się są winni w szczególności nastroje społeczne i Włoszech i z krytyki braku polityki imigracyjnej braku rozwiązań na poziomie Unii Europejskiej krytyki i migrantów jako takich sporządził sobie oręż polityczny oraz czy bardzo skuteczne wyższy jak wskazują sondaże w wyborach w marcu 2013 roku liga uzyskała około 17 % natomiast obecnie poparcie dla ligi już oscyluje wokół 40 %, więc w ustawie bardzo skutecznie użytego narzędzia polityki krytyki polityki migracyjnej właśnie po to, żeby pompować poparcie dla siebie i do swojej partii z tego względu także wynika inna optyka widzenia obecnych narodowych zwłaszcza, gdyż Włoszech w główne zagrożenie dla bezpieczeństwa to raczej rozumie się zagrożenie radykalnym islamem natomiast w nie poczuwa się tego n p . tak jak w Polsce Europie środkowej czy państwo, bo zagrożenia ze strony Rosji do tego z uwagi na to nie widzisz to nic złego kontynuacji bardzo bliskich kontaktów politycznym politycznych gospodarczych tak Moskwą, a z drugiej skoro pan, mówi że te słowa czasami niewiele znaczą we włoskiej polityce, ale bardzo często nie tylko słowa Matteo Salviniego, ale wobec członków włoskiego rządu to jest apel do Unii Europejskiej, żeby na poziomie europejskim problemy migracyjne rozwiązywać to z kolei stoi w sprzeczności ze stanowiskiem polskiego rządu, gdzie problemy migracyjne powinny być jednak suwerenną decyzją poszczególnych państw tylko pytanie czy pana perspektywy Włochy rzeczywiście chciałyby, jakby miało wyglądać, żeby Unia Europejska zajęła się całościowo problem migracji Włochy rzeczywiście są obarczone bardzo dużym problemem społecznym i finansowym wynikającym z ogromnego napływu migrantów w, chociaż jeszcze należy przyznać, że przypływ imigrantów 2 wyższych zmniejszył się radykalnie obecnie z najmniejszą 2015 roku, a więc ten problem jest także specjalnie wyolbrzymiane przez polityków włoskich po to, żeby cały czas straszyć opinię publiczną tym zagrożeniem, które rzekomo się rzekomo się jawnie wraz z napływem migrantów, a także przepis przykryć problemy gospodarcze społeczne Włoch m. in. fatalną sytuację demograficzną, która jest najgorsza od bodajże końca dziewiętnastego wieku chodzi o rozrodczości i Włochy muszą coś z tym zrobić i Włochy tak naprawdę potrzebują Przyrowski polityki migracyjnej na poziomie Włoch inna sprawa jest taka, że Włochy są zostawione wpływami z widocznymi same sobie i to także budzi w społeczeństwie bardzo silne nastroje antyeuropejskie i tacy politycy jak w rodzinie, czyli mają bardzo umiejętnie to wykorzystują wydaje się, że nie ma innego rozwiązania niższe współpraca państ w Unii Europejskiej 1 z nich zostaje jestem ekspertem spra w migracyjnych, ale wydaje się, że produkt leczniczy, w którym bardzo wielowątkowy tutaj chodzi nie tylko o uszczelnienie granic też ewentualny rozdział migrantów do innych państ w Unii Europejskiej, ale także zadbanie stabilnego otoczenia politycznego gospodarczego Unii Europejskiej rywal, ale takie wymogi takiego jak państwem to myślę tak to to jest kwestia tego, że włoska opinia publiczna myśli, a zacznijmy skończmy na takim praktycznym wymiarze całej sprawy, czyli rzeczywiście tak jak to się pisze we włoskich mediach być może marynarka wojenna powinna chronić port tak, żeby statki łodzie z migrantami nie wpływały taki koniec kropkę nie przyjmujemy migrantów, a czy też pojawią się tam głosy bardziej wnioskowane, czyli mówiąc o tym, że rzeczywiście Solidarność między krajami Unii Europejskiej powinna być największa czy gdzie gdzie jest ciężar myślenia migracji teraz jeśli się mówi oni jako problemie tych głosów pojawia się bardzo wiele i nie ma już dymiącego stałem instytucja śledzę polską politykę, ale głównym główne przesłanie jest to, że Europa Unia Europejska zostawiła nas głównymi problemami z naszym kryzysem gospodarczym w naszym kraju społecznym i naszym kryzysem migracyjnym samych sobie włoscy politycy włoska opinia publiczna pytają poco nam tak naprawdę Europa, dlaczego pana jest potrzebna skoro my z tymi najważniejszymi wyzwaniami musimy sobie radzić sami skoro nawet nasi sąsiedzi jak tak jak Francja czy też także Niemcy nie chcą tutaj za bardzo działacz na rzecz stworzenia czegoś wspólnego Europejskiego porozumienia i także we włoskich mediach także często obrywa się państwa Europy Środkowej także w Polsce zostało, że Polska taką unijną politykę wobec migracji prowadzi i w zasadzie żadnych konstruktywnych rozwiązań w z tego względu w tej w tej materii Warszawy nie widać no tak, ale to jak będzie przyszłość skoro mamy z nim po wyborach do europarlamentu, które przyniosły zmiany jednak ciężaru tych podstawowych opcji politycznych i ktoś mógł powiedzieć, że nigdy nie było tylu eurosceptycznych sił w europarlamencie, a z drugiej strony czytam, że Matteo Salvini jest straszliwie sfrustrowany tym, że żaden eurodeputowany ligi nie otrzymał stanowiska przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego komisji w parlamencie europejskim jeśli przed 5 laty podczas kampanii wyborczej do parlamentu polskiego trochę eksperci media nakręcały taką atmosferę, że oto następuje zagrożenie populizmem wzrostu populiści wejdą do parlamentu Europejskiego za swoje rządy i cała Europa w tym procesie i to nie sprawdziło tak samo stało się też podobnie po tych wyborach wyższy w partie populistyczne są to partie, które są głównie skoncentrowane na polityce krajowej Matteo Salvini poza swoimi wypowiedziami na temat tego, jaki Europę cel, jaki nie chce się głównie koncentruje na polityce krajowej i na tym, żeby umocnić swoją władzę w partii i władze swojej partii we włoszech, a przypomnijmy, że włoska policja składa się obecnie 2 partii populistycznych, więc na jakimś etapie musi dojść do ostatecznego starcia w tym się wyklaruje jakaś trująca siła polityczna tak samo istotna Narodowy Marine Le Pen nigdy nie osiągną niedźwiedź usłyszy, że parlament Europejski i są to per analogiam prawo sprawiedliwość niestety mimo tego, że udało się osiągnąć w partii dominującą rolę higieniczną rolę w Polskim systemie politycznym to jednak w Polsce Europejskiej tak naprawdę się z tą partią liczy i poparcia nic co ograniczyli się, ale czy jako część Włochów może mieć może uznawać, że Matteo Salvini rzeczywiście ma rację jak wylicza, że są, a szefowie czy wiceszefowi komisji z partii Demokratycznej Ford Italia nawet ruchu 5 gwiazd a, a z ligi nie ma w trzeba wziąć pod uwagę to, że większości polityków ligi to są politycy, którzy całą swoją karierę polityczną zdobyli na szczeblu regionalnym oni się zupełnie nie znają na ulicy Europejskiej, gdyż ta polityka nie interesowała bardzo często także nie mają języka angielskiego więc, że tak powiem siła przebicia przebicia tych polityków parlamencie europejskim jest znikoma co innego partii 5 gwiazd znajduje się kilku przynajmniej europarlamentarzystów parlamentarzystów, którzy poprzez swoją obecną pracę i także złagodzono retorykę potrafili uzyskać zaufanie swoich kolegów i objąć ważne funkcje spraw element Europejskiego, więc stąd różnica i powtarzam oparte są do niego solidnie sam są zirytowani głównie na policję włoskiej tam chcą osiągać swoje cele są gotowe są dominującą pozycję natomiast Bruksela stawia teraz zaś rolę instrumentalną żeby, choć nie mógł przez media społecznościowe, mówi że tak my osiągnęliśmy wspaniały wynik obrad parlamentu Europejskiego zmieniamy Europę, ale tak naprawdę to te słowa trzeba traktować bardzo ostrożnie, gdyż w ta partia nie ma ani pomysłu ani zdolności do tego, żeby cokolwiek konstruktywnego Unii Europejskiej i dokonać jak też dzieje proszę wytłumaczyć słuchaczom słuchaczką, że w zasadzie jest w Polsce mówimy o włoskich politykach ostatnio to najczęściej właśnie pojawia się postać Matteo Salviniego, który na projekt wicepremierem, ale generalnie ministra w rządzie nie mówimy o premierze nie mówimy o prezydencie, bo mówimy o Matteo Salvini, który minister czy jak co, dlaczego taka sytuacja jest Matteo Salvini pełni jednocześnie funkcję wicepremiera ministra spra w wewnętrznych, a także szefa ligi, więc ma tutaj przemy 3 kapelusze z tego co ja już widzę to w Polsce zainteresowanie polską włoską jest znikoma z tego względu, że w 2 charakteryzują się jednak bardzo dużą dynamiką chodzi nam polityczne to polityka jest dosyć skomplikowana także niewielu Polaków znana jest wąski, żeby śledzić włoskich mediach się tam dzieje także w Polsce brakuje ekspertów ds. właśnie dlatego, że to jest państwo trzecia gospodarka strefy euro państwo ogromnym znaczeniu nie tylko z uwagi na wagę ekonomiczną czy też relacji gospodarczych z polską, ale także na rozmiar swoich problemów, która w są obecnie tak naprawdę mówiłem słabym punktem strefy euro i to próbują wykorzystać także gracze tak jak ostatnio Chiny, które podpisały umowę polityczną na temat wsparcia projektu Jedwabnego szlaku czy też Rosja, która w tym państwie posiada ogromne wpływy posiadała historycznie wiem pod tym względem jest ogromnie ważny gracz na Marsie w Polsce są w nim głos było głośno z tego względu, że na początku stycznia spotkał się głównymi politykami prawa i sprawiedliwości, a tematem tych rozmów z 2 i możliwości zawiązania ewentualnie jakiś koalicji w parlamencie europejskim czy też Sojuszu politycznego w co w kontekście obecnych relacji chodzi o zamierzonych finansowanie tej partii z funduszy pochodzących z Rosji moim zdaniem powinno jednak zostawić w polskich polityków mało korzystnej pozycji też powinni się z tych kontaktów wytłumaczyć stronie dziś wiadomo było, że są winni jest głównym instrumentem wpływu Putina na politykę Europejską nie dość było wiadomo, jakie pomysły są na Unię Europejską ma to nie rodzi, bo wiadomo, że są dni przed długi czas chciałbym wyprowadzić Włochy ze strefy euro więcej tego typu kontakty czy też nawet poprzez kontakty umacnianie wizerunku ma to coś innego kraju, gdyż w chwili, kiedy on rozmawiał z górnej od państwa cierpliwości to włoskie media głównego w agencje prasowe bardzo szeroko o tym, informowały, że oto radni jest takim skutecznym negocjatorem ze swojej rejestrowane przez największe państwa Unii Europejskiej, więc czy jest także przesłanie dla rządzącej partii w Polsce z tego tu i kontaktami trzeba być bardzo ostrożnym postu nie stać się pionkiem w grze, którą prowadzi ktoś inny dużo dużo bardziej pół roku tak chciałem się od pana jeszcze dowiedzieć czy to jest także skoro otwieramy gazety w Polsce i coś o włoskiej polityce słyszymy to najczęściej pojawia się właśnie postać Matteo Salviniego to pan zabrać czy we włoszech tak samo czy dotyczy też tak barwna postać tak nie wiem może nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że obdarzona swego rodzaju charyzmą, że co prawda jest wicepremierem ani premier jest po prostu ministrem szefem ligi, a nie jest prezydentem ani premierem, ale jednak również we włoszech on z tą osobą nr 1 jeśli chodzi o doniesienia prasowe ze świata polityki zdecydowanie faktem jest rodzinie udało się tak umiejętnie skierować uwagę mediów mają osoby, że jest obecnie osobą dominującą włoskiej polityce, ale co ciekawe wykorzystał tego faktu nie tradycyjne media, ale przede wszystkim media społecznościowe ja polecam rodzinny interes państwa 10 są z kompozytorką np. pokierować profil Matteo Salviniego na Facebooku tam w zasadzie co kilka godzin jest relacja na żywo też jak wie też jakaś dyskusja czy też zostawić komentarz, który mamy komentuje sprawy bieżące i polityki we włoszech w polskich krytykuje imigrantów i ten przekaz jest komentowany atakowany przez dziesiątki tysięcy osób widać to czeka bardzo skuteczne bardzo prosty do odbioru i pytanie oczywiście jak analityk sobie powinien zdawać w przypadku w środę w przypadku czy ma uzasadnić takie naturalne umiejętności po prostu tych mediach społecznościowych czuje się Jarek ryba w wodzie spośród tego przygotowywał nie wiadomo, ale zapełnimy faktem, że jednak media wykorzystuje do perfekcji i jest to również przyczyniło do wzrostu poparcia dla jego i dla jego ugrupowania w szczególności wśród ludzi młodych, którzy głównie tych mediów włóż korzystają bardzo panu dziękuję za rozmowę dr Paweł Tokarski niemiecki Instytut spraw międzynarodowych bezpieczeństwa łączyliśmy się telefonicznie dziękuję bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA