REKLAMA

Z przemocą wobec bardzo małych dzieci spotykają się bardzo często. Pracownicy socjalni zabrali głos ws. sprawy z Olecka

Światopodgląd
Data emisji:
2019-07-12 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem w studiu jest teraz Paweł Maczyński przewodniczący polskiej federacji związkowej pracowników socjalnych pomocy społecznej dzień dobry wracamy do wstrząsającej zbrodni śmierci małoletniej blanki z Olecka dziewięciomiesięcznej dziewczynki, która nie żyje została zabita i toczą się oczywiście teraz śledztwa dochodzenia co się stało początkowo rodzice zostali zatrzymani i w związku z też tą zbrodnią i Rozwiń » komentarze dyskusję, która po niej nastąpiła głos zabrał właśnie również państwa gości Paweł Maczyński to jest oświadczenie, w którym oczywiście strukturalnie wyrażać się szoki i tak jak myślę wszyscy są zszokowani, gdy podkreślacie to, że jesteście otwarci i zainteresowanie Poznaniem aspektów tej sprawy i otwarci na na meble były na wskazanie zaniedbań, jeżeli one były po stronie ośrodków pomocy społecznej, chociaż trzeba powiedzieć, że w tej konkretnej sprawie zarówno MOPS, jaki PCPR wydawał negatywną opinię, że sądowi, jeżeli chodzi o powrót tego kilkumiesięczne dziewczynki do rodziny sąd mimo wszystko zdecydował się na to, żeby ta dziewczynka wróciła do swojej rodziny biologicznej no ale już w tym liście uważa piszecie czy alarmuje, że niepokojące jest trend w praktyce i w prawodawstwie polskim za jak piszecie została być może nie być może tylko zaburzona jakaś delikatna równowaga i za bar i pan opowie swoimi słowami no chyba najbardziej w tymi słowami powiem, że faktycznie obserwujemy od kilku lat taki jak to pani powiedziała trend, w którym tak to naturalna taka potrzeba wydaje się, żeby dziecko było w rodziny biologicznej wśród swoich rodziców stała się dla rządu dla rządzących dla decydentów zdecydowanym priorytetem przez co naszym zdaniem trochę umknęła jednak najdelikatniej oczywiście mówiąc kwestia bezpieczeństwa i dobra tego dziecka tak, dlatego że jak szacowaliśmy może być więcej, a nawet w dużej mierze rozumiem będzie tak i my mówimy o tym, wyraźnie od kilku już lat wskazującego, by z innej strony to właśnie tendencji, czyli tworzenia pewnego klimatu dla pracowników pomocy społecznej, gdzie mówi się wprost, że pracownicy pomocy społecznej od odbierają dzieci z powodu ubóstwa co absolutnie nie ma pokrycia żadnych danych statystycznych no i też prawodawcy konieczne pracownicy socjalni odbierają, jeżeli już mówimy o odbieraniu zabezpieczenia sytuacji dziecka tylko sąd w określonych sytuacjach będą pracownicy, ale wtedy potrzebna jest wspólna decyzja policji czy też pogotowia ratunkowego ratownika lub pielęgniarki natomiast druga tendencja jest taka, że faktycznie, żeby oceniać postępowanie służb w tej sytuacji trzeba też przyjrzeć się warunkom, jakie nam zostały gotowane pomysły przez decydentów, czyli faktycznie mamy możliwość częstego przychodzenia do tych rodzin, które są objęte naszą pomocą czy faktycznie mamy możliwość reagowania jak ta reakcja wygląda i my tutaj wyraźnie wskazujemy, że w takich warunkach konkretne tak, czyli wtedy, kiedy pracownik socjalny średnio w Polsce zajmuje się 70 ma rodzinami to wysuwanie zarzutów, że jest w danej rodzinie za rzadko no jest co najmniej nieadekwatne taka ta liczba liczba rodzin przypadające danego pracownika socjalną ma swoje umocowanie w tym co tworzą rządzący kolej, a pan w swojej ile lat pracuje w nos 1212 i ulice tego dokładnie tak też spotkał się pan z przemocą wobec kilkumiesięcznych dzieci tak wobec małych dzieci bardzo często to są oczywiście bardzo duży dramat dla nas pracowników pomocy społecznej tak, bo z tą rodziną się na co dzień pracuje to rodzina się na co dzień widzi, nawet jeżeli dochodzi do takich drastycznych sytuacjach morderstwo dziecka tak tą samą sam fakt, że w tym momencie ta praca się kończy dziecko trafia do jakiś formy pieczy zastępczej to jest jest czymś co się przeżywa, tak więc to nie pozostaje obojętna to jest także to jednak przynosi do domu i gdzieś tam o tym, się bardzo myśli i ma pan poczucie, którym piszecie w liście, że z 1 strony jest presja na was dla pracowników pomocy społecznej inne sądy rodzinne, żeby dzieci oddawać rodzinie biologicznej, ale presja właśnie z ma pan poczucie, że za duża, że nie uwzględnia wystarczająco tak samo silnie dobra dziecka i presja, że wasz i czy ma pan poczucie, że wasza opinia zmarginalizowana w tym proces lotach czy to są, jakby kilka kilka kwestii ważnych to pani po po poruszyła tak kwestia tego, że ustawodawca dzisiaj dąży wprost mówi ministerstwo o tym, że dąży do tego, że jak najwięcej dzieci wracało z pieczy zastępczej rodziny biologicznej bo, żeby tam nie trafiały albo, żeby była ta zdecydowanie krótko do zasady towarzyszy co zastanę jak wszyscy się do tego zgadzamy, ale jeżeli tworzymy potem prawo, które każe gminę za atak teraz procedowane taki projekt ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej, gdzie zakłada się, że gmina zostanie ukarana tak naprawdę finansowo, jeżeli dziecko w ciągu pierwszego roku nie powróci do pieczy zastępczej nie jest dobra dziecka ta tylko kwestia skazuje się woda w wymiarze musi działać tak, żeby te finanse były zaoszczędzona wiadomo, że gminę czy samorządy będą chciały zaoszczędzić, więc robić wszystko, żeby dziecko powróciły już taki klimat pracowano przecież nad ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, gdzie te przypadki jest bardzo ścisły artykuł, który mówi o tym, że, jeżeli pracownik socjalny zostanie dziecko w zagrożeniu bezpośrednim życia zdrowia to ma możliwość interwencyjnego zabezpieczenia sytuacji dziecka wspólnie z policją i mieszka z ratownikiem medycznym i pracowano n p . nad ustawą, której celem byłoby to, żeby napić była decyzja sądu, a potem była ta interwencja w momencie, kiedy co się dzieje na gorąco tak zresztą widzimy po statystykach, że liczba dzieci, które są umieszczane z tego w takim trybie bardzo interwencyjnym jest gorąca przemoc co się dzieje to dziecko jest zagrożone ta liczba maleje, a może mniej przemoc nie właśnie statystki pokazują, że liczba niebieskich kart wypełnianych, czyli tej ewidencjonowane powiedzmy przemocy w rodzinie jest albo wyższe albo na podobnym poziomie czy coś tutaj zostało ewidentnie zachwiane i widać też pod statystykę, że mamy do czynienia z jakimś jakimś systemowym błędem druga kwestia to jest oczywiście współpracy pomiędzy służbami sąd ma od lat widzimy to kwestia dziecka bardzo wyraźnie widać, że pracownicy, nawet jeżeli zawiadamiając sąd o tym, że coś się z negatywnego dzieje w sytuacji dziecka, nawet jeżeli apelują czy ponawiają prośby albo są w ogóle nieproszeni na sprawy albo nie dostają wezwania, gdzie jest jasno powiedziane co będzie przedmiotem tej sprawy albo na złość to pan, że zajmował się pan jakąś rodziną doszło do tego, że sytuacja jest w sądzie rodzinnym i pan został w zmaganiach oczywiście to praktycznie każdy chciał w każdej sprawie, którą ja miałam, dlaczego prowadzi uznanie co pan teraz z kolei, że to, że to jest papierach w ogóle nie zajmują się także pracownik socjalny był wezwany na na sprawy czy w ogóle nie informują też o tych post postanowienia, które na tych sprawach zapadają tutaj w Olecku niż taki przykład, że z tego co wiemy, że sąd informował o tym, że sprawa się odbędzie, ale mamy pewne wątpliwości co do tego czy faktyczne to było wezwanie to było wezwanie, które było imiennie wystawione z obowiązkiem stawienia się czy faktycznie są należycie poinformował co będzie przedmiotem tej sprawy tak, bo jeżeli ja nie wiem, że sąd rozpatruje powrót dziecka do ludzi rodziny biologicznej to mogę domniemywać, że sąd po prostu ma jakieś posiedzenie wykonawcze, na którym coś tam się będzie decydowała niekoniecznie coś tak istotnego jak powrót tego dziecka do rodzin w tym piśmie podkreśla pan podpisał piśmie federacji jest napisane, że wpis jest, że ryzyko tragicznych zdarzeń takich, jakie miały miejsce w i zdrapka ostatnio również w Olecku będzie stale rosło tak tak dlatego my oczywiście znać, uciekając od tego co pani, choć na początku indywidualnej odpowiedzialności, że są kontrole graniczne wykazali wskażą, że ktoś jest odpowiedzialny zaniedba te najbardziej tak takie przypadki potępiany jako środowisko jasno mówimy nie natomiast my też mówimy o tym, że sytuacja w taki taka, która teraz stworzono, kiedy praktycznie pracownicy socjalni zajmują się wszystkim tylko pomocą bezpośrednio dla rodzin zajmują się kwestią sprawdzania pieców w ramach programu czyste powietrze zajmują się kwestią tego czy rodzina Trzcińskich wydała 500 plus zgodnie z przeznaczeniem, czyli pełnią funkcję kontrolną wobec tych rodzin tych zadań systematycznie jest dokładane, choć oczywiście twierdzi, że to nie są zadania ich tylko zadania z samorządami no to no to jest oczywistym, że stwarza takie warunki, których my faktycznie jesteśmy w stanie realizować swoich powinności, czyli tego, żeby chociażby częściej być urodzin, które tego rzeczywiście potrzebują szybko ciąć ile średnio zarabiacie no to są oficjalne dane ministerstwa, więc to jest 2635 zł brutto co stanowi jakąś kwotę 1900 ponad 1900 zł na tej też średnia oczywiście, którą podała podaje oficjalny ministerstwa, więc znać przy 2 z tego co czytałam kiedyś zarabia więcej, czyli został ktoś zarabia mniej zależna od 2 średnia ma znaczenia to do siebie żal, że oczywiście znaleźć takie miejsca gdzie, gdzie z tymi płaca jest lepiej a gdzie z nimi gorzej tutaj, bo rozmawiamy wśród co najmniej kilku miesięcy o waszym proteście w proteście pracowników socjalnych pomocy społecznej o listach jakiś protestach no i na razie nic tak nic nie wskazuje, żeby rzeczywiście komuś do głowy ministra może będą do ministerstwa lata wojny zarówno do wcześniej pani Rafalskiej się do nowej pani minister nic nie wskazuje na to, żebyśmy faktycznie zostali jakichkolwiek sygnał o tym, że ktoś nas planuje faktyczne zmiany, bo oprócz kwestii czy finansowych, o których pani tutaj powiedziała apelujemy także zmiany systemu o tym, żeby pracownik socjalny właśnie bardziej odszedł od biurka był bliżej ludzi, żeby jego zadania się zmieniły, żeby był w tym co robi bardziej autonomiczny skoro ma być bardziej odpowiedzialny tak, czyli rzekomo zlecamy odpowiedzialność za jakie sprawy to ponieśliśmy też pewną przyszłej mamy obraz zielono było mniej ideologii ponad powiedziałbym ja pytam grobowym to są moje słowa nie pana, który nie jest ważniejsza niż dobro dziecka tak tak zdecydowanie zaburzona zaburzona została tutaj ta równowaga ta równowaga zrobić teraz następny krok no my tak naprawdę trwamy w tym proteście niezależnie od tego czy będzie sytuacja taka, że będą wybory takie czy inne czy ktoś wygra czy ktoś nie przegra to nas interesuje ten proces będzie po prostu trwał tak w tej chwili zbieramy deklaracje dotyczące tego, żeby rozpocząć takie akcje typowo strajkować odejście od od pracy będziemy kontynuowali jak to się ułoży zobaczymy i też dużo to oczywiście zależy od postawy ministerst w, które na razie nas nie napawa jak tworzyć plany chce brać udział w tej procedurze i nawet to już też znów ode mnie chodzi za strajkować czy to w związku z tym, że pracujecie w różnych też miejsca i systemach to jest niemożliwe na 30 możliwe, ale wymagało rzeczywiście ogromnego trudu my musimy tak naprawdę rozpocząć procedurę sporów zbiorowych czy taką, która równolegle wszystkich się dokładnie równolegle to jest kłopot że, że musimy zbierać deklaracje odpowiedniej liczby wszędzie zacząć to mniej więcej w tym samym czasie, więc tutaj tutaj jest naturalna tak jak dziś przeszkoda czy też trudność bardzo dziękuję Paweł Maczyński przewodniczący polskiej federacji związkowej pracowników socjalnych pomocy społecznej był państwa gościem o świadczenie ten list do ministerstwa ma charakter otwarty, więc możecie państwo wszyscy doczytać tyle co dziś dla państwa przygotowaliśmy z Małgorzatą Wólczyńską program realizował Krzysztof Woźniak informację pani jeszcze więcej sportu dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA