REKLAMA

Sąd: zatrzymanie Podleśnej niezasadne

Analizy
Data emisji:
2019-07-12 17:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
24:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie witam państwa dzisiejsza analiza zaczniemy od sprawy, która można, by pomyśleć już przestała ekscytować opinię publiczną pamiętają państwo pewniak w kwietniu przez Polskę przelała się fala oburzenia, gdy okazało się, że do wizerunku matki Boskiej z dzieciątkiem do rysowania tęczowe aureolę wtedy ta ta sprawa rzeczywiście objęła na nagłówki medialne, a jednocześnie okazało się, że w sprawie została zatrzymana Rozwiń » konkretna osoba była to pani Elżbieta Podleśna przeszukano mieszkanie ją samą zatrzymano ta sprawa mówię mało już kogo interesuje, ale nie przestała interesować organów ścigania sądu ani Rzecznika Praw Obywatelskich oraz oczywiście samej zainteresowanej, czyli pani Elżbiety Podleśnej i o tej do tej sprawy w takim razie wracamy ze mną studia jest pan Piotr Sobotta naczelnik wydziału ds. postępowań organów ścigania w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry pani dobre państwo Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się tą sprawą obserwuje to co się wokół nich dzieje i zaraz powiemy w jakim kontekście, ale chciałbym już na początku powiedzieli trochę o samej idei zatrzymania co jest za narzędzie i czy policja zasadzie może zatrzymać każdą osobę i tutaj kryteria są właściwie dowolne jeśli chodzi o stosowanie tego narzędzia zatrzymanie jest 1 ze środków przymusu przewidziane przez kodeks postępowania karnego ma służyć przede wszystkim temu, żeby zapewnić prawidłowość biegu tego postępowania, bo oczywiście wszystkim nam zależy na tym, żeby każde postępowanie karne było przeprowadzone sprawnie, żeby sprawca został ujęty osądza i teraz w pewnych okolicznościach policja z własnej inicjatywy innych okolicznościach na zarządzenie prokuratora albo sądu może zatrzymać domniemanego sprawcę przestępstwa i w tej chwili rozumie się koncentrujemy na tym pierwszym przypadku, kiedy policja działa z własnej inicjatywy jest oczywiście bardzo precyzyjnie uregulowane, bo przypominam państwu wszystkim, że wolność osobista jest wolnością konstytucyjną i sama konstytucja wymaga, aby ograniczenia tej wolności były przewidziane w ustawie, ale akurat przeciw w przypadku zatrzymania nawet mówi o tym, dosyć szczegółowo, ponieważ jest to ten 1 z licznych przypadków, kiedy o pozbawieniu człowieka wolności decyduje nie niezawisły sąd tylko funkcjonariusz policji albo działający tenże sam funkcjonariusz działający na podstawie polecenia Prokurat dlatego ta sprawa dla mnie wyjątkowo interesująca pamiętają państwo 2 dni temu analizach mówiliśmy o tymczasowym aresztowaniu Rzecznik Praw Obywatelskich nomen omen zarzucał, że polskie przepisy są zbyt nieprecyzyjne i zbyt daleko idące jeśli chodzi o stosowanie tymczasowego aresztowania i ostatnio Trybunał Konstytucyjny rzecznikiem nie zgodził natomiast zatrzymanie, którym dzisiaj mówimy jest jeszcze bardziej można powiedzieć dotkliwym narzędziem, bo nie możemy liczyć na osąd niezależnego niezawisłego sędziego tylko wyłącznie na dobry osąd rzetelną pracę policji, dlaczego więc w ogóle zdecydowano o tym, że możemy być pozbawieni wolności bez decyzji sądu, jaka stoi za tym myśl tą myślą jest to co powiedziałem na początku to właśnie jest zapewnienie, aby sprawca przestępstwa został ujęty i sądzony to są do tej, bo to jest konstytucja mówi, żeby kogoś pozbawić wolności to musi być ustawa, która szczegółowo określi, kiedy może nastąpić i w przypadku zatrzymania, czyli tego pozbawienia wolności, które nie następuje na podstawie decyzji sądu 1 głos jedynym sposobem PEC my zbadania czy to było właściwe jest prawo zatrzymanego odwołania się do sądu czy złożenia zażalenia na zatrzyma po fakcie tak, ale po fakcie tak tak krytycznie oczywiście mogłoby się zdarzyć tak, że sąd rozpatrzy zażalenie jeszcze w trakcie, kiedy osoba zatrzymana po pozostaje w dyspozycji policji, czyli jest dalszym ciągu no i zatrzyma, ale przyznam szczerze nie przypominam sobie takiego przypadku, ale właśnie tutaj odnieść się do konkretnej historii wiedzy Podleśnej, bo to mam wrażenie, że ona właśnie doskonale pokazuje te różne elementy, które warto omówić oto zatrzymywane jest osoba nie w trakcie popełnienia przestępstwa tylko któregoś dnia chyba miesiąc potem, kiedy sprawa wybuchła do ich drzwi rano szóstej pukają po 6 dżentelmenów z policji ona zostaje zatrzymana jej mieszkanie przeszukane i na jak możemy odnieść teraz do tych kryteriów ustawowych, o których pan mówił na ile możliwe jest zatrzymanie kogoś długo po tym, gdy policja dowiedziała się o popełnieniu jakiegoś tam przestępstwa i w jego własnym domu w takiej sprawie tutaj konkretnie chodziło o profanację wizerunku prowokacji wizerunku kodeks postępowania karnego no w miarę precyzyjnie mówi o tym kiedy policja może dokonać zatrzymania i tymi przesłankami mogą być rzeczy po pierwsze jest to, że ta osoba przypuszcza się, że ta osoba popełniła przestępstwo, że zachodzi obawa ucieczki albo ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa względnie nie można ustalić tożsamości takiej osoby innym jak oddzielnym tą przesłanką zatrzymania jest to czy istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspiesza, a co to jest rozumiesz my będziemy próbowali przy przyłożyć teraz te kryteria ustawowe do konkretnej sprawy Elżbiety Podleśnej to znaczy, że zniesione to jest coś takiego, że właśnie policji policja zatrzymuje osoby, a potem doprowadzają bezpośrednio do sądu na sprawy, które już osądza się jej czyn ten zabronione, a po co jest po co jest takie narzędzie do jakich spraw n p . przy okazji burd kibicowskich to części właśnie w takich okolicznościach już używane, chociaż teoretycznie to może być trochę szerzej stosowane, ale to są te okoliczności, w których najczęściej sądy jak znaczyli możemy uznać, że to nie jest tak akurat ta część kryteriów nie jest przypisywana do sytuacji Elżbiety Podleśnej, która po prostu została zatrzymana we własnym mieszkaniu po tym, jak podejrzewano ją o profanację wizerunku i teraz to w takim razie musimy znaleźć kryteria pasujące do tej historii obawa ucieczki zatarcie śladów co, w którą którą drogą powinniśmy pójść ja nie do końca wiem jak było w przypadku pani Elżbiety Podleśnej konieczna nie znam uzasadnienia sądu, który uznał zatrzymanie na niezasadne znam wiem natomiast co komendant wojewódzki policji odpowiedział rzecznikowi właśnie boleśnie włączył się sprawy w tym sensie, że zaczął pytać, o co pytał tak to znaczy my z reguły w takich sprawach, kiedy mamy wątpliwości co do tego czy zatrzymanie było potrzebne było zasadne czy nie naruszało czyichś praw wolności pytamy organ, który je stosowały, czyli do najczęściej policja, jakie były podstawy przesłanki i przebieg zazwyczaj interesuje nas też czy osoba została pouczona o uprawnieniach czy miała kontakt z adwokatem czy została podpisana została protokół zatrzymania takiej takich rzeczy forma i m. in. rzecznik pytał w piśmie mamy przed sobą o podstawy prawne zatrzymania przywiązujemy wcześniej pytał, który z kryteriów do ustawy został dostosowany do tej konkretnej sprawy jako odpowiedź odpowiedź brzmiała w ten sposób, że komendant wojewódzki policji uznał, że istnieje obawa matactwa i zatarcia ślad, czyli mamy konkretny przepis ustawy i wiemy, że może stanowić podstawę do zatrzymania obawa matactwa zatarcia śladów im można podejrzewać, że między mi chodziło o komputer pani Elżbiety Podleśnej oto czy sam tam ślady autor przestępstwa autorstwa tych tych tęczowych aureoli przypominam, że równolegle nawet przed zatrzymaniem pani Podleśnej było prowadzone przeszukanie, które miało na celu znalezienie tych właśnie z dowodów, które mogłaby ewentualnie ingerować, czyli mówi pan o tym, że równie dobrze można było np. skonfiskować komputery, a nie zatrzymywać podejrzanej to o to chodzi ja rozumiem tego, że sąd uznał to zatrzymanie jest za bezzasadne, że tak wystarczyło zabezpieczyć dowody natomiast pani Podleśna no nie było żadnych jak rozumiem przesłanek, żeby podejrzewać, że ona ucieknie się ukryć to właśnie teraz, bo tożsamością też jak sądzę nie było problemu skoro przyszli znana w całej Polsce i widzę za rok wrócimy z rozmową przyjrzymy się temu co powiedział sąd sprawa trafiła do sądu pan na początku powiedział, że jedynym sposobem kontroli takiego zatrzymania jest ewentualna skarga zatrzymanego na decyzję policji do sądu i w tej sprawie rzeczywiście tak było Elżbieta Podleśna poskarżyła się do sądu co uznał tu na gości dwukrotnie powiedział sąd uznał zatrzymanie za niezasadne, ale co znaczy jakie będą tego skutki to już w drugiej części rozmowy z nami studiu cały czas pan Piotr Sobotta naczelnik wydziału ds. postępowań organów ścigania w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i po informacjach wracamy, przyglądając się temu co powiedział sąd audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną studiu cały czas nasz gość pan Piotr Sobotta naczelnik wydziału ds. postępowań organów ścigania w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a dlatego rozmawiamy, że do sądu trafiła została rozpatrzona skarga Elżbiety Podleśnej na zatrzymanie przez policję i to państwo pamiętają przytaczaliśmy te historie chodziło o zatrzymanie w związku z podejrzeniem, że Elżbieta Podleśna proponowała wizerunek Marii Jezusa doklejane do głów tęczowe aureolę została zatrzymana, a jej mieszkanie przeszukane w tym samym czasie m. in. komputery i my rozmawiamy o tym z 2 powodów po pierwsze, przyglądamy się temu na ile w Polsce ograniczony jest ograniczona możliwość stosowania zatrzymania przez policję, a po drugie, jak do tego odniosły się sąd jak się odniósł sąd na własne powiedzmy pan panie naczelniku dwukrotnie wspomniał o tym, że skarga Elżbiety Podleśnej na działania policji została przez sąd rozpatrzona i on uznał zatrzymanie za niezasadne co tobym konkretnie miało oznaczać granie jest także każdy zatrzymany może zwrócić się do sądu z prośbą o zbadanie legalności zasadności prawidłowości zatrzyma, a czym różni zasadność legalność to jest dobre pytanie ja przyznam się, że miałbym problem, gdyby kazano mi to i tak z głowy szybko powiedzieć natomiast są, ale jest różnica jest różnica przez sądy przyjmują tak legalne zatrzymanie jest wtedy, kiedy dokonuje go organ czy funkcjonariusz organu uprawniony do takich czynności, a po drugie, że zatrzymanie konkretnej osoby było w ogóle dopuszcza i tutaj jeszcze nie mówimy o tych przesłankach zatrzymania tylko zastanawiamy się od nad cechami konkretnej osoby, które powodują, że nie może być zatrzymała i to myśmy duchowy przychodzi szewskim immunitet poselski sędziowski prokuratorski dyplomatyczny dyplomatyczne prawda takich osób w zasadzie zatrzymywać się niemożliwe trzeba byłoby po prostu nielegalny, chociaż też są takie sytuacje których, których mogą mogłoby to znaczyć, ale w zasadzie, jeżeli to jest normalny obywatel żadne jakiś tam immunitet immunitet nie wchodzą w grę zatrzymania dokonuje funkcjonariusz policji, by tak dalej to jest zatrzymanie lega natomiast oceniają zasadność zatrzymania sąd bada czy były przesłanki do tego, żeby zastosować ten środek przymusu, a więc patrzy w kodeks postępowania karnego i sprawdza czy istniało realne przypuszczenie, że ta osoba popełniła przestępstwo czy zachodziła obawa ucieczki z ukrycia się albo zatarcia śladów albo czy nie można było ustalić tożsamość to Skoda powinien też zbadać, jakby adekwatność tego środka Noto od tego wymaga od sądu konstytucja, która mówi tak władza publiczna może wkraczać w sferę praw wolności obywatelskich, a tylko wtedy, kiedy jest niezbędnie potrzebnej w takim zakresie w jakim to jest potrzebne temu organowi publicznemu do tego, żeby skutecznie borówka inne środki są do nie wystarczają do kład dokładnie to jest 30 art. 31 ust. 3 konstytucji to muszę panu przerwać, bo ja muszę przyznać jednak wciąż tego nie rozumiem dlaczego, jaki zatrzymanie tak jak w przypadku okazało się pani Elżbiety Podleśnej może być legalne, a zarazem niezasadne skoro sąd ocenia, że dzień nie wypełniła policja przesłanych z ustawy to znaczy okazuje się, że nie Jeleń nie pasuje ta historia pani Elżbiety Podleśnej jej sytuacja życiowa jej właśnie ryzyko żona ucieknie będzie mataczyć albo będzie anonimowa nie pasuje do tego co zrobiła policja, a mimo to uznaje się, że zatrzymanie było legalne skoro mamy konkretne przepisy w ustawie, które mówią o ograniczeniach dla stosowania zatrzymania i jak się okazuje te ograniczenia nie pasują do sytuacji pani Elżbiety Podleśnej to w jaki sposób można uznać, że coś takie działanie policji było legalne Niejestem wstanie tego pojąć i myślę, że takie skomplikowane prawnicze rozważania okażą się chcę powiedzieć, tyle że orzeczenie o tym, że coś, że zatrzymanie było niezasadne na skutek w zasadzie taki sam, jakby stwierdzi, że było nielegalne, ponieważ ono nie powinno było nastąpi a, czyli efekt jest sam dokładnie ten sam, czyli osoba, która została zatrzymana może wystąpić do sądu odszkodowanie za to niezasadne zatrzymanie i ja niezależny czy sąd stwierdzi, że było nielegalne czy niezasadne czy wiadomo dokonam pewnej analogii w bardzo przepraszam za jej toporną ość, czyli jeśli lekarz wykona operację np. niemym amputacji nogi to sąd może uznać, że on ma kompetencje jako chirurg do amputacji nogi wie jak to się robi przeprowadzić amputację prawidłowo to była legalna operacja, ale niezasadna, ponieważ pacjent nie potrzebował amputacji dokładnie no dobrze teraz wracamy do procesu, który się odbył Elżbieta Podleśna rzeczywiście zaskarżyła decyzję sąd uznał, że niezasadnie zatrzymano i ani pełnomocnik ani ona sama nie byli zbyt specjalnie zadowoleni mówili o połowicznym zadowoleniu, bo twierdzą, że całe to zatrzymanie było po prostu nieuzasadnione, jakie to są trasą skutki dla pani Elżbiety dla policji co to co to oznacza w praktyce ten wyrok oznacza dla pani Elżbiety otwiera się droga do odszkodowania nie wyroki postanowienia w szwach, a twarz, a propos prawnik studia prawnik, który prowadzi to dlatego wybaczamy, więc o odszkodowania a jakiej wysokości od czego to zależy ustawa nie określa wysokości tego odszkodowania jest tryb przewidziany w samym kodeksie postępowania karnego od wysokość zależy od jak dolegliwości, którą odniosła osoba zatrzymana chcesz nie powinna byłoby zatrzymać, bo sam fakt, że tam szósta rano 6 panów wkracza do mieszkania zatrzymuje Elżbietę Podleśną tak dalej to jest jedno można z tego wnioskować, że było to dolegliwe stresujące i t d . to jest dla mnie myślę słuchacze jasne, ale czy fakt, że ona była podejrzewana o profanację wizerunku to można również do tego dołożyć to znaczy pokazać, że to co była podejrzewana nie nie było dostatecznym powodem, żeby ją aż zatrzymywać i że waga tego przestępstwa nie było aż tak istotna żeby, żeby się za zabierać na komisariat czy to też może stanowić element żądania odszkodowania to trzeba byłoby wejrzeć w uzasadnienie sądu w Płocku, który uwzględnił zażalenie na zatrzymanie tego uzasadnia jeszcze niema wiało nie mam nie będę nic przesądza natomiast ja myślę, że domagają się odszkodowania taki i niewłaściwie zatrzymany może podnieść wszelkie okoliczności, które uzasadniają domaganie się takiej ani takiego ani innego odszkodowania po drugie, strony zastępcze na tym przestępstwem to jest art. 166 kodeksu karnego, który mówi m. in . o tym, że, kto znieważa publicznie przedmiot czci religijnej podlega karze pozbawienia wolności czy gdyby to było wykroczenie nie przestępstwo to mogłoby dojść do zatrzymania teoretycznie wymagasz mogłoby dziś, ale skoro tak to właściwie nie można stopniować przestępczy czy wykroczeń ze względu na to, które uzasadniają zatrzymania, które nie tutaj katalog jest otwarty właściwie rozumie z tego co pan mówi nawet rzucenie papierka na ulicy co jest wykroczeniem śmiecenie w miejscu publicznym też mogłoby prowadzić do zatrzymania jeśliby się na składnie udało ustalić tożsamości sprawcy wykroczenia teoretycznie tak, ale czy nie zbyt szeroko stworzona ta kategoria zatrzymań właśnie ze względu na to właśnie za każdą najdrobniejszą rzecz policja może nas zatrzymać jak dąży do pewnej tezy oczywiście dla dostrzegam raczej do tak jeszcze raz to ma służyć skuteczności ścigania czyści tak naprawdę wszyscy chcemy, żeby policja skutecznie Ścigała sprawców przestępst w oczywiście inną miarę przyłożymy do sprawców ciężkich przez przestępców kryminalnych typu zabójstwo rozbój i nie wiem włamanie inaczej pewnie byśmy traktowali przestępstwa, które są zagrożone relatywnie niskimi karami skoro sam ustawodawca uznał je w właśnie przez to zagrożenie za mniej szkodliwe społecznie ja natomiast kodeks postępowania karnego takiego rozróżnienia na nie da mamy popełnić przestępstwo popełnił też ma miał popełnić przestępstwo istnieje obawa ucieczki zatarcia śladów nie można ustalić tożsamości nie ma jakby odniesienia do żadnej proporcji do wagi to jest dla mnie zastanawiające bardzo ciekawe pytam oczywiście, dlatego że pojawiła się taka obawa, że policja będzie nadużywać narzędzi, jakimi zatrzymanie, żeby reprezentować osoby niepopularne w kręgach władzy Elżbieta Podleśna jest 1 z takich osób znana z udziału w czarnych protestach w blokowaniu marszu niepodległości z różnego rodzaju demonstracji pod Sejmem pod Senatem jest to aktywistka bardzo aktywny bardzo rzeczywiście publicznie znana i ona sama wywiadach też mówiła o tym, że uważa, że to postanowienie sądu, który mówił o tym, że zatrzymanie było legalne otwiera furtkę dla policji, która będzie chętnie korzystała z takich zatrzymań za każdym razem, znajdując jakiś pretekst istnym się czy rzecznik też tymi tropami poszedł znaczy czy też podejrzewa, że ta instytucja zatrzymania może być nadużywana politycznie trudnej sytuacji czy rzeczywiście bada wszystkie sprawy, których podejrzewa, że konkretne zatrzymania były niesłuszne niepotrzebne nie zawsze chodzi o te zatrzymania przez policję, chociaż mogę przypomnieć zatrzymanie pana, którzy ubrał pomnik Lecha i Marii Kaczyńskich Białej Podlaskiej prawda tam też było zatrzymano awaryjne i też uznane przez sąd za niezasadne legalne prawidłowe, ale nie zasad, ale przecież mamy też sprawy dotyczące tych sytuacji, w których zatrzymanie zarządza prokurator i tym klasycznym przykładem jest zatrzymanie pana Wojciecha Kwaśniaka innych pracowników czy byłych pracowników komisji nadzoru finansowego, które było przeprowadzone przez CBA na podstawie zarządzenia prokuratora i tam z kolei sąd w Szczecinie już uznał, że to postanowienie prokuratora podjęte przypomnę na chłodno, bo to jest jakby inna sytuacja policji, która wkracza do akcji i musi zdecydować czy zachodzą przesłanki do zatrzymania czy nie inna sytuacja prokuratora, który ma przed sobą akta i musi zdecydować czy potrzebuje rzeczywiście pozbawić wolności osób pozbawienia wolności osób, które chce przedstawić zarzuty ewentualnie rozważyć stosowanie środków zapobiegawczych a, czyli mówi pan o tym, że policja właściwie może na miejscu na gorąco podjąć taką decyzję tak zazwyczaj działa policja w takich sytuacjach to po to jest zatrzymanie policyjne, ale w przypadku Elżbiety Podleśnej do bardzo ciekawe zastępczy czy wysłanie 6 policjantów do niej nie było już z przewidywaniem, że ona zostanie zatrzymana, że wcale tam nie badano tego to jest konieczne niekonieczne, ale odpowiedzi policji nie wiemy tego prawda nie wygląda na to pytanie jak ja się nie odpowiem oni miejską i zarządzenie prokuratora, żeby tam pani Podleśnej zrobić szukania czy tego typu przeszukania też wymagają spełnienia pewnych przesłanek czy też tutaj w tym momencie, kiedy ona jest podejrzewana zatrzymana to właściwie to kolejne środki jak przeszukanie konfiskata jakiś, jaki się komputerów czy czy dokumentów to już jest po prostu efekt i konsumenta przez szukanie służy do tego, żeby znaleźć 2 związku z tym, jeżeli mamy podejrzenia, że u kogoś niekoniecznie podejrzanego znajdują się dowody przestępstwa to prokurator może zarządzić przeszukanie może też dojść do przesłuchania przeszukania, w jakich takich sytuacji nagłych na podstawie tzw. legitymacji policyjnej będziemy czekać na uzasadnienie pisemne tego postanowienia sądu i trzymać się temu, jakie to, jaki jak szerzej ten sąd uzasadnił swoje swoje postanowienie o tym, że zatrzymanie Elżbiety Podleśnej przez policję było legalne jak tłumaczy nasz gość, ale niezasadne my zobaczymy też, jakie będą jej dalsze kroki w sprawie uzyskania ewentualnego odszkodowania sprawa na pewno wróci do analiz Radia TOK FM, gdy tylko będzie jej kolejne etapy jej kolejny epizod, a ja dziękuję naszemu gościowi pan Piotr Sobotta naczelnik wydziału ds. postępowań organów ścigania w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich był państwa i moim gościem dziękuję za rozmowę dziękuję państwu państ Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA