REKLAMA

Metale ciężkie wykryte w organizmie kandydata na prezydenta

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-07-15 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
23 minuty po godzinie 17 słucham Radia TOK FM popołudnie Radia TOK FM dziś poniedziałek 15 dzielnic lipca dzień dobry mówi Paweł Sulik łączymy się teraz Michałem Potockim z Dziennika gazety prawnej dzień dobry dzień dobry no co prawda o Gruzji ostatnie mówi ze względu na bardzo silne napięcia na linii dyplomatycznej pomiędzy Rosją, a Gruzją no i protesty, które miały miejsce w bliskiej, ale dziś chcielibyśmy odwiedzić pana udziałem mam nadzieję taki kawał gruzu, Rozwiń » którym się nie mówi wiele lub też ostatnio prawie w ogóle mam namyśli Abchazji, ale mówiąc kawałek Gruzji oczywiście w pewnych miejscach na świecie zabrzmiał bym co najmniej dziwnie, a to, dlatego że Abchazja formalnie rzecz biorąc SEK przez 4 kraje na świecie twierdzą jest częścią federacji rosyjskiej nie do końca tak formalnie rzecz biorąc pokaz jest częścią Gruzji tak uznaje większość świata natomiast w 2008 roku niepodległość Abchazji ogłoszono jeszcze w latach dziewięćdziesiątych uznała Rosja od razu po wojnie również rosyjskiej i ślad za Rosją poszło kilka krajów świata no takich najbliższych sojuszników Rosji Wenezuela Nikaragua Syria niedawno i 2 państewka oceanu spokojnego nauru Vanuatu natomiast formalnie nikt nie uznaje tego terenu część Rosji i faktycznie, toteż nie do końca część Rosji, aczkolwiek rzeczywiście postępuje taka to udająca aneksja w postaci taki, że prawodawstwa haskiej dostosowywane do prawodawstwa federacji rosyjskiej mieszkańca, choć w większości mają rosyjskie paszporty ochronę granic Abchazji i przejść granicznych sprawują funkcjonariusze rosyjscy także w tym sensie rzeczywiście o faktycznej kontroli nad Abchazją możemy mówić z pewnymi zastrzeżeniami jak rozumiem wybory, które tam odbywają są wyborami w haskim to nie są wybory federacji rosyjskiej tylko to są wybory w Abchazji jako osobne państwo jak w absolutnie tak w państwie z punktu widzenia Rosji naszego punktu widzenia całego świata jest państwo natomiast wybory w Abchazji to też dosyć ciekawe odróżnia pan od Rosji od zresztą w większości większości większości obszarów powstałych po rozpadzie związku Radzieckiego, że wybory oprócz hali są rzeczywiście pluralistyczna to znaczy tam nie do końca wiadomo, kto wygra jest jakaś konkurencja jest alternatywa polityczna większość tych państw z Rosji większość tych partii, które funkcjonują kandydat w wyborach prezydenckich, bo o nich mowa w tym momencie w sierpniu będą też jest oczywiście prorosyjska różniąca się różnią i rzeczywiście rzeczywiście o pewnej pewnym pluralizm polityczny nawet dość daleko posuniętym możemy mówić no tak, ale ktoś może zabrać w takim razie, jakie są programy polityczne tych poszczególnych polityków partii, które w Abchazji funkcjonują no różnie różni różnią różnie np. stosunek do mniejszości etnicznych w Abchazji na części tej kontrolowanej przez abchaskich separatystów do tej pory mieszkają mieszkają Gruzini etnicznie mieszkają Ormianie mieszkają Grecy mieszkają wreszcie Rosjanie jest kontrowersja dotycząca przyznawania chatki paszportów Czerkaskiej oprawki diasporze Turcji to są ludzie wygnani z Rosji carskiej w dziewiętnastym wieku no jest pytanie czy dawać im paszporty czy nie jest kwestia dotycząca tego jak bardzo opierać się opierać się rosyjskim próbom narzucenia coraz większej coraz większej kontroli nad różnymi działami gospodarki państwa właśnie przez Rosję jest kwestia dotycząca np. przyznawania sprzedaży ziemi obcokrajowcom, czyli w domyśle Rosjanom większość klasy politycznej zdecydowanie przeciwna obchodzi zresztą udało się wykreślić w ostatniej chwili umowa z rosyjskiej zapis przewidujący taką możliwość parę lat temu w, czyli tych kwestii trochę, by się znalazło to nie jest tak, że to jest jednolite jednolita klasa która, która myśli tak samo no tak, ale te postacie, które się pojawiają na scenie politycznej rozejmu mają jednoznaczny stosunek jeśli chodzi o przyszłość Abchazji i związek z Rosją to gdzie są takie zdać, by się mogło to tarcza na czym one polegają to jest kwestia rzeczywiście dyskusji politycznych i otwartej debaty to jest kwestia ich poza kulisy owych nieznanych nam związków, a być może nawet intryg poseł najważniejsze najważniejsze linie podziału to przyczyną zmieniłem oczywiście co do co do strategicznego kierunku rozwoju polityki zagranicznej to jest to jednoznacznej i Abchazja postrzega w Rosji swego obrońcę przed przed przed próbami Gruzji odzyskania integralności terytorialnej kontroli nad Abchazją to jest to jest oczywiste to jest kwestionowane zresztą też trudno było z punktu widzenia polskiego jest natomiast jeśli chodzi o kwestie takie są bardzo naturalnie żony też odgrywają role są tam grupy frakcji, które również na poziomie takim osobistym przeczy hektar biznesowym spierają się wpływy to jest państwo mocno skorumpowane państwo gdzieś tam pozostające w kontakcie ze światem kryminalnym, który musi pozostawać chociażby o to, żeby eksportować swoją produkcję w związku z tym te podziały partyjne, ale też często do takiej linii, a temu sprzyja również fakt, że prawie jest kwas państwem stosunkowo małym możemy mówić o 2 tysiące ludzi nas tak mają organizmy siłą rzeczy większość ludzi, a już, zwłaszcza w elicie zna czyli, czyli 3 dzieci te kwestie osobowościowe jeszcze bardziej nabierają na znaczeniu, ale nabiera dotyczy jeszcze bardziej z innej kwestii Kaukaz jest bardzo mocno bardzo mocno oparty właśnie więzy krwi, więc więzy, więc w poszczególnych klanów, więc bazujące na geografii czy na pochodzeniu z poszczególnych regionów i to wszystko sprawia, że podziały dotyczą tylko wizji funkcjonowania państwa technikami dotyczących integrowania się z Rosją 33 stosunku do mniejszości narodowych, ale jak rozumiem, gdybyśmy przekroczyli granicy znaleźli się na terytorium Gruzji noty w opinii o tym, czym jest Abchazja jak wygląda wspólna przyszłość diametralnie różne czy to oznacza, że mamy do czynienia z takim konfliktem, który wiele stąd części świata takim konfliktem, który absolutnie już teraz nierozwiązywalnych czy Gruzini pewnie powiedzieli, że chcą obrażają się powrót do stanu sprzed aneksji Abchazji lekarzem to jest niemożliwe no tak naprawdę Gruzja jest świeżo po świeżo po powrocie z Gruzji nie ma tam specjalnych złudzeń co do tego, że uda się Abchazji odzyskać przede wszystkim, dlatego że w przeciwieństwie do Doniecka Ługańska republik ludowych Abchazja została przez Rosję formalnie uznana trudno sobie wyobrazić wycofanie się uznania państwowości polskiej przez Moskwę, tym bardziej że dla Rosji Abchazja, jaki Osetia Południowa, której losy są trochę podobne historie, zwłaszcza w nos stanowią dla Rosji tak naprawdę takie wielkie bazy wojskowe naturalne bazy wojskowe tam są dziesiątki tysięcy rosyjskich żołnierzy i na jednymi drugim obszarze, czyli Gruzja Gruzini w tym momencie tak naprawdę bardziej myślą o tym w jaki sposób próbować dbać o własnym mniejszość etniczną na terenie kontrolowanym przez Abchazję i w jaki sposób nie nie pozwolić obchodzą na dalsze integrowanie się z Rosją, czyli np. eksperci mówią o tym, żeby jakiś sposób ułatwia więzy handlowe pomiędzy Gruzją właściwą terenami kontrolowanymi przez abchaskich separatystów właśnie po to, żeby tworzyć budować więzy społeczne, żeby np. młodzież wchodzi przyjeżdżali do Gruzji na studia korzystali z opieki medycznej jest bardziej tego typu tego w tego typu myślenie, które zresztą też mocno odróżnia takim męstwie gruzińskie miejskim ukraińskiego, który raczej jest zatem zobaczymy co będzie przy nowym prezydencie wraz z pewną wybory parlamentarne, ale do tej pory przynajmniej przy Petro Poroszence był raczej z rolnikiem zrywania jakiejkolwiek jakichkolwiek kontaktów z prorosyjskimi separatystami kuratorami w Doniecku Ługańsku, ale w kontekście ostatnich wydarzeń w Gruzji, czyli na antenie telewizyjnej obrażenia prezydenta Putina, a później reakcji Rosji później demonstracji czy czytnik czy pan wrażenie, że jakby chcę powiedzieć skróty, że Gruzini znający sprawę, że w obecnej sytuacji czy chodzi po Osetię południową Abchazję łatwo bardzo sprowokować się mogą powinni jakoś się pilnować czy jest na prowadzenie takie, że też agresja rosyjska trochę sprowokowana przez przez przez Gruzinów to jakaś taka lekcja, że jakiś rodzaj polityki na pewno nie może być prowadzenie w tej sytuacji złoty generalnie tak rzeczywiście jest obawa jest baza w Gruzji przed przed przed prowokacjami po obu stronach podróżni boją się prowokować Rosjan Gruzini pamiętają czym się w końcu 2008 roku będziemy może chodzić genezy tamtej wojny, bo musielibyśmy poświęcić oddzielne audycje natomiast rzeczywiście jest zresztą wtedy z tej obawy przed n p . jaka będzie reakcja Rosji wobec Gruzinów pracujących w Rosji to są setki tysięcy ludzi ona sprawiła, że ten dziennikarz, który używano wyjątkowo wulgarnych słów audycji na żywo pod adresem Putina zostało praktycznie jednoznacznie potępione przez wszystkich sił gruziński przed większą ruinę część to znaczy uznano, że pewne granice tego nie przekracza on przekroczył tabu związane z matką np. Putina tego typu kwestii na Kaukazie są niewybaczalne tegoż po prostu nie robi i w związku z tym ja spotkałem nikogo kto by powiedział o tym, dziennikarzu na Super popis dał popalić Putina dosyć powszechnej krytyki Putina te słowa spotkały się nie spotkały się z przyjęciem, a jest ciekawe, bo to jest to jest ciekawe o tyle jest bardzo paradoksalna sytuacja dla kogoś, kto się przygoda z boku najpier w mamy protesty mieszkańców Tbilisi przeciwko, a przy wizycie w parlamencie rosyjskich posłów do dumy tak to jest chronologię taka pójdziemy protesty przeciwko obrażaniu rosyjskiego prezydenta taka jest, więc następstwo faktów, a one w zasadzie były równoległe, bo rzeczywiście w momencie, w którym protesty anty edukacyjna, bo tak tak taką są nazywane w Gruzji trwały pod parlamentem gruzińskim parę kilometrów dalej pod siedzibą stacji Rustawi 2 trwały protesty przeciwko dziennikarzowi, który które, które bardzo wulgarny sposób obraził obraził Putina oczywiście, że tak no to się wiąże też po prostu różnica sposób myślenia bronić różnica mentalności rentą jeśli chodzi o tradycję kulturę to nie do końca są kwestie przystające do tego jak sobie wyobrażamy różne różnego rodzaju zachowania i rzeczywiście to należy uwzględniać przy przy ocenie przy jakimkolwiek prognozowaniu tego co się dalej wydarzy w każdym kraju południowego Kaukazu Gruzji również skorygowaliśmy Abchazji wrócił jeszcze na chwilę do niej i chcę zapytać postać Raula Sadyby, którego na, który jak rozumieć postacią kluczową na scenie, ale również gen. Aslana grzanie, który jako, że miał startować w wyborach nie będzie startował jest podejrzenie, że został odczuł otruty lub też podtruty chcemy się na chwilę wrócić do tego tak powiedzmy sobie w ten sposób prawo, choć chyba jest obecnie prezydenta Abchazji on jest uznawany na opolskiej scenie politycznej za 1 z najbardziej jednoznacznie prorosyjskich polityków wśród całej reszty innych prorosyjskich polityków on przecież dosyć mocnym poparciem Kremla zresztą do władzy doszedł też pomocą Ukraina 2014 roku były protesty przeciwko tam poprzedniemu prezydentowi w wyniku tych protestów tamten poprzedni prezydent Aleksandra skład poda się do dymisji choćby ze wsparciem Rosji wygrał wybory prezydenckie czternastym roku i teraz generała grzanie, a zabrzanie jest uznawany za człowieka zbliżonego do tego poprzedniego prezydenta, które n p . mimo sprzeciwu Rosji przyznawał paszport właśnie obywatelom Turcji pochodzenia polskiego szczególnie Czerwińskiego postać, która jest liderem opozycji jako taki jednolity jest jedyny kandydat opozycji miał kandydować w wyborach, które miały być już w najbliższą niedzielę w kwietniu grania pojechał do Rosji i wracając z Rosji samolotem Moskwa Soczi potem stocznie do Abchazji w samolocie mocno są bardzo źle się poczuł samolot wylądował w Soczi generał trafił od razu na pokład rejs do Moskwy z powrotem trafił do szpitala zdiagnozowano tam właśnie Rosjanie twierdzą, że wirusowe zapalenie płuc Niemcy, którzy również badali jego kre w stwierdzili zatrucie różnego rodzaju metalami ciężkimi w tym z chęcią podobne objawy zresztą ma 2 jego ochroniarzy, którzy też w tej Moskwy byli grzania został w ten sposób wyeliminowane z wyścigu prezydenckiego on dzisiaj zostać wczoraj ostatecznie wycofał się z niego pod wpływem protestów jego zwolenników parlament decydował o przełożeniu głosowania w najbliższej niedzieli na miesiąc do nam ostatnią ostatni ostatnią niedzielę sierpnia natomiast to nie pozwoli brani na kandydowanie w związku z tym dzisiaj oficjalnie podano rząd przekazał swoje poparcie innemu kandydatowi opozycji, który będzie go jako w tych wyborach reprezentował, czyli czekamy za miesiąc wybory pewnie wrócimy do kwestii Abchazji mam nadzieję, że wcześniej Michał Potocki dziennik Gazeta prawna był z nami bardzo dziękuję za rozmowę do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA