REKLAMA

Czy historycy przez lata okłamywali nas w sprawie bitwy pod Grunwaldem?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-07-15 21:00
Prowadzący:
Czas trwania:
48:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wieczór Radia TOK FM wtorkowy ranek po całonocnej ulewie wstał chłodny silnie wiało Czeladź obozowa nie bez trudności rozstawiła namiot, by król jak zawsze o tej porze wysłuchał spokoju mszy świętej tego dnia zostaną odprawione aż 2 w tym samym czasie wojska polsko litewskie zbliżyły się do brzegu jeziora Lubień nieprzyjaciel też już nadciąga od Zachodu obie strony dzieliło nie więcej niż 5 km zaczęto się i przybliżać i sposobić do bitwy mijały godziny koło Rozwiń » południa wielki mistrz jako pierwszy okazał zniecierpliwienie nie, widząc przeciwnika skrytego w zaroślach domyślając się pułapki hamuje chorągwie chce już walczyć decyduje się zatem na gest arogancki, a po opowiadano, że także grzeszne pycha jest bowiem pierwszym z 7 przewinień głównych 2 rodów wysyła von Jungingen do Jagiełły 1 od cesarza Zygmunta luksemburskiego drugi od księcia szczecińskiego Kazimierza ofiarowują monarsze 2 nagie miecze, aby przy tej pomocy oręża nie tak odnośnie zwiększą niżeli okazuje się odwagą wystąpił do bitwy na otwartym polu Jagiełło miecze przyjmuje, ale wciąż jeszcze czeka aż wróg wystawiony na południowy upał lekko osłabnie na krótko za chwilę przed samym rozpoczęciem bitwy spadł lekki ciepły deszcz i był kurz z Końskich kopyt, a na samym początku tego deszczu działa wrogów dwukrotnie dały salwy kamiennymi pociskami, ale nie mogły naszym sprawić tym ostrzałem żadnej szkody pierwsze do szarży rusza prawe skrzydło litewskie jest 15 lipca 1400 dziesiątego roku i znam już prof. Marek Janicki Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór panie profesorze dobry wieczór pani redaktor dobry wieczór pańskim, choć nie okrągła rocznica bitwy pod Grunwaldem chyba każdy w Polsce wiedzę o Grunwaldzie w Polsce zawsze piękna niemal od pierwszych lat po bitwie o rocznica obchodzona uroczyście jako pamiątkach bitwę właśnie pierwsze nasze święto poza nie ma tego za słuszne mówi też co związane pierwszy święto państwowe, którego to promowanie włączył się także kościół, bo oczywiście było też związane z przyjęciem Litwy do wspólnoty chrześcijańskiej prawda z chrztem Litwy i potem z taką wspólną walką niewątpliwie, ale przede wszystkim z wymową tego zwycięstwa jego recepcją także otoczką ideologiczną tworzoną wokół niego Otóż jeśli weźmiemy pod uwagę ten zasadniczy od w odbiorze bitwy Grunwaldzkiej na Zachodzie fakt, że oto władca, który no dość powszechnie na Zachodzie chodził za na obfite, a nawet w świetle propagandy krzyżackiej fałszywego chrześcijanina zwyciężył zakon niemiecki Najświętszej Marii Panny zwane u nas potocznie Krzyżakami czy krzyże wynikami w piętnastym wieku brzmiało zakon znajdujący się pod protekcją stolicy Apostolskiej cesarstwa zakonne wypełniające misję chrystianizacyjną w na ziemiach pruskich no to nie ulega wątpliwości, że był to fakt znacznej mierze bulwersujące dla opinii publicznej na Zachodzie i te okoliczności, o których wspomniałem właśnie związane z przyjęciem przez Jagieł dopiero via z tymi właśnie pomówieniami autor jest, że nie jest prawdziwym chrześcijaninem bosi z przymierza przecież poganami n p . z Tatarami, którzy wzięli udział w bitwie Grunwaldzkiej przeciwko chrześcijanom wymagał na bardzo wielu poziomach bardzo wielu aspektach ideologicznego zrównoważenia i tym podstawowym założeniem w ocenie bitwy Grunwaldzkiej kształtowaniu wyobrażeń oni również na Zachodzie było podkreślanie tego, że klęska zakonu była karą Bożą za pychę za grzech pychy, którego dopuścił się i sam zakon i wielki mistrz, a przeciwnie w przypadku w strony polsko litewskiej zwycięstwo było nagrodą za chrześcijańską pokorę niechęć również do rozlewania krwi chrześcijańskiej, a więc te aspekty niż z zachowania samego Jagiełły, które przekazują nam podstawowe główne źródła w te zachowania samego króla nie jego poczynania które, które wykazywał niemal do ostatniej chwili prawda przed przed starciem, więc ustanowione jak się wydaje raczej wbrew Długosz owi nie w pierwszych latach po bitwie, ale prawdopodobnie dziś już na początku lat dwudziestych piętnastego wieku święto Rozesłania apostołów jako liturgiczna również pamiątkę bitwy Grunwaldzkiej pamiątka no polegająca właśnie na odprawianiu specjalnych nabożeńst w w wygłaszaniu specjalnych Kazań odbywaniu w stolicy Królestwa polskiego w Krakowie specjalnej procesji, która wychodziła z katedry krakowskiej zmierzała do kościoła świętej Jadwigi na Stradomiu, po czym wracała na Wawel w ale było też taki element ludyczny wszystkim, o czym czytam prof. Henryka Samsonowicza, czyli król Kazimierz Jagiellończyk, który kazał eliminować ulice ozdabiać kobierce ami rozrzucać drobne monety tak dla mieszkańca Krakowa rada znów było to radosne święto było to powtórzą powtórzenie zapewne tej radosnej atmosfery, która nastała w Krakowie po tym, jak dotarła do stolicy wieść o zwycięstwie, kiedy przywieziono 1 z tak telefon nam się odbywa, więc Kowa wyłączymy aż przewidzieliśmy, kiedy dotarła do Krakowa wieść, kiedy przywieziono chorągie w jako dowód 1 z chorągwi zdobytych pod Grunwaldem jako jawny dowód zwycięstwa, kiedy właśnie całą stolicę oczekującą wdrożeniu wyniku w tego starcia toczącego toczącego się rozgrywającego się przecież wiele setek kilometrów od stolicy Królestwa cały Kraków ma panował entuzjazm tak to opisuje po latach Jan Długosz, ale ten entuzjazm zapewne właśnie co roku udzielał się również w stolicy i następstwem tych obchodów obchodów oficjalnych merytorycznych sprawowanych udziałem monarchy jeśli znajdował się w Krakowie były również jakieś festyny zabawy prawda to wróćmy teraz samej bitwy o nasze rozgrywa w ramach wojny z lat 14091411 i zadam pytanie fundamentalne podstawowe czym w ogóle wiemy gdzieś to wszystko było i tak i ile Otóż możemy wszyscy odnosić wrażenie, śledząc coroczne obchody, śledząc treści podręczników i popularnej literatury, że o Grunwaldzie wiemy już niemal wszystko w, a okazuje, że prace archeologiczne na polu Grunwaldzkim są bardzo zaawansowanej tak naprawdę niewiele wiem w gruncie rzeczy prace, które zmierzają do zweryfikowania hipotezy czy szeregu właściwie hipotez postawionych przez świeckiego badacza Svena z dala już w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku hipotez, które zmierzają w kierunku niemal całkowitej weryfikacji dotychczasowej dotychczasowego obrazu historii graficznego w, zwłaszcza początku bitwę czy nie tych powiedzmy elementów starcia, które dotyczą umiejscowienia i ustawienia wojsk przed samym starciem, a także w konsekwencji umiejscowienia obozów Władysława Jagiełły przed bitwą są jak się wydaje potwierdzane przez prowadzone od 2014 roku badania badania, które mają na razie charakter badań kości powierzchniowych, ponieważ prowadzone są czy pomocy przede wszystkim wykrywaczy metali to nie są jeszcze tak systematyczne wykopaliska jak te, które prowadzono wokół centralnego punktu pola bitwy, jakim są inne kaplicy wzniesionej przez Krzyżaków już rok po bitwie kaplicy, która jak zgodnie się dziś przyjmuje stanęła zapewne w miejscu obozu krzyżackiego to znaczy miejscu, w którym w końcowej fazie bitwy doszło do największej rzeźni właściwie tak rzezi rzezi taboru, który broni się właśnie w w jego obrębie zresztą potwierdzają to i mogiły zbiorowe w odkryte już w trakcie badań w latach sześćdziesiątych później w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku właśnie w obrębie ruin kaplicy i znaleziska choćby grotów kurz czy bełtów kuszy i grotów strzał łuku, które znaleziono na obszarze pomiędzy właśnie ruinami, a kluczową właściwie w hipotezie Svena z dala linią drogi pomiędzy Grunwaldem, a od ligowych trzeba bowiem powiedzieć, że w stosunku do tego co możemy znaleźć w każdym musi podręczniku i w każdej encyklopedii literatura Polska w przeciwieństwie szkody litewskiej, która już przed 10 laty przyjęła zaakceptowała tę tę nową hipotezę rzeczywiście bardzo silnie osadzoną w źródłach literatura Polska jest pod tym względem niezwykle konserwatywna właściwie jeśli chodzi o szkice pokazujące wzajemne ustawienie wojsk do bitwy mniej więcej południk owe przeciwnicy właśnie tej nowej hipotezy, która odwraca to ustawienie o mniej więcej 90 stopni w ten sposób właśnie, by pokazać, że wojska stanęły naprzeci w siebie mniej więcej na osi drogi Grunwald od ligowe, które która ma układ równoleżnikowo tutaj trzeba powiedzieć, że w ogóle jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji jeśli chodzi o pola grunwaldzkie, że układ tych głównych dróg łączących te 3 wsi, czyli Grunwald włoskiego wojska Stębark właściwie nie uległy zmianie ruiny kaplicy znajdują się mniej więcej w środku tego co z konta rzecz jednak w tym, że jak pokazywał to Svensson Ekdal swoich wcześniejszych już pracach do głównego starcia doszło są z pewnością nie tam, gdzie stoi dziś pomnik, gdzie znajduje się muzeum, gdzie odbywają się inscenizacje, które mają no pokazać zebranym pewne jest główne sceny czy główne epizody nie starcza Grunwaldzkiego tylko, że no właśnie jak wszystko na to właśnie wszystko na to wskazuje głównego starcia doszło na południu zachód od linii drogi Grunwald od ligową i tym samym na południu zachód właśnie od ruin kaplicy tutaj trzeba powiedzieć również o tym jak ma znaczenie panie profesorze ta Baszko myślenia o Grunwaldzie było kawałek stanąć w tamtą nie zmienia to oczywiście w wyniku bitwy nie zmienia to też zasadniczą przez jego rekonstrukcji tak przebiegu bitwy kolejnych i kolejnych fas z tego starcia, w którego dokonano już dawno już w dziewiętnastym wieku, a nawet wcześniej ale, zwłaszcza w dziewiętnastym wieku na podstawie głównych źródeł źródeł narracyjnych, a więc przede wszystkim krótkiego dziełka historii graficznego zatytułowanego Kronika konfliktu z tutaj muszę zaznaczyć walczy o to od już prawie 10 lat, by tytuł ten właściwie tłumaczyć na język Polski jako Kronika konfliktu tylko jako Kronika bitwy tutaj jesteśmy jest zresztą element pewnego szerszego nieporozumienia terminologiczne Otóż trzeba powiedzieć, że bitwa Grunwaldzka właśnie od samego początku zarówno polsko-litewski stronie konfliktu, jaki po stronie niemieckiej była nazywana wielką bitwą, czyli konflikt, czyli po łacinie konfliktu ZUS Magnus albo Magna stragan z stronie niemieckiej w Grossa Straits tak wielu dosłownie właśnie wielkie pobić z takim zresztą terminem spotykamy się również nie w polskich już 15 wiecznych źródłach ten termin, którego Długosz, ale nie tylko Długosz używa konsekwentnie w odniesieniu tylko do bitwy Grunwaldzkiej został właściwie przez Karola Szajnochy jego wielkim niezwykle poczytnym wiele Jadwiga Jagiełło, który ukazało się w połowie dziewiętnastego wieku i w 1 z rozdziałów stanowiło włości pierwszą monografię wojny 14091411 ten termin został tam musi błędnie przetłumaczony spopularyzowane jako określenie wielka wojna i to określenie dziś jest powtarzane reprodukowane no i w faktoringu 3 marca i literaturze przedmiotu jest zwykle jest niezwykle jest niezwykle efektowna oczywiście, ale rzecz w tym, że źródła są tutaj na znaczące ekranowe jednoznacznie mówią o wielkiej bitwie to jest 1 z największych bite w średniowiecznych i niewątpliwie niewątpliwie tak to znaczy tutaj jesteśmy też w pewnej konfuzji jeśli chodzi o szacunki sił, które stanęły naprzeci w siebie na polach tak człowiek wychodzi kilkadziesiąt 1000 czy inaczej są to i tak są to liczby rzędu kilkudziesięciu tysięcy to nie ulega wątpliwości, która wersja jest najbliższa myślenie ma również ona o tym, wydaje się to są trzeba zaznaczyć musimy tego świadomość to są to są szacunki oparte na wykorzystujące biorąc pod uwagę różne kryteria m. in . takie jak możliwości po prostu mobilizacyjne 12 stronę, ale nie ulega wątpliwości, że w tym starciu strona polsko litewska przeważała i możemy szacować siły polskie do około 20  000, chociaż może było ich nieco mniej siły litewską Rusko tatarskie na połowę tego powiedzmy czy też około 10 około 10  000 czy dziś około 30 lat i siły zakonu siły zakonu na oko na około powiedzmy 1516 może nieco mniej też służyć 4045  000 tak znalazło się starło się właśnie na polach wsi, która jeszcze do czterdziestego piątego roku nazywała się granica el da, czyli zielone pole tak zresztą tę nazwę przetłumaczono w Polsce już w roku 1400 jedenastym to była bitwa na zielonym polu to, gdy dziś pod swym pewnego przekłamania fonetycznego także zresztą zawinionego już powiedzmy w średniowieczu przyjmujemy i że że jest to czy próbujemy niekiedy tłumaczyć tę nazwę jako zielony las nic nic podobnego tak tak niestety została przetłumaczona również na litewski Żalgiris litewski Żalgiris to właśnie zielony las, a nie zielone ani zielone pole czy do tej bitwy panie profesorze musiało dojść to znaczy obie strony szykowały się do bezpośredniego starcia też były brane pod uwagę inne możliwości walki wojowanie w konflikt czy też sytuacja do otwartego konfliktu zbrojnego dojrzewała już właściwie od pierwszych lat piętnastego wieku wynikała z dość skomplikowanego konglomeratu i napięcia stosunków również pewnej rywalizacji obydwu władców koronowanych władców zaangażowanych w ten konflikt, czyli Władysława Jagiełły i Zygmunta luksemburskiego niezwykle zręcznego polityka polityka pozbawionego właściwie skrupułów jeśli chodzi o dbałość o swój własny nie interes dla kierującego między interesami Polski Litwy oraz zakonu potrafiącego niejednokrotnie szachować stronę polsko litewską swoimi poczynaniami i niech kontaktami czy wręcz przymierzem z zakonem, ale przede wszystkim no sytuacja dojrzewała tutaj z racji również pewnych zmian w samym państwie zakonu znaczy po Konradzie von Jungingen, który w swoich poczynaniach pisma nastawiony był dość jeszcze kompromisową rządy obejmuje Ulrik von Jungingen, który wyraźnie rodzina tak tak bracia bratanek, który dąży wyraźnie już do konfliktu i to widać także w pewnych poczynaniach samego zakonu na polu choćby gospodarczy to znaczy zachowanych źródeł rachunkowych m. in. wiemy, że zakon przygotowuje się do zbrojnego starcia to się wyraża choćby właśnie przygotowywaniem samej samej samej broni i tak w rzeczywiście rzeczywiście dawano to samo dzieje się również po stronie polsko-litewski, zwłaszcza w, zwłaszcza kiedy rośnie napięcie na terytorium, które znajduje się no to właśnie w wyniku również pewnych wewnętrznych zawirowań czy zawirowań kontaktów stosunków między Władysławem Jagiełłą, a jego stryjeczny bratem vito Witold Kiejstutowicz terytorium, które znajduje się we władzy zakon chodzi tutaj oczywiście o Żmudź, która oddziela terytorium państwa zakonnego w Prusach od terytorium państwa zakonu kawalerów mieczowych Inflantach które, które to zakon pozostaje w Unię i zakonem niemieckim z choćby z tego powodu naturalna jest dążność do opanowania tego podporządkowania sobie tego terytorium natomiast oczywiście w pani Jagiełło ani ani Jagiełło jako pamiętajmy od początku swojego panowania najwyższy książę Litwy ani sprawujący w jego imieniu właściwie rządu na miejsce niczym, ale przecież niepozbawione ogromnych własnych ambicji politycznych Witold nie zamierzają z tego terytorium zrezygnować już na już w pierwszych latach piętnastego wieku w dochodzi na terenie mówi do inspirowania wystąpił przeciwko zakonowi, a w roku 1400 dziewiątym mamy do czynienia z wyraźnie animowaną świat przez Witolda akcją powstańczą przeciwko przeciwko zakonom, ale to jest powód, jakby ze strony zasadniczy ze strony litewskiej natomiast oczywiście w przypadku Królestwa polskiego zasadnicza znaczenie ma trwające właściwie przynajmniej od początku czternastego wieku od roku 1300 dziewiątego konflikt o Pomorze gdańskie i ziemie pruskie czy też terytoria położone na pograniczu ruskim no choćby właśnie ziemię dobrzyńską, która znalazła się w zastawie została wykupiona przez Władysława Jagieł UE co niezmiernie ważne dla niż społecznego wymiaru całej wojny z zakonem ziemia Dobrzyńska została wykupiona w wyniku uchwalenia nadzwyczajnych podatków w całym królestwie spóźniające się rzuciła no tak wspólnota się w nocy narodowa zrobiła ulega wątpliwości tak nie ulega wątpliwości, że to okazja to okazja była czynnikiem integrującym tę wspólnotę uświadamiających też wagę tego tego terytorium, ale również pewne przyczyny właśnie konfliktu chyba większym stopniu niż zdarzało się to później wieku szesnastym siedemnastym Szlachta Wielkopolska przykład no wyrażała delikatnie rzecz ujmując ograniczone zainteresowanie tym co działo się na kresach południowo-wschodnich na, a więc moment rozpoczęcia wojny to znaczy ości ataku na ziemię dobrzyńską do 64 strony wątek rozmów Kowal Ania sprowokowania również wypowiedzenia Włosi wojny przez wielkiego mistrza co ma osobne znaczenie właśnie również w tym wymiarze propagandowym całego całego konfliktu no to właśnie, że nie król Polski tylko wielki mistrz tę wojna jaką, czyli my prowadziliśmy wojny obraz w no raczej raczej wojnę, której celem było odzyskanie, że pewnych terytoriów, ale zostaliśmy napadnięci tak zostaliśmy na pewno zostaliśmy napadnięci zajęcie zajęcie właśnie ziemi dobrzyńskiej zajęcie zajęcie Bydgoszczy no gwałty mordy które, na które odpowiedzi były podobne zachowanie zielonych okazów byli oczywiście strony polsko litewskiej podczas już prowadzenia operacji samych Prusach, która została po zawarciu rozejmu odsunięta niewłaściwie do końca czerwca początku lipca 1400 dziesiątego roku rozejm termin rozejmu ości upływał śnie Świętego Jana tak też 400 dziesiątego w rocku w tym momencie jak wiemy nastąpiła już koncentracja wojsk koronnych i na przełomie ostatnich dniach czerwca na początku lipca następuje słynna przeprawa pod Czerwińskiego po on można tak pomoście pomoście tzw. moście łyżwowym właśnie przygotowanym specjalnie na tę na tę okazję, a więc sam sam ten fakt wskazuje już bardzo wyraźnie na bardzo systematyczne przygotowania całej operacji, której pierwotnym celem był marsz na stolicę zakończyli na Malbork tak celem tej wyprawy, bo stanięcie pod Malborkiem oblężenia oblężenie i zmuszenie wroga no przynajmniej do pertraktacji po, ale oczywiście leżąc w lesie przygotowywali na tę gromadzili przypada dziś ma wyższe nie tylko przede wszystkim przede wszystkim organizowali bardzo intensywną akcję propagandową i powiedzmy rekrutacyjną na Zachodzie sprowadzającą się również do tego, że kwiat rycerstwa zachodnioeuropejskiego ściąga ściąga do Prus właściwie na krucjatę przeci w właśnie fałszywemu chrześcijaninowi tak naprawdę poganina owi, który przysiągł się przeciwko zakonowi Najświętszej Marii Panny właśnie z poganami pierwotny cel marsz ma pierwotny cel to marsz na Malbork, który to cel został bardzo szybko udaremniony tutaj przechodzimy do szczegółów operacji związanych z 3 rzeszy zdeterminowanych przez filię Graf je ziem pruskich krótko mówiąc, żeby dostać się do Malborka trzeba było przekroczyć Drwęca Drwęca jak wielu państwa zapewne wie jest rzeką może niezbyt szeroką, ale rzeką o dość stromym przynajmniej 1 z brzegu i to już od samego początku swego biegu już od samego tzw. czarcie go Jaru koło Drwęca, który leży bardzo blisko pól grunwaldzkich i właściwie to ukształtowanie brzegów uniemożliwia przekroczenie tej rzeki, zwłaszcza w sytuacji, gdy brud przejście przeprawa znajdują się pod obstrzałem pod ostrzałem, a taki właśnie zabezpieczenie przeprawy pod urzędnikom, gdzie Władysław Jagiełło zamierzał Drwęcę przekroczyć przygotowali Krzyżacy już te wojska dotarły tam tak rzeczywiście w wojskach dotarły doszły do tej przeprawy urzędniczki, ale odstąpiły od ni to wtedy właśnie zapadła naukom kluczowa determinująca późniejsze wydarzenia decyzja o obejściu źródeł Drwęcy, żeby je obejść trzeba było się dostać właśnie w okolice Grunwaldu po to, żeby główną zresztą drogą tą samą drogą, którą jedziemy dziś z Iławy w kierunku Olsztyn oczywiście nie tą samą dokładnie przebiegu, ale chodzi tutaj o w ruch kierunek i i powiedzmy zasadniczy bieg tego tego traktu móc właśnie obejść źródłach Drwęcy i w ten sposób wejść w głąb Prus, by dojść do Malborka no co wiemy nastąpi oba nastąpił stosunkowo szybko po bitwie właściwie 2006. 26 lipca, ale właściwie właśnie na Borkach po 1011 dniach od bitwy po bitwie przy czym oczywiście musimy wziąć pod uwagę ów trzydniowy tradycyjny postój na polu bitwy jako pewnego rodzaju wy jako wypełnienie obyczaju rycerskiego, ale tak naprawdę czas konieczne na zorganizowanie się do tego marszu po zbieranie rannych po zbieraniem łupów także nie możemy zapominać o tym, aspekcie wyprawy ci, którzy ruszali na nią ruszali na nią z nadzieją, że już do domu chronione to oczywiście oczywiście i tutaj jak każde pobojowisko w średniowieczu tak również pobojowisko Grunwaldzkiej było źródłem łupów z udzielanych z trupów czy czy rannych no aż do całkowitego właściwie o darcie, kiedy zwłok tak to, czego oni to, czego nie zabierali zwycięzcy no to zwykle zabierali i okoliczni mieszkańcy tak w co wraca do mego pytania postawionego jakiś czas temu ta bitwa to była konieczność tak bitwa była koniecznością to znaczy wielki mistrz wraz ze swoim kontyngentem no po zablokowaniu właśnie przeprawy pod urzędnikiem, żeby zagrodzić wejście w głąb Prus musiał przemieścić się właśnie w tym kierunku, w którym wyraźnie już zdrożały wojska, jakkolwiek zajęły wcześniej Działdowo Nidzica tak właściwie na 2 dni przed bitwą doszło do kobiet odbytego w niejasnych całkiem jasnych okolicznościach szturmu spalenia Dąbrówno tam miała miejsce również niewątpliwie rzeź miejscowej ludności i to odbiło się dość szerokim echem w całych Prusach w każdym razie było także wykorzystywane przez stronę zakonną jako istotny wątek anty Jagiellońskiej obok propagandy w ale było elementem no rzeczywiście taktyki po prostu chciałoby się rzec częścią natury każdej każdej wojny, chociaż strona Polska doskonale zdawała sprawę z tego, że palenie wsi palenie miast, a zwłaszcza rabowanie palenie kościołów no zostanie wykorzystana przez drugą stronę i mamy tutaj dowód zalecania ostrożności oba w z tym związanych choćby zachowanych szczątkowo, ale jednak zachowanej na tyle korespondencji Władysława Jagiełły w określonych rozwiązań, choć zamiast wolno się ze ta już z pola bitewnego wysłał tak tak na zachód Europy informować o sukcesie tak właśnie okresie była o sukcesie własnym sukcesie własnym, ale właśnie sukcesie, które możliwy był dzięki Bożej łasce dzięki Bożej protekcji Bożej głaz tutaj trzeba powiedzieć, że otoczenie króla, do którego należał przede wszystkim podkanclerzy Mikołaj trąba późniejszy arcybiskup gnieźnieński 1 z czołowych postaci niż dyplomacji Polski właśnie to właśnie poselstwo Mikołaja trąbę w Malborku i to szczególna jego wypowiedź sprowokowała w istocie wielkiego mistrza no aktu wypowiedzenia wojny a jaka to wypowiedź pani z le no to jest to jest ta to jest ta wymiana zdań dotycząca niby właśnie owych statków ze zbożem zajętych przez przez zakon, ale przede wszystkim odnosząca się do bardzo istotnego wątku w relacjach polsko krzyżackich i takiego powiedzmy nie aspektu tych stosunków bardzo ważnego dla zakonu mianowicie sposobu w jaki król Polski będzie traktować właśnie sprawę, że młodzi i sprawę bezpieczeństwa samej Litwy krótko mówiąc czy przyjdzie z pomocą zaatakowanej Litwie czy też czy też nie no tutaj padł właściwie już jednoznaczne czy sytuacja była też na tyle jednoznaczne padło właśnie jednoznaczny w tym względzie stworzenie to był tak tak jest to był to był sygnał bardzo wyraźne do tego, żeby Ulryka, żeby sprawę rozstrzyga rozstrzyga już właściwie wojenna na drodze zbrojnej, tak więc z to był ten to był ten zasadniczy argument tutaj zresztą dotykamy też stopy związku państwowego Polski Litwy, czyli jak potocznie mówimy Unii prawna, która miała oczywiście przede wszystkim wymiar właśnie anty zakon ante anty krzyżackich ten trzeba pamiętać, że na pewnym pewnym następstwem również wojny 1409411 i niezbyt satysfakcjonującego pierwszego pokoju toruńskiego, który pozostawia Żmudź tylko dożywotnio i tak nadal tak we władaniu Witolda i Jagiełło jako Najwyższego księcia była Unia Horodyńska, bo Unii horodelskiej, który sam tekst wskazuje na to wręcz wprost expressis verbis wyraża to, że właśnie jest to Sojusz obydwu państ w nie tyle wymierzony zakon co pozwalający skutecznie musi przeciwstawić teraz jeszcze o skutkach tej wielkiej bitwy skutki wielkiej bitwy możemy mówić o Boże powiedzmy najpierw właśnie od tych skutkach propagandowych prestiżowych niewątpliwie wieść o rozgromieniu wojsk zakonu z rozniosła się rok tak z jakich zapisków zapisów Universal ziołowych domu zakonnego w Maastricht wiemy, że na polu bitwy poległo ponad 210 braci to zależy nam od rachunku, ale ponad 210 braci zakonnych, a więc samych członków zakonu nie liczymy tutaj właśnie służby nie liczymy zaciągu w pruskich inni liczymy właśnie przybyszów z Zachodu Europy w każdym razie jak się oblicza poległo około poległ około 14 jest 14 stanu liczebnego zakon trzeba zresztą powiedzieć, że tak to doba pod tym względem absolutna klęska tutaj jak wiemy tylko niezwykła operatywność komtura świeckiego Henryka von Plauena następcy zresztą w Rykach von Jungingen pozwoliła szybko zorganizować obronę skuteczną obronę stolicy, bo za część dni polscy nie byli przygotowani do tego, żeby zdobywać taką twierdzę jak Malbork, ale poza oczywiście liczbą poległych poza tym wymiarem propagandowym, który triumfem, który wyraził się w zdobyciu wszystkich chorągwi wojsk zakonu, a więc chorągwi zakonnych chorągwi miast pruskich i właśnie rycerstwa stającego po stronie zakonu chorągwi, które zostały uroczyście jak wiemy to mnie dzięki Długosz owi w m. in . Długosz owi wprowadzone do katedry krakowskiej w 1400 jedenastym roku czy też do Krakowa właśnie i zawieszone przy grobie Świętego Stanisława patrona zresztą tego tego zwycięstwa nie tylko tego zwycięstwa poza oczywiście tą sławą rzeczywiście Europejską, bo zapis o bitwie Grunwaldzkiej znajdziemy we wszystkich kronikach czy niemal wszystkich kronikach zachodnio europejskich do jednych z ważniejszych ciekawszych należy, iż zapis w kronice opactwa są dni, które zaczną odzwierciedla znacznej mierze właśnie ten propagandowe raczej negatywny obraz Królestwa polskiego na Zachodzie wciąż jeszcze, który wkrótce zostanie przełamana, o czym tutaj także trzeba powiedzieć to jest także wymiar zwycięstwa Grunwaldzkiego podczas pobytu delegacji polskiej na soborze w Konstancji, gdzie sprawa zresztą sporu z zakonem będzie 1 z 1 z głównych przedmiotów obrad przecież całego całego osobą, ale trzeba tutaj powiedzieć również o tym, że bitwa Grunwaldzka jej skutki bezpośrednie następstwa polegające na zajęciu niemal całych Prus spustoszenia ich oczywiście również to okoliczność, która właściwie zdeterminowała pod względem gospodarczym po względem także społecznym co istotne dzieje państwa zakonnego na kilka najbliższych dziesięcioleci klęska gospodarcza była tak znaczna i tak długotrwała, że jeszcze Mikołaj Kopernik, o czym warto pamiętać w swoim słynnym traktacie o monecie napisał wprost expressis verbis, że dzieje Prus dzielą się dzieje gospodarcze Prus dzielą się na 2 okresy przed bitwą Grunwaldzką i po bitwie Grunwaldzkiej wymiar społeczne wyraża się w byśmy w rozbudowę New chciałbym powiedzieć pewnego ruchu oporu przeciwko zakonne mu zwierzchnikowi i coraz większy coraz silniejszej tendencji do ciążenia Polsce tak w sumie również ciążenia ku Polsce w każdym razie na pewnego oporu powiedzielibyśmy dzisiaj przez samorząd Samorządowego, ale w każdym razie nie w każdym razie organizowaniu się i miast i rycerstwa pruskiego w tak, by przeciwstawiać się skutecznie władzy wielkiego mistrza i konturów co rzeczywiście doprowadzić do wydarzeń roku 1400 pięćdziesiątego czwartego i poddaniu Prus zakonnych Kazimierzowi Jagiellończykowi przez przez samo społeczne przez samo społeczeństwo przecież nie, tak więc nie była to bitwa ważna istotna właśnie tylko w wymiarze militarnym i zdawałoby się doraźnym, bo jak pamiętamy choćby Długosza i zakończenie tzw. wyprawy letniej w Prusach jej skutki przede wszystkim zakończenie oblężenia nieskutecznego oblężenia Malborka nieskutecznego i z tego powodu, którym wspomniałem no to pospolite ruszenie rycerstwa nie była absolutnie przygotowane do tego, żeby zdobywać twierdzę w obozie szerzyły się choroby no wreszcie wyniku czy z powodu wygasania rozejmu zabezpieczającego terytorium Żmudź m. in. właśnie Witold wycofał się z oblężenia i te czynniki zdecydowały o podjęciu decyzji o zakończeniu właściwie prawy i takim spektakularnym jeszcze akordem trochę trochę symbolicznym było zdobyć zajęcie zamku w Radzyniu Chełmińskim potem oczywiście nastąpiła jeszcze nastąpiły jeszcze 2 bitwa przede wszystkim bitwa pod Koronowem którą, który niestety wiemy jeszcze mniej niż w bitwie Grunwaldzkiej, którą sam Długosz opisuje, przekazując nam pewne współczesne opinię była uważana za świetnie się nawet pod względem powiedzmy czysto militarnym wojskowym od od bitwy Grunwaldzkiej właśnie podzielonej na tych kilka epizodów, z których najbardziej pro problematycznym także w aspekcie postrzegania bitwę również dzisiaj przez dzisiejszą historiografię polską, a zwłaszcza litewską pozostaje epizod no właśnie odwrotu części sił prawego skrzydła litewską litewską ruskiego tak mamy w manewr określane tradycyjnie już staropolskiej historiografii jako ucieczka Litwinów co się do dziś bardzo naszym braciom Litwinom nie podoba PiS to odrębny problem rzeczywiście czy od oceny tego manewru powiedzmy czy tego sprawozdania Jacques Attali klubu mogą osiąganie tak czy to było wciąganie właśnie celowy manewry czy rzeczywiście nie w pewnym momencie przebieg wydarzeń wymknął się spod kontroli, ale trzeba powiedzieć, że tutaj właśnie minister Graś nastąpił pewien rozdźwięk, który w, który trwa do dziś bardzo dziękuję to wszystko działo się 609 lat temu opowiadał prof. Marek Janicki Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego dziękuję panie profesorze dziękuję bardzo dziękuję pani redaktor dziękuję państwu państwo zapraszamy informacja po informacjach oczywiście wracam jeszcze 2 godziny wieczoru przed nami Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Black Weeks w TOK FM Premium to 60% zniżki na wszystkie pakiety. Podcasty i Radio TOK FM bez reklam w najniższej cenie w roku! Poznaj nowy pakiet "RAZEM" dla 3 osób.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA