REKLAMA

Broniarz: Decyzja w sprawie strajku zapadnie pod koniec sierpnia

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-07-16 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
taka ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 6 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pan Sławomir Broniarz prezes związku Nauczycielstwa polskiego dzień dobry panie prezesie dzień dobry to ilu uczniów nie dostanie się do szkoły średniej i pełen obraz będziemy mieli w ciągu najbliższych 23 dni natomiast rzeczywiście sytuacja bardzo trudne bardzo skomplikowana dramat Jimmy poważniejszego problemu z rekrutacją do szkół mówił wczoraj w Rozwiń » Białymstoku minister edukacji narodowej, a coś innego może być minister edukacji narodowej, który ma być dobrą minę do złej gry ma być absolutnie wiernym kontynuatorem myśli przewodniej pani minister Anny Zalewskiej, a poważne pytanie tak, ale to pan minister naprawdę nie może niczego innego powiedzieć, dlatego że to, by oznaczało, że bierze na siebie także współodpowiedzialność za całą sytuację, bo jest współodpowiedzialny jako następca dem pani minister, która cały ten zamysł powoda za konkretnie, jaką sytuacji za to, że dzisiaj mając 720  000 uczniów próbujemy to 720  000 tu zmieścić szkołach, które maksymalny pułap wydolności mogą mieć na poziomie no 4 tysięcy nie da się mający 2 l mleka klaczy te 2 l mleka do butelki o pojemności 1 l, a my to próbują zrobić co będzie 1 września niedziela drugi w życiu dobrze natomiast wydaje się, że można było to zrobić zupełnie inaczej mówi o całym tym wydarzeniu, które przerwę od 2016 roku dlatego, że jeżeli z powodów absolutnie politycznych i pozamerytorycznych, ale tylko sondażowy politycznych zdecydowano się wprowadzać reformy edukacji niszcząc, likwidując gimnazja to można to było zrobić reformując polską edukację to szło reform, więc należy wziąć w cudzysłów o pierwszej klasy szkoły podstawowej bądź od trzeciego roku życia, czyli upowszechniające edukację przedszkolną i wtedy można byłoby cały ten proces likwidacji gimnazjów przeprowadzi w sposób ewolucyjny sportowe, ale też się nie stało, a teraz no ale stało się teraz nagle okazuje się, że pani minister Zalewska, mówi że winę za to ponosi prezydent tego czy innego miasta nie winę za to w całości ponosi minister edukacji narodowej bo gdyby uznała, że należy oczywiście, że reforma jest prezes, że problemy są w tych dużych miastach w mniejszych ośrodkach takich kłopotów nie będzie sąd to są te kłopoty Eko mają mniejszy wymiar statystyczny, dlatego że dla małych miejscowości, jeżeli przybywa nagle z tego otaczającego miasto wianuszka nie będę 20 uczniów to jesteśmy w stanie mówią samorządy tą 1 klasę zrobić, ale tutaj nagle w dużych miastach przybywa kilka kilkanaście tysięcy dzieci w przypadku Warszawy i jeżeli nie chcemy wprowadzać 2 zmian nowości czy nie chcemy, żeby proszku opracowana 1,5 zmiany to nagle muszą podejmować działania realne to znaczy 1 , 5 albo 2 zmiany wśród nas, że pierwsza zmiana rozpoczyna zajęcia od godziny np. siódmej 30 do godziny 13302 zmiana przychodzi np. na 11 do godziny szesnastej bądź na godzinę 13 do godziny osiemnastej też absurd, żeby szkole średniej myśli pan, że tak będzie niektóre miasta decydują się na rozważanie możliwości uruchomienia tego elementu zmian włości co jest absolutnie ze szkodą dla dziecka i 2016 roku musimy zwracać pani Zalewskiej na to uwagę, sugerując ewolucji ewolucyjny proces reformowania źli uznawała to za niezbędne, bo wtedy 8 byłoby mi spektakularnie nie medialnie zmniejszą przytupem mniej dziś media rozpisywały, ale byłoby korzyścią, jeżeli w ogóle dla dziecka natomiast zdecydowano się na pewien ruch polityczny nie zdając sobie sprawę z tego, że mamy taką ani inną sytuację demograficzną w roku 2019 no dobrze wiele już zostało powiedziane zresztą każdego dnia wielu wielu tygodni miesięcy rozmawiamy o edukację w szkole o tym co stanie się właśnie w tym wrześniowe czy wyobraża pan sobie zapomnijmy na chwilę wszystkim co powiedzieliśmy do tej pory czy wyobraża pan sobie sytuację, że w Polsce 2019 roku jest uczeń, który nie może iść do szkoły średniej, bo system go nie przyjął odrzucił nic nie zrobi to statystycznie jest to nieprawdopodobne, bo skoro minister twierdzi, że mam 100  000 miejsc więcej to to właśnie w tym wymiarze takim statystycznymi tylko w takim, że jest nie można państwowe ze stwierdzeniem minister twierdzi dlatego nie można jakoś udowodnić jest, ale na 1 z nich rozmawia z życia zbilansowanej wszelkie inne miejsce miejsce dla uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych uznano, że jeśli ktoś nie pójdzie do celu to pójdzie do szkoły branżowej to jest jakby drugie dno reform w 2016 roku myśmy wtedy powtarzali uparcie, że w jedynym efektem w roku 2019 będzie to, że w sposób sztuczny mechaniczny zapełni się szkoły branżowe szkoły branżowe przyjmą dzieci, które nie są tylko przyjść, które nie mają żadnego zainteresowania tego rodzaju szkolnictwa, które nie mają żadnego talentu do tego, żeby być uczniami szkół branżowych, ale nie, chcąc tracić roku będą po prostu do tych szkół musiały wziąć, a czy, jeżeli sytuacja jest oczekują, bo opisuje to oznacza, że od września 2019 roku, a mamy kapitalną sytuację dla nauczycieli, ponieważ praca dla nich będzie na pewno no jest pan będzie od 2 mianował ości tak jednak, że tych lekcji tych uczniów będzie tylu lekcji teraz żołnierza być powinno tyle tylko, że mamy nadal sytuację dosyć kuriozalne, dlatego że po pierwsze, są zwolnienia nauczycieli do tego, że zlikwidowano uprawia się pół 1000 szkół, więc trudno, żeby nie było zwolnień i w każdym województwie mamy informację o tym, że, ale jest zlikwidowana po 3, że 200200300 nauczycieli straciło praca, a w każdym były ponad 1000 osób nie ma odnowionej umowy o pracę tyle tylko, że potrzeby dotyczą zupełnie innej grupy nauczycieli np. edukacji wczesnoszkolnej edukacji przedszkolnej języków nie tylko języka angielskiego dotyczą szkół branżowych dotyczą specjalistów właśnie w zakresie edukacji praktycznej teoretyczne mnie zawodu i tych nauczycieli brakuje czy w tym samym czasie, kiedy będzie brakowało nam nauczycieli będą tacy, którzy pracy nie dostaną dokładnie tak i regionalna w tej chwili, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na nauczycieli odbędzie definiowanie, tak więc pod koniec sierpnia dokładnie, ale potrzebujemy kilkanaście tysięcy osób do do szkół zarówno w pełnym niepełnym wymiarze czasu pracy, ale jednocześnie około przypuszczam, że około 6000 nauczycieli straci pracę bądź też nie będzie miał odnowionej umowy o pracę, bo mieli umowy o pracę na naruszony dla dyrektora szkoły, które poszukuje Barry ty na 4 godziny jest to dokładnie taki sam problem jak brak matematykę na 20 godzin, bo on tego hiszpańskiego nie będzie miał możliwości nauczać, dlatego że nie ma nauczyciela i na to zwraca uwagę, że te problemy kadrowe te kilkanaście tysięcy osób rozkładają się zarówno dla nauczycieli PN jak niepewna natomiast relacjonował zarówno ministrowie edukacji narodowej na spotkaniu, które miało miejsce miały w boju, by w ubiegłym miesiącu zwracamy na to uwagę samorządom jak rozmawia z ministrem Rostowskim w porównaniu z minister Zalewska pan Michał Piątkowski nie wydaje się być jak mówili bardziej życiowym bardziej wyciszony co wcale nie oznacza to przykład jakiekolwiek efekty formalne, ale nie ma przepraszam tego słowotoku, który cechował pani minister Zalewską i nie ma takiej dyskusji o niczym co powtórzy wcale nie oznacza, że nagle wychodzi z tego spotkania z jakimkolwiek efektem formalny w postaci zawarcia takiego czy innego porozumienia jest mam nadzieję, że nie tylko zewnętrzna na pokaz taka chęć zastanowienia się co ten partner społeczny ma namyśli mówiąc n p . że w ustawie karta nauczyciela zapisano, iż pensje nauczycieli będą wypłacane od września grudnia zadaliśmy ministrowi pytanie, jakie to ponosi przynosi skutki formalne dla Jana Kowalskiego nauczyciela w szkole podstawowej skoro on w angażu miała napisane, że podwyżka obowiązuje od września do grudnia czy to będzie oznaczało, że w styczniu będzie nowy angaż inne cofnięte w stosunku do podwyżki wrześniowej, jakimi się to za sobą, jaka jest pan minister będzie dobrze zastanowimy się nad jestem pewien postęp wartość dodana w stosunku do pani minister Zalewskiej no ale np. nie było, choć na pytanie co ich wychowawcami przedszkoli i przecież przy szkole to problem z ojcem przedszkoli nowej ustawie nie ma zapisanych środków na publiczne definiowanie wychowawcy przedszkolni jako ci, którzy powinni korzystać dodatku za wychowawstwo w przedszkolu przecież przede wszystkim zajmuje się opieką wychowaniem elity dodatki za wychowawstwo, które po strajku definiowany na poziomie 300 zł nagle zostają w samorządach wykreślone dla nauczycielek edukacji przedszkolnej pytamy, dlaczego nam minister mówi nie ma tego w ustawie nie ma w sposób świadomy celowy, dlatego że nie ma ustawy nie ma kłopotu nie ma nie ma kłopotu nie ma presji samorządów na to, że zwróci nam, chociaż część wydatków, aczkolwiek edukacji przedszkolnej zadaniem własnym natomiast minister mówi skoro płacicie, a pewnie będziecie płacić, bo związek Nauczycielstwa polskiego będzie o to zabiegał notować problemy finansowe, ale na własne życzenie będzie strajk w grzesznych trwają rozmowy na ten temat, jeżeli jest projekt szukamy innych form walki o to, żeby edukacja była zupełnie inaczej traktowana forma walki to są np. także projekt opisujące czy definiowany w postać mnie innej formy strajku ciągłego, ale np. rotacyjnego bądź też przygotowanie projektu, które mają pokazać czy parlament Rzeczypospolitej polskiej rzeczywiście zainteresowany poprawą sytuacji materialnej może się składać projekty ustaw też takie plany są, bo chcemy spojrzeć październik wybory są, ale o ustawowe Polska nie jest określona karny kadencyjne, więc wydaje się, że tutaj tak tylko nasienia będzie zajmował mam nadzieję, że nowy parlament będzie miał na tyle czasu, a przede wszystkim chęci, żeby powiedzieć jak wskazał, że to będzie nowa karta nauczyciela czy ona będzie raczej dotyczyła kwestii niezbędne podporządkowania wynagrodzeń nauczycieli przeciętnemu wynagrodzeniu w kraju, bo mimo tych szumnie zapowiadanych komentowanych wszędzie podwyżek to wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 200300 zł i osoba, która kończy studia będzie miała wynagrodzenie mniej więcej 100 zł większy od płacy minimalnej czy nie strajk inicjatywa ustawy może być 10 to ustawodawca dawno może być jedno jedno drugie, bo zresztą jak pan nie wykluczam nie wykluczamy to jest nadal przewiduje się dyskusja pod koniec sierpnia rozmawiamy z nauczycielami na ten temat, a wypłacać już nauczycielom z waszego funduszu pomocowego za ten kraj, który był pierwszą szansą dla funduszy ten fundusz społeczny zapora zebraliśmy ponad 8  600  000 od wypłaciliśmy już osobom, które mają dochód na poniżej 1000 jest to około 1300 osób już otrzymały zapomogi teraz będą zapomogi otrzymywały osoby o dochodzie od 1000 do 1500 zł taka decyzja tego komitetu społecznego natomiast związek z funduszy własnych w miarę możliwości w miarę napływu środków ze składek też realizuje te wypłat ilość będącą nasze mam nadzieję, że najszybciej uda nam się to zrobić w ciągu najbliższych 2 miesięcy wiąże też długo, ale no i wydawanie pieniędzy podlega szczególnej kontroli jednocześnie inne my jesteśmy zdani tylko można skromne siły pracowników zarządu głównego natomiast chcemy zwrócić uwagę, że edukacja jest najważniejsza dziedzina życia społecznego szkoły nie zmienimy, jeżeli nie będzie większego otwarcia na potrzeby nauczycieli, bo to jest powtarzam najważniejsze dziedziny naszego życia będzie pan się ubiegał o stanowisko szefa PZU nie nie jestem tym zainteresowany znam poziom własnych niekompetencji wydaje się że, że w kierowaniu PZM powinna przyjąć osoby z takiego twardego pnia gospodarczy, a pan to jest, jakiego kraju jestem nauczycielem wydają się ziemi na funkcjonowanie w ramach związku Nauczycielstwa polskiego wyczerpuje moje aspiracje w tym zakresie jest absurd zdecydowanie za tym, żeby właśnie PZM kierował ktoś to jest w tej takie typowe gospodarki nauczyciel nie ma kompetencji ma kompetencje, ale wydaje się, że po nich każdy robi to co umie pan Sławomir Broniarz prezes związku Nauczycielstwa polskiego był gościem magazynu tak dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA