REKLAMA

Puste ławki w kościele. Czy dymisje hierarchów wystarczą, by coś zmienić?

OFF Czarek
Data emisji:
2019-07-16 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
40:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
państwa i moim gościem jest dr Cezary Kościelniak filozof kulturoznawca Instytut kulturoznawstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dzień dobry panie doktorze czy dobry pan dzień dobry państwa bardzo interesujący tekst ukazał się w czerwcowym wydaniu miesięcznika w drodze najnowsze lipcowe czerwcowym ciekawy tekst zatytułowany puste ławki nie chodzi o to, aby katolickie serce uchronić przed światem, lecz o to by katolickie serce potrafiło świat Rozwiń » współorganizować, czyli sekularyzacji i różnych rodzajach sekularyzacji fragment cytuje to destrukcja chrześcijańskiej codzienności spowodowało, że spowodowała, że świętowanie stało się synonimem wakacji kuchnia świąteczna obżarstwa pijaństwa pierwsze komunie zaopatrzenie materialnym pielgrzymki wycieczką turystyczną rodzinne spędzanie niedzieli shopping wiem wielką sobotnia prezentacja grobu Pańskiego aktualną narracją polityczną odwiedzanie grobu 1 listopada pokazem galanterii Zniczowi i otwarciem sezonu mody zimowej miłosierdzie atrakcyjnością, którą pomocowe akt przez aktywnością pomocą i t d. sekularyzmu zwyciężył na polu walki o chrześcijańskich B2C, który przegrał ze społeczeństwem konsumpcyjnym, ale i tutaj i tak, ale w, czyli zjemy w taki właśnie bardzo bardzo dobrze pan to opisał tak że z 1 strony mamy hierarchów, którzy wydaje się, że diagnozują stan kościoła, ale z drugiej strony ta wiara wysycha, dlatego że jest nieobecna w ludzkim życiu trochę pan zostać, cytując mój własny tak w 1 się pomyliłem, bo w niedzielę się dopingu nie zrobi zdaje się przynajmniej to jest to jest jakaś jakaś taka zmiana tutaj, ale pytanie czy ona czy tego typu zmian można odwrócić pewne procesy kolonizacyjne, ale także oczywiście i wydaje się że, gdybyśmy mieli próbować zastanowić się, jaki jest trop polskiej sekularyzacji no to nie będzie to wcale ani francuskie la IS IT, czyli wymuszone republikanizm, który wymusza światopogląd inny niż religijny najczęściej ateistyczne będące w dosyć dużej kontrze szczególnie do kultury katolickiej nie będzie to także ta sekularyzacja konstytucyjna amerykańska panu redaktorowi bardzo dobrze znany obszar prawda świeckiego państwa bardzo religijnych ludzi ten paradoks, który udaje się gdzieś zachować Stanach Zjednoczonych nie będzie to też sekularyzacja siłowa, która miała miejsce w czasach sowieckich w czasie reżimu komunistycznego można dobrać, aby powiedzieć, że ta siłowa sekularyzacja jeszcze niebyła dokręcenie śruby do końca tak jak miało to miejsce chociażby w Polsce ona wręcz nawet może przynieść pewne korzyści możemy powiedzieć, że kościół czasami nawet dobrze czuje się w sytuację takiego lekkiego ucisku taką gdzieś, gdzie dobrze wszystko zaczyna funkcjonować i wydaje mi się to jest 1 z tych tez, które ja stawiam zresztą z taką tezę, że my już mamy sekularyzacja pewne symptomy statystyczne Dominika też komunikanty pokazuje się osoby przebywają na mszy, jeżeli osoby, które przyjmują komunię świętą prawdę to jest takie takie wskaźniki staramy się pocieszać czasami, że tutaj coś wzrosło od 1 % WIG to wcale nie wygląda tak fatalnie jak na Zachodzie tymczasem myślę, że trzeba na to patrzeć holi stycznie całościowo, kiedy zobaczymy chociażby na młode pokolenie, gdzie połowa, a czasem mniej niż połowa klasy chodzi na lekcje religii, gdzie mamy tak naprawdę przyjęcie tych wszystkich zachowań, które miały miejsce wysoko rozwiniętych krajach Zachodu to powiedziałbym, że to droga sekularyzacji mogłaby wskazać, że to jest to sekularyzacja związana z poczuciem bezpieczeństwa z poczuciem dobrobytu, a poczucie dobrobytu to nie jest dylemat w co wierzyć kogo kochamy co jest dla mnie istotne to jest dylemat apel versus sami są tak to jest dylemat konsumpcyjne i w tym sensie można, by próbować można, by próbować odtwarzać jak to się jak to się dzieje jesteśmy coraz bardziej zamożne coraz bardziej bezpieczni są też inne czynniki znacznie ciekawsze niż rzeczywiste ekonomiczne, ale te procesy jakimś sensie idą podobnie tak jak miało miejsce chociażby właśnie w Niemczech prawda akcie kategoryzacja ten występ była powiązana z oznak sekularyzacji czy sekularyzacja dostrzega pan także w tym, że kościół jest ich jak rozumiem, więc kościół tym razem chodzi o hierarchów, ale może szerzej jest nieobecny w przestrzeni społecznej czy jakby nie zajmuje głosu w sprawach, które są ważne i aktualne, ale także w sprawach, które dopiero tworzona naszych oczach czy n p . jeżeli mówimy o cyfryzacji tako internecie to z kościoła nie ma w tej przestrzeni filozoficzną ideologicznej, a raczej pojawia się jako Niemiec popularni księża, którzy ma jakieś kanały, gdzie tańczą śpiewają albo opowiadają, ale to są jakieś krople w oceanie, w którym kościoła nie ma być może tutaj należałoby odróżnić kościół użytkownik nie tylko sieć, ale w ogóle tej współczesnej sfery jako użytkownikom sobie daje całkiem dobrze radę właśnie tańczący śpiewający wszystkie kazania liczbowe to ono chociażby miesięcznych w drodze czy dominikanie uruchomili taką stronę dominikanie PL, która jest całkowicie właśnie już taka wizualna medialna wystawiają np. miesięcznych za pomocą różnych formatów, które pozwalają czy też na czytnikach tak tak zdaje się też jestem starej daty, więc lubię zawsze przy kawie z papierem gdzieś ale, ale zdaje się rzeczywiście jest to jest to o papiery w sensie, że z gazetą z miesięcznikiem tak ale, ale jest to jest rzeczywiście taka formuła natomiast chodzi o zupełnie innego zupą wskazał tu chodzi o pewną sferę ido twórcom to znaczy co chrześcijaństwo co kościół może powiedzieć odtworzonych się o procesach przemian społecznych, które następują w chociażby w przemianach relacji między ludźmi, które występują w sieci chociażby o zmianach myślenie o społeczeństwie filozofii politycznej mimo tych wszystkich pytań fundamentalnych i wydaje się, że tutaj jest jakieś bardzo duży brak ja my nie zgodził jest tylko kwestia hierarchów ponieważ, kiedy zobaczymy na świeckich wierzących często to są np. wybitni profesorowie albo wybitni ludzie kultury ja mam takie wrażenie, że jest pewne oddzielenie tego ich profesjonalizmu od ich wiary oczywiście na testy jest też rzecz oczywista tak powinno być na przestrzeni zawodowej, ale jest pytanie czy gdyby odwrócić czy oni jako ludzie kościoła rzeczywiście są w stanie np. wprowadzać swoją wiedzę chociażby do zrewidowania pewnych kwestii to nie tylko chodzi o teolog teologię moralną, aczkolwiek to jest wydaje mi się 1 z głównych sporów, ale tak naprawdę problem polega na tym, że 1 z motorów sekularyzacji jest właśnie bardzo słaba obecność kościoła w tych przestrzeniach, które się dzisiaj wytwarzają, które tworzą komunikacja, które tworzą fundamentalne jakieś relacje, które tworzą całą sferę aksjologiczną ktoś mógł powiedzieć dobrze, ale właściwie co kościół wie o cyfryzacji pan na to pytanie odpowiada, przypominając encykliki Leona trzynastego rerum novarum tak jest rzeczy nowe tak tam jest tam to właśnie to są pytania można byłoby zadać Leonowi trzynaste mu to co zajął się kwestią robotniczą kwestią socjalną wszak oczywiście państwie kościelnym byli robotnicy, ale był przede wszystkim problem krajów, które miały rewolucję przemysłową tak wielka Brytania przede wszystkim w jakiej części przemianę społeczne w we Francji prawda i ta kwestia w pewnym sensie mogłaby pozostać zostawiono właśnie tamtym sferę oczywiście to był ten czynnik socjalistyczny, który bardzo wówczas kościół chyba znacznie bardziej dzisiaj niepokoju i wydaje się, że to była pierwsza pobudka, dlaczego kościół zainteresował się gdzieś tą sprawą, ale na pewno rewolucyjną tej encykliki ówczesnej zresztą encyklik Jana Pawła II dobrym sercem nawiązywała później też do tej encykliki też nawiązywał do tego sporu marksizm kapitalizm i pewna próba wyjścia, którą dawało chrześcijaństwo, ale wydaje się też liczba spraw właśnie z dnia tego fenomenu kościół czy sam papież miał bardzo dobra intuicja i wiedział, że to jest temat, którym trzeba się zająć trzeba podjąć ja mam wrażenie, że dzisiaj to się dzieje bardzo słabo no byśmy sobie chociażby kwestie jednak wiedzy nauki, którą dzisiaj mamy zakresu mózgu całej komisji mistyki tych wszystkich neuronauki no bardzo trudno jest dzisiaj obronić to jest pewien wpły w kryzysu obronienia antropologii, która bazuje antropologii bazującej na tory grzechu pierworodnego, która bazuje jakiś akt kulturowe czy mój sklep jakieś akcje posłuszeństwa miał wpły w na naturę, czyli zachowania naturalne zachowania moralne, które wynikają z pewnej struktury struktury naturalnej człowieka dzisiaj dzisiaj tak naprawdę proszę zauważyć, że kościół nie stara się nawet nie ma przemieni widzę takich prób, by próbować chociażby tę dyskusję podjąć, która jest między współczesną mała wiedzą naukom, a tymi z, a tymi tymi wizjami, które często bazują na mądrości pisma tak wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje o jedenastej 20 kilka minut dr Cezary Kościelniak filozof kulturoznawca z Instytutu kulturoznawstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu z państwa moim gościem wracamy po informacje o czary państwa mają gości jest dr Cezary Kościelniak filozof kulturoznawca z Instytutu kulturoznawstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu polecam państwu tekst mojego gościa w czerwcowym wydaniu miesięcznika w drodze tak zatytułowany puste ławki, czyli o sekularyzacji jej rodzajach przed informacjami mówiliśmy m. in . o tym, że kościół nie podejmuje ważnych aktualnych tematów w ale ktoś może nie zgodzić mówiąc dobrze, ale co zające kami papieża Franciszka, którzy np. dotyka wyzwań związanych z ekologią miał do Rosji to znaczy ja bym to pan redaktor powiedział że nie dotyka ja powiedziałem, że nie jest obecny w sferze do twórczej to jednak coś innego to jest bardzo to jest bardzo taki specyficzny kryzys ponieważ, kiedy będziemy sobie n p . na stronę papieskiej Akademii nauk tam jest cała seria do pobrania online bardzo ciekawych publikacji z zakresu najnowszych odkryć nauki różnych dziedzin m. in. także nie rozstając co ciekawe w każdej z tych książki każdy tekst ksiądz z tych książek brakuje jakiegoś takiego tekstu filozoficzno Teologicznego, który czy połączenia most byłoby połączyć nimi są to wygląda także Watykan zaprasza autentycznie wybitnych ludzi i to wcale nie jest jakby rowerem to czy ktoś jest katolikiem czynie zapraszają też np. bieżących zapraszają ludzi to niema żadnego znaczenia jak jest ich stosunek koncesyjne, jednakże to jest możemy odczytywać w ten sposób, że oni dają sygnał tak my widzimy, że coś ważnego dzieje, ale brakuje być może takiego nowego Tomasza nowego Augustyna, który próbowałby z tym coś zrobić, który spróbowałby zapytać, jaki z tego, jakie z tego wnioski, gdyż wypływają mamy taką sytuację, że mamy instytucje organizacje globalną, która mówi wiemy, że świat się zmienił korzystamy sami z najnowszych technologii zna korzystamy z narzędzi ekonomicznych bankowych cyfrowych podróżujemy ubezpiecza, aby się budujemy, ale jednocześnie wymagamy od wiernych, aby wierzyli w jakiś tekst, który jest oderwany od rzeczywistości właściwie bardzo trudno go w dotąd w ogóle bardzo ważny problem, jaki status świętych tekstów tekstów kanonicznych dla wierzącego jednak tekst kanoniczny jest pewną postawą pytanie jak odczytywać co z nim zrobić tak wydaje mi się, że ten problem jest o wiele większe np. protestantów szczególnie z tego biblijnego takiego korzenie amerykańskiego tam gdzieś czytałem takie badania, że tam jest akurat bardzo duże sekularyzacja drugiego pokolenia, bo teraz proszę zobaczyć, jaką sytuację społeczną mamy człowieka, który jest młodego człowieka ucznia, który jest sadzony taką rzeczywistość naukowo nie jak było kiedyś jak nie uczono rosyjskiego prawda nauczy 10 zdań reguł gramatycznych potem będziemy się zastanowić, dlaczego nic nie potrafi tylko jednak czy ludzie są niejako wewnątrz tego tak oni wytwarzają jakieś mini doświadczenia chemiczne robią tak oni nie tylko uczą, ale oni są w procesie takiej wiedzy przyrodą znaczy bardzo mocno zaangażowanej, kiedy nagle usłyszał dyskursu czysto taki, by można w piśmie biblijny nie służyć Biblia nie będziemy prezydentów biblijne no to musi zachodzić pewna pewna pewien dysonans poznawczy tutaj musi być pewne pytanie no na halę jak to jak to jednak działa prawda innymi słowy wydaje się, że problemem nie jest to, że jestem wyssana z problemem jest to, że w kościele jest zdecydowanie za mało wysiłków, by próbować ten problem podjąć, by próbować ten problem problem z tym problemem sobie jakoś poradzić mówimy mówimy mówimy właśnie o chociażby tej encyklice właśnie laudatosi tyczące się zmian klimatycznych, ale też bardzo ciekawie pokazujący tę perspektywę ekologii integralnej, która ma wprowadzać, jakby ten aspekt moralny aspekt humanistyczny domyślenia o o tej zmianie i kto jest ciekawe, że ekspertami do tej encykliki byli ludzie byli właśnie badacze świeccy, którzy przygotowali całą tą część gdzieś merytoryczną i społeczny taki przypadek bardzo bardzo wyjątkowe gdzieś, w którym ktoś to się toż to się wytworzyło to znów pytanie jest takie czy ta encyklika na tyle stała się inspirująca, że np. pojawił się jakiś szereg badaczy, którzy byliby w stanie myśleć o jakieś kościelnych badacza z tej linii Teologicznej, którzy byliby w stanie gdzieś to mocno rozwija się już widać wyraźnie, że to z kolei na pewno bolączka kryzysowa, że my weszliśmy w taką cytatu loggie trochę tak jak się weźmie książki z zakresu teologii natomiast bardzo mało często odważnej myśli natomiast mnóstwo różnych przepisów odwołań do czegoś co można samemu sobie dziś ustalić i co powoduje, że to, że może to, że to przestało być niejako Rocket science tutaj w tym w tym tematem momencie ta się jak najlepszym sposobem zobaczenia tego, o czym pan mówi to jest ostatni przypadek dotyczący zwolnienia pracownika w Ikei pracownik twierdzi, że cytował ćwierć cytował stary testament 1 z biskupów broni go mówiąc no przecież on tylko prawda staną na straży swojej wiary no i ktoś może zadać pytanie no dobrze, ale w takim razie jeżeli, jeżeli jest tak, że stary testament należy brać bezpośrednio to czemu np. należy powiedzieć, jeżeli ktoś będzie miał syna nieposłusznego krnąbrnego nieswojo nie słuchającego upomnień ojca matki także nowego po upomnieniach jest nieposłuszny ojciec matka podchwycą zaprowadzą do bramy do starszych miasto powiedzą to nasz syn jest posłuszny nowym nie są nasze upomnienia odejść rozpuści pijaństwo wtedy mężowie tego miasta będą Camino wali go aż umrze tak do przecież, dlaczego czy pytań inne pytanie do biskupów czy to wciąż obowiązuje czy, jeżeli faktycznie ktoś ma syna nieposłusznego, a nie zaprowadzi do starszych miasta na ukamienowanie to czy grzeszy gdzieś mam wrażenie, że ta bieżąca walka polityczna stała się dla biskupów ważniejsza niż właśnie jakiś zbudowanie mostu pomiędzy pismem o ludzkim życiem, ale tu pada także przywołuje stary testament tak stale ten sam stary testament, którego bronią biskupi tak mówią, że bawi, bo muszą bronić biskupów biskupi bronią mam wrażenie przekazu przekazu wiary to jest trochę inna kwestia to, o której mówiłem, bo to jest kwestia to jest kwestia myślę to jest kwestia, która raczej jest w kategoriach nie Rossiego tego w kategoriach obrony czy pewnej niekonsekwencji, którą pan tutaj próbuje wskazać, dlaczego 1 czy mamy drugiego nie, ponieważ no łatwo jednak czego może uważasz, że im w ułatwi też zauważyć, że pewne przepisy z starego testamentu nie zmieściłyby się w naszej współczesnej koncepcji wolności natomiast ja mam ja mam inne problemy związane z tym dylematem z Ikei stanąłbym po stronie pracownika a dlaczego stanął po stronie pracownika mianowicie to jest kwestia taka na ile moje osobiste poglądy mogą być po pierwsze po pierwsze na ile ja muszę pokazać moje osobiste poglądy w miejscu w miejscu pracy wydaje mi się, że to jest pewien negatywny aspekt sekularyzacji zachodniej, która przez to, która wcale nie jest neutralna bezstronna, ale właśnie często poczuję jakąś inną agendę moralną to może być rzeczywiście w tym przypadku agenda LGBT to może się jakaś inna agenda tutaj możemy się możemy się możemy się dziś o to spierać jest pytanie takie teraz jest miejsce dla kogoś k to ruch nie chce podporządkować się tego typu myśleniu, że ja muszę się ja muszę się wpisać jednoznaczności jakąś kulturową ideową aksjologiczną moim zdaniem bezstronność polega na tym, że je, że mamy przestrzeń do do niezgody na taką należy dać przestrzeń ma być wykluczająca czy włączająca przestrzeń musi być przede wszystkim neutralna taki sposób, że wszyscy powinni do takich możliwości tutaj się znaleźć, bo dostała się wykluczające tego przeci w dlatego dla tego no przeciwnika tej agendy, który został za to zwolniony nasze pytanie czy za to, bo nie wiedzieliśmy do końca tych dokumentów pytanie czy były inne powody założył na potrzeby dyskusji, że to był powód jego zwolnienia, więc wydaje, że tak bardzo słaby powód, żeby zwolnić, ale czy nie wydaje się panu, że jednak to jest dobry powód, bo mówimy czas rodzinie, która mówi kochaj bliźniego swego nastał drugi policzek to trochę jest podstawa, a tymczasem ktoś, kto podaje się za wyznawcę religii mówi, ale chciał kre w krew kre w na takich którzy, ale pewnie wykorzystał owiec stworzeni przez Boga, którego wieży, ale panie doktorze, ale czy pan chciał, żeby pana przełożone w ocenie pana pracy brał pod uwagę pańskie poglądy, bo ja bym nie chciał, żeby brał się do do momentu, do którego te poglądy byłyby dla kogoś było zdać, za którym stały pytanie ktoś kogoś, by panie doktorze mam robotę publikowała n p . na swoim Facebooku informację typu wszyscy dziennikarze radiowi szczególnie pracujący w Warszawie przez czeskie powinni być ścięci no to trochę nie chciałbym panu pracować w 1 firmie, ale on nie po nie nie nie używał, ale on jest okay okay, ale oni nawoływał do do takiego czynu, bo w tym przypadku, gdyby nawołują do tego czynu to proszę zobaczyć, że byłby byłaby podstawa do zwolnienia nie ze względu na jego orientację religijną preferencji religijną, ale ze względu na nazwijmy to dziś ogólnie imitacji, czyli wolność wyproszono jak wznowienie po ludzku nie było panu wstyd, że reprezentuje pan religię miłości tak odwołuje się pan do właścicieli podziału nienawiści ja powiem w ten sposób, że zwyczajnie nawet już nie religii nie po ludzku, bo to nie to jest miałby on miał przy klubie miałby problem z tym, o czym pan pisze w swoim tekście dalej tak, czyli kwestią wiarygodności jak pisze pan wiarygodności kościoła po filmie braci Sekielski ich, że to jest kolejny przy powód sekularyzacji tak i teraz, jeżeli pan mówi mi o miłości, a na blogu pan mówi no właściwie ludzie nie są równi są równiejsi są ci, którzy są grzesznikami albo są właściwie jakimiś potworami, dlaczego potworami no właśnie, dlatego że Bóg, którego pan 2 rzeczy nie wierzy stworzył takimi tak to jest to jest to jest kluczowy poziom przygotowania do Rzymu problem z wiarygodnością nie wierzę panu to jest skomplikowana kwestia bardziej wydaje mi się to znaczy pytanie i jest takie, kto tworzy kościół jest, więc rzeczywiście kościół jak patrzymy na Polski kościół tutaj odchodzą trochę rocka muzykę no to inny my rzeczywiście mamy taki ten Kor integracyjne bardzo mocne tak, czyli to jest mi środowisko chociażby Radia Maryja, które tworzy taką bardzo silną powiedzmy gdzieś zaplecze wspólnotowe, ale z drugiej strony mamy też kościół jest też dla tych wątpiących i kości jest też dla tych, którzy są gdzieś w drodze i poszukują i wydaje mi się tutaj trzeba odróżnić pewien problem i centrum tak postawić czy mamy w Polskim kościele szybami przestrzeń dla tych, którzy poszukują moim zdaniem to jest pewien problem, że my nie mamy tej przestrzeni jakieś deficyty przestanie od tego, że mamy pewne pewien Kor aksjologiczny pewien zespół poglądów np. kwestie światopoglądowe w tym kwestie obyczajowe i myślę, że taką takim takim punktem, który próbowałby dołączyć właśnie no jakiś szacunek, który mamy do indywidualnego człowieka szacunek nie oznacza to, że ja nie mogę się nie zgodzić z pewnym systemem aksjologicznym, które dziś reprezentuje tak szacunek nie oznacza ktoś używa tego zła dobro ludzi mu tego ja tego nie lubi, ale trochę w tym kierunku zresztą to idzie szacunek oznacza właśnie to, że ja potrafię się, szanując kogoś wskazać na mój ta na mojej mamy różnicę zgoda bez znaczenia, bo właśnie mam wrażenie, że coraz częściej tolerancja rozumiemy jako identyfikację opiniami czy światopoglądem były osoby my to właśnie stało w tym przypadku Ikei, bo ten człowiek wcale, mimo że zacytował ten ten ten ten jest biblijne to wcale przez nie chciał nikogo zabierze po prostu, jakby powołał się tradycję pism, które trzeba zawsze interpretować jakiś rozumie także, że nie wydawać, że coś nie powoła też powołać na tradycję pisma i czy budziłem rzeczkę pana protest, ale wrócimy do tego wątku po informacjach Radia TOK FM formacja jedenastej 40 za kilka minut dr Cezary Kościelniak z Instytutu kulturoznawstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu z państwa i moim gościem wracamy po informacjach o czary studio dr Cezary Kościelniak filozof kulturoznawca Instytut kulturoznawstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu tam ponownie czerwcowe wydanie miesięcznika w drodze bardzo interesujący tekst mojego gościa zatytułowany puste ławki może zasili jeszcze do wrócimy do do tych tekstów czy czy właśnie próby zbudowania mostu, ale ja jeszcze powróci do czegoś, o czym rozmawiać na początku, czyli od tej nieobecności w Ośnie jak to nazwać wiary w życiu codziennym to co, od którego zacząłem od pokazuje, że to co miał powinno stanowić takie kamienie węgielne życia chrześcijańskiego właściwie stało się okazją do czegoś innego, a to do turystyki, a to właśnie do obżarstwa, a to do wypadów, a to czy totalnie stało się kamieniami tutaj stało się, gdyby wydarzeniami z innej przestrzeni często codzienne życie rodzinne, którym rodzinnie niekoniecznie rodzin tak singli nie życie, które powinno, którego treścią treścią powinno być właśnie powinna być wiara tego nie ma to się zgadza może, dlatego że w pewnym sensie na życie wiary za życia wymagającym jakiś sposób każdy religii wżyciu wiary dzieciom wymagającym ono dziś skupia czy to wokół jakiś praktyk modlitewnych czy to wokół czytania tak czy to wokół pewnego wysiłku natomiast co zostało to jakby to sfera przyjemność, która z tego jest, bo ktoś, by któż, by nie chciał skorzystać z frykasów wigilijnego stołu prawa, ale właśnie to jest jakiś ciekawy pana tekście, że pan, że to jest życie trudne, bo to jest życzenie modlitewne rozjeżdża wycieczkę odmawianie różańca czy może być ono w tym ten czas może na wszystko połączą się one trudne nie, dlatego że trzeba wykonywać pewne rzeczy, ale dlatego, że trzeba samemu podejmować decyzje tak, jeżeli mamy osoby, która n p . jest w nieplanowanej ciąży tak i teraz podejmuje decyzję, kierując się np. etyką katolicką mówi dobrze to nie mnie nie usunę płodu to jest moja decyzja, która wynika z mojej wiary to takie osoby niepotrzebne są nakazy ani zakazy prawne tak nakazania, ale codzienność jednak spojrzymy chociażby szkoły duchowości mistyków doświadczenia wielkich ojców kościoła doświadczenie modlitwy to tam następuje też miało to matka Teresa z Kalkuty tam następuje chociażby ta noc ciemna to następuje doznają są mocno czy drzewa na duszy, a media, a media, czyli niechęć do ćwiczeń duchowych dzisiaj czasem, kiedy się z depresją gdzieś równy jest trochę jednak coś innego niechęć właśnie do do pewnej praktyki to praktyka jest gdzieś jest gdzieś wymagająca i ona wymaga takiego też wydają się codziennego trochę audytu za zasadne, że przed jedzeniem przypuści przeprosił rynku, ale też to pan powie przemyślenia trochę czasu swojego życia prawda korekty to nie są te nie są do końca rzeczy przyjemnych miłe gdzieś natomiast no pielgrzymka zawsze jest rzeczą miłą prawda stów wigilijny zawsze rzeczą miłą spotkanie dziś rodzinne jeśli rodzina jest w zgodzie grobach potem jako wspólną może kolacja zawsze jest dziś rzeczą mimo to jest trochę także wtedy w ogóle regularnych państwach Zachodu tam ten świat sekularnej one jednak cały czas bazuje na pewnej konstrukcji czy po katolickie czy po protestanckie prawda te święta one gdzieś zostały dni wolne zostały, ale one pełnią trochę gdzieś zupełnie inną rolę i być może są pewne próby wie pan są pewne próby wskrzeszenia tych tych tych tych form rzadziej syn pana tekście zastanowię się czy polskim biskupom zależy, żeby wiara była wiarą żywą czy właściwie kontaktowali się tylko kasą, na której siedzą, dlaczego pan uważa, dlaczego pan zakłada, że to biskupi będą tymi, którzy ożywią wiary no sądzi pan, że Iskra wojna z dołu no tak jasno jak byśmy sobie, ale wszelkie Iskry, które do dołu są natychmiast gaszone zależy, jakiej strukturze no no no związku katolickiej Balzaka nawet dziecko katolickiej byśmy sobie nie wiem Legnica, która jest taką już nie tylko intercyzy wskrzeszenie miejskie byśmy sobie chociażby takie bardzo ciekawa inicjatywa w Poznaniu, gdzie setki setki młodych ludzi przychodzą akademickie gorzkie żale żeśmy sobie poszczególne duszpasterstwa pozwolę sobie nazwę specjalistyczne, które przyciągają mnóstwo ludzi miasto wyda jest bardzo ciekawych po owocach co owocach ich poznać ten proces od dołu prodziekana owoce myślę, że środowisko, bo dziś te owoce są dworce były nie pisałby pan o sekularyzacji tak, ponieważ ciągle mówimy o pewnym ruchu, który moim zdaniem jest elitarne, ale być może to jest prawdziwa teza Singera Benedykta XVI, że to uda czka kościoła już bardzo mocno nabrała wody, więc teraz widzimy tylko tych co gdzieś tam między tą linią wody, a końcówką deski łódeczki są jeszcze bardzo żyli utrzymują się może musimy jeszcze poczekać kilka, a kilka dekad, żeby się stało zgadza się co do 1 to nie biskupi są dzisiaj tymi, którzy ożywiają wiarę, ale ona idzie to ożywienie idzie bardzo różnych innych kanałów właśnie i czasami z takiego kanału niszowego można dostać jakimś kanałem bardzo zorientowany na nasze 3 dyskursu oczywiście postać ojca Szostaka się sama gdzieś na słowa prawda, ale takich postaci można pokazać o wiele więcej takich zdarzeń można pokazać o wiele więcej z drugiej strony też to jest być może pewne ryzyko, jakby spojrzeć na historię sekularyzacji co prawda z innego kontynentu Ameryki Południowej tam też były takie symptomy, że przed dużym tąpnięciem sekurytyzacyjne pojawiły się jeszcze na chwilę ten oddech który, jakoby wskazywał proces dekolonizacji co się zaczęło dziać taka cisza przed burzą nowości, jakie taka jak taki szmer przed burzą właśnie, że to jest zapowiedź, że coś się coś stanie dużego także o to sekularyzacja posła w niepamięć tymczasem stało się zupełnie przeciwnie, że to były takie straszne wrażenie tak drgawki przedśmiertne no wrażenie, że to nie jest to nie jest mam nadzieję, że to nie jest to mam nadzieję mówię to jak jednak publicysta jakoś kością związane, ale skąd właśnie w panu tyle nadziei optymizmu wiary człowieka też tak myślę, że to to z tego obserwacji tego kościoła nadal ryba od głowy jest przeżarta zepsuta na maksa właśnie pisze pan swym tekście o filmie braci Sekielski, który pokazał, że wiarygodność spadła, że pan tu bym tobym tobym powiedział także być może film braci Sekielski, ale także film Wojciecha Smarzowskiego kler pokazał upadek autorytetu instytucjonalnego heroicznego to jest pytanie postawić tak czy tonie jest także te filmy są konsekwencją już jakiegoś powolnego kryzysu autorytetu kościoła prawda, kiedy będziemy sobie np. może to nie jest dobre porównanie, ale jednak film Smarzowskiego drogówka da, który wcale nie przyczynił się do upadku zaufania do policji jednak mimo wszystko Dawid Nowak, ale policja, więc sposób jest w przestrzeni czy obywatele mogą rozliczać mogą wpływać na władze, które mogą rozliczać mogą modyfikować obywatele czy wierni nie mają wpływu na hierarchów może nie są poza prawem kierownictwem poza prawem mają trochę jest to kto inny świat na rzeczywistość to ta analogia jest dziś dopada, ale myślę, że mogą mają inny sposób wpływu mogą mogą protestować w niedzielę mogą n p . nie pójść w niedzielę do kościoła tak to jest jednak jakiś lex jednocześnie chcesz zobaczyć nart dla kierunków ludzi i czy w ogóle dla dla pana panie doktorze z tego, że ludzie wtedy no można coś wykazują tanie nabyć można wpływać n p . jeżeli się uderzy w jaki sposób boleśnie tak czy nawet można wpływać ekonomicznie czyli by bojkotować powiedział, że to my nie miałbym czegoś aż nie bojkot ekonomiczny Iranu a w jaki sposób, że państwo dociera przecież oni żyją tacy jak oni żyją z podatków które, gdyby pokrętną czy niepokrytą się niejasno tak tylko z naszych kieszeni trafiają do kościoła nie wiem czy centrali ekonomiczny tutaj wyjadę tutaj to wyjaśni myślę, że wszystko jest je i jest to gdzieś przynajmniej będąc wiceliderem, słuchając to jest to jednak sygnał, kiedy np. dochodzi do tej części przemyślał wołania spadają liczba osób dla niedzielnych mszach spadła liczba przyjmujących komunię tak spada się wiarygodność zerowa szczególnie po filmie braci bielskich no, a tymczasem nowa czwórka musi być nowa siedziba musi być i oczywiście trzeba grzmieć na sekularyzację na zepsucie widać, że to są ludzie oderwani od rzeczywistości stojący poza prawem nie ma nad myślę, że myślę, że pan redaktor upraszcza zależy, którzy tutaj jest kościół jest instytucją tak różnorodną i tak wielu mimo wszystko wielu wspólnotową, że w jednych przypadkach tak drugi w przypadkach nie jestem w stanie wskazać od ręki nie ma pan rozpada się do dymisji, bo ja jestem tak np. kazać bić o filmie, że mieszka, który mieszka tu mówi o sobie ekonomicznych nie wiem WUP w dwupokojowym mieszkanku dziś seminarium nie wybudował sobie pałac jest w stanie wskazać, że skoro, która była, w który mam gdzieś nie nie nie jeździ luksusowym samochodem w stanie pokazać też pewne natomiast ja myślę także to jest państwo należy okazać biskupa, który powiedział nieśli Polskę wstyd za to co zrobiliśmy zrzeka się, bo po prostu nie mogę patrzeć udział w twarz, że stworzyliśmy system, który ukrywa jest to przestępców jest to pytanie jest pytanie dobrze postawione na pewno są tacy, którzy powiedzieli, że jest im wstyd tak chociażby oraz biskup jest dziś Ryś natomiast natomiast raczej jako wierni wydaje mi się powinniśmy oczekiwać, żeby ten kościół się zmieniał taki jestem ja ani trochę trochę nie wierzę takie hasło, że dymisja coś tutaj dużo zmieni, bo czasem po dymisji może być ktoś tak samo myśli to trzeba zmienić system myślenia trzeba zmienić system kontroli nad kościołem kontroli także poza kontrolą, kto miałby mieć system kontroli pytanie jest takie czy my jako wierni świeccy jakież to niedawno do więzi napisał też taki tak to taki taki tak gdzieś, gdzie stawia taką kategorię kleru w chwili to są chlorofil to są właśnie ci wierni świeccy, którzy tak naprawdę wręcz nawet postawy stawiają na taki kompletny brak kontroli wynosi nawet utwierdzają jeszcze część hierarchów w tym, że ta władza kompletnie bez bez bez jakiegoś jak i jakie jakiekolwiek czynnika kontrolnego ona ma ona ono gdzieś on jest dobrym pozytywnym też, by nie do końca zgodził w tym, że tej kontroli do końca nie ma przynajmniej u nas jest z poznańskiej są jednak rady chociażby duszpasterskie, które mają wpływ także w ocenie na to co się danych w parafiach dzieje, a jednak, że to pan zapytał poznaniaka albo poznaniaka czym się kojarzy parafia poznańska to jakim było pierwsze skojarzenie co pan stawiał niech pan odpowie Bojana majteczki z napisem Roma nowie pan to jest już tak wydaje się, że to nie jest to byłby to były wyższe taki poziom rozmowy, których pan nie odpowiadał nawet wiernym świeckim bardzo, ale zostały jasno powiedzieć co Poznań kościół to nie to jest pierwsze skojarzenie to jest to myślę bardzo uproszczenie tak, bo jednak Poznań jest chociażby cała tradycja też wielu działu zaparzyć jak łatwo zmarnować są więc, dlaczego ważna rola mówimy tak, ale proszę będziemy Poznaniu mówimy o Słudze bożemu księdzu, ale Aleksandrze woźnym mówimy o arcybiskup Baraniak mówimy o no silnej przejmie kiedyś inteligencji katolickiej świeckich partii decyzję poznańskiej współcześnie może mówić o działach historia myślę, że to jest to jest trochę także brakuje nam pewnego holistycznego całościowego spojrzenia na kościół chciałbym, bo wydają się też, że bardzo ważna rzecz, bo widzę, że pan redaktor promuje taką wizję, że koszty są przede wszystkim Harrachovie ja mam wrażenie, że kościół to są nie tylko odpowiedzialni za to za to co jest za tym kryzysem hierarchowie, ale także są właśnie odpowiedzialni ludzie świeccy, którzy wbre w pozorom fakty mogą za wiele, ale przynajmniej jeśli są zaangażowani jeśli coś robią to wyniki są te wyniki są dobre no właśnie wspomniany Legnica Legnica robią głównie ludzie świec akademickie gorzkie żale robią głównie ludzie świeccy prawda widać, że można w kościele wykonać jakąś dobrą produkcję taką właśnie się świat tworzą się powiedzieć, ale ideową, która która, która która może być sensowna być może jest tak, że czasami w mediach o wiele bardziej pesymistycznie smażone, ale jakością niż jest miastem jest tego logiczną rozmowę kończyłam odsyłam słuchaczy do tekstu mojego gościa czerwcowa przez miesięcznik w drodze państwa mają czy p t. puste ławki o tak państwa moim gościem był dr Cezary Kościelniak filozof kulturoznawca z Instytutu kulturoznawstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu informację, że kilka minut o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego program dzisiejszy program przygotował Bartłomiej Pograniczny Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Z Dostępem Premium TOK FM odsłuchasz każdy podcast! Nie czekaj, zacznij słuchać wygodniej z pakietem "Aplikacja i WWW".

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA